Page 1

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


Καλώς ήλθατε στην Πάτμο Aγαπητοί φίλοι, Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας έχει στόχο να σας δώσει τις χρηστικές πληροφορίες στην πρώτη επαφή σας με το νησί μας. Η Πάτμος, το νησί της Αποκάλυψης, έχει μια μακρά και ενδιαφέρουσα ιστορία, που ξεκινάει από την αρχαιότητα. Αυτό όμως που σφράγισε την φυσιογνωμία και τον πολιτισμό της, ήταν η θρησκευτική και πνευματική της κουλτούρα, που ξεκίνησε εδώ και 2000 χρόνια με τη συγγραφή της Αποκάλυψης από τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, Ιωάννη. Η Πάτμος, έχει έναν από τους πλέον αρχιτεκτονικά ενδιαφέροντες οικισμούς, τη Χώρα. Ακολουθεί πιστά την απ΄αιώνων πολιτιστική και πνευματική της παράδοση, γι αυτό και η Ουνέσκο την ανακήρυξε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Πάτμος προχωράει. Η σύγχρονη ιστορία της γράφει και έναν άλλο πολιτισμό που συνδέται με την τουριστική της ανάπτυξη. Η παραμονή και η διασκέδαση στο νησί μας είναι μεν πλουραλιστική, αλλά χαρακτηρίζεται από μοναδικότητα και ποιότητα. Γι αυτό αποκαλείται νησί φετίχ, μόδας και διακοπών υψηλού κύρους. Patmostimes

Welcome to Patmos

Dear friends, is guide will provide you with useful information so as to give youa �rst hint about Patmos. e island of Apocalypse has a long and interesting history, which goes back to ancient times. Its civilization was profoundly marked by its religious and spiritual culture, which began 2,000 years ago with the writing of the Apocalypse by St John, the favourite disciple of Christ. Today, Patmos combines tradition with modernity. Unesco has declared the Cave of the Apocalypse and Saint John’s Monastery as world heritage sites.e island’s modern history is closely related to its tourist development, which made the island a fashionable and prestigious holiday destination, a cosmopolitan place with a unique high-quality environment. Patmostimes Áðï ôï âéâëßï ôçò ÁÐÏÊÁËÕØÇÓ ‘’Εγώ ο Ιωάννης, ο αδερφός σας, που με τη δύναμη του Ιησού Χριστού συμμερίζομαι μαζί σας τους κατατρεγμούς κι υπομονετικά προσμένω τον ερχομό της “βασιλείας του Θεού, βρέθηκα εξόριστος στο νησί της Πάτμου, γιατί κήρυξα το λόγο του Θεού και ομολόγησα τον Ιησού Χριστό. Μέρα Κυριακή με συνήρπασε το “Πνεύμα. Άκουσα τότε πίσω μου μια φωνή βροντερή σαν σάλπιγγα, που έλεγε:’’ From the book of REVELATION ‘’I John, who also am your brother, and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord’s day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet, saying:’’ Παραγωγή / Production ΄΄PIXELS΄΄ advertising. Σκάλα Πάτμου 855 00 / Skala Patmos 855 00. Tηλ.: +30 2247029321 Fax. :+30 2247032666 e-mail : pixels@otenet.gr - www. patmosweb.gr Concept και σύνταξη: Σμαράγδα Μουλιάτη - Σταμπούλη Art director: Κωνσταντίνος Σταμπούλης Φωτογραφίσεις/ Photos : Κωνσταντίνος Σταμπούλης . Απαγορεύεται η αναδημοσίευση κειμένων και φωτ/φιών χωρίς άδεια.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΤΜΟΥ

ΣΕΛ. 78-79

ΙΕΡΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΛ. 80-81 ΦΩΤ/ΦΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΣΕΛ. 61-67

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΣΕΛΙΣ 73

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ & Ι. ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΔΩΜΑΤΙΑ -ΔΙΑΜΕΡIΣΜΑΤΑ ΣΠΙΤΙΑ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΕΛΙΣ 76 ΣΕΛΙΣ 77 ΣΕΛΙΣ ΣΕΛΙΣ ΣΕΛΙΣ ΣΕΛIΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

74 74 74 75

ΣΕΛΙΣ 72

HOLY MONASTERY OF PATMOS

PAGES 78-79

HOLY CAVE OF REVELATION

PAGES 80-81

PATMO’S PHOTOS

PAGES 61- 67

HOTELS

PAGE 73

RESTAURANT CAFETERIA – BAR

PAGE 76 PAGE 77

VISITING HOURS TO THE MONASTERY & HOLY CAVE BUS TIMETABLE ROOMS – APARTMENTS – HOUSES & TRANSPORT

PAGE PAGE PAGE PAGE

INFORMATION USEFUL PHONE NUMBERS

74 74 74 75

PAGE 72

Spoken languages in pages....

page 82-84 page 82-84

page 85

page 86-87 page 88-89

19


20


the Story of Patmos

ç Éóôïñßá ôçò ÐÜôìïõ

History

Ιστορική διαδρομή

Patmos (Latmos in antiquity) was inhabited in prehistoric times by the Kares. Later it was colonized by the Dorians and subsequently by the Ionians. e name Patmos is believed to have come from the name of the mountain in Karia, Asia Minor, Latmos, from where the �rst inhabitants of the island came following an invitation by the goddess Artemis. It is also said that Orestes, pursued by the Erinyes for killing his mother Clytemnestra, took shelter in Patmos while passing by with the Argives. e walls in the area of Kasteli date back to the 6th and 4th centuries BC and various �ndings reveal the existence of an acropolis in which it is believed there were temples to the gods Apollo and Dionysus, as well as a hippodrome. According to �ndings mainly on church walls, social and cultural life in Patmos �ourished during antiquity. Patmian Artemis, in the form of the Lady of Ephesus, is regarded as the patron goddess of the island and her temple is located in Hora, on the ruins of which the great Monastery of St John the eologian was built by St Christodoulos.

Η Πάτμος (Λάτμος κατά την αρχαιότητα) προϊστορικά κατοικήθηκε από τους Κάρες! Αργότερα αποικήθηκε από τους Δωριείς και μετέπειτα από τους Ίωνες! Το όνομα Πάτμος πιστεύεται ότι προήλθε από το όνομα του βουνού στη Καριά της Μικράς Ασίας Λάτμος, από το οποίο ήρθαν οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ύστερα από πρόσκληση της θεάς Αρτέμιδος. Λέγεται επίσης ότι ο Ορέστης, κυνηγημένος από τις Ερινύες επειδή σκότωσε τη μητέρα του την Κλυταιμνήστρα, περνώντας με τους Αργείους, βρήκε καταφύγιο στην Πάτμο. Τα τείχη που υπάρχουν στην περιοχή Καστέλι χρονολογούνται από τον 6ο και 4ο π.χ. αιώνα και τα διάφορα ευρήματα, φανερώνουν την ύπαρξη ακρόπολης, στην οποία πιστεύεται ότι υπήρχαν ναοί των Θεών Απόλλωνα και Διόνυσου καθώς και ιππόδρομος. Σύμφωνα με τα ευρήματα, κυρίως σε τοίχους εκκλησιών, η κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Πάτμου ανθούσε κατά την αρχαιότητα. Πολιούχος θεά του νησιού θεωρείτο, η Πατμία Άρτεμις, μορφή της Εφέσου και ο ναός της βρισκόταν στη Χώρα, στα ερείπια του οποίου χτίστηκε από τον Όσιο Χριστόδουλο, η μεγάλη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

Birth….

Heyday

Following the occupation of the island by the Romans, Patmos fell into decline. Most of the inhabitants le and the island was used by the Romans as a place of exile.

Η Γέννηση.....

Ακμή

Μετά την κατάληψη του νησιού από τους Ρωμαίους, η Πάτμος γνωρίζει την παρακμή! Οι περισσότεροι κάτοικοι την

21


In 95 AD, the beloved disciple of Christ, John, was exiled to Patmos by the Emperor Domitian. us began the postChristian history of Patmos. Yet from then up to the 11th century there is a historical vacuum. In the 11th century, the presence of the monk Christodoulos of Latrinos and the construction of the Holy Monastery of St John the eologian brought change to the island shaping the culture that was to develop. e �rst library in the Monastery was established. Settlements sprang up on the northern part of the island. In the 13th century houses were built close to the Monastery. e �rst houses were built in the south part of the island, initially one-storey, later becoming desirable two-storey homes. e fall of Constantinople to the Turks in 1453 brought about changes in Patmos, and in Hora, to the west of the Holy Monastery, the settlement ‘Allotina’ was founded with houses adjoining the Monastery walls to protect their inhabitants from pirates. e urban society of Constantinople transferred its culture and organized the transit trade. Children studied in cities in the West. Educated monks, 60 in number, restore power to the Monastery. Large, opulent homes were built, decorated with carved furniture and embroidery. Aer the end of the Turkish-Venetian wars, Patmos became an enviable state. Traders from Venice, France, England, Italy and Holland passed through the island’s harbour. e Patmians build mansions in Hora, great churches and monasteries, all recorded in 1630 by the traveller Vincent Stochove. «Patmos has a large safe harbour, Skala which is gradually developing into a settlement». e traveller A. De la Monraye mentions that at this time Patmos had about 4,000 inhabitants, 93 monks and over 100 churches. Another traveller counts eight hundred houses in Hora and two hundred and �y churches. 22

εγκαταλείπουν και το νησί χρησιμοποιείται πλέον από τους Ρωμαίους, ως τόπος εξορίας! Το 95 μ.χ ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού Ιωάννης, ήλθε εξόριστος στην Πάτμο, από τον αυτοκράτορα Δομητιανό. Έτσι ξεκινάει η μεταχριστιανική ιστορία της Πάτμου. Από τότε και μέχρι και τον 11ο αιώνα, παρουσιάζεται ένα ιστορικό κενό. Τον 11ο αιώνα, η παρουσία του μοναχού Χριστόδουλου του


e squares of Aghia Levia and the Town Hall were formed. e trade centre was created starting at the entrance to the Monastery, passing through Kritika and reaching as far as Aghia Levia, and from the Kalliga mansion to the Natalides mansion. e Hellenist and lover of all Greek things, Jacques Lacarriere, whose book “e Greek Summer” (L’été grec: une Grèce quotidienne de 4000 ans) sings the praises of Patmos to his millions of readers, notes with admiration: «In some houses I saw carved chests, painted screens, old portraits, opaline lamp glasses, a whole world of bygone luxury that reminds me of the old-fashioned drawing-rooms on Mount Athos». As for the landscape, he notes: «A string of cool places where it is good to rest amidst the scent of musty incense…» (Source: e book by Aristeides E. Miaoulis FOLKLORE OF PATMOS)

Capitulary School of Patmos “Patmiada”

e foundation of the Patmian School “e common school of the nation” is the most important issue of the history of Patmos in the 18th century. With Constantinople as its centre, the scholars of the nation prepared teachers who would go to different parts of the enslaved Hellas to create schools for the Hellenic letters and awaken the will for liberation! One of these enthusiastic and faithful teachers was the founder of the great School of Patmos, the Makarios Kalogeras from Patmos. Makarios studied theology and philosophy at the Patriarchal School of Constantinople. He was supported by many

Λατρηνού και η ανέγερση της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, αλλάζουν τα δεδομένα και διαμορφώνουν τον νέο πολιτισμό που αναπτύσσεται. Ιδρύει την πρώτη βιβλιοθήκη της Μονής. Αναπτύσσονται οικισμοί στο βόρειο μέρος του νησιού. Τον 13ο αιώνα κτίζονται σπίτια κοντά στη Μονή. Τα πρώτα σπίτια κτίζονται στο Νότιο μέρος και είναι μονώροφα στην αρχή και κατόπιν ζηλευτά ανωκάτωγα. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453, θα φέρει στην Πάτμο έναν άλλο “αέρα” και στη Χώρα, στα δυτικά της Ι. Μονής, θα δημιουργηθεί ο συνοικισμός “Αλλοτινά”, με σπίτια που εφάπτονται στα τείχη της Μονής για να προστατεύονται οι κάτοικοι από τους πειρατές.. Η αστική κοινωνία της Πόλης, μεταφέρει τον πολιτισμό της και οργανώνει το διαμετακομιστικό εμπόριο. Τα παιδιά σπουδάζουν σε πόλεις της Δύσης. Ανασυντάσσεται το δυναμικό της Μονής με μορφωμένους μοναχούς, που φθάνουν τους 60. Χτίζονται σπίτια μεγάλα, πλούσια. Στολίζονται με σκαλιστά έπιπλα και κεντήματα. Μετά το τέλος των βενετοτουρκικών πολέμων διαμορφώνεται μια πολιτεία ζηλευτή. Από το λιμάνι του νησιού περνούν έμποροι από την Βενετιά, τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ιταλία και την Ολλανδία. Οι Πάτμιοι χτίζουν αρχοντόσπιτα στη Χώρα, μεγάλες εκκλησίες και μοναστήρια. Όπως δε καταγράφεται το 1630, από τον περιηγητή STOCHOVE, «Η Πάτμος έχει ένα λιμάνι μεγάλο και σίγουρο. Την Σκάλα που αναπτύσσεται σταδιακά σε οικισμό. Ο περιηγητής A. De la Monraye αναφέρει πως την περίοδο αυτή, η Πάτμος έχει περίπου 4.000 κατοίκους, 93 μοναχούς και πάνω από 100 εκκλησίες. Ένας άλλος περιηγητής μετρά οκτακόσια σπίτια στη Χώρα και διακόσιες πενήντα εκκλησιές. Διαμορφώνονται οι πλατείες της Αγίας Λεσβιάς και του Δημαρχείου. Το κέντρο εμπορικών

23


συναλλαγών δημιουργείται από τη είσοδο της Μονής, περνά τα Κρητικά φτάνει στην Αγία Λεσβιά και από το αρχοντικό Καλλιγά ως το αρχοντικό των Νατάληδων. Ο ελληνιστής και ελληνολάτρης Jacgues Lacarriere στο βιβλίο του “Το Ελληνικό Καλοκαίρι” (L t grec Une Grce guotidienne de 4000 ans) υμνεί την Πάτμο σε εκατομμύρια αναγνώστες του, σημειώνοντας με θαυμασμό: «Σε μερικά σπίτια, είδα δουλεμένες κασέλες, ζωγραφισμένα χωρίσματα, παλαιά πορτραίτα, οπάλινα λαμπογυάλια, ένας ολόκληρος κόσμος περασμένης πολυτέλειας, που μου θυμίζει τα γερασμένα σαλόνια του Άθω…». Όσο για το τοπίο σημειώνει: «Κομπολόι από δροσιές όπου είναι ωραία να ξαποσταίνεις μέσα σ’ ένα άρωμα από ξεθυμασμένο λιβάνι…» (Πηγή: Το βιβλίο του Α. Εμμ. Μιαούλη ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ )

Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή

well-known families such as the families of Mavrokordatos, Ipsilantis, as well as the Metropolitan bishop of Nicomedia, who saw him as his successor. However, Makarios loved his teaching and he returned to Patmos in 1713 and created the School in the Cave of Apocalypse! His consultants and supporters were scholars of the nation and Emanuel Ipsilantis, was one who supported the project �nancially. He built a few cells there for himself and his few students. e reputation of the School began to spread and very soon there were students arriving not only from the neighbouring islands, but also from Peloponnese, Athens, Bucharest, Asia Minor and Russia! ese crowds of students arriving forced Emanuel Ipsilantis to build more cells. At the beginning, Makarios taught by himself. However, soon he began to receive help from his senior students. His student Gerassimos Byzantios became his friend and co-operator, who continued the work aer 1737, when Makarios died. e course of the School of Patmos was extremely hard in the years to come. From 1902 it began to operate as a hieratic school and in 1907 it was forced to move to Samos due to �nancial problems. In Samos it continued tooperate successfully only for a few years and it later closed down. Its activity continued aer the liberation of the island in 1947. is is when it was rebuilt on our island, only a few meters away from its old location.

