Page 1

Hamad bin Khalifa Center for Civilisation København – Danmark

‫مركز حمد بن خليفة احلضاري‬

‫كوبنهاجن ـ الدامنرك‬


Indhold Opstartsfasen................................................................................................................................... 5

Café og legeplads til børnene...................................................................................................... 5

De første skridt - Den unikke beliggenhed .............................................................................. 5

Ældrecenteret.................................................................................................................................... 5

Det tekniske udvalg lykkedes med at finde en lokation, men?? ...................................... 5

Ungdomscenteret............................................................................................................................ 5

Dialogen med Københavns Kommune..................................................................................... 5

Biograf................................................................................................................................................. 5

Dialogen med byggefirmaerne .................................................................................................. 5

Mediecenteret................................................................................................................................... 5

Jagten efter finansieringsmuligheder ...................................................................................... 5

Træningscenteret ............................................................................................................................ 5

Idéen bag arkitekturen for byggeriet ........................................................................................ 5

Gæstelejlighed ................................................................................................................................. 5

Bygningen af kuppel....................................................................................................................... 5

Parkeringsplads................................................................................................................................ 5

Oprejsningen af minareten ........................................................................................................ 5

Kontorer............................................................................................................................................... 5

Faciliteterne inden for Hamad bin Khalif kulturcenter......................................................... 5

Udendørsarealet ............................................................................................................................. 5

Khayr El-Barreya moskéen .......................................................................................................... 5

Principper der ligger til grund for Dansk Islamisk Råd og dets offentlige politiske orientering........5

Hamad bin Khalifa biblioteket .................................................................................................... 5

Dansk Islamisk Råds fremtidige planer for den kommende periode indebærer følgende..........5

Konferencecenteret......................................................................................................................... 5

Dansk Islamisk Råds generelle politikker ................................................................................ 5

Receptionshallen.............................................................................................................................. 5

Biograf................................................................................................................................................. 5

Centeret for forberedelse af de afdøde..................................................................................... 5

Mediecenteret................................................................................................................................... 5


‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬

‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬

‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬

‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬ ‫‪............................................................................................................ 29‬بدايات التأسيس‬


‫مركز حمد بن خليفة الحضاري ف ي� قلب العاصمة الدانمركية كوبنهاجن هو مركز‬ ‫الطياف أ‬ ‫إنسا� بارز وملتقى للناس من كافة أ‬ ‫ن‬ ‫والع راق‬ ‫إشعاع حضاري ومعلم‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫تفك�هم وتوجهاتهم ‪ ..‬يلتقون فيه ليتحاوروا‬ ‫والمذاهب والديان عىل اختالف أنماط ري‬ ‫ن‬ ‫إنسا� عتيق وأسلوب حياة عرصي متجدد‬ ‫عن إالسالم كدين حضاري عريق وت راث‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫بعيدا عن االفكار النمطية ت‬ ‫ال� أشيعت عنه من موغل ي� القدم أو محدث أو من‬ ‫ي‬ ‫الفهام إىل أ‬ ‫هذا الطرف أوذاك ‪ ..‬يقرب أ‬ ‫الذهان ويزيل الغبش عن العيون ويرد عىل‬ ‫أث�ت وتساؤالت تحيك ف� الصدور بأسلوب حوار هادئ ي ز‬ ‫مم� وضمن معاي�‬ ‫شبهات ري‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫رت‬ ‫رت‬ ‫نسا� القائم عىل االح�ام المتبادل والتعايش المش�ك والتعددية‬ ‫الخطاب إال ي‬ ‫ت‬ ‫الدانمرك‬ ‫ال� يتمتع بها المجتمع‬ ‫ي‬ ‫الثقافية والعرقية والدينية والمذهبية والفكرية ي‬ ‫منذ رث‬ ‫أك� من ثالثة عقود‪.‬‬ ‫هنا يلتقي إالنسان بأخيه إالنسان بانفتاح كامل وتفهم لما يحمله كل منهما من‬ ‫أفكار ومعتقدات ليكون ذلك مدخال إىل حوار علمي جاد ض‬ ‫يف� إىل تعزيز أسس‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫والتال� ف� هذا المجتمع ن‬ ‫ويب� جسور التواصل الحضاري ي ن‬ ‫ب� مختلف‬ ‫التفاهم‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬

‫‪Hamad bin Khalifa Center for Civilisation i København er et center for kulturel‬‬ ‫‪opblomstring og menneskelig erkendelse samt et mødested for mennesker på‬‬ ‫‪tværs af kulturer, religioner, trosretninger, racer, tankemåder og holdninger. Det‬‬ ‫‪er et rum, hvor mennesker indgår i en dialog om islam, ikke kun som en religion‬‬ ‫‪der er rig på civilisation og en dyb menneskelig arv, men også en religion der i‬‬ ‫‪dag anses for værende en integreret del af mange danske muslimers moderne‬‬ ‫‪livsstil.‬‬ ‫‪Der er et rum der udfordrer stereotyperne omkring islam og som bringer for‬‬‫‪skellige forståelser tættere sammen og som samtidig forsøger at give nogle‬‬ ‫‪svar til undrende sjæle, alt dette med værdier som gensidig respekt, samek‬‬‫‪sistens og mangfoldighed som de overordnede værdier der sætter rammen‬‬ ‫‪for denne dialog.‬‬

‫‪4‬‬


Centeret for civilisation er et rum hvor man mødes med en fuldstændig åbenhed og accept af den anden, denne fuldstændige åbenhed og accept er forudsætninger for den menneskelige, intellektuelle og videnskabelige dialog som centeret er et forum for. Denne dialog tilstræber sig at styrke grundlaget for sameksistens ved at bygge bro mellem forskellige kulturer, trosretninger og religioner i det danske samfund. Den tilstræber sig også at bygge bro mellem forskellige kulturer i den arabiske og islamiske verden, især mellem staten Qatar som har bidraget med den finansielle støtte til kulturcenteret. Det er ikke nogen hemmelighed, at staten Qatar er et af de vigtigste lande i den arabiske region der støtter og sponsorerer forskellige kulturelle, sports og mediebaserede aktiviteter. Især på mediefronten er Qatar stærkt repræsenteret ved sin officielle tv-kanal og gennem kanalen Al-Jazeera , som bliver set alle steder i verden. Disse punkter udformede en fælles udgangspunkt mellem sin højhed Prins Sheikh Hamad Bin Khalifa Aal Thany og formanden for Dansk Islamisk Råd, Abdul Hamid Hamdi som resulterede i beslutningen om fianseringen af Hamad Bin Khalifa Center for Civilisation i København. København er en by der er kendetegnet for sin unikke arkitektur og byggestil, samt byggestandarder der tager højde for beskyttelse af miljøet og bevarelse af naturområder. Opførelsen af Centeret for Civilisation har været stærkt inspireret af København som by. Centeret for Civilisation består af en moské med en tilhørende kuppel og minaret, et bibliotek, konference center, café, legeplads til børn, træningscenter, et center til ældre og et til de unge samt en del andre faciliteter der er designet til at rumme en masse forskellige aktiviteter som passer til behovene for den stadig større gruppe af danske muslimer der er bosat i København. Københavnske muslimer har længe har udtrykt behov for sådan et forum der kan rumme alle disse forskellige aktiviteter som Centeret for

