Page 1

opleidingswijzer dienstencheques

opleidingswijzer s werk eque orga tench nisat diens o w ie per leko rganis idin w www gsw atie rks ereredreie ot ijze kn r ko ko orgregn acnhe rg rga ani isaqtuiees an nis sati e at is ie at ie Lin km

Att et Link met de it deAtt uitgeoe Om ude uititude fende fu g Effi aan m ge nctie Omgaa d c nome efet klanten oe Veili iënt o et kla On n Effi rga nd g l nis ten ciënt organiser eenf Ass heid st twik e e un e re Vei en n do n ligheid en k hyg Erg rtivite aa hygiëne ctie ië nb che elin o e it Ass n n l Co o e ert iviteit od qu g vOn mm mie Ergonomie va e-w stean twik in und n c k Init a co aaerk nchom elin iatie ico Le ho Commudoel f n tieel m nbne eqpue g v nic atie va ren ud pe odm et-e an Oenm tweikn Init iatief ze c wn te vears me - In n: enlin ke nemen en lfs Ontwikke nt n cd tetieh r n ostmen ling de VDAB heeft het sectokm van met g nen compete pech Sa klan in la Samen ta - P ho va ie G omm kso tge e richtheidnties van dienn eq te m tg d h v on roev p aaa men nd L u al ericocet een beroepsprofiel mpdestencheq ue-werkn ho lan ud sfonds ete n ie emers wer me rbkod ntiraeig er ou vorming dmv een etenVDABraal hth modulair Indtwik pesele theod rmin kn ud nin nti dies dmvanes va vo ties van va we en z d ividk nre aanbod hecompete iek id ,p g ef he ntieontw n d emgs ersfo n r e waarin de attitudes, sleutelnd ueliee mnodeonn- vuieetgcoew m n ie t rkt, p s vauitgewe d er lat (vo t sect ikkeling he compeie et Gro ngin - In : k or lfsta tw kt du l le u n dbe nleremnv eeee va ndimo nen te lg tiweo -,eps aa reo ga Lndig h eno-de technisc n vaardigh rin roep eden nlauir ikkear St gr or - P hou m n u gh o de d tw Ind n od sp li ed ivid k d ula en ueel lere d on de la ikke at tit ula an rt w Lere n ro l dhulpen werden udes VisDer ateie ir van defiehuishou ir eninhoud nlingtenties rk n ze tent iegs da ijd d ho aa nnin de A , e va u sl o lfs te B va ar euteln -c n de Leren zelfstand chnisc d,np g (v (2 tange op dd o om rgna: plaak dig huisho opgeste 0 werk heig co ld. organise stwelerLo ren op vlak uu tt, ef olgo loka p vla p- eInteh niser d.k katievan: udhu mpeti r rger d nou e rtij or lpen vertaald anis qoun de a es-)kPla tiedce nHoet resulta VDABg-co werdet hiervan hebben we d S uur resultaa an er end - Inhoud = ta en ntie Het tr p v at hier mp ete n (van pahou nning nna 4 nd tijd tie van heop tra Vla (v aarV laak rt(20 lok modulaire opleidingen k, d, vlcen korte naar ur aa ak andere - Planning fre pla 4 olgorladko ndee modaties) on bben (volgorde n frequent en rdd aanpak, qu tteg uren e aa deieVDAB-in re ul onder- strucde door w e ai gegeven uu ro ) en npnak ve 4 uren) re opplattegro houd, rrti m tieteurnd gege ve,nfreq leidin ndrtaald jd d ee s. do o u ge uor =4 n teurs. ei r u entide VDAB n (van di in e on Stan r tijd In dederure overeen u vindt d ng f ze op daa gswijzer er-In-in n struopleidin deze duurtijd o rdd zi leidin csd orm r uurtcht van de gswijz m at a ijd en een summiere inhoud Standaar zicht en in er a tie vindt dduurtijd = 4 uren modul= 4 ueen sum sa g vi u een d mie aire ren e re opleidingen. m me ie

