Page 1

DE BOUW- & INSPIRATIEKRANT Editie Editie maart 1 • januari 20142014

Zorgeloos bouwen en verbouwen. Traditioneel, hedendaags en e-smart. En dat, zonder kater achteraf!

RECENT ENERGIENIEUWS

DE NIEUWE ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING TOEGELICHT

LEVENSLANG COMFORTABEL WONEN

HET INGENIEUZE NIEUWBOUWPROJECT VAN BART EN LUT

TRENDS IN BOUWLAND WELKE WOONVORM VERKIES JIJ? LEVENSLANG OF COMPACT?

RENOVEREN IN DE LIFT

HOE KNELPUNTEN TIJDENS

by comma, merkenmarketeers

HET RENOVEREN VERMIJDEN?

vind nog meer inspiratie op

www.lapeirre.be


DIDIER HOUTHOOFD Lapeirre

2

WAT MAAKT VAN EEN GEWOON HUIS ONZE THUIS? Wat maakt van een gewoon huis onze thuis? Wat zorgt ervoor dat we ’s avonds na een hectische dag languit achterover kunnen ploffen en dat we het gevoel hebben dat we eindelijk ‘thuis’ zijn? ‘Thuis’ betekent voor iedereen iets anders: voor sommigen is het de plaats waar ze mogen doen wat ze willen, voor anderen de plaats waar ze met hun familie gezellig samen zijn. Voor mij staat een ‘thuis’ voor veiligheid, comfort, geborgenheid en warmte, voor de vier muren waarbinnen we onszelf kunnen zijn. Want zeg nu zelf: die vier muren zijn de bouwstenen van ons geluk. Ze vormen de fijne scheidingslijn tussen de drukte van de buitenwereld en de rust van onze eigen veilige binnenwereld. Het bouwen van die binnenwereld is voor ons al meer dan 25 jaar elke dag opnieuw onze passie. Het geeft ons energie om te blijven zoeken naar ideale woonvormen, energiezuinige oplossingen en duurzaam maatwerk. Woningen op maat van de klant bouwen en verbouwen, mensen begeleiden naar hun droomhuis en streven naar hét ultieme thuisgevoel: daar teken ik voor.

e-smart

BEN JE NOG MEE? EEN ENERGIEKE KIJK OP DE NIEUWE ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING.

P. 3-5

nieuwbouw

LEVENSLANG COMFORTABEL WONEN EEN RONDLEIDING IN HET NIEUWBOUWPROJECT VAN BART EN LUT.

P. 6-7

KUN JE ONS KORT DE CONTEXT VAN DE ENERGIE-

BEN JE MEE?

Didier Houthoofd “De EPB-regelgeving is een tool waarmee de overheid wil inzetten op energiezuinige woningen. Vanuit een globale Europese richtlijn worden voor het toekennen van nieuwe stedenbouwkundige vergunningen bepaalde maximumwaarden rond energie en verwarming opgelegd. Die richtlijn is er gekomen met het oog op de milieuproblematiek waarmee we te kampen hebben. Denk maar aan de slinkende fossiele brandstoffen, de groeiende broeikasgasemissie, enz.

Sinds 1 januari 2014 gelden nieuwe en strengere EPB-eisen voor nieuwbouwwoningen. Een kluwen van letters en cijfers waar we als leken amper iets van begrijpen. We vroegen uitleg aan Didier Houthoofd, technisch directeur en

algemeen

PRESTATIEREGELGEVING SCHETSEN?

energiespecialist bij totaalaannemer Lapeirre.

Toegepast op nieuwbouw zijn er eisen gesteld voor de thermische isolatie, de energieprestatie, het binnenklimaat en de jaarlijkse netto-energiebehoefte voor de verwarming van de woning. In Vlaanderen geldt voor nieuwbouwwoningen een maximum K-peil van 40 en een maximum E-peil van 60. Bovendien moet elke nieuwbouwwoning voorzien in een bepaald aandeel hernieuwbare energie.”

DE TRENDS IN BOUWLAND

DE EPB-REGELGEVING LEGT ONS ALLEMAAL

WELKE WOONVORM VERKIES JIJ?

PRECIES IN?

LEVENSLANG OF COMPACT?

