Page 1

FEDERGON KWARTAALRAPPORT

Q1 | 2013

Q1 | 2013

Economische malaise creëert uitdagende omstandigheden op de markt van de HR-dienstverlening De economische vooruitzichten bij aanvang van het jaar waren niet bijster optimistisch. De eerste ramingen van de Nationale Bank bevestigden bovendien de meer pessimistische prognoses. Op kwartaalbasis leed het BBP in Q1 dan wel geen verlies (+0,0%), op jaarbasis kromp de economische activiteit met -0,6%. Ook het vertrouwen bij consumenten en ondernemers gingen er naarmate het kwartaal vorderde op achteruit. De binnenlandse vraag daalde met 0,1%, vooral omwille van een sterke daling van de investeringen in vaste activa bij de lokale overheden en in mindere mate de gezinnen. Op de arbeidsmarkt zagen we een verdere toename van de economische en volledige werkloosheid en een krimp van de werkgelegenheid. De vacaturemarkt moet het globaal stellen met om een daling van om en bij de 20%. Deze nota werpt een blik op de gevolgen van deze evoluties op de Federgon-sectoren. Voor het zesde kwartaal op rij werd de uitzendsector geconfronteerd met een afname van de activiteit (-9,4% op jaarbasis). Een daling die zich in Brussel en Wallonië iets sterker doorzette. Ook in de bouwsector ging, deels door het slechte weer, de tewerkstelling van uitzendkrachten sterk achteruit.

Ook de meer gespecialiseerde staffing providers zagen hun activiteit krimpen. Op jaarbasis slonk het arbeidsvolume van project-professionals met -3,9%, het aantal interim management-opdrachten nam af met -9,6%. De blijvende economische onzekerheid zorgt voor een zeer bescheiden wervingsritme. In de sector van Recruitment, Search & Selection viel de omzet met een zesde terug (17,0% op jaarbasis). Ook in opleidingen wordt verder geknipt. De activiteit in de private opleidingssector noteert een jaarop-jaar verlies van -6,1%. Een aantal Federgon-sectoren liet daarentegen wel een groei optekenen. De vraag naar huishoudhulpen stuwde de dienstencheque-activiteiten omhoog met +2,4%. Als gevolg van de afvloeiingen en herstructureringen groeide het aantal outplacementbegeleidingen met +21,6%. Hieronder vindt u een gedetailleerd belangrijkste resultaten per sector.

Op kwartaalbasis

overzicht

Uitzendarbeid

-3,1%

-9,4%

Projectsourcing

(in gepresteerde uren)

+1,6%

-3,9%

Dienstencheque activiteit

(in gepresteerde uren)

Outplacement

(in aantal opgestarte begeleidingen)

Opleiding

(in omzet)

Interim Management

(in lopende opdrachten)

-4,5%

-9,6%

RSS

(in omzet)

-2,7%

-21,6%

30,0%

3,0%

20,0%

2,0%

10,0%

1,0%

0,0%

0,0% -1,0%

-10,0%

-2,0% -3,0%

BBP - groei op jaarbasis (linkerschaal)

-4,0%

UZA - groei op jaarbasis (rechterschaal)

-5,0%

-20,0%

Kwartaalrapport

+5,2%

+2,4%

+22,4%

+21,6%

-17,0%

-6,1%

Economische indicatoren – Q1 2013 BBP Inflatie Gezondheidsindex Werkloosheidsgraad Binnenlandse werkgelegenheid

-0,6% +1,3% +1,3% 8,2% -0,2%

(Q/Q-4) (maart ‘13) (maart ‘13) (maart ‘13; 7,3% maart ‘12 ) (Q/Q-4)

-30,0% -40,0%

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13

de

Op jaarbasis

(in gepresteerde uren)

