Page 1

Chichi en Nemo’s

Marine

Binnenvaart

Watersportindustrie

Offshore

Zeevaart

Het lesmateriaal van Gave Haven neemt de leerlingen mee op ontdekkingstocht. Een ontdekkingstocht door de maritieme wereld. Gave Haven laat leerlingen uit groep 1 tot en met 8 kennis maken met elf maritieme sectoren en diverse interessante maritieme beroepen. Het lesmateriaal laat leerlingen zelf ontdekken, voelen en ervaren hoe veelzijdig en boeiend de maritieme wereld is! Aan de hand van een maritiem ontdekboek en leskaarten met uitdagende, praktische opdrachten ontdekken leerlingen de maritieme wereld. Met Gave Haven kunt u leerlingen enthousiast maken voor de maritieme wereld en ze laten ervaren hoe interessant en afwisselend een beroep in de maritieme sector kan zijn. In groep 5-6 staat de maritieme wereld in relatie tot de haven centraal. Om de functie van een haven helder te krijgen, komen begrippen als logistiek, distributie, voorland en achterland aan bod. De haven is het uitgangspunt van waaruit de kinderen de maritieme sectoren ontdekken.

Maritieme Toeleveranciers

Maritieme Dienstverlening

Visserij

Waterbouw

Scheepsbouw

www.gavehaven.nl

Gave Haven is mogelijk gemaakt door: Stichting Nederland Maritiem Land KVNR Port of Rotterdam Vereniging van Waterbouwers Educatief informatiecentrum (EIC) Scheepsbouw Nederland Amsterdam Ports Association (AmPorts) Koninklijke Marine

Productschap Vis HISWA Binnenvaart IRO (Olie en gas)

groep

Gave Haven brengt de maritieme wereld dichterbij.

5/6

GAVE HAVEn is gemaakt in opdracht van Stichting Nederland Maritiem Land www.gavehaven.nl

De haven

groep

5/6

Multomap GAVE HAVEn 5-6  
Multomap GAVE HAVEn 5-6  

Multomap GAVE HAVEn 5-6 Vormgeving en opmaak: Pixel:ID, rotterdam Voor meer informatie over Gave Haven bezoekt u de site.

Advertisement