n

s

n d on p

t

ee

n

opleid

re in ho

modulai over-

ingen. ud va wt u c loe i d r i erk v n de en ww t e n c ri n n f o oor .v r uo e g s d r mwe c h sa gr mt e a t aorkt i m e eq men a p ele e r o in u e s p : g d w v i n eid n in in f o sterk w vo d i c og rm mo sam en w t .b samen sterk voor werk en s t .v ou t nscd a o pa t ieer ewer e r kin ster le r t r sa samen sterk e en fo rm m k vo mr e a v idein men ete voor ug wtw e or ste e in n c h in f orm at ie en c oncr er inwerk voorin o opa t ieer win erkf or merker doie w .vd t gcsd me er in f ormme op : eq at ie en wef orm at c oncr m lei e p n s o ru t nactrae vle id in a vindt e t e u t erug op g sdat at ie ue ie eng sdat opleidin din rk opleidin : t e m ine r w w t ein d ngcsd a vindt u t erug op s .b gudg w .v t u o nat c t a vin dt c on cr craevi ndeng sda nc ete : cheque s.be iensten ieon or m t eww cr e t he t e ort u on u t eru e www.vo rmingd www.vo ps t ru gw.v e rmingd min g op : cheque s.be qu iensten t er : e n in gd gd ie ien ug o p te ns es ch ste nc op : nc he eq .b he qu : e ue es. be qu s .b es .b e e st

Samen met de VDAB heeft het sectoraal vormingsfonds een beroepsprofiel uitgewerkt, waarin de attitudes, sleutelvaardigheden en de technische competenties van de huishoudhulpen werden opgesteld. Het resultaat hiervan hebben we vertaald naar korte modulaire opleidingen (van 4 uren) gegeven door de VDAB-instructeurs. In deze opleidingswijzer vindt u een overzicht en een summiere inhoud van de modulaire opleidingen.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


samen sterk voor werk

opleidingswijzer s werk eque orga tench nisat diens o w ie per leko rganis idin w www gsw atie rks ereredreie ot ijze kn r ko ko orgregn acnhe rg rga ani isaqtuiees an nis sati e at is ie at ie Lin

Att k me Link me it td t de uit Om ude eAtt geoefen uititude g de func Effi aan m ge tie Omgaa d c nome efet klanten oe Veili iënt o et kla On n Effi rga nd g l nis ten ciënt organiser eenf Ass heid st twik ere Veiligh e u e en n rt nc do n eid en hyg k hyg iv Erg aa tie iëne iën Assert nb che elin ono iteit e l e iviteit Co od qu g vOn mm mie Ergonomie va e-w stean twik in und n c k Init a co aaerk nchom elin iatie ico Le ho Commudoel f n tieel m nbne eqpue g v nic atie va ren ud pe odm et-e an Oenm tweikn Init iatief ze c wn te vears me - In n: enlin ke nemen en lfs Ontwikke nt n cd tetieh r n ostmen ling de VDAB heeft het sectokm van met g nen compete pech Sa klan in la Samen ta - P ho va ie G omm kso tge e richtheidnties van dienn eq te m tg d h v o m n ie ntiraueericocet ou n roev pe aaa digLe een beroepsprofiel m destencheque-werkn ho lan ud sfonds emers vorming dmv een tenn denrbk sod esalwvo er rm hthpetenVDABraal r modulair Indtwik pesele me ud nin inth eod ties van em va we en z d ividk nre ti ie dmvan van kn aanbod hecompete iek gs id attitudes, sleutel,p g ef he ntieontw ersfo n r e waarin de vauitgewe nd ueliee mnodeonn- vuieetgcoew mp ikkeling dGro n die t rkt, s d er lat (vo t ie et m ngin - In : k or lfsta tw ee kt du se l n eps u nen, waa leh ct lerenv een n benva te lg reo ga Lndig eno-de technische comperin de vaardigh roep eden o ed- tieo nlair ikkeardimgh St gr or - P hou m u nis ok w spro u ivid ntw d on de la ikke at titodula an rt Lere udte ling dInd l lere dhulpen werden udes eninhoud nt ies lairen uee VDer ateie ir van defiehuishou l rk n ze da ijd d ho aa nnin de tenlingtenties A , e va ud n sl o lfs B va ar eu n n chnisc rgn : tange telde huLeren zelfstand op , ppa g (v (20 -c dd dig werk heig co ld. organise stwelerLo laktt, olg lo opovmp- eIn anis ishoud opgeste ren op vlak uu d.k katievan: mpeo ka la teh ere H efrge hulpen d rtij or vertaald ti d n et rqon rde ties-)kP nou anis VDABg-co werdet hiervan hebben we d S uur aa ued Het resultaa lann ecentrop v resulta er - Inhoud = ta np en op at hier mp ete n (van nt ing naaarV lak (20 ntiecentra 4 nd tijd ahkou (vol lako modulaire opleidingen ie korte lok va-nPlanning Vla ur aa , frd, p andere hebbvlaknaar on ordandrtee modaties) n frequent en rdd eq latteg 4 urgen aanpak, en(volgorde e aa re deieVDAB-in ul onder- strucde door w ue e ai gegeven uu ro ) n uren) n ve 4 re opplattegro houd, pak ntite nd gege rrti m ve,nfreq leidin ndrtaald e ours. jd d ee do u ge u or =4 n teurs. ei r u entide VDAB n (van di in e on Stan r tijd In dederure overeen u vindt d ng f -in ze daa gswijzer er-In deze n struopleidin opleid duurtijd o rdd zi csd orm ingsw r uurtcht van de m at a ijzer ijd en een summiere inhoud Standaar zicht en in a tie vin dduurtijd = 4 uren modul= 4 ueen sum sa g vi m d miere dt u eemodulai aire re en n ov re opleidingen. n e on m i opn en