Didier Houthoofd “Iemand die wil bouwen of verbouwen

P. 8-9

De eerste mogelijkheid is bouwen volgens de geldende

CIJFERTJES OP, MAAR WAT HOUDT DAT VANDAAG

heeft met de nieuwe regels eigenlijk twee mogelijkheden. K40/E60-verplichting en voorzien in het gebruik van een hernieuwbare energiebron zoals een zonneboiler of zonnepanelen. Als alternatief kan men opteren om in een eerste fase geen hernieuwbare energiebron te gebruiken. De overheid eist dan wel een lager E-peil van E54.

Patrick Lapeirre

renovatie

Hierdoor zal men meer aandacht moeten geven aan de

DE COMPLEXITEIT VAN HET RENOVEREN

dikte van de isolatie, het ventilatieniveau van de woning,

FRANKY EN CONNY STRIPTEN EN

VOOR WELKE MOGELIJKHEID KIEZEN WE DAN BEST?

BOUWDEN TERUG OP.

Didier Houthoofd “Wij raden onze klanten eigenlijk aan

P. 10-11

direct na te denken voor welke energiebron we kiezen.

Totaalaannemer

de luchtdichtheid en het warmteverlies” .

eerst op de bouwschil te focussen. Dat is belangrijker dan Het is namelijk zo dat de levensduur van de buitenschil nu eenmaal veel langer is dan die van de technische installatie. Bovendien ligt de investeringskost voor

algemeen

INSPIRATION DAYS INTERESSANTE DATA VOOR JOUW BOUW- OF RENOVATIEPROJECT.

P. 12

bijvoorbeeld dikkere isolatie, performantere beglazing of luchtdichtere aansluitingen op lange termijn heel wat lager dan de energiekost die we jaarlijks betalen. Indien je na verloop van tijd wenst te renoveren, zal het aanpakken van die schil veel zwaarder wegen op je budget, dan wanneer je er oog voor had tijdens het bouwen.” ▶ p. 4

3


5

“Een energiezuinige woning bouwen,

WIST JE DAT...

kan pas na een uitgebreid denkproces.

• bij Lapeirre reeds 30 % van de woningen op maat voldoet aan

Wij werken volgens de zogenaamde TRIAS ENERGETICA

DE BEN-STANDAARD VOOR NIEUWBOUW WERD ONLANGS VASTGELEGD. WELKE INVLOED HEEFT DIE OP

ENERGIE 3-STAPPEN-PLAN

DE TOEKOMST?

NAAR EEN LAGERE MILIEU-IMPACT

de BEN-standaard? • de jaarlijkse energievraag van een passiefwoning beperkt is tot 1,5 m3

Trias Energetica.”

gas of 1,5 liter stookolie per m2 woonoppervlakte?

Didier Houthoofd

Voor een woning van 200 m2 staat dit gelijk met een verbruik van 300 liter stookolie op jaarbasis. Bij de gemiddelde nieuwbouwwoning anno

Didier Houthoofd “De BEN-principes worden binnen enkele jaren

2014 is dit zo’n 1400 liter terwijl dit bij een woning gebouwd na 1980 snel

de standaard voor nieuwbouw over heel Europa. Het doel is BEPERK ENERGIEVRAAG

oploopt tot 3000 à 3500 liter!

dat elke woning die vanaf 2021 gebouwd wordt, Bijna Energie

bv. technische isolatie, luchtdichtheid,

Neutraal is. We gaan uit van een tweejaarlijkse verstrenging

warmteterugwinning, ...

1

van het E-peil met tien punten, waardoor we in 2021 dan uitkomen op een energieniveau van 30. De andere eisen die nu al gelden, blijven behouden. De BEN-woning zal zowel vandaag als morgen genieten van een hogere marktwaarde, aangezien

GEBRUIK

een dergelijke woning nu al voldoet aan de toekomstige eis. De

DUURZAME ENERGIE

klemtoon in de BEN-standaard ligt dus vooral op de toepassing

bv. zonneboiler, windmolens,

2

zonnepanelen, ...

• E-peil < 30

NIET-DUURZAME

bv. warmtepomp,

wat minder fossiele brandstoffen zullen nodig hebben.” Het BEN-principe

OPTIMALISEER GEBRUIK ENERGIE

van hernieuwbare energie, waardoor we in de toekomst heel

3

• K-peil < 40 • Netto-energiebehoefte < 70 kWh/m2 • Hernieuwbare energiebron

...

