Page 1

FEDERGON KWARTAALRAPPORT

Q1 | 2012

Q1 | 2012

Onzekerheid bezorgt HR-markt moeilijk 1e kwartaal Nét geen recessie … Met een toename van het BBP (+0,3%) presteerde de Belgische economie in het eerste trimester beter dan verwacht. Ondanks de negatieve groeiverwachtingen ontsnapte België hiermee eerder onverwacht aan een recessie. Toch bleef onzekerheid wegen op het vertrouwen van consumenten en ondernemers. Dit liet zich uiteraard ook voelen op de arbeidsmarkt, waarvan de indicatoren stelselmatig verslechterden. De daling van de werkloosheid viel stil en ook de werkgelegenheid groeide niet verder. Hierdoor bleven werkloosheidsgraad en werkgelegenheid op het niveau van Q4 2011 steken. De tijdelijke werkloosheid daarentegen steeg licht. De vraag op de arbeidsmarkt vertraagde wél sterk. Het aantal vacatures kende in de drie regio’s een aanzienlijke terugval. De Federgon-sectoren reageerden verschillend op de aarzelende economie. De uitzendsector boekte op jaarbasis voor het 2e kwartaal op rij een daling van de activiteit (5,5%). We noteerden vooral tussen midden december en eind januari een vrij sterke correctie. Sedertdien blijft de activiteit relatief stabiel. In de bouwsector daarentegen kende uitzendarbeid wel nog een groei met +6,2%. De vraag naar gespecialiseerd personeel blijft intact. Het arbeidsvolume van de project-professionals groeide licht met +1,4% op jaarbasis en de vraag naar Interim Management

stabiliseerde in Q1 op het relatief hoge niveau van de voorbije kwartalen. De verwachting is dat gespecialiseerde dienstverlening rond moeilijkere profielen structureel zal blijven verdergroeien. Na een sterke opleving van de rekruteringsactiviteit in Q4 nam de activiteit van gespecialiseerde rekruteringsbureaus af tot het niveau van het zwakkere derde trimester. Dit reflecteert de voorzichtigheidspolitiek van bedrijven inzake aanwervingen in een onzekere economische context. De dienstenchequebedrijven zagen de vraag naar huishoudelijke hulp stijgen (+8,0% op jaarbasis), waarmee nogmaals wordt bevestigd dat deze activiteit relatief conjunctuurongevoelig is. Het aantal outplacementbegeleidingen steeg, in de periode vóór de sociale verkiezingen, voor het tweede trimester op rij op kwartaalbasis (+13,1%). De private opleidingssector ten slotte bleef net onder het niveau (-1,4%) van dezelfde periode een jaar eerder. Hieronder vindt u een gedetailleerd belangrijkste resultaten per sector.

Groei op kwartaalbasis

overzicht

(in gepresteerde uren)

-1,2%

-5,5%

Projectsourcing

(in gepresteerde uren)

-0,5%

+1,4%

Dienstencheque activiteit

(in gepresteerde uren)

+10,4%

+8,0%

Outplacement

(in aantal opgestarte begeleidingen)

+13,1%

-21,5%

Opleiding

(in omzet)

-8,6%

-1,4%

Interim Management

(in lopende opdrachten)

+0,2%

+1,0%

RSS

(in omzet)

-5,9%

-8,3%

30,0%

3,0%

20,0%

2,0%

10,0%

1,0%

0,0%

0,0% -1,0%

-10,0%

-2,0% -3,0%

BBP - groei op jaarbasis (linkerschaal)

-4,0%

UZA - groei op jaarbasis (rechterschaal)

-5,0%

-20,0% -30,0% -40,0%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12

Kwartaalrapport

de

Groei op jaarbasis

Uitzendarbeid

4,0%

van

Economische indicatoren BBP Inflatie Gezondheidsindex Werkgelegenheid Tijdelijke werkloosheid Werkloosheidsgraad Ondernemersvertrouwen Consumentenvertrouwen