s

d

t

p

ee

leid

inho

er-

ingen. ud va wt u c loe i d r i erk v n de en ww t e n c ri n n f o oor .v r uo e g s d r mwe c h sa gr mt e a t aorkt i m e eq men a p ele e r o in u e s p : g d w v i n eid n in in f o sterk w vo d i c r sam en w t .b m mo og samen sterk voor werk en s t .v ou t nscd a o pa t ieer ewer e r ster same samen sterk e r r e t a vle ide kin fo en rm k ete n ste rm m e voor voor n ug wtw e in in c h in f orm at ie en c oncr er inwerk voorin o opa t ieer win erkf or merker doie w .vd t gcsd me er in f ormme op : eq at ie en wef orm at c oncr m lei e p n s o ru t nactrae vle id in a vindt e t e u t erug op g sdat at ie ue ie eng sdat opleidin din rk opleidin : t e m ine r w w t ein d ngcsd a vindt u t erug op s .b gudg w .v t u o nat c t a vin dt c on cr craevi ndeng sda nc ete : cheque s.be iensten ieon or m t eww cr e t he t e ort u on u t eru e www.vo rmingd www.vo ps t ru gw.v e rmingd min g op : cheque s.be qu iensten t er : e n in gd gd ie ien ug o ns es ch ste nc p te op : nc he eq .b he qu : e ue es. be qu es s .b .b e e st

biedt een brede WAAIER aan korte, flexibele opleidingsmodules aan voor dienstenchequewerknemers.

samen sterk voor werk

Het aanbod is gericht op de competentieontwikkeling- en bevordering van de werknemers en op de versterking van hun positie op de arbeidsmarkt. De modules kunnen worden gevolgd op elk moment van de werknemersloopbaan en kaderen in het Levenslang Leren en Loopbaanbegeleiding van elk individu. Daarnaast werken en het Vormingsfonds samen sterk voor werk ook samen op het vlak van een verbeterde arbeidsmarktkennis, zowel wat betreft de vraagzijde (verbeterde vacatureregistratie -en kennis) als de aanbodzijde (verbeterde kennis van de arbeidsmarktreserve). zet hiervoor al zijn instrumenten in en streeft naar een transparante communicatie met de sectoren, bedrijven, werknemers en werkzoekenden.

samen sterk voor werk

samen sterk voor werk ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


werkorganisatie

Doel De competenties van de huishoudhulp ontwikkelen om organisatorisch en efficiënt een woning van een particulier te reinigen. De dienstencheque werknemer leert om : Zelfstandig haar werk te organiseren, zowel op het vlak van: - het hanteren van de juiste schoonmaaktechnieken; - het gebruiken van de juiste schoonmaak producten en schoonmaak materialen; - de efficiënte aanpak, afgestemd op de inrichting van de woning; - de frequentie van het onderhoud; - de planning van het onderhoud in functie van de vraag.

Kennis: Een planning opstellen op de werkvloer op maat van de klant en gericht op het efficiënt onderhoud van de woning. Communiceren hierover met de klant en het dienstencheque-bedrijf.

Duurtijd 4 uren in de voormiddag of in de namiddag. Eventueel aan te vullen met een vervolg op deze opleidingsmodule, of een ander module uit het opleidingsaanbod.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


werkorganisatie

Data en inschrijvingen: Vul het aanvraagformulier in op www.vormingdienstencheques.be

Onderwerpen - Tijdsindeling - Materialenkennis - Productenkennis en – gebruik - Ergonomisch werken - Veiligheidsaspecten - Communicatie met de klant en het dienstencheque-bedrijf

Lesgever VDAB instructeur

Methodiek - Groepsleren - Individueel leren

Lokatie

VDAB-competentiecentra in Vlaanderen en Brussel. (21 locaties). Bedrijfsintern kan ook.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