‫العقائد أ‬ ‫ف‬ ‫والديان ف� الدانمرك وبينها ي ن‬ ‫والسالمي عىل‬ ‫العر� إ‬ ‫وب� مثيالتها ي� العالم ب ي‬ ‫ي‬ ‫وجه العموم ودولة قطر الممول والداعم لمركز حمد بن خليفة الحضاري عىل وجه‬ .‫الخصوص‬ ‫فمما اليخفى عىل أحد اليوم ان دولة قطر هي من أهم الدول ال راعية لمختلف‬ ‫أ‬ ‫يز‬ ‫متم� عىل‬ ‫النشطة الثقافية والرياضية والحوارية العالمية ولها حضور إعالمي‬ ‫مستوى العالم من خالل قناتها الرسمية قطر وقناتها الدولية الجزيرة الموجهة إىل‬ ‫كل أصقاع أ‬ .‫الرض‬ ‫أ‬ ‫هذه المنطلقات الفكرية أ‬ ‫والسس المنهجية كانت رت‬ ‫مش�كة ي ن‬ �‫م� الوالد ف ي‬ ‫ب� سمو ال ري‬ ‫والخ أ‬ ‫ثا� أ‬ ‫ن‬ ‫الستاذ عبد الحميد الحمدي رئيس‬ ‫دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ي‬ ‫ت‬ ‫الكب� مركز‬ ‫المجلس إالسالمي‬ ‫ال� أثمرت والدة هذا الرصح الحضاري ري‬ ‫ي‬ ‫الدانمرك وهي ي‬ ‫ف‬ ‫حمد بن خليفة الحضاري ي� قلب العاصمة الدانمركية كوبنهاجن وسط التجمعات‬ ‫ين‬ .�‫للمسلم‬ ‫السكنية‬

‫يز‬ �‫المتم‬ ‫ولعل اختيار العاصمة الدانمركية ف ي� هذا التوقيت الحتضان هذا الرصح‬ ‫مزكز حمد بن خليفة الحضاري هو توسعها العم ر ن يا� وتطورها المعماري وخاصة‬ ‫ين‬ ‫الماضي� مع م راعاة اسس دقيقة لحماية البيئة والمحافظة عىل‬ ‫خالل العقدين‬ ‫أ‬ ‫�رض‬ ‫رث‬ ‫الطبيعة مما جعلها من أبهى وأجمل العواصم الوروبية وأك�ها ماء وخ ة‬ ‫وتنظيما وترتيبا وأهلها لتكون محط ي ن‬ ‫أع� العديد من السياح من مختلف أنحاء‬ ‫ي ئ‬ ‫ويج� مركز حمد بن خليفة الحضاري ليضيف معلما حضاريا جديدا‬.. ‫العالم‬ ‫العاصمة الدانمركية لهذا المركز الذي يضم ي ن‬ ‫ب� جنباته جميال وذلك لحاجة‬ ‫رض‬ ‫مسجدا بقبة‬ ‫محا�ات ومطعما‬ ‫ومنارة ومرك زا ثقافيا ومكتبة وقاعة‬ ‫حديثا‬ ‫وصالة ألعاب لالطفال ومركز تدريب إضافة إىل مزكز لكبار‬ ‫وغ�ها من‬ ‫السن والشباب ومزكز اللياقة البدنية والتدريب ري‬ ‫ين‬ ‫الم رافق الحديثة آخذين ي ن‬ �‫المسلم‬ ‫بع� االعتبار ت زايد أعداد‬ ‫ف ي� العاصمة الدانمركية كوبنهاجن وت زايد حاجتهم لمركز‬ ‫يضم كل هذه الم رافق الحيوية مما جعله إث راء للمعالم‬ ‫الحضارية ف ي� العاصمة الدانمركية كوبنهاجن وإضافة نوعية‬ ‫لها‬


