Page 1

RECREA M A G A Z I N E

BELGIË-BELGIQUE P.B. 8490 JABBEKE 3/8040

VA K B L A D V O O R R E C R E AT I E O N D E R N E M E R S

Jaargang 26 - Nr. 2 - Maart-April 2010 - Verschijnt tweemaandelijks

Oostappen Groep Vakantieparken koopt Camping Zilverstrand

Nieuw

e RECR

EAD-u

Kwaliteitstraject Kustcampings

BEKNO P VADEM T ECUM VLA AM

OPENL S LOGIES DE UCHTR ECREA CREET TIEVE VERBL IJVE

N

2010 Afgiftekantoor Oostende 1 P508508 Afz.: RECREAD vzw, Anspachlaan 111 bus 4, 1000 Brussel

Geïntegreerd bij

itgave

!


ONDER COLLEGA’S

SERVICEKWALITEIT

In de slag om de gunst van de consument wordt ‘kwaliteitszorg’ een almaar belangrijker item. Een groeiend aantal Europese toeristische regio’s zet projecten op om de servicekwaliteit van hun logiesverstrekkers, attracties, musea, enzovoort te verbeteren. Bedoeling is om het onthaal, het gastheerschap en de dienstverlening meer onderscheidend te maken tegenover deze van concurrerende toeristische regio’s. Moraal van het verhaal: hoe meer servicekwaliteit, hoe meer tevreden klanten, hoe meer het herhaalbezoek. En ook niet onbelangrijk: een positieve “mond-tot-mondreclame” van de klanten over de genoten service kan tellen. Zeker in een tijdperk waarbij de consument zich via internet steeds meer informeert bij andere consumenten over hun ervaringen. Uiteraard is de nieuwe Vlaamse logieswetgeving het eerste middel om kwaliteit te garanderen. Maar kwaliteit is veel meer dan infrastructuur, veiligheid en netheid. Om de verwachtingen van de klant te kunnen overtreffen, moet ook geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de service. Dat kan via opleidingen, via mentale omslag van management en personeel, via klantentevredenheidsonderzoek en via adequate klachtenbehandeling. Dankzij de middelen uit het Kustactieplan III werd enkele jaren geleden een unieke gelegenheid geboden voor een pilootproject rond kwaliteitszorg voor logiesbedrijven aan de Kust. Ho.Re.Ca Vlaanderen, RECREAD en WESTTOER sloegen toen de handen in elkaar voor het opzetten van een nieuw Q-label. Bedoeling is om hotels en kampeerbedrijven aan de Kust “viraal te infecteren” met een kwaliteitsvirus. En als het even kan om de kennis en ervaringen rond het Q-label over te brengen naar de hele logiessector in Vlaanderen. Maar dat is nog even toekomstmuziek. Dat Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois in tijden van besparingen via een “impulsprogramma” toch projectsubsidies vrijmaakt voor beroepsfederaties die willen werken rond professionalisme en kwaliteitszorg is ondertussen een welgekomen ondersteuning. RECREAD zal deze kans met beide handen aangrijpen. Het verder uitbouwen van het Q-label is daarbij een prioriteit. Ondertussen is de eerste lichting deelnemers uit de kampeersector aan het Q-label druk in de weer om hun kwaliteitsdossier voor te bereiden. De belangrijkste hindernis is ondertussen door hen genomen: jezelf en je bedrijf een spiegel durven voorhouden. In dit en volgende nummers verneemt u er meer over. RECREAD-aangesloten bedrijven - ook buiten de kustregio - die vragen hebben rond dit thema kunnen ons uiteraard contacteren.

Dirk METSU, Algemeen secretaris.

Uw reacties: dirk.metsu@recread.be

COLOFON Recrea-Magazine, tweemaandelijks vakblad voor de Vlaamse recreatieondernemers

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Metsu, Gentstraat 9, 8400 Oostende

Oplage: 700 exemplaren Wordt gratis verzonden naar alle Recreadleden en naar gemeentebesturen, provincies, ministeries, pers en politiek verantwoordelijken.