PRODUKTENKENNIS EN VEILIG GEBRUIK

Doel & inhoud De competenties van de huishoudhulp ontwikkelen op vlak van het gebruik van de juiste producten en materialen in de woning van een particulier ter voorkoming van ongevallen. De dienstencheque werknemer leert om: - de sterkte van de producten te kennen; - een onderscheid te maken tussen de verschillende reinigings- en onderhoudsmiddelen; - de kenmerken van de reinigings- en onderhoudsmiddelen kennen; - lezen van de pictogrammen en de ph waarde; - huishoudelijke producten, detergenten, zepen en oplosmiddelen juist te doseren; - werken met ecologische producten; - de meest voorkomende fouten kennen die de veiligheid in gevaar brengen en arbeidsongevallen veroorzaken.

Kennis Kennis van producten, beschadigingen van materialen door foutief gebruik van producten voorkomen, producten juist doseren. Voorkomen van arbeidsongevallen. Correct gebruik van materialen.

Duurtijd

4 uren in de voormiddag of in de namiddag. Eventueel aan te vullen met een vervolg op deze opleidingsmodule, of een ander module uit het opleidingsaanbod.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


PRODUKTENKENNIS EN VEILIG GEBRUIK

Data en inschrijvingen: Vul het aanvraagformulier in op www.vormingdienstencheques.be

Onderwerpen - Veiligheidsaspecten - Productenkennis en correct gebruik en dosering - Materialenkennis en correct gebruik - Ergonomisch werken - EfficiĂŤnt inzetten van materialen en methodes - Milieubewust werken - Praktische oefeningen en inoefenen van de technieken

Lesgever VDAB instructeur

Methodiek - Groepsleren - Individueel leren

Locatie VDAB competentiecentra Vlaanderen en Brussel (21 locaties). Bedrijfsintern kan ook.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


ergonomisch schoonmaken

Doel & inhoud De dienstencheque werknemer leert om : - gebruik te maken van de werkmiddelen ter beschikking gesteld door de klant; - aandacht te hebben voor rug- en gewrichtsbesparend werken. In alle ruimtes en bezigheden: algemeen, onderhoud van interieur, sanitair, vloer, ruiten wassen, badkamers, keukens en andere ruimten van een huis; Bij het gebruik van alle materialen: stofzuigers, trekkers, borstels, dweil, mop, schuurborstel‌

Kennis

Op ergonomisch verantwoorde wijze de basisschoonmaakhandelingen uitvoeren. Rugvriendelijke handelingen staand-zittend en in hoogte uitvoeren. Gewrichtsbesparende handelingen Heffen en tillen.

Duurtijd

4 uren in de voormiddag of in de namiddag. Eventueel aan te vullen met een vervolg op deze opleidingsmodule, of een ander module uit het opleidingsaanbod

Data en inschrijvingen: Vul het aanvraagformulier in op www.vormingdienstencheques.be

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


ergonomisch schoonmaken

Onderwerpen - Materialenkennis - Productenkennis en – gebruik - Ergonomisch werken - Veiligheidsaspecten - EfficiÍnt inzetten van materialen en methodes - Werkvereenvoudiging - Juist toepassen van technieken - Communicatie met de klant en het kantoor - Attitudetraining - Milieubewust werken - Praktische oefeningen en inoefenen van de technieken

Lesgever VDAB instructeur

Methodiek - Groepsleren - Individueel leren

Locatie VDAB competentiecentra Vlaanderen en Brussel (21 locaties). Bedrijfsintern kan ook.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


TAALONDERSTEUNING i.f.v. HUISHOUDELIJKE SCHOONMAAK

Doel & inhoud De taalcompetenties van de huishoudhulp ontwikkelen ter ondersteuning van het dagdagelijkse gebruik van Nederlands op de werkvloer. De dienstencheque werknemer leert: - functiegericht taalgebruik; - taalgebruik ifv communicatie met de particuliere opdrachtgever. Kennis van functie –en communicatiegericht Nederlands

Duurtijd 4 uren in de voormiddag of in de namiddag. Eventueel aan te vullen met een vervolg op deze opleidingsmodule, of een ander module uit het opleidingsaanbod

Data en inschrijvingen: Vul het aanvraagformulier in op www.vormingdienstencheques.be

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


TAALONDERSTEUNING i.f.v. HUISHOUDELIJKE SCHOONMAAK

Onderwerpen - Materialenkennis - Productenkennis en – gebruik - Veiligheidsaspecten - EfficiÍnt inzetten van materialen en methodes - Werkvereenvoudiging - Communicatie met de klant en het kantoor - Attitudetraining - Assertiviteit