Important Figures

During the great �ght of Hellas to free itself from the Turks, many of the Patmians played key roles. Apart from the three most known, the principal of the “Filiki Eteria” (Association of Friends) Emanuel Xanthos, the patriarch of Alexandria, eo�los Pagostas and the great apostle of the message of “Filiki Eteria”, Dimitrios emelis, all Patmians, none excluded, played a greatly active role in the �ght! Known names of the army of Patmians at the time include . Pagalos, Emanuel and 24

Η ίδρυση της Πατμιάδας “κοινής του γένους σχολής” είναι το σημαντικότερο γεγονός της ιστορίας της Πάτμου τον 18ο αιώνα. Με κέντρο την Κωνσταντινούπολη, οι λόγιοι του γένους ετοίμαζαν δασκάλους, που θα πήγαιναν σε διάφορα σημεία της υπόδουλης Ελλάδας για να δημιουργήσουν σχολές των ελληνικών γραμμάτων και να αφυπνίσουν τη θέληση για απελευθέρωση! Ένας από αυτούς τους γεμάτους ενθουσιασμό και πίστη δασκάλους ήταν και ο ιδρυτής της μεγάλης σχολής της Πάτμου, ο Πάτμιος Μακάριος Καλογεράς. Ο Μακάριος σπούδασε στην πατριαρχική σχολή της Κωνσταντινούπολης θεολογία και φιλοσοφία. Τον υποστήριξαν μεγάλες οικογένειες, όπως οι Μαυροκορδάτοι, οι Υψηλάντες και ο Μητροπολίτης Νικομήδειας, που τον προόριζε για διάδοχο του. Ο Μακάριος όμως, αγαπούσε το διδασκαλικό έργο, επέστρεψε στην Πάτμο το 1713 και δημιούργησε τη Σχολή γύρω από το Σπήλαιο της Αποκαλύψεως! Σύμβουλοι και συμπαραστάτες του ήταν οι λόγιοι του γένους και ο Μανουήλ Υψηλάντης, που βοήθησε και υλικά το έργο. Εκεί έχτισε λίγα κελιά για τον ίδιο και τους λίγους μαθητές του. Η φήμη της Σχολής, διαδόθηκε πολύ σύντομα και δεν άργη-


George Kalos, the sergeants of Dimitrios Ipsilantis, Emanuel and eodore Xenos, supplying the army of Karaeskakis and used their boats to supply goods to the besieged town of Messologi! In fact, Emanuel Xanthos, who was a scholar, was elected member of the commission that would negotiate peace with the sultan aer the intervention of G. Kanigos! Patmos was the second island aer Spetses to rise the �ag of liberation on the third day of Easter, in the square of Saint Levia. Patmos, gained its freedom really fast and became the �rst capital of what was called “Complementary islands of the eastern part of the Sporades”.ese were the four islands of Ikaria, Leros, Kalymnos and Patmos! Yet this liberation was temporary! With the Convention of Constantinople, on 9th June 1832, Patmos, once again was made part of the Ottoman state, and was led to have the luck of the rest of the Dodecanese! In 1912 Patmos was captured by the Italians and it was not before the end of the Second World War, that the island became part of the Hellenic state, in 1947.

Patmos today

Patmos has been nominated in 1999, from Committee of Monuments of World Heritage of UNESCO monument of world heritage of UNESCO for the Historical centre Chora, the Abbey of Saint Ioannis of eologian, and the Cavern of Revelation. Patmos lays at the most northern part of the prefecture of Dodecanese. e landscape of the island offers both plains and hills, �nishing at lace-like beaches, with beautiful blue waters and many tiny islands around it. e distance between Patmos and the harbour of Piraeus is 158 nautical miles. e

σαν να καταφθάνουν μαθητές, όχι μόνο από τα γειτονικά νησιά, αλλά από την Πελοπόννησο, την Αθήνα, το Βουκουρέστι, την Μικρά Ασία, τη Ρωσία! Η μεγάλη αυτή προσέλευση μαθητών ανάγκασε τον Μανουήλ Υψηλάντη να χτίσει κι άλλα κελιά. Στην αρχή ο Μακάριος δίδασκε μόνος. Σύντομα όμως άρχισαν να τον βοηθάνε οι

25


island is only 34 km big, with a maximum length of 25 km. e permanent inhabitants of the island are 2973, according to the inventory of 2001. e nature is a mixture of wildness and calmness, making the island very attractive, yet magical. Most of the inhabitants live in Chora, Skala, the islands port, Kampos and Grikos. e climate is mainly dry and there are mostly northern winds. Its magnetic atmosphere everywhere creates faithful fans with identical expectations and memories of the island. Patmos is a unique place.

Settlements Chora

e capital of the island. A medieval settlement with an architecture forming white mansions, as well as houses in the Aegean Sea style, tightly embracing the Monastery, being one of the attraction points for the visitors from all around the world. Chora is independent with regards to shops, restaurants, taverns, and atmospheric bars. Chora connects with the rest of the island by bus and taxi or via the old, picturesque path that is a 20-minute walk.

To Architecture

e establishment of the Chora settlement started 50 years aer the institution of the Holy Monastery, in order to protect it from the invasions of the Normans, Saracens and all kinds of pirates. About 100 Byzantine families took refuge in Chora, aer 1453, and built the second quarter west of the Monastery, an area called “Alotina” (Bygones). e coincidental, harmonious relations with the Turks, combined with the

26

προχωρημένοι μαθητές του. Φίλος και συνεργάτης του έγινε ο μαθητής του Γεράσιμος ο Βυζάντιος, που εξακολούθησε το έργο, όταν το 1737, πέθανε ο Μακάριος. Η πορεία της Πατμιάδας σχολής ήταν πολύ δύσκολη στα επόμενα χρόνια. Από το 1902 αρχίζει να λειτουργεί σαν ιερατική σχολή και το 1907 αναγκάζεται να μετατεθεί στη Σάμο, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Στη Σάμο, θα λειτουργήσει με επιτυχία για λίγα χρόνια και αργότερα θα κλείσει. Η δράση της θα συνεχιστεί μετά την απελευθέρωση του νησιού το 1947. Τότε ανοικοδομήθηκε ξανά στο νησί μας λίγα μόλις μέτρα πιο πάνω από την παλιά της θέση.

Μεγάλες Μορφές

Στον μεγάλο αγώνα της Ελλάδας για την απελευθέρωση της από τους Τούρκους, οι Πάτμιοι πήραν ενεργά μέρος και κάποιοι έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Εκτός από τους τρεις πιο γνωστούς, τον πρωτεργάτη της Φιλικής Εταιρίας Εμμανουήλ Ξάνθο, τον πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόφιλο Παγκώστα και τον μεγάλο απόστολο του μηνύματος της φιλικής εταιρίας Δημήτριο Θέμελη, ενεργό ρόλο έπαιξαν οι υπασπιστές του Δημ. Υψηλάντη, Μ. Πάγκαλος και Γεώργιος Καλός, οι Εμμανουήλ και Θεόδωρος Ξένος, που εφοδίαζαν τον στρατό του Καραϊσκάκη και τροφοδοτούσαν το πολιορκημένο Μεσολόγγι! Η Πάτμος, ήταν το δεύτερο νησί μετά τις Σπέτσες, που ύψωσε τη σημαία της ελευθερίας την Τρίτη του Πάσχα στην πλατεία της Αγιά Λεσβιάς. Η ίδια η Πάτμος, κέρδισε πολύ γρήγορα την ελευθερία της και έγινε η πρώτη πρωτεύουσα των Συμπληρωματικών νήσων του τμήματος των ανατολικών Σποράδων (όπως λέγονταν τότε τα τέσσερα νησιά Ικαρία, Λέρος, Κάλυμνος και Πάτμος! ). Αλλά η απελευθέρωση αυτή ήταν προσωρινή! Με την συν-


glory surrounding the Monastery, provided the appropriate place to live in, even to another crowd from Constantinople and other areas. e “inner castle”, the �ve-gated forti�cation zone surrounding the Byzantine settlement, is considered by experts an excellent sign of the architectural crasmanship at the time. e relations between the decent and the monks got to be ambidextrous with regards to the social and �nancial structures, and it should be mentioned that many monks took advantage of them and, on the other hand there were abbots who came from the decent upper social class persons. Patmos, in the 15th century was generally a communicant of the renaissance promoting the architecture, the hagiography and temple construction, announcing in advance the high aesthetics and the thriving of 16th century.

Skala

Skala is the port and the largest town of Patmos. It is alive day and night. ere are restaurants, coffee shops, a shopping area, bars and clubs, which give a different dimension to the nightlife of the island. From Skala you can go to other places of the island by bus or taxi and even by small speedboats or �shing boats. Skala is the set off point for trips to secluded beaches and the small islands nearby.

Kampos

Kampos is divided into the Upper Kampos, where there is the square of the village and the school, the church and some small taverns with traditional cuisine and the lower Kampos which is the biggest and trendiest beach of the island. Fully organized, only 5.5 km away from Skala, it is the best meeting point for locals and tourists. ere are trees offering shade and deck chairs, as well as water sports facilities for all of those who wish to play with the water and exercise too.ere is a bus from Skala to Kampos but one can also use taxis or the small boats. It is an ideal beach for children and young people. Bars, coffee bars and snack bars are open day and night.

θήκη της Κωνσταντινούπολης, στις 9 Ιουνίου 1832, η Πάτμος, ξανάγινε τμήμα του Οθωμανικού κράτους, ακολουθώντας την τύχη της υπόλοιπης Δωδεκανήσου! Το 1912 την πήραν οι Ιταλοί και μόνον ύστερα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το 1947, ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος .

Η Πάτμος Σήμερα

H Πάτμος το 1999, ανακηρύχτηκε από την UNESCO μνημείo

παγκόσμιας κληρονομιάς, για το ιστορικό κέντρο (Χώρα), τη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και το Ιερό Σπήλαιο Αποκάλυψης. Το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής της UNESCO αναφέρει: «Η Μονή, το Σπήλαιο και η Χώρα της Πάτμου αποτελούν μοναδικό παραδοσιακό Ορθόδοξο Προσκύνημα, που συνδυάζει την σταδιακή και αδιάκοπη εξέλιξη από τον 12ο αιώνα, με τη διατήρηση θρησκευτικών παραδόσεων και τελετών της παλαιοχριστιανικής εποχής». Η Πάτμος είναι νησί του νομού Δωδεκανήσου. Πεδιάδες και λόφοι διαδέχονται το τοπίο που καταλήγουν σε πανέμορφες δαντελωτές ακρογιαλιές, με καταπληκτικά γαλάζια καθαρά νερά και πολλά μικρά νησάκια γύρω της. Απέχει από το λιμάνι του Πειραιά 158 ναυτικά μίλια. Η έκταση του νησιού, είναι 34 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο πληθυσμός των μόνιμων κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2001, είναι 2973 . Η φύση έχει ένα μείγμα αγριάδας και ηρεμίας, στοιχεία που την κάνουν γοητευτική και ταυτόχρονα μαγική. Οι κάτοικοι, διαμένουν στη Χώρα, τη Σκάλα, τον Κάμπο και τον Γροίκο. Το κλίμα είναι κυρίως ξηρό και επικρατέστεροι άνεμοι είναι οι βόρειοι. Ο μαγνητισμός που την περιβάλει και η ατμοσφαιρικότητα που διαχέεται παντού, δημιουργεί φανατικούς φίλους με ταυτόσημες προσδοκίες και αναζητήσεις, καθιστώντας την, έναν μοναδικό προορισμό.

27


Grikos

Grikos is the village that combines all. Relaxation and tension, natural life with hectic life. It offers an organized, yet original beach and many small taverns for good, traditional food. It is built in a magical bay, overlooking the Kalikatsou. According to the tradition this is where the hermits live. Grikos is 5 km away from Skala. One can enjoy everything here. To start with, the waters of the beach of Grikos with deck chairs and umbrellas, as well as the quiet beaches with trees for shade, those are around it. ere are buses connecting Grikos with the rest of the island, there are taxis and old paths leading to Chora and Skala.

