Page 1

Sadržaj

6-9

KUPUS

10

C R VEN I K UPUS

14-16

17

C V J ET AªA

19

P O S T R N A R EPA

26

C E L E R L I ST AŠ

11-12

KELJ

18

BR OK ULA

KINESKI KUP US

20

22-24

R OT K VI C A

26

MRKV A

27

C ELER BJ ELAŠ

CELER

33

34-35

33

Z I M S KI LUK

LUK K OZJ AK

39

39

LUª ICA

40

K R A S T AVAC

R AJ ª I C A

P A P RIKA

41

42

42

RADI ª

PAN DI ZUC C HER O

43

43

M A T OVI LAC

K OMOR Aª

44

45

B LI T VA Bejo Zaden d.o.o. Ukrinska 13 10000 Zagreb

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 1

ŠPI N AT tel.: 01 61 50 155 fax: 01 61 50 157

www.bejo.hr e-mail: info@bejo.hr

ENDIV IJA

44

ŠP A ROGA

13

KELJ P UP ª A R

13

LISNA TI KEL J / RAŠ TI KA

18

19

ŠP IªA STI KU P US

25

KORABI CA

25

P ERŠIN KORJENA Š

P E RŠ I N L I S TAŠ

28

30-32

CIKLA

36

P ORILU K

LUK

38

KORN I Š ON I

mr.sc.agr. Denis Novak Direktor tel./fax.: 01 20 10 655 mob: 098/479 620 e-mail: d.novak@bejo.hr dipl.ing.agr. Dražen Raduniç Prodajni predstavnik za Dalmaciju i Istru mob.: 098/310 249 e-mail: d.radunic@bejo.hr dipl.ing.agr. Marijo Ivandiç Prodajni predstavnik za Slavoniju tel.: 01 61 50 155 mob.: 099/81 51 713 e-mail: m.ivandic@bejo.hr dipl.ing.agr. Lana Odalj Prodajni predstavnik za sjeverozapadnu Hrvatsku tel.: 01 61 50 155 mob.: 099/45 55 894 e-mail: l.odalj@bejo.hr Renata Tonkoviç Knjigovodstvo i financije tel.: 01 61 10 368 mob.: 099/61 50 155 e-mail: r.tonkovic@bejo.hr

1

05-01-11 08:12


Opçe obavijesti SPECIFIKACIJA KALIBRIRANOG I PILIRANOG SJEMENA Podaci o klijavosti kalibriranog i piliranog sjemena, sortnoj æistoçi i zdravstvenom stanju u skladu su s ESA standardima. Standardi pri isporuci viši su od minimalnih. Ako testovi kvalitete Bejo Zaden B.V. (u nastavku Bejo) pokažu niže vrijednosti nego su navedene u specifikaciji, Bejo çe obavijestiti sve buduçe kupce sjemena. Namjena ove komunikacije je informirati kupce sjemena u vezi kvalitete koju mogu oæekivati, tako da mogu procijeniti i odluæiti zadovoljava li ovo sjeme njihove potrebe.

njegov osnovni oblik. U materijal za oblaganje mogu biti dodani razni sastojci (fungicid, insekticid), raspoznatljivi prema boji. Ovako tretirano sjeme prodaje se iskljuæivo na broj zrna.

Osnovno tretirano sjeme Bejo sjeme standardno je tretirano tekuçim fungicidom i prepoznatljivom zelenom bojom. Ovo tretiranje štiti sjeme od gljiviænih oboljenja u nicanju, a prednost ove metode je da na sjemenu nema prašine.

Nicanje sjemena UVOD Proizvo¡aæi povrça su intenzivirali proizvodnju i postali vrlo specijalizirani. Kao posljedica poveçanja zahtjeva za boljom kvalitetom, proizvo¡aæi povrça i ostalog bilja zahtijevaju poboljšanu kvalitetu repromaterijala. Zahtjevi za posebnim oblicima sjemena i više informacija o kvaliteti sjemena snažno su porasli kako bi se bolje utjecalo na nicanje sjemena i postizanje željenog sklopa biljaka. Sjeme je prirodni proizvod. Razliæiti utjecaji okoline utjeæu na konaæni rezultat. Prema tome, æesto nije moguçe dati detaljne informacije o utjecajima i ostalim fizikalnim karakteristikama sjemena. Da bi se udovoljilo potrebama klijenata što je više moguçe, Bejo je postavio standarde kvalitete za razliæite kategorije sjemena. Spomenuti postotak klijavosti je minimalni postotak za klijavost zahtijevan od Beja i napravljen u skladu s ISTA metodama i vrijednostima.

OPåE OBAVIJESTI

Podaci o nicanju podliježu ISTA postupku i važeçi su od datuma isporuke.

Sortna æistoça Sortna æistoça definirana je kao postotak izniklih biljaka iz odre¡ene partije sjemena, a koje opisom odgovaraju tom hibridu/sorti.

KALIBRIRANO SJEME – PODACI O SORTNOJ ªISTOåI Minimalni % sortne æistoçe za kalibrirano sjeme

Kultura Kupusnjaæe (kupus, kelj pupæar, brokula, korabica, raštika, kineski kupus) Cvjetaæa

93

Krastavci - vanjska proizvodnja

(osim oprašivaæa) 98

Kornišoni - vanjska proizvodnja

(osim oprašivaæa) 98

90

Patli¡ani

98

Paprika

97

Normalno sjeme

Tikvica

U osnovi, normalno sjeme je podvrgnuto samo osnovnoj doradi. Prodaje se na broj zrna i/ili težinski, ovisno o proizvodu. Normalno sjeme je sukladno EU-propisima.

Rajæica

97 svježa potrošnja prerada

98 95

Kalibrirano sjeme Kalibrirano sjeme je podvrgnuto dodatnoj doradi. Ono je ujednaæene veliæine i visoke klijavosti. Kalibrirano sjeme prodaje se na broj zrna.

Naklijalo sjeme Kod naklijalog sjemena je potaknut proces klijanja sa svrhom postizanja bržeg i ujednaæenijeg nicanja nakon sjetve. Naklijalo sjeme prodaje se iskljuæivo na broj zrna.

