Page 1

WENTYLATORY DACHOWE ODŚRODKOWE

Seria

Seria

VKV

VKH

Odśrodkowy wentylator dachowy, wydajność do 4700 m3/h, w obudowie stalowej z pionowym wyrzutem powietrza.

Odśrodkowy wentylator dachowy, wydajność do 4700 m3/h, w obudowie stalowej z poziomym wyrzutem powietrza.

Zastosowanie Wentylatory dachowe VKV I VKH mają zastosowanie w instalacjach wywiewnych różnego typu pomieszczeń. Wentylatory przystosowane są do montażu na podstawach dachowych izolowanych oraz tłumiących. Średnica lub przekrój kanałów wentylacyjnych uzależniona od wielkości i typu wentylatora.

ne silniki z zewnętrznym wirnikiem o łopatkach zagiętych do tyłu. Dla wydłużenia okresu eksploatacji w silniku stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Silnik w wentylatorze posiada klasę bezpieczeństwa: IP X4.

J

J

Konstrukcja

Obudowa wentylatora jest wykona ze stali z polimerową powłoką. Silnik W wentylatorze stosowane są dwu-, cztero- i sześciobiegunowe, jedno lub trójfazowe asynchroniczJ

Seria VKV – z wyrzutem pionowym VKH – z wyrzutem poziomym

Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd J

142

str. 280

str. 290

str. 290

Montaż Wentylator montowany jest bezpośrednio na powierzchni dachu lub na podstawie dachowej izolowanej lub tłumiącej ustawionej bezpośrednio nad kanałem wentylacyjnym. Do trwałego przymocowania wentylatora do podłoża lub podstawy służy kwadratowa płyta montażowa. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR. J

Ilość biegunów

Ilość faz

Rozmiary turbiny

2 – 2 bieguny; 4 – 4 bieguny; 6 – 6 biegunów

E – wykonanie jednofazowe D – wykonanie trzyfazowe

220; 225; 250; 280; 310; 355; 400; 450; 500

Akcesoria

str. 234

nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

str. 291

str. 292

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) ØD

Ød

H

L

L1

L2

Waga (kg)

VKH 2E 220

245

10

228

338

245

338

6,9

VKH 2E 225

210

10

228

338

245

338

7,1

VKH 2E 250

286

10

265

400

330

365

10,1

VKH 2E 280

286

10

265

400

330

365

10,2

VKH 4E 310

286

10

300

438

330

400

10,2

VKH 4D 310

286

10

300

438

330

400

10,2

VKH 4E 355

438

12

348

598

450

550

15,6

VKH 4D 355

438

12

325

598

450

550

15,6

VKH 4E 400

438

12

348

598

450

550

21,0

Typ

VKH 4E 450

438

12

400

668

450

640

22,7

VKH 4D 400

438

12

348

598

450

550

22,0

VKH 4D 450

438

12

400

668

450

640

22,7

VKH 6E 500

438

12

465

668

450

640

26,6

VKH

Wymiary wentylatorów:

L2

L1

L

Waga (kg)

VKV 2E 220

245

275

460

245

338

8,9

VKV 2E 225

210

275

460

245

338

9,6

VKV 2E 250

286

275

520

330

400

12,0

VKV 2E 280

286

275

520

330

400

12,7

VKV 4E 310

286

330

560

330

438

17,8

VKV 4D 310

286

330

560

330

438

17,8

VKV 4E 355

438

420

783

450

598

22,0

VKV 4D 355

438

420

783

450

598

22,0

VKV 4E 400

438

420

783

450

598

27,5

VKV 4E 450

438

454

872

450

668

30,0

VKV 4D 400

438

420

783

450

598

27,5

VKV 4D 450

438

454

872

450

668

30,0

VKV 6E 500

438

454

872

450

668

33,8

VKV

VKV VKH

H

WENTYLATORY

Wymiary (mm) ØD

Typ

Zastosowanie wentylatora VKH na dachu sklepu.