Sightseeing Kalikatsou! e geological miracle!

A strange rock with an even stranger aura, situated in the southeast of Patmos, seen as one passes through the beach of Grikos. is is ‘Kalikatsou’. It looks as if it is immersing from the sea and it is a rock that has always brought inspiration and continues to do so. Its bulk is inspiring and so is its domineering sight. is rock was chosen by many hermits as a place to live on and they managed to turn what seems like an unfriendly rock into a comfortable place, sculpting on it steps, a cistern, places to put coal and candles in, leaving their �ngerprints on it for ever! ere are many myths connected to the rock!

28

Οικισμοί Χώρα

Η πρωτεύουσα του νησιού. Μεσαιωνικός οικισμός μοναδικός σε αρχιτεκτονική, με άσπρα αρχοντικά αλλά και σπίτια αιγαιοπελαγίτικου στυλ, που αγκαλιάζουν σφικτά το Μοναστήρι. Η Χώρα είναι σημείο έλξης επισκεπτών από κάθε άκρη του πλανήτη, αυτάρκης σε αγορά, με εστιατόρια, μεζεδοπωλεία, μπαράκια και πολλά μαγαζιά για shopping. Ο οικισμός της Χώρας συνδέεται με το υπόλοιπο νησί με λεωφορείο και ταξί, ή με το παλιό γραφικό μονοπάτι, εικοσάλεπτης διαδρομής.

Οικιστική Αρχιτεκτονική

Για να προστατευθεί η Ιερά Μονή από τις επιδρομές των κουρσάρων, δημιουργήθηκε ο οικισμός της Χώρας, 50 χρόνια μετά από την ίδρυση της Μονής. Το 1453, 100 Βυζαντινές οικογένειες καταφεύγουν στη Χώρα κτίζοντας τη δεύτερη συνοικία δυτικά της Μονής, τα Αλλοτινά. Εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής δεξιοτεχνίας αποτελεί κατά τους ειδικούς το λεγόμενο “έσω κάστρο”, ή “πεντάπυλη” οχυρωματική ζώνη, η οποία περιστοιχίζει το Βυζαντινό οικισμό. Οι σχέσεις κοσμικών και μοναχών εξελίχθησαν αμφίδρομα στις κοινωνικές και οικονομικές δομές. Πολλοί μοναχοί και ηγούμενοι προήλθαν από την τάξη των κοσμικών. Η Πάτμος του 15ου αι., γίνεται κοινωνός της Αναγέννησης και προάγει την αρχιτεκτονική, την αγιογραφία και τη ναοδομία, προαναγγέλλοντας την υψηλή αισθητική και την εμπορική ακμή του 16ου αιώνα.


Casteli

In Casteli there was an acropolis, naturally and technically sheltered, and its ruins can still be seen today. Its wall is made of black, rough stone and it is supported by towers, being an example of the Hellenistic wall building of the 3rd century b.C. It was actually used until the Roman Times. In Casteli there used to be a temple dedicated to god Apollo.

Σκάλα

Η Σκάλα είναι το λιμάνι και ο μεγαλύτερος οικισμός της Πάτμου. Είναι γεμάτη ζωή νύχτα και μέρα. Εστιατόρια, καφενεία, ποικιλία μαγαζιών για ψώνια, μπαρ, κλαμπ, cafe, δίνουν άλλη διάσταση στη νυχτερινή ζωή του νησιού. Η Σκάλα συνδέεται με το υπόλοιπο νησί, δια ξηράς με λεωφορεία και ταξί, δια θαλάσσης με καΐκια και βάρκες και είναι το ορμητήριο για εκδρομές σε ήσυχες παραλίες και τα γύρω νησιά.

Κάμπος

Ο Κάμπος απέχει μόλις 5,5 χιλιόμετρα από τη Σκάλα. Αποτελείται από τον πάνω Κάμπο όπου βρίσκεται η πλατεία του χωριού με το σχολείο, την εκκλησία και ταβερνούλες με εξαιρετική ντόπια κουζίνα. Τον κάτω Κάμπο όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη και η πλέον in παραλία του νησιού. Είναι πλήρως οργανωμένη και το καλύτερο σημείο συνάντησης ντόπιων και ξένων. Υπάρχουν παραδοσιακές ταβερνούλες. Σκιερά δέντρα ή ξαπλώστρες, θαλάσσια σπορ για όσους θέλουν να παίξουν με τη θάλασσα ή να ασκηθούν. Ο Κάμπος συνδέεται με τη Σκάλα με λεωφορείο, βάρκες και ταξί.

Γροίκος

Ο οικισμός του Γροίκου είναι κτισμένος σ ένα μαγευτικό κόλπο με θέα την πέτρα της Καλικατσούς στην ομώνυμη περιοχή και τα συνδυάζει όλα. Φύση, ρηλάξ, έντονη ζωή. Έχει οργανωμένη παραλία και πολλά ταβερνάκια . Απέχει 5 χιλιόμετρα από τη Σκάλα. Ο Γροίκος συνδέεται με το υπόλοιπο νησί με ταξί, την τοπική συγκοινωνία και τα παλιά μονοπάτια. 29


Monasteries

Holly Evangelist Monastery.

e Holy Monastery “Evangelism of the Mother of the beloved” was built in 1613 by the priest-monk of the big Monastery, Nikiforos, who was from Crete. It is situated in the southwest part of Chora. It comprises of the Church of Evangelist, the chapel of Saint Lucas and the three-store, defence tower with the chapel of Saint Antonio. e foundation of the Evangelist Monastery dates back to 1936, by the priest-monk and scholar Am�lochios Makris, an important intellectual, who worked hard for the introduction and the development of the Monastery. Holy Monastery “Agia ton Agion” e holy Monastery ‘Agia ton Agion’ is a small Monastery of nuns, which is situated near the Holy Monasteryof Zoodochos Pigi, southwest of the big Monastery. Holy Monastery of Zoodochos Pigi e Holy Monastery of Zoodochos Pigi, situated in the southwest of the big Monastery was founded in 1607 by the Patmian priest-monk Parthenios Pagostas aer the church document issued by the Patriarch Timotheos the Second. It is a Monastery that celebrates on Good Friday of Zoodochos Pigi.

Chapels

Αξιοθέατα Καλικατσού! Το γεωλογικό θαύμα! Μια περίεργη πέτρα με παράξενη αύρα αντικρίζεις στη νοτιοανατολική πλευρά της Πάτμου, περνώντας την παραλία του Γροίκου. Αυτή είναι η Καλικατσού. Μια πέτρα που μοιάζει σαν να αναδύεται από τη θάλασσα, που ενέπνεε και εξακολουθεί να εμπνέει με τον όγκο και την επιβλητικότητα της . Την Καλικατσού, διάλεξαν να ζήσουν πολλοί ασκητές και κατάφεραν να μετατρέψουν αυτό τον φαινομενικά αφιλόξενο βράχο, σε έναν χώρο άνετο, λαξεύοντας πάνω του σκαλιά, στέρνα, θέσεις για κάρβουνα, για κεριά, αφήνοντας πάνω της για πάντα το αποτύπωμα τους! Με την Πέτρα συνδέονται πολλές παραδόσεις!

Το Καστέλι

Στο Kαστέλι υπήρχε ακρόπολη, φυσικά και τεχνητά οχυρωμένη, κατάλοιπα της οποίας διακρίν ονται και σήμερα. Το τείχος της, οικοδομημένο από μαύρο τραχίτη λίθο και ενισχυμένο με πύργους, αποτελεί δείγμα της ελληνιστικής τειχοδομίας του 3ου αιώνα π.χ. και ήταν σε χρήση μέχρι και τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Στο Καστέλι υπήρχε ναός αφιερωμένος στο Θεό Απόλλωνα.

Saint Nicolas in Evdilos

Μοναστήρια

Cross in Diakoi

Ιερά Μονή Ευαγγελισμού “Μητρός Ηγαπημένου”

A religious sailor who was shored off in Evdilos by a storm built it in 1083. It is a chapel even older than the Monastery. e little chapel is 500 years old. According to tradition, there was a fair every year with people playing the Lyre and violins.

30


Christos in Kampos.

e chapel of Metamorphosis of the Saviour, situated in Christos in Kampos, from which the area took its name too, is one of the oldest of Patmos and it has been declared as a landmark by archaeologists.

e Best

Κτίστηκε το 1613 από τον ιερομόναχο του μεγάλου Μοναστηριού Νικηφόρο καταγόμενο από την Κρήτη. Βρίσκεται νοτιοδυτικά της Χώρας . Αποτελείται από το ναό της Ευαγγελίστριας, από το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά και από έναν τριώροφο αμυντικό πύργο με το παρεκκλήσιο του Αγίου Αντωνίου. Η ίδρυση της Μονής του Ευαγγελισμού “Μητρός Ηγαπημένου”χρονολογείται από το 1936 από τον ιερομόναχο

Sunset and Sunrise

In Skala. From Hoclakas. Magic colours. Next to the sea there are benches for one to sit and enjoy. From Merika. Just aer the turn to Kampos. Here, there are also benches for you to sit and enjoy the view. e most beautiful sunrise. From the“primahiolia” (the top of the bellfry) of the Monastery & from Saint Dimitrios of Vagia.

e best view

From Saint Paraskevi, that is located on the rock at the entrance of the port. From Saint George of Kasteli, overlooking the whole of Skala and the horizon around it. As you turn from the mills in Chora, you can see the heart of Skala, the sunset and further more to Ikaria and the rest of the nearby islands. From Prof itis Ilias. e whole of the island in front of the visitor’s eyes. On the way to Diakoi one can see the stone of Kalikatsous, especially in the morning at sunrise, it is its best time. 31


Interesting places

Orthodox Center of Culture and Information Located in Sκala. It offers simultaneous display system special pictogram in 5 different languages with information about the history of Patmos from antiquity until today.

Koumaro

A little wood with arbutus trees. One of the three woods that still exist in Hellas. It is on the way to the beach of Lambi.

e SIMANTIRI mansion

e SIMANTIRI mansion is a museum-house. It is located in Chora near the Zoodochos Pigi Holy Monastery.

e Nikolaidis mansion

Urban building of the 17th -18th partially constructed. It maintains morphological and constructional characteristics found in Patmian houses, introducing the visitors with its inhabitants’ way of life and mansion-houses.

e old renovated Windmills dominating next to the monastery

Beaches In all of the beaches there are small tavernas offering fresh

32

και πνευματικό Αμφιλόχιο Μακρή, την μεγάλη πνευματική μορφή, που εργάστηκε σκληρά για τη σύσταση και ανάπτυξη της.

Ιερά Μονή Άγια των Αγίων

Είναι μικρό γυναικείο Μοναστήρι και βρίσκεται κοντά στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής νοτιοδυτικά του μεγάλου Μοναστηριού.

Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής

Η Μονή Ζωοδόχου Πηγής είναι ένα μοναστικό συγκρότημα με ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Βρίσκεται νοτιοδυτικά του μεγάλου μοναστηριού και ιδρύθηκε το 1607 από τον Πάτμιο ιερομόναχο Παρθένιο Παγκώστα με σιγίλιο του οικουμενικού Πατριάρχη Τιμόθεου του Β’. Λειτουργεί ως κοινόβιο και πανηγυρίζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου. Εντός της Μονής λειτουργεί έκθεση κειμηλίων εκκλησιαστικής τέχνης.

Εξωκλήσια

Άγιος Νικόλαος στον Εύδηλο

Κτίστηκε το 1083 από θεοφοβούμενο ναυτικό που η κακοκαιρία τον έβγαλε στον Εύδηλο. Είναι παλαιότερη εκκλησία και από το Μοναστήρι.

Ο Σταυρός στο Διακόφτι

Το εκκλησάκι είναι πεντακοσίων ετών. Η παράδοση λέει πως εκεί κάθε χρόνο, γινόταν πανηγύρι με λύρες και βιολιά.

Ο Χριστός στον Κάμπο.

Το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος που βρίσκεται


�sh and local food, or canteens for a quick ouzo or a beer. At organized beaches there are also water sports facilities. Moreover, if you like sailing or you want to sail to a nearby island with your friends, you can hire a sailing boat.

Kampos

From the square of Kampos you go down to Lower Kampos, to �nd one of the longest beaches of the island, fully organized, that is a meeting point for locals and visitors.

στο Χριστό του Κάμπου από τον οποίο πήρε το όνομα του και η περιοχή, είναι από τα πιο παλιά της Πάτμου και από την αρχαιολογία έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο. κ.ά.

e best Ηλιοβασίλεμα και Ανατολή Ηλίου. Ηλιοβασιλέμματα .

Contemporary maritime housing section with considerable touristic infrastructure. Built on a magical bay that has officially been enlisted to the most beautiful bays in the world, by an internationally recognized organization, reliant to UNESCO, under the name of “the most beautiful bay in the world”. With the view of Kalikatsou a fully organized beach and restaurants with good cuisine and marvelous side-dishes.

Στη Σκάλα. Από το Χοχλακά. Μαγικά χρώματα. Δίπλα στη Θάλασσα παγκάκια για να το απολαύσεις. Από Μέρικα. Αφήνοντας τη στροφή, που πάει για Κάμπο. Κι εδώ έχει παγκάκια για να ρεμβάσετε. Η ωραιότερη ανατολή. Από τα πριμαχιόλια του Μοναστηριού. Από τον Άγιο Δημήτρη της Βαγιάς.

Agriolivadi

Η ωραιότερη θέα

Grikos

Organised beach with umbrellas and deck chairs but also with the shade of trees. ere are 2 restaurants offering fresh �sh and Hellenic cuisine. ere is also a bar.

Petra

Deck chairs and umbrellas with a view to the rock of Kalikatsou. e lake of Petra has an extreme natural beauty and during the winter months, swans, herons and wild ducks immigrate there. ere are restaurants offering very tasty cuisine.

Meloi

A beach near Skala, with quiet waters, no winds, and lots of trees offering shade. ere are restaurants and a local camping place.

