Page 1

! ! s e r p x e k u l e g Per on

Wat is vandalisme? Wat kost het? Wie betaalt het? editie 7-’09


1. Is er wat?! Het is woensdagmiddag. Mark en Achmed zijn al de hele middag druk in de weer. Met planken en kleden hebben zij het speelhuisje op het schoolplein omgebouwd tot een hut. Daar komt Martijn aanfietsen. Nieuwsgierig kijkt hij naar de sjouwende jongens. 'Mooi hè', zegt Achmed,' wil je binnenkijken?' Martijn kan z'n oren niet geloven. Hij mag zomaar meedoen, dat gebeurt zelden! Met een sprong is hij van zijn fiets en klimt door de doeken deur de hut in. 'Gaaf man!' mompelt hij. 'Kijk', zegt Mark,' hier is de kamer met een open haard.

Deze les gaat over vandalisme. Hé, Vandaal sloop je eigen spullen!!

A

Wil je ons helpen bladeren zoeken?' Binnen twee seconden staan de jongens weer op het plein. Vliegensvlug worden kurkdroge bladeren naar binnengesleept en na een kwartier is de open haard boordevol. 'Nu ga jij even lucifers halen!', commandeert Achmed Martijn, 'dan steken we de boel in de fik'. Oh... oooh... dat is een fikse tegenvaller! Martijn mag namelijk niet met vuur spelen! 'Is er wat?!', vraagt Mark . 'Je gaat het toch niet verpesten hè?!' 'Ehhhh... nee... er is niks', antwoordt Martijn vluchtig. Dan pakt hij zijn fiets en gaat op zoek naar lucifers...

OPDRACHT Je voelt het natuurlijk al aankomen. Dit verhaal loopt helemaal verkeerd af. Wat kan er allemaal gebeuren:

2. Vandalisme

Vandalisme; Wat is dat nou weer? Vandalisme op het spoor Inderdaad Vandaal, doe effe normaal! Weet je wel waar je mee bezig bent?! O ja???? Nou, dan moet je eerst dit maar eens goed lezen!

Vandalisme is het met opzet vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van andermans spullen.

B

Stom joh... vier oorzaken van vandalisme!

Vandalisme kost bergen poen!

OPDRACHT

Denk nog eens goed na over de afloop van het verhaal. Hier is sprake van vandalisme, omdat. ....

Schrijf enkele voorbeelden op van vandalisme bij jou op school.


3. Vandalisme op het spoor Leuk bij het spoor rondhangen, of een tak op de rails leggen… echt niet!!! Als je nu zou weten dat: • een trein breder is dan het spoor waardoor je toch geraakt kan worden; • een zware trein evenveel weegt als 84 olifanten; • een trein pas stilstaat na meer dan een halve kilometer; • je een boete van €60 kan krijgen als je dichtbij of op het spoor staat; • een machinist stopt om vandalen te pakken en de politie te bellen;

C

OPDRACHT

4. Wat kost vandalisme Iets wat kapot is, moet weer gerepareerd of vervangen worden. Dat kost veel geld. Geen probleem, zul je denken: de verzekering betaalt het wel! Maar dat gebeurt alleen als je iets per ongeluk hebt kapotgemaakt. Wanneer je met opzet iets hebt vernield, dan moeten je ouders de schade betalen, of

....jijzelf!!

D

OPDRACHT

Inderdaad: KASSA!! Achmed, Mark en Martijn krijgen samen per week €20,zakgeld. Een nieuw speelhuisje kost €1000,-.

Zullen we even rekenen?!! €1000,- : €20,- = ___________ weken sparen.

Wat doe jij nu je dit weet?

Ik doe er niet aan mee!

5. Vandalisme en oorzaken Daar gaan we dan: vier oorzaken van vandalisme!

VANDALISME UIT VERVELING iets kapot maken omdat je je verveelt.

FLITS TIP

VANDALISME UIT BOOSHEID -

'Nee-zeggen' in een groep is heel moeilijk. Martijn had er ook moeite mee. En jij weet ook wel wat dat betekent. Hier is misschien een handige tip: als je iets niet wilt, dan kun je proberen van onderwerp te veranderen. Voorbeeld: Martijn had kunnen zeggen: 'Zullen we gaan voetballen?'

iets kapot maken omdat je boos bent en wraak wilt nemen.

