Page 1

r

d

Katalog Produkt贸w Wentylacyjnych


WSTĘP

Kanały i kształtki prostokątne Produkowane przez nas elementy wentylacyjne wykonywane są w oparciu o obowiązujące w branży Polskie Normy (PN) oraz Europejskie Normy (EN) uznane w Polsce. PNPrzewody i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym produkowane są zgodnie z za łtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary oraz PN-EN 1507„ Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności”. Normy te określają ich zasadnicze wymiary, wytrzymałość, szczelność oraz dopuszczalne tolerancje i odchyłki. Wszystkie elementy wentylacyjne wykonywane są w standardzie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Możliwe jest również wykonanie z blachy kwasoodpornej. Konstrukcja i wykonanie przewodów wentylacyjnych umożliwia ich stosowanie w następujących warunkach pracy: a) temperatura transportowanego powietrza w zakresie -30°C do +80°C, b) wilgotność względna transportowanego powietrza do 100%, c) prędkość przepływu do 16 m/s, d) różnicę ciśnień statycznych powietrza wewnątrz i na zewnątrz przewodu w zależności od klasy wykonania określa tabela nr 1 - klasyfikacja sieci przewodów (poniżej): Standard wykonania: • klasa szczelności [A], • długość przewodu o przekroju prostokątnym 1500 mm, • profile łączące: dłuższy bok: do 999 mm=20, 1000-2400 mm=30, powyżej 2400 mm=40.

Tabela 1. Klasyfikacja sieci przewodów

Klasa szczelności przewodów

1

2

3

A B C Da a

przewody do specjalnych zastosowań

1


Tabela 2. Sposób obliczania pola powierzchni elementów prostokątnych wg DIN 18379 Poniżej zamieszczono wzory stosowane przez KLIMAT PRO do obliczania pola powierzchni elementów prostokątnych. Wzory te wynikają z niemieckiej normy DIN 18379. Rysunek techniczny

Nazwa

Kanał prostokątny kK

b

Obwód [O max]

b

l

l

Kanał prostokątny krótki

Długość [l max]

a

b

b

l

kKT l

a

30

Zaślepka prostokątna kBO

b

a xb

b

a

f

Kolano o stałym przekroju

a

b

kBS e 500 f 500

b

+e+f

r

e a

Warunek:

a

f

απ

b

b

b d (r+b) 180

+e+f

Warunek: r

kBA e 500 f 500 c=a

(r+b) 180

b

Kolano o zmiennym przekroju

απ

e d

c

b d απ (r+d ) 180

+e+f

Kolano kątowe o stałym przekroju kWS r=03 e 500 f 500

2b+e+f

Warunek:

Kolano kątowe o zmiennym przekroju kWA r=03 e 500 f 500

2

b d b+d+e+f Warunek:

b

d

b+d+e+f


Tabela 2. Sposób obliczania pola powierzchni elementów prostokątnych wg DIN 18379

Nazwa

Obwód [O max]

Rysunek techniczny c

e= f=

b

d

Warunek:

Warunek:

Redukcja symetryczna kUS b-d

Długość [lmax]

b

e f: l 2+e 2

d

2 a-c

Warunek:

Warunek: l

2

e f: l 2+f 2

a

Warunek:

b-d+e e:

Warunek: c

-f

Warunek:

b

b-d+e e:

-e

-e

Redukcja asymetryczna

l 2 +(b-d+e)2

b

d

l 2+e2

d

Warunek :

kUA a

l

a-c+f

Warunek:

f:

l 2+(a-c+f ) 2 Warunek:

a-c+f f: l 2+f 2

Warunek: a+b

Dyfuzor symetryczny kRS e= f=

2

:

d

b

Warunek:

2 a-d

l

Warunek:

πd

a+b<

a

2

2

e < f:

:

πd

-f

πd

a+b

2

+e

+e

:

2 ( a+b )

l +(b-d+e) 2

Warunek:

kRA a+b<

a

πd

πd 2

e:

2

b

l

l 2+e 2 Warunek: b-d+e

d b

l 2+f 2 Warunek: b-d+e<e:

Warunek:

Dyfuzor asymetryczny

f:

l 2 +e 2

2 ( a+b ) b

e

d

b-d

Warunek:

πd

Warunek: a-d+f

:

f:

l 2+(a-d+f )2 Warunek: a-d+f < f:

l 2+f 2

a

Odsadzka symetryczna kES f=0

+e

+e b

b

b

l 2+e 2

b

l

a

3


Tabela 2. Sposób obliczania pola powierzchni elementów prostokątnych wg DIN 18379

Nazwa

Rysunek techniczny c +e

Odsadzka asymetryczna kEA

Warunek: b

+e d

d

b

Długość [l max]

Obwód [O max]

Warunek:

b-d+e e:

d:

2 ( a+b )

l 2+(b-d+e) 2

b

f=0 c=a

Warunek:

Warunek: b<d:

l

b-d+e <e:

a

2 ( c+d )

l 2+e 2

część przelotowa trójnika

l

a

Warunek: a+b

c

Warunek: a+b<c+d:

c+d: l

2 ( a+b )

Trójnik prosty

b

d

b

2 ( c+d )

kTG

odejście trójnika r

r

m

g=c=a n

h

Warunek: d+m-b

g

2 ( g+h )

m:

d+m-b Warunek: d+m-b<m: m część przelotowa trójnika

Warunek - Condition: b d 2 ( a+b )

a

l

Trójnik skośny

-e b

b

kTA

d

d

Warunek - Condition: b<d 2 ( c+d )

c

część przelotowa trójnika

g=c=a r

r

n

m

Warunek: d+m-b-e

g

h

l 2+e 2

2 ( g+h )

m:

d+m-b-e Warunek: d+m-b-e<m: m

c

b

+e

Rozgałęzienie proste kHS f=0 m 100 g=c=a

Warunek:

d

d

b

a

b

d+m+h : 2 ( a+b )

b-h-m-d+e

h

h l

l 2+(b-d-m-h+e) 2 Warunek:

b<d+m+h:

b-h-m-d+e<e:

2 ( c+d+m+h )

l 2+e 2

UWAGA 1. Kanał prostokątny o wymiarze l<900 mm kwalifikowany jest jako kształtka. 2. Powierzchnie wszystkich kształtek prostokątnych, obliczone wg powyższych wzorów, które nie przekraczają wymiaru 1,0 m 2 zaokrąglone są: • do 0,5 m2 gdy powierzchnia rzeczywista jest < 0,5 m 2 • do 1,0 m2 gdy powierzchnia rzeczywista jest > 0,5 m 2

4

e:

m

Warunek: g

Warunek:


Przewody i kształtki kołowe Przewody o przekroju kołowym produkowane są zgodnie z założeniami normy PN-EN 12237 „Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym” oraz PN-EN 1506 „Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary”. Normy te określają ich zasadnicze wymiary, wytrzymałość, dopuszczalne tolerancje i odchyłki oraz klasy szczelności. Wszystkie elementy wentylacyjne wykonywane są w standardzie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Możliwe jest również wykonanie z blachy kwasoodpornej - opisane dalej na poszczególnych kartach katalogowych.

Tabela 1. Klasy szczelności przewodów kołowych wg normy PN-EN 12237

* * * *

a a

przewody do specjalnych zastosowań

Standard wykonania: • klasa szczelności [A] • długość przewodu: - SPIRO - 3000 mm, - BI - 1000 mm dla O 80- O 180; 1250 mm dla O 200- O 280; 1500 mm dla O 315- O 1250 • kształtki bez uszczelek

Oferta elementów kołowych zawiera również kształtki w wersji z uszczelką. Uszczelka wykonana jest z EPDM w wersji dwuwargowej. Swoim zakresem wymiarowym obejmuje wszystkie produkowane przez nas średnice.

5


Tabela 3. Uszczelka do kształtek spiro

Tabela 4. Wymiary uszczelek do kształtek spiro

Typ

Zakres średnic

Typ

A

B

C

D

L

1 2 3 4 5

80 – 180 200 – 280 315 – 500 560 – 900 1000 – 1250

1 2 3 4 5

6 8 10 12 17

7 9 11 14 20

1 1 1.2 1.5 1.6

1.3 1.3 1.7 2.2 2.4

13 17 21 21 27

Dodatkowo do kształtek tłoczonych 200 - 315 [mm] ma zastosowanie uszczelka typ „1”.

UWAGA: Standardowe wyroby produkowane przez Klimat Solec Sp. z o.o. przeznaczone są do użycia w instalacjach niskociśnieniowych w klasie szczelności A. Na życzenie wykonane mogą zostać wyroby przeznaczone do użycia w instalacjach średnio- i wysokociśnieniowych w wyższych klasach szczelności. Dla takich wyrobów obowiązuje inny cennik oraz wymagane jest podanie pożądanej klasy szczelności oraz ciśnienia.

6


SPIS TREŚCI strona

Elementy oddymiające instalacje oddymiające

Elementy prostokątne

10 11

12

kanał prostokątny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 ----kanał prostokątny krótki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kKT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 ----zaślepka prostokątna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kBO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 ----kolano o stałym przekroju - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kBS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 ----kolano o zmiennym-przekroju - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kBA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 ----kolano kątowe o stałym - - - - przekroju - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kWS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 ----kolano kątowe o zmiennym - - - - - - -przekroju - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kWA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 ----redukcja symetryczna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kUS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 ----redukcja asymetryczna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kUA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 ----dyfuzor symetryczny- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kRS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 ----dyfuzor asymetryczny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kRA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 ----odsadzka symetryczna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 ----odsadzka asymetryczna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kEA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 ----17 trójnik prosty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kTG ----------------------------------------------------trójnik skośny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kTA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 ----czwórnik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kCR 18 ----------------------------------------------------rozgałęzienie proste- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kHS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 -----

Elementy kołowe

19

przewód kołowy spiro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kSR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20 ---przewód kołowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kB/I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20 ---przewód kołowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kB/II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20 ---kolano segmentowe- 90° - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kSB90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -21 ---kolano segmentowe- 60° - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kSB60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -21 ---kolano segmentowe- 45° - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kSB45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -21 ---kolano segmentowe- 30° - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kSB30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -22 ---kolano segmentowe- 15° - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kSB15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -22 ---trójnik symetryczny- 90° - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kTSB90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -22 ---trójnik redukcyjny 90° - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kTRB90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -23 ---trójnik symetryczny- 45° - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kTSB45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -23 ---trójnik redukcyjny ukośny - - - - - -45° - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kTRB45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -23 ---trójnik symetryczny- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kTSBY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -24 ---trójnik asymetryczny 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kTABY ----------------------------------------------------czwórnik symetryczny - - - 90° - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kCZS90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -24 ---czwórnik -asymetryczny 25 - - - - - - - - - - -90° - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kCZA90 ----------------------------------------------------redukcja symetryczna - - -segmentowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kRS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -25 ---redukcja asymetryczna - - - -segmentowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kRA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -25 ---złączka wewnętrzna- -(nypel) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -26 ---złączka zewnętrzna-(mufa) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -26 ---zaślepka kołowa nyplowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kZp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -26 ---nakładka siodłowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kNS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -27 ---nakładka siodłowa prostokątna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kDP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -27 ---zaślepka kołowa mufowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kZk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -27 ---króciec kołowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kKK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -28 ---króciec kołowy 45° - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kKK45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -28 ---króciec kołowy z siatką - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kKKS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -28 ---29 króciec kołowy - - - - -z - -siatką - - - - -45 - -°- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kKKS45 ----------------------------------------------------trójnik dyfuzorowy -symetryczna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kTDS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -29 ---trójnik dyfuzorowy 29 - - - - - - - - -asymetryczna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kTDA -----------------------------------------------------

Przewody elastyczne (flex)

30

przewód elastyczny-izolowany - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -31 ---przewód elastyczny-z- -folii - - -aluminiowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -31 ---przewód elastyczny-aluminiowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -31 ----

7


SPIS TREŚCI strona

Elementy końcowe

32

kratka wentylacyjna- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KAH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -33 ----kratka wentylacyjna- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KAH-I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -33 ----kratka wentylacyjna- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KAI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -34 ----kratka wentylacyjna- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KAI-H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -34 ----kratka wentylacyjna-spiro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Kp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -35 ----kratka wentylacyjna-spiro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Kh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -35 ----kratka z siatki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KP - - -S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -36 ----kratka wentylacyjna- przepływowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KPV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -36 ----kratka wentylacyjna- spiro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Kh-p - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -37 ----kratka wentylacyjna- spiro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Kp-h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -37 ----diagram doboru kratek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -38 ----nawiewnik wirowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -NSW1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -39 ----nawiewnik wirowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -NSW2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -39 ----kryteria doboru anemostatów - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -40 ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -AAN-4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -41 ----anemostat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -AAN-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -41 ----anemostat anemostat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -AAN-2Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -42 ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -AAN-2V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -42 ----anemostat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -AAN-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -43 ----anemostat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -AAW - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -43 ----anemostat tabela szybkiego doboru - - - - -anemostatów - - - - - - - - - - -prost. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -44 ----diagram doboru anemostatów - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -45 ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -46 ----skrzynka rozprężna- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SP skrzynka rozprężna- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -46 -----

Elementy dachowe i ścienne

47

cokół prostokątny nieizolowany - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kCPN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -48 ----cokół prostokątny izolowany - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kCPI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -48 ----podstawa dachowa prostokątna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kPDP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -49 ----podstawa dachowa tłumiąca - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kPDT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -49 ----czerpnia dachowa prostokątna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kCDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -50 ----wyrzutnia dachowa -prostokątna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kWDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -50 ----czerpnia-wyrzutnia -dachowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kCDB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -51 ----wyrzutnia dachowa -prostokątna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kWPE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -51 ----wyrzytnia dachowa -żaluzjowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kWDZ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -52 ----cokół kołowy nieizolowany - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kCKN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -52 ----cokół kołowy izolowany - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kCKI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -53 ----podstawa dachowa kołowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -53 ----podstawa dachowa kołowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kBII - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -54 ----podstawa dachowa kołowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kBIII - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -54 ----wywietrzak dachowa- -cylindryczna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kVA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -55 ----czerpnia dachowa kołowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kCDC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -55 ----wyrzutnia dachowa -kołowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kWDC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -56 ----wyrzutnia dachowa -kołowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kWDD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -56 ----wyrzutnia dachowa -kołowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kWDE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -57 ----wyrzutnia dachowa -kołowa - - - - - -90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kWDH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -57 ----wyrzutnia dachowa -kołowa - - - - - -135 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kWDI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -58 ----taca ociekowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -58 ----czerpnia-wyrzutnia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kCA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -59 ----wyrzutnia ścienna prostokątna - - - - - - - - - -żaluzjowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kWZP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -59 -----