Aspri

A quiet beach very close to Skala, with deep blue waters and

Από Αγία Παρασκευή που βρίσκεται πάνω στο βράχο στην είσοδο του λιμανιού. Από Άγιο Γεώργιο του Καστελιού, αμφιθεατρικά όλο το νησί απλώνεται στα πόδια σου. Από στροφή των μύλων στη Χώρα. Η καρδιά της Σκάλας, το ηλιοβασίλεμα και πέρα μακριά η Ικαρία και τα γύρω νησιά. Από Προφήτη Ηλία. Όλο το νησί στα πόδια σου. Στο δρόμο, λίγο πριν το Διακόφτι, η πέτρα της Καλικατσούς, υπέροχα κυρίως το πρωί με την ανατολή.

Ενδιαφέροντα σημεία Κέντρο Ορθοδόξου Πολιτισμού και Πληροφόρησης.

Βρίσκεται στη Σκάλα, δίπλα στον ναό του Αγίου Φωκά. 33


a view of the Monastery. One can also walk to it. ere are restaurants offering fresh f ish and local dishes.

Psili Amos

A unique and exceptionally sandy beach with a picturesque tavern and splendid “meze”. Every morning you can take one of the modern cras , from the harbor of Skala to “Psili Amos” and return in the aernoon. You can also go by car or motorcycle, until “Diakoi” and continue on foot.

Diakoi .

It has two beaches. e �rst , ideal for a relaxed swim, is locatedright aer Petra and the other one is located between Alikes - Psili Ammos beach. ere are restaurants & cafeteria.

Livadi Geranou

An amazing beach with sand and Almyrikia (tall bushes) for shade. ere is a little tavern with a great view of the Aegean Sea and the little islands opposite it. During spring, one can �nd orchids at the back of the beach.

Lampi

A beach with pebbles. It has the most beautiful, shinny pebbles of the whole island. Forbidden to bring those with you. ere is a tavern on the beach with excellent traditional food and fresh �sh. Located cafe with umbrellas and sunbeds

Vagia

A beach with shingle and very clear, cool waters. ere is a cafeteria with a beautiful view only a few minutes away from the beach. On can get there using any means of transport, as well as a little boat from Skala.

34

Διαθέτει σύστημα ταυτόχρονης προβολής ειδικού εικονοράματος σε 5 διαφορετικές γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Γερμανικά), οθόνες αφής (touch screen info kiosk) με πληροφοριακό υλικό, ενημερωτικά DVD και έντυπα, με συνοπτική αναφορά σε ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία της Πάτμου, από την Αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους συναφούς θεματολογίας και ενημέρωσης, σχετικά με τον Ορθόδοξο Πολιτισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.


Κουμαρό.

Livadi kalogiron

Δασάκι με κουμαριές. Ένα από τα τρία δάση που σώζονται σήμερα στην Ελλάδα. Βρίσκεται στο δρόμο πριν την παραλία της Λάμπης.

A beach with clear waters, lots of shade from trees and caved rocks. If you are lucky enough to be there at the right time, you may be able to see the traditional process of harvesting and thrashing. ere is a canteen offering ouzo and beers.

Το αρχοντικό “ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ”

Το αρχοντικό ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ έχει μετατραπεί σε σπίτι μουσείο. Βρίσκεται στη Χώρα, κοντά στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής.

Chiliomodi

Islet at the entrance of Patmos to Saint Panteleimon church every year is one of the best festivals. Apart from swimming in the crystal clear waters, enjoy the tavern traditional seafood dishes.

Other beaches

Patelia. Aer the chapel of Virgin Mary of Geranos. Lees. Just before Kampos (it’s available a canteen). Megalo Mersini, at St Nicolas Evdilos. Liginou or win beaches, just before Livadi of Geranos beach (it’s available a canteen). Diakoi. Aer Grikos. Whith two beaches. Kipi(Gardens).Beneath the Holy Monastery of Evangelism.ere are also many other, small and secluded beaches. You can ask the locals for information.

THE NEARBY ISLANDS Arki

Small, beautiful islands that belong to Patmos and are 8 nautical miles away from its port and in the south of the islands Lipsi. e largest of these islands is inhabited by approximately 40 people, most of them �shermen. Its little port, where the small boats from Patmos and Lipsi moor, is well hidden near the rocks that protect the island from the strong winds. Around the little port the tourists can see the old, white stone houses.

Marathi

e best beach of the island is called Marathi, a tiny island opposite Arki. e little island can be reached by little boats, every day from Patmos, Lipsi and Leros. Moreover, there are beaches in Linari and Tiganakia.

Agathonisi

Agathonisi is only 8 nautical miles away from the coast of Turkey and it is surrounded by many other smaller islands that are not inhabited, such as Kounelonissi, Katsagani, and Neronissi.Agathonisi took its name from a very naive priest, who used to teach at the beginning of the century, the priest Giannis Panagiotou. It is the best place for anyone who wants to get away from everything and concentrate in deep thinking. ere is a little boat from Patmos and from Leros. ere are also approximately 40 rooms to let.

Το αρχοντικό ‘’ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ’’

Αστικό κτίσμα οικοδομημένο τμηματικά κατά τον 17ο-18ο αιώνα. Διατηρεί μορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που συναντώνται στα σπίτια της Πάτμου, δίνοντας την ευκαιρία στον επισκέπτη να γνωρίσει τα αρχοντικά και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που ζούσαν σε αυτά.

Ανεμόμυλοι.

Οι τρεις παλιοί ανεμόμυλοι που αναπαλαιώθηκαν και δεσπόζουν στο λόφο της Χώρας, δίπλα από το Μοναστήρι.

Παραλίες

Σε όλες τις παραλίες, υπάρχουν καντίνες ή ταβερνάκια με ψάρι και ντόπια κουζίνα για ουζάκι & μπύρα. Στις οργανωμένες παραλίες μπορείτε να κάνετε θαλάσσια σπόρ. Αν σας αρέσει η ιστιοπλοΐα ή θέλετε να πάτε με την παρέα σας σε ένα κοντινό νησί, μπορείτε να ενοικιάσετε σκάφος.

Κάμπος

Από την πλατεία του Κάμπου, κατηφορίζετε στον κάτω Κάμπο και συναντάτε μια από τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού, ιδανική για παιδιά και νέους που αποτελεί σημείο συνάντησης ντόπιων και επισκεπτών. Διαθέτει μαγαζιά ανοιχτά από το πρωί, για καφέ, σνακ, ποτό, φαγητό. Εδώ μπορείτε να κάνετε θαλάσσια σπορ, όπως σκι, ποδήλατο, κ.ά.

Γροίκος

Σύγχρονος παραθαλάσσιος οικισμός με αξιόλογη τουριστική υποδομή. Κτισμένος σ ένα μαγευτικό κόλπο που έχει αναγνωριστεί και ενταχθεί στους ομορφότερους κόλπους του κόσμου από την παγκοσμίως αναγνωρισμένη οργάνωση ‘‘the most beautiful bay in the world’’ που στηρίζεται από την ΟΥΝΕΣΚΟ. Έχει θέα την πέτρα της Καλικατσούς, πλήρως οργανωμένη παραλία και εστιατόρια με καλή κουζίνα και υπέροχους μεζέδες.

Αγριολιβάδι

Οργανωμένη παραλία με ομπρέλες, ξαπλώστρες και σκιερά δένδρα. Υπάρχει beach bar Για φαγητό εστιατόρια με ψάρι και 35


ελληνική κουζίνα. Εδώ μπορείτε να κάνετε θαλάσσια σπορ, όπως σκι, θαλάσσιο ποδήλατο, κ.ά.

Πέτρα

Οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρες, ομπρέλες, δίπλα στην Καλικατσού. Η λίμνη της Πέτρας είναι σημείο εξαίρετου φυσικού κάλλους και το χειμώνα μεταναστεύουν, κύκνοι, ερωδιοί και αγριόπαπιες. Υπάρχουν μεζεδοπωλεία με πολύ καλή κουζίνα. Εδώ μπορείτε να κάνετε θαλάσσια σπορ, όπως σκι, θαλάσσιο ποδήλατο, κ.ά.

Μελόι

Παραλία κοντά στη Σκάλα, με ήρεμα και απάνεμα νερά , πολλά δένδρα και σκιά. Έχει εστιατόρια και το δημοτικό camping.

Άσπρη

Ήσυχη παραλία πολύ κοντά στη Σκάλα, με καταγάλανα νερά και θέα το Μοναστήρι. Μπορείς να πας και με τα πόδια. Βρίσκεις φρέσκο ψάρι και τοπικούς μεζέδες .

Ψιλή άμμος

HERMITAGES Apollou

It is situated on the northeast side of Geranos, in ermia. It was rebuilt by monk Apollo.

Pro�tis Ilias

Located at the highest hilltop of the island (269 m) southeast of

36

Εξαιρετική αμμώδης, μοναδική παραλία με γραφικό ταβερνάκι και υπέροχους μεζέδες. Μπορείτε να φύγετε με ένα από τα σύγχρονα σκάφη το πρωί από το λιμάνι της Σκάλας και να επιστρέψετε το απόγευμα. Μπορείτε να πάτε με αυτοκίνητο ή μηχανάκι, μέχρι το Διακόφτι και να συνεχίσετε τη διαδρομή, με τα πόδια.


Διακόφτι

Έχει δύο παραλίες. Η μία είναι συνέχεια της Πέτρας, όπου μπορείτε να κολυμπήσετε ήσυχα και η άλλη προς την Ψιλή Άμμο. Υπάρχουν ταβερνάκια και Καφέ.

Λιβάδι Γερανού

Εκπληκτική παραλία με άμμο και αλμυρίκια για πολύ σκιά. Η ταβερνούλα έχει απίθανη θέα στο Αιγαίο και τα απέναντι νησάκια. Την άνοιξη πίσω στην προέκταση της παραλίας φύονται ορχιδέες.

Λάμπη

Βοτσαλωτή παραλία με πολύχρωμα βότσαλα. Μπορείτε να πάτε με οποιοδήποτε μέσον, ακόμη και με το λεωφορείο της τοπικής συγκοινωνίας.Τρώτε πολύ καλό φαγητό και φρέσκο ψάρι στο γραφικό ταβερνάκι της. Έχει επίσης καφετέρια με ξαπλώστρες και ομπρέλλες . Ταβερνάκι επίσης βρίσκετε στην τοποθεσία Κουμαρό, λίγο πριν φθάσετε στην παραλία.

Βαγιά

Παραλία με πολύ καθαρά και κρύα νερά. ΄Έχει καφετέρια με απίθανη θέα, μόλις λίγα λεπτά από τη θάλασσα. Μπορείτε να πάτε με οποιοδήποτε μέσον, ή με καραβάκι από την Σκάλα.

Λιβάδι Καλογήρων

Παραλία με πεντακάθαρα νερά, πλούσια σκιά από δένδρα και σπηλαιωμένους βράχους. Αν είστε τυχεροί και στην κατάλληλη εποχή, θα δείτε παραδοσιακό θέρισμα και αλώνισμα. Στην καντίνα μπορείτε να πιείτε μπύρα και ουζάκι .

Χιλιομόδι

Νησάκι στην είσοδο της Πάτμου με την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα που κάθε χρόνο γίνεται ένα από τα καλύτερα πανηγύρια. Εκτός από κολύμπι στα πεντακάθαρα νερά του, μπορείτε να απολαύσετε στην ταβερνούλα τους παραδοσιακές θαλασσινές γεύσεις .

Άλλες παραλίες

O κόλπος του Μέρικα με τις τρεις παραλίες του. Πάνω Μέρικας . Κακαρίνα και κάτω Μέρικας . Πατελιά Μετά την Παναγιά του Γερανού. Λεύκες. Λίγο πριν τον Κάμπο (Υπάρχει καντίνα). Μεγάλο Μερσίνη, στον Άγιο Νικόλα τον Εύδηλο. Λιγκίνου ή δίδυμες παραλίες, πριν το Λιβάδι του Γερανού (Υπάρχει καντίνα) Κήποι. Κάτω από την Ι.Μ. Ευαγγελισμού. Πoλλές άλλες μικρές και απομακρυσμένες, με πεντακάθαρα νερά. Συμβουλευτείτε τους ντόπιους .

ΤΑ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΑ Αρκιοί

Μικρά πανέμορφα νησάκια, που ανήκουν διοικητικά στην Πάτμο και βρίσκονται, 8 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της και νότια των Λειψών. Στο μεγαλύτερο από αυτά τα νησιά κατοικούν 40 άνθρωποι οι περισσότεροι ψαράδες. Το λιμάνι που αράζουν τα καραβάκια από την Πάτμο και από τους Λειψούς είναι καλά κρυμμένο κοντά σε βράχους, οι οποίοι προστατεύ37


Chora with a magical view. Priest-monk Neophytos Symiakos rebuilt it in 1764. Its celebration day is 20th July.

Osios Christodoulos

It is located in the area of the salt-works (Alikes). ere is a tiny chapel founded by the founder of the big Monastery, Osios Christodoulos.

Virgin Mary of Gravas

e place of Virgin Mary of Gravas is built on the west side of Chora, between the hill of Kalamoti and the Holy Monastery of Evangelism.

Agia Paraskevi of Kavos

It is on the le of the gardens of Saint Christodoulos in the southeast of the island. It comprises by a tiny temple, dedicated to the martyr Saint Paraskevi. e icon of the Saint that is placed there is miraculous.

Kouvari

It is built on the north coast of the bay of Stavros, a creation of the elder scholar Am�lochios Makris. Also: Koumana, Saint George of Avlaki, Virgin Mary of Mandalaki, Virgin Mary of Kikou, Saint Nektarios at Loukakia.

EVENTS

UNIQUE AND UNBEATEN THE HOLY WEEK AND EASTER IN PATMOS Do not miss out on the Easter celebrations! During these days you will have the chance to watch a unique re-enactment of the

38

ουν το νησί από τους δυνατούς αέρηδες. Γύρω από το λιμανάκι βλέπουμε, τα παλιά άσπρα σπίτια από πέτρα. Πεντακάθαρες με πρασινογάλανα νερά, είναι οι παραλίες στο Λινάρι και στα Τηγανάκια. Θα βρείτε δωμάτια, εστιατόρια και καφετέριες.

