Page 1

VOOR EEN GOEDE SAMENWERKING Dienstencheques gebruiken, DAT DOET U ZO! tip 1

1 dienstencheque = 1 werkuur

tip 2

Lees de overeenkomst

tip 3

Maak goede afspraken met uw dienstencheque-onderneming

tip 4

Gebruik de cheques alleen voor toegelaten taken

tip 5

Bestel tijdig nieuwe dienstencheques

tip 6

Laat tijdig weten wanneer uw huishoudhulp niet hoeft te komen

tip 7

Laat uw huishoudhulp gezond en veilig werken

tip 8

Geef uw huishoudhulp de kans om opleiding te volgen

tip 9

Discriminatie werkt niet

tip 10 Praat

met uw dienstencheque-onderneming


tip 1 1 dienstencheque = 1 werkuur U kunt uw huishoudelijke hulp alleen betalen met dienstencheques. Per gewerkt uur betaalt u één dienstencheque. Andere onkosten zoals deze voor verplaatsingen kunt u niet met een dienstencheque betalen. Uw erkende dienstencheque-onderneming kan u dus nooit méér cheques dan de geleverde werkuren vragen. tip 2 Lees de overeenkomst De meeste ondernemingen vragen dat u een overeenkomst ondertekent. Die legt niet alleen de praktische kant van de hulp in het huishouden vast, maar ook uw rechten en plichten. Daarbij horen: de duur van de overeenkomst, de opzegvoorwaarden, de klachtentermijn, bijkomende onkosten... Lees de overeenkomst dus voor u tekent. Zo voorkomt u onaangename verrassingen. tip 3 Maak goede afspraken met uw dienstencheque-onderneming De praktische kant van de prestaties, zoals frequentie en tijdstip van de huishoudhulp, moet u in gemeenschappelijk overleg met uw onderneming vastleggen. Hou er rekening mee dat er in blokken van minstens 3 uur gewerkt wordt. Voor een vlotte samenwerking kunt u best van bij de start duidelijk aangeven wat u verwacht. Op die manier kan uw dienstencheque-onderneming de meest geschikte huishoudhulp vinden. tip 4 Gebruik de cheques alleen voor toegelaten taken Dienstencheques mag u alleen voor privédoeleinden gebruiken, niet in het kader van uw beroep. Is dus niet toegelaten: een verhuurde kamer of studio, consultatieruimte, wachtzaal… schoonmaken. Uw huishoudhulp mag alleen in uw woonruimte werken. Gemeenschappelijke ruimtes schoonmaken zoals een traphal of lift in een appartementsgebouw is bijgevolg niet toegestaan.

Zijn toegelaten: • In uw huishouden: schoonmaken, ramen lappen, wassen en strijken, verstelwerk van strijkgoed en maaltijden bereiden. •

Buitenshuis: boodschappen halen voor uw dagelijkse benodigdheden, hulp bij het vervoer van privépersonen die voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Daarbij mag uw huishoudhulp geen bloed- of aanverwant zijn tot in de tweede graad. Hij of zij mag geen lid zijn van uw gezin en niet op uw adres wonen. U moet uw dienstenchequeonderneming verwittigen wanneer dit het geval zou zijn.

tip 5 Bestel tijdig nieuwe dienstencheques Zorg ervoor dat u altijd voldoende dienstencheques bij de hand hebt, zo voorkomt u onnodige complicaties. U kunt ook altijd overschakelen op elektronische dienstencheques. Die zijn beschikbaar op de dag dat de betaling ontvangen is.


tip 6

Laat tijdig weten wanneer uw huishoudhulp niet hoeft te komen Het is goed mogelijk dat u een tijdje geen huishoudhulp nodig hebt. Geef dat tijdig door aan uw dienstencheque-onderneming. Dit is belangrijk omdat uw huishoudhulp een arbeidscontract heeft. Wanneer hij of zij dus even niet bij u komt werken, wordt uw huishoudhulp tijdelijk bij iemand anders ingeschakeld. In de overeenkomst leest u wat u in dat geval juist moet doen. Wanneer uw huishoudhulp door onvoorziene omstandigheden niet kan werken, geeft uw dienstencheque-onderneming u zo snel mogelijk een seintje. U kunt samen bekijken of u een vervang(st)er wilt.

tip 7 Laat uw huishoudhulp gezond en veilig werken Als werknemer met een arbeidscontract is uw huishoudhulp verzekerd voor arbeidsongevallen. Maar u bent verplicht om als een goede huisvader risico’s te vermijden. Hoe? • Wijs uw huishoudhulp rechtstreeks of via uw onderneming op mogelijke risico’s bij u thuis: steile trap, loszittend stopcontact, huisdieren… Laat duidelijk weten waar het EHBO-materiaal staat. • Zorg ervoor dat het materiaal in goede staat en ongevaarlijk is: geen giftige producten of producten zonder etiket, een veilige trapladder… • Laat uw huishoudhulp geen ongezonde, onaangepaste of gevaarlijke taken uitvoeren zoals buiten schoonmaken bij slecht weer, zware voorwerpen tillen... Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zijn een recht. En iedereen wint erbij. tip 8 Geef uw huishoudhulp de kans om opleiding te volgen Als klant mag u veel verwachten, en terecht. Maar om kwaliteit te kunnen leveren, is het belangrijk dat uw dienstencheque-onderneming kan investeren in uw huishoudhulp. Daarom is het mogelijk dat uw huishoudhulp soms afwezig is omdat hij of zij opleiding volgt. Uiteraard brengt uw onderneming u tijdig op de hoogte. Zo kunt u samen naar een oplossing zoeken om deze tijdelijke hinder te beperken. tip 9 Discriminatie werkt niet Een goede huishoudhulp heeft de vaardigheden die nodig zijn om de taken bij u tot een goed einde te brengen. Uw dienstencheque-onderneming gaat dus niet in op verzoeken met niet-relevante criteria zoals huidskleur, leeftijd, geslacht, ras, religie, etnische origine of nationaliteit. tip 10 Praat met uw dienstencheque-onderneming U gaat een overeenkomst aan met uw dienstencheque-onderneming, dus niet rechtstreeks met uw huishoudhulp. Neem bij vragen of opmerkingen dus steeds contact op met uw onderneming. Het is niet voldoende dat u alleen uw huishoudhulp aanspreekt.


Hoe kiest u DE JUISTE ONDERNEMING voor huishoudhulp? Federgon is uw garantie voor kwaliteit Federgon is de federatie van HR-dienstverleners en vertegenwoordigt onder meer de dienstencheque-ondernemingen. Elke dienstencheque-onderneming die aangesloten is bij Federgon onderschrijft onze deontologische code. Dat is een gedragscode die de voornaamste verbintenissen ten opzichte van werknemers met een dienstenchequecontract vastlegt. Wanneer u beroep doet op een dienstencheque-onderneming die lid is van Federgon, bent u dus zeker van kwaliteit en een correcte, hoogstaande dienstverlening.

Gebruik onze lijst van betrouwbare ondernemingen U vindt de volledige lijst van alle dienstencheque-ondernemingen aangesloten bij Federgon op: www.federgon.be/federatie/leden in de rubriek ‘Diensten aan Particulieren’. De deontologische code die de dienstencheque-ondernemingen als lid van Federgon onderschrijven, vindt u op www.federgon.be/sectoren in de rubriek ‘Diensten aan Particulieren’.

www.federgon.be

10 tips  

Dienstencheques gebruiken doe je zo