WWW.VENTS-GROUP.PL

143


WENTYLATORY DACHOWE ODŚRODKOWE Charakterystyki techniczne: VKV / VKH 2E 220

VKV / VKH 2E 225

VKV / VKH 2E 250

VKV / VKH 2E 280

Napięcie (V)

230

230

230

230

Moc (W)

85

135

155

225

Pobór prądu (A)

0,38

0,6

0,7

1,0

Wydajność (m3/h)

700

900

1300

1780

Obroty (min-1)

2700

2650

2600

2700

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

49

49

65

66

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

55

55

50

50

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

VKV / VKH 4E 310

VKV / VKH 4D 310

VKV / VKH 4E 355

VKV / VKH 4D 355

Napięcie (V)

230

400

230

400

Moc (W)

120

110

245

170

Pobór prądu (A)

Klasa bezpieczeństwa

Charakterystyki techniczne:

0,54

0,32

1,12

0,52

3

Wydajność (m /h)

1820

1950

2800

2350

(min-1)

Obroty

1370

1400

1420

1400

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

45

53

46

53

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

85

65

50

70

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Klasa bezpieczeństwa

Charakterystyki techniczne: VKV / VKH 4E 400

VKV / VKH 4D 400

VKV / VKH 4E 450

VKV / VKH 4D 450

VKV / VKH 6E 500

Napięcie (V)

230

400 Y

230

400 Y

230

Moc (W)

480

385

640

470

385

Pobór prądu (A)

2,4

0,7

3,1

0,82

1,82

3

Wydajność (m /h)

3400

3800

3850

4300

4700

Obroty (min-1)

1400

1430

1350

1430

880

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

52

52

53

53

47

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

80

60

50

50

50

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Klasa bezpieczeństwa

144

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)

VKV 2E 220 VKH 2E 220

VKV 2E 225 VKH 2E 225

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 69 73

63 42 42

125 60 60

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 68 65 61 65 67 67 65

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 59 57

8000 50 50

LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 72 72

63 41 42

125 59 60

4000 57 58

8000 49 51

VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKV / VKH

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 66 68 66 61 67 69 66 63

VKV 2E 280 VKH 2E 280

WENTYLATORY

VKV 2E 250 VKH 2E 250

VKV VKH

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKV / VKH

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 69 71

63 40 44

125 62 59

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 66 66 64 65 68 66 62

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 57 60

8000 49 53

LwA wlot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 72 72

63 42 45

125 58 61

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 62 64 65 63 63 66 66 61

4000 56 60

8000 49 53

145


WENTYLATORY DACHOWE ODŚRODKOWE VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKV / VKH

VKV 4E 310 VKH 4E 310

VKV 4D 310 VKH 4D 310

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 57 60

63 44 47

125 45 50

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 50 53 52 51 53 56 57 51

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 43 45

8000 36 39

LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 58 60

63 45 48

125 46 51

VKV 4E 355 VKH 4E 355

LwA wlot LwA emitowane

146

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 69 72

63 53 57

125 58 60

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 62 63 59 63 65 64 61

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 54 55

8000 37 38

VKV 4D 355 VKH 4D 355

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu

4000 45 44

VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKV / VKH

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 51 55 53 49 52 54 56 49

8000 45 49

LwA wlot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 67 72

63 56 56

125 57 60

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 63 65 64 59 62 66 62 63

4000 54 55

8000 47 49


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)

VKV 4E 400 VKH 4E 400

VKV 4D 400 VKH 4D 400

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 72 76

63 58 61

125 62 63

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 69 68 63 68 70 68 65

Poziom hałasu 4000 58 60

8000 52 53

LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 72 74

63 59 59

125 63 62

4000 58 59

8000 51 53

VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKV / VKH

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 67 68 63 65 69 69 66

VKV 4D 450 VKH 4D 450

VKV 6E 500 VKH 6E 500

VKV VKH

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKV / VKH

WENTYLATORY

VKV 4E 450 VKH 4E 450

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

VKV 4E 450/VKH 4E 450 Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 63 68

