Page 1

William Shakespeare este fiirii fndoialii cel mai mare scriitor ~i poet englez. Piesele ~i poeziile lui ascund o bogiifie inegalabilii, fn care fiecare generafie descoperii un mesa} nou. c

ariera de scriitor a lui Shakespeare a fost de aproxim,ativ 20 de ani, din 1592 pan~ la 1612. In aceast~ perioad~ au domnit regina Elizabeta I (1558-1603) ~i Iacob I (1603-1625). Opera lui Shakespeare cuprinde dou~ poeme epice, un ciclu de

sonete (poezii cu rima: ~i forma: fixa:, iambica:, avand 14 randuri) ~i 37 piese de teatru. William Shakespeare a fost botezat in biserica parohiei din Stratford-upon-Avon, din Warwickshire in data de 26 aprilie 1564, ~i sa na:scut probabil cu cateva zile lnainte. Tata:l, John Shakespeare, era un me~ter lnsta:rit, ~i la putin timp dupa: na~terea lui William, a devenit primarul ora~ului. Situatia materiala: a familiei s-a lnra:uta:tit in jurul anului 1576, ~i probabil din aceasta: cauza: talentatul William nu a fost trimis la universitate. Din analiza manuscriselor S-a ajuns la concluzia ca: totu~i a beneficiat de o educatie foarte buna: in ~coala secundarn de la Stratford. in 1582, la varsta de 18 ani, Shakespeare a luat-o de nevasta: pe Anne Hathaway, o femeie cu opt ani mai in varsta:, care in acea vreme a~tepta deja copilul lor. Sotii

O Despre via,a lui Shakespeare se ~tie foarte pu,in, ~i misterul ce-i inconjoarii via,a se intinde ~i asupra autenticitii'ii numeroaselor lui portete.

~ :3 ~ tj 0=

Shakespeare au avut doua fetite, Sus;tnna ~i ~ Judith, ~i un baiat, Hamnet, care a murit la ~ vftrsta de unsprezece ani. ~ Actor ~i dramaturg Shakespeare s-a facut cunoscut In...Londra prin trilogia dramatica despre Henric al VI-lea, in anul 1592. Un dramaturg invidios cont.emporan cu Shakespeare, Robert Greene l-~ intitulat Intr-un pamflet "un cioroi parvenit". Greene l-a batjocorit pe Shakespeare deoarece acesta nu avea studii superioare, ~i aceasta a contribuit la faptul ca In generatiile urmatoare unii l-au considerat "copilul inspirat al naturii" iar altii au banuit un fals, presupunftnd ca a fost doar "numele" folosit de un creator eminen~, ca Francis Bacon, care scria piese de treatru In timpulliber. Din cauza unei epidemii In 1593-1594, in Londra s-au Inchis toate teatrele ~i Shakespeare a putut sa se concentreze asupra poeziei, sub patronajul prietenului sau, Contele de Southampton. Odata cu Incetarea epidemiei, Shakespeare s-a alaturat unui nou teatru (Lord Chamberlain's Men) ca actor ~i dramaturg. in urmatorii ani scrie mai ales

O Visul unei nap,i de vara -ilustra,ia !ui Fuse!i. in imagine este regina zane!ar, Titania, impreuna cu iubitul ei, Zubay, a! carui cap a fast transfarmat in cap de magar de catre nazdravanu! spiridu~ Puck. 53