Opstartsfasen Dansk Islamisk Råd samt Den Danske afdeling af Unionen for Islamiske organisationer i Europa består af en gruppe af danske muslimer som følger en moderat forståelse af islam og har siden sin oprettelse d. 22.12.2002 været fokuseret på de danske muslimers behov og taget udgangspunkt i dette ved planlægning af rådets aktiviteter. København er et af de få byer i Europa som ikke tidligere har rummet et center med en tilhørende moské med kuppel og minaret. De danske muslimer i Danmark tæller i dag omkring 300 000 personer og har længe udtrykt et ønske om et center der rummer mange forskellige aktiviteter og faciliteter til forskellige aldersgrupper. Dansk Islamisk Råd har forsøgt at imødekomme nogle af disse behov ved opførelsen af dette kulturcenter. Dansk Islamisk Råd sørgede for at indsamle input til opførelsen af centeret fra kompetente personer der kender til de danske muslimers behov. Derfra startede dette storslåede projekt. Kort efter, at Abdul Hamid Hamdi blev valgt som formand for Dansk

‫بدايات التأسيس‬ ‫الدانمرك فرع الدانمرك التحاد المنظمات إالسالمية ف ي� أوروبا منذ تأسيسه بتاريخ‬ ‫حرص المجلس إالسالمي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫للسالم بمنهجية الوسطية واالعتدال أن يضع الحاجة الوىل لمسلمي الدانمرك‬ ‫ من مجموعة‬2002.21.22 ‫للعامل� إ‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ال� تفتقر أرضها‬ ‫نصب أعينه ومحور تحركاته ـ فالعاصمة الدانمركية كوبنهاجن من ف العواصم الوروبية القليلة ي‬ ‫لمركز إسالمي حضاري يضم مسجدا بقبة ومنارة ـ والمسلمون ي� الدانمرك الذين يقارب تعدادهم الثالثمائة‬ ‫الدانمرك‬ ‫الكث� من احتياجاتهم لذلك سعى المجلس إالسالمي‬ ‫ألف يفتقرون لمعلم حضاري يجمعهم ويغطي ري‬ ‫ي‬ ‫لتأم� ت ز‬ ‫ين‬ ‫للم�وع من كبار العلماء ورجال الدعوة وبدأ رحلة البحث والتخطيط لهذا رش‬ ‫ال�كيات رش‬ ‫الم�وع إالسالمي‬ ‫العظيم متخطيا العقبات ومذلال الصعاب مستعينا باهلل عزوجل ومعتمدا عىل الخلص من أعضاء المجلس‬ .‫الدانمرك‬ ‫إالسالمي‬ ‫ي‬ 6


‫‪Islamisk Råd påbegyndte man jagten efter den rigtige‬‬ ‫‪beliggenhed, derefter et stort arbejde med at opnå de‬‬ ‫‪nødvendige tilladelser og finansieringsmuligheder.‬‬ ‫‪Man fandt heldigvis frem til, at en passende finanser‬‬‫‪ingspart i Qatar, Prins Hamad bin Khalifa Aal Thany.‬‬

‫ومع انتخاب االخ أ‬ ‫الستاذ عبد الحميد الحمدي رئيسا‬ ‫الدانمرك بتاريخ ‪ 8002.21.72‬تسارعت‬ ‫للمجلس إالسالمي‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫مم�‪ ،‬وتكثفت الدراسات للحصول‬ ‫خطى البحث عن موقع ي‬ ‫عىل رت‬ ‫ال�اخيص الالزمة وتسارعت أعمال التنقيب عن مصادر‬ ‫الخ أ‬ ‫التمويل برحالت مكوكية قام بها أ‬ ‫الستاذ عبد الحميد‬ ‫ف‬ ‫الخ� ممن‬ ‫الحمدي ي� العديد من الدول بحثا عن أهل ري‬ ‫سيمولون هذا رش‬ ‫الم�وع إىل أن يرس هللا سبحانه وتعاىل لقاءه‬ ‫بفضيلة الشيخ القطري أ‬ ‫الستاذ أحمد الحمادي والذي بدأ‬ ‫ف‬ ‫الم�وع ي ن‬ ‫بن� فكرة رش‬ ‫رش‬ ‫الخ� وصوال إىل‬ ‫الخ� ي� قطر ري‬ ‫ب� أهل ري‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ثا� حفظه هللا ورعاه‬ ‫ال ري‬ ‫م� الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ي‬ ‫رش‬ ‫بالم�وع من ألفه إىل يائه‪.‬‬ ‫الذي تكفل‬


