Page 1

s g u r d & Alcohol

Wat is het? Wat doet het? Verslaafd! De keus is aan jou!!

editie 7-’09


1. Goed zo jochie!

Geweldig Thomas!! Nou…vergeet het maar! De keus is echt aan jou… zeker weten!

Elke zaterdagavond komen we bij elkaar op het schoolplein. We kletsen wat en trappen tegen een balletje. Er staat ook een tafeltennistafel. Die wordt vaak gebruikt door een stel grote jongens en meiden. Soms hebben ze bier bij zich en roken ze van die rare sigaretten. Volgens mij zitten daar drugs in. Thomas vindt het best wel stoer om in de buurt van die grote jongens en meiden te zijn. Vorige week heeft hij voor een euro een half flesje bier gekregen. Hij is nog niet eens twaalf!! Hij zegt, dat hij thuis ook wel eens een biertje krijgt. Gewoon van zijn vader en zijn moeder als ze een feestje hebben of zo. Vanavond staat hij weer bij de tafeltennistafel. Na een kwartiertje haalt

A

hij een briefje van 5 euro uit zijn zak en geeft dat aan zo’n grote jongen. Even later staat hij met een blikje bier in zijn hand. “In één keer!”, roepen ze. “Laat ons maar eens zien hoe stoer je bent!” Met grote ogen kijkt Thomas rond. Hij voelt zich helemaal niet veilig. “Je wilde ook nog roken hè?”, vraagt een van de meiden. Ze duwt Thomas zo’n sigaret tussen zijn vingers. “Je krijgt van mij een vuurtje. En nu langzaam zuigen. Goed zo, jochie”. Thomas voelt zich duizelig worden. Heel in de verte hoort hij nog net zijn naam noemen. Dan valt hij. Een sterke hand grijpt hem bij zijn kraag en trekt hem omhoog. “Mee naar huis”, zegt zijn vader, “dan kun je daar stoer doen!!”

OPDRACHT

Wat is het?

Wat doet het?

Verslaafd!

De keuze is aan jou!!

Deze les gaat over alcohol en drugs.

Wat vind jij van het gedrag van: a. Thomas

b. die grote jongens en meiden? c. de vader van Thomas?

2. Wat is alcohol? Alcohol is een vloeistof. Het ziet eruit als water en smaakt nergens naar. Pure alcohol is heel giftig. Als iemand pure alcohol drinkt, kan hij daaraan doodgaan. In bier, wijn en sterke drank is de alcohol verdund met water. In breezers is de alcohol verdund met frisdrank. Het is verboden om alcohol te verkopen aan jongens en meisjes onder de 16. Toch is het gemakkelijk te koop. Steeds meer jongeren beginnen steeds vroeger alcohol te drinken.

B

OPDRACHT

Bedenk een risico van het drinken van alcohol.


3. Wat doet alcohol? Alcohol verdooft de hersenen. Dit betekent, dat de hersenen niet meer goed kunnen werken. Iemand die alcohol heeft gedronken, gaat zich anders gedragen. Door alcohol kun je minder goed denken, voelen en bewegen. Soms drinkt iemand omdat het gezellig is. Een ander voelt zich minder verlegen. En soms drinkt iemand om nare dingen te vergeten. Als mensen jarenlang heel veel alcohol drinken, kunnen zij zelfs ziek worden. Hersenen, hart, lever en maag kunnen beschadigd raken.

C

OPDRACHT

Wat heeft BOB met alcohol te maken?

4. Steeds jonger aan de drank! Een op de vijf kinderen van 10 jaar en een op de drie kinderen van 12/13 jaar heeft al eens alcohol gedronken. Jongens drinken vaker alcohol dan meisjes. Een op de twee jongens en een op de drie meisjes van 15 jaar zijn wel eens dronken geweest. Wie op jonge leeftijd begint te drinken heeft vijf keer zo veel kans om alcoholist te worden.

5. Wat zijn drugs? Drugs zijn stoffen, die je anders laten denken, zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Niet alle drugs werken op dezelfde manier. Sommige drugs kunnen je verdoven. Van andere drugs voel je je opgewekt. Weer andere drugs zorgen ervoor, dat je dingen anders gaat zien of voelen. Kijk maar eens naar dit schema. Verdoven Opgewekt voelen Anders zien/voelen

E

OPDRACHT

- alcohol en heroïne - cocaïne, speed, XTC, nicotine, cafeïne - hasj, wiet en paddo’s

Vul de drugs uit het schema in. De eerste letters staan er al. A. Deze drugs zijn niet verboden.

A

: dit zit in

N

: dit zit in

Ca

: dit zit in

D

OPDRACHT

Heb jij wel eens alcohol gedronken? Waarom deed je dat?