Hoofdredacteur: Dirk Metsu, dirk.metsu@recread.be Eindredacteur: Els Dierendonck, els.dierendonck@recread.be

Recrea-Magazine is lid van de VUKPP

Recread vzw, Anspachlaan 111 bus 4, 1000 BRUSSEL Tel. 02 513 64 84 - Fax 02 513 36 76 www.recread.be

02 • RECREA-MAGAZINE • MAART-APRIL 2010

De publicitaire aankondigingen zijn niet bindend voor de uitgever. Elke reproductie van een of meerdere artikels en/of foto’s in “Recrea-Magazine” is onderworpen aan een voorafgaand akkoord van de redactie. Sponsors Recread vzw:

Advertentiewerving: Lucien Steegmans, tel. 0477 40 25 22, dsn1@pandora.be. DSN bvba, Koerslaan 2 Bus 2.1, 8450 Bredene Realisatie & ontwerp: jozef.boels@bzb-s.be voor DSN, info: 0477 40 25 22

© Coverfoto: Kamchatka/Dreamstime.com

seijsener rekreatietechniek bvba technisch advies-, handels- en installatiebureau


LOGIESWETGEVING

TOERISME VLAANDEREN BIEDT ADVIESBEZOEK AAN: MAAK ER GEBRUIK VAN! In het kader van de nieuwe Vlaamse logieswetgeving worden alle vergunde openluchtrecreatieve terreinen straks hervergund volgens de nieuwe regelgeving. Toerisme Vlaanderen zal zelf alle terreinen systematisch aanschrijven omtrent hun nieuwe vergunning. Momenteel wordt een eerste 30-tal vergunde terreinen door Toerisme Vlaanderen aangeschreven omtrent hun hervergunningsdossier. Het gaat om terreinen die recent nog werden geïnspecteerd of terreinen waarvan het brandveiligheidsattest binnenkort zal vervallen. Toerisme Vlaanderen biedt de aangeschreven terreinen aan om een adviesbezoek te

brengen over hun vergunningsdossier. Bedoeling is om advies te verlenen over wat nog te doen voor de nieuwe vergunning en nieuwe comfortclassificatie.

uw dossier en van eventuele knelpunten. Zo speelt u kort op de bal naar een nieuwe vergunning volgens de nieuwe regelgeving. Maak er dus gebruik van!

RECREAD raadt haar leden aan om zeker gebruik te maken van deze service aangeboden door de Toerisme Vlaanderen. Het stelt u als uitbater in staat om een snel en goed overzicht te krijgen van de stand van

Bent u recent aangeschreven door Toerisme Vlaanderen omtrent de hervergunning? Contacteer Toerisme Vlaanderen voor een adviesbezoek via tel. 02 504 04 56 (Campingdienst) of via campings@toerismevlaanderen.be. RECREAD-leden kunnen uiteraard ook rekenen op bijstand van het RECREADsecretariaat voor persoonlijk advies, eventueel ter plaatse. Bel ons voor een afspraak op 0477 465 191.

RECREAD GEEFT BEKNOPTE HANDLEIDING UIT OVER NIEUWE REGELGEVING VOOR OPENLUCHTRECREATIEVE TERREINEN RECREAD pakt ten behoeve van haar leden uit met de uitgave “Beknopt vademecum openluchtrecreatieve terreinen”. Deze nieuwe RECREAD-uitgave wil een beknopt en praktisch overzicht brengen BEKNOPT van de nieuwe logieswetgeving specifiek VADEMECU M voor de categorie openluchtrecreatieve VLAAMS LO GI ES DE terreinen. CREET OPENLUCHTR ECREATIEVE VERBLIJVEN De aangesloten bedrijven vinden er telkens op één pagina de synthese van een aantal thema’s rond vergunningsprocedures, beroepsprocedures, exploitatievoorwaarden, brandveiligheid en sani2010 taire voorzieningen, enz. Ook de comfortclassificatie van camping, verblijfpark en kampeerautoterrein werd opgenomen in deze brochure. Ten slotte vindt de lezer in het vademecum ook

een aantal nuttige coördinaten en links. Een meer uitgebreide infobrochure van Toerisme Vlaanderen over de nieuwe regelgeving is te vinden op www.toerismevlaanderen.be. Daar kunt u de brochure ‘Logiesdecreet openluchtrecreatieve terreinen’ in pdf downloaden. RECREAD-leden kunnen met al hun vragen over de nieuwe regelgeving terecht op het nationaal secretariaat, tel. 02 513 64 84, of via dirk.metsu@ recread.be. Zo nodig staat secretaris Dirk Metsu tot uw dienst voor een persoonlijk gesprek en plaatsbezoek op uw terrein. Een afspraak maakt u best via zijn mobiel nummer 0477 465 191.