8


SPIS TREŚCI strona

Tłumiki akustyczne

60

strona

tłumik akustyczny- -prostokątny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kTPa100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61 --tłumik akustyczny- -prostokątny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kTPa200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61 --tłumik akustyczny- -kołowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kTKa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61 --tłumik akustyczny- -kołowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kTKb - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62 ---

Przepustnice

63

przepustnica wielopłaszczyznowa - - - - - - - - - - - - - -prostokątna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kPW - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64 --przepustnica jednopłaszczyznowa - - - - - - - - - - - - - -prostokątna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kPJP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64 --zasuwa prosta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kZP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64 --przepustnica zwrotna - - - - prostokątna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kPZP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65 --przepustnica przesuwna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kPP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65 --przepustnica wielopłaszczyznowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kPV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65 --przepustnica uchylna - - - -(deflektor) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66 --przepustnica PV do - - anemostatów - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66 --przepustnica jednopłaszczyznowa - - - - - - - - - - - - - -kołowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kPJK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67 --przepustnica zwrotna - - - - kołowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kPZK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67 ---

Okapy wentylacyjne

68

okap wyciągowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KOW-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -69 --okap wyciągowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KOW-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -69 --okap wyciągowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KOW-35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -69 --okap wyciągowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KOW-40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -70 --okap wyciągowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KOW-50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -70 --okap wyciągowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KOW-60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -70 --okap kompensacyjny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KOK-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -71 --okap kompensacyjny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KOK-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -71 --okap indukcyjny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KOI-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -71 --okap indukcujny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KOI-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -72 --okap kompensacyjno-indukcyjny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KOKI-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -72 ---

73 króciec elastyczny- -prostokątny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kEP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 74 --króciec elastyczny- -kołowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kEK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 74 --ramka prostokątna - - -z-siatką - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kRPS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 74 --kołnierz okrągły -płaski - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kKOP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 --drzwi powietrzno-szczelne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -kDPA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 --Dodatkowy zakres wymiarowy kratek

76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9


Elementy oddymiajÄ&#x2026;ce


Elementy oddymiające

Klimat Pro wprowadził do swojej oferty system poziomych przewodów i kształtek oddymiających typu kZO obsługujących jedną strefę pożarową. Oferowane produkty zapewniają spełnienie warunków ognioszczelności oraz dymoszczelności. Wykonane są z blachy ocynkowanej i nie wymagają stosowania dodatkowej izolacji lub obudów przeciwpożarowych. Jednostrefowe przewody oddymiające typu kZO spełniają kryteria klasy odporności ogniowej E 600 120 (h0) S 1500 single. Kanały i kształtki oddymiające posiadają Aprobatę Techniczną AT-15-8714/2011 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej. Ze względu na stosunkowo niską wagę instalacja oddymiania nie obciąża konstrukcji budynku, jak ma to miejsce w przypadku innych rozwiązań. Dzięki zmniejszeniu zużycia materiałów obniża się koszt wykonania przewodów oddymiających, co pozwala obniżyć koszt inwestycji przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Jest to wersja bardziej ekonomiczna zarówno pod względem finansowym, jak i czasowym.

Zastosowanie kompensatorów W trakcie pożaru pod wpływem temperatury przewody oddymiające ulegają wydłużeniu. Wielkość tego wydłużenia zależy od różnicy temperatur i długości przewodu, np. przy temperaturze spalin 600°C długość odcinka prostego 10 m ulegnie wydłużeniu o ok. 7 cm. Takie wydłużenie spowodowałoby uszkodzenie przewodu odprowadzającego spaliny. W celu zapobieżenia tego typu sytuacji stosuje się kompensatory. Kompensatory oferowane przez Klimat Pro są integralną częścią systemu, który jako całość posiada aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej.

Dlaczego Klimat Pro? Zastosowanie przewodów oddymiających Klimat Pro daje następujące korzyści: ·zmniejszenie kosztu inwestycji, ·zastosowanie produktów spełniających normy przeciwpożarowe oraz zalecenia Instytutu Techniki Budowlanej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, ·eliminacja dodatkowych materiałów ognioochronnych – brak warstw zewnętrznych (waga elementu to ok. 9,0 kg/m2), ·stabilność elementów dzięki dodatkowym usztywnieniom oraz zastosowaniu kompensatorów, ·oszczędność czasu montażu, ·minimalne ryzyko uszkodzeń w transporcie, ·szkolenie w zakresie montażu oraz instrukcja montażowa.

Dane techniczne Przewody oddymiające marki Klimat Pro mogą być wykorzystane w instalacjach typu mieszanego, spełniającego jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej i oddymiającej. Mogą stanowić samodzielną instalację lub mogą być łączone z instalacją zbiorczą wielostrefową. Przewodami tymi mogą być odprowadzane gazy o temperaturze do 600°C. Zestaw może być stosowany do wykonywania instalacji o zakresie ciśnień roboczych: podciśnienia -1500 Pa, nadciśnienia do 500 Pa. Pojedynczy element ma maksymalne wymiary 1250x1000 mm w przekroju poprzecznym oraz 1500 mm długości. W przypadku konieczności zastosowania większych przekrojów tworzone są moduły składających się z kilku pojedynczych elementów.

Przewody i kształtki oddymiające oraz kompensatory oferowane przez Klimat Pro zostały zaprojektowane przez inżynierów z firmy Klimat Solec Sp. z o.o. Klimat Solec Sp. z o.o. jest również producentem tych elementów oraz przeprowadza stałą kontrolę jakości. Z uwagi na dużą wagę ochrony przeciwpożarowej Klimat Pro do wszystkich zakupionych elementów systemu oddymiania zapewnia profesjonalne szkolenie z zasad instalacji, montażu i użycia oferowanych produktów.

11


Elementy prostokątne: Kanały

Kanał prostokątny kK -obmiar: DIN 18379 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna -sposób łączenia: zamek blacharski/zgrzew -standard: l=1500 mm -w wyższych wymiarach pojawiają się usztywnienia -różne zakończenia (obrzeża)

b

!

b

sposób zamawiania: a x b / l

l

a

Elementy prostokątne: Kształtki

Kanał prostokątny krótki kKT -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna -sposób łączenia: zamek blacharski/zgrzew -różne zakończenia (obrzeża) -standard: l 900 mm

b

b

l

!

a

sposób zamawiania: a x b / l

Elementy prostokątne: Kształtki

Zaślepka prostokątna kBO -obmiar: DIN 18379 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna 30

b

b

a

!

sposób zamawiania: a x b


Elementy prostokątne: Kształtki

Kolano o stałym przekroju kBS

f

a

b

-obmiar: DIN 18379 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna -sposób łączenia: zamek blacharski -standard: r=120 mm, e oraz f=30 mm -dla b 160 mm stosuje się kolano kątowe -różne zakończenia (obrzeża) -w wyższych wymiarach pojawiają się usztywnienia

r

b

e b

a

!

sposób zamawiania: a x b/α

Elementy prostokątne: Kształtki

Kolano o zmiennym przekroju kBA

a

f

b

-obmiar: DIN 18379 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna -sposób łączenia: zamek blacharski -standard: r=120 mm, e oraz f=30 mm -założenie: a=c -dla b lub d 160 mm stosuje się kolano kątowe -różne zakończenia (obrzeża) -w wyższych wymiarach pojawiają się usztywnienia

r

b

e d

c

!

sposób zamawiania: a x b/c x d/α

Elementy prostokątne: Kształtki

Kolano kątowe o stałym przekroju kWS

f

a

b

b

e b

a

-obmiar: DIN 18379 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna -sposób łączenia: zamek blacharski/zgrzew -różne zakończenia (obrzeża) -w wyższych wymiarach pojawiają się usztywnienia

!

sposób zamawiania: a x b/α


Elementy prostokątne: Kształtki

Kolano kątowe o zmiennym przekroju kWA -obmiar: DIN 18379 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna -sposób łączenia: zamek blacharski/zgrzew -różne zakończenia (obrzeża) -w wyższych wymiarach pojawiają się usztywnienia a

f

b r

b

!

e

sposób zamawiania: a x b/c x d/α

d

c

Elementy prostokątne: Kształtki

Redukcja symetryczna kUS -obmiar: DIN 18379 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna -sposób łączenia: zamek blacharski/zgrzew -różne zakończenia (obrzeża) -w wyższych wymiarach pojawiają się usztywnienia

b

d

b

d

l

!

a

sposób zamawiania: a x b/c x d/l

Elementy prostokątne: Kształtki

Redukcja asymetryczna kUA -obmiar: DIN 18379 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna -sposób łączenia: zamek blacharski/zgrzew -różne zakończenia (obrzeża) -w wyższych wymiarach pojawiają się usztywnienia

c

-f

-e -e

b

d

l

!

sposób zamawiania: a x b/c x d/e/f/l

b

d

a


Elementy prostokątne: Kształtki

Dyfuzor symetryczny kRS

b

b

b

b

l

a

-obmiar: DIN 18379 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna -sposób łączenia: zamek blacharski/zgrzew -różne zakończenia (obrzeża) -możliwość zastosowania uszczelki

!

sposób zamawiania: a x b/d/l

Elementy prostokątne: Kształtki

Dyfuzor asymetryczny kRA -f +e

+b

b

b b

b

l

a

-obmiar: DIN 18379 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna -sposób łączenia: zamek blacharski/zgrzew -różne zakończenia (obrzeża) -możliwość zastosowania uszczelki

!

sposób zamawiania: a x b/d/e/f/l

Elementy prostokątne: Kształtki

Odsadzka symetryczna kES a

+e

+e b

b b

b

l

a

-obmiar: DIN 18379 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna -sposób łączenia: zamek blacharski/zgrzew -różne zakończenia (obrzeża) -w wyższych wymiarach pojawiają się usztywnienia

16

!

sposób zamawiania: a x b/e/l


Elementy prostokątne: Kształtki

Odsadzka asymetryczna kEA -obmiar: DIN 18379 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna -sposób łączenia: zamek blacharski/zgrzew -różne zakończenia (obrzeża) -w wyższych wymiarach pojawiają się usztywnienia a

+e

+e d

d

b

!

b

sposób zamawiania: a x b/a x d/e/l

l

a

Elementy prostokątne: Kształtki

Trójnik prosty kTG -obmiar: DIN 18379 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna -standard: r=120 mm, n oraz m=150 mm, n oraz m 30 mm -założenie: a=c=g -sposób łączenia: zamek blacharski/zgrzew -różne zakończenia (obrzeża) -w wyższych wymiarach pojawiają się usztywnienia l

a

b

r

r

!

b

d

sposób zamawiania: a x b/c x d/g x h/m i n

n

c

m

h

g

Elementy prostokątne: Kształtki

Trójnik skośny kTA -obmiar: DIN 18379 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna -standard: r=120 mm, n oraz m=150 mm, n oraz m 30 mm -założenie: a=c=g -sposób łączenia: zamek blacharski/zgrzew -różne zakończenia (obrzeża) -w wyższych wymiarach pojawiają się usztywnienia l

a

-e b

b d

r

r

!

sposób zamawiania: a x b/c x d/g x h/e/m i n

n

h

d

c

m g

17


Elementy prostokątne: Kształtki

Czwórnik kCR

-obmiar: DIN 18379 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna -sposób łączenia: zamek blacharski/zgrzew -różne zakończenia (obrzeża) -w wyższych wymiarach pojawiają się usztywnienia

c

r

r

b

b

r

b

h

r

e

a

l

!

sposób zamawiania: a x b/a x c/a x d/a x e/l/h

Elementy prostokątne: Kształtki

Rozgałęzienie proste kHS

-obmiar: DIN 18379 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna -założenie: a=c=g -sposób łączenia: zamek blacharski -różne zakończenia (obrzeża) -w wyższych wymiarach pojawiają się usztywnienia a

+e d

d

c b

m

h

b

g h

l

! 18

sposób zamawiania: a x b/c x d/g x h/e/m/l


r

d


Elementy kołowe: Rury spiro

Przewód kołowy spiro kSR -rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna/aluminium -standard: l=3000 m -dla d 315 dwa przetłoczenia wzmacniające -zakres wymiarowy: d=80-1250 mm

d

!

sposób zamawiania:

!

sposób zamawiania:

!

sposób zamawiania:

l

kSR

d l

OC AL KO

kBI

d l

OC KO CZ

kBII

d l

OC CZ

Typ przewodu Wymiar Materiał

Elementy kołowe: Przewody kołowe gładkie

Przewód kołowy kB/l -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -typ zamka - zgrzew/zamek -maksymalna długość przewodu: l=1000 mm dla d=80 - d=180 mm l=1250 mm dla d=200 - d=280 mm l=1500 mm dla d=315 - d=1250 mm

d

l

Typ przewodu Wymiar Materiał

Elementy kołowe: Przewody kołowe gładkie

Przewód kołowy kB/ll -rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha czarna -typ zamka - spaw -maksymalna długość przewodu: l=1000 mm dla d=80 - d=180 mm l=1250 mm dla d=200 - d=280 mm l=2000 mm dla d=315 - d=1250 mm

d

l

20

Typ przewodu Wymiar Materiał


Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Kolano segmentowe kSB 90

r= 1,0 d: d=180-d=1250 mm r=1,5 d: d=80-d=1250 mm r=2,0 d: d=80-d=1250 mm

r

!

sposób zamawiania:

kSB90

d

Typ kolana Wymiar Materiał

r

OC KO CZ d

d

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Kolano segmentowe kSB 60 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -typ zamka: zgrzew/spaw/zamek blacharski -standard: r=1d lecz d=80 - d=160 mm r=1,5d -zakres wymiarowy: r= 1,0 d: d=180-d=1250 mm r=1,5 d: d=80-d=1250 mm r=2,0 d: d=80-d=1250 mm

r

!