+0,3% +3,1% +3,1% +0,0% +9,7% 7,3% Jan: -9,5 Jan: -16

(Q/Q-1) (maart ‘11) (maart ‘11) (Q/Q-1) (Q/Q-4) (maart ‘11) Feb: -7,7 Feb: -20

Maa: -9,6 Maa: -12

Q1 2012 | 1


FEDERGON KWARTAALRAPPORT

Q1 | 2012

UITZENDARBEID

Quasi-algemene daling van de activiteit In het eerste kwartaal van 2012 kende de uitzendactiviteit de sterkste daling op jaarbasis sinds eind 2009. Deze daling zet zich, weliswaar in ongelijk ritme, door in de drie regio’s én in de beide segmenten. De negatieve kwartaalgroei op jaarbasis van -5,5% staat quasi volledig op het conto van het arbeiderssegment. Het aantal door arbeiders gepresteerde uitzenduren daalde met -8,7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De activiteit in het bediendesegment kende slechts een lichte daling met -0,6%. Op basis van voor seizoenen kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers liet de uitzendsector een daling met -1,15% optekenen in vergelijking met het vorige kwartaal. Een daling die zich het sterkst liet voelen in het Waalse

Gewest. Deze daling was volledig toe te schrijven aan het arbeiderssegment (-1,9%), terwijl het bediendesegment een status quo liet optekenen (-0,0%). Groei op kwartaalbasis (Q/Q-1)

Groei op jaarbasis (Q/Q-4)

Bedienden

Arbeiders

Totaal

Bedienden

Arbeiders

Totaal

Q1 10

1,41%

4,03%

2,90%

-6,09%

6,67%

0,76%

Q2 10

2,15%

7,34%

5,14%

3,66%

25,34%

15,69%

Q3 10

2,66%

6,16%

4,72%

6,76%

23,44%

15,98%

Q4 10

2,44%

4,25%

3,52%

10,10%

22,40%

17,23%

Q1 11

1,64%

3,56%

2,79%

10,86%

25,58%

19,23%

Q2 11

0,65%

-0,42%

0,00%

8,92%

14,23%

12,12%

Q3 11

-0,03%

-3,07%

-1,86%

3,55%

3,45%

3,49%

Q4 11

-0,17%

-2,55%

-1,59%

1,31%

-2,40%

-0,93%

Q1 12

-0,02%

-1,94%

-1,15%

-0,63%

-8,74%

-5,49%

Regionale evolutie op jaar- en kwartaalbasis Vlaanderen:

-5.1% -1.3% Brussel:

-1.2% +0.9% Wallonië:

Arbeiders: Bedienden:

-9.7% -2.6% +2.6% +0.7%

Arbeiders: Bedienden:

-1.8% +3.3% -0.9% -0.1%

Arbeiders: Bedienden:

-8.4% -2.4%

-7.4% -2.4% -10.2% -2.4%

Uitzendarbeid Bouw 70,0%

Evolutie uitzendarbeid bouw

60,0%

Groei gepresteerde uren op jaarbasis

50,0%

Groei omzet op jaarbasis

40,0%

In de bouwsector nam het aantal uren gepresteerd door uitzendkrachten met +6,2% toe tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De uitzendactiviteit in de Waalse bouwsector, die goed is voor 13% van de markt, kromp met -23,7% ten opzichte van Q1 2011. De stijging in Vlaanderen bedroeg +13,1%.

30,0%

In vergelijking met het vierde kwartaal van 2011 was er een daling van het aantal gepresteerde uren (-15,5%).

20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12

Kwartaalrapport

Opmerking: uitzendarbeid in de bouw is een aparte niche binnen de uitzendactiviteit waarvoor een speciale erkenning nodig is en waarvoor een aantal afwijkende regels gelden. Na een jarenlang verbod werd dit segment geopend in 2002. In 2011was uitzendarbeid in de bouw goed voor 2,2% van de totale uitzendactiviteit. In Nederland en Frankrijk is de bouwsector één van de grootste gebruikerssectoren.