Lesgever VDAB instructeur

Methodiek - Groepsleren - Individueel leren

Locatie VDAB competentiecentra Vlaanderen en Brussel (21 locaties). Bedrijfsintern kan ook.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


strijken voor beginners

Doel & inhoud De competenties van de huishoudhulp ontwikkelen op vlak van het huishoudelijk strijken en het gebruik en onderhoud van het materiaal. De dienstencheque werknemer leert: - de etiketten te lezen en de verschillende stoffen te kennen; - de verschillende types huishoudelijke strijkijzers te gebruiken; - de producten die het strijken vergemakkelijken, te kennen; - de voorzorgen te nemen en het onderhoud bij het gebruik van een strijkijzer toe te passen; - een onderscheid bij het strijken te maken tussen: * vouwen en eventueel bijstrijken; * bijstrijken; * strijken; - de belangrijkste strijktechnieken; - te oefenen op tempo door praktische oefeningen.

Kennis

Basistechnieken van het strijken en het plooien van de was. Strijken van platte stukken.

Duurtijd

4 uren in de voormiddag of in de namiddag. Eventueel aan te vullen met een vervolg op deze opleidingsmodule, of een ander module uit het opleidingsaanbod.

Data en inschrijvingen: Vul het aanvraagformulier in op www.vormingdienstencheques.be

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


strijken voor beginners

Onderwerpen - Materialenkennis - Productenkennis en – gebruik - Hulpmiddelen bij het strijken - Ergonomisch werken - Veiligheidsaspecten - EfficiÍnt inzetten van materialen en methodes - Werkvereenvoudiging - Juist toepassen van technieken - Communicatie met de klant en het kantoor - Attitudetraining - Milieubewust werken - Praktische oefeningen en inoefenen van de technieken

Lesgever VDAB instructeur

Methodiek - Groepsleren - Individueel leren

Locatie VDAB competentiecentra Vlaanderen en Brussel (21 locaties). Bedrijfsintern kan ook.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


STRIJKEN VOOR GEVORDERDEN

Doel & inhoud De competenties van de huishoudhulp ontwikkelen op vlak van het huishoudelijk strijken en het gebruik en onderhoud van het materiaal. Er is een voorkennis vereist. De dienstencheque werknemer leert: - de verschillende types huishoudelijke strijkijzers te gebruiken; - de producten die het strijken vergemakkelijken, te kennen; - de voorzorgen te nemen en het onderhoud bij het gebruik van een strijkijzer toe te passen; - het tempo nog te verhogen door tips te hanteren; - technieken te gebruiken om verfijnde en delicate stoffen te strijken.

Kennis

Kent de verfijnde strijktechnieken en kan moeilijke stukken strijken.

Duurtijd

4 uren in de voormiddag of in de namiddag. Als vervolg op de opleiding strijken voor beginners.

Data en inschrijvingen: Vul het aanvraagformulier in op www.vormingdienstencheques.be

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


STRIJKEN VOOR GEVORDERDEN

Onderwerpen - Materialenkennis - Productenkennis en -gebruik - Hulpmiddelen bij het strijken - Ergonomisch werken - Veiligheidsaspecten - EfficiĂŤnt inzetten van materialen en methodes - Werkvereenvoudiging - Juist toepassen van verfijnde strijktechnieken - Communicatie met de klant en het kantoor - Milieubewust werken - Praktische oefeningen en inoefenen van de technieken

Lesgever VDAB instructeur

Methodiek - Groepsleren - Individueel leren

Locatie VDAB competentiecentra Vlaanderen en Brussel (21 locaties). Bedrijfsintern kan ook.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


TECHNISCHE MODULE HUISHOUDELIJKE SCHOONMAAK voor consulenten en coordinatoren

Doel en inhoud De inhoud van deze opleidingsmodule is grotendeels dezelfde als de vakopleiding voor de huishoudhulpen Niet alleen coördinatoren of consulenten kunnen deze cursus volgen, maar ook dienstencheque-werknemers. Er worden wel andere accenten gelegd en op bepaalde aspecten dieper ingegaan, met name op: - werkplanning; - veiligheid ; - milieu; - werkprogramma; - omgaan met klachten en dienstverlening verbeteren. Juiste afspraken met de klant met betrekking tot: - materialen die ter beschikking zijn gesteld; - de veiligheid (audit van het materiaal, zoals ladders, elektriciteit, hygiëne,..); - uit te voeren taken; - praktische regelingen (opruimen van lokalen, communicatie, ter beschikkingstelling van materialen, systematiek in het onderhoud,…); - controle van het poetsmateriaal.