Obloženo sjeme Kategorija sjemena kojem je zbog olakšanja sjetve oblaganjem promijenjen oblik i veliæina. Moguçe je dodati razne aditive u materijal za oblaganje. Obloženo sjeme prodaje se iskljuæivo na broj zrna.

Tretirano sjeme Sjeme obloženo tankim obojenim slojem kojemu nije promijenjen

2

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 2

05-01-11 08:12


Opçe obavijesti KALIBRIRANO I OBLOŽENO SJEME PODACI O POSTOTKU KLIJAVOSTI Kultura Šparoga

Kalibrirano sjeme klijavost

Obloženo sjeme

85%

Kupusnjaæe klijavost odstupanja u veliæini sjemena

90% 0,25 mm

Cikla monogermna klijavost multigermna klijavost odstupanja u veliæini sjemena

80% 90% 0,50 mm

Zimski luk klijavost odstupanja u veliæini sjemena

90% 0,25 mm

Mrkva klijavost odstupanja u veliæini sjemena

85% 0,20 mm 90%

90%

Witloof klijavost odstupanja u veliæini sjemena

85% 0,25 mm

85%

Matovilac klijavost odstupanja u veliæini sjemena

85% 0,25 mm

Celer

klijavost

92%

Tikvica

klijavost

Krastavac, vanjska proizvodnja

klijavost

Patli¡an

klijavost

90%

Endivija

klijavost

90%

92%

90% 0,20/0,50 mm

90%

Komoraæ klijavost odstupanja u veliæini sjemena Kornišon, vanjska proizvodnja

klijavost

92%

88%

OP klijavost F1 klijavost odstupanja u veliæini sjemena

90% 85% 0,20/0,25 mm

Luk klijavost odstupanja u veliæini sjemena

90% 0,75 mm

Peršin klijavost odstupanja u veliæini sjemena

87% 0,20/0,25 mm

Poriluk

Crveni radiæ/ Zeleni radiæ

klijavost

88%

Rotkvica klijavost odstupanja u veliæini sjemena

92% 0,25 mm

Luk kozjak klijavost odstupanja u veliæini sjemena

90% 0,75 mm

Špinat klijavost odstupanja u veliæini sjemena

85% 0,75 mm

Paprika

klijavost

90%

Rajæica

klijavost

92%

90% 85%

88%

3

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 3

05-01-11 08:13


sjemena, kao i preporuæene minimalne koliæine uzoraka moguçe je pronaçi na: http://www.worldseed.org/ISHI-Veg_Manual.htm ili ih je moguçe poslati na zahtjev.

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST SJEMENA Da bi se osigurala zdravstvena ispravnost sjemena i ispunili zahtjevi EU Council Directive 2002/55/EC, Bejo primjenjuje razne postupke i metode u cilju spreæavanja i kontrole bolesti koje se prenose sjemenom. Ovo obuhvaça programe kontrole zdravstvenog stanja sjemena, zaštiçenu proizvodnju sjemena, kontrolu polja, tretiranje sjemena i ostale uæinkovite metode dezinfekcije sjemena.

Sjeme za organsku (ekološku) proizvodnju Obzirom na zahtjeve i ograniæenja u proizvodnji organski uzgojenog povrça, jedan od glavnih uvjeta je primjereno proizvedeno i dora¡eno sjeme. Takvo sjeme ne smije biti tretirano nikakvim kemijskim sredstvima, nego samo fizikalnim postupcima u cilju njegove zdravstvene ispravnosti. Bejo zaden na tržište isporuæuje dvije kategorije ovakvog sjemena. Sjeme oznake NCT (nije kemijski tretirano) isporuæuje se u njegovoj prirodnoj boji, a bijelo obojano sjeme je dodatno proizvedeno od organski uzgojenih roditelja. Trenutno nudimo organsko sjeme 110 sorti, proizvedenih kroz naš uzgojni program. Asortiman je dostupan u vidu posebnog letka, ili na našoj web stranici www.bejo.com.

ISHI - Veg (The International Seed Health Initiative - Vegetables) je izdao „Priruænik o metodama za ispitivanje zdravstvenog stanja sjemena“, koji ukljuæuje posljednja dostignuça u metodama za ispitivanje zdravstvenog stanja sjemena. Bejo koristi minimalne koliæine reprezentativnog uzorka za testiranje zdravstvenog stanja sjemena preporuæene od strane ISHI - Veg. Informacije koje se odnose na ISHI - Veg protokole za ispitivanje zdravstvenog stanja

Broj biljaka po aru (100 m2) 10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

30

CM

3.333

2.222

1.666

1.333

1.111

833

666

555

476

416

370

333

35

2.857

1.905

1.428

1.143

952

714

571

476

408

357

317

286

40

2.500

1.666

1.250

1.000

833

625

500

416

357

312

277

250

45

2.222

1.418

1.111

889

740

556

444

370

317

278

247

222

50

2.000

1.333

1.000

800

666

500

400

333

285

250

222

200

55

1.818

1.212

909

727

606

454

363

303

259

227

202

182

60

1.666

1.111

833

666

555

416

333

277

238

208

185

166

65

1.538

1.026

769

615

513

385

308

256

220

192

171

154

70

1.428

952

714

571

476

357

285

238

204

178

158

142

4

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 4

05-01-11 08:13


KupusnjaĂŚe

5

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 5

05-01-11 08:13


Kupus Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

SP - svježa potrošnja SK - skladištenje PR - prerada Foc - otporan na fuzarijsko venuçe Xcc - otporan na crnu trulež

Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C

Broj dana

20 - 25

5-8

1g = 200 - 300 sjemenki

Težina (kg)

Broj dana

Razmak sadnje (cm)

Namjena

Napomene

Parel F1

1 - 1,5

61

40 × 40

SP

Vrlo rani kupus, svježe zelene boje.

Tiara F1

1,2 - 1,8

61

40 × 40

SP

Vrlo rani kupus, izrazito okruglih glava, otporan na pucanje. NOVITET

Farao F1

1,5 - 2

63

40 × 40

SP

Okrugle glave svježe zelene boje, otporan na pucanje, Foc.