Q1 2012 | 2


FEDERGON KWARTAALRAPPORT

Q1 | 2012

OUTPLACEMENT

DIENSTEN AAN PARTICULIEREN

Collectief outplacement blijft beperkt

Onderhouden groei

“Outplacement is het geheel van diensten en consultancyactiviteiten in het kader van een individuele begeleiding of een begeleiding in groep, uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau voor rekening van een werkgever, aangeboden aan een gewezen werknemer van deze werkgever opdat deze zelf en zo snel mogelijk opnieuw werk zou vinden, ofwel in loondienst ofwel als zelfstandige.”

Het aantal opgestarte outplacementbegeleidingen kende een toename in het eerste kwartaal. In vergelijking met het vierde kwartaal steeg het aantal opgestarte begeleidingen met +13,1%. Het is het tweede opeenvolgende kwartaal dat een dergelijke toename zich voordoet. Jaar-op-jaar is er een daling met -21,5%. De daling op jaarbasis was grotendeels toe te schrijven aan de terugval van het aantal collectieve outplacementbegeleidingen met verplichte tewerkstellingscel (-69% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011). Traditioneel blijven outplacementbegeleidingen na individueel ontslag de grootste groep: ze vertegenwoordigen 69% van de totale activiteit in het eerste kwartaal. Enkele observaties: Het totaalvolume outplacement wordt sterk bepaald door grote herstructureringsdossiers die de voorbije kwartalen enigszins uitbleven. Het is waarschijnlijk dat de sociale verkiezingen in de lente hebben gezorgd voor enige stand-still in herstructureringen. Dit wordt wellicht gecorrigeerd in de komende kwartalen.

Outplacement na meervoudig ontslag zonder verplichte tewerkstellingscel Collectief outplacement met verplichte tewerkstellingscel

513

723

419

Individueel outplacement

5.000

In totaal werkten eind maart 35.510 huishoudhulpen bij 197.677 particuliere klanten. Groei op jaarbasis (Q/Q-4)

Groei op kwartaalbasis (Q/Q-1)

Tot

Vla

Bxl

Wal

Tot

Vl

Bxl

Wal

21,1% 19,0% 14,3% 10,0% 8,5% 8,8%

21,7% 18,9% 13,9% 9,6% 7,6% 7,3%

29,3% 29,6% 23,2% 14,9% 13,6% 9,2%

14,0% 12,0% 9,3% 7,4% 7,2% 12,8%

6,4% 1,0% -10% 14,2% 5,0% 1,3%

7,6% 0,2% -10% 13% 5,7% -0%

4,2% 5,3% -15% 23,4% 2,9% 1,3%

5,0% -0,1% -7,7% 10,8% 4,8% 5,2%

Q3 11 Q4 11

5,9% 2,7%

3,2% 1,8%

7,9% 5,9%

11,6% 2,8%

-13% 10,8%

-13% 1%

-16% 21,1%

-8,6% 2,1%

Q1 12

8,0%

6,6%

12,2%

8,5%

10,4%

11%

9,1%

10,7%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

10 10 10 10 11 11

Aantal gepresteerde uren per klant Klanten maakten in het eerste kwartaal gemiddeld 42,5 uur gebruik van dienstencheque-arbeid. Ofwel wekelijks gemiddeld 3,3 dienstencheques per klant. Deze ratio is identiek voor de drie gewesten.

RECRUITMENT, SEARCH & SELECTION

Aarzelende start Nadat 2011 met een sterk laatste kwartaal afsloot, begon 2012 met een aanzienlijke daling van de activiteiten Recruitment, Search & Selection.

Opgestarte outplacement begeleidingen

6.000

Het aantal uren huishoudhulp aangeboden door de leden van Federgon via de dienstencheques, nam tijdens het eerste kwartaal van 2012 toe met +8,0% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook in vergelijking met het vorige kwartaal (Q4 ‘11) steeg het aantal uren gepresteerd met dienstencheques (+10,4%).