4,0%

van

Tijdelijke werkloosheid Ondernemersvertrouwen Consumentenvertrouwen

+21,7% (Q/Q-4) Jan: -13,2 Feb: -11 Jan: -23 Feb: -17

Maa: -15 Maa: -24

Q1 2013 | 1


FEDERGON KWARTAALRAPPORT

Q1 | 2013

UITZENDARBEID: VOORLOPIG GEEN BETERSCHAP Voor het zevende opeenvolgende kwartaal laat de uitzendsector als gevolg van een progressief verslechterende conjunctuur een negatieve groei optekenen op kwartaalbasis. Op basis van voor seizoenen kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers bedroeg de daling -3,1% in vergelijking met het vorige kwartaal. Deze daling was globaal zowel toe te schrijven aan het arbeiderssegment (-4,7%) als aan het bediendesegment (-1,0%). Deze daling in uitzenduren zet zich door in de drie regio’s. Enkel in het bediendesegment in Wallonië valt er een zeer bescheiden kwartaalgroei te bespeuren. Op jaarbasis nam het aantal uitzenduren af met -9,4%. Het aantal door arbeiders gepresteerde uitzenduren daalde met -13,4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De

activiteit in het bediendesegment kende een lichtere daling met -3,9%.

Groei op kwartaalbasis (Q/Q-1)

Groei op jaarbasis (Q/Q-4)

Bedienden

Arbeiders

Totaal

Bedienden

Arbeiders

Totaal

1,6%

4,4%

3,3%

10,9%

25,6%

19,2%

Q2 11

1,2%

-0,4%

0,2%

8,9%

14,2%

12,1%

Q3 11

-0,9%

-3,8%

-2,7%

3,6%

3,4%

3,5%

Q4 11

-0,6%

-2,3%

-1,6%

1,3%

-2,4%

-1,0%

Q1 12

-0,4%

-2,4%

-1,6%

-0,6%

-8,8%

-5,5%

Q2 12

-1,5%

-3,0%

-2,4%

-3,7%

-11,6%

-8,2%

Q3 12

-0,7%

-3,0%

-2,0%

-3,2%

-10,3%

-7,3%

Q4 12

-0,7%

-3,3%

-2,2%

-2,7%

-10,9%

-7,6%

Q1 13

-1,0%

-4,7%

-3,1%

-3,9%

-13,4%

-9,4%

Q1 11

Regionale evolutie op jaar- en kwartaalbasis Vlaanderen:

-8.2% -2.8% Brussel:

-11.2% -1.6% Wallonië:

Arbeiders: Bedienden:

-11.0% -4.3% -4.2% -0.8%

Arbeiders: Bedienden:

-27.0% -3.3% -4.8% -1.1%

Arbeiders: Bedienden:

-11.9% -3.6%

-17.0% -5.8% -2.1% +0.3%

Uitzendarbeid Bouw 70,0%

Evolutie uitzendarbeid bouw

60,0% Groei gepresteerde uren op jaarbasis 50,0%

Groei omzet op jaarbasis

40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

In de bouwsector nam het aantal uren gepresteerd door uitzendkrachten af met -24,4% tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De uitzendactiviteit in de bouwsector kromp zowel in Vlaanderen als Wallonië met respectievelijk -24,7% en -22,9%. Hiermee volgt uitzendarbeid de evolutie van de tewerkstelling in de bouwsector die onder druk van de laagconjunctuur afnam. Ook het groot aantal dagen weerverlet had een negatieve invloed op de activiteit. Bron: RSZ

0,0% -10,0% -20,0% -30,0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12

Kwartaalrapport

Opmerking: uitzendarbeid in de bouw is een aparte niche binnen de uitzendactiviteit waarvoor een speciale erkenning nodig is en waarvoor een aantal afwijkende regels gelden. Na een jarenlang verbod werd dit segment geopend in 2002. In 2012 was uitzendarbeid in de bouw goed voor 2,1% van de totale uitzendactiviteit. In Nederland en Frankrijk is de bouwsector één van de grootste gebruikerssectoren.