RECREA-MAGAZINE • MAART-APRIL 2010 • 03


BEDRIJF IN DE KIJKER

CAMPING ZAVELBOS SCOORT HOOG BIJ ANWB-INSPECTIE Het door de Nederlandse kampeerders gerespecteerde ANWB inspecteert op onaangekondigde tijdstippen bijna alle kwaliteitsvolle Europese campings, en geeft deze een rating voor sanitair, de standplaats, het terrein, sport, animatie en horeca. De nieuwe ANWB campinggidsen 2010 worden momenteel verspreid. Ze zijn een beetje te vergelijken met wat de Michelin gids is voor de restaurants. nieken. De slogan “Kom tot rust in een oase van groen” typeert de camping en haar omgeving. De belangrijkste troef van kamperen blijft de natuurbeleving op en rond het terrein. Ondernemers Nulmans Lode en Roex Helga beseffen en waarderen maar al te goed dat de natuur de belangrijkste bron van inkomsten is voor de camping. Bij de camping vertrekt o.a. de wandelroute “Gruitroderbos”. Het ruiterroutenetwerk heeft bij Zavelbos een rustpunt en het fietsroutenetwerk ligt op een boogscheut.

In deze uitgave scoort de Limburgse Camping Zavelbos gemiddeld 9,1 op 10. Dit is naar verluidt de hoogste score in België. Camping Zavelbos werd eind 2003 overgenomen door de familie Nulmans Lode Roex Helga, reeds actief in de sector met Recreatieoord Wilhelm Tell te Opglabbeek en sinds 2009 ook Camping De Binnenvaart bij Kelchterhoef te Houthalen. Na de overname volgde een grondige reorganisatie van Zavelbos en werd er geïnvesteerd in o.a. • heraanleg van de standplaatsen met comfortabele nutsvoorzieningen zoals riolering, water, elektra 16 A, gas, draadloos internet op het terrein; • een nieuw ecologisch sanitair gebouw met o.a. ligbaden voorzien van jetstream of whirlpool; • kindvriendelijke speeltuin; • functioneel receptiegebouw; • vakantiewoningen; • zonne-energie voor productie van elektriciteit en zonneboilers; • momenteel wordt een uitbreiding afgerond voor toeristische kampeerplaatsen,

04 • RECREA-MAGAZINE • MAART-APRIL 2010

kampeerautoplaatsen en seizoensplaatsen. In de exploitatie van de camping gaat er bijzonder veel aandacht naar duurzaamheid dankzij vele energiebesparende tech-

Volgens de familie Nulmans-Roex was het huidige resultaat enkel haalbaar dankzij de inzet en gedrevenheid van bestuurster Rosita Velle en haar medewerkers. Dank gaat ook uit naar de leveranciers en naar de diverse betrokken overheden. Dankzij de kwaliteitsverbeteringen én deze ANWBwaardering hoopt Camping Zavelbos vele extra kampeerders te kunnen laten genieten van de Limburgse toeristische troeven en haar gastvrijheid. Info: www.zavelbos.be


RECREAD-INTERN

RECREAD-STUDIEREIS OP 7 EN 8 JUNI RECREAD maakt op 7 en 8 juni een studiereis en uitstap naar de Ardennen en de Gaumestreek (Semois) in de Belgische provincie Luxemburg. Houd deze data eventueel vrij in uw agenda. Het programma: een bezoek aan twee tot drie recreatiebedrijven, een ontmoeting met lokale kampeerondernemers, overnachten in een sfeervol hotel en een bezoekje aan enkele toeristische bezienswaardigheden in de streek. Alle recreatieondernemers krijgen een persoonlijke uitnodiging. Info via els.dierendonck@recread.be of bel 02 513 64 84.

RECREAD EN WALCAMP OVERLEGGEN OVER BEWEGWIJZERING CAMPINGS Tijdens een overleg op 24 maart 2010 te Brussel hebben WALCAMP, de Waalse campingfederatie, en RECREAD, de Vlaamse beroepsfederatie van recreatieondernemers, samen een aantal werkafspraken gemaakt om het dossier van de betere bewegwijzering naar de campings – samen met andere organisaties uit de sector – samen verder te behartigen bij de federale staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe. Beide organisaties stellen vast dat er inzake de goede bewegwijzering een hiaat is vanaf de grote invalswegen door België tot aan de lokale bewegwijzering. De lokale bewegwijzering start maar wanneer de klant er al bijna is. RECREAD en WALCAMP hebben afgesproken dat zij in hun respectieve regio’s brede steun gaan zoeken om de bewegwijzering naar campings aanmerkelijk te verbeteren.