63 51 51

125 54 53

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 59 61 56 60 61 61 58

4000 50 52

8000 41 43

Całkowita 64 66

63 49 51

125 55 56

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 59 60 60 56 58 61 61 56

4000 48 52

8000 42 46

VKV 4D 450/VKH4D 450 Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 67 70

63 54 56

125 55 56

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 59 61 64 59 62 64 63 60

4000 55 56

8000 46 45

147


WENTYLATORY DACHOWE ODŚRODKOWE Zastosowanie Wentylatory dachowe VKMK mają zastosowanie w instalacjach wywiewnych różnego typu pomieszczeń. Przeznaczone są do montażu na podstawach dachowych izolowanych oraz tłumiących. Wentylatory przystosowane są do przewodów wentylacyjnych o średnicy od 150 do 315 mm.

Seria

J

VKMK, VKMKp

Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali z polimerową powłoką. W modelach VKMKp zastosowano płaską płytę montażową. J

Silnik W wentylatorach wykorzystano jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do tyłu. Dla wydłużenia okresu eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom J

Odśrodkowy wentylator dachowy, wydajność do 1880 m3/h, w obudowie stalowej z poziomym wyrzutem powietrza.

szumu pracy wentylatora. Silnik te posiada klasę bezpieczeństwa: IP X4. Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. J

Montaż Wentylator montowany jest bezpośrednio na powierzchni dachu lub na podstawie dachowej izolowanej lub tłumiącej, ustawionej bezpośrednio nad kanałem wentylacyjnym. Do trwałego przymocowania wentylatora do podłoża lub podstawy służy kwadratowa płyta montażowa. Przyłączenie elektryczne oraz instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR. J

Charakterystyki techniczne: VKMK 150

VKMK 200

VKMK 250

VKMK 315

Napięcie (V)

230

230

230

230

Moc (W)

98

154

194

296

Pobór prądu (A)

0,43

0,67

0,85

1,34

Wydajność (m3/h)

555

950

1310

1880

Obroty (min-1)

2705

2375

2790

2720

47

48

52

54

-25 +55

-25 +50

-25 +50

-25 +45

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) ØD

ØD1

H

L

L1

Waga (kg)

VKMK 150

149

400

230

440

330

7,2

VKMK 200

198

400

250

440

330

8,1

VKMK 250

248

400

249

590

450

10,1

VKMK 315

315

500

269

590

450

10,1

VKMKp 150

149

400

230

440

330

8,2

VKMKp 200

198

400

250

440

330

9,3

VKMKp 250

248

400

249

590

450

12,3

VKMKp 315

315

500

269

590

450

12,2

Typ

VKMK

Seria VKMK

Średnica kołnierza (mm)

p – z płaską płytą montażową

150; 200; 250; 315 Akcesoria

str. 234

148

str. 280

str. 290

str. 290

VKMKp

str. 291

str. 292

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VKMK Ciśnienie (Pa)

VKMK 200 VKMKp 200

Wydajność (m3/h)

VKMK 150

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 71 64

63 45 39

125 65 59

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 64 63 61 60 55 37 20 17

VKMK 200

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 48 26

8000 39 20

LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 77 64

63 49 45

125 69 63

VKMK 250 VKMKp 250

Wydajność (m3/h)

LwA wlot LwA emitowane

Moc (W)

Moc (W)

VKMK 250

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 74 65

63 58 57

125 65 64

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 66 69 66 62 60 49 39 39

8000 50 41

VKMK 315 VKMKp 315

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu

4000 58 47

VENTS VKMK Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKMK

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 72 65 61 61 48 31 25

VKMK VKMKp

VKMK 150 VKMKp 150

VKMK 315

Poziom hałasu 4000 53 44

WENTYLATORY

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKMK

8000 47 40

LwA wlot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 77 68

63 55 52

125 67 64

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 68 72 68 66 63 55 47 52

4000 62 57

8000 60 50

149


WENTYLATORY DACHOWE OSIOWE Zastosowanie Wentylatory dachowe VOK mają zastosowanie w instalacjach wywiewnych różnego typu pomieszczeń. Wentylatory przystosowane są do montażu na podstawach dachowych izolowanych oraz tłumiących. J