Cambria F1

1,5 - 2

64

40 × 40

SP

Tamno zelene glave, raste odignuto od tla, otporan na pucanje, Foc, Xcc.

1,5 - 2,5

68

40 × 40

SP

Snažnog rasta, okrugle zbite glave, kratkog kocena, Foc. NOVITET

Bajonet F1

1,5 - 3

73

40 - 50 × 40

SP; PR

Okrugle, zelene glave, zbite strukture, dugo stoji u polju, Foc. NOVITET

Amazon F1

1,5 - 3

74

50 × 40

SP

Okrugle glave, odliæne unutrašnje strukture, dugo stoji u polju, Foc.

III

IV

Hibrid

Slika

Checkmate F1

Hibrid

I

II

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Parel F1 Tiara F1 Farao F1 Cambria F1 Checkmate F1 Bajonet F1 Amazon F1

= Sjetva/Sadnja

= Berba

= ªuvanje/Skladištenje

Tiara F1

Bajonet F1

6

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 6

05-01-11 08:14


Kupus Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

SP - svježa potrošnja SK - skladištenje PR - prerada Foc - otporan na fuzarijsko venuçe Xcc - otporan na crnu trulež

Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C

Broj dana

20 - 25

5-8

1g = 200 - 300 sjemenki

Težina (kg)

Broj dana

Razmak sadnje (cm)

Namjena

Napomene

Cerox F1

2 - 2,5

79

40 - 50 × 40

SP; PR

Plosnato-okrugle glave, podnosi stresne uvjete rasta, snažan korijenov sustav, Foc, Xcc. NOVITET

Bronco F1

2-4

82

60 × 40, 50 × 50

SP; PR

ªvrste, okrugle glave, kratkog kocena, dugo stoji u polju, Foc.

Sintex F1

2 - 2,5

83

40 - 50 × 40

SP

Okrugle glave, podnosi stresne uvjete rasta, dugo stoji u polju, Foc, Xcc. NOVITET

Ramada F1

2-4

84

60 × 40, 50 × 50

SP; PR

Okrugle glave zelene boje, dugo stoji u polju.

Rotonda F1

2-3

86

50 × 50

SP; PR

Okrugle glave, tanak list, manje izražene žile, otporniji na trips, Foc.

Leopold F1

2-3

87

50 × 50

SP; SK

Okruglo-plosnate glave srednje veliæine, vrlo zbit, izrazito dugo stoji u polju, Foc.

III

IV

Hibrid

Slika

Hibrid

I

II

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Cerox F1 Bronco F1 Sintex F1 Ramada F1 Rotonda F1 Leopold F1

= Sjetva/Sadnja

= Berba

= ªuvanje/Skladištenje

Cerox F1

Sintex F1

7

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 7

05-01-11 08:14


Kupus Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

SP - svježa potrošnja SK - skladištenje PR - prerada Foc - otporan na fuzarijsko venuçe Xcc - otporan na crnu trulež

Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C

Broj dana

20 - 25

5-8

1g = 200 - 300 sjemenki

Težina (kg)

Broj dana

Razmak sadnje (cm)

Namjena

Napomene

Fieldwinner F1

2-4

90

65 × 40

PR

Plosnato-okrugle glave, tanak list, dobro podnosi sušnije uvjete rasta.

Almanac F1

3-4

95

65 × 50 - 60

PR

Kratak kocen, fine unutrašnje strukture, teške glave.

Krautman F1

3 - 4 (- 5)

100

65 × 60, 40 × 40

PR; SP

Podnosi i gusti sklop, svježe zelene boje, odliæne unutrašnje strukture.

Hurricane F1

3-4

100

60 × 40

SP; SK

Snažnog rasta, okrugle teške glave srednje veliæine, Foc.

Cyclone F1

3-4

100

60 × 40

SP; SK

U ISPITIVANJU 2010./11.

Satelite F1

2-4

105

60 × 50

PR; SP

Okrugle zelene glave, ævrste strukture, vrlo otporan na pucanje, Foc.

Reaction F1

1,5 - 2,5

118

50 × 50, 40 × 40

SP; SK

Podnosi i gusti sklop, izrazito okrugle zelene glave, Foc, Xcc.

Candela F1

2-3

120

50 × 50, 40 × 40

SP; SK

Okruglo plosnate glave, podnosi gusti sklop, manje osjetljiv na trips, Foc.

Hibrid

Slika

Hibrid

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Fieldwinner F1 Almanac F1

tabel fieldwinner t/m cabton en bijbehorende lijntabel.

Krautman F1

Bejo 2818 F1 verwijderen.

Hurricane F1

beelden links cabton rechts Cyclone van pag 7

Cyclone F1 Satelite F1 Reaction F1 Candela F1

= Sjetva/Sadnja

= Berba

= ªuvanje/Skladištenje

Cabton F1

Cyclone F1

8

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 8

05-01-11 08:15


Kupus Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

SP - svježa potrošnja SK - skladištenje PR - prerada Foc - otporan na fuzarijsko venuçe Xcc - otporan na crnu trulež

Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C

Broj dana

20 - 25

5-8

1g = 200 - 300 sjemenki

Težina (kg)

Broj dana

Razmak sadnje (cm)

Namjena

Napomene

Cabton F1

2-4

127

60 × 50

SP; PR

U ISPITIVANJU 2010./11.

Hinova F1

3-5

140

60 × 60

PR; SP

ªvrste, okruglo-plosnate glave, dugo stoji u polju, Foc.

Paradox F1

3-5

141

60 × 50

SP; SK

Vrlo prinosan, okrugle glave, manje izražene žile, Foc.

Expect F1

3-5

141

60 × 50

SP; SK

U ISPITIVANJU 2010./11.

Sircon F1

3-5

145

60 × 50

SP; SK

U ISPITIVANJU 2010./11.

Saratoga F1

3-5

146

65 × 55

SP; SK

Okrugle, ævrste glave, vrhunske boje æak i nakon dugog skladištenja, Foc.

Counter F1

3,5 - 5

148

65 × 55

SP; SK

Vrlo prinosan, okrugle glave, Foc.