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder was er globaal een afname met -8,3% in omzet. Deze daling staat op het conto van de HR Consultancy activiteiten (-56%) en pure wervings- en selectieopdrachten (-3,3%). In Evaluation & Assessment (+8,0%) en Coaching (+5,5%) was er een groei op jaarbasis. 140

Index omzetverloop

[ Basis Q1|2011 = 100 ]

532 636 599

231 732

2.747

0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12

Kwartaalrapport

100

100 90

97

92

80 60 40 20 0 Q1 2011

2.285

1.713

2.287

2.006

2.049

1.923

2.749

2.230

2.178

2.029

2.521 1.000

2.440

2.000

701

2.274 260 593

1.214

265

2.878

298 1.233

1.594

371

1.717

368

100

781

894

3.000

1.193

687

4.000

521

120

Q2 2011

Werving & Selectie HR Consultancy Total

Q3 2011

Q4 2011

Q1 2012

Evaluation & Assessment Coaching

Van alle geplaatste kandidaten vond de helft een job in Vlaanderen, 22% in Brussel en 23% in Wallonië. De kanalen gebruikt om deze kandidaten te vinden waren voornamelijk Direct Search & File Search (35%) en advertenties (30%). Daarnaast bleken ook andere kanalen succesvol voor het vinden van de meest geschikte kandidaat: sociale netwerken (8%), spontane kandidaturen (9%) en executive search (9%). Q1 2012 | 3


FEDERGON KWARTAALRAPPORT INTERIM MANAGEMENT

Status quo op hoog niveau “A company (in whatever legal form) that plays an intermediary role to identify and present their clients a third party – the interim manager – who will conduct a management assignment for the provider’s client at their premises in the name and on behalf of the provider"

De vraag naar Interim Management stagneerde in het eerste trimester op het niveau van het vorige kwartaal (+0,2%). Hiermee wordt het hoge niveau gehandhaafd dat reeds in het tweede kwartaal van 2011 werd bereikt. Op jaarbasis groeide het aantal interim management opdrachten aan met +1,0%. Interim Managers met financiële, administratieve en juridische expertise worden veruit het meest gevraagd. Interim Managers in de domeinen Logistiek & Productie en HR Management maken de top 3 compleet. Functionele opsplitsing van de activiteiten Finance, Administration & Legal

54,4%

Logistics & Production

13,5%

HR management

OPLEIDING

Windstilte De terugval van de opleidingsactiviteit werd ingezet in 2009. Sindsdien stellen wij vast dat de opleidingssector moeite heeft om aan te pikken met het niveau van de succesvolle jaren 2007 en 2008. De index van het (nominaal) omzetverloop bereikte in het eerste kwartaal een waarde van 99 (basis Q1 2007 = 100). Dit betekent dat de gezamenlijke omzet van de private opleidingsbedrijven in het eerste kwartaal van 2012 in nominale termen -1% lager lag dan de gerealiseerde omzet in het eerste kwartaal van 2007. Op jaarbasis nam de omzet in het eerste kwartaal af met -1,4%. Bovendien verwachten de opleidingsverstrekkers een gematigde evolutie van de activiteit in het tweede kwartaal van 2012 ten opzichte van een jaar eerder.

6,3% Index omzetverloop

5,5%

PROJECTSOURCING

Het aantal gepresteerde uren projectsourcing groeide op jaarbasis met +1,4%. Op kwartaalbasis nam de activiteit toe met -0,5%. De activiteit, die in de loop van 2011 naar een aanzienlijk hoger niveau werd getild, bleef in het eerste kwartaal dus overeind. Er dient wel aan toegevoegd dat de groei voor een deel te verklaren is door een diversificatie naar nieuwe activiteitendomeinen zoals logistiek, HR Management en life sciences. [ Basis Q1|2008 = 100 ]