sposób zamawiania:

kSB60

d

Typ kolana Wymiar Materiał

OC KO CZ

d

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Kolano segmentowe kSB 45 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -typ zamka: zgrzew/spaw/zamek blacharski -standard: r=1d lecz d=80 - d=160 mm r=1,5d -zakres wymiarowy: r= 1,0 d: d=180 - d=1250 mm r=1,5 d: d=80 - d=1250 mm r=2,0 d: d=80 - d=1250 mm r

!

sposób zamawiania: Typ kolana Wymiar Materiał

kSB45

d

OC KO CZ d

21


Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Kolano segmentowe kSB 30

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -typ zamka: zgrzew/spaw/zamek blacharski -standard: r=1d lecz d=80 - d=160mm r=1,5d -zakres wymiarowy: r=1,0 d: d=180 - d=1250 mm r=1,5 d: d=80 - d=1250 mm r=2,0 d: d=80 - d=1250 mm

r

d

!

sposób zamawiania:

!

sposób zamawiania:

!

sposób zamawiania:

kSB30

d

OC KO CZ

kSB15

d

OC KO CZ

Typ kolana Wymiar Materiał

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Kolano segmentowe kSB 15 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -typ zamka: zgrzew/spaw/zamek blacharski -standard: r=1d lecz d=80 - d=160 mm r=1,5d -zakres wymiarowy: r=1,0 d: d=180-d=1250 mm r=1,5 d: d=80-d=1250 mm r=2,0 d: d=80-d=1250 mm

r

d

Typ kolana Wymiar Materiał

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Trójnik symetryczny kTSB 90 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowanie uszczelki -sposób łączenia: zgrzew -założenie: d1≥d -3 -zakres wymiarowy: d1: 80-1250 mm d 1 d3: 80-1250 mm

d

3

l

1

d

1

l

22

Typ trójnika Wymiar Materiał

kTSB90 d 1 ,d 3

OC KO CZ


Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Trójnik redukcyjny kTRB 90 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna d -możliwość zastosowania uszczelki 3 -sposób łączenia: zgrzew -standard: d1>d2, d3/ d2 d3 -zakres wymiarowy: d1: 100-1250 mm l1 d2: 80-1120 mm d3: 80-1120 mm

l2

d1

!

sposób zamawiania:

kTRB90 d1,d2,d3

Typ trójnika Wymiar Materiał

d2

OC KO CZ

l

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Trójnik symetryczny kTSB 45

d

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -sposób łączenia: zgrzew -założenie: d1 d3 -zakres wymiarowy: d1: 80-1250 mm d3: 80-1250 mm 3

l1

l

2

d

d

1

!

sposób zamawiania:

kTSB45

d1,d3

Typ trójnika Wymiar Materiał

1

l

OC KO CZ

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Trójnik redukcyjny ukośny kTRB 45

d1

!

sposób zamawiania: Typ trójnika Wymiar Materiał

kTRB45 d1,d2,d3

OC KO CZ

d3

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana,blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -sposób łączenia: zgrzew -standard: d1>d2, d3/ d2 d3 -zakres wymiarowy: d1: 100-1250 mm d2: 80-1120 mm d3: 80-1120 mm

l1

l2

d2

l

23


Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Trójnik symetryczny kTSBY

d

2

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -sposób łączenia: zgrzew -założenie: d1 d2, d3 -standard: α=90° -zakres wymiarowy: d1: 100-1250 mm d2: 100-1250 mm d3: 100-1250 mm

d3 1

l

l2

d1

!

sposób zamawiania:

!

sposób zamawiania:

!

sposób zamawiania:

kTSBY

d1,d2,d3

OC KO CZ

kTABY

d1,d2,d3

OC KO CZ

kCZS

d1,d2,d3

OC KO CZ

Typ trójnika Wymiar Materiał

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Trójnik asymetryczny kTABY

1

2

d 2

3

l

3

d

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -sposób łączenia: zgrzew I -założenie: d1 d2, d3/d2=d 3 -zakres wymiarowy: d1: 100-1250 mm d2: 100-1250 mm d3: 100-1250 mm

l

1

d1

Typ trójnika Wymiar Materiał

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Czwórnik symetryczny kCZS 90 d2

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -sposób łączenia: zgrzew -założenie: d2=d3; d1 d2,d3; l2=l1 -zakres wymiarowy: d1: 80-1250 mm d2: 80-1250 mm d3: 80-1250 mm

l1

d1

d1

l2

d3 l

24

Typ czwórnika Wymiar Materiał


Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Czwórnik asymetryczny kCZA 90 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki d2 -sposób łączenia: zgrzew -założenie: d2≠d3; d1 d2,d3 l1 -zakres wymiarowy: d1: 80-1250 mm d2: 80-1250 mm d3: 80-1250 mm d1

d1

l2

!

sposób zamawiania:

kCZA

d1,d2,d3

Typ czwórnika Wymiar Materiał

OC KO CZ

d3 l

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Redukcja symetryczna segmentowa kRS -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -sposób łączenia: zgrzew/zamek blacharski -zakres wymiarowy: d1: 100-1250 mm d2: 80-1120 mm

d

d2

1

!

sposób zamawiania:

kRS

d1,d2

Typ redukcji Wymiar Materiał

OC KO CZ

l

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Redukcja asymetryczna segmentowa kRA -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -sposób łączenia: zgrzew/zamek blacharski -zakres wymiarowy: d1: 100-1250 mm d2: 80-1120 mm d d

!

sposób zamawiania: Typ redukcji Wymiar Materiał

kRA

d1,d2

2

1

OC KO CZ l

25


Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Złączka wewnętrzna (nypel) kN

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -sposób łączenia: zgrzew -zakres wymiarowy: d=80 mm-d=1250 mm

d

!

sposób zamawiania:

!

sposób zamawiania:

!

sposób zamawiania:

kN

d

OC KO CZ

kM

d

OC KO CZ

kZp

d

Typ złączki Wymiar Materiał

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Złączka zewnętrzna (mufa) kM

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -sposób łączenia: zgrzew -zakres wymiarowy: d=80 mm-d=1250 mm

d

Typ złączki Wymiar Materiał

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Zaślepka kołowa nyplowa kZp

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -sposób łączenia: zamek blacharski/zgrzew -zakres wymiarowy: d=80 mm - d=1250 mm

26

d

Typ zaślepki Wymiar Materiał

OC KO CZ


Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Nakładka siodłowa kNS -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -założenie: d3 d1 -zakres wymiarowy: d1: 80-1250 mm d3: 80-1250 mm d3

d3

l1

sposób zamawiania:

kNS

d1,d3

Typ nakładki Wymiar Materiał

OC KO CZ

d

!

1

l1

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Nakładka siodłowa prostokątna kDP -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -sposób łączenia: zgrzew -różne zakończenia (obrzeża) -rodzaj zakończenia pod kratkę lub pod ramkę -zakres wymiarowy: a: 125-1225 mm b: 75-625 mm b

a

sposób zamawiania:

kDP

Typ nakładki Wymiar Materiał

axb d1 l1

OC KO CZ

1

1

!

l 1

d

l

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Zaślepka kołowa mufowa kZk

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -sposób łączenia: zamek blacharski/zgrzew -zakres wymiarowy: d=80 mm-d=1250 mm

!

sposób zamawiania: Typ zaślepki Wymiar Materiał

kZk

d

OC KO CZ

d

l

27


Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Króciec kołowy kKK

15

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -zakres wymiarowy: d=80 mm - d=1250 mm

d

!

sposób zamawiania:

!

sposób zamawiania:

!

sposób zamawiania:

kKK

d

Typ króćca Wymiar Materiał

OC KO CZ

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Króciec kołowy kKK 45

15

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -zakres wymiarowy: d=80 mm-d=1250 mm UWAGA: α 45°

d

kKK45

d

OC KO CZ

kKKS

d

OC KO CZ

Typ króćca Wymiar Materiał

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Króciec kołowy z siatką kKKS -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -króciec kołowy z siatką na kształtkę: zakres wymiarowy: d=80 mm - d=1250 mm -króciec kołowy z siatką na przewód: zakres wymiarowy: d=80 mm - d=1250 mm w przewód

d

d

28

na kształtkę

d

Typ króćca Wymiar Materiał


Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Króciec kołowy z siatką kKKS 45 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki

d

45

!

sposób zamawiania:

kKS45

d

Typ króćca Wymiar Materiał

OC KO OC

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Trójnik dyfuzorowy symetryczny kTDS -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -założenie: d3 d1 d3

d1

!

sposób zamawiania:

kTDS

d1,d3

Typ trójnika Wymiar Materiał

OC KO CZ

l

Elementy kołowe: Kształtki kołowe

Trójnik dyfuzorowy asymetryczny kTDA -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -możliwość zastosowania uszczelki -założenie: d3 d1 d3

d1

!

sposób zamawiania: Typ trójnika Wymiar Materiał

kTDA

d1,d3

OC KO CZ

l

29


Przewody elastyczne (flex)


Przewody elastyczne (flex): Izolowane

Przewód elastyczny izolowany

-zastosowanie: wentylacja, klimatyzacja, ogrzewania, wyciąg gazów -bardzo wytrzymałe przewody, odporne na uderzenia, skręcanie i ściskanie -standardowa długość: 10 m -zakres temperatur: -30 +80°C -prędkość przepływu powietrza: 30 m/sek. -ciśnienie: do 2500 Pa -średnica: 76-610 mm -izolacja: wata szklana

!

sposób zamawiania:

d

Średnica

Przewody elastyczne (flex): Nieizolowane

Przewód elastyczny z folii aluminiowej

-zastosowanie: wentylacja, klimatyzacja, ogrzewania, wyciąg gazów -bardzo wytrzymałe przewody, odporne na uderzenia, skręcanie i ściskanie -standardowa długość: 10 m -zakres temperatur: -30 +80°C -prędkość przepływu powietrza: 30 m/sek. -ciśnienie: do 2500 Pa -średnica: 76-610 mm

!

sposób zamawiania:

d

Średnica

Przewody elastyczne (flex): Nieizolowane

Przewód elastyczny aluminiowy

-bardzo wytrzymałe przewody, odporne na uderzenia, skręcanie i ściskanie -standardowa długość: 10 m -zakres temperatur: -30 +80°C -prędkość przepływu powietrza: 30 m/sek. -ciśnienie: do 2500 Pa -średnica: 76-610 mm

!

sposób zamawiania:

d

Średnica

31


H-15

Elementy koĹ&#x201E;cowe

40


Elementy końcowe: Kratki

Kratka wentylacyjna KAH

H-15

20

30

-kratka wentylacyjna z pojedynczym rzędem kierownic usytuowanych poziomo, pozwalających na indywidualną regulacje kierunku rozpływu powietrza -zastosowanie: nawiewna, wywiewna -rodzaj blachy: blacha aluminiowa, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -przy wymiarze l>625 kratka dzielona -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010 opcja: profil aluminiowy malowany na dowolny kolor RAL lub profil kwasoodporny -przy wymiarze l>1225 lub h>1225 wykonuje się co najmniej dwie oddzielne kratki o jednakowych wymiarach

2 L

30

5

H

30

L-15

!

sposób zamawiania: KAH

Typ kratki Typ przepustnicy Wymiary Materiał Powłoka

+ PP(PV)

lxh

CZ AL KO

75 125 225 325 425 525 625 825

125 0,005 0,008 0,017 0,025 0,033 0,041 0,049 0,065

225 0,009 0,016 0,032 0,047 0,063 0,079 0,094 0,125

325 0,013 0,024 0,047 0,070 0,093 0,116 0,140 0,186

425 0,018 0,032 0,062 0,093 0,124 0,154 0,185 0,246

525 0,022 0,040 0,078 0,116 0,154 0,192 0,230 0,306

625 0,026 0,047 0,093 0,139 0,184 0,230 0,275 0,367

825 0,033 0,061 0,119 0,177 0,236 0,294 0,352 0,469

1025 0,042 0,076 0,150 0,223 0,296 0,370 0,443 0,590

1225 0,051 0,092 0,180 0,269 0,357 0,445 0,534 0,710

* Dodatkowy zakres wymiarowy znajduje się na końcu katalogu RAL 9010

Przykładowy format zamówienia: KAH+PP/125x125/CZ/RAL 9010

Elementy końcowe: Kratki

Kratka wentylacyjna KAH-I

H-15

20

30

-kratka wentylacyjna z podwójnym rzędem kierownic usytuowanych poziomo i pionowo, pozwalających na indywidualną regulację kierunku rozpływu powietrza -rodzaj blachy: blacha aluminiowa, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -zastosowanie: nawiewna, wywiewna -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010 opcja: profil aluminiowy malowany na dowolny kolor RAL lub profil kwasoodporny -przy wymiarze l>625, h>625 kratka dzielona -przy wymiarze l>1225 lub h>1225 wykonuje się co najmniej dwie oddzielne kratki o jednakowych wymiarach

2 L

30

5

H

60

L-15

!

sposób zamawiania:

Typ kratki Typ przepustnicy Wymiary Materiał Powłoka

KAH-I + PP(PV)

lxh

CZ AL KO

75 125 225 325 425 525 625 825

125 0,003 0,005 0,010 0,015 0,020 0,026 0,031 0,041

225 0,006 0,010 0,020 0,030 0,041 0,051 0,061 0,081

325 0,009 0,015 0,030 0,046 0,061 0,076 0,091 0,121

425 0,011 0,020 0,041 0,061 0,081 0,101 0,121 0,161

525 0,014 0,026 0,051 0,076 0,101 0,126 0,151 0,201

625 0,017 0,031 0,061 0,091 0,121 0,151 0,181 0,241

825 0,022 0,039 0,077 0,116 0,154 0,192 0,231 0,308

1025 0,028 0,049 0,098 0,146 0,194 0,243 0,291 0,388

1225 0,033 0,059 0,118 0,176 0,235 0,293 0,351 0,468

* Dodatkowy zakres wymiarowy znajduje się na końcu katalogu RAL 9010

Przykładowy format zamówienia: KAH-I+PP/125x125/CZ/RAL 9010

33


Elementy końcowe: Kratki

H-15

-kratka wentylacyjna z pojedynczym rzędem kierownic usytuowanych pionowo, pozwalających na indywidualną regulacje kierunku rozpływu powietrza -zastosowanie: nawiewna, wywiewna -rodzaj blachy: blacha aluminiowa, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010 opcja: profil aluminiowy malowany na dowolny kolor RAL lub profil kwasoodporny -przy wymiarze h>625 kratka dzielona -przy wymiarze l>1215 lub h>1225 wykonuje się co najmniej dwie oddzielne kratki o jednakowych wymiarach