II

III

Hibrid

Slika

Hibrid

I

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Cabton F1 Hinova F1 Paradox F1 Expect F1 Sircon F1 Saratoga F1 Counter F1

= Sjetva/Sadnja

= Berba

= ªuvanje/Skladištenje

Expect F1

Sircon F1

9

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 9

05-01-11 08:15


Crveni kupus Brassica oleracea L. convar.capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

SP - svježa potrošnja SK - skladištenje PR - prerada Foc - otporan na fuzarijsko venuçe Xcc - otporan na crnu trulež

Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C

Broj dana

20 - 25

5-8

1g = 200 - 300 sjemenki

Težina (kg)

Broj dana

Razmak sadnje (cm)

Namjena

Napomene

Primero F1

1-2

75

40 × 40

SP

Može se uzgajati tijekom cijele sezone, kompaktne, okrugle glave.

Maestro F1

1,5 - 2,5

85

50 × 40 - 50

SP, PR

Podnosi i gušçi sklop, dugo stoji u polju.

Ranchero F1

1,5 - 3

92

50 × 50

SP, PR

Kratkog kocena, odliæne strukture, izuzetno lijepe boje, Foc.

Lectro F1

2 - 3,5

122

50 × 50

SP; SK

Okrugle, kompaktne glave, dugo stoji u polju.

Rendero F1

1,5 - 3

132

50 × 50, 40 × 40

SP; SK

Zbijene strukture, odliænog zdravstvenog stanja, raste odignuto od tla, Foc.

Huzaro F1

2,5 - 3,5

145

65 × 50

SP; SK

Malo izdužene, vrlo zbite i teške glave za dugotrajno æuvanje.

III

IV

Hibrid

Slika

Hibrid

I

II

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Primero F1 Maestro F1 Ranchero F1 Lectro F1 Rendero F1 Huzaro F1

= Sjetva/Sadnja

= Berba

= ªuvanje/Skladištenje

Primero F1

Rendero F1

Maestro F1

Huzaro F1

10

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 10

05-01-11 08:15


Kelj Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.

SP - svježa potrošnja SK - skladištenje PR - prerada Foc - otporan na fuzarijsko venuçe Xcc - otporan na crnu trulež

Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C

Broj dana

20 - 25

5-8

1g = 200 - 300 sjemenki

Težina (kg)

Broj dana

Razmak sadnje (cm)

Boja

Napomene

Comparsa F1

1 - 1,2

60

40 × 40

Svijetlo svježe zelena

Vrlo rana, zbijenog rasta, dobra za gusti sklop, glave okruglo ovalne, otporna na procvjetavanje, Foc.

Alcosa F1

1 - 1,2

62

40 × 40

Tamno svježe zelena

Kompaktne, ævrste, okrugle glave, za gusti sklop, otporna na procvjetavanje, Foc.

Famosa F1

1,5 - 2

65

45 × 40

Tamno zelena

Brzo rastuçi hibrid, okrugle ævrste glave.

Melissa F1

1,5 - 2

80

50 × 40

Tamno zelena

Blago mjehurasti listovi, snažno ovojno lišçe, dugo stoji u polju, Foc.

Produsa F1

1,5 - 2

90

50 × 40

Tamno zelena

U ISPITIVANJU 2010./11.

Ermosa F1

1-2

94

50 × 50, 40 × 40

Svježe zelena

Zbite glavice manjeg volumena, velike težine, podnosi gušçi sklop, vrlo dugo stoji u polju.

Hibrid

Slika

Hibrid

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Comparsa F1 Alcosa F1 Famosa F1 Melissa F1 Produsa F1 Ermosa F1

= Sjetva/Sadnja

= Berba

Comparsa F1

= ªuvanje/Skladištenje

Alcosa F1

Ermosa F1

11

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 11

05-01-11 08:15


Kelj Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.

SP - svježa potrošnja SK - skladištenje PR - prerada Foc - otporan na fuzarijsko venuçe Xcc - otporan na crnu trulež

Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C

Broj dana

20 - 25

5-8

1g = 200 - 300 sjemenki

Težina (kg)

Broj dana

Razmak sadnje (cm)

Namjena

Napomene

Firensa F1

1,5 - 3

120

50 - 60 × 50

Sivo zelena

Uspravno ovojno lišçe, dobre otpornosti na mrazeve, podnosi razne tipove tla i klime.

Barbosa F1

1,5 - 2,5

130

60 × 50

Tamno sivo zelena

Odliæne strukture, glave manjeg volumena, kratki kocen, odliæno podnosi niske temperature.

Wirosa F1

1,5 - 3,5

140

60 × 50

Tamno zelena

Snažnog rasta, mjehurasti listovi, odliæno podnosi niske temperature, moguçe kraçe æuvanje.

Paresa F1

1,5 - 3,5

160

60 × 50

Tamno plavo zelena

Dobro podnosi lošije uvjete, odliæna za prezimljavanje, u hladnjaæi moguçe æuvanje do 6 tjedana, Foc.

III

IV

Hibrid

Slika

Hibrid

I

II

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Firensa F1 Barbosa F1 Wirosa F1 Paresa F1

= Sjetva/Sadnja

= Berba

Firensa F1

= ªuvanje/Skladištenje

Barbosa F1

Paresa F1

12

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 12

05-01-11 08:19


Kelj pupæar Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

80

40 - 50

20 - 25

5-8

Franklin F1

Doric F1 NOVITET

Vrlo rani hibrid visoke rodnosti. Vegetacijski period 125 dana nakon sadnje. Foc. Lijepi, okrugli, vrlo krupni pupovi (3 - 4 cm) izvrsne kvalitete, nalaze se na srednje visokoj stabljici i lako se beru ruæno ili strojno. Vrlo izdržljiv u polju, manje osjetljiv na žuçenje lista.

180 dana vegetacije. Foc. Pupovi srednje veliæine (2,5 - 3 cm), svježe zelene boje, lako se bere.

Valencia F1 NOVITET 190 dana vegetacije, Foc, vrlo visokog prinosa, krupni pupovi (3 - 4,5 cm), vrlo glatki, smješteni na kratkim peteljkama. Dugo stoji u polju.