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00

Evolutie gepresteerde uren projectsourcing

Q1

Q2

Q3

Q4

104

98

105

2009

102

92

88

93

2010

103

104

102

108

2011

119

117

115

121

2012

120

Q1 12

Q4 11

Q3 11

Q2 11

Q1 11

Q4 10

Q3 10

Q2 10

Q1 10

Q4 09

Q3 09

Q2 09

Q1 09

Info & Contact 

100

Q4 08

De omzet is uiteraard maar een indicator om de activiteit te meten, die bovendien een aantal tendenzen verbergt als gemiddeld kortere opleidingen, inschakeling van technologie, vernieuwde methodieken,…

2008

Q3 08

Q1 07

“Projectsourcing is een flexibele manier om externe specialisten in te schakelen, om de aanwezige knowhow te versterken of voor opdrachten die niet tot de kernactiviteit behoren.”

Kwartaalrapport

120,00

0,00

Vraag naar professionals blijft groot

130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80

140,00

Q2 08

4,2%

Q1 08

Sales & Marketing

160,00

Q4 07

4,9%

Q3 07

Other

Q2 07

ICT

11,3%

De projectsourcingbedrijven zijn voornamelijk actief in Engineering (aandeel van 32,6%) en Office (aandeel van 28,5%). Andere voorname activiteiten zijn ICT, Finance en Medical.

[ Basis Q1|2007 = 100 ]

General Management

Q1 | 2012

De structurele kwartaalenquêtes worden afgenomen bij een vaste steekproef van Federgonleden. Dit teneinde de vergelijkingsbasis voor de kwartaal- en jaarcijfers gelijk te houden. Bezoek onze website voor meer informatie over de Federgonsectoren: http://www.federgon.be/cijfers/ Bronnen: NBB, RVA

Federgon – Economische Dienst TOUR & TAXIS, Havenlaan 86C bus 302 | 1000 Brussel : stat@federgon.be ( 0032 (0)2/203 38 03 6 0032 (0)2/203 42 68 www.federgon.be

Q1 2012 | 4


FEDERGON KWARTAALRAPPORT

Q1 | 2012

DE FEDERGON-SECTOREN | KERNCIJFERS

2011

Omzet

Uitzendarbeid3

4,228 miljard € (+12,9%)

Vaste medewerkers

1

Kerncijfers

Aantal leden2

 176 miljoen gepresteerde uren (+9.96%) 6.400

 378.730 uitzendkrachten

99

 182.516 jobstudenten

Opleiding

70 miljoen €

280 vaste medewerkers

56

2.000 trainers  14.129 begeleidingen (-20%)

Outplacement

-

-

 Globale plaatsingsgraad 49%  30% begeleidingen via verplichte tewerkstellingscel

51

 12% begeleidingen na meervoudig ontslag

Diensten aan particulieren

651,6 miljoen € (+10%)

Interim Management

84,5 miljoen € (+27,5%)

Projectsourcing

341 miljoen € (+14,5€)

34.112 vaste medewerkers (+2,5%)

 30 miljoen gepresteerde uren (+6,5%)

103

 192.482 klanten (+8,8%)  Gemiddeld 519 lopende opdrachten

-

4.195 projectmedewerkers

 30% van de opdrachten duurde langer dan 9 maanden

 6 miljoen gefactureerde uren

44

60

420 interne medewerkers

Recruitment, Search & Selection

 12.573 geplaatste kandidaten 176 miljoen € (+6,6%)

1.545 medewerkers

175  34% van de omzet gerealiseerd in assessment, HR consultancy en coaching

1

Cijfers 2011 Op 31/12/2011 De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de activiteiten van de leden van Federgon. Voor uitzendarbeid daarentegen gaat het over de cijfers van de volledige sector. De representativiteitsgraad van de Federgon-leden bedraagt hier 96%. 2 3

Kwartaalrapport

Q1 2012 | 5

Kwartaalrapport Q1 2012  

Kwartaalrapport Q1 2012

Kwartaalrapport Q1 2012  

Kwartaalrapport Q1 2012