Q1 2013 | 2


FEDERGON KWARTAALRAPPORT

Q1 | 2013

OUTPLACEMENT

DIENSTEN AAN PARTICULIEREN

Zowel collectieve als individuele dossiers vertonen sterke groei

Gematigde, maar bestendige groei

“Outplacement is het geheel van diensten en consultancyactiviteiten in het kader van een individuele begeleiding of een begeleiding in groep, uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau voor rekening van een werkgever, aangeboden aan een gewezen werknemer van deze werkgever opdat deze zelf en zo snel mogelijk opnieuw werk zou vinden, ofwel in loondienst ofwel als zelfstandige.”

Het aantal opgestarte outplacementbegeleidingen kende een toename in het eerste kwartaal. In vergelijking met het vierde kwartaal steeg het aantal opgestarte begeleidingen met +22,4%. Jaar-op-jaar is er een stijging met +21,6%. De stijging op kwartaalbasis doet zich voor bij alle types van begeleiding, dus zowel bij outplacement na individueel, collectief als meervoudig ontslag. Traditioneel blijft outplacement na individueel ontslag met 60% van de begeleidingen de grootste groep. Het effect van het verhoogde aantal herstructureringen begint zich door te zetten in de cijfers. Op jaarbasis groeide het aantal begeleidingen na collectief en meervoudig ontslag met meer dan 50%. Globaal kwam de plaatsingsgraad uit op 56,9%.

Het aantal gepresteerde uren door huishoudhulpen via de leden van Federgon nam tijdens het vierde kwartaal van 2012 toe met +2,4% ten opzichte van een jaar geleden. In vergelijking met het vorige kwartaal (Q4 ‘12) nam het aantal gepresteerde uren toe met +5,2%. In totaal werkten eind maart 45.981 huishoudhulpen bij 267.023 particuliere klanten. Opmerkelijk is wel de lichte daling van de activiteit in Wallonië. Het aantal aangekochte dienstencheques daarentegen kende wel een daling. De prijsverhoging naar 8,5€ per dienstencheque vanaf 1 januari 2013 zorgde voor een sterke verhoging van de aankopen in december. Deze aankoopdrift op het einde van het jaar werd gecompenseerd door een bescheiden aanvraag in het eerste kwartaal. Groei op jaarbasis (Q/Q-4)

Groei op kwartaalbasis (Q/Q-1)

Tot

Vla

Bxl

Wal

Tot

Vl

Bxl

Q1 11

8,5%

7,6%

13,6%

7,2%

5,0%

5,7%

2,9%

Wal

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

11 11 11 12 12 12 12

7,4% 4,3% 2,7% 8,0% 2,2% 7,1% 7,5%

7,3% 3,2% 1,8% 6,6% 1,3% 5,9% 5,7%

9,2% 7,9% 5,9% 12,2% 3,9% 11,1% 12,8%

6,3% 4,7% 2,8% 8,5% 3,5% 7,0% 7,8%

0,0% -13% 12,5% 10,4% -5,4% -8,9% 12,9%

-0,1% -13% 11,3% 10,7% -5,1% -9,4% 11,0%

1,3% -16,2% 21,1% 9,1% -6,2% -10,3% 23,0%

-0,8% -9,2% 2,1% 10,7% -5,4% -6,1% 9,7%

Q1 13

2,4%

1,7%

8,7%

-1,0%

5,2%

6,5%

5,0%

1,7%

4,8%

Opgestarte outplacement begeleidingen Outplacement na meervoudig ontslag zonder verplichte tewerkstellingscel Collectief outplacement met verplichte tewerkstellingscel Individueel outplacement 6.000

RECRUITMENT, SEARCH & SELECTION

Minder dynamiek op de arbeidsmarkt 419

De traditionele Recruitment, Search & Selection-activiteiten beleven eveneens moeilijke tijden en blijven duidelijk onder het niveau van 2011. Voor het vijfde kwartaal op rij werd een negatieve groei op jaarbasis neergezet.