Kennis Na deze opleiding kan men klachten remediëren, huishoudhulpen technisch begeleiden in de werkorganisatie en afspraken maken met de klant en de huishoudhulp.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


TECHNISCHE MODULE HUISHOUDELIJKE SCHOONMAAK voor consulenten en coordinatoren

Duur 16 uren, gespreid over verschillende dagen.

Data en inschrijvingen Vul het aanvraagformulier in op www.vormingdienstencheques.be

Onderwerpen - Materialenkennis - Productenkennis en -gebruik - Ergonomisch werken - Veiligheidsaspecten - EfficiĂŤnt inzetten van materialen en methodes - Werkvereenvoudiging en organisatie van de werkplek - Juist toepassen van technieken - Communicatie met de klant en het kantoor - Teamwerk en begeleiding van werknemers - Klachtenbehandeling - Praktische oefeningen en inoefenen van de technieken

Lesgever VDAB instructeur

Methodiek - Groepsleren - Individueel leren

Locatie VDAB competentiecentra Vlaanderen en Brussel (21 locaties). Bedrijfsintern kan ook.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


OMGAAN ALS WERKNEMER MET ADMINISTRATIE

Doel & inhoud De competenties van de huishoudhulp ontwikkelen op het vlak van het administratieve gedeelte van de functie. De dienstencheque werknemer leert: - te communiceren met het hoofdkantoor, via mail of via het lezen van de planningen; - het systeem van de dienstencheques te kennen; - te werken met het systeem van de elektronische dienstencheques; - de administratie met de dienstencheques op te volgen; - documenten in te vullen, voorgedrukte lijstjes aan te vullen en schriftelijk te communiceren met de klant.

Kennis Op een correcte wijze de administratieve taken vervullen met betrekking tot de dienstencheques.

Duurtijd 4 uren in de voormiddag of in de namiddag. Eventueel aan te vullen met een vervolg op deze opleidingsmodule, of een ander module uit het opleidingsaanbod.

Data en inschrijvingen: Vul het aanvraagformulier in op www.vormingdienstencheques.be

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


OMGAAN ALS WERKNEMER MET ADMINISTRATIE

Onderwerpen - Werkvereenvoudiging - Gebruik van administratieve middelen - Communicatie met de klant en het kantoor - Attitudetraining - Praktische oefeningen aan de hand van formulieren

Lesgever VDAB instructeur

Methodiek - Groepsleren - Individueel leren

Locatie VDAB competentiecentra Vlaanderen en Brussel (21 locaties). Bedrijfsintern kan ook.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


ONDERHOUD VAN VERSCHILLENDE VLOEREN

Doel & inhoud De competenties van de huishoudhulp ontwikkelen met aandacht voor het onderhoud van de verschillende vloeren bij de particulier. De dienstencheque werknemer leert : - gebruik te maken van de werkmiddelen ter beschikking gesteld door de klant; - herkennen van de verschillende soorten vloeren; - het juiste product kunnen kiezen voor elke vloersoort; - de juiste reinigings- en onderhoudstechnieken kunnen toepassen voor elke vloersoort.

Kennis - Behandeling van vloeren en tegels en andere oppervlakten - Materialen en onderhoud van de materialen - Technieken en onderhoud - Frequentie van het onderhoud - Dosering van producten - HygiĂŤne

Duurtijd

4 uren in de voormiddag of in de namiddag. Eventueel aan te vullen met een vervolg op deze opleidingsmodule, of een ander module uit het opleidingsaanbod

Data en inschrijvingen: Vul het aanvraagformulier in op www.vormingdienstencheques.be

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


ONDERHOUD VAN VERSCHILLENDE VLOEREN

Onderwerpen - Materialenkennis - Productenkennis en -gebruik - Gebruik en onderhoud van materialen - Ergonomisch werken - Veiligheidsaspecten - EfficiĂŤnt inzetten van materialen en methodes - Werkvereenvoudiging - Juist toepassen van technieken - Communicatie met de klant en het kantoor - Attitudetraining - Milieubewust werken - Praktische oefeningen en inoefenen van de technieken

Lesgever VDAB instructeur

Methodiek - Groepsleren - Individueel leren

Locatie VDAB competentiecentra Vlaanderen en Brussel (21 locaties). Bedrijfsintern kan ook.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


sanitair onderhoud

Doel & inhoud De competenties van de huishoudhulp ontwikkelen met aandacht voor het onderhoud van de plaatsen waar sanitair aanwezig is. De dienstencheque werknemer leert om: - gebruik te maken van de werkmiddelen die ter beschikking zijn gesteld door de klant; - het sanitair in de badkamer en het toilet te onderhouden; - de tegels en andere vlakke oppervlakten, zoals spiegels, wanden, randen, enz‌ te reinigen en te onderhouden; - de juiste methode en producten te kiezen; - de juiste onderhoudstechnieken toe te passen; - de juiste keuze van het product te maken en het product juist te doseren; - de regels inzake hygiÍne bij te brengen; - de frequentie van het onderhoud te bepalen in samenspraak met de klant.