Uitgangspunt van beide organisaties is een voorstel om het aanduidingsbord F71 (zwart symbool tent op witte achtergrond in een blauw veld) om te vormen tot een bewegwijzeringsbord met gebruik van pijlen, rechtdoor, links of rechts volgens de functionaliteit. Het supplementair gebruik van een onderbord met de naam van een of meerdere campings wanneer dit functioneel nodig is, maakt eveneens deel uit van het voorstel. Het voorstel is geënt op het Nederlandse model en het wijd verspreid gebruik van het genoemde tentsymbool in diverse Europese landen. Op 11 februari 2010 pleegde RECREAD al overleg met het kabinet van Vlaams minister Geert Bourgeois over de nood aan een betere bewegwijzering naar de Vlaamse campings vanaf de grote invalswegen.

RECREAD deed er samen met PASAR en Kempen Campings een voorstel tot een veel duidelijker en uniform systeem. RECREAD zal nu in overleg met WALCAMP en de Vlaamse partnerorganisaties uit de kampeersector het dossier verder behartigen. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

RECREA-MAGAZINE • MAART-APRIL 2010 • 05


KWALITEITSZORG

SERVICEKWALITEIT: EEN BELANGRIJK CONCURRENTIEMIDDEL In het vorige nummer hadden we het al over 9 kustcampings die momenteel in een traject zitten om het nieuwe Q-kwaliteitslabel te halen. Dat doen zij door een aantal stappen te zetten die moeten leiden naar meer servicekwaliteit, zeg maar een nog kwaliteitsvollere dienstverlening. Bedoeling is om ruim aan de verwachtingen van de klant inzake service te voldoen. Meer nog: via het Q-label willen de deelnemende bedrijven de verwachtingen van de klant overtreffen. Voor kampeerbedrijven zal het Q-label gelanceerd worden tegen het voorjaar 2011. Naar aanleiding van dit project publiceert Recrea-Magazine een reeks bijdragen die dit kwaliteitsstreven nader duiden vanuit de wetenschappelijke literatuurstudie en vanuit enkele ‘best

practices’. Auteur van een eerste artikel is professor Willy Faché (Universiteit Gent). Hij legde vanuit literatuurstudie en werkbezoeken aan diverse kwaliteitsprojecten in een aantal Europese toeristische topbestemmingen de wetenschappelijke basis voor het nieuwe Q-kwaliteitslabel voor logiesbedrijven aan de Vlaamse Kust. U kunt na lectuur van elk artikel uw commentaar of concrete voorbeelden bij het artikel opsturen aan de redactie. De meest waardevolle reacties worden dan in het volgende nummer opgenomen. In een volgend nummer hebben we het over “Kwaliteit van service verbeteren door serviceblauwdrukken”. Info: Q-label ‘Zee van kwaliteit’, www.zeevankwaliteit.be.

ROL VAN HET MANAGEMENT IN DE ONTWIKKELING VAN EEN KLANTGERICHTE KWALITEITSCULTUUR Door Prof. Dr. em. Willy Faché

Volgens W. E. Deming, die aan de basis ligt van de succesvolle Japanse kwaliteitsrevolutie, is het management van een onderneming 85 procent verantwoordelijk voor alle kwaliteitsproblemen. Daarom moet het management leiderschap nemen in het cultureel veranderingsproces dat een continue servicekwaliteit moet realiseren. Het management draagt dus de eerste verantwoordelijkheid in het bevorderen van een bedrijfscultuur gericht op een continue servicekwaliteit. Het management moet de aandacht op de behoeften en verwachtingen van de consument richten en zelf het voorbeeld geven. Volgens talrijke auteurs moeten veranderingen in de bedrijfscultuur en kwaliteitsprojecten van boven af in de organisatie worden geïnitieerd. Tevens moet er een voldoende groot draagvlak en betrokkenheid van alle medewerkers worden gecreëerd voor het verbeteren van de servicekwaliteit in een organisatie. Hierdoor heeft een groot gedeelte van de tijdsinvestering van het management betrekking op de kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbeteringsprocessen.