30

Kratka wentylacyjna KAI

2 20

H

L

325 0,013 0,025 0,047 0,070 0,093 0,116 0,139

425 0,018 0,033 0,063 0,093 0,124 0,154 0,184

525 0,022 0,041 0,079 0,116 0,154 0,192 0,230

625 0,026 0,049 0,094 0,140 0,185 0,230 0,275

825 0,034 0,062 0,120 0,178 0,236 0,294 0,351

1025 0,042 0,079 0,151 0,224 0,297 0,370 0,443

1225 0,051 0,095 0,183 0,270 0,358 0,446 0,534

* Dodatkowy zakres wymiarowy znajduje się na końcu katalogu

L-15

30

30

225 0,009 0,017 0,032 0,047 0,062 0,078 0,093

5

75 125 225 325 425 525 625

125 0,005 0,008 0,016 0,024 0,032 0,040 0,047

!

sposób zamawiania: KAI

Typ kratki Typ przepustnicy Wymiary Materiał Powłoka

+ PP(PV)

lxh

CZ AL KO

RAL 9010

Przykładowy format zamówienia: KAI+PP/125x125/CZ/RAL 9010

Elementy końcowe: Kratki

H-15

20

-kratka wentylacyjna z podwójnym rzędem kierownic usytuowanych pionowo i poziomo, pozwalających na indywidualną regulację kierunku rozpływu powietrza -zastosowanie: nawiewna, wywiewna -rodzaj blachy: blacha aluminiowa, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010 opcja: profil aluminiowy malowany na dowolny kolor RAL lub profil kwasoodporny -przy wymiarze l>625, h>625 kratka dzielona -przy wymiarze l>1225 lub h>1225 wykonuje się co najmniej dwie oddzielne kratki o jednakowych wymiarach

30

Kratka wentylacyjna KAI-H

2

325 0,009 0,015 0,030 0,046 0,061 0,076 0,091

425 0,011 0,020 0,041 0,061 0,081 0,101 0,121

525 0,014 0,026 0,051 0,076 0,101 0,126 0,151

L-15

625 0,017 0,031 0,061 0,091 0,121 0,151 0,181

825 0,022 0,039 0,077 0,116 0,154 0,192 0,231

* Dodatkowy zakres wymiarowy znajduje się na końcu katalogu

1025 0,028 0,049 0,098 0,146 0,194 0,243 0,291

1225 0,033 0,059 0,118 0,176 0,235 0,293 0,351

30

60

75 125 225 325 425 525 625

225 0,006 0,010 0,020 0,030 0,041 0,051 0,061

5

H

L

125 0,003 0,005 0,010 0,015 0,020 0,026 0,031

!

sposób zamawiania:

Typ kratki Typ przepustnicy Wymiary Materiał Powłoka

KAI-H + PP(PV)

lxh

CZ AL KO

RAL 9010

Przykładowy format zamówienia: KAI-H+PP/125x125/CZ/RAL 9010

34


Elementy końcowe: Kratki

Kratka wentylacyjna - spiro Kp 2

H-15

25

-kratka wentylacyjna do montażu na przewodach spiro z pojedynczym rzędem kierownic usytuowanych pionowo, pozwalających na indywidualną regulację kierunku rozpływu powietrza -zastosowanie: nawiewna, wywiewna -rodzaj blachy: blacha aluminiowa, blacha kwasoodporna lub blacha czarna dla kanałów okrągłych o średnicy d=160 - 630 -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9006 opcja: profil aluminiowy malowany na dowolny kolor RAL lub profil kwasoodporny -możliwość produkcji do średnicy d=1250 -przy wymiarze l>1225 wykonuje się co najmniej dwie oddzielne kratki o jednakowych wymiarach

L-15

40

!

25

L

H

225 325 425 525 625 825 1025 1225 225 325 425 525 625 825 1025 1225 225 325 425 525 625 825 1025 1225

75 75 75 75 75 75 75 75 125 125 125 125 125 125 125 125 225 225 225 225 225 225 225 225

Minimalna średnica kanału

160

250

400

sposób zamawiania:

Typ kratki Typ przepustnicy Wymiary Materiał Powłoka

Kp

+ D(PP)(PV)

l x h/d

CZ AL KO

RAL 9006

Przykładowy format zamówienia: Kp+D/225x125/250/CZ/RAL 9006

Elementy końcowe: Kratki

Kratka wentylacyjna - spiro Kh 2

H-15

25

-kratka wentylacyjna do montażu na przewodach spiro z pojedynczym rzędem kierownic usytuowanych poziomo, pozwalających na indywidualną regulację kierunku rozpływu powietrza -zastosowanie: nawiewna, wywiewna -rodzaj blachy: blacha aluminiowa, blacha kwasoodporna lub blacha czarna dla kanałów okrągłych o średnicy d=160 - 630 -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9006 opcja: profil aluminiowy malowany na dowolny kolor RAL lub profil kwasoodporny -możliwość produkcji do średnicy d=1250 -przy wymiarze l>625 kratka dzielona -przy wymiarze l>1225 wykonuje się co najmniej dwie oddzielne kratki o jednakowych wymiarach

L-15

40

!

25

L

H

225 325 425 525 625 825 1025 1225 225 325 425 525 625 825 1025 1225 225 325 425 525 625 825 1025 1225

75 75 75 75 75 75 75 75 125 125 125 125 125 125 125 125 225 225 225 225 225 225 225 225

Minimalna średnica kanału

160

250

400

sposób zamawiania:

Typ kratki Typ przepustnicy Wymiary Materiał Powłoka

Kh + D(PP)(PV) l x h/d

CZ AL KO

RAL 9006

Przykładowy format zamówienia: Kh+D/225x125/250/CZ/RAL 9006

35


Elementy końcowe: Kratki

Kratka z siatką KPS

H-15

L/H L-15/H-15

30

-kratka może mieć zastosowanie jako nawiewna lub wywiewna oraz w układach przepływowych jako wyrównująca różnicę ciśnień pomiędzy pomieszczeniami -rodzaj blachy: blacha kwasoodporna lub blacha czarna -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010 oraz wielkość oczka 12,7x12,7 mm opcja: profil stalowy malowany proszkowo na dowolny kolor RAL, profil kwasoodporny, wielkość oczka 10x10 mm -przy wymiarze l>625, h>625 kratka dzielona -przy wymiarze l>625, h>625 wykonuje się co najmniej dwie oddzielne kratki o jednakowych wymiarach

2

H

L

75 125 225 325 425 525 625 825

125 0,005 0,009 0,018 0,027 0,035 0,044 0,052 0,070

225 0,010 0,018 0,035 0,051 0,068 0,084 0,101 0,134

325 0,014 0,027 0,051 0,076 0,100 0,125 0,150 0,199

425 0,019 0,035 0,068 0,100 0,133 0,166 0,198 0,263

525 0,023 0,044 0,084 0,125 0,166 0,206 0,247 0,328

625 0,028 0,052 0,101 0,150 0,198 0,247 0,295 0,393

825 0,036 0,067 0,129 0,191 0,254 0,316 0,378 0,503

1025 0,045 0,084 0,163 0,241 0,319 0,397 0,475 0,632

1225 0,054 0,102 0,196 0,290 0,384 0,478 0,573 0,761

L-15

30

5 30

!

sposób zamawiania: KPS

Typ kratki Wymiary Materiał Powłoka

lxh

CZ KO RAL 9010

Przykładowy format zamówienia: KPS/125x125/CZ/RAL 9010

Elementy końcowe: Kratki

Kratka przepływowa KPV

30

-wyrównuje różnicę ciśnień pomiędzy pomieszczeniami -współpracuje z KPS -zastosowanie: kompensacja -rodzaj blachy: blacha aluminiowa, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010 opcja: profil aluminiowy malowany na dowolny kolor RAL lub profil kwasoodporny -przy wymiarze l>1225, h>825 wykonuje się co najmniej dwie oddzielne kratki o jednakowych wymiarach 30

2

H-15

L-15/H-15 L/H

20

H

L

75 125 225 325 425 525 625 825

125 0,006 0,011 0,022 0,032 0,042 0,053 0,063 0,084

225 0,012 0,022 0,042 0,062 0,082 0,102 0,122 0,162

325 0,017 0,032 0,062 0,091 0,121 0,151 0,181 0,240

425 0,023 0,042 0,082 0,121 0,160 0,200 0,239 0,318

525 0,028 0,053 0,102 0,151 0,200 0,249 0,298 0,396

625 0,034 0,063 0,122 0,180 0,239 0,298 0,356 0,474

825 0,042 0,078 0,150 0,222 0,294 0,366 0,439 0,583

1025 0,053 0,098 0,190 0,281 0,373 0,464 0,556 0,739

1225 0,064 0,119 0,230 0,341 0,425 0,562 0,673 0,895

L-15

30

30

!

sposób zamawiania:

Typ kratki Wymiary Materiał Powłoka

KPV

lxh

CZ AL KO RAL 9010

Przykładowy format zamówienia: KPV/125x125/CZ/RAL 9010

36


Elementy końcowe: Kratki

Kratka wentylacyjna spiro Kp-h

2

H-15

25

-kratka wentylacyjna do montażu na przewodach spiro z podwójnym rzędem kierownic usytuowanych pionowo, pozwalających na indywidualną regulację kierunku rozpływu powietrza -zastosowanie: nawiewna, wywiewna -rodzaj blachy: blacha aluminiowa, blacha kwasoodporna lub blacha czarna dla kanałów okrągłych o średnicy d=160 - 630 -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9006; opcja: profil aluminiowy malowany na dowolny kolor RAL lub profil kwasoodporny -możliwość produkcji do średnicy d=1250

60

!

L-15

25

sposób zamawiania:

Typ kratki Typ przepustnicy Wymiary Materiał Powłoka

Kp-h + D(PP)(PV) l x h/d

CZ AL KO

L

H

225 325 425 525 625 825 1025 1225 225 325 425 525 625 825 1025 1225 225 325 425 525 625 825 1025 1225

75 75 75 75 75 75 75 75 125 125 125 125 125 125 125 125 225 225 225 225 225 225 225 225

Minimalna średnica kanału

160

250

400

RAL 9006

Przykładowy format zamówienia: Kp-h+D/225x125/250/CZ/RAL 9006

Elementy końcowe: Kratki

Kratka wentylacyjna spiro Kh-p 2

H-15

25

-kratka wentylacyjna do montażu na przewodach spiro z podwójnym rzędem kierownic usytuowanych poziomo, pozwalających na indywidualną regulację kierunku rozpływu powietrza -zastosowanie: nawiewna, wywiewna -rodzaj blachy: blacha aluminiowa, blacha kwasoodporna lub blacha czarna dla kanałów okrągłych o średnicy d=160 - 630 -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9006 opcja: profil aluminiowy malowany na dowolny kolor RAL lub profil kwasoodporny -możliwość produkcji do średnicy d=1250 -przy wymiarze l>625 kratka dzielona -przy wymiarze l>1225 wykonuje się co najmniej dwie oddzielne kratki o jednakowych wymiarach

60

!

L-15

25

L

H

225 325 425 525 625 825 1025 1225 225 325 425 525 625 825 1025 1225 225 325 425 525 625 825 1025 1225

75 75 75 75 75 75 75 75 125 125 125 125 125 125 125 125 225 225 225 225 225 225 225 225

Minimalna średnica kanału

160

250

400

sposób zamawiania:

Typ kratki Typ przepustnicy Wymiary Materiał Powłoka

Kh-p + D(PP)(PV)

l x h/d

CZ AL KO

RAL 9006

Przykładowy format zamówienia: Kh-p+D/225x125/250/CZ/RAL 9006

37


Elementy końcowe: Kratki

DIAGRAM DOBORU KRATEK

wysokość kratki H [mm]

długość kratki L[mm]

pojedyńczy rząd kierownic podwójny rząd kierownic 125

125

125

wydatek powietrza [m /s] 3

wydatek powietrza [m /h x 1000] 3

2.5

9.0 8.0

2.0

zasięg [m] przy prędkości końcowej 0,25 [m/s]

225

7.0

6.0

kierownice maks. otwarte kierownice przymknięte

1.5 5.0

40

poziom dźwięku [db(A)]

4.5 4.0 1.0

prędkość wylotu [m/s]

30

3.5

ciśnienie na kratce [Pa]

0.9

16

20

3.0 0.8

40 15

2.5

325

150

14 10

0.7

225

225

100

70 10

30

60

0.6

8

2.0

10 0.5

20

1.5

15

30

325

325

6 20

9 8

0.4

50

50 40

425

40

7

4

10

3

5 4

6 30 5

3

10

0.3 1.0

9

4

2

20

2

525 425

400

8 7 0.8

6

0.7

5

3

1.5 1 625

0.2

2 0.6

4

0.5

3

525

525

625

625

0.15

1

825

0.4

2 0.1 0.09 0.3

1.5

0.08 1025 0.07

825

825

1 0.06 0.2

1225

0.05 1025

1025

1225

1225

0.04

0.03 0.1

Diagram pozwala na dobór kratki wentylacyjnej z przepustnicą typ PV (przy założeniu jej maksymalnego otwarcia) 0.02

38

Dane

Odczyt z diagramu

3 wydajność: 550 m/h zasięg: 5,5 m prędkość końcowa: 0,25 m/s‐⁔

kratka 325x425 prędkość wylotu: 1,5 m/s‐⁔


Elementy końcowe: Nawiewniki

Nawiewnik wirowy NSW1

Prędkość zamierania strugi powietrza przy podanych zasięgach i wydatkach wynosi 0.2 m/s