Kennis Op een correcte wijze en met het correcte materiaal het sanitair reinigen en te onderhouden in een woning van een particulier.

Duurtijd 4 uren in de voormiddag of in de namiddag. Eventueel aan te vullen met een vervolg op deze opleidingsmodule, of een ander module uit het opleidingsaanbod.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


sanitair onderhoud

Data en inschrijvingen: Vul het aanvraagformulier in op www.vormingdienstencheques.be

Onderwerpen - Materialenkennis - Productenkennis en -gebruik - Gebruik en onderhoud van materialen - Ergonomisch werken - Veiligheidsaspecten - EfficiĂŤnt inzetten van materialen en methodes - Werkvereenvoudiging - Juist toepassen van technieken - Communicatie met de klant en het kantoor - Attitudetraining - Milieubewust werken - Praktische oefeningen en inoefenen van de technieken - HygiĂŤne

Lesgever VDAB instructeur

Methodiek - Groepsleren - Individueel leren

Locatie VDAB competentiecentra Vlaanderen en Brussel (21 locaties). Bedrijfsintern kan ook.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


INTERIEURONDERHOUD

Doel & inhoud De competenties van de huishoudhulp ontwikkelen op vlak van het gebruik van de juiste producten en behandelingen bij het reinigen van een privĂŠ-woonst. De dienstencheque-werknemer leert: - de reinigingswerkzaamheden op maat van de klant te organiseren; - de juiste producten gebruiken voor het onderhoud van meubelen, living, salons; - de delicate oppervlakken juist te reinigen, zoals meubels, stoelen, computers, flat screens en elektronisch materiaal.

Kennis Op een correcte wijze en met het correcte materiaal het interieur en de vloeren te reinigen en te onderhouden.

Duurtijd 4 uren in de voormiddag of in de namiddag. Eventueel aan te vullen met een vervolg op deze opleidingsmodule, of een ander module uit het opleidingsaanbod.

Data en inschrijvingen: Vul het aanvraagformulier in op www.vormingdienstencheques.be

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


INTERIEURONDERHOUD

Onderwerpen - Materialenkennis - Productenkennis en -gebruik - Ergonomisch werken - Veiligheidsaspecten - EfficiĂŤnt inzetten van materialen en methodes - Werkvereenvoudiging - Juist toepassen van technieken - Communicatie met de klant en het kantoor - Attitudetraining - Milieubewust werken - Praktische oefeningen en inoefenen van de technieken

Lesgever VDAB instructeur

Methodiek - Groepsleren - Individueel leren

Locatie VDAB competentiecentra Vlaanderen en Brussel (21 locaties). Bedrijfsintern kan ook.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


Reinigen van vertikale oppervlakken RAMEN, TEGELS, DEUREN,‌.

Doel & inhoud De competenties van de huishoudhulp ontwikkelen met aandacht voor het onderhoud van verticale oppervlakten. De dienstencheque werknemer leert om: - gebruik te maken van de werkmiddelen die ter beschikking zijn gesteld door de klant; - de ruiten en het raamwerk te reinigen en te onderhouden; - de tegels en andere vlakke oppervlakten, zoals deuren, deurlijsten,‌ te reinigen en te onderhouden; - een keuze te maken uit de gepaste methode en producten; - de juiste onderhoudstechnieken toe te passen; - de frequentie van het onderhoud bij te houden en af te spreken met de klant.

Kennis Zelfstandig reinigen van ramen, deuren en vertikale oppervlaktes. Kennis van techniek, materiaal, producten en onderhoud.

Duurtijd 4 uren in de voormiddag of in de namiddag. Eventueel aan te vullen met een vervolg op deze opleidingsmodule, of een ander module uit het opleidingsaanbod.

Data en inschrijvingen: Vul het aanvraagformulier in op www.vormingdienstencheques.be

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


Reinigen van vertikale oppervlakken RAMEN, TEGELS, DEUREN,‌.

Onderwerpen - Materialenkennis - Veilig gebruik van ladders en andere materialen - Productenkennis en -gebruik - Gebruik en onderhoud van materialen - Ergonomisch werken - Veiligheidsaspecten - EfficiĂŤnt inzetten van materialen en methodes - Werkvereenvoudiging - Juist toepassen van technieken - Communicatie met de klant en het kantoor - Attitudetraining - Milieubewust werken - Praktische oefeningen en inoefenen van de technieken

Lesgever VDAB instructeur

Methodiek - Groepsleren - Individueel leren

Locatie VDAB competentiecentra Vlaanderen en Brussel (21 locaties). Bedrijfsintern kan ook.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


strijktechnieken voor strijkcentrales

Doel & inhoud De deelnemers kunnen na de opleiding in een strijkatelier werken, waar gebruik wordt gemaakt van meer industriële apparatuur. Na de opleiding kunnen de deelnemers verschillende strijkposten bedienen  zoals de strijkplank, strijkmangel en de  stoompop.

Kennis Aanleren van strijktechnieken, gericht op semi-industrieel gebruik. Tempo-strijken

Duurtijd Afhankelijk van de voorkennis en ervaring van de werknemer(s).

Data en inschrijvingen: Vul het aanvraagformulier in op www.vormingdienstencheques.be

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


strijktechnieken voor strijkcentrales

Onderwerpen - Productenkennis en -gebruik - Hulpmiddelen bij het strijken - Ergonomisch werken - Veiligheidsaspecten - EfficiĂŤnt inzetten van materialen en methodes - Werkvereenvoudiging - Juist toepassen van technieken - Communicatie met de klant en teamwerk - Attitudetraining - Milieubewust werken - Praktische oefeningen en inoefenen van de technieken

Lesgever VDAB instructeur

Methodiek - Groepsleren - Individueel leren

Locatie VDAB competentiecentra Vlaanderen en Brussel (21 locaties). Bedrijfsintern kan ook.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


Vakopleiding Huishoudelijke hulp

Doel en inhoud De competenties van de huishoudhulpen verbeteren door hen op te leiden in de verschillende onderdelen van een vak en te ondersteunen bij de uitoefening ervan. Startende werknemers kunnen dit totaal pakket volgen. Zij doorlopen een volledige cyclus, en starten bij een basismodule. In elke deelmodule worden de specifieke technieken ingeoefend. Zowel het technisch aspect als de vaardigheden en de attitudes komen aan bod. De volgende deelmodules maken deel uit van de cyclus: - producten- en materialenkennis; - badkamer en sanitair; - living/eethoek, keuken en slaapkamer; - beroepsattitude.

Kennis - het onderhoud van de verschillende ruimten van een huis; - het toepassen van schoonmaaktechnieken in elke ruimte van het huis; - onderhoudstechnieken toepassen; - de werkorganisatie in de verschillende ruimten; - de frequentie van de reinigingswerkzaamheden in een huis; - de beroepsattitudes ten aanzien van de klant- discretie, beroepsgeheim, communicatie, assertiviteit, omgaan met klachten,‌.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be


Vakopleiding Huishoudelijke hulp Duur 4 uren voor elk onderdeel, in de voormiddag of de namiddag. In te plannen over 4 x 4 uren, in totaal 16 uren.

Data en inschrijvingen Vul het aanvraagformulier in op www.vormingdienstencheques.be

Onderwerpen - Werkorganisatie - Materialenkennis - Productenkennis en – gebruik - Ergonomisch minder belastend werken - Veiligheidsaspecten - Efficiënt inzetten van materialen en methodes - Werkvereenvoudiging - Juist toepassen van technieken - Communicatie met de klant en het kantoor - Attitudetraining - Hygiëne - Praktische oefeningen en inoefenen van de technieken

Lesgever VDAB instructeur

Methodiek - Groepsleren - Individueel leren

Locatie: VDAB competentiecentra Vlaanderen en Brussel (21 lokaties). Bedrijfsintern kan ook.

samen sterk voor werk

ww w. vormi n g d i e n s t e n c h eq u es . be

Opleidingsaanbod Vormingsfonds Dienstencheques  

Het Vormingsfonds voor dienstencheques biedt u een ganse waaier aan opleidingen, zowel voor beginners als gevorderden. Dit in nauwe samenwer...

Opleidingsaanbod Vormingsfonds Dienstencheques  

Het Vormingsfonds voor dienstencheques biedt u een ganse waaier aan opleidingen, zowel voor beginners als gevorderden. Dit in nauwe samenwer...