De første skridt - Den unikke beliggenhed At finde den rette beliggenhed tog en del tid, da en masse betingelser skulle opfyldes før, at man kunne udføre de planer som var lagt for kulturcenteret, der skulle opfylde flest mulige behov for danske muslimer og for den generelle danske offentlighed. Følgende var nogle af de betingelser som man tog udgangspunkt i: •

Det skulle helst være tæt på de områder hvor mange danske muslimer bor

Det skulle være tæt på Københavns centrum

Det skulle være let tilgængeligt gennem offentlig transport, derfor tæt på et s-tog-station, busstopsted, Københavns hovedbanegården, Københavns lufthavn osv.

Arealet skulle helst være stort, så der kunne være plads til opførelsen af de mange faciliteter som centeret ville omfatte

Det skulle være æstetisk appellerende, moderne og som opfylder diverse sikkerheds- og isoleringsstandarder osv.

8

Hamad bin Khalifa Center for Civilisation

‫مركز حمد بن خليفة احلضاري‬


‫اخلطوات االولى رحلة البحث عن املوقع املميز‬ ‫معاي� دقيقة رش‬ ‫و�وطا‬ ‫الدانمرك‬ ‫الدانمرك فرع الدانمرك التحاد‬ ‫حرص المجلس إالسالمي‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫يز‬ ‫للمسلم� ي� العاصمة الدانمركية‬ ‫اك� قدر من المصلحة العامة‬ ‫مم�ة لتحقيق رب‬ ‫كوبنهاجن عىل وجه الخصوص ومملكة الدانمرك عىل وجه العموم ومن هذه المعاي�‬ ‫ت‬ ‫ال� أرشدت رحلة البحث‪:‬‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫المسلم�‪.‬‬ ‫ •ان يكون قريبا من تجمعات‬ ‫ •أن يكون قريبا من مركز العاصمة‪.‬‬ ‫ •أن يكون قريبا من المحطة الرئيسية للقطارات ومحطات رت‬ ‫الم�و ووسائل النقل‬ ‫العامة ومطار كوبنهاجن‪.‬‬ ‫ •أن يكون واسعا ويشمل العديد من الم رافق الالزمة لمركز إسالمي حضاري‪.‬‬ ‫ •أن يشتمل عىل مصاف كافية للسيارات‪.‬‬ ‫ •أن يكون جميال واسعا حديثا ويشتمل عىل قواعد السالمة والتهوية والتدفئة ‪.‬‬ ‫للمسلم� أوال ولل ر ي ن‬ ‫ين‬ ‫اغب� ف ي� التعرف عىل إالسالم ثانيا‪.‬‬ ‫ •أن يكون مفتوحا‬ ‫يز‬ ‫ين‬ ‫المم�ة‪.‬‬ ‫المسلم� ويرتقي إىل أذواقهم‬ ‫ •أن يفي بمعظم احتياجات‬ ‫الدانمرك بتاريخ ‪ 8002.21.72‬تسارعت خطى البحث عن موقع‬ ‫للمجلس إالسالمي‬ ‫ي‬ ‫رت‬ ‫يز‬ ‫مم�‪ ،‬وتكثفت الدراسات للحصول عىل ال�اخيص الالزمة وتسارعت أعمال التنقيب‬ ‫الخ أ‬ ‫عن مصادر التمويل برحالت مكوكية قام بها أ‬ ‫الستاذ عبد الحميد الحمدي ف ي�‬ ‫الخ� ممن سيمولون هذا رش‬ ‫الم�وع إىل أن يرس هللا‬ ‫العديد من الدول بحثا عن أهل ري‬ ‫أ‬


Det tekniske udvalg lykkedes med at finde en lokation, men?? Dansk Islamisk Råd gik straks i gang med at sammensætte et teknisk råd blandt medlemmer der hovedsageligt bestod af ingeniører, disse var på forskellige ekspeditionsture på forskellige lokationer. En lokation, der opfyldte de opstillede betingelse var fundet og blev kort efter godkendt af Dansk Islamisk Råd. Dette var dog ikke enden, men kun begyndelsen på en del hårdt arbejde for at opnå diverse tilladelser. Dette foregik i dialog med Københavns Kommune.