Seria

VOK

Konstrukcja Obudowa wentylatora i wirnika skrzydełkowego zrobiona jest z blachy stalowej z powłoką polimerową. J

Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. J

Montaż Wentylator montowany jest bezpośrednio na powierzchni dachu lub na podstawie dachowej izolowanej lub tłumiącej, ustawionej bezpośrednio nad kanałem wentylacyjnym. Dla trwałego przymocowania wentylatora do podłoża lub podstawy służy kwadratowa płyta montażowa. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR. J

Silnik W wentylatorach stosowane są asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem, które posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego czasu eksploatacji wentylatora w silnikach zastosowano łożyska kulkowe. W zależności od modeli stosuje się dwu lub cztero biegunowe silniki, które mogą być w jedno lub trójfazowym wykonaniu. Klasa bezpieczeństwa: IP X4. J

Dachowy wentylator osiowy z poziomym wyrzutem powietrza, o wydajności do 2500 m3/h.

Charakterystyki techniczne: VOK 2E 200

VOK 2E 250

VOK 4E 250

VOK 2E 300

VOK 4E 300

VOK 4E 350

Napięcie (V)

230

230

230

230

230

230

Moc (W)

55

80

50

145

75

140

Pobór prądu (A)

0,26

0,4

0,22

0,66

0,35

0,65

Wydajność (m3/h)

860

1050

800

2230

1340

2500

Obroty (min-1)

2300

2400

1380

2300

1350

1380

50

60

55

60

58

62

-30 +60

-30 +60

-30 +60

-30 +60

-30 +60

-30 +60

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) ØD

ØD1

H

L

L1

Waga (kg)

VOK 2E 200

207

341

220

410

245

4,3

VOK 2E 250

262

401

250

460

330

6,5

VOK 4E 250

262

401

250

460

330

6,5

VOK 2E 300

312

401

260

560

450

8,7

VOK 4E 300

312

401

260

560

450

8,7

VOK 4E 350

362

500

260

630

535

10,9

Typ

Seria

Wersje silnika Ilość biegunów

VOK 4E 300

2 4

Ilość faz E – wykonanie jednofazowe Akcesoria

str. 234

150

str. 280

str. 290

str. 290

str. 291

Średnica wirnika skrzydłowego (mm)

str. 292

WWW.VENTS-GROUP.PL

200; 250; 300; 350


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VOK Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VOK

VOK 2E 200

VOK 2E 250 VOK 4E 250

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) VOK 2E 250 Poziom hałasu

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 66 65

63 58 57

125 58 57

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 57 58 57 53 58 60 55 57

LwA wlot LwA emitowane 4000 52 53

8000 46 47

VOK 4E 250 LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 76 78

63 69 65

125 66 70

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 59 60

63 50 51

125 51 52

250 53 54

500 55 55

1000 53 54

2000 51 51

4000 61 62

8000 56 60

4000 45 45

8000 43 42

VOK

VENTS VOK Ciśnienie (Pa)

VOK 2E 300 VOK 4E 300

VOK 4E 350

WENTYLATORY

Ciśnienie (Pa)

VENTS VOK

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 69 71 68 68 69 71 69 64

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

VOK 2E 300 Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane VOK 4E 300 LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 79 78

63 68 68

125 71 72

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 66 65

63 55 56

125 57 56

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 73 72 71 69 72 74 72 70 250 58 57

500 58 57

1000 57 57

2000 53 55

4000 64 64

8000 59 61

4000 51 51

8000 48 49

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 70 68

63 61 61

125 62 63

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 65 61 58 63 62 60 60

4000 56 56

8000 53 52

151


WENTYLATORY DACHOWE OSIOWE Zastosowanie Wentylatory dachowe VOK1 mają zastosowanie w instalacjach wywiewnych pomieszczeń różnego typu. Wentylatory przystosowane są do montażu na podstawach dachowych izolowanych oraz tłumiących. J

Seria

VOK1

Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy stalowej, z pokryciem polimerowym. J

Silnik W wentylatorach stosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, które posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego czasu eksploatacji wentylatora, w silnikach zastosowano łożyska kulkowe Klasa bezpieczeństwa silnika: IP X4. J

Dachowy wentylator osiowy z poziomym wyrzutem powietrza. Wydajność do 1700 m3/h.

Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. J

Montaż Wentylator montowany jest bezpośrednio na powierzchni dachu lub na podstawie dachowej izolowanej lub tłumiącej ustawionej bezpośrednio nad kanałem wentylacyjnym. Do trwałego przymocowania wentylatora do podłoża lub podstawy służy kwadratowa płyta montażowa. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

J

Charakterystyki techniczne: VOK1 200

VOK1 250

VOK1 315

Napięcie (V)

230

230

230

Moc (W)

43

68

110

Pobór prądu (A)

0,28

0,48

0,75

3

405

1070

1700

(min-1)

Wydajność (m /h) Obroty

1300

1300

1300

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

32

48

54

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

50

50

50

IP X4

IP X4

IP X4

Klasa bezpieczeństwa Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) ØD

ØD1

H

L

L1

Waga (kg)

VOK1 200

207

341

220

410

245

4,9

VOK1 250

262

401

250

460

330

6,8

VOK1 315

312

500

260

560

450

9,2

Typ

Seria

Średnica kołnierza (mm)

VOK1 200

200; 250; 315 Akcesoria

str. 234

152

str. 280

str. 290

str. 290

str. 291

str. 292

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VOK1 Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VOK1

VOK1 200

VOK1 250

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

63 55 54

125 61 63

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 55 41 40 36 56 41 38 35

Poziom hałasu 4000 30 28

8000 15 15

LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 61 60

63 64 65

125 67 69

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 62 42 47 44 60 44 45 42

4000 34 35

8000 20 21

VENTS VOK1 120 110

VOK1

Całkowita 56 56

VOK1 315

100 90

WENTYLATORY

Hz dB(A) dB(A)

Ciśnienie (Pa)

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

80 70 60 50 40 30 20 10 0 Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 61 64

63 67 66

125 69 67

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 62 47 50 46 62 47 51 49

WWW.VENTS-GROUP.PL

4000 41 41

8000 30 28

153


VOK 4E 250

VOK 2E 300

VOK 4E 300

VOK 4E 350

VOK1 200

VOK1 250

VOK1 315

z

VOK 2E 250

z

VOK 2E 200

z

VKMK 315 VKMK p 315

z

VKMK 250 VKMKp 250

z

VKMK 200 VKMKp 200

z

VKMK 150 VKMKp 150

RS-1-400

VKV 6E 500 VKH 6E 500

z

VKV 4D 450 VKH 4D 450

z

VKV 4E 450 VKH 4E 450

z

VKV 4D 400 VKH 4D 400

z

VKV 4E 400 VKH 4E 400

z

VKV 4D 355 VKH 4D 355

z

VKV 4E 355 VKH 4E 355

RS-1-300

VKV 4D 310 VKH 4D 310

VKV 4E 310 VKH 4E 310

VKV 2E 250 VKH 2E 250

VKV 2E 280 VKH 2E 280

VKV 2E 225 VKH 2E 225

VKV 2E 220 VKH 2E 220

TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Regulatory prędkości tyrystorowe

z z RS-1 N (W) z z RS-1,5 N (W) z z RS-2 N (W) z z RS-2,5 N (W) z RS-0,5-PS z z RS-1,5-PS z z RS-2,5-PS z RS-4,0-PS Regulatory prędkości transformatorowe z z RSA5E-2-P z z RSA5E-2-M z z RSA5E-3-M z z RSA5E-4-M z z RSA5E-12-M z z RSA5E-1,5-T z z RSA5E-3,5-T z z RSA5E-5,0-T z z RSA5E-8,0-T z z RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T

z z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

154

z

zalecany wariant do zastosowania

z

możliwy wariant do zastosowania

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

WWW.VENTS-GROUP.PL

z

z

z

RSA5D-3,5-T

z

z

z z

z

Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA VFED-400-TA VFED-750-TA VFED-1100-TA VFED-1500-TA Regulatory temperaturowe RT-10

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

KATALOG Vents Dachowe  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you