SHAKESPEARE

O Scena din tragedia Regele Lear, scrisa de Shakespeare in a doua jumatate a carierei. Nu se ~tie de ce a ales acest gen, dar tocmai datorita acestor piese (Regele Lear, Othello, Macbeth, Antoniu ~i Cleopatra) este considerat cel mai mare scriitor de drama al lumii. comedii ~i piese istorice, dar ~i renumita tragedie Romeo ~i Julieta ce dateaza din jurul anului 1595. Multe dintre operele sale de Inceput -Chinurile zadarnice ale dragostei sau Visul unei nopti de vara -s-au remarcat prin stilul proaspat, tanar, aproape muzical, accentuat de folosirea masiva a rimei. Negut:Itorul din Venetia Insa deschide drumul catre comediile sobre, pe care avea sa le scrie cativa ani mai tarziu (In termeni stricti, o comedie ( nu trebuie neaparat sa fie vesela; important e ca sfar~itul sa fie fericit.) Cam la :iceasta vreme, Shakespeare terminase doua piese despre Henric ai VI-lea, In care apare una din marile lui creatii cornice, Falstaff cel gras ~i viclean. Se spune ca aventurile lui nefericite o arnuzau Intr-un mod deosebit pe regina Elisabeta, acesta cerandu-i continuarea .lor, comanda ce a fost onorata foarte repede de scriitor, prin Nevestele veseledin Windso1: Succesul material in anu11599, cand teatrul Lord Chamberlain's Men s-a mutat pe partea opusa a Tamisei, In teatrul Globe, Shakespeare a cumparat o zecime din acesta. Cert este ca actiunile dintr-un teatru cu succes, reprezentau un venit mult mai Insemnat decat remuneratia de scriitor, deoarece pentru o piesa de teatru primea doar ~ase lire. in 1603 a murit Elizabeta I, succesorul ei fiind regele Iacob I. Trupa de teatru a lui Shakespeare era In gratiile familiei regale, ~i-a schimbat numele In King's Men O Sceni dintr-un spectacol jucat in secolul XIX din prima tragedie romantici a lui Shakespeare, Romeo ~i Julieta. Tragedia tinerilor indrigosti,i ale caror familii se du~minesc de moarte este poate cea mai cunoscuta opera shakespeariana. Familiile i~i dau seama de inutilitatea vrajbei abia dupi moartea eroului ~i a eroinei, dupi care se A w Impaca.

] "3 "'

(Oamenii Regeluj), $i a jucat deseori la curtea regal;l. De-acum dramaturgul stransese o avere respectabi!;l $i cump;lrase o mo$ie in ora$ul natal. Cu toate acestea, piesele cele mai filozofice, mi$c;ltoare, operele cele mai izbutite au fost create in aceast;l perioad;l: Hamlet, Othello, Antoniu $i Cleopatra, Regele Lear $i Macbeth. Acestea reflect:l o atitudine sobrn, care arat:l cruzimile lumii intr-o rnaniera atat de dezolant:l; incat pare c;l $i autorul trecea printr-o oarecare criz;l. Limbajul marilor tragedii a atins o putere poetic;l nemaipomenit:l. Shakespeare a inceput s;l scrie din ce in ce mai liber, utilizand stilul iambic f;lra rim;l, ce a devenit pentru mult timp forma de vers a dramelor poetice. Aceast:l libertate devine $i mai pronuntat:l in ultimele opere, dar stilul sobru dispare. Atat Povestea de iarnd cat $i Furtuna sfar$esc prin imp;lcare, $i poate c;l a$a se cuvine pentru sfar$itul carierei unui scriitor vestit. Din 1610, Shakespeare a tr;lit retras $i bogat in Stratford, dar a mai tinut leg;ltura cu teatruJ.londonez timp de cativa ani. A niurit in 23 aprilie 1616 -probabil in ziua cand implinea 52 de ani. Se pare c;l soarta creatiilor lui nu l-a preocupat deloc. Din fericire, doi colegi de teatru, John Herninge $i Henry Condell, au scos prima editie a pieselor lui infolio, in 1623.. Aceasta a fost prefatat:l de poezia lui Ben Jonson, care spunea c;l Shakespeare este "pentru etemitate $i nu pentru o generatie".

William Shakespeare  

O Visul unei nap,i de vara -ilustra,ia !ui Fuse!i. in imagine este regina zane!ar, Titania, impreuna cu iubitul ei, Zubay, a! carui cap a fa...

William Shakespeare  

O Visul unei nap,i de vara -ilustra,ia !ui Fuse!i. in imagine este regina zane!ar, Titania, impreuna cu iubitul ei, Zubay, a! carui cap a fa...