Nautic F1 NOVITET Srednje rani hibrid duljine vegetacije 150 dana. Foc. Srednje krupnog pupa veliæine 2,5 - 3 cm. Lako se bere.

Dominator F1 NOVITET Kasni hibrid (209 dana vegetacije), Foc, srednje krupni (2 - 3 cm), ovalni do okrugli, tamno zeleni pupovi.

Doric F1

Dominator F1

Lisnati kelj / Raštika Brassica oleracea L.convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L.

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

80

40 - 50

20 - 25

5-8

Winterbor F1 NOVITET

Bonanza F1 NOVITET

Snažna, robusna biljka, tamno zelenih, nakovræanih listova. Izuzetno otporna na niske temperature.

Lisnati kelj glatkih, zelenih i krupnih listova. Sadi se na razmak 50 × 70 cm.

Winterbor F1

1g = 200 sjemenki

Bonanza F1

13

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 13

05-01-11 08:22


Cvjetaæa / karfiol Brassica oleracea L. convar. botrytis (l.) Alef. botrytis L.

Oviedo F1

Flamenco F1

Charlot F1

Jerez F1

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

60 - 70

40 - 60

20 - 25

5-8

Sorta/Hibrid

Broj dana

Vrijeme sadnje Kontinent

Istra

Dalmacija

1g = 250 - 300 sjemenki

Foc

Napomene

Oviedo F1

66

15.03. - 15.04. / 15.07. - 15.08.

01.07. - 15.08.

01.07. - 15.08.

-

Kupolasti cvat, za najraniji proljetni uzgoj.

Stargate F1

72

15.03. - 15.04. / 15.07. - 01.08.

01.07. - 01.08.

10.07. - 05.08.

-

Glatki, bijeli cvat, dobro samopokrivanje, za rani, proljetni uzgoj.

Goodman

75

15.03. - 15.04. / 01.07. - 01.08.

01.07. - 01.08.

10.07. - 05.08.

-

Sorta bijelih cvatova, dobro samopokrivanje, za rano proljetni i jesenski uzgoj.

Flamenco F1

76

15.03. - 15.06.

01.07. - 01.08.

10.07. - 05.08.

-

Uspravnog lišça, tolerantan na rižavost, odliæno samopokrivanje, za proljetni i rano ljetni uzgoj.

Charlot F1

76

15.03. - 15.06

01.07. - 01.08

10.07. - 05.08

-

U ISPITIVANJU

Jerez F1

80

01.04. - 15.06.

01.07. - 01.08.

10.07. - 05.08.

-

Odliæno samopokrivanje, vrlo dobro podnosi visoke temperature, za ljetni uzgoj. NOVITET

14

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 14

05-01-11 08:23


Cvjetaæa / karfiol Brassica oleracea L. convar. botrytis (l.) Alef. botrytis L.

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

60 - 70

40 - 60

20 - 25

5-8

Sorta/Hibrid

Broj dana

Vrijeme sadnje Kontinent

Istra

Dalmacija

1g = 250 - 300 sjemenki

Foc

Napomene

Fargo F1

85

15.06. - 01.08.

01.07. - 01.08.

10.07. - 05.08.

-

Vrlo prinosan, dobro samopokrivanje, za kasno ljetnu i jesensku proizvodnju.

Balboa F1

90

01.06. - 15.07.

01.07. - 10.08.

10.07. - 15.08.

-

Težak i nabit cvat, podnosi razliæite tipove tala i klime, vodeçi hibrid za preradu. NOVITET

Veronica F1

90

01.04. - 15.07.

01.07 - 10.08.

10.07. - 15.08.

Foc

Hibrid u Romanesco tipu, zelene boje cvata otpornog na promjenu boje, vrlo snažnog rasta. NOVITET

Arano F1

91

01.06. - 15.07.

01.07. - 10.08.

10.07. - 15.08.

-

Vrlo težak cvat bijele boje, izuzetno zdrava biljka snažnog i uspravnog lišça, za jesensku proizvodnju. NOVITET

Skywalker F1

96

01.06. - 10.07.

10.07. - 10.08.

10.07. - 15.08.

-

Dobro samopokrivanje, zbijen, težak cvat, za jesensku proizvodnju.

Favola F1

98

01.07.-15.07.

10.07.-10.08.

10.07. - 15.08.

Foc

Snažnog rasta, podnosi niske temperature.

Balboa F1

Veronica F1

Arano F1

Skywalker F1

15

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 15

05-01-11 08:25


Cvjetaæa / karfiol Brassica oleracea L. convar. botrytis (l.) Alef. botrytis L.

Hibrid

Broj dana

Vrijeme sadnje Kontinent

Istra

Dalmacija

Foc

Napomene

Meridot F1

115

-

10.07. - 10.08.

15.07. - 20.08.

Foc

Za prve zimske rokove berbe, zahvalan i stabilan u proizvodnji.

Salou F1

120

-

10.07. - 10.08.

15.07. - 20.08.

Foc

Stabilan i visoki prinos, bijeli i težak cvat. NOVITET

Talbot F1

125

-

10.07. - 10.08.

15.07. - 20.08.

Foc

Snažan rast, okrugli, težak cvat.

Belot F1

135

-

10.07. - 10.08.

15.07. - 20.08.

Foc

Odliæno podnosi zimu, cvat duboko skriven, izvrsne kvalitete.

Daydream F1

170

-

10.07. - 10.08.

15.07. - 20.08.

Foc

Izvrsno samopokrivanje, stabilan u proizvodnji.

Caprio F1

195

-

10.07. - 10.08.

15.07. - 20.08.

Foc

Vrhunska kvaliteta cvata, kompaktan i težak cvat, odliænog samopokrivanja.

Isadora F1

227

-

10.07. - 10.08.

15.07. - 20.08.

-

Snažnog rasta, uspravnog ovojnog lišça. NOVITET

Tempest F1

230

-

10.07. - 10.08.

15.07. - 20.08.

Foc

Vrlo rodan, tolerantan na rižavost.

Nomad F1

265

-

10.07. - 10.08.

15.07. - 20.08.