NAAR EEN VERANDERING VAN BEDRIJFSCULTUUR Kwaliteitsverbetering in een organisatie invoeren, betekent in veel gevallen een “cultuurverandering”. Concreet betekent dit binnen een onderneming: een andere manier van communiceren van medewerkers

06 • RECREA-MAGAZINE • MAART-APRIL 2010

onderling, een andere mentaliteit en andere werkwijzen. Dit zullen we in dit en volgende artikelen uitvoerig bespreken. Belangrijk voor het opstarten van kwaliteitsverbetering is dat bij alle medewerkers het inzicht doorbreekt, dat kwaliteitsverbetering noodzakelijk is. Daarom is het aanbevolen om parallel aan een klantentevredenheidsonderzoek ook een onderzoek bij de medewerkers uit te voeren over hun veronderstelde kwaliteitsoordeel van de klanten.

Vooral de vaststelling bij de medewerkers dat hun visie over het oordeel van de klanten niet overeenstemt met de beoordeling van de klanten zelf, kan een nieuw inzicht in de noodzaak van een verandering bevorderen. Indien een bedrijfscultuur een belangrijke verandering van de instelling van de medewerkers vereist, dan moet iedereen bij die cultuurverandering worden betrokken. Dit kan best door middel van een “speciale bijeenkomst met alle medewerkers”, die


CURSISTEN Q-LABEL BRACHTEN WERKBEZOEK AAN CAMPING BAALSE HEI TE TURNHOUT Op 23 maart 2010 bracht de groep cursisten van het Q-label “Zee van kwaliteit” een werkbezoek aan Camping Baalse Hei te Turnhout. Een en ander kaderde in een gepland bezoek aan een ‘best practice’ in het programma van de opleiding.

Uitbater Kris Quaghebeur leidde de groep rond op zijn bedrijf en vertelde hoe op Baalse Hei een klantgerichte kwaliteitscultuur volgens zijn eigen idee praktisch aangepakt wordt. Kris Quaghebeur, voorzitter van het promotioneel samenwerkingsverband Kempen Campings vzw, brak tegelijk een lans voor meer samenwerking en uitwisseling onder kampeerondernemers omdat daaruit heel veel kan geleerd worden voor het eigen bedrijf. De cursisten kregen praktische informatie en documentatie mee o.a. omtrent het bedrijf en meer bepaald over het klantentevredenheidsonderzoek dat bij de toeristische gasten van Baalse Hei gevoerd wordt.

om het in voetbaltermen te zeggen, de officiële aftrap (kick off) van de kwaliteitsaanpak betekent. Op dat moment moet met alle medewerkers de resultaten van het klantentevredenheidsonderzoek besproken worden. Ook de resultaten van het interne onderzoek bij de eigen medewerkers over het door hen veronderstelde kwaliteitsoordeel van de klanten over het bedrijf, moet op dat moment besproken worden. Belangrijk is dat een wij-gevoel gecreëerd

moet worden, waardoor alle medewerkers gemobiliseerd worden om mee te werken aan het zich eigen maken van de nieuwe bedrijfscultuur. Door middel van een ‘cultureshock’ moet iedereen wakker geschud worden en moet er een nieuwe richting worden ingeslagen1. Het mag echter niet bij deze culture shock blijven; de cultuurverandering moet blijvend worden. Daar is meer voor nodig dan een “kick off“-bijeenkomst1. Een kwaliteitscultuur kan alleen maar worden bereikt als daarenboven aan de culture shock gevolg gegeven wordt door het werkelijk inbedden en toepassen in een organisatie van een aantal kwaliteitszorgactiviteiten. Deze zullen we in volgende artikels bespreken. Voor de ontwikkeling van een klantgerichte bedrijfscultuur is het noodzakelijk dat het management specifieke kwaliteitsnormen formuleert, personeel aanwerft die in staat is volgens die normen te werken, medewerkers traint om die normen te realiseren en hen ook waardeert wanneer zij die normen halen2. Servicenormen zijn essentieel in een kwaliteitsmanagement. Voorbeelden van kwaliteitsnormen voor het receptiepersoneel zijn bijvoorbeeld: vriendelijk onthaal, hulpvaardigheid, telefoon beantwoorden voor de bel viermaal rinkelt, informatie kunnen geven over de recreatiemogelijkheden in de omgeving van de camping. In volgende artikels bespreken we nog andere servicenormen in verband met andere activiteiten op een camping.

EEN KWALITEITSBELOFTE AAN DE KLANT Aansluitend op het startmoment of “kick off“ kan een kwaliteitsbelofte aan de campingbezoekers openbaar worden gemaakt. Een kwaliteitsbelofte maakt enerzijds duidelijk aan de klant wat hij mag verwachten en anderzijds wat van de medewerkers wordt verwacht.

HOE EEN KWALITEITSBELOFTE ONTWIKKELEN? Stap 1: Identificeer eerst welke voorzieningen en service de tevredenheid van de klant bevordert en die voor de klant zeer belangrijk zijn. Stap 2: Onderzoek bij uw ‘belangrijkste

doelgroep’ (bv. gezinnen met kleine kinderen) of alle elementen uit het voorstel van de kwaliteitsbelofte voor hen relevant zijn. Stap 3: Onderzoek met de betrokken medewerkers elk aspect van de belofte op de haalbaarheid. Bij die analyse moeten de betrokken medewerkers zich bewust worden dat zij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de realisatie ervan. Dit noemen we ‘responsabilisering’ van de medewerkers. Stap 4: Pas als iedereen het eens is met de inhoud van de kwaliteitsbelofte, kunt u die extern communiceren. Stap 5: Bewaak uw kwaliteitsbelofte. Het is belangrijk dat de manager permanent opvolgt in hoeverre de kwaliteitsbeloften worden waargemaakt. Ten slotte is het zeer belangrijk dat de manager bij de betrokken medewerkers terugkoppelt (feedback geeft) over de realisering ervan. Dat kan op basis van een tevredenheidsonderzoek bij de klanten. Door klantentevredenheid met regelmaat te meten, blijkt ook de servicekwaliteit te verbeteren, indien de medewerkers de resultaten van het klantentevredenheidsonderzoek ook geregeld te zien krijgen. Indien de onderzoeksresultaten niet bekend zijn bij de medewerkers, dan vermindert de servicekwaliteit na verloop van tijd3.

SERVICE KWALITEIT EN SFEER OP DE ‘WERKVLOER’ Dat de arbeidsvreugde en tevredenheid van de medewerkers een belangrijke invloed heeft op de servicekwaliteit zal iedere manager erkennen. In het kwaliteitsdenken speelt de factor mens een steeds belangrijker rol. Recent onderzoek toont echter aan dat de zogenaamde “arbeidsplaatssfeer” een nog sterkere invloed op servicekwaliteit heeft. Onder arbeidsplaatssfeer verstaan we dat de medewerkers begrijpen welk gedrag in verband met de servicekwaliteit van hen wordt verwacht en welk gedrag door het management wordt ondersteund en gewaardeerd4.

1 Neijzen, J.A. & Trompetter, M., (1992). Kwaliteitszorg in dienstverlenende organisaties. Deventer: Kluwer. 2 Berry, L.L. (1995). On Great Service. New York: The Free Press. 3 Grönroos, C. (2001). Service Management and Marketing. Chichester: John Wiley. 4 Sturman, M & Way, S. (2008). Questioning conventional wisdom: Is a happy employee a good employee, or do other attitudes matter more? Cornell Hospitality Report, Vol. 8, No. 6.

RECREA-MAGAZINE • MAART-APRIL 2010 • 07


Santana

Uw voordeel met onze expertise!

Freedom

Sunrise

INFOR

AANT MEER NAAR DE RE TA R I EKKELIJKE VEN

Sunshine

Sunshine Plus

Summer

TIJD VOOR EEN NIEUWE AANPAK! Recreahome, de leverancier van stacaravans, chalets en occasions voor uw recreatiebedrijf! Door onze unieke samenwerking met Delta Caravans (U.K.) hebben wij een ruim aanbod tegen de scherpste prijzen!

Beach Deluxe

Geen grote showterreinen, geen overhead en geen vaste prijsafspraken! Bij ons kan ieder recreatiebedrijf dealer worden of investeren in stacaravans of chalets voor de verhuur. Gerenommeerde merken, kwaliteit en flexibiliteit zijn de kracht van Recreahome.

Wordt nu dealer en bepaal uw eigen verkoopprijs! Starlight Deluxe

Sunset Deluxe

PROFITEER VAN KWALITEIT MET EEN GIGANTISCH PRIJSVOORDEEL! Voor een vrijblijvend gesprek of aanvullende informatie kunt u ons bereiken via 0493-326997, 06-30001430 (Gerrit van Bree) of info@recreahome.nl.

www.recreahom e.nl Moonlight Deluxe

Sunlight Deluxe

I M P O RT E R O F D E LTA C A R AVA N S I N E U R O P E

L i n i e i j z e r 1 1 • 572 1 VB As ten • T. +3 1 (0)493 3 2 69 97 • F. +3 1 (0)493 3 2 6 9 9 8 G . +3 1 ( 0 ) 6 3 0 0 0 14 3 0 • E. in fo@recreahom e.nl • W. www.recreaho m e . n l Winner Deluxe


BEDRIJF IN DE KIJKER

OOSTAPPEN GROEP VAKANTIEPARKEN KOOPT ZILVERSTRAND Oostappen Groep Vakantieparken heeft onlangs het Belgische recreatiepark Zilverstrand te Mol aangekocht. Met de overname van Recreatiepark Zilverstrand is Oostappen Groep Vakantieparken na Roompot, Landal en CenterParcs de grootste particuliere verblijfsrecreatieve onderneming van de Benelux. Goed voor een omzet van ca. € 35 miljoen, 3,3 miljoen overnachtingen per jaar, 500 ha, 10.000 plaatsen, 20.000 bedden en in het hoogseizoen ca. 41.000 gasten.

SNELLE GROEI De Oostappen Groep is met de eerder genoemde overnames bijzonder snel gegroeid. Eind 2006 werd Ben Haacke (afkomstig van het Van der Valk concern) aangetrokken als financieel directeur. Samen met Peter, Treesie Gillis en Jos Mennen werden langs 4 wegen de bakens verzet om te komen tot structurele verbeteringen in de organisatie.

HOE HET BEGON Peter Gillis was als kleine jongen al in de weer op de ‘Camping Kampzicht’ van zijn ouders. Samen met zijn familie werd in 1986 het ‘Camping Strandbad Oostappen’ in Ommel aangekocht. In 1989 nam Peter samen met zijn echtgenote Treesie dit park over. Dit staat nu bekend als ‘Recreatiepark Prinsenmeer’ en is de bakermat van de verdere uitbreidingen van Oostappen Groep Vakantieparken. De ervaring met de dagelijkse praktijk, goede kennis van de markt en een uitstekend gevoel bij de wensen van de gast waren de ingrediënten voor de succesvolle overname van Recreatiepark Blauwe Meer in Lommel (België). Daarna volgden in rap tempo een aantal andere parken. In 2000 werden Recreatiepark Droomgaard (Kaatsheuvel) en Brugse Heide (Valkenswaard) overgenomen. In 2002 volgden Recreatiepark Hengelhoef (Houthalen) en Elfenmeer (Herkenbosch) en in 2004 De Berckt (Baarlo). In dat jaar werd ook een kantoorpand aangekocht waar het hoofdkantoor werd gehuisvest. In 2005 volgden Recreatiepark Arnhem en Parelstrand (Lommel) en tot slot de onlangs gedane investering in Recreatiepark Zilverstrand te Mol (België). Alle parken hebben in meer of mindere mate een metamorfose ondergaan waarbij de infrastructuur en centrale voorzieningen geheel of gedeeltelijk zijn vernieuwd.

Vooreerst werd de directie versterkt met de voormalig wethouder Jos Mennen. Regelgeving, contacten met de (plaatselijke) overheden en brancheorganisaties zijn door Jos Mennen constructief opgepakt en uitgevoerd. Daarnaast zijn er in de organisatie diverse taakstellingen en verantwoordelijkheden vastgesteld, zodat op ieder park duidelijk werd welke prioriteiten er waren. Deze aanpak was al snel terug te zien in omzet en bezettingsverloop. Verder werden diverse activa die geen directe relatie hadden met de exploitatie van de vakantieparken verkocht en werd aangestuurd op kostenbeheersing. Daarop zijn de vrijkomende middelen direct ingezet om een kwaliteitsslag te maken op alle parken. Zo werden er ‘mystery guests’ ingezet om de eigen medewerkers een verhoogd besef van gastgerichtheid mee te geven. Daarnaast zijn alle gasten geënquêteerd om een duidelijk beeld te krijgen van wensen en behoeften. Met de uitkomsten is gewerkt aan een verbetering

van verhuuraccommodaties, infrastructuur en faciliteiten. Ook hebben alle medewerkers een gerichte opleiding gevolgd, waarbij de beleving van de gast centraal is gesteld. Er is ten slotte een grote omzetverhoging gerealiseerd met actieve marketinginspanningen. De traditionele marktbenadering via de brochure, advertenties in dagbladen en andere tijdschriften is deels vervangen door internetpromotie, direct mail en emailcampagnes.

OP WEG NAAR DE TOP Tegen het economische klimaat in is besloten om fors te investeren in 700 nieuwe verhuuraccommodaties. Deze worden voor aanvang van het seizoen 2010 geplaatst. Een gedeelte van deze accommodaties is vervanging en een deel uitbreiding. ‘Wie bedden heeft, heeft de toekomst’ is mijn motto! Daarnaast geeft de investering in verdere doelgroepgerichte marketing steeds meer inzicht in de relevante doelgroepen. In diverse gesprekken wordt bijvoorbeeld op dit moment gekeken naar het bieden van zorg in combinatie met recreëren. Een andere verrassende investering is de echte Oostappen Groep Vakantieparken ‘luchtballon’. Vanaf 1 mei zal deze ballon geschikt voor 10 personen vanaf de parken circa 100 ballonvaarten gaan maken. www.vakantiebundel.info

RECREA-MAGAZINE • MAART-APRIL 2010 • 09


RECREAD-INTERN

RECREAD PAKT UIT MET TOTAAL VERNIEUWDE SITE CAMPING.BE

4269

Sinds enkele weken staat de vernieuwde promotionele site www.camping.be online. Via het flexibele CMS-beheersysteem biedt RECREAD de bij haar aangesloten bedrijven de kans om nieuwe bedrijfsgegevens, nieuw fotomateriaal, melding van evenementen of acties snel te laten aanbrengen op de website. Verantwoordelijke bij RECREAD voor het beheer van de gegevens is Els Dierendonck (els.dierendonck@recread.be). In de komende maanden wordt verder gewerkt aan bijkomende functies op de website. Op het programma staat o.a. een speciale infozone rond het product ‘Jaarplaatsen’. Bedoeling is om informatie, tips, een overzicht van vrije staanplaatsen, te koop aangeboden nieuwe stacaravans met staanplaats of tweedehands stacaravans met staanplaats, enz. te presenteren op de site. De RECREADleden zullen hierover nog gecontacteerd worden.

ÉÉN GASTANK VOOR HEEL UW VAKANTIEPARK Een ringleidingsysteem van Primagaz levert -via ondergrondse leidingenaan alle staanplaatsen propaangas op maat. Veilig, milieuvriendelijk en comfortabel. Zo hoeven uw gasten zelf geen gasflessen meer mee te brengen. Onze technische specialisten begeleiden u professioneel van begin tot eind. Zij kennen de recreatiesector en kunnen u adviseren over de energieoplossing die het best bij u past. Voor meer informatie of een analyse

0800 92 850

www.primagaz.be


Uw gasten zoeken HygiĂŤne en Gemak.

Een onderneming met een realistische kijk op de toekomst geeft haar klanten wat zij nodig hebben. Dat geldt voor u en voor ons evenzeer. Van Keulen Mobielbouw is gespecialiseerd in voorzieningen voor de recreatiesector, variĂŤrend van sanitaire units, kantoren, recepties tot kiosken en bungalows. Bent u toe aan een innovatieve en duurzame oplossing die de wensen van uw klanten vervult en uw investering in bedrijfszekerheid waarborgt? Wij maken het niet alleen u, maar ook uw gasten graag naar de zin! Voor meer informatie over zaken die voor ons zo vanzelfsprekend zijn, kijk op onze website of bel voor een verhelderend gesprek.

Nijverdal | tel. 0548 612 693 | www.mobielbouw.nl


DE ENIGE ECHTE SPECIALIST OP RECREATIEGEBIED!

Seijsener Rekreatietechniek beschikt over een zeer ervaren advies-, ontwerp- en montageafdeling met een enorme knowhow in het opzetten van technische installaties voor de recreatiesector. De meest specifieke producten worden in eigen bedrijf ontwikkeld en gefabriceerd. Er is geen enkel bedrijf, dat zoveel ervaring en deskundigheid heeft op het gebied van recreatietechniek. Laat u daarom adviseren door deskundigen. Vakbekwame medewerkers van Seijsener Rekreatietechniek die al ruim 40 jaar ervaring hebben op het gebied van recreatietechniek, en weten wanneer uw klanten tevreden zijn. Wilt u meer weten over wat Seijsener voor u kan betekenen bij het plannen, ontwerpen en fabriceren van uw specifieke wensen? Bel dan 03/313.06.56 of kijk op onze webshop via www.seijsener.be.

Brecht (B)

T +32 (0)3 - 313 06 56 I www.seijsener.be

technisch advies-, handels- en installatiebureau

E info@seijsener.be

Uw allround partner in de recreatietechniek!

RECREA Magazine Maart-April 2010 (26/2)  

Vakblad voor recreatieondernemers. Verschijnt tweemaandelijks.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you