VANDALISME DOOR SCHADE iets helemaal kapot maken omdat het al een beetje kapot is. VANDALISME IN EEN GROEP Moet je dat nou toch eens zien! Wat zijn we weer sterk vandaag. Even laten zien wat we allemaal durven. Lekker stoer de blits uithangen. Dan tel je echt mee. Dan hoor je er helemaal bij. Nou.....je zou je zelf eens bezig moeten zien!

E

OPDRACHT

Bedenk eens een manier om vandalisme te voorkomen.

F

OPDRACHT

Weet jij nog een andere flitstip?


Zo zijn we nog een beetje bij de les? Ok, dan wordt het de hoogste tijd voor een puzzel. Doe je best!

6.

EINDTOETS en zo

G

OPDRACHT

3.

4. 5. 6.

1. Het met opzet vernielen van andermans spullen heet.... 2. Vandalisme kost ongeveer 1.350.000 per.... Vernielen om iets te doen te hebben: vandalisme uit.... Vernielen om te bewijzen dat je een stoere bink bent: vandalisme in een.... Iets vernielen uit woede: vandalisme uit.... Iets vernielen dat al half kapot is: vandalisme door.... 5

1

2

3

FLITSERS

FLITSENDE GETALLEN Het herstellen van een .....kost ongeveer ..... speelhuisje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-> ............. -> ruit in een bushokje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autospiegel . . . . . . . . . . . . . . . . .-> ............. auto-antenne . . . . . . . . . . . . . . .-> ............. kras bijwerken . . . . . . . . . . . . . . .-> ............. deur op school . . . . . . . . . . . . . . .-> ........... -> lichtkoepel op school . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . brand in een brievenbus . . . . .-> ............. telefoon in telefooncel . . . . . . .-> ............. bankje in het park (per plank) .-> .............

 1250, 300, 100, 100, 400, 250, 500, 700, 2000, 25,-

strafrecht Wetboek van art. 350 ederrechtelijk w n e jk li e tt Hij die opze dele aan een n te f o l e e h e tg schadigt, e enig goed da b , lt ie n r e v oort, dt ander toebeh gmaakt, wor e w f o t k a a m onbruikbaar traf van ten s is n e g n a v e g gestraft met te van de e o b ld e g f o jaren hoogste twee aal 11.250) im x a m (= . ie r o vierde categ

6

4

En dan nu aan het werk!!

DISCUSSIEt

H

eg t Als je nee z me, alis tegen vand watje!! een dan ben je

OPDRACHT

Daar ben je het zeker wel mee eens... of niet soms!!?

1. Maak met een camera foto’s van kapotte spullen in de omgeving van jouw school/huis en zoek uit wat het repareren kost. 2. Verzamel krantenberichten over vandalisme. Plak die op een apart blad. Probeer erachter te komen om welke soort vandalisme het gaat. 3. Grote schoonmaak: vegen en prikken maar. Het schoonste schoolplein van Nederland en omstreken.

Samenstelling en copyright tekst lesbrief: Stichting Onderwijs & Samenleving, Barendrecht / Politie Rotterdam-Rijnmond. Auteurs: E. van der Bruin, J.Th.G.P. Franx, W. Kostense. Opdrachtgever: korpsleiding politie Rotterdam-Rijnmond. Ontwerp, fotografie, illustraties en lithografie: Xavier Troost, Pixel ID. Druk: OBT, Schiedam © Stichting Onderwijs & Samenleving / Politie Rotterdam-Rijnmond. Website: www.doe-effe-normaal.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Onderwijs & Samenleving te Barendrecht en/of de Politie Rotterdam-Rijnmond. Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken dient men zich tot de Stichting Onderwijs & Samenleving te wenden.

Doe Effe Normaal -Vandalisme  

Doe Effe Normaal is een project voor de groepen 7 en 8 van basisscholen in Nederland. Het project vindt zijn oorsprong in Amerika en is hier...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you