Dialogen med Københavns Kommune Dialogen med Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune påbegyndtes for at opnå de nødvendige tilladelser for at omdanne ejendommen til Hamad bin Khalifa Center for Civilisation med tilhørende moské med kuppel og minaret. Efter en del udvekslinger lykkedes det Dansk Islamisk Råd at opnå alle de nødvendige tilladelser til opførelsen af Hamad bin Khalifa Centeret for civilisation med det tilhørende første moské med kupé og minaret i København.

10


‫املفاوضات مع بلدية العاصمة الدامنركية‬ ‫كوبنهاجن تفضي وألول مرة في تاريخ‬ ‫الدامنرك إلى منح التراخيص الالزمة لبناء‬ ‫مركز حضاري يضم بني جنباته م سجدا‬ ‫جامعا بقبة ومنارة‪:‬‬ ‫ن‬ ‫التق� ف ي� بلدية العاصمة الدانمركية‬ ‫بدات المفاوضات مع القسم‬ ‫ي‬ ‫كوبنهاجن للحصول عىل رت‬ ‫ال�اخيص الالزمة لتحويل العقار الذي تم‬ ‫اختياره ليكون موقع مركز حمد بن خليفة الحضاري وم رافقه وأقسامه‬ ‫ف‬ ‫ثقا�‬ ‫المتعددة بما فيها مسجد جامع بقبة ومنارة إضافة إىل مركز إسالمي ي‬ ‫الدانمرك أن يحقق سبقا‬ ‫اجتماعي توعوي واستطاع المجلس إالسالمي‬ ‫ي‬ ‫تاريخيا ف� ذلك حيث تم الحصول عىل كافة رت‬ ‫ال�اخيص الالزمة رش‬ ‫لم�وع بناء‬ ‫ي‬ ‫مركز حضاري متكامل يضم ي ن‬ ‫ب� جنباته مسجدا جامعا تزينه قبة ومنارة‬ ‫يكون أ‬ ‫الول من نوعه ف ي� العاصمة الدانمركية كوبنهاجن‪.‬‬

‫اللجنة الفنية تنجح في إيجاد املوقع‬ ‫املناسب لكن ؟؟‬ ‫الدانمرك بتشكيل اللجنة الفنية‬ ‫سارع المكتب التنفيذي للمجلس إالسالمي‬ ‫ي‬ ‫من مجموعة من أعضائه جلهم مهندسون للقيام برحلة البحث عن المكان‬ ‫االمثل والموقع أ‬ ‫الجود الختياره ليكون موقعا لمركز حمد بن خليفة الحضاري‬ ‫وبعد رحلة البحث الطويلة والمفاضلة ي ن‬ ‫ب� العديد من المواقع اعتمد المجلس‬ ‫المعاي� السابقة‬ ‫الحال للمسجد لما يحققه من‬ ‫الدانمرك الموقع‬ ‫إالسالمي‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لكن عقبات الحصول عليه لم تكن باالمر السهل فهو يحتاج إىل العمل الدؤوب‬ ‫تأم� رت‬ ‫والنشاط الدئم والجهد المستمر من أجل ي ن‬ ‫ال�اخيص الرسمية من بلدية‬ ‫واخ�ا إىل التمويل والدعم‬ ‫العاصمة الدانمركية كوبنهاجن كما أنه يحتاج أوال ري‬ ‫أ‬ ‫م� الوالد ف ي� دولة قطر‪.‬‬ ‫السخي الذي جاد به سمو ال ري‬


Brochure cs5  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you