Page 1

Bezplatné spirometrické vyšetrenia pre verejnosť – 14. októbra 2010 Zoznam pneumologických ambulancií:

Bratislavský kraj

BRATISLAVA MUDr. Zuzana Diemešová

MUDr. Mária Drugdová

Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK Ruţinovská 6 Pneumo-Alergo centrum s.r.o. Uzbecká 16

MUDr. Vlasta Miková

Poliklinika Fedinova 9

MUDr. Alena Muchová

Dérerova NsP Limbova 5

MUDr. Katarína Nováková

NsP MV SR Cintorínska 6

MUDr. Branislav Remiš

Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK Ruţinovská 6

MUDr. Veronika Schwarzová Dérerova NsP Limbova 5

MUDr. Adela Ďurajková

Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK Ruţinovská 6

MUDr. Dušan Smolka

NSP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11

MUDr. Jaroslav Fortuník

FNsP Bratislava Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice Krajinská 91

MUDr. Jana Stolárová

Poliklinika Ruţinov Ruţinovská 10

MUDr. Igor Uhliarik

Nemocnica MO SR Cesta na Červený most 1

Katedra tuberkulózy a pľúcnych chorôb FZŠŠ SZU Ruţinovská 6

MUDr. Štefan Urban

Novapharm s.r.o. Ţelezničná NaP Šancova 110

Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK Ruţinovská 6

MUDr. Dorota Zlochová

Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK Ruţinovská 6

MUDr. Katarína Hricová

MUDr. Ján Hronec

MUDr. Viera Chalková

MUDr. Ivana Kuderjavá

FNsP Bratislava Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice Krajinská 91 Preventívne centrum Onkolog.ústav sv.Alţbety Heydukova 10

MALACKY MUDr. Štefan Litomerický

Malacky,Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34

MUDr. Ľubica Lorencová

Malacky,Nemocničná a.s., [interné oddelenie] Duklianskych hrdinov 34

MUDr. Svetlana Kürthová

Poliklinika Fedinova 9

MUDr. Mária Lisá

Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK Ruţinovská 6

PEZINOK

MUDr. Yvonna Mihalecová

Pneumo s.r.o.pneumolog.ambulancia Nám.sv.Františka 6

SENEC

MUDr. Anna Urbanovičová

MUDr. Pavel Šilhár

Pezinok,POLIKLINIKA Hollého 2 Senec,POLIKLINIKA Nám.1. mája č.6

Zoznam pneumologických ambulancií: Bratislavský kraj  

Bezplatné spirometrické vyšetrenia pre verejnosť – 14. októbra 2010