Μαράθι

Πολύ καλή είναι η παραλία στο Μαράθι, ένα μικρό νησί απέναντι από τους Αρκιούς. Το νησάκι αυτό συνδέεται με καθημερινά καραβάκια από Πάτμο, Λειψούς και Λέρο. Θα βρείτε εστιατόρια και δωμάτια.

Αγαθονήσι

Το Αγαθονήσι απέχει μόνο 8 ναυτικά μίλια από τα παράλια της Τουρκίας περικυκλωμένο από άλλα μικρότερα νησιά ακατοίκητα όπως το Κουνελονήσι, Κατσαγάνι, Νερονήσι και άλλα. Είναι το καταλληλότερο μέρος για να ξεφύγεις. και να αυτοσυγκεντρωθείς. Διαθέτει προς ενοικίαση, 40 δωμάτια επίσης εστιατόρια και καφετέριες. Υπάρχει συγκοινωνία που το συνδέει με τη Δωδεκάνησο και καραβάκια με την Πάτμο και την Λέρο.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Απολλού. Βρίσκεται βορειοανατολικά του Γερανού στην

περιοχή Θερμιά. Ανοικοδομήθηκε από τον μοναχό Απολλώ. Tο λιμανάκι του, βγάζει από τα έγκατα της γης ζεστό νερό.

Προφήτης Ηλίας

Βρίσκεται στην υψηλότερη κορυφή του νησιού (269 μ.) νοτιοδυτικά της Χώρας από την οποία η θέα είναι μαγευτική. Ανοικοδομήθηκε το 1764 από τον ιερομόναχο Νεόφυτο τον Συμιακό.


Last Supper on Good ursday. On Easter Sunday you will be able to hear the Gospel of Resurrection in 7 languages and the dialect of Homer. On Tuesday aer Easter you should not fail to enjoy the parade of icons in Patmos.

Niptiras

e ceremony of the Holly Washbowl (NIPTIRAS) is a unique event that used to take place for centuries in Jerusalem, Patmos, Rome and Byzantium. e service of the Holy Washbowl has three parts: During the �rst part there is the discussion with the trust of our Jesus Christ to the students, highlighting to them the importance of deaconship as opposed to power. In the second part there is the indication of humbling, whereby Jesus Christ washes the feet of the students. e third part involves the agony and the prayers at Gethsemane.

Culture Festival of sacred music

ere is plenty of cultural activity during the summer on Patmos. Realization of artistic shows, concerts and celebrations. Surely the religious music festival that takes place in September stands out. It is a signi�cant cultural estate in which musical groups, choirs, orchestras, legitimate and religious music are introduced from Greece and other countries. e performances take place at the small theatre situated at the hypaethral of Apokalipsi and are relevant to the Religious expression. e Festival of Religious Music takes place between the 29th and the 7th September.

Όσιος Χριστοδούλος

Βρίσκεται στην περιοχή των Αλυκών και είναι αφιερωμένο στον ιδρυτή του Μεγάλου Μοναστηριού Όσιο Χριστόδουλο.

Παναγία του Γραβά

Το κάθισμα Παναγίας του Γραβά είναι κτισμένο δυτικά της Χώρας, μεταξύ του λόφου της Καλαμωτής και της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού. Ιδρύθηκε το 1775.

Αγία Παρασκευή του Κάβου

Βρίσκεται αριστερά από τους κήπους του Οσίου Χριστοδούλου στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού, αφιερωμένο στην μεγαλομάρτυρα Αγία Παρασκευή.

Κουβάρι

Κτισμένο στη βόρεια ακτή του κόλπου του Σταυρού (προς προφήτη Ηλία) και κτήτορας του ήταν ο γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής. Ο ναός είναι αφιερωμένος στον Ιωσήφ το Μνήστορα. Εκεί ασκήτεψαν σημαντικές προσωπικότητες και πνευματικοί της Πάτμου. Επίσης: Κάθισμα Κουμάνας, Αγίου Γεωργίου του Αυλακιού, Παναγίας του Μανδαλάκη, Παναγίας του Κύκκου, Αγίου Νεκταρίου στα Λουκάκια.

Θρησκευτικά δρώμενα Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα.

Μη χάσετε τις εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται το Πάσχα. Τις μέρες αυτές, θα σας δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσετε το μοναδικό θέαμα της αναπαράστασης του

39


40


Festival of taste and tradition.

e last few years “e festival of �avors and traditions of our islands and province” is organized in Patmos. is festival is full of the culinary traditions of the Greek islands accompanied by music and dancing offered by traditional dancing and musical groups. Famous tasters and well known individuals regarded as classics are invited to the Festival. Festival of Taste and Tradition is combined with the “12 best dishes contest which will take place on second weekend of June.

International Film Festival. Festival will be held 7 days on July.

International Film

Traditional dance’s Festival Place in September, aer the Festival of Sacred Music.

Other small celebrations Analipsi. With �res allong the coast beach in Campos

celebrated Analipsi of Christ, accompanied with food, wine, music and dance. 27th July for Saint Panteleimonas, on the island of Chiliomodi. 5th & 6th August. e day before the celebration of the Metamorphosis of the Saviour, the church of Jesus Christ, situated in Lower Kampos on the way to Lambi has its celebration. Aer the evening prayers, the celebration goes on in Lower Kampos. 14th August, the day before the celebration of the death of Virgin Mary there is the procession of the epitaph of Virgin Mary the Saviour of Chora. e Priest of the Holy Monastery of Patmos and all of the clergy leads the procession. e procession

Μυστικού Δείπνου (Νιπτήρας) τη Μεγάλη Πέμπτη . Μη χάσετε, τον εσπερινό της Αγάπης στο Μοναστήρι την ημέρα του Πάσχα. Θα ακούσετε το Ευαγγέλιο της Ανάστασης σε 7 γλώσσες και στην Ομηρική διάλεκτο. Την περιφορά των ιερών εικόνων, την Τρίτη της Διακαινησίμου στα σπίτια του νησιού.

Νιπτήρας

Η τελετή του Ιερού Νιπτήρα αποτελεί ένα μοναδικό γεγονός, που τελείτο ανά τους αιώνες στα Ιεροσόλυμα, στην Πάτμο, στη Ρώμη και στο Βυζάντιο. Η Ακολουθία του Ι. Νιπτήρα αποτελείται από τρία μέρη: Στο πρώτο εξελίσσεται η συνομιλία με τις παρακαταθήκες του Χριστού μας προς τους μαθητές, για τη διακονία και όχι την εξουσία Στο δεύτερο μέρος η ταπείνωση, όπου o Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών. Το τρίτο μέρος της Ακολουθίας είναι η αγωνία και η προσευχή στη Γεθσημανή.

Πολιτισμός - Φεστιβάλ Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής

Η πολιτιστική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι πλούσια στην Πάτμο. Πραγματοποιούνται εκθέσεις καλλιτεχνών, συναυλίες και εκδηλώσεις. Ξεχωρίζει το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη. Ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός που συμμετέχουν μουσικά σχήματα, χορωδίες και ορχήστρες, λόγιας και Θρησκευτικής Μουσικής από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Οι παραστάσεις του Φεστιβάλ δίνονται στο θεατράκι του

41


begins at the church of Great Virgin Mary in the square of Saint Levia, it goes on to the square of Loza and ends at the church at the Church of Virgin Mary the Saviour. During the procession of the Epitaph, everyone chants praises. On the night before, there is a long vigil at the church of Virgin Mary the Saviour. 15th August ere is a festival at the chapel of Virgin Mary of Geranos, in Geranos area, with a traditional feast, with food, dancing and singing, aer the evening prayers. e chapel of Virgin Mary of Geranos is located at the top of a hill of the area Geranos of our island, it is one of the oldest and most beautiful monuments of Patmos. Was that on the speci�c point there used to be a pre-Christian settlement surrounded by walls and possibly an old gentile temple, on the ruins of which, today’s Christian double church was built by f ishermen and inhabitants of the Consulate of Skala in Patmos. e little chapel was built 160 years ago, on an older building and it comprises of 2 tiny temples, (the temple of e Death of Virgin Mary and the temple of St. Aeolian) with a common portal. 24th September is the day of celebration of Saint ekla the apostle. e church of Saint ekla is above the tiny island with the same name, apposite the area Agriolivadi. From the early morning hours of the day before, boats arrive with visitors and locals, so as to enjoy the evening prayers by the priest of Kampos, the blessing of the holy bread and the coffee treat.At night there is a great celebration with food, wine and singing.

Customs

During all services and evening prayers at chapels, coffee, traditional pies and sweets are offered as a treat. Name days are celebrated for 40 days. 42

υπαίθριου χώρου της Αποκάλυψης. Το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής, πραγματοποιείται κατά την περίοδο, από 29 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου.

Φεστιβάλ Γεύσης και Παράδοσης

«Το Φεστιβάλ Γεύσης και παράδοσης Αιγαίου” . Ένα φεστιβάλ με πρωταγωνιστή την παραδοσιακή γεύση των νησιών μας και εμπλουτισμένο με χορό και μουσική από παραδοσιακά χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα.Καλεσμέ-


νοι γνωστοί γευσιγνώστες. Πραγματοποιείται το δεύτερο Σαβατοκύριακο Ιουνίου και περιλαμβάνει events για το εύ ζήν.

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου (IFFP) Πραγματοποιείται Ιούλιο.

Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών. Πραγματοποιείται Σεπτέμβριο, μετά το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής.

Πανηγύρια

Της Αναλήψεως. Πανηγύρι με φωτιές, χορό, μουσική και φαγητό στην παραλία του Κάμπου. 27 Ιουλίου του Αγίου Παντελεήμονα. Πανηγύρι στο νησί Χιλιομόδι. 5 και 6 Αυγούστου. Παραμονή και ανήμερα της γιορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, πανηγυρίζει η εκκλησία του Χριστού που βρίσκεται στον Κάτω Κάμπο στο δρόμο για τη Λάμπη. Μετά τον πανηγυρικό εσπερινό, συνεχίζεται γλέντι στον Κάτω Κάμπο. 14 Αυγούστου, παραμονή της Κοιμήσεως, γίνεται η περιφορά του επιταφίου της Παναγιάς στη Χώρα. Στη λιτανεία της περιφοράς, προεξάρχει ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Πάτμου με τη συμμετοχή του ιερού κλήρου. Η περιφορά, ξεκινάει από την εκκλησία της Μεγάλης Παναγιάς, πηγαίνει στην πλατεία της Αγίας Λεβιάς, από κει στην πλατεία της Αγίας Διασώζουσας και καταλήγει στην πλατεία της Λόζας. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς του Επιταφίου ψάλλονται τα Εγκώμια. Το βράδυ της παραμονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γίνεται μεγάλη αγρυπνία στην εκκλησία της Παναγιάς της Διασώζουσας . Η εικόνα της είναι θαυματουργή εικόνα. 15 Αυγούστου. Ανήμερα της Κοίμησης της Παναγίας, πανηγυρίζει η Παναγία του Γερανού, στην περιοχή Γερανός. Μετά τον Εσπερινό, όλο το νησί γλεντάει μέχρι το πρωί, με φαγητό, χορό και τραγούδι. Στο συγκεκριμένο σημείο, υπήρχε προχριστιανική συνοικία με τείχη και πιθανόν παλαιός ειδωλολατρικός ναός, που στα ερείπια του κτίστηκε χριστιανικός, που κι αυτός έπεσε και πάνω στα ερείπια του κτίστηκε πριν 160 χρόνια, από ψαράδες και κατοίκους του Κονσολάτο Σκάλας, ο σημερινός δίκλιτος ναός, που αποτελείται από 2 μικρούς ναΐσκους, (η Κοίμηση της Θεοτόκου και η Αγία Ιουλιανή). Την ίδια μέρα γιορτάζει η Παναγιά της Εξώσκαλας στην ομώνυμη περιοχή. Στο τέλος της λειτουργίας γίνεται περιφορά της εικόνας και παραδοσιακό καφέδισμα. 24 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει η Αγία Θέκλα η Οσιαπόστολος και πανηγυρίζει το εκκλησάκι που βρίσκεται στο ομώνυμο νησάκι απέναντι από το Αγριολιβάδι. Ξένοι και ντόπιοι, χαίρονται τον εσπερινό, την αρτοκλασία και το καφέδισμα. Το βράδυ στήνεται γλέντι με φαγητό, κρασί και τραγούδι. Έθιμα. Σε όλες τις λειτουργίες και τους εσπερινούς των εξωκλησιών, γίνονται καφεδίσματα και κεράσματα, με καφέ, παραδοσιακές πίττες και γλυκά. Οι ονομαστικές εορτές κρατάνε 40 Μέρες.

Τοπικές γιορτές

26 Σεπτεμβρίου και 8 Μαΐου. Εορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ο Ευαγγελιστής. 21 Οκτωβρίου και 16 Μαρτίου. Η εορτή του Οσίου Χριστοδούλου του κτήτορα της Ιεράς Μονής Πάτμου. 6 Οκτωβρίου. Εορτή του Απόστολου Θωμά.

43


Local celebration days

26th September & 8th May e metastasis of St. John the eologian, Evangelist. 21st October & 16th March.e celebration of the St. Christodoulos the founder of the Holly Monastery of Patmos. 8th May the day of St. John the eologian, Evangelist. 6th October celebration of Saint omas.

Anniversaries

7th March is the anniversary of the inclusion of Dodecanese in the Hellenic State.

Folk dancing At each festival, any celebration play traditional music and dance traditional dances. At restaurant “Alloni” in Chora one can enjoy folk dancing by a special group of dancers.