938

431

1.110

517

532 547

2.880

2.499

2.368

2.196

0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13

Kwartaalrapport

Index Q1 2011 = 100

587

391

636 599

2.747

2.285 1.713

2.287

2.006

2.049

1.923

2.749

2.230

2.178

2.029

2.521 1.000

2.440

2.000

Ten opzichte van Q1 2012 was er globaal een afname met -17,0% in omzet. De sterkste daling was er in Evaluation & Assessment (-19,5%). De daling in de andere activiteiten was eveneens aanzienlijk: pure werving & selectie (-17,2%) en HR Consultancy (-11,5%). Alleen bij Coaching was er een lichte stijging van de omzet (+4,5%). 120,0

732

593

231

701

2.274 260

1.214

1.233

265

2.878

298

1.717

368 371 781

894

1.594

521

3.000

687

4.000

1.193

849

513

723

5.000

Index omzetverloop

100,0 80,0 60,0 40,0 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013

Van alle geplaatste kandidaten vond 49% een job in Vlaanderen, 31% in Brussel en 19% in Wallonië. De kanalen gebruikt om deze kandidaten te vinden waren voornamelijk Direct Search & File Search (34%) en advertenties (34%). Daarnaast bleken ook andere kanalen succesvol voor het vinden van de meest geschikte kandidaat: sociale netwerken (7%), spontane kandidaturen (5%) en executive search (9%).

Q1 2013 | 3


FEDERGON KWARTAALRAPPORT

Q1 | 2013

INTERIM MANAGEMENT

OPLEIDING

Bescheiden start van het jaar

Moeilijk 1e kwartaal

“A company (in whatever legal form) that plays an intermediary role to identify and present their clients a third party – the interim manager – who will conduct a management assignment for the provider’s client at their premises in the name and on behalf of the provider"

De vraag naar Interim Management daalde ten opzichte van het vierde trimester met -4,5%. Op jaarbasis nam het aantal interim management opdrachten met -9,6% af. Uit onderzoek bij de Federgon-leden onthouden we dat de interim manager in 73% van de opdrachten voltijds werkt. Van alle opdrachten duurt bovendien de helft langer dan 6 maand en dat in een grote verscheidenheid aan sectoren. De drie voornaamste sectoren zijn de industrie (23%), Financiën & Verzekeringen (19%) en Handel & Distributie (16%).

Het niveau van het succesvolle jaar 2008 is voorlopig onbereikbaar. De terugval van de opleidingsactiviteit werd ingezet in 2009 en blijft enigszins voortduren. De index van het (nominaal) omzetverloop bereikte in het eerste kwartaal een waarde van 93 (basis Q1 2007 = 100). Dit betekent dat de gezamenlijke omzet van de private opleidingsbedrijven in het eerste kwartaal van 2013 in nominale termen -7% lager lag dan de gerealiseerde omzet in het eerste kwartaal van 2007. Op jaarbasis nam de omzet in het eerste kwartaal af met -6,1%. De opleidingsverstrekkers verwachten het tweede kwartaal niet onmiddellijk beterschap. Index omzetverloop 160,00

Index Q1 2011 = 100

[ Basis Q1|2007 = 100 ]

Index aantal opdrachten

140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13

0,00

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013

De omzet is uiteraard maar een indicator om de activiteit te meten, die bovendien een aantal tendensen verbergt als gemiddeld kortere opleidingen, inschakeling van technologie, vernieuwende methodieken,…

PROJECTSOURCING

Globale daling, maar zeer divers beeld “Projectsourcing is een flexibele manier om externe specialisten in te schakelen, om de aanwezige knowhow te versterken of voor opdrachten die niet tot de kernactiviteit behoren.”

[ Basis Q1|2008 = 100 ]

Het aantal gepresteerde uren projectsourcing nam op jaarbasis af met -3,9%. Op kwartaalbasis nam de activiteit toe met 1,6%. Het indexcijfer in het eerste kwartaal van 2013 blijft hiermee onder het indexcijfer van hetzelfde kwartaal twee jaar eerder.