6. Hoe worden drugs gebruikt? Drugs worden op verschillende manieren gebruikt. Hier zie enkele voorbeelden. : cocaïne ddo’s • Snuiven • Eten: pa , hasj) d arihuana spee , (m C is T b X a : n n n e a : heroïne • Slikk • Roken: c • Spuiten

Op straat ligt een injectiespuit. Die kan gebruikt zijn door een heroïneverslaafde. De naald kan besmet zijn met ziektes, bijvoorbeeld aids.

B. Deze drugs zijn wel verboden. W C. Deze drugs zijn verboden en gevaarlijk. He S X Co P

F

OPDRACHT

Wat zou jij doen als je een injectiespuit ziet liggen?


7. Verslaafd! Aan alcohol en drugs kun je heel gemakkelijk wennen. Iemand die regelmatig veel alcohol drinkt of drugs gebruikt, kan verslaafd raken. Dan kan hij of zij niet meer zonder.

9.

EINDTOETS en zo

I

OPDRACHT In deze woordzoeker zitten 17 woorden uit

deze les. De woorden staan van boven naar beneden en van links naar rechts. Trek een streep door het gevonden woord. Succes!!

A U D A B S J H C R

L G R O E P O E D O

C V O E l E N R S K

O W N K E E G S P E

H I K E B D E E U N

O E E U O H R N I X

L T N S B G E E T T

D R U G S F N N E C

V E R S L A V I N G

G

OPDRACHT

• Met alcohol in het verkeer is de kans op een ongeluk veel groter dan normaal. • Alcohol-infolijn: 0900 – 5002021 (niet gratis) • Voor deskundige hulp bij problemen met alcohol of drugs kun je onder andere terecht bij de GGD in (de omgeving van) je eigen woonplaats. o Adres ____________________ o Tel. ______________________ • www.alcoholinfo.nl: hier vind je informatie over alcohol en de werking ervan. • www.drankjewel.nl: een website voor jongeren met ouders met een drankprobleem. • www.dekaterkomtlater.nl: lijsten met sites over alcohol bij jongeren en alcoholtest. • www.drugsweb.nl: informatie over verschillende soorten drugs; links naar sites om werkstukken te maken. • www.drugsinfo.nl: dit is een site van het Trimbosinstituut met informatie over onder andere drugs en alcohol.

Met wie kan iemand van jouw leeftijd praten als hij of zij problemen heeft?

8. De keus is aan jou!! Mensen beginnen meestal aan alcohol of drugs uit nieuwsgierigheid, verveling en om erbij te horen. Stel je voor. Er is een feestje. Iedereen drinkt alcohol. Of iedereen rookt wiet. Dus…waarom zit jij dan met zo’n ‘truttig’ flesje limonade? Een keer proberen, dat kan toch geen kwaad? Je kunt er altijd weer mee stoppen!

H A S J Y P A D D O

alcohol, drugs, groep, jongeren, dronken, hersenen, voelen, speed, wiet, spuiten, roken, keus, BOB, verslaving, XTC, hasj, paddo.

FLITSERS

Sommige kinderen hebben iemand in hun omgeving die verslaafd is. Voor een kind kan dat heel moeilijk zijn. Misschien wil dat kind graag over die problemen praten.

Je kan er ook voor kiezen om er niet aan te beginnen!

H

OPDRACHT Stel, je doet toch mee… om er bij te horen! Wie is er nu verantwoordelijk voor jouw keus?

DISCUSSIE iken

bru ik e g n e r e Jong rugs, d n e l o h n! e r o alco h n e l l bij wi r e j i z t a omd

J

OPDRACHT

Daar ben je het zeker wel mee eens... of niet soms!!?

En dan nu aan het werk!! 1. Verzamel krantenberichten over gevolgen van het gebruiken van alcohol en drugs. 2. Zoek eens uit hoeveel procent (%) alcohol in bier, wijn, sherry, jenever, whiskey, enzovoort zit. Misschien kun je van de gegevens een grafiek maken. 3. Maak een poster over alcohol en drugs.

Samenstelling en copyright tekst lesbrief: Stichting Onderwijs & Samenleving, Barendrecht / Politie Rotterdam-Rijnmond. Auteurs: E. van der Bruin, J.Th.G.P. Franx, W. Kostense. Opdrachtgever: korpsleiding politie Rotterdam-Rijnmond. Ontwerp, fotografie, illustraties en lithografie: Xavier Troost, Pixel ID. Druk: OBT, Schiedam © Stichting Onderwijs & Samenleving / Politie Rotterdam-Rijnmond. Website: www.doe-effe-normaal.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Onderwijs & Samenleving te Barendrecht en/of de Politie Rotterdam-Rijnmond. Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken dient men zich tot de Stichting Onderwijs & Samenleving te wenden.

Doe Effe Normaal -Alcohol en Drugs  
Doe Effe Normaal -Alcohol en Drugs  

Doe Effe Normaal is een project voor de groepen 7 en 8 van basisscholen in Nederland. Het project vindt zijn oorsprong in Amerika en is hier...

Advertisement