Winning Sights – Distinctions PATMOS: A World Heritage Monument of UNESCO

Patmos has been included in the catalogue “Monuments of World Heritage of UNESCO” since 1999, because of the historical centres of the island (Chora) the Monastery of St. John and the Sacred cave of the Apocalypse. is declaration was based on the criteria of architecture, the unchanged religious rituals through the centuries and its constant evolution since the 12th century, which made both places into centres of pilgrimage. e decisions’ proceedings of the UNESCO Committee mentions: “e Monastery, the Sacred Cave and Chora, form a unique traditional Orthodox Pilgrimage, that syndicate

44

Επέτειοι

7 Μαρτίου. Επέτειος της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα.

Παραδοσιακοί χοροί και γλέντι.

Στο εστιατόριο “Αλώνι” στη Χώρα, θα απολαύσετε τους παραδοσιακούς χορούς του νησιού μας από τοπικό χορευτικό συγκρότημα με παραδοσιακές φορεσιές και θα χορέψετε μαζί τους.

Βραβευμένα Αξιοθέματα Διακρίσεις

Πάτμος: Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο.

H Πάτμος περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1999. Η ανακήρυξη της σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, έγινε για το ιστορικό κέντρο του νησιού (Χώρα), τη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και το Ιερό Σπήλαιο Αποκάλυψης. Τα κριτήρια της ανακήρυξης σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, την αδιάκοπη εξέλιξη της από τον 12ο αιώνα ως θρησκευτικό κέντρο προσκυνήματος και τις αναλλοίωτες θρησκευτικές τελετές μέσα στους αιώνες. Το πρακτικό της απόφασης της Επιτροπής της UNESCO αναφέρει: «Η Μονή, το Ιερό Σπήλαιο και η Χώρα της Πάτμου, αποτελούν μοναδικό παραδοσιακό Ορθόδοξο Προσκύνημα, που συνδυάζει την σταδιακή και αδιάκοπη εξέλιξη από τον 12ο αιώνα, με την διατήρηση θρησκευτικών παραδόσεων και τελετών της παλαιοχριστιανικής εποχής».


the gradual and constant evolution since the 12thcentury with the conservation of religious traditions and rituals of the old Christian times”. e edict of Alexios A’ Komninos (chrisovoulo) is included in the catalogue of world factual heritage. e golden signed document of Alexios A Komninos has been included in global documented Heritage List.

Patmos’ Windmills. e windmills of Patmos were nominated by Europa Nostra as the best restored windmills in Europe. Several restored windmills from all over Europe were tested, but the prize was given to Patmos’ windmills because they were restored down to the very last detail and their proposed uses deal with future production and education. e three windmills have been an integral part of the sites’ aesthetics, the islands and its tradition, as they have been helping its economy. ey belong to the Holy Monastery of Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου and they are located on the top of Chora’s hill. e two windmills were built in 1588, and the third in 1863. In the 1950s’ the production of �our stopped and that was when the windmills were abandoned and fell into decline, like most of the European windmills. In 2010 they were restored with the initiative and the �nancing of Charles Pictet, banker and navigator, the Swiss friends of Patmos, the Niarchos foundation e.tc. Ever since they have been part of Patmos’ sightseeing and educational tools that help us love the earth and its fruits.

O χρυσόβουλος λόγος του Αλέξιου Α’ Κομνηνού, είναι στον κατάλογο παγκόσμιας τεκμηριωμένης κληρονομιάςκαι ο χρυσόβουλος λόγος του Αλέξιου Α’ Κομνηνού, είναι στον κατάλογο παγκόσμιας τεκμηριωμένης κληρονομιάς.

Ανεμόμυλοι της Πάτμου .

Οι ανεμόμυλοι της Πάτμου βραβεύτηκαν από την Europa Nostra σαν τους καλύτερα αποκαταστημένους ανεμόμυλους στην Ευρώπη . Εξετάστηκαν διάφοροι ανεμόμυλοι που συντηρήθηκαν από όλη την Ευρώπη, αλλά το βραβείο δόθηκε στους ανεμόμυλους της Πάτμου γιατί αποκαταστάθηκαν στην τελευταία τους λεπτομέρεια και οι προτεινόμενες χρήσεις αφορούν τη μελλοντική παραγωγή και εκπαίδευση. Οι ανεμόμυλοι είναι τρεις και αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος της αισθητικής του τοπίου του νησιού και της παράδοσης, καθώς συνέβαλλαν στην οικονομία του. Ανήκουν στη Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και βρίσκονται στην κορυφή του λόφου της Χώρας. Οι δύο ανεμόμυλοι χτίστηκαν το 1588, ο δε τρίτος το 1863. Όταν σταμάτησε η παραγωγή αλευριού στη δεκαετία του 1950, οι ανεμόμυλοι εγκαταλείφθηκαν και έπεσαν σε παρακμή, όπως έκαναν οι περισσότεροι ανεμόμυλοι στην Ευρώπη. Το 2010 αποκαταστάθηκαν με την πρωτοβουλία και την χρηματοδότηση του τραπεζίτη και θαλασσοπόρου Charles Pictet, φίλων Ελβετών της Πάτμου, του ιδρύματος Νιάρχος κ.ά. Από τότε αποτελούν αξιοθέατα της Πάτμου και εκπαιδευτικά εργαλεία για να αγαπήσουμε τη γη και τους καρπούς της.

45


46


47


Grikos bay

A worlds’ most beautiful bay. Grikos bay has been officially included in the2011 catalogue of “the most beautiful bays in the world”, supported by Unesco Foundation. Its excellent natural beauty, its conservation with respect to the environmental and cultural values of the island, the fauna and flora have been the criteria to include Grikos bay in the catalogue. The integration of the bay is subject to safeguards, for the environment and the excellent natural beauty. This integration is standing as a reputation for the local people in local and national level and is specified as touristic and economic development. Grikos bay integration as “one of the most beautiful bays in the world” has made the Patmian catalogue of distinctions even longer. Among Europe’s 10 most idyllic destinations, the FORBES magazine has classified Patmos as number one. Also, «Alexios A’ Komnino’s hrysobull reason» is in the catalogue of the documented world heritage.

Twinnings

Patmos is twinned with three European Municipalities: e Municipality of Rome Grottaferatta, the Municipality of Brussels Auderghem and the Municipality of Somerset Glastonbury, England.

Twinning with the Municipality of Brussels Auderghem

e twinning between the Municipality of Auderghem, Brus-

48

Κόλπος Γροίκου

Ένας από τους ομορφότερους στον κόσμο. Στον κατάλογο των ομορφότερων κόλπων του κόσμου του οργανισμού “the most beautiful bays in the world” που στηρίζεται από την ΟΥΝΕΣΚΟ έχει συμπεριληφθεί και επίσημα από το 2011 ο κόλπος του Γροίκου. Κριτήρια για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο αποτέλεσαν η εξαιρετική φυσική ομορφιά του κόλπου, η διατήρηση με σεβασμό στις περιβαλλοντικές και πολιτιστικές αξίες του νησιού, όπως η πανίδα και η χλωρίδα. Η ένταξη του κόλπου υπόκειται σε διασφαλίσεις, του περιβάλλοντος και της εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς. Η ένταξη αυτή αποτελεί κύρος για τον τοπικό πληθυσμό σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, και προδιαγράφεται τουριστική και οικονομική ανάπτυ Με την ένταξη του κόλπου του Γροίκου «στους ομορφότερους κόλπους του κόσμου» μεγάλωσε ο κατάλογος διακρίσεων του νησιού της Πάτμου. Να θυμίσουμε ότι το Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης, ο οικισμός της Χώρας και το Μοναστήρι, είναι μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Το περιοδικό FORBES την κατέταξε πρώτο ειδυλλιακό προορισμό στους 10 της Ευρώπης και ο χρυσόβουλος λόγος του Αλέξιου Α’ Κομνηνού, είναι στον κατάλογο παγκόσμιας τεκμηριωμένης κληρονομιάς.

Αδελφοποιήσεις

Η Πάτμος είναι αδελφοποιημένη με τρεις Ευρωπαϊκούς Δήμους: To Δήμο Ρώμης Grottaferatta, το Δήμο Βρυξελλών Auderghem και το Δήμου του Σόμερσετ της Αγγλίας, Glastonbury.


49


50


51


sels and the Municipality of Patmos was typically signed on the 24th of May 2002. It was signed by the mayor, the minister of Environment and Trade Mr. DIDIER GOSUIN and the mayor of Patmos Mr. Mattheo Meliano. is took place at the Municipality building of AUDERGHEM, during a city council meeting where everyone was present. Many Belgian ministers and all the authorities of Brussels were present at the twinning’s ceremony. e Greek ambassador was present, together with the general consul of Greece, the Metropolitan, the commander of Federal police, representatives of the European community and a great number of other people.Many cultural exchanges take place between the municipalities.

Twinning with GROTTAFERRATA e Twinning with the Municipality of Rome GROTTAFERRATA, took place on the 20th March, 2004. Common data connect Patmos and GROTTAFERRATA. In GROTTAFERRATA, the Greek Orthodox culture is alive since 1004. e way God is worshiped is the same with that of Orthodox Churches. Something in common connects the city people and Patmos: it’s the historical monastery of Panagia Kriptoferis, which celebrates on the 26th September, a day in memorial of St. Nile. In 2004, the Monastery celebrated, with great splendour, 1000 years since its establishment. e relations between Kriptoferi Patmos began in 1937, perhaps it goes back to the Byzantine period when close relations existed between the Monastery of John the eologian and the monastery of Kalavria, where the monks of GROTTAFERRATA came from. e Twinning, took place on 20th March 2004 at

52

Αδελφοποίηση με τον δήμο Βρυξελλών Auderghem

Η Αδελφοποίηση δήμου AUDERGHEM Βελγίου και Δήμου Πάτμου υπεγράφη τυπικά, στις 24 Μαΐου 2002 σε μια ακαδημαϊκή συνεδρίαση του Δ.Σ στο Δημαρχείο της πόλης του AUDERGHEM, από τον δήμαρχο και υπουργό Περιβάλλοντος και Εμπορίου του Βελγίου κ. DIDIER GOSUIN και τον δήμαρχο Πάτμου κ. Ματθαίο Μελιανό. Στην τελετή της αδελφοποίησης, παρέστησαν όλες οι αρχές των Βρυξελών και πολλοί υπουργοί του Βελγίου. Παρευρέθησαν ο Έλληνας πρέσβης, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος, ο Μητροπολίτης, ο διοικητής της Ομοσπονδιακής αστυνομίας, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής κοινότητας και πλήθος κόσμου. Μεταξύ των δήμων γίνονται πολιτιστικές ανταλλαγές.

Αδελφοποίηση με την GROTTAFERRATA

Η Αδελφοποίηση με τον Δήμο της Ρώμης Grottaferatta έγινε 20 Μαρτίου 2004. Την Πάτμο και την GROTTAFERRATA, συνδέουν πολλά κοινά στοιχεία. Στην GRATTAFERRATA ζει από το 1004 η ελληνορθόδοξη παράδοση. Η θεία λατρεία είναι ίδια με αυτή των ορθοδόξων εκκλησιών. Με τους κατοίκους της πόλης, συνδέει την Πάτμο κάτι κοινό: ένα ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Κρυπτοφέρης που πανηγυρίζει στις 26 Σεπτεμβρίου ημέρα μνήμης του Αγίου Νείλου. Το 2004 το μοναστήρι γιόρτασε με λαμπρότητα τα 1000 χρόνια από την ίδρυση του. Οι σχέσεις της Κρυπτοφέρης με την Πάτμο ξεκίνησαν ουσιαστικά το 1937 όταν ο ηγούμενος της Ισίδωρος επισκέφθηκε


the library of the Panagia Kriptoferi Monastery, in the presence of the 7 mayors. e mayor of Patmos Mr.Grigoris Kamposos, was represented by deputy mayor, Mr. Manolis Gryllis. On the 26th September 2006, in celebration of theTwinning, e Municipality of GROTTAFERRATA, renamed a public park “Giardini di Patmos” (Gardens of Patmos). is park is located in the heart of the city, and it was called “Gardens of the Holly Heart”.In this space a block of schools houses 500 students. e area is a children’s “MARKET”.On the 6th September 2007 the twinning was sealed on behalf of Patmos, by giving the name of GROTTAFERRATA to one of the island’s roads.

e Twinning of the Municipality of Somerset, England, Glastonbury e twinning with Municipality of Glastonbury, took place on 21st September 2009 at the English town. e town’s mayor Mr. Edward James had prepared an excellent ceremony, where John Dalton, with his Celtic Harp, gave a concert and guests we welcomed with an English traditional meal. Apart from the mayor of Glastonbury, the City Council, the citizens of Glastonbury, representatives of the Municipality of Patmos discussed cultural and athletic exchange. is Twinning’s proposal, which was accepted by the Patmian City Council, was made aer the visit to our island by small committee that consisted of , the Deputy Mayor Ms. Zo d’ Ay, the president of the Regional Council and the Deputy Mayor of Glastonbury, Edward James .

το νησί. Ίσως όμως να ανάγονται και στα χρόνια του Βυζαντίου όταν η Μονή του Ιωάννου του Θεολόγου είχε σχέσεις με μοναστήρια της Καλαβρίας, απ΄ όπου προήλθαν και οι μοναχοί της GROTTAFERRATA. Η παράδοση των σχέσεων με την Πάτμο συνεχίζεται στις 20 Μαρτίου 2004 όταν στην αίθουσα της βιβλιοθήκης της Μονής Παναγίας Κρυπτοφέρης, παρουσία του δημάρχου της πόλης, του ηγουμένου της Μονής και των 7 δημάρχων των αδελφοποιημένων με την GROTTAFERRATA, έγινε η αδελφοποίηση της με την Πάτμο. Τον τότε δήμαρχο Πάτμου κ. Καμπόσο, εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχος κ. Μανώλης Γρύλλης. Για την αδελφοποίηση, ο Δήμος GROTTAFERATA στις 26 Σεπτεμβρίου 2006, βάπτισε ένα δημόσιο πάρκο της πόλης, σε Giardini di Patmos( Κήποι της Πάτμου). Το πάρκο είναι στην καρδιά της πόλης, παλιά ονομαζόταν «Κήπος της Άγιας Καρδιάς». Στον χώρο αυτό στεγάζεται ένα συγκρότημα σχολείων που αριθμεί 500 μαθητές. Αυτή η περιοχή είναι η «ΑΓΟΡΑ» των παιδιών. Υπάρχει θέατρο, ένα γήπεδο για τα πιο μικρά παιδιά, γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου, κλειστό γυμναστήριο και ένα πολιτιστικό και ψυχαγωγικό κέντρο. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2007 με την ονοματοδοσία ενός δρόμου στη GROTTAFERRATA στη Σκάλα σφραγίστηκε και από την πλευρά της Πάτμου η διαδικασία της αδελφοποίησης

Με τον Δήμο του Somerset της Αγγλίας Glastonbury.