130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80

NIEUWE ONDERZOEKSRELEASES “Werknemers komen en gaan. Een analyse van de heterogeniteit in de werknemersdynamiek in België voor de periode 2006–2011.” Dynam, Mei 2013 klik hier “Inter– en intrasectorale jobmobiliteit in België. Een analyse van de grootte van werknemersstromen in relatie tot de sector voor de periode 2006–2011.” Dynam, Mei 2013 klik hier

Evolutie gepresteerde uren projectsourcing

Info & Contact  Q1

Q2

Q3

Q4

2008

100

104

98

105

2009

102

92

88

93

2010

103

104

105

110

2011

121

119

116

123

2012

123

114

109

116

2013

118

De projectsourcingbedrijven zijn voornamelijk actief in Engineering (aandeel van 32,8%) en Office (aandeel van 28,7%). Beide deelsegmenten kenden zelfs nog een lichte groei van resp. +1,2% en +2%. In ICT noteren we een daling op jaarbasis met -14%, bij Finance met -4%. Kwartaalrapport

 

De structurele kwartaalenquêtes worden afgenomen bij een vaste steekproef van Federgon-leden. Dit teneinde de vergelijkingsbasis voor de kwartaal- en jaarcijfers gelijk te houden. Bezoek onze website voor meer informatie over de Federgonsectoren: http://www.federgon.be/cijfers/ Bronnen: NBB, RVA, RSZ

Federgon – Research & Economic Affairs TOUR & TAXIS, Havenlaan 86C bus 302 | 1000 Brussel : stat@federgon.be ( 0032 (0)2/203 38 03 6 0032 (0)2/203 42 68 www.federgon.be

Q1 2013 | 4


FEDERGON KWARTAALRAPPORT

Q1 | 2013

DE FEDERGON-SECTOREN | KERNCIJFERS

2012

Omzet

Vaste medewerkers

Uitzendarbeid3

4.108 miljoen € (-3,3%)

6.400

Opleiding

69 miljoen € (-1,6%)

1

Kerncijfers

Aantal leden2

 166 miljoen gepresteerde uren (-5,6%)  351.992 uitzendkrachten

104

 188.442 jobstudenten 280

 2.000 trainers

55

 14.454 begeleidingen (+2,8%)  Globale plaatsingsgraad 51%

Outplacement

-

-

 68% begeleidingen na individueel ontslag

56

 19% begeleidingen via verplichte tewerkstellingscel  13% begeleidingen na meervoudig ontslag

Diensten aan particulieren

885 mijoen € (+7,8%)

45.651 (+2,5%)

Interim Management

82,6 miljoen € (-2,2%)

-

Projectsourcing

Recruitment, Search & Selection

379 miljoen € (-1,8€)

153 miljoen € (-12,0%)

 40,6 miljoen gepresteerde uren (+6,2%)

108

 246.377 klanten (+5,4%)  Gemiddeld 492 lopende opdrachten

4.195

 30% van de opdrachten duurde langer dan 9 maanden

 7,3 miljoen gefactureerde uren

58

75

 10.523 geplaatste kandidaten 1.394

184  29% van de omzet gerealiseerd in assessment, HR consultancy en coaching

Disclaimer: De gegevens op deze pagina’s zijn door Federgon zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft Federgon geen garanties omtrent de accuraatheid en/of de actualiteit van de medegedeelde informatie. Daarom wijst Federgon alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.

1

Cijfers 2011 Op 31/12/2011 3 De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de activiteiten van de leden van Federgon. Voor uitzendarbeid daarentegen gaat het over de cijfers van de volledige sector. De representativiteitsgraad van de Federgon-leden bedraagt hier 96%. 2

Kwartaalrapport

Q1 2013 | 5

Kwartaalrapport q1 2013