Od

Wielkość Średnica Wymiar nawiewnika Ød (mm) A (mm) 200 206 250 250 255 300 315 320 365 400 405 450 500 505 550

8 H

!

sposób zamawiania:

Typ nawiewnika Typ anemostatu Materiał Powłoka

NSW1

d

CZ AL RAL 9010

Wymiar

ØD (mm)

250 300 365 450 550

Wymiar Wydatek 3 Opory H (mm) powietrza (m/h) przepływu p.[Pa] 60 140-300 8-50 60 250-500 9-50 60 300-660 10-60 60 500-1000 10-66 60 600-1300 12-70

2-3.5 2.1-3.7 2.6-4.2 3.1-4.5 3.3-4.5

-nawiewnik charakteryzuje wylot powietrza z zawirowaniem, co powoduje silne zmieszanie powietrza nawiewanego z powietrzem znajdującym się w pomieszczeniu -rodzaj blachy: blacha aluminiowa lub blacha czarna -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010 oraz sztucer montażowy opcja: profil aluminiowy malowany proszkowo na dowolny kolor RAL (bez sztucera montażowego) UWAGA: nawiewniki mogą być wykonane z płytą 595x595 przystosowaną do montażu w stropie podwieszanym

Przykładowy format zamówienia: NSW1/w/CZ/RAL 9010

Elementy końcowe: Nawiewniki

Nawiewnik wirowy NSW2 Prędkość zamierania strugi powietrza przy podanych zasięgach i wydatkach wynosi 0.2 m/s Wielkość Średnica Wymiar nawiewnika Ød (mm) A (mm) 200 206 250 250 255 300 315 320 365 400 405 450 500 505 550

OD

!

sposób zamawiania:

Typ nawiewnika Typ anemostatu Materiał Powłoka

NSW2

d

CZ AL RAL 9010

Wymiar

ØD (mm)

250 300 365 450 550

Wymiar Wydatek 3 Opory H (mm) powietrza (m/h) przepływu p.[Pa] 60 140-300 8-50 60 250-500 9-50 10-60 60 300-660 10-66 60 500-1000 12-70 60 600-1300

2-3.5 2.1-3.7 2.6-4.2 3.1-4.5 3.3-4.5

-nawiewnik charakteryzuje wylot powietrza z zawirowaniem, co powoduje silne zmieszanie powietrza nawiewanego z powietrzem znajdującym się w pomieszczeniu -rodzaj blachy: blacha aluminiowa lub blacha czarna -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010 oraz sztucer montażowy opcja: profil aluminiowy malowany proszkowo na dowolny kolor RAL (bez sztucera montażowego)

Przykładowy format zamówienia: NSW2/w/CZ/RAL 9010

39


Elementy końcowe: Anemostaty

Kryteria doboru anemostatów: NAWIEWNYCH / WYWIEWNYCH

AAN AAN+PV

anemostat nawiewny z przepustnicą wielopłaszczyznową PV

AAN+PV+SP

anemostat nawiewny z przepustnicą wielopłaszczyznową PV i skrzynką rozprężną SP

AAN+PV+SPI

anemostat nawiewny z przepustnicą PV, skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie SPI

AAN+SP AAN+SP+P AAN+SPI AAN+SPI+P

AAW AAW+PV

anemostat nawiewny ze skrzynką rozprężną SP anemostat nawiewny ze skrzynką rozprężną SP i przepustnicą na wlocie skrzynki anemostat nawiewny ze skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie SPI anemostat nawiewny ze skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie SPI oraz przepustnicą na wlocie skrzynki

anemostat wywiewny anemostat wywiewny z przepustnicą wielopłaszczyznową PV

AAW+PV+SP

anemostat wywiewny z przepustnicą wielopłaszczyznową PV i skrzynką rozprężną SP

AAW+PV+SPI

anemostat wywiewny z przepustnicą PV, skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie SPI

AAW+SP AAW+SP+P AAW+SPI AAW+SPI+P

40

anemostat nawiewny

anemostat wywiewny ze skrzynką rozprężną SP anemostat wywiewny ze skrzynką rozprężną SP i przepustnicą na wlocie skrzynki anemostat wywiewny ze skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie SPI anemostat wywiewny ze skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie SPI oraz przepustnicą na wlocie skrzynki


Elementy końcowe: Anemostaty

Anemostat AAN-4

B

25

25

-anemostat kwadratowy nawiewny pozwalający na czterostronny wypływ powietrza -zastosowanie: nawiewny -rodzaj blachy: blacha aluminiowa lub blacha czarna -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010 opcja: profil aluminiowy malowany na dowolny kolor RAL

!

40

A

C

Wielkość anemostatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

sposób zamawiania:

Typ anemostatu Typ przepustnicy Wielkość anemostatu Materiał Powłoka

AAN-4

PV

w CZ AL

RAL 9010

Wymiar AxA (mm) 190x190 245x245 301x301 357x357 412x412 469x469 498x498 555x555 595x595 623x623

Wymiar BxB (mm) 140x140 195x195 251x251 307x307 362x362 419x419 448x448 505x505 545x545 573x573

Wymiar CxC (mm) 55x55 109x109 168x168 222x222 278x278 333x333 365x365 419x419 459x459 489x489

Przykładowy format zamówienia: AAN-4+PV/w/CZ/RAL 9010

Elementy końcowe: Anemostaty

Anemostat AAN-1

B

25

25

A

!

40

-anemostat kwadratowy nawiewny pozwalający na jednostronny wypływ powietrza -zastosowanie: nawiewny -rodzaj blachy: blacha aluminiowa lub blacha czarna -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010 opcja: profil aluminiowy malowany na dowolny kolor RAL

C

sposób zamawiania:

Typ anemostatu Typ przepustnicy Wielkość anemostatu Materiał Powłoka

AAN-1

PV

w

Przykładowy format zamówienia: AAN-1+PV/w/CZ/RAL 9010

CZ AL

RAL 9010

Wielkość anemostatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wymiar AxA (mm) 190x190 245x245 301x301 357x357 412x412 469x469 498x498 555x555 595x595 623x623

Wymiar BxB (mm) 140x140 195x195 251x251 307x307 362x362 419x419 448x448 505x505 545x545 573x573

Wymiar CxC (mm) 55x55 109x109 168x168 222x222 278x278 333x333 365x365 419x419 459x459 489x489

41


Elementy końcowe: Anemostaty

Anemostat AAN-2Y

B

25

25

40

A

-anemostat kwadratowy nawiewny pozwalający na dwustronny wypływ powietrza -zastosowanie: nawiewny -rodzaj blachy: blacha aluminiowa lub blacha czarna -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010 opcja: profil aluminiowy malowany na dowolny kolor RAL

C

Wielkość anemostatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wymiar AxA (mm) 190x190 245x245 301x301 357x357 412x412 469x469 498x498 555x555 595x595 623x623

Wymiar BxB (mm) 140x140 195x195 251x251 307x307 362x362 419x419 448x448 505x505 545x545 573x573

Wymiar CxC (mm) 55x55 109x109 168x168 222x222 278x278 333x333 365x365 419x419 459x459 489x489

!

sposób zamawiania:

Typ anemostatu Typ przepustnicy Wielkość anemostatu Materiał Powłoka

AAN-2Y

PV

w CZ AL

RAL 9010

Przykładowy format zamówienia: AAN-2Y+PV/w/CZ/RAL 9010

Elementy końcowe: Anemostaty

Anemostat AAN-2V

B

25

25

-anemostat kwadratowy nawiewny pozwalający na dwustronny wypływ powietrza -zastosowanie: nawiewny -rodzaj blachy: blacha aluminiowa lub blacha czarna -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010 opcja: profil aluminiowy malowany na dowolny kolor RAL

40

A

C

Wielkość anemostatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wymiar AxA (mm) 190x190 245x245 301x301 357x357 412x412 469x469 498x498 555x555 595x595 623x623

Wymiar BxB (mm) 140x140 195x195 251x251 307x307 362x362 419x419 448x448 505x505 545x545 573x573

Wymiar CxC (mm) 55x55 109x109 168x168 222x222 278x278 333x333 365x365 419x419 459x459 489x489

!

sposób zamawiania:

Typ anemostatu Typ przepustnicy Wielkość anemostatu Materiał Powłoka

AAN-2V

PV

w

Przykładowy format zamówienia: AAN-2V+PV/w/CZ/RAL 9010

42

CZ AL

RAL 9010


Elementy końcowe: Anemostaty

Anemostat AAN-3

B

25

25

40

A

-anemostat kwadratowy nawiewny pozwalający na trójstronny wypływ powietrza -zastosowanie: nawiewny -rodzaj blachy: blacha aluminiowa lub blacha czarna -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010 opcja: profil aluminiowy malowany na dowolny kolor RAL

!

C

Wielkość anemostatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

sposób zamawiania:

Typ anemostatu Typ przepustnicy Wielkość anemostatu Materiał Powłoka

AAN-3

PV

w CZ AL

RAL 9010

Wymiar AxA (mm) 190x190 245x245 301x301 357x357 412x412 469x469 498x498 555x555 595x595 623x623

Wymiar BxB (mm) 140x140 195x195 251x251 307x307 362x362 419x419 448x448 505x505 545x545 573x573

Wymiar CxC (mm) 55x55 109x109 168x168 222x222 278x278 333x333 365x365 419x419 459x459 489x489

Przykładowy format zamówienia: AAN-3+PV/w/CZ/RAL 9010

Elementy końcowe: Anemostaty

Anemostat AAW

B

30

30

A

!

30

-anemostat kwadratowy wywiewny perforowany -zastosowanie: wywiewny -rodzaj blachy: blacha aluminiowa, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -wykonanie: standard: profil stalowy malowany proszkowo RAL 9010 opcja: profil aluminiowy malowany na dowolny kolor RAL -mozliwość wykonania anemostatu z siatką cięto ciągnioną sposób zamawiania:

Typ anemostatu Typ przepustnicy Wielkość anemostatu Materiał Powłoka

AAW

PV

w

CZ KO AL

RAL 9010

Wielkość anemostatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wymiar AxA (mm) 190x190 245x245 301x301 357x357 412x412 469x469 498x498 555x555 595x595 623x623

Wymiar BxB (mm) 130x130 185x185 241x241 297x297 352x352 409x409 438x438 495x495 535x535 563x563

Przykładowy format zamówienia: AAW+PV/w/CZ/RAL 9010

43


Elementy końcowe: Anemostaty

TABELA Szybkiego Doboru Anemostatów Prostokątnych

Prędkość efektywna

W y m i a r

Wielkość

44

A

0

190

1

245

2

301

3

357

4

412

5

469

6

498

7

555

8

598

9

623

Q m3/h L min L max Q m3/h L min L max Q m3/h L min L max Q m3/h L min L max Q m3/h L min L max Q m3/h L min L max Q m3/h L min L max Q m3/h L min L max Q m3/h L min L max Q m3/h L min L max

2 m/s

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

70 1.5 120 1.8 180 1.1 2.1 270 1.4 2.8 400 1.6 3 550 1.8 3.6 650 1.2 3.9 820 1.3 4.2 910 1.3 4.2 1000 1.4 4.5

100 2 170 1.3 2.5 270 1.5 3 390 1.8 3.6 600 1.2 4.1 800 1.4 4.8 950 1.5 5 1200 1.6 5.5 1400 1.7 5.9 1600 1.7 5.8

140 1.3 2.5 240 1.6 3 360 1.1 3.9 540 1.3 4.5 710 1.5 5 1100 1.6 5.8 1300 1.7 6 1600 1.9 6.9 1900 1.9 7.1 2000 2 7.2

170 1.4 2.9 290 1 3.6 450 1.3 4.3 650 1.5 5 1000 1.8 5.9 1400 1.8 6.6 1500 2 7 2000 2.4 8 2100 2.3 8 2400 2.6 9

200 1.8 3.5 360 1.3 4.2 570 1.6 5.1 800 1.8 6 1400 2 7 1700 2.2 7.5 1900 2.4 8 2300 2.7 9.1 2700 2.7 10 3000 2.9 10.2


Elementy końcowe: Anemostaty

DIAGRAM Doboru Anemostatów

h

a

Diagram pozwala na dobór anemostatu z przepustnicą typ PV (przy założeniu jej maksymalnego otwarcia) L=a+h 4000

1000 m 3/h

5000

0,2 m/ s

0,5 m/ s

2000

1000

A

VL

VL

VL

1m /s

3000

500 400 300 200

45 40 100

‼⁅ ⁃ 

30

 • ‾

50

–‖

40

–-

30

1

2

4

6

8 10

20

8

L [m]

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

35

6

Vef

5

4

3

2,5

2

A A A A A A A A A A

623 598 555 498 469 412 357 301 245 190

1

[m/s] Poziom otwarcia przepustnicy: 50%

100%

200

100 80

P [Pa]

60 40

20

10 0,5

1

2

3

4

Vef

[m/s]

5

Q - wydajność Vef - efektywna prędkość strugi powietrza w nawiewniku A - wymiary nawiewnika zasięg L = dla prędkości końcowej VL poziom dźwięku samego nawiewnika

10

400 m3/h 3m/s 357x357 0,2m/s : 3.6m 0,5m/s : 1.8m 21 dB (A)

45


Elementy końcowe: Skrzynki rozprężne pod anemostaty

Skrzynka rozprężna SP -skrzynka rozprężna służy do wytracania prędkości strumienia powietrza oraz do wytłumienia szumów -zastosowanie: do anemostatów kwadratowych -rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna SP - skrzynka rozprężna SP+P - skrzynka rozprężna z przepustnicą - przepustnica regulowana ręcznie wew., ręcznie zew. lub na cięgna SPI - skrzynka rozprężna z izolacją akustyczną - izolacja: wełna industrail IBB SPI+P - skrzynka rozprężna z izolacją akustyczną i przepustnicą - izolacja: wełna industrail IBB - przepustnica regulowana ręcznie wew., ręcznie zew. lub na cięgna UWAGA: możliwy montaż przepustnicy od góry UWAGA: istnieje możliwość wykonania skrzynki pod kratkę w dowolnym wymiarze

Wymiary skrzynki

Wielkość anemostatu DxD H Ø D1

0 1 190x190 245x245 150x150 204x204 270 270 125 160

2 3 301x301 357x357 260x260 316x316 270 330 160 200

!