Η αδελφοποίηση με το δήμο Glastonbury έγινε 21 Σεπτεμβρίου 2009 στην Αγγλική πόλη. Στην τελετή, εκτός από το δήμαρχο του Glastonbury, το Δ.Σ. του Δήμου παρεβρέθηκαν 53


54


Patmos and Glastonbury share many historical characteristics that derive from Christianity, e.g. Joseph of Arimathea lived on the ancient Island of Avalon, and John the eologian, Christ’s most beloved Apostle, lived on Island of Patmos. We should note that this is the �rst twinning between Great Britain and Greece.

THE END

εκπρόσωποι του Δήμου Πάτμου και συζήτησαν πολιτιστικές και αθλητικές ανταλλαγές. H πρόταση για την αδελφοποίηση έγινε από τo GLASTONBURY μετά από επίσκεψη στο νησί μας μιας μικρής αποστολής από την αντιδήμαρχο κ. Zo d’ Ay, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τον Αντιδήμαρχο του Glastonbury, Edward James. Η Πάτμος και το GLASTONBURY έχουν κοινά ιστορικά στοιχεία, όπως π.χ. στην αρχαία ιερή νήσο Avalon, έζησε ο Ιωσήφ από Αριμαθαίας και στην Πάτμο ο Ιωάννης ο Θεολόγος ο Αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Η αδελφοποίηση αυτή είναι η πρώτη μεταξύ Μ. Βρετανίας και Ελλάδας.

ΤΕΛΟΣ

55


56


57


58


59


60


61


62


63


3

1

1

4

2

1: Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Holy Evangelism Monastery 2: Νησάκι Αρκιοί Arki Island 3: Νησάκι Μαράθι Marathi island

5

7

4: Μελόι Meloi

6

5: Παραλία Βαγιάς Vagia beach 6: Λιβάδι Καλογήρων Livadi Kalogiron 7: Λιγγίνου (Δίδυμες) Ligginou ( twins) 64


1

1: Μ. Πέμπτη Τελετή Ι. Νιπτήρα e ceremony of the last supper 2: Μ. Παρασκευή Περιφορά Επιταφίου Charcoal Friday Sepulchral procession

1

2 3

3. Φεστιβάλ Γεύσης και παράδοσης Festival of �avors and traditions 4. Παραλία Λιβάδι Γερανού Livadi geranou beach

4

65


4

1

2

66

1: Ψιλή άμμος Psili Amos 2: Γροίκος και Πέτρα Καλικατσούς Grikos and Petra Kalikatsou 3: Παραλία Λάμπης Lampi Beach 4: Παραλία Κάμπου Kampos beach 5: Αγριολιβάδι Agriolivadi

3


5

67


Ο κόλπος του Γροίκου Grikos bay

Η Σκάλα απο την Χώρα Skala. View from CHORΑ

Oι Ανεμόμυλοι στην Χώρα e Windmills at CHORΑ

ÖåóôéâÜë ÈñçóêåõôéêÞò ÌïõóéêÞò ÐÜôìïõ Festival of sacred music of Patmos

ÓõíáðÜíôçìá Åëëçíéêþí Ðáñáäïóéáêþí ×ùñþí, ÐÜôìïõ Festival of Hellenic Traditional Dances of Patmos

68


1

4

2 5 1. H Xþñá êáé ôï ìïíáóôÞñé íý÷ôá. Chora and Monastery at night. 2. Êñïõáæéåñüðëïéï óôï ëéìÜíé. Cruise boat in port. 3. ØáñÜò. Fhiserman 4. ¢ðïøç áðï ôçí ×þñá View from Chora 5. Êáëíôåñßìé óôçí ×þñá Kalnterimi at Chora.

3 69


info phone: +30 22470 29321 70


71


“Μονοπάτια Πολιτισμού’’ στην Πάτμο “Paths of Culture’’ in Patmos ��������������������������

1. Σκάλα-Χώρα – Σκάλα (μέσω Ι.Μ. Αποκαλύψεως): 1,7 χλμ. (Σκάλα - Χώρα: 40’/Χώρα-Σκάλα: 30’. Skala-Chora - Skala (via the Holy Monastery of the Apocalypse): 1,7 km (Skala- Chora: 40’/ Chora - Sκala: 30’). 2. Απορθιανός (Χώρα -Σκάλα) 2,4 χλμ. (Χώρα – Σκάλα: 40’ / Σκάλα -Χώρα: 50’). Aporthianos (Chora – Skala): 2,4 km (Chora – Scala: 40’ / Skala Chora: 50’). 3. Αρχαιολογικός χώρος Καστελλίου: 3,2 χλμ-2 ώρες. Archaeological site of Kastelli: 3,2 km -2 hours. 4. Χώρα-Γροίκος -Διακόφτι:3 χλμ-1 ώρα 10’. Chora-Grikos -Diako�i: 3 km - 1 hour 10 ‘. 5. Χώρα- Kήποι - Ι.Μ. Ευαγγελισμού-Χώρα : 2,5 χλμ- 2 ώρες. Chora- Kipoi-Holy Monastery of the Annuncia�on-Chora : 2,5 km-2 hours. 6. Σταυρός - Πρασόβουνο-Ψιλή Άμμος Σταυρός : 6 χλμ -3,5 ώρες. Stavros-Prasovouno-Psili Ammos -Stavros : 6 km -3,5 hours. 7. Βαγιά-Αγ. Δημήτριος-Κάθισμα ΑπωλλούΠαναγία Γερανού-Λιβάδι Γερανού-Βαγιά : 10,2 χλμ-5 ώρες. Vaghia-Ayios Demetrios-Kathisma Apollou-Panaghia Geranou-Livadi Geranou-Vaghia: 10,2 km-5 hours 8. Χώρα-Προφήτης Ηλίας: 1 χλμ-30’. Chora-Profi�s Ilias: 1km-30’.

������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������� ������������������������ ������������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������������������� �������������������������

72

Τριπόδων 28, 105 58 Αθήνα Tel.: 210-32 25 245 e-mail: sepi@ellinikietairia.gr www.ellet.gr


73


74


7375


76


77


78


79


ÉåñÜ ÌïíÞ ÐÜôìïõ Ç

ÌïíÞ ôïõ Áãßïõ ÉùÜííç ôïõ Èåïëüãïõ Üñ÷éóå íá êôßæåôáé ôï 1088 áðü ôïí 1⁄4óéï ×ñéóôüäïõëï. Ï üóéïò ×ñéóôüäïõëïò, åðåéäÞ ôïí êáôáäßùêáí ïé Ôïýñêïé, æÞôçóå áðü ôïí áõôïêñÜôïñá ôïõ Âõæáíôßïõ ÁëÝîéï Á´ Êïìíçíü, íá ôïõ äïèåß ôï ìéêñü Üãïíï êáé Üíõäñï íçóß ÐÜôìïò, ãéá íá åãêáôáóôáèåß. Åêåßíïò, ôïõ ôï ÷Üñéóå ìå ÷ñõóüâïõëï, ìáæß äå ìå áõôü êáé ôá ãýñù íçóéÜ.. Ï ×ñõóüâïõëïò Ëüãïò ôïõ áõôïêñÜôïñá Áëåîßïõ Á´, ðïõ áðïôåëåß ôï Ýããñáöï ôåêìÞñéï ôçò äùñåÜò ôçò ÐÜôìïõ óôïí 1⁄4óéï ×ñéóôüäïõëï, êáôáãñÜöçêå óôïí Ðáãêüóìéï ÊáôÜëïãï ÔåêìçñéùìÝíçò ÊëçñïíïìéÜò ôçò UNESCO. Ìå ôïí üóéï ×ñéóôüäïõëï, óôï íçóß Þñèáí êáé åãêáôáóôÜèçêáí ìïíá÷ïß êáé ðïëßôåò, áðü ôçí ÊñÞôç êáé ôçí ìéêñÜ Áóßá, áñ÷éêÜ ÷ùñßò ãõíáßêåò êáé ðáéäéÜ. Ìüëéò ïëïêëçñþèçêå ç ÌïíÞ êáé ôï êÜóôñï ôçò, öÜíçêå ç áíÜãêç íá êáëëéåñãçèåß ôï íçóß êáé åðåéäÞ äåí Þôáí äõíáôü íá åîáóöáëßóåé ìüíéìïõò êáôïßêïõò ÷ùñßò ïéêïãÝíåéåò, ï 1⁄4óéïò åðÝôñåøå ôçí åãêáôÜóôáóç ïéêïãåíåéþí ìáêñéÜ áðü ôçí ÌïíÞ, óôï âüñåéï Üêñï ôïõ íçóéïý, áðü ôïí Üãéï Íéêüëá ôïí Åýäçëï ìÝ÷ñé ôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÂáãéÜò! Ïé ëáúêïß áõôïß, åñãÜæïíôáí êáé Ýìåíáí ðÝíôå çìÝñåò ôçí åâäïìÜäá óôç ÌïíÞ êáé ôéò õðüëïéðåò ðÞãáéíáí óôéò ïéêïãÝíåéåò ôïõò! Áðü ôïí 12ï áéþíá ì.×. ï ôüôå çãïýìåíïò ôçò ÌïíÞò, åðÝôñåøå óôïõò ÷ùñéêïýò êáé óôïõò óôñáôéþôåò íá ìÝíïõí ìÝóá óôç ÌïíÞ ôïõò êáëïêáéñéíïýò ìÞíåò, ãéá íá ôçí ðñïöõëÜîïõí áðü ôéò åðéäñïìÝò ôùí ðåéñáôþí ðïõ Üñ÷éæáí åêåßíç ôçí ðåñßïäï, ôïí äå 13ï áéþíá ïé ëáúêïß æçôïýí íá åãêáôáóôáèïýí óôçí ðåñéï÷Þ ãýñù áðü ôï êÜóôñï ôçò ÌïíÞò, þóôå íá ðñïóôáôåýïíôáé óå áõôü êáé íá ôï õðåñáóðßæïíôáé óå þñåò êéíäýíïõ! Ç ÌïíÞ õðÜãåôáé óôï Ïéêïõìåíéêü Ðáôñéáñ÷åßï, êáé åßíáé Ðáôñéáñ÷éêÞ Åîáñ÷ßá ìå Ðáôñéáñ÷éêü Ýîáñ÷ï ôïí çãïýìåíï ôçò, ìå åéäéêÜ ðñïíüìéá. Ìå ôá ôåñÜóôéá 15 ìÝôñùí ýøïõò ôåß÷ç ôïõ, ôï êÜóôñï ôçò ÌïíÞò äåóðüæåé ôïõ íçóéïý. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí ðåéñáôéêþí åðéäñïìþí, ïé êÜôïéêïé Ýâñéóêáí ðñïóôáóßá ìÝóá ó áõôÜ. ÐÜíù áðü ôéò äýï êáé ìïíáäéêÝò ðüñôåò ôïõ, õðÜñ÷åé ï ëåãüìåíïò öïíéÜò, Ýíá åßäïò åîþóôç, áðü ôïí ïðïßï Ýñé÷íáí æåìáôéóôü ëÜäé, ãéá íá åìðïäßóïõí ôçí åßóïäï ôùí ðåéñáôþí. Ç ÌïíÞ åßíáé êôéóìÝíç óå ðÝíôå åðßðåäá ìå ðïëëÜ óôïé÷åßá áðü ôçí ðáñáäïóéáêÞ íçóéþôéêç áñ÷éôåêôïíéêÞ. Ç áñ÷éêÞ ôçò ìïñöÞ ðëïßïõ, ìå ðëþñç óôï ÉêÜñéï ðÝëáãïò, áëëïéþèçêå ëüãù ôùí äéáöüñùí áíáãêþí ðïõ ðñïÝêõøáí ãéá ðñïóèÞêåò êáé äéáìïñöþóåéò. Ôá êåëéÜ ôùí ìïíá÷þí åßíáé êôéóìÝíá ãýñù áðü ôï êáèïëéêü. Ç ÌïíÞ Ý÷åé äÝêá ðáñåêêëÞóéá åê ôùí ïðïßùí ôá ôÝóóåñá åßíáé óôçí áõëÞ. Óôï Êáèïëéêü ôçò ÌïíÞò, õðÜñ÷åé ôï ôÝìðëï, ìïíáäéêÞò ôÝ÷íçò, Ýñãï ôïõ 1820, öéëïôå÷íçìÝíï áðü 12 îõëïãëýðôåò. Ïé åéêüíåò êáé ïé ôïé÷ïãñáößåò ôïõ Êáèïëéêïý åßíáé áîåðÝñáóôçò ïìïñöéÜò êáé áîßáò.