HOE ZORGEN JULLIE ERVOOR DAT EEN WONING ZO

Lapeirre’s denkproces bij het (ver)bouwen van een woning :

ENERGIEZUINIG MOGELIJK IS? Didier Houthoofd “Een energiezuinige woning bouwen, kan pas na een uitgebreid denkproces en na het respecteren van een

HUIDIGE NORM 2014

zekere investeringsvolgorde. We noemen die volgorde ook wel de 'Trias Energetica': een driedelig stappenplan dat vooreerst

Binnenklimaat, of de energie-eisen die bijdragen tot een gezond binnenklimaat en een lager energieverbruik.

het beperken van de energievraag vooropstelt. Deze eerste stap

K-PEIL: Het totaal isolatieniveau van de woning. Dit cijfer houdt rekening met al het warmteverlies van de woning. Hoe lager het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is.

verschillende bouwdossiers dat hierover niet voldoende werd

E-PEIL: De maat voor de groene energiebalans van de

pakket, de beglazing, enz. In de tweede fase bekijken we welke

≤ 40

≤ 40

≤ 60

≤ 54

≤ 30

NEB

≤ 70 kWh/m

2

JA

-

-

-

-

n50<0,6/uur

welbepaalde situatie. Pas als laatste komen de fossiele brandstoffen aan bod. Het grootste vraagstuk is natuurlijk al

ho ut sk

mi ne ra le

et el

BRICK 'N WOOD

ol w

opgelost bij de eerste twee stappen.”

HET BESTE VAN 2 WERELDEN

Lapeirre introduceerde met Brick 'n Wood een nieuwe kijk op

passiefwoningen. Brick 'n Wood is een slimme combinatiemethode

HOUTSKELET

klanten een meerwaarde krijgen, leggen we de lat voor onszelf

bouwen van een BEN-woning en krijgen de eigenaars ervan

belangrijk zijn, maar vaak zit het hem in de kleine hoekjes… en

korting op de onroerende voorheffing. Bovendien geven

net een totaalaannemer heeft oog voor alle bouwdetails en dat

sommige banken een extra voordelig bouwkrediet.

binnen een verstandige integratie van de energietechnieken van

dat de schil van de woning, zijn ligging en zijn indeling uiterst

beloond. Zo zijn er stevige premies verbonden aan het

wat een groot voordeel biedt voor de klant. Het klopt inderdaad

lagere energiefactuur, maar worden ook nog eens extra

Met dit concept worden de voor- en nadelen van traditionele bouw-

ben we de touwtjes van het volledige bouwproces in handen,

wijze en een houtskelet gecombineerd: het hout zorgt ervoor dat de woning sneller opwarmt en de kalkzandsteen houdt de warmte

in de woning.

ds

an

l

kz

n

te e

be

to

n

ka

vandaag.” ▪ Meer info? Mail naar info@lapeirre.be.

een houtskeletmantel met minerale wol als buitenschil.

woning bouwen, hebben niet enkel het voordeel van een

TRADITIONELE DRAAG STRUCTUUR

gecontroleerd en opgevolgd worden. Als totaalaannemer heb-

mogelijk te maken, moet iedere stap in het proces nauwkeurig

op de nieuwe EPB-wetgeving? Mensen die nu al een BEN-

van een traditionele draagstructuur in kalkzandsteen en beton en

MANTEL

erg hoog. Om de woning zo kostenefficiënt en energiezuinig er extra tegemoetkomingen zijn voor wie wil voorlopen

≤15 kWh/m2

normen nieuwbouwwoningen

hernieuwbare energiebron het meest rendabel is in die

Didier Houthoofd “Omdat we het belangrijk vinden dat onze

≤ 70 kWh/m

wettelijke norm 2

NEE

TOTAALAANNEMER?

WIST JE DAT...

2

JA

Luchtdichtheid

parameters af, zoals de compactheid, de oriëntatie, het isolatie-

TOT SLOT: WAT IS DE MEERWAARDE VAN EEN

≤ 70 kWh/m

Hernieuwbare energie

NETTO-ENERGIEBEHOEFTE (NEB): Het resultaat van de energiebalans, bepaald door de verliezen te verminderen met de nuttige winsten.

≤ 40

E-Peil

woning. Dit cijfer drukt het energieverbruik en het aandeel hernieuwbare energie uit. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.

wettelijke norm

K-Peil

is cruciaal in het denkproces. Jammer genoeg merken we bij nagedacht. Dit planadvies toetst de efficiëntie van alle indicatieve

PASSIEF

EPB-EISEN: De regelgeving voor Energieprestatie en

BEN

en pas dan niet-duurzame.

eerst voorkomen, daarna duurzame energie

CONCLUSIE:

HET HELE JAAR DOOR EEN OPTIMAAL THERMISCH COMFORT!


7

Een rondleiding in de nieuwbouw van Bart & Lut

LEVENSLANG COMFORTABEL WONEN

“Omdat Bart en ik zes dagen op zeven in onze zaak staan, leek zelf een huis bouwen onmogelijk! Wat wij nodig hadden was een totaalaanpak: geen zorgen, één aanspreekpunt en een vast budget.”

Bart en Lut, veertigers met een jong hart, besloten een jaar terug om hun woning in het centrum van Menen in te ruilen voor

Bart “Doordat alle ruimtes één geheel vormen met de tuin, lijken ze

een comfortabele gezinswoning in Ieper. Gepassioneerd door hun job – de twee hebben een eigen zaak in Menen – zagen Bart en Lut

nog groter dan ze in werkelijkheid zijn. Dat geeft ons een verademend

echter geen mogelijkheid om de bouw van een nieuwe woning volledig zelf op te volgen. Heel wat informatie en talrijke gesprekken later,

gevoel. Bovendien werd een optimale lichtinval nagestreefd, waardoor

besloten Bart en Lut het ontwerp, de bouw en de inrichting van hun woning in handen te leggen van Lapeirre. Lut: “Omdat Bart en ik zes dagen op zeven in onze zaak staan, leek zelf een huis bouwen in eerste instantie niet tot onze mogelijkheden te behoren. Wat wij nodig hadden was een totaalaanpak: geen zorgen, één aanspreekpunt en een vast budget.”

de zon ’s middags altijd in de leefruimte en keuken naar binnen schijnt. Het comfort van onze oude dag primeert boven het energiezuinig verhaal. Daardoor verliezen we met onze platte woning dus meer energie dan een compacte woning. Samen met Lapeirre vonden we een evenwicht tussen optimaal comfort en duurzaam wonen. Zo kozen

HOUSE ID LIGGING Ieper

TYPE WONING

DE ULTIEME WONING OP MAAT

EEN NATUURGEVOEL IN DE LEEFRUIMTE

we voor vloerverwarming in combinatie met een groter isolatie-

‘Levenslang comfortabel wonen’ vormde de kerngedachte bij het

Omdat Bart en Lut heel wat van hun tijd binnen doorbrengen,

pakket, ventilatie met warmterecuperatie en luifels om oververhitting

OPPERVLAKTE PERCEEL

ontwerpen van de nieuwbouw in Ieper. De tijdloze villa beantwoordt

werd hun tuin als het ware een verlengstuk van hun woning. Op

in de zomer te vermijden.” ▪

1667 m2

volledig aan de wensen van Bart en Lut: “Omdat we nu toch al eind in

de zuidelijke gevel werd gekozen voor grote raampartijen die de

de veertig zijn, willen we vooral een woning waarin we ook na onze

leefruimte en keuken opentrekken naar de tuin en zorgen voor

Hoewel de villa al in april afgewerkt zal zijn, betrekken Bart, Lut en hun

209 m2 & carport van 36 m2

pensioenleeftijd comfortabel kunnen wonen. Ons huis situeert zich

een optimale lichtinval. De eenheid van materialen, ruimte en

dochter Marie pas deze zomer hun nieuwe woning.

BOUWJAAR

volledig op de gelijkvloerse verdieping en heeft alles wat we nodig

kleur binnen en buiten brengen rust in het lichte interieur. Het

2013

hebben. De rode draad doorheen de woning is het creëren van licht

eiken parket zorgt voor een natuurlijk warmtegevoel in deze

en ruimte in samenspel met de grote tuin. Zo vormt onze

moderne woning.

INSPIRATION DAY

MATERIALEN

BEWOONBARE OPPERVLAKTE

master bedroom met de dressing en badkamer één harmonieus geheel. Ook onze dochter heeft met haar slaapkamer en doucheruimte haar eigen plekje in huis.”

villa

We nodigen je graag uit op 26 en 27 april om inspiratie op te doen in deze unieke nieuwbouwwoning.

BINNENVLOER

natuursteen, halfmassief parket uit Franse eik in zithoek en slaapkamers GEVEL

Agora grafietzwart in combinatie met witte sierpleister BUITENVLOER

natuursteen

Meer info op www.lapeirre.be of mail naar info@lapeirre.be.chrijf in via info@

lapeirre.be


8

9

MEEGROEIWONEN JE LEVEN VERANDERT VOORTDUREND. EN JE WONING? Wanneer we bouwen, is dat liefst om er ons hele leven te blijven wonen. In een samenleving waar flexibiliteit en aanpasbaarheid almaar belangrijker worden, wordt bouwen nog te vaak als een statisch gegeven benaderd. Er wordt bij het ontwerpen vaak geen of weinig rekening

TRENDS IN BOUWLAND

gehouden met wijzigingen in gezinssituatie, activiteiten of mobiliteit in de loop der jaren. Meegroeiwonen is een langetermijnvisie op wonen. Het is het creëren van een woning die gemakkelijk en goedkoop aanpasbaar is aan de wisselende behoeften van een gezin. Multifunctioneel bouwen, focust op de mogelijke herbestemming van ruimtes, het opdelen van de woonunit en de aanpasbaarheid van de functies van de verschillende ruimtes. Dit geeft de woning een belangrijke meerwaarde met het oog op de toekomst en maakt haar geschikt voor jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, enz.

Ook Lapeirre gaat mee in deze trend. Ontdek op pagina 6 en 7, de meegroeiwoning van Bart en Lut in Ieper.

COMPACT WONEN De motieven voor het bouwen van een compacte woning zijn divers: schaarste aan grond, de terugkeer naar de stad, de stijging van de woningprijzen, economische trends,… Ook de toename van het aantal alleenstaanden en éénoudergezinnen en de vergrijzing doen de vraag naar kleinere woningen toenemen. En toch is compact wonen niet meteen een synoniem voor klein wonen. De uitdaging bestaat erin de bewoonbare oppervlakte zo optimaal mogelijk te benutten en daarbij rekening te houden met de oriëntatie en omgevingsfactoren van de woning. Een compacte woning is bovendien erg duurzaam. We spreken dan ook van een compacte woning als het weinig warmteverlies heeft in vergelijking met de woonoppervlakte. Een rijhuis is dus altijd compacter dan een

KIJKWONING LAPEIRRE

vrijstaande woning, ook al hebben beide dezelfde woonoppervlakte. Meer inspiratie nodig? Ook de koopwoningen van Lapeirre zijn een voorbeeld van compact wonen!

DAT... E J T WIS

npak laire aa u d o m nieuwe een eselare akkelijk o m R e g in t ms eirre e toeko an Lap tes in d oning v w im k u rden? ij r k e de nen wo paald n e e b u k r o id o bre ls garag aard of uitge orden a n heeft, w w e t g h ij r ic r nk heringe s kunne te later functie im u r r o to de kan Zo kan aand kamer. an de m v of slaap d n e k 3de wee ste e) lk 1 en e g umbek in n lare - R ze wo e e s d e k o e R 00 Bezo f 60, 88 osdree b e r r e t (S eren! je inspir t a la n e

Meer info op www.lapeirre.be.


11

HOUSE ID LIGGING Moorslede

BOUWJAAR 1955

BOUWJAAR RENOVATIE 2013

OORSPRONKELIJKE WONING fermette met aangebouwde frituur

DE COMPLEXITEIT VAN HET RENOVEREN

OPPERVLAKTE PERCEEL 1155 m2

MATERIALEN BINNENVLOER

keramische vloer GEVEL

witte sierpleister BUITENVLOER

natuursteen

Franky en Conny stripten en bouwden terug op Steeds meer mensen kiezen voor een totaalaannemer bij het

verschillende bijgebouwen in diverse materialen moest plaats ruimen

uitvoeren van een totaalrenovatie. En dat is niet verwonderlijk gezien

voor een tijdloze klassewoning. Franky: “Conny en ik droomden al

de complexiteit van een verbouwing. Bovendien brengt een

lang van een huis met hedendaags comfort, veel licht, contact met de

totaalaanpak heel wat voordelen met zich mee. TOTAALRENOVATIE, EEN COMPLEX GEGEVEN De gehele woning moet zorgvuldig gestript en terug opgebouwd worden. Verschillende aannemers moeten de nieuwe plannen op korte termijn in de bestaande woning integreren. Dat leidt onvermijdelijk tot conflicten of onverwachte problemen waar de onervaren bouwheer zich geen raad mee weet. Meer dan ooit wordt voor renovaties beroep gedaan op één firma die de touwtjes in handen heeft. Werken met een totaalaannemer staat namelijk garant voor één aanspreekpunt, die bovendien de werken coördineert zodat de teams van gespecialiseerde onderaannemers op het juiste moment beschikbaar zijn en de werken elkaar naadloos opvolgen. PROJECT IN DE KIJKER Franky en Conny beslisten vorig jaar om de gelijkvloerse verdieping van hun woning in Moorslede volledig te renoveren. De fermette met

tuin en een betere samenhang tussen de verschillende ruimtes. Om daarnaast een slaapkamer met dressing en een badkamer te creëren op de gelijkvloerse verdieping zonder in te boeten op de leefruimte, leek ons een grote uitdaging. Omdat we zelf niet over de juiste vaardighe-

TOP 3 VOORDELEN BIJ RENOVATIE DOOR EEN TOTAALAANNEMER • een strikte planning • duidelijke kostenraming van één partij • één eindverantwoordelijke

den beschikken, riepen we de hulp in van een totaalaannemer die ons

WIST JE DAT... 15 % BTW-VERLAGING BIJ AFBRAAK EN HEROPBOUW Wanneer je in bepaalde steden een oude woning afbreekt en op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwt, geniet je onder bepaalde voorwaarden van een verlaagd BTW-tarief van 6 % in plaats van 21 %! VOORWAARDEN

advies gaf over het ontwerp en een realistische raming van de volledige

• de afbraak gaat gepaard met de opbouw en dit vormt samen één geheel

kostprijs kon maken, zodat er achteraf geen verrassingen zouden op-

• het nieuwe gebouw wordt gebruikt als woning

duiken. Dankzij hun strakke timing konden we tijdens de werken zelfs

• de woning is gesitueerd in één van de 32 opgelijste steden

in ons huis blijven wonen.”

(in West- en Oost-Vlaanderen zijn dit Brugge, Oostende, Gent, Kortrijk, Roeselare en Aalst)

DE EPB-EISEN TOEGEPAST OP RENOVATIES Omdat de energie-eisen van nieuwbouwwoningen steeds strenger wor-

voor

den, dreigt een enorme energiekloof met gerenoveerde woningen. Indien de renovatieplannen grondig voorbereid worden, kan toch heel wat energie bespaard worden. Het vooropstellen van de Trias Energetica is ook hier van groot belang: eerst de bouwschil, de dak- en muurisolatie en de beglazing en daarna de duurzame en niet-duurzame energiebronnen.

na

Voor meer info, mail naar info@lapeirre.be.


Bouwen met een persoonlijke signatuur Droom. Met je ogen dicht. Van je huis, je thuis, je persoonlijke plekje. Koester dat unieke, diepe gevoel. Want al meer dan 25 jaar is het de missie voor ons gedreven team: je bouwproces ombuigen tot een droomproces. Over alles wakend. Van de eerste steen tot het overhandigen van je sleutels. Dit is de â&#x20AC;&#x153;totaalâ&#x20AC;? aanpak van Lapeirre. Met vakkennis en ervaring als fundament. Met raad en daad als cement. Bouw, renoveer, verleg de grenzen. Zorgeloos, zonder kater achteraf. Daar teken ik voor,

Patrick Lapeirre Totaalaannemer

urs eS Y A D N IO b de bis-

T A R I P INS

LAPEIRRE WONINGBOUW BVBA Liebeekstraat 23, 8800 Roeselare Tel. +32 51 26 36 86 I Fax +32 51 26 36 88 info@lapeirre.be

vind inspiratie op

www.lapeirre.be

T SMAR E E I ESS NFOS I T R A T 20 MA gen -SMAR E N E in on AG BEN-w ERFD W N E P PRIL O rtens-Latem A 6 0 BOUW W 05t-Ma in U S E I g N fwonin AGEN D passie S I U NH IL OPE R P A 26-27 r (zie p. 6 - 7 ) NES Iepe CTUR O N villa in G DA NDER oningen O D I tw UN projec MEI/J ing in id rondle avond

NING O W and K J KI de ma N n a E v selare P d O eken 0, Roe e d we dreef 6 ste en 3 rrebos e elk 1 t S g in ijkwon openk 7.30 u u tot 1 0 0 . 4 van 1

v e n: s chr ij n i 36 86 n e 51 2 6 i n fo 2 3 + f meer o r e.b e lap e ir @ o f n i v.l.n.r. klanten & Patrick Lapeirre

De bouw- en inspiratiekrant  

Lapeirre Woningbouw, Roeselare

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you