4 5 6 412x412 469x469 498x498 372x372 428x428 457x457 330 380 380 200 250 250

sposób zamawiania:

Typ skrzynki rozprężnej Typ anemostatu Wielkość anemostatu Materiał

SP, SP+P, SPI lub SPI+P

w

7 555x555 514x514 400 250

8 9 598x598 623x623 557x557 582x582 430 430 315 315

Przykładowy format zamówienia: - SP - SP/w/OC - SP+P - SP+P/w/OC OC - SPI - SPI/w/OC KO - SPI+P - SPI+P/w/OC

Elementy końcowe: Skrzynki rozprężne pod nawiewniki

Skrzynka rozprężna SK -skrzynka rozprężna służy do wytracania prędkości strumienia powietrza oraz do wytłumienia szumów -przeznaczona pod nawiewnik wirowy -zastosowanie: do nawiewników sufitowych NSW 1 i NSW 2 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna SK - skrzynka rozprężna SK+P - skrzynka rozprężna z przepustnicą - przepustnica regulowana ręcznie wew., ręcznie zew. lub na cięgna SKI - skrzynka rozprężna z izolacją akustyczną - izolacja: wełna industrial IBB SKI+P - skrzynka rozprężna z izolacją akustyczną i przepustnicą - izolacja: wełna industrial IBB - przepustnica regulowana ręcznie wew., ręcznie zew. lub na cięgna

Wymiary skrzynki

Wielkość anemostatu

!

250 316 250 200 253

315 420 300 250 318

sposób zamawiania:

Typ skrzynki rozprężnej Typ anemostatu Wielkość anemostatu Materiał

46

A H Ø D1 Ø D1

200 308 210 160 204

SK, SK+P, SKI lub SKI+P w OC KO

400 510 365 315 403

500 595 365 315 503

Przykładowy format zamówienia: SK - SK/w/OC SK+P - SK+P/w/OC SKI - SKI/w/OC SKI+P - SKI+P/w/OC


r

Elementy dachowe i Ĺ&#x203A;cienne d

h


Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe prostokątne

Cokół prostokątny nieizolowany kCPN

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -standard: h=300 mm (dla cokołów przytwierdzonych do dachu) -możliwość wykonania cokołów: - do dachu prostego - do dachu skośnego - z kątownikami luzem - bezpośrednio do konstrukcji

a1 x b

h

ac x b

Wymiary podstawy dachowej (mm) a b 250 250 250 400 250 630 400 400 400 630 630 630 630 1000 630 1600 1000 1000 1000 1600

Wymiary cokołu (mm) ac (mm) bc (mm) 430 430 460 610 460 840 610 610 610 840 840 840 870 1240 940 1910 1240 1240 1310 1910

1

a1 (mm)

b1 (mm)

330 360 360 510 510 740 770 840 1140 1810

330 510 740 510 740 740 1140 1810 1140 1810

c

kCPN (kg) Masa cokołu 6,35 7,9 9,59 9,00 10,7 12,4 12,35 31,55 23,45 35,64

!

sposób zamawiania:

Typ cokołu Wymiary Materiał

kCPN

a x b lub ac x bc (cokołu)/h/ kąt nachylenia dachu

OC KO

Przy zamówieniu prosimy podać dodatkowe informacje: -konstrukcja i typ pokrycia dachu -spadek dachu oraz informacja, na którym boku występuje

Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe prostokątne

Cokół prostokątny izolowany kCPI

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -standard: h=300 mm (dla cokołów przytwierdzonych do dachu) -izolacja: wełna TECHROCK UWAGA: grubość izolacji: 50 mm -możliwość wykonania cokołów: - do dachu prostego - do dachu skośnego - z kątownikami luzem - bezpośrednio do konstrukcji

a1 x b 1

h

ac x b c

Wymiary podstawy dachowej (mm) a b 250 250 250 400 250 630 400 400 400 630 630 630 630 1000 630 1600 1000 1000 1000 1600

48

Wymiary cokołu (mm) a c (mm) b c (mm) 430 430 460 610 460 840 610 610 610 840 840 840 870 1240 940 1910 1240 1240 1310 1910

a1 (mm)

b1 (mm)

330 360 360 510 510 740 770 840 1140 1810

330 510 740 510 740 740 1140 1810 1140 1810

kCPI (kg) Masa cokołu 9,31 11,59 14,09 13,22 15,72 18,22 30,68 41,46 36,07 46,85

!

sposób zamawiania:

Typ cokołu Wymiary Materiał

kCPI

a x b lub ac x bc (cokołu)/h/ kąt nachylenia dachu

Przy zamówieniu prosimy podać dodatkowe informacje: -konstrukcja i typ pokrycia dachu -spadek dachu oraz informacja, na którym boku występuje

OC KO


Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe prostokątne

Podstawa dachowa prostokątna kPDP axb

l1

l=1000

a2 x b2 a1 x b1

Wymiar podstawy (mm) a b 250 250 250 400 250 630 400 400 400 630 630 630 630 1000 630 1600 1000 1000 1000 1600

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -standard: l=1000 mm -a1x b1- możliwy maksymalny wymiar cokołu -różne zakończenia (obrzeża)

!

sposób zamawiania:

Typ podstawy Wymiar Materiał

kPDP

axb

OC KO

a1 (mm)

b1 (mm)

a2 (mm)

b2 (mm)

490 550 550 700 700 930 930 1130 1360 1500

490 700 930 700 930 930 1360 2100 1360 2100

370 400 400 550 550 780 810 880 1180 1250

370 550 780 550 780 780 1180 1850 1180 1850

l1 (mm) 105 105 105 130 130 180 180 180 280 280

kPDP Masa (kg) 8,26 10,43 15,67 13,37 19,19 25,47 38,54 57,17 56,59 78,67

Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe prostokątne

Podstawa dachowa tłumiąca kPDT

h

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -izolacja: wełna industrial IBB UWAGA: podziałowa nitonakrętek zależna od typu wentylatora -różne zakończenia (obrzeża) -na życzenie montowany jest króciec

a

Typ

a

!

sposób zamawiania:

Typ podstawy Wymiar Materiał

a

kPDT

a

kPDT-0 kPDT-1 kPDT-2 kPDT-3 kPDT-4 kPDT-5 kPDT-6 kPDT-7

Średnica Ø Ilość kulis 125 160 200 250 315 400 500 630

0 1 1 2 2 3 5 6

Wymiary (mm)

a

h

290 365 410 512 512 605 890 980

500 500 500 650 650 750 750 750

Masa (kg) 21 24 27 40 42 57 84 104

OC KO

49


Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe prostokątne

Czerpnia dachowa prostokątna kCDA

a1 x b1

h1

h

axb

Wymiar (mm) a 250 250 250 400 400 630 630 630 1000 1000

b 250 400 630 400 630 630 1000 1600 1000 1600

a1 (mm)

b1 (mm)

h (mm)

550 610 670 880 980 1370 1550 1690 2180 2460

550 160 1050 880 1210 1370 1920 2660 2180 3060

420 450 490 510 570 650 740 810 870 1010

h1 (mm) 150 180 210 240 290 370 460 530 590 730

Masa (kg)

2

0,135 0,211 0,333 0,346 0,538 0,839 1,35 2,127 2,124 3,416

7,04 9,48 13,25 13,26 18,56 26,16 39,80 58,24 59,04 88,77

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -wlot powietrza zabezpieczony stalową siatką -różne zakończenia (obrzeża)

!

sposób zamawiania: kCDA

Typ czerpni Wymiar Materiał

axb

OC KO

Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe prostokątne

Wyrzutnia dachowa prostokątna kWDA

a1 x b1

h1

h

axb

Wymiar (mm) a 250 250 250 400 400 630 630 630 1000 1000

50

b 250 400 630 400 630 630 1000 1600 1000 1600

a1 (mm)

b1 (mm)

h (mm)

450 490 530 720 800 1130 1250 1350 1800 1980

450 640 910 720 1030 1130 1620 2320 1800 2580

370 390 410 430 480 530 590 640 680 770

h1 (mm) 100 120 140 160 200 250 310 360 400 490

2

0,090 0,140 0,222 0,230 0,371 0,567 0,910 1,445 1,440 2,293

Masa (kg) 6,03 8,01 11,00 10,84 15,19 20,69 31,06 45,64 45,13 66,57

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -wlot powietrza zabezpieczony stalową siatką -różne zakończenia (obrzeża)

!

sposób zamawiania: kWDA Typ wyrzutni Wymiar Materiał

axb

OC KO


Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe prostokątne

Czerpnia-wyrzutnia dachowa kCDB

a1 x b1

h1 h

axb

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -różne zakończenia (obrzeża) -wlot powietrza zabezpieczony siatką stalową

!

sposób zamawiania: kCDB Typ wyrzutni Wymiar Materiał

axb

Wymiar (mm) a 250 250 250 400 400 630 630 630 1000 1000

OC KO

b 250 400 630 400 630 630 1000 1600 1000 1600

a1 (mm)

b1 (mm)

h (mm)

365 365 365 515 515 745 745 745 1115 1115

365 515 745 515 745 745 1115 1715 1115 1715

460 520 520 580 640 700 760 880 940 1060

h1 (mm) 200 260 260 320 380 440 500 620 680 800

2

0,140 0,237 0,320 0,358 0,548 0,776 1,141 1,936 1,904 2,912

Masa (kg) 8,20 11,52 14,99 15,45 21,36 28,35 41,05 64,13 62,36 91,31

Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe prostokątne

Wyrzutnia dachowa prostokątna kWPE axb

h

axb a2 x b2 a1 x b1

Wymiar (mm)

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -wykonanie standardowe: wyrzutnia dachowa zakończona siatką 10x10 mm -różne zakończenia (obrzeża)

!

sposób zamawiania: kWPE Typ wyrzutni Wymiar Materiał

axb

OC KO

a 250 250 250 315 400 400 500 630 630 630 800 1000 1000 1200

b 250 400 630 315 400 630 500 630 1000 1600 800 1000 1600 1200

a1 (mm)

b1 (mm)

a2 (mm)

b2 (mm)

500 500 500 630 800 800 1000 1260 1260 1260 1600 2000 2000 2400

500 800 1260 630 800 1260 1000 1260 2000 3200 1600 2000 3200 2400

315 315 315 395 500 500 625 790 790 790 1000 1250 1250 1500

315 500 790 395 500 790 625 790 1250 2000 1000 1250 2000 1500

h (mm)

Masa (kg)

490 700 950 540 700 950 800 950 1405 1900 1205 1405 1900 1705

9,75 16,46 30,12 13,91 21,45 35,59 31,36 47,00 84,12 158,49 75,72 110,65 187,99 158,23

51


Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe prostokątne

Wyrzutnia dachowa żaluzjowa kWDZ Wymiar (mm) a 250 250 250 315 400 400 500 630 630 630 800 1000 1000 1200

b 250 400 630 315 400 630 500 630 1000 1600 800 1000 1600 1200

a1 365 365 365 430 515 515 615 745 745 745 915 1115 1115 1315

Wymiar żaluzji (mm)

b1 365 515 745 430 515 745 615 745 1115 1715 915 1115 1715 1315

a2 (mm) 120 120 185 270 270 370 500 500 500 670 870 870 1070 120

b2 (mm) 120 270 185 270 500 370 500 870 1470 670 870 1470 1070 500

h 2 (mm) 315 320 320 380 440 440 500 560 565 645 680 930 930 1180

Masa h2 (mm) wyrzutni (kg) 635 640 640 700 760 760 820 880 885 965 1000 1250 1250 1500

11,57 14,27 18,32 14,94 19,34 24,03 24,79 32,13 41,68 59,98 43,99 64,27 85,35 92,18 a1x b1

b1x a1

h2

h2 h

h

a2

b2

axb

bxa

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna UWAGA: wyrzutnia KWDZ może być w wykonaniu dwu, trzy i czterostronnym -różne zakończenia (obrzeża)

!

sposób zamawiania: kWDZ bxa Typ wyrzutni Wymiar Materiał

OC KO

Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe kołowe

Cokół kołowy nieizolowany kCKN Średnica podstawy Wymiary cokołu(mm) dachowej (mm) dachowej (mm)

d

ac (mm)

100 125 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

310 310 360 380 400 430 440 470 525 565 610 660 720 780 920 1000 1090 1190 1340 1410 1540

a1 (mm)

kCKN (kg) Masa cokołu

210 210 260 280 300 330 340 370 425 465 510 560 620 680 820 900 990 1090 1240 1310 1440

4,57 4,57 5,31 5,61 5,90 6,35 6,49 6,94 7,75 8,34 9,00 9,74 10,63 11,51 20,37 22,14 24,13 26,34 29,66 31,21 34,09

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -standard: h=300 mm (dla cokołów przytwierdzonych do dachu) -możliwość wykonania cokołów: -do dachu prostego -do dachu skośnego -z kątownikami luzem -bezpośrednio do konstrukcji

52

a1 x a

1

h

ac x a c

!

sposób zamawiania: kCKN

Typ cokołu Wymiar Materiał

d lub a c (cokołu)/h/ kąt nachylenia dachu

OC KO


Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe kołowe

Cokół kołowy izolowany kCKI Średnica podstawy Wymiary cokołu(mm) dachowej (mm) dachowej (mm)

a1 xa

1

h

ac xa

!

sposób zamawiania: d lub a c (cokołu)/h/ kCKI kąt nachylenia dachu

Typ cokołu Wymiar Materiał

d

ac (mm)

100 125 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

310 310 360 380 400 430 440 470 525 565 610 660 720 780 920 1000 1090 1190 1340 1410 1540

a1 (mm)

kCKI (kg) Masa cokołu

210 210 260 280 300 330 340 370 425 465 510 560 620 680 820 900 990 1090 1240 1310 1440

6,70 6,70 7,78 8,22 8,65 9,31 9,52 10,18 11,37 12,24 13,22 14,31 15,61 16,92 26,75 29,08 31,70 34,62 38,99 41,02 44,81

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -izolacja: wełna TECHROCK -standard: h=300 mm (dla cokołów przytwierdzonych do dachu) UWAGA: grubość izolacji: 50 mm

c

OC KO

Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe kołowe

Podstawa dachowa kołowa kBI Średnica (mm)

d

d

l1

100 125 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

a1 (mm)

Średnica (mm)

380 380 430 450 470 500 510 540 595 635 680 730 790 850 990 1070 1160 1260 1400 1480 1610

280 280 330 350 370 400 410 440 495 535 580 630 690 750 890 970 1060 1160 1310 1380 1510

d1

l1 (mm)

kBI Masa (kg)

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 220 220 270 270 270

2,39 2,47 2,96 3,18 3,4 3,72 3,87 4,2 4,78 5,25 5,77 6,37 7,49 8,27 10,18 11,32 13,35 14,91 19,42 20,95 23,39

d1 a1 x a

!

1

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -a1x a1- możliwy maksymalny wymiar cokołu -zakończenie górne podstawy to kKOP (standard)

sposób zamawiania:

Typ podstawy Wymiar Materiał

kBI

d

OC KO

53


Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe kołowe

Podstawa dachowa kołowa kBII Średnica (mm)

d 100 125 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

a1 (mm)

Średnica (mm)

380 380 430 450 470 500 510 540 595 635 680 730 790 850 990 1070 1160 1260 1400 1480 1610

280 280 330 350 370 400 410 440 495 535 580 630 690 750 890 970 1060 1160 1310 1380 1510

d1

l1 (mm)

kBII Masa (kg)

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 220 220 270 270 270

3,89 4,34 5,35 5,86 6,38 7,07 7,58 8,36 9,47 10,52 11,71 14,16 16,14 17,96 21,08 23,6 27,18 34,92 41,65 48,61 54,26

d

l1

l =1000

d1

a1 x a

1

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna standard: l=1000 mm -a1x a1- możliwy maksymalny wymiar cokołu -zakończenie górne podstawy to kKOP (standard)

!

sposób zamawiania:

Typ podstawy Wymiar Materiał

kBII

d

OC KO

Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe kołowe

Podstawa dachowa kołowa kBIII Średnica (mm)

d 100 125 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

a1 (mm)

Średnica (mm)

380 380 430 450 470 500 510 540 595 635 680 730 790 850 990 1070 1160 1260 1400 1480 1610

280 280 330 350 370 400 410 440 495 535 580 630 690 750 890 970 1060 1160 1310 1380 1510

d1

l1 (mm)

kBIII Masa (kg)

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 220 220 270 270 270

5,15 5,69 6,98 7,64 8,29 9,22 9,92 11,05 12,87 14,89 17,66 21,21 24,73 28,16 43,5 50,7 59,31 74,82 94,04 113,18 129,62

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -standard: l=1000 mm -przepustnica kPJK z mechanizmem ręcznym lub cięgnem -zakończenie górne podstawy to kKOP -możliwość sterowania przepustnicy z poziomu podłogi -element posiada tacę ociekową kTO

d

l1

d1 l=1 000 a1 x a1

!

sposób zamawiania:

Typ podstawy Wymiar Materiał

54

kBIII d

OC KO


Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe kołowe

Wywietrzak dachowy cylindryczny kVA Prędkość wiatru (m/s) Wielkość d (mm) 1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

6,0

3

100 160 200 250 315 400 500 630 1000

14 21 35 52 55 82 85 127 185 123 325 215 510 340 750 510 1360 2040

28 35 42 49 55 70 70 87 105 122 140 175 110 135 165 190 220 270 170 212 254 296 340 425 245 308 370 430 480 620 435 545 655 760 870 1090 610 860 1020 1280 1360 1700 1020 1260 1490 1750 2020 2510 2720 3400 4080 4760 5440 6800

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -element osadzony na kołnierzu kKOP

Średnica d (mm) d1 (mm) h 1 (mm) 100 260 160 125 290 170 160 320 192 180 360 215 200 400 252 225 450 270 250 500 300 280 560 335 315 630 390 355 710 425 400 800 480 450 900 540 1000 500 580 1120 560 670 1260 630 760 1420 710 850 1600 800 960 1800 1080 900 2000 1200 1000

d1

h1

h

!

sposób zamawiania:

Typ wywietrzaka Wymiar Materiał

kVA

d

d

OC KO

84 210 325 510 740 1310 2050 2980 8160

h (mm) Masa (kg) 285 1,72 325 2,11 2,72 372 3,35 410 4,19 455 5,36 490 6,57 525 8,08 600 10,44 700 13,9 750 17,42 880 23,56 950 1000 29,64 1130 39,65 1270 51,23 67,5 1400 1550 90,72 1750 116,34 1950 144,44

Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe kołowe

Czerpnia dachowa kołowa kCDC

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -wlot powietrza zabezpieczony stalową siatką -element osadzony na kołnierzu kKOP

d1

h1

!

h

Średnica nominalna d (mm)

d1 (mm)

h (mm)

h1 (mm)

100 125 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000

220 275 350 400 440 495 550 620 695 785 880 990 1100 1240 1390 1560 1760 1980 2200

60 75 95 110 120 135 150 170 190 215 240 270 300 340 380 425 480 540 600

390 415 445 465 480 505 525 555 585 620 660 705 750 810 870 940 1020 1110 1200

w

2

0,017 0,027 0,043 0,056 0,068 0,086 0,106 0,135 0,169 0,216 0,271 0,344 0,424 0,538 0,677 0,853 1,086 1,374 1,696

Masa wyrzutni (kg) 1,09 1,41 1,89 2,22 2,26 3,13 3,61 4,27 5,05 6,04 8,28 10,36 13,11 15,98 19,4 23,7 29,2 37,33 46,74

sposób zamawiania:

Typ czerpni Wymiar Materiał

kCDC d

OC KO

d

55


Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe kołowe

Wyrzutnia dachowa kołowa kWDC -rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -wlot powietrza zabezpieczony stalową siatką -element osadzony na kołnierzu kKOP

Średnica nominalna d (mm)

d1 (mm)

h (mm)

100 125 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000

125 160 200 225 250 280 315 350 395 445 500 565 625 700 785 885 1000 1125 1250

170 215 275 305 340 385 425 475 535 600 680 765 850 955 1070 1210 1360 1530 1700

h1 (mm) 40 40 50 55 60 70 75 85 95 105 120 135 150 170 190 215 240 270 300

w

2

0,014 0,018 0,028 0,035 0,042 0,055 0,067 0,084 0,106 0,132 0,170 0,216 0,266 0,336 0,442 0,538 0,679 0,859 1,060

Masa wyrzutni (kg) 0,85 1,14 1,62 1,96 2,31 2,94 3,49 4,23 5,18 6,72 8,31 11,51 14,51 18,75 23,19 32,22 40,25 52,53 65,22

h1

h

d1

!

d

sposób zamawiania:

Typ wyrzutni Wymiar Materiał

kWDC d

OC KO

Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe kołowe

Wyrzutnia dachowa kołowa kWDD

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -element osadzony na kołnierzu kKOP -element przeznaczony do stałej pracy

Średnica nominalna d (mm)

d1 (mm)

d2 (mm)

160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000

210 235 260 295 325 365 410 465 520 585 650 730 820 925 1040 1170 1300

130 150 170 195 220 250 285 325 370 415 465 520 585 655 740 830 925

Masa h (mm) wyrzutni (kg) 210 235 260 295 325 365 410 465 520 585 650 730 820 925 1040 1170 1300

1,76 2,07 2,41 2,99 3,48 4,18 5,17 6,35 7,72 9,54 11,91 14,56 18,02 22,37 27,74 34,86 43,90

d1

h

d2 d

!

sposób zamawiania:

Typ wyrzutni Wymiar Materiał

56

kWDD d

OC KO


Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe kołowe

Wyrzutnia dachowa kołowa kWDE

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -element osadzony na kołnierzu kKOP -wykonanie standardowe: wyrzutnia dachowa zakończona siatką 10x10 mm

Średnica nominalna d (mm)

d1 (mm)

d2 (mm)

160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

285 305 325 410 435 465 500 600 654 695 830 890 960 1160 1250 1350 1600 1720 1850

215 235 255 295 320 350 385 435 480 530 590 650 720 810 900 1000 1100 1230 1360

d

h

d

!

d2

sposób zamawiania:

Typ wyrzutni Wymiar Materiał

kWDE d

d1

Masa h (mm) wyrzutni (kg) 400 400 400 550 550 550 550 800 800 800 1085 1085 1085 1390 1390 1390 1720 1720 1720

3,07 3,39 3,75 5,63 6,10 6,75 8,76 10,58 11,7 13,43 22,81 25,11 27,85 42,12 46,66 53,79 75,63 84,96 94,04

OC KO

Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe kołowe

Wyrzutnia dachowa kołowa 90 kWDH -rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -wlot powietrza zabezpieczony stalową siatką -element osadzony na kołnierzu kKOP -standard: h=1,75 d -wykonanie standardowe: wyrzutnia dachowa zakończona siatką 10x10 mm

Średnica nominalna d (mm)

h

r

d

!

sposób zamawiania:

Typ wyrzutni Wymiar Materiał

kWDH d

OC KO

80 100 125 160 180 200 225 260 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

h (mm) 205 245 295 285 315 345 383 420 485 538 598 665 740 815 905 1010 1155 1290 1440 1590 1770 1965

2

0,007 0,011 0,017 0,028 0,036 0,044 0,056 0,069 0,087 0,11 0,14 0,178 0,225 0,278 0,348 0,441 0,56 0,711 0,9 1,111 1,394 1,736

Masa wyrzutni (kg) 0,81 1,07 1,45 1,77 2,1 2,45 2,92 3,43 4,23 5,14 6,29 7,73 10,77 13,02 15,96 19,8 24,96 31,06 48,73 61,85 84,02 103,36

57


Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe kołowe

Wyrzutnia dachowa kołowa 135 kWDI -rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -wlot powietrza zabezpieczony stalową siatką -element osadzony na kołnierzu kKOP -standard: h=1,75 d, r=1 d -wykonanie standardowe: wyrzutnia dachowa zakończona siatką 10x10 mm

Średnica nominalna d (mm)

205 245 295 285 315 345 383 420 485 538 598 665 740 815 905 1010 1155 1290 1440 1590 1770 1965

2

0,005 0,008 0,012 0,02 0,025 0,031 0,04 0,049 0,062 0,078 0,099 0,126 0,159 0,196 0,246 0,312 0,396 0,503 0,636 0,785 0,985 1,227

Masa wyrzutni (kg) 0,8 1,08 1,5 1,73 2,07 2,73 2,93 3,47 4,26 5,18 6,35 7,79 10,88 13,13 16,11 19,97 25,19 31,41 49,22 62,37 84,81 104,33

h

r

80 100 125 160 180 200 225 260 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

h (mm)

d

!

sposób zamawiania:

Typ wyrzutni Wymiar Materiał

kWDI d

OC KO

Elementy dachowe i ścienne: Elementy dachowe kołowe

Taca ociekowa kTO d

l

d1 d2

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -zakres wymiarowy: d: 100 - 1250 mm d : 190 - 1400 mm

!

sposób zamawiania:

Typ tacy Wymiar Materiał

58

kTO

d

OC KO


Elementy dachowe i ścienne: Elementy ścienne

Czerpnia-wyrzutnia kCA

40

b

b-10

55

a-10

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -wlot powietrza zabezpieczony stalową siatką -powierzchnia czynna: (a x b) x 0.7 -standard: a=10 mm, b=10 mm, gdzie a x b - wymiary kanału -wykonanie standardowe: czerpnia dachowa zakończona siatką 10x10 mm -przy a>1000 i b>1500 stosujemy czerpnię-wyrzutnię dzieloną

!

sposób zamawiania:

Typ czerpni-wyrzutni Wymiar Materiał

kCA

axb

OC KO

Elementy dachowe i ścienne: Elementy ścienne

b-10

b-10

Wyrzutnia ścienna prostokątna żaluzjowa kWZP

a-30

40

50

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -wymiary wyrzutni: a-15 mm, b-15 mm, gdzie a x b - wymiary kanału -założenie: przy a>1000 mm i b>1500 mm stosujemy wyrzutnię dzieloną

!

sposób zamawiania:

Typ wyrzutni Wymiar Materiał

kWZP a x b

OC KO

59


g

l

a

TĹ&#x201A;umiki akustyczne b

s 2

n

s

s 2


Tłumiki akustyczne: Prostokątne

Tłumik akustyczny prostokątny kTPa100 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -wełna industrial IBB -różne zakończenia (obrzeża)

l

a

n

b

!

sposób zamawiania: kTPa100

Typ tłumika Wymiar Materiał

a x b, l

b

OC KO

s

s

s

n

2

2

Tłumiki akustyczne: Prostokątne

Tłumik akustyczny prostokątny kTPa200 -rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -wełna industrial IBB -różne zakończenia (obrzeża)

l

a

n

b

!

sposób zamawiania: kTPa200

Typ tłumika Wymiar Materiał

a x b, l

b

s

OC KO

2

s

n

s 2

Tłumiki akustyczne: Kołowe

Tłumik akustyczny kołowy kTKa -rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -wełna LW -możliwość zastosowania uszczelki

g

d

!

l

sposób zamawiania:

Typ tłumika Wymiar Materiał

d1

kTKa

d, l

OC KO

61


Tłumiki akustyczne: Kołowe

Tłumik akustyczny kołowy z rdzeniem kTKb

g

d

d1

l

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -wełna industrial IBB -możliwość zastosowania uszczelki

!

sposób zamawiania:

Typ tłumika Wymiar Materiał

62

kTKb

d, l

OC KO


l

l

Przepustnice


Przepustnice: Prostokątne

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna kPW -rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna (lamela aluminiowa) -przepustnica regulowana ręcznie lub automatycznie -założenie: dla a>1000 mm i b>1500 mm stosujemy przepustnicę dzieloną UWAGA: istnieje możliwość wyboru przepustnicy sterowanej ręcznie lub automatycznie -zakres wymiarowy: 200x200 : 2000x2000 b -standard: l=175 mm -różne zakończenia (obrzeża) -istnieje możliwość szczelnego wykonania (dodatkowo produkt posiada uszczelkę na piórach) l

a

!

sposób zamawiania:

Typ przepustnicy Wymiar Materiał Rodzaj sterowania

kPW axb

OC KO r lub a

Przepustnice: Prostokątne

Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna kPJP -rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -różne zakończenia (obrzeża) -zakres wymiarowy: 100x100 - 630x400 -przepustnica regulowana ręcznie lub automatycznie

a

b

b

!

l

sposób zamawiania:

Typ przepustnicy Wymiar Materiał

kPJP axb

OC KO

d

OC KO CZ

Przepustnice: Prostokątne

Zasuwa prosta kZP -rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna lub blacha czarna -istnieje możliwość wykonania elementu bez pierścienia

a d

d

d

! b

64

L

sposób zamawiania:

Typ przepustnicy Wymiar Materiał

kZP


Przepustnice: Prostokątne

Przepustnica zwrotna prostokątna kPZP

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -zakres wymiarowy: 250x250 - 2000x2000 mm -standard: l=200 mm UWAGA: strzałka oznacza kierunek przepływu powietrza -różne zakończenia (obrzeża)

!

b

a

l

sposób zamawiania:

Typ przepustnicy Wymiar Materiał

b

kPZP axb

KO CZ

Przepustnice: Prostokątne

Przepustnica przesuwna kPP L

H

H-15

125

L-15

225

325

425

525

625

75 125 225 325 425 525

30

!