80

Ìïõóåßï (ÓêåõïöõëÜêéï) êáé ÂéâëéïèÞêç

Ôï Ìïõóåßï êáé ç âéâëéïèÞêç, îåêßíçóáí íá äçìéïõñãïýíôáé áðü ôïí 1⁄4óéï ×ñéóôüäïõëï. Óôçí åßóïäü ôïõ ìïõóåßïõ, õðÜñ÷åé áíôßãñáöï åéêüíáò ôçò ÁðïêÜëõøçò ôïõ 1626. Óôï Ìïõóåßï, öõëÜóóåôáé Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò áðü ôá êåéìÞëéá ôçò ÌïíÞò, êáèþò êáé åéêüíåò áíåêôßìçôçò áîßáò . Ìåôáîý áõôþí êáé ç øçöéäùôÞ åéêüíá ôïõ Áã. ÍéêïëÜïõ ôïõ 11ïõ áéþíá. ÖõëÜóóïíôáé åðßóçò õöáíôÜ êáé Üìöéá ÷ñõóïêÝíôçôá, äùñåÝò ðëïõóßùí Ðáôìßùí. ÁóçìÝíéá êáé ÷ñõóÜ óêåýç, ìïíáäéêÜ áñéóôïõñãÞìáôá, ìå ãíùóôüôåñï áðü áõôÜ ôçí ìßôñá ôïõ ÐáôñéÜñ÷ç Íåüöõôïõ ôïõ ÓÔ ´ ðïõ åßíáé äéáêïóìçìÝíç ìå ðïëýôéìá ðåôñÜäéá êáé ÷ñõóü. ¸íá Üëëï ìåãÜëï êåöÜëáéï ôçò ÌïíÞò åßíáé ç ÂéâëéïèÞêç ôçò. Áðïôåëåß ôç ãñáðôÞ éóôïñßá ôçò ÉåñÜò ÌïíÞò êáé ôçò ÐÜôìïõ. ÌÝóá óôá Ýããñáöá ôçò ðåñéÝ÷åôáé ôï éäñõôéêü ÷ñõóüâïõëï, üðïõ ï ÁëÝîéïò ï Á’ ï Êïìíçíüò ðáñá÷ùñïýóå ôï 1088 óôïí 1⁄4óéï ×ñéóôüäïõëï ôçí ÐÜôìï. Åßíáé ìéá ðëïýóéá ðçãÞ ðëçñïöïñéþí ãéá ôïí ìïíáóôéêü âßï êáé ôéò óõíèÞêåò ðïõ Ýèåôáí ïé åêÜóôïôå êáôáêôçôÝò.(ð.÷. öüñïõò, ìïñöÝò åìðïñßïõ êáé äéïßêçóçò). Óôï ðáñåêêëÞóé ôïõ Ïóßïõ ×ñéóôïäïýëïõ äßðëá óôï Êáèïëéêü, óþæïíôáé óå åéäéêü åêèåôÞñéï: ôï óêÞíùìá ôïõ Ïóßïõ ×ñéóôïäïýëïõ, ç êÜñá ôïõ Áðïóôüëïõ ÈùìÜ, ç ëÜñíáêá ôïõ Áãßïõ ÓôåöÜíïõ, ôïõ Áãßïõ Éáêþâïõ ôïõ ÐÝñóïõ, ôïõ Áãßïõ ÐáíôåëåÞìïíïò êáé Üëëùí. Áîßæåé åðßóçò íá áíáöåñèåß ðùò ôï ðïëýôéìï ÷åéñüãñáöï ìå ôïõò äéáëüãïõò ôïõ ÐëÜôùíá ðïõ âñéóêüôáí óôçí ÉåñÜ ÌïíÞ ÐÜôìïõ, êëÜðçêå ãýñù óôï 1800 êáé âñßóêåôáé óÞìåñá, óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôçò Ïîöüñäçò. Åßíáé ï êþäéêáò áñéè. 39 ôçò óõëëïãÞò ÊëÜñê.


The Holy Monastery of Patmos Museum (Sacristy) and Library

St Christodoulos began the work on the Museum and the library. At the entrance to the Museum, there is a copy of an icon showing the Apocalypse dating from 1626. Most of the Monastery’s relics are kept in the Museum, together with icons of inestimable value. These include the mosaic icon of St Nicholas from the 11th century. Also kept there are hand-woven materials and vestments embroidered with gold, donations from wealthy Patmians. Silver and gold vessels, unique creations, the most famous of these being the mitre of Patriarch Neophytos VI decorated with gold and precious stones. Another important part of the Monastery is its Library, where the recorded history not only of the Monastery itself but of the whole island is kept. Among the documents is the founding chrysobull, the edict by which Alexios Comninos I granted the island of Patmos to St Christodoulos in 1088. The library is a rich source of information on monastic life and the conditions imposed by each conqueror (eg. taxes, forms of trade and administration). In the chapel of St Christodoulos next to the katholikon, a special display exhibits the relics of St Christodoulos, the skull of Thomas the Apostle, the reliquary of St Stephen, St James the Persian, St Panteleimon and others. It is also worth noting that the valuable manuscript containing Plato’s dialogues that used to be in the Holy Monastery of Patmos, was stolen in c. 1800 and is today at Oxford University. It is part of the Clark collection with code no. 39.

The building of the Monastery of St John the Theologian

was begun in 1088 by St Christodoulos. Under persecution by the Turks, St Christodoulos asked the Emperor of Byzantium Alexios Comninos I to give him the small, barren, arid island of Patmos to be his home, and the Emperor donated it to him by chrysobull, together with the surrounding islands. The Chrysobull issued by Alexios I is written proof of the gift of Patmos he gave to St Christodoulos, and it was recorded on the UNESCO World Heritage List. Monks and citizens from Crete and Asia Minor, initially without women and children, came and settled on the island with St Christodoulos. As soon as the Monastery and its fortress were lnished, the need arose to cultivate the island and as it was impossible to ensure permanent residents without families, the Saint permitted families to settle at a distance from the Monastery, on the northern tip of the island between St Nikolas Evdilos and the area of Vayia. These people lived and worked lve days a week at the Monastery and spent the rest of the time with their families. From the 12th century AD onwards, the then abbot of the Monastery allowed villagers and soldiers to stay inside the Monastery walls during the summer months to protect it from pirate raids that began at that time, and in the 13th century the peasant folk asked to be allowed to settle around the fortress for their protection and also to defend it in times of danger. The Monastery belongs to the Ecumenical Patriarchy and is a Patriarchal Exarchate with its abbot as Patriarchal Exarch who enjoys special privileges. The Monastery like a fortress dominates the island with its huge 15-metre high walls, which during pirate raids, provided protection for its inhabitants. Above its only two doors, there is the so-called ‘killer’, a type of balcony from which the inhabitants could pour hot oil down onto the pirates to prevent them from getting in. The Monastery is built on lve levels with many elements of traditional island architecture. Its initial form of a ship on course for the Ikarian Sea was changed due to various needs arising for additions and alterations. The monks’ cells are built around the katholikon. The Monastery has ten chapels of which four are located in the courtyard. Inside the Katholikon is the iconostasis with its unique artwork fashioned in 1820 by 12 wood-carvers. The icons and murals in the katholikon are of unrivalled beauty and exceptional value.

81


Éåñü ÓðÞëáéï ôçò ÁðïêÜëõøçò

Ôï 95 ì.÷. ï áãáðçìÝíïò ìáèçôÞò ôïõ ×ñéóôïý ÉùÜííçò,

Ýöèáóå óôçí ÐÜôìï, åîüñéóôïò áðü ôïí áõôïêñÜôïñá Äïìçôéáíü, Ýæçóå óå ìßá óðçëéÜ, ìáæß ìå ôï ìáèçôÞ ôïõ Ðñü÷ïñï êáé êåé Ýãñáøå ôï Éåñü âéâëßï ôçò ÁðïêÜëõøçò. Ç óðçëéÜ ðïõ Ýæçóå êáé Ýãñáøå ôçí ÁðïêÜëõøç, åßíáé ôï óçìåñéíü Éåñü ÓðÞëáéï êáé åõñßóêåôáé óôï ëüöï ìåôáîý ÓêÜëáò êáé ×þñáò. Êáôåâáßíïíôáò óáñÜíôá ôñßá óêáëïðÜôéá ðåñíÜò áðü ôï ðáñåëèüí óôï ìÝëëïí. Ç èÝá ôïõ âñÜ÷ïõ ðïõ ó÷ßóôçêå óôá ôñßá, üôáí ï áãáðçìÝíïò ìáèçôÞò ôïõ ×ñéóôïý ÉùÜííçò, Üêïõóå ôç öùíÞ ôïõ Èåïý êáé Ýãñáøå ôï Éåñü êáé ðñïöçôéêü âéâëßï ôçò ÁðïêÜëõøçò (åî ïõ êáé ÈåïâÜäéóôï) ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ìáèçôÞ ôïõ Ðñü÷ïñïõ, ðñïêáëïýí äÝïò. Ôï ÓðÞëáéï áíáêáéíßóèçêå óå ÷þñï ëáôñåßáò áðü ôïí 1⁄4óéï ×ñéóôüäïõëï êáé ôï åðéóêÝðôïíôáé ü÷é ìüíï ×ñéóôéáíïß áëëÜ êáé ïðáäïß üëùí ôùí èñçóêåéþí ôïõ ðëáíÞôç. ÓÞìåñá ï ðñïóêõíçôÞò êÜôù áðü ôïí ðåëþñéï âñÜ÷ï, ìðïñåß íá äåé ôï óçìåßï ðïõ ãñÜöôçêå ç ÁðïêÜëõøç, ôïí ôüðï êáôáêëßóåùò ôïõ ÉùÜííç, ôï óçìåßï ðïý ï ÅõáããåëéóôÞò áêïõìðïýóå ôï êåöÜëé ôïõ ãéá íá îåêïõñáóôåß êáé Ýíá êïßëùìá áðü üðïõ ðéáíüôáí ãéá íá óçêùèåß. Ãéá ôéò áíÜãêåò ôçò ëáôñåßáò ôùí ðéóôþí, ìÝñïò ôïõ Óðçëáßïõ Ý÷åé ìåôáôñáðåß óå Íáü.

Ôé ëÝåé ç ðáñÜäïóç

Óôï âïõíü ÃÝíïõðáò ôïõ íçóéïý, åêåßíç ôçí åðï÷Þ, æïýóå ï ìÜãïò Êýíùø Þ ÊÝíåøçò ðïõ üôáí Ýìáèå üôé ï ÉùÜííçò êçñýôôåé ôï ëüãï åíüò êáéíïýñãéïõ èåïý êáé âáðôßæåé üëï êáé ðåñéóóüôåñïõò ÐÜôìéïõò ×ñéóôéáíïýò, åîïñãßæåôáé! Ðñïêáëåß ôïí ÉùÜííç óôçí ðåñéï÷Þ Âüôñõò, ôçò ðüëçò ÖïñÜ, óçìåñéíÞò ÐåñíÝñáò êáé ôüôå ðñùôåýïõóáò ôçò ÐÜôìïõ, üðïõ åß÷å ôï âáðôéóôÞñéï ôïõ äßðëá óôç èÜëáóóá, íá áðïäåßîåé óôïõò ðéóôïýò, ôçí ýðáñîç ôïõ Èåïý, öÝñíïíôáò óôç æùÞ, ôïí ðáôÝñá åíüò Ðáôìßïõ ðïõ âñéóêüôáí åêåß! Ï ÉùÜííçò áñíåßôáé êáé ï Êýíùðáò âïõôÜåé óôç èÜëáóóá êáé åðéäåéêíýïíôáò ôç äýíáìç ôçò ìáãåßáò ôïõ, öÝñíåé óôçí åðéöÜíåéá Ýíáí Üíèñùðï ìå ìéá ìïñöÞ üìïéá ìå áõôÞ ôïõ ðáôÝñá ôïõ ÐÜôìéïõ ! Êé åíþ ôï ðëÞèïò æçôùêñáýãáæå õðÝñ ôïõ Êýíùðá, ï ÉùÜííçò åðéêáëïýìåíïò ôï üíïìá ôïõ ×ñéóôïý êáé êÜíïíôáò ôï óçìåßï ôïõ Óôáõñïý, ìåôáìïñöþíåé ôïí Êýíùðá óå ðÝôñá êáé ôïí áöÞíåé óôïí ðÜôï ôçò èÜëáóóáò.

82


Holy Cave of the Apocalypse In 95 AD, Christ’s beloved disciple John, exiled by the

Emperor Domitian, arrived in Patmos where he settled in a cave and wrote the Holy Book of the Apocalypse. The cave in which John lived and wrote the Apocalypse is today known as the Holy Cave and is located on the hill between Skala and Hora. Descending forty-three steps one journeys from the past into the future. The view of the rock that split into three when John, Christ’s beloved disciple, heard the voice of God and wrote the holy and prophetic book of the Apocalypse with the help of his pupil Prochoros (hence the term ‘god-trodden’), is awe-inspiring. The Cave was refashioned into a place of worship by St Christodoulos and is visited not only by Christians but by believers from all religions on earth. Today beneath the enormous rock, worshippers can see the place where the Apocalypse was written, the place where John slept, where the Evangelist laid his head to rest and a crevice that he could hold onto for support as he stood. Part of the cave has been made into a church to meet worshippers’ needs.

What tradition says

On the mountain of Genoupa at that time there lived a magician named Kynops or Kenepsis who on learning that John was preaching the word of a new god and baptizing more and more Patmians as Christians, lew into a rage. He summoned John to the area known as Botrys in the town of Fora, today’s Pernera and then the capital of Patmos, where John had his baptistery by the sea, and ordered him to prove to the faithful the existence of God by bringing back to life the father of a Patmian there present. John refused and Kynops dove into the sea and to demonstrate the power of his magic, brought to the surface a person who looked like the father of the Patmian! While the crowd was cheering Kynops, John invoking the name of Christ and making the sign of the cross, transformed Kynops into a rock and left him at the bottom of the s����

83


84


85


86


87


88


89


����������������������� ����������������������������������

���������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�������������������������������������

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

���������

��������������

����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

������������������������������

��������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

�����������������������

������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

��������������������������

������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

����������������������

�����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

������������

����������������

����������������������������������������

�������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������

90


��������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������

���������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

�������������������������

������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������� �������������������������

��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

�������

���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ������������

��������������� ����������������������� ��������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ���������������������������������

����������������

���������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������

��������

���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ����������������� ������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� � ������������� �����������������

91


92


93


94


95


96


97


98


99


100

PATMOS PATMOSTIMES GUIDE 2017  

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟ

PATMOS PATMOSTIMES GUIDE 2017  

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟ

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded