Page 1

Gunnen en vertrouwen

www.pixelstegendarmkanker.nl


Steun Stichting Pixels tegen Darmkanker! Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat er bij u op een dag de diagnose darmkanker wordt gesteld? 1 op de 20 Nederlanders krijgt gedurende het leven te maken met darmkanker. Uw leven staat op z’n kop en u gaat een onzekere toekomst tegemoet van operaties, bestralingen en/ of chemokuren. Ook bij de vader van Marthen Bakker, initiatiefnemer van onze Stichting Pixels tegen Darmkanker, is 7 jaar geleden darmkanker geconstateerd. Een zwaar traject van operaties en chemokuren is gevolgd. De goede medische behandeling die zijn vader heeft gekregen van de specialisten is voor Marthen aanleiding geweest iets terug te willen geven voor dit goede werk. De Stichting Pixels tegen Darmkanker zet zich dan ook in voor een toename van de overlevingskansen van mensen met darmkanker Darmkanker hoeft niet perse te eindigen met het overlijden van de patiÍnt. 60% van de mensen met darmkanker geneest. Mocht de ziekte u treffen, dan wilt u natuurlijk bij die 60% horen. De mogelijkheden tot een specifieke op de persoon toegesneden (na)behandeling zijn thans nog beperkt. Hierin willen wij met uw steun verandering brengen. Onze Stichting Pixels tegen Darmkanker stimuleert onderzoek naar een effectievere behandeling van darmkanker. Steunt U ons ook? Uw steun aan aan onze stichting betekent,

De Cijfers: Jaarlijks komen wordt er bij 12.000 personen de ziekte darmkanker

geconstateerd.

Van dit aantal sterft circa 40 procent.

5,6 procent van deze

patiĂŤnten is vrouw en 6,3 procent is man. Het aantal darmkanker gevallen neemt jaarijks toe.


Waarom Pixels tegen Darmkanker? Een Pixel is feitelijk een kleine

cel op het beeldscherm van uw

wellicht voor u, maar zeker voor vele anderen dat met een specifiekere behandeling van darmkanker de kwaliteit van leven en de levensverwachting in de toekomst kan worden vergroot.

computer. Een cel is een minuscuul

Meer informatie kunt u vinden op onze informatieve website:

hangen donkere wolken boven het

www.pixelstegendarmkanker.nl

overwinnen. De donkere kankker

onderdeel van uw lichaam.

Bij mensen die te horen krijgen dat

ze de ziekte darmkanker hebben hoofd. De patiënt stapt een zwaar traject in om deze ziekte te cellen moeten worden

Kunnen we op uw steun rekenen?

afgestoten en/of vernietigd om

weer een kleurrijk leven tegemoet te gaan. Door het kopen van Pixels zal ook de pixelpagina op de

website van de Stichting Pixels

tegen Darmkanker kleur krijgen.

Ja, ik steun Pixels tegen Darmkanker! Ik machtig hierbij de Stichting Pixels tegen Darmkanker, gevestigd te Hoofddorp, Allegondahoeve 94 om het aangegeven bedrag tot wederopzegging van mijn rekening af te schrijven. € 20,00 € 50,00 € 100,00 anders, nl. .....................

maand jaar kwartaal

eenmalig

Naam: ............................................................ Datum: ........................................................... Handtekening: .................................................. U machtigt om een bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt Het bedrag wordt op de laatste werkdag van de maand afgeschreven. Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen. (zie o.m. www.incassomachtigen.nl)


www.pixelstegendarmkanker.nl info@pixelstegendarmkanker.nl rekeningnummer: ING 4255236 KVK nummer: 34333218

Graag voldoende frankeren

Stichting Pixels tegen Darmkanker Allegondahoeve 94 2131 NC Hoofddorp

PIxels tegen Darmkanker Folder  

Pixels tegen Darmkanker zet zich in voor een toename van de overlevingskansen van mensen met darmkanker, een betere kwaliteit van leven voor...

Advertisement