-przepustnica przesuwna PP służy do regulacji natężenia przepływu powietrza na kratkach KAH, KAH-I, KAI, KAI-H, Kh, Kp, Kh-p, Kp-h -zastosowanie: do kratek nawiewnych i wywiewnych -wykonanie: standard: obudowa: blacha stalowa ocynkowana+wkład perforowany (blacha aluminiowa) opcja: * obudowa: blacha aluminiowa+wkład perforowany: blacha aluminiowa; * obudowa: blacha kwasoodporna+wkład perforowany: blacha aluminiowa

sposób zamawiania:

Typ przepustnicy Wymiar Materiał

kPP lxh

CZ KO-AL

Przepustnice: Prostokątne

Przepustnica wielopłaszczyznowa kPV L

H

H-15

125

325

425

525

625

75 125 225 325 425 525

70

L-15

225

!

sposób zamawiania:

Typ przepustnicy Wymiar Materiał

CZ

kPV lxh

KO

-przepustnica wielopłaszczyznowa PV służy do regulacji natężenia przepływu powietrza na kratkach KAH, KAH-I, KAI, KAI-H, Kh, Kp, Kp-h, Kh-p -zastosowanie: do kratek nawiewnych i wywiewnych -wykonanie: standard: blacha stalowa ocynkowana opcja: blacha aluminiowa lub blacha kwasoodporna

65


Przepustnice: Prostokątne

Przepustnica uchylna kD (deflektor) -przepustnica uchylna D służy do regulacji natężenia przepływu powietrza na kratkach Kp i Kh oraz Kp-h i Kh-p -zastosowanie: do kratek nawiewnych i wywiewnych -wykonanie: standard: blacha stalowa ocynkowana opcja: blacha aluminiowa lub blacha kwasoodporna

L

H

225 325 425 525 625 825 1025 225 325 425 525 625 825 1025 225 325 425 525 625 825 1025

75 75 75 75 75 75 75 125 125 125 125 125 125 125 225 225 225 225 225 225 225

Minimalna średnica kanału

160

3/4O - 10mm

25O

H-15

L-10

!

400

sposób zamawiania: CZ

kD

Typ przepustnicy Wymiar Materiał

lxh

KO

Przepustnice: Prostokątne

Przepustnica PV do anemostatów -przepustnica wielopłaszczyznowa PV służy do regulacji natężenia przepływu powietrza na anemostatach AAN i AAW -zastosowanie: do anemostatu AAN i AAW -wykonanie: standard: blacha stalowa ocynkowana opcja: blacha aluminiowa lub blacha kwasoodporna C

C

70

Dla anemostatów nawiewnych AAN Wymiar Wymiar Wymiar anemostau i przepustnicy Wielkość anemostatu anemostatu BxB (mm) CxC (mm) anemostatu AxA (mm) 0 190x190 140x140 55x55 1 245x245 195x195 109x109 2 301x301 251x251 168x168 3 357x357 307x307 222x222 4 412x412 362x362 278x278 5 469x469 419x419 333x333 6 498x498 448x448 365x365 7 555x555 505x505 419x419 8 595x595 545x545 459x459 9 623x623 573x573 489x489

66

Dla anemostatów nawiewnych AAW Wymiar Wymiar Wymiar anemostau i przepustnicy anemostatu anemostatu BxB (mm) CxC (mm) AxA (mm) 190x190 130x130 130x130 245x245 185x185 185x185 301x301 241x241 241x241 357x357 297x297 297x297 412x412 352x352 352x352 469x469 409x409 409x409 498x498 438x438 438x438 555x555 495x495 495x495 595x595 535x535 535x535 623x623 563x563 563x563

Przykładowy format zamówienia: PV/AAN/w/CZ

!

sposób zamawiania:

Typ przepustnicy Typ anemostatu Wielkość anemostatu Materiał

PV

AAN

w

CZ KO AL


Przepustnice: Kołowe

Przepustnica jednopłaszczyznowa kołowa kPJK

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -przepustnica regulowana ręcznie lub pod siłownik -możliwość zastosowania uszczelki -zakres wymiarowy: d=80 - d=560 mm

d

l

!

sposób zamawiania: kPJK

Typ przepustnicy Wymiar Materiał Rodzaj sterowania

OC KO

d

r lub a

Przepustnice: Kołowe

Przepustnica zwrotna kołowa kPZK

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna UWAGA: przepustnica zwrotna kołowa dla przewodów w pionie i poziomie (pióro aluminiowe) -możliwość zastosowania uszczelki -zakres wymiarowy: d=80 - d=560 mm

d

l

!

sposób zamawiania:

Typ przepustnicy Wymiar Materiał Montaż

kPZK d

OC KO pion lub poziom

67


A

A=940

Okapy wentylacyjne

H=550


Okapy wentylacyjne: Wyciągowe

Okap wyciągowy typ KOW-10

H=500

A=470

B=700 B=800 B=900 B=1000 B=1200

!

-blacha kwasoodporna -dostępne w opcjach: - bez filtrów bez oświetlenia - z filtrami - z filtrami i oświetleniem

sposób zamawiania: standardowe wymiary: H=550 L=1000-3000 B=700-1200 Sposób zamawiania: B x L x H (umiejscowienie oraz średnice króćców przyłączeniowych)

Okapy wentylacyjne: Wyciągowe

H=550

Okap wyciągowy typ KOW-20

B=600 B=800 B=900 B=1200

!

-blacha kwasoodporna -dostępne w opcjach: - bez filtrów bez oświetlenia - z filtrami - z filtrami i oświetleniem

sposób zamawiania: standardowe wymiary: H=550 L=1000-3000 B=600-1200 Sposób zamawiania: B x L x H (umiejscowienie oraz średnice króćców przyłączeniowych)

Okapy wentylacyjne: Wyciągowe

H=550

Okap wyciągowy typ KOW-35

B=700 B=800 B=1000 B=1200

!

sposób zamawiania: standardowe wymiary: H=550 L=1000-3000 B=600-1200 Sposób zamawiania: B x L x H (umiejscowienie oraz średnice króćców przyłączeniowych)

-blacha kwasoodporna -dostępne w opcjach: - bez filtrów bez oświetlenia - z filtrami - z filtrami i oświetleniem

69


Okapy wentylacyjne: Wyciągowe

Okap wyciągowy typ KOW-40

H=550

A=940

B=1200 B=1500 B=1800 B=2000

-blacha kwasoodporna -dostępne w opcjach: - bez filtrów bez oświetlenia - z filtrami - z filtrami i oświetleniem

!

sposób zamawiania: standardowe wymiary: H=550 L=1000-3000 B=1200-2100 Sposób zamawiania: B x L x H (umiejscowienie oraz średnice króćców przyłączeniowych)

Okapy wentylacyjne: Wyciągowe

H=550

Okap wyciągowy typ KOW-50

B=1200 B=1500 B=1800 B=2000

-blacha kwasoodporna -dostępne w opcjach: - bez filtrów bez oświetlenia - z filtrami - z filtrami i oświetleniem

!

sposób zamawiania: standardowe wymiary: H=550 L=1000-3000 B=1200-2000 Sposób zamawiania: B x L x H (umiejscowienie oraz średnice króćców przyłączeniowych)

Okapy wentylacyjne: Wyciągowe

H=550

Okap wyciągowy typ KOW-60

B=1200 B=1500 B=2000

-blacha kwasoodporna -dostępne w opcjach: - bez filtrów bez oświetlenia - z filtrami - z filtrami i oświetleniem

70

!

sposób zamawiania: standardowe wymiary: H=550 L=1000-3000 B=1200-2000 Sposób zamawiania: B x L x H (umiejscowienie oraz średnice króćców przyłączeniowych)


Okapy wentylacyjne: Wyciągowo-nawiewne

H=550

Okap kompensacyjny typ KOK-10

B=1000 B=1200 B=1300 B=1500

!

sposób zamawiania: standardowe wymiary: H=550 L=1000-3000 B=1000-1500 Sposób zamawiania: B x L x H (umiejscowienie oraz średnice króćców przyłączeniowych)

-blacha kwasoodporna -dostępne w opcjach: - z filtrami - z filtrami i oświetleniem

Okapy wentylacyjne: Wyciągowo-nawiewne

H=550

Okap kompensacyjny typ KOK-20

B=1800 B=1900 B=2000

!

sposób zamawiania: standardowe wymiary: H=550 L=1000-3000 B=1800-2000 Sposób zamawiania: B x L x H (umiejscowienie oraz średnice króćców przyłączeniowych)

-blacha kwasoodporna -dostępne w opcjach: - z filtrami - z filtrami i oświetleniem

Okapy wentylacyjne: Wyciągowo-nawiewne

H=550

Okap indukcyjny typ KOI-10

B=1000 B=1200 B=1300 B=1500

!

sposób zamawiania: standardowe wymiary: H=550 L=1000-3000 B=1000-1500 Sposób zamawiania: B x L x H (umiejscowienie oraz średnice króćców przyłączeniowych)

-blacha kwasoodporna -dostępne w opcjach: - z filtrami - z filtrami i oświetleniem

71


Okapy wentylacyjne: Wyciągowo-nawiewne

H=550

Okap indukcyjny typ KOI-20

B=1800 B=1900 B=2000

-blacha kwasoodporna -dostępne w opcjach: - z filtrami - z filtrami i oświetleniem

!

sposób zamawiania: standardowe wymiary: H=550 L=1000-3000 B=1800-2000 Sposób zamawiania: B x L x H (umiejscowienie oraz średnice króćców przyłączeniowych)

Okapy wentylacyjne: Wyciągowo-nawiewne

H=550

Okap kompensacyjno-indukcyjny typ KOKI-10

B=1000 B=1800 B=1900 B=2000

-blacha kwasoodporna -dostępne w opcjach: - z filtrami - z filtrami i oświetleniem

! 72

sposób zamawiania: standardowe wymary: H=550 L=1000-3000 B=1800-2000 Sposób zamawiania: B x L x H (umiejscowienie oraz średnice króćców przyłączeniowych)


Inne

4


Inne

Króciec elastyczny prostokątny kEP

-brezent elastyczny ko -brezent elastyczny oc -zakres wymiarowy: 100x100 : 2000x2000 -standard: l=150 mm -różne zakończenia (obrzeża)

b

a

l

!

sposób zamawiania:

Typ króćca Wymiar Materiał

kEP axb

OC KO

d

OC KO

axb

OC KO

Inne

Króciec elastyczny kołowy kEK

d

-brezent elastyczny ko -brezent elastyczny oc -zakres wymiarowy: d=80 - d=1250 mm

l

!

sposób zamawiania:

Typ króćca Wymiar Materiał

kEK

Inne

Ramka prostokątna z siatką kRPS

-rodzaj blachy: blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna -zakres wymiarowy: 100x100 : 2000x2000 -różne zakończenia (obrzeża)

b

30

a

!

sposób zamawiania:

Typ ramki Wymiar Materiał

74

kRPS


Inne

Kołnierz okrągły płaski kKOP

80 100 125 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400

Ø otworu 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 12 12 12 12 12

114 134 159 194 214 234 259 284 314 349 389 434 484 534 594 664 744 834 934 1044 1164 1294 1444

Ilość otworów sz x gr 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 30 x 4 6 8 8 12 12 12 12 16 16 24 24 40 x 4 24 32

4

-rodzaj blachy: blacha czarna, blacha ocynkowana lub blacha kwasoodporna

!

sposób zamawiania:

Typ kołnierza Wymiar Materiał

OC KO CZ

kKOP d

Inne

b-84

b

b-20

b-20

Drzwi powietrzno-szczelne kDPA

a-20

-standard: drzwi malowane proszkowo na RAL 7040 -wypełnienie wełną mineralną TECHROCK -sposób mocowania: otwory montażowe wykonane w ościeżnicy - d=12 mm

!

sposób zamawiania:

Typ drzwi Wymiar Materiał

kDPA axb

OC KO

75


Notatki Dodatkowy zakres wymiarowy kratek B 100

125

160

200

250

315

400

450

500

630

800

1000 1200

100 125 160 200

A (H)

250 315 400 450 500 630

kratki dzielone

76


Właścicielem marki jest Klimat Solec sp. z o.o. ul. Nadborna 2a 86-050 Solec Kujawski tel.: +48 52 387 24 42 fax: +48 52 387 50 85 info@klimat-pro.pl NIP 554-23-64-706

KLIMAT PRO 2012 - wydanie I DYSTRYBUTOR

KRS 0000060716, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 500 000,00 PLN

www.klimat-pro.pl

Profile for PIZO-TECH

KATALOG Klimat Solec  

KATALOG Klimat Solec  

Profile for pizo-tech
Advertisement