Foc

Najkasniji hibrid, za prve proljetne berbe, robusnog rasta.

Foc - otporan na fuzarijsko venuçe

Meridot F1

Salou F1

Daydream F1

Isadora F1

Tempest F1

Nomad F1

16

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 16

05-01-11 08:28


Brokula Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

50 - 60

50 - 60

20 - 25

5-8

Hibrid

1g = 150 - 350 sjemenki

Broj dana

Razvoj zaperaka

Napomene

Batavia F1

65

Ne

Kupolasti cvat vrlo sitnih pupova, za proljetno - ljetni uzgoj, najotpornija na niže temperature - ne dolazi do procvjetavanja, Foc.

Lucky F1

70

Da

Rodan, za proljetno-ljetni i rano jesenski uzgoj, vršni cvat težine 500 - 700 g.

Belstar F1

73

Da

Cvat svježe zelene boje, fine strukture i sitnih pupova, za proljetno-ljetni i rano jesenski uzgoj, Foc.

Fiesta F1

80

Da/Ne

Vrlo rodna, nezahtjevna u uzgoju, lako se bere, krupnijih pupova, za kasno ljetni i jesenski uzgoj, Foc, vršni cvat težine 600 - 700 g.

Tiburon F1

82

Ne

Težak, simetriæan cvat otporan na truljenje, mase do 1000 g, krupnih pupova, pogodan za jesenski uzgoj i za preradu, Foc.

Hallmark F1

130

Ne

Visoko prinosni prezimljavajuçi hibrid (Dalmacija), snažnog rasta, izuzetno otporan na niske temperature. NOVITET

Foc - otporan na fuzarijsko venuçe

Batavia F1

Belstar F1

Tiburon F1

Hallmark F1

17

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 17

05-01-11 08:30


Kineski kupus Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

40 - 50

40

20 - 25

5-8

1g = 200 - 330 sjemenki

Bilko F1 Srednje kasni hibrid (70 dana), kratkog tipa, za jesensku berbu. Odliæan za skladištenje. ªvrste glavice, dobro zatvorene, odliæne unutrašnje strukture i atraktivne, tamno zelene boje. Masa glavice od 1,3 - 2 kg. Tijekom æuvanja ništa ne gubi na kvaliteti. Foc.

Bilko F1

Špiæasti kupus Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

40

30 - 40

20 - 25

5-8

1g = 200 - 330 sjemenki

Hispi F1 U ISPITIVANJU Rani prezimljavajuçi hibrid, otporan na procvjetavanje. Vrlo rodan, ujednaæenih glavica. Dospijeva za 65 dana nakon sadnje.

Prospera F1 Hibrid za prezimljavanje. Glavice mase oko 1 - 1,6 kg stižu na tržište u travnju i svibnju. Otporna je na niske temperature i procvjetavanje. Dobro podnosi uzgoj na razliæitim tipovima tla. Duljina vegetacije je 72 dana nakon presa¡ivanja.

Caramba F1

Caramba F1 U ISPITIVANJU Hibrid 75 dana vegetacije, vrlo rodan, pogodan za uzgoj cijele godine, u Dalmaciji i za prezimljavanje. Dugo stoji u polju. Dobro se skladišti u hladnom skladištu. Dospijeva za 75 dana nakon sadnje.

Duncan F1 U ISPITIVANJU Hibrid za prezimljavanje u Dalmaciji. Vrlo visokog prinosa i otpornosti na procvjetavanje. Masa glavice kreçe se od 1 - 2 kg. Dospijeva za 80 dana nakon sadnje. Duncan F1

18

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 18

05-01-11 08:33


Korabica Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

40

20

20 - 25

5-8

1g = 200 - 300 sjemenki

Korist F1

Konmar F1

Vrlo rani hibrid za uzgoj u plasteniku ili na otvorenom. Vegetacijski period oko 65 dana. Odliæne je otpornosti prema cvatnji. Korabice su okrugle do plosnato okrugle, s jakim, tamno zelenim lišçem. Ovaj hibrid ne drveni, ne puca i odliæne je kvalitete. Može se brati kroz dulji period.

Vegetacijski period oko 66 dana. Preporuæa se za kasno proljetni i ljetni uzgoj. Korabice su visoke kvalitete, plosnato okruglog oblika. Lišçe je tamno zeleno, vrlo zdravo, snažnog i uspravnog rasta.

Korist F1

Konmar F1

Postrna repa Brassica rapa L. ssp. rapa

Purple Top White Globe NOVITET Dozrijeva 60 dana nakon sjetve. Repa je promjera 7 - 10 cm, okruglo - plosnatog oblika te bijelo roze boje. U presjeku meso je prekrasne bijele boje bez šupljina. Sije se na razmak 40 × 5 (10) cm.

1g = 300 - 400 sjemenki

Purple Top White Globe

19

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 19

05-01-11 08:35


Rotkvica Raphanus sativus L. var. radicula

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

10

3

20 - 25

4-6

1g = 150 sjemenki

Rolex F1 NOVITET Vrlo rani hibrid, 30 dana vegetacije. Namijenjen prvenstveno uzgoju u zaštiçenom prostoru. Korijeni su izrazito okrugli, soæni, sjajno crvene boje, zdravi i ne pucaju.

Rover F1 NOVITET Srednje rani hibrid, 35 dana vegetacije. Krupni okrugli korijen lijepe crvene boje, ne puca. Lišçe je vrlo bujno i uspravnog rasta. Moguça je proizvodnja u zaštiçenom prostoru i na otvorenom. Bolje podnosi visoke temperature.

Ronde rode broei 4 - Poker Sorta namijenjena proizvodnji u zaštiçenom prostoru. Duljina vegetacije je 35 dana. Rotkvice su okrugle i lijepe crvene boje, a lišçe srednje bujno.

Rover F1

Rolex F1

20

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 20

05-01-11 08:36


Korjenašice

21

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 21

05-01-11 08:38


Mrkva Daucus carota L.

Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C

Broj dana

15 - 18

8 - 15

1g = 700 - 1.400 sjemenki

Nominator F1

Napoli F1

Norwalk F1

Broj dana

Broj zrna/ha (milijuni)

Mokum F1

77

1,8 - 2,5

Proizvodnja pod plastikom ili staklom. Odliæna boja. Prodaja u svežnjevima.

Napoli F1

81

1,5 - 2,5

Prodaja u svežnjevima ili samo s dijelom lista. Ne puca. Odliæne boje. Može se proizvoditi i u zaštiçenom prostoru.

Nominator F1

96

1,5 - 2,0

Vrlo prinosna, ujednaæene boje i veliæine korijena. Srednje dug valjkast i gladak korijen. Djelomiæno otporna na Alternariu lista. NOVITET

Norwalk F1

98

1,5 - 2,0

Korijeni su vrlo glatki, cilindriæni i dobro ispunjeni. Lišçe je snažno i djelomiæno otporno na Alternariu. NOVITET

Niagara F1

100

1,4 - 2,0

Vrlo prinosna, valjkasta, duga i glatka mrkva, vrlo zdravog lišça. Dobro podnosi sušne uvjete. Moguçe skladištenje 3 do 4 mjeseca. NOVITET

Namdal F1

100

1,4 - 2,0

Glatka i cilindriæna mrkva, dobre otpornosti na pucanje. Zdravog, tamnog i snažnog vrha. Umjereno otporna na Alternariu. U ISPITIVANJU 2010./11.

Bangor F1

110

1,4 - 1,8

Glatka, cilindriæna mrkva u tipu Berlicuma. Robusnog rasta i vrlo visokog prinosa. Snažan vrh pogodan za mehanizirano va¡enje. Namijenjena za svježu potrošnju i industriju. Umjereno otporna na Alternariu. Za kraçe skladištenje. NOVITET

Napa F1

115

1,4 - 2,0

Glatka, dugaæka, cilindriæna mrkva visokog prinosa. Odliæno skladištenje (6 do 7 mjeseci).

Hibrid

Slika

Napomene

Negovia F1

116

1,5 - 2,0

Vrlo rodna, uniformnog rasta, intenzivne boje. Odliæno podnosi razliæite uvjete tla i klime. Umjereno skladištenje.

Naval F1

116

1,5 - 2,0

Pogodna za uzgoj u uvjetima kontinentalne klime i za prezimljavanje u Dalmaciji. Valjkasti, dobro ispunjeni korijeni. Pretežno za lakša tla. Umjereno skladištenje. NOVITET

Nevis F1

118

1,5 - 2,0

Dugaæki, tanki, glatki korijeni odliæne boje, ne puca. Lišçe je tamno zeleno, snažno, uspravno i zdravo. Moguça proizvodnja na kontinentu i za prezimljavanje u Dalmaciji. Dugo skladištenje (6 do 7 mjeseci).

Newhall F1

118

1,5 - 2,0

Mrkva za kontinentalna podruæja. Odliæna za prezimljavanje u Dalmaciji. Preporuæamo i za teža tla. Vrlo glatka sa snažnim i zdravim lišçem. Umjereno otporna na Alternariu. Odliæno skladištenje (6 do 7 mjeseci). NOVITET

22

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 22

05-01-11 08:40


Mrkva Daucus carota L.

Hibrid

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Mokum F1 Napoli F1 Nominator F1 Norwalk F1 Niagara F1 Namdal F1 Bangor F1 Napa F1 Negovia F1 Naval F1 Nevis F1 Newhall F1

= Sjetva

= Berba

= ªuvanje/Skladištenje

Niagara F1

Naval F1

Bangor F1

Newhall F1

23

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 23

05-01-11 08:41


Mrkva Daucus carota L.

Pregled sorti mrkve

Broj dana

Broj zrna/ha (milijuni)

Nantes 5 - Samson

115

1,0 - 2,0

Nantes tip. Gladak korijen, tupog vrha, lijepe boje i bujnog lišça. Vrlo rodna.

Yellowstone

135

1,0 - 2,0

Flakkee tip. Koniæan korijen žute boje. Intenzivnog mirisa i vrlo snažnog lišça. Pogodna za dugo æuvanje.

Vita Longa

145

1,0 - 1,4

Flakkee tip. Odliæno obojen, krupan korijen, snažnog i zdravog lišça. 11 % suhe tvari. Odliæna za preradu.

Sorta

Sorta

I

II

III

Slika

IV

Napomene

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Nantes 5 - Samson

Yellowstone Vita Longa

= Sjetva

= Berba

= ªuvanje/Skladištenje Kratak prikaz tipova mrkve:

1. Nantes (Napoli F1) 2. Berlicum (Bangor F1) 3. Flakkee (Vita Longa, Yellowstone)

1.

Samson

2.

3.

3.

Yellowstone

24

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 24

05-01-11 08:43


Peršin korjenaš Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex. A.W. Hill

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

35

5

10 - 15

20

1g = 700 - 1.000 sjemenki

Halflange - Eagle Ova je sorta u tipu poludugih korjenaša karakteristiænog mirisa i atraktivnog izgleda. Dugaæak, gladak, ispunjen korijen. Umjereno bujna lisna masa. Namijenjen je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. 150 dana vegetacije.

Arat Vrlo prinosna sorta sa dugaækim, glatkim i odliæno ispunjenim korijenom. Vrlo bujno i jako lišçe. Namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Dospijeva za 155 dana od sjetve.

Arat

Peršin listaš Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

35

10 - 15

10 - 15

20

1g = 500 - 700 sjemenki

Moskrul 2 - Krausa Lisnati peršin, jako nakovræanog lišça, tamno zelene boje. Snažnog je lišça i vrlo otporan na zimu. Ima vrlo visok postotak suhe tvari, te je namijenjen prvenstveno za industrijsku preradu, ali i za svježu potrošnju.

Gewone Snij 3 - Rialto Vrlo atraktivna sorta odliæne arome. Od biljke se koristi iskljuæivo lišçe i peteljke. Ne stvara zadebljali korijen. Listovi su glatki, tamnozelene boje.

Krausa

Rialto

25

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 25

05-01-11 08:45


Celer listaš Apium graveolens L. var. secalinum

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

40

1-2

18 - 22

10 - 20

Amsterdamse donkergroene - Safir Proizvodi se direktnom sjetvom. Snažne biljke imaju velike listove, atraktivne tamno zelene boje. Namijenjen je svježoj potrošnji i preradi. Nakon rezanja lišça vrlo dobro se regenerira. Niske je osjetljivosti na bolesti lista. Bere se 78 dana nakon sjetve.

Safir

Celer bjelaš Apium graveolens L. var. dulce

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

40

25

18 - 22

10 - 20

Tango Dugaæke, vrlo glatke peteljke. Vrlo je male osjetljivosti na postrano izbijanje listova. Dugo može stajati u polju. Namijenjen je za berbu tijekom ljeta i jeseni. Svježe zelena boja lista.

Tango

26

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 26

05-01-11 08:46


Celer korjenaš Apium graveolens L var. rapaceum

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

50

30 - 40

18 - 22

10 - 20

1g = 2.000 - 2.800 sjemenki

Balena NOVITET Rana sorta koja daje vrlo dobre prinose. Korijeni su okrugli i dobro obojeni, a lišçe je kratko, uspravno i tamno zelene boje. Manja osjetljivost na procvjetavanje omoguçuje ranije rokove sadnje u odnosu na ostale sorte na tržištu. Visoko otporna na fuzarijsko venuçe. Pogodna je za svježu potrošnju (korijen - list) i industrijsku preradu. Dozrijeva za 142 dana nakon presa¡ivanja. Balena

Diamant Srednje rana sorta. Lišçe je visoko, uspravno i svježe zelene boje. Korijeni su glatki, okrugli, bijele boje mesa. Lako se bere i æisti. Jak korijenov sustav omoguçuje visoke prinose u sušnim godinama. Za svježu potrošnju i skladištenje. Razdoblje vegetacije je 150 dana.

Brilliant

Diamant

Srednje rana sorta s tamno zelenim, srednje visokim lišçem. Korijeni su okrugli i glatki, a meso bijelo. Zbog ævrstog korijena visoke kvalitete namijenjena je za industrijsku preradu, svježu potrošnju i dugotrajno æuvanje. Dozrijeva za 145 dana nakon presa¡ivanja.

Brilliant

27

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 27

05-01-11 08:48


Cikla Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

30

6

15 - 22

9 - 12

1g = 100 sjemenki

Preporuka za sjetvu cikle Željena krupnoça

Broj biljaka/m

Sjetvena norma/ha

120 - 140

1.500.000 - 1.800.000 (15 - 18 kg)

Kategorija 50 - 100 g

85 - 90

1.000.000 - 1.500.000 (10 - 15 kg)

Kategorija 100 - 300 g (4 - 8 cm)

50 - 60

700.000 - 1.000.000 (7 - 10 kg)

Kategorija 300 - 500 g (8 - 15 cm)

36 - 40

40.000 - 700.000 (4 - 7 kg)

Baby cikle težine 30 - 50 g

Pregled sorti i hibrida cikle Sorta/Hibrid

Broj dana

Sjetva kontinent

Sjetva Dalmacija

Napomene

Okrugli korijen snažnog rasta bez koncentriænih krugova, posebno pogodan za sušna podneblja i postrnu sjetvu. Za svježu potrošnju i preradu.

Pablo F1

115

15.04. - 10.07.

10.03. - 15.04.; 10.07. - 15.08.

Boro F1 NOVITET

117

15.04. - 10.07.

10.03. - 15.04.; 10.07. - 15.08.

Hibrid okruglih, tamno crvenih korijena. Pogodan za uzgoj u uvjetima razliæitih vrsta tla i klime. Odliænog je prinosa. Ima snažno i zdravo lišçe.

Bikor

125

10.04. - 15.05.

15.03. - 15.04.

Vrlo popularna sorta tamno crvene boje i okruglih korijena. Za preradu i æuvanje.

Taunus F1

130

10.04. - 01.07.

/

Cilindriæna tamno crvena cikla namijenjena za preradu i rezanje na kolutiçe. Odliæna kvaliteta i urod.

Pablo F1

Boro F1

Taunus F1

28

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 28

05-01-11 08:48


Lukovi Kupusnjaæe

PARTNERI PARTNERIPRI U SELEKCIJI SELEKCIJI ALLIUM LUKA

29

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 29

05-01-11 08:49


Luk Allium cepa L.

Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C

Broj dana

15 - 20

6 - 12

1g = 200 - 250 sjemenki

Luk za proljetni uzgoj Broj dana (nakon Derby F1)

Boja ljuske

ªvrstoça ljuske

Skladištenje

Napomene

0

Žuto sme¡a

5-6

4

Vrlo prinosan, za najraniju proizvodnju. NOVITET

Safrane F1

12

Bronæano sme¡a

8

8

Rani luk vrlo dobrog prinosa i za dugo æuvanje.

Tamara F1

12

Tamno sme¡a

8-9

9

Osrednji prinos. Za vrlo dugo æuvanje. Manje osjetljiv na trips.

Talon F1

15

Tamno sme¡a

8

8-9

Krupni lukovi. Vrlo visok prinos i odliæno æuvanje.

Sedona F1

16

Bronæano tamno sme¡a

7-8

7

Izvanredno visok prinos krupnih lukova. Kraçe skladištenje.

Manas F1

17

Tamno sme¡a

8-9

8-9

Visok prinos. Vrlo prilagodljiv na razliæite tipove tla i klime.

Daytona F1

18

Tamno sme¡a

8

8

Dubok korijen, odliæno podnosi sušu. Manje osjetljiv na bolesti korijena.

Legend F1

23

Bronæano tamno sme¡a

8 -9

9

Vrlo prinosan. Osjetljiv na bolesti lišça i uzgoj u vlažnom klimatu. Vrlo snažan korijen.

Velasco F1

25

Bronæano tamno sme¡a

8-9

8-9

Vrlo visok prinos krupnih lukova. Otporan na sušu i bolesti korijena. NOVITET

Hibrid Derby F1

Ocjena ævrstoçe ljuske i skladištenja od 1 - 9 (1 = najlošije, 9 = najbolje)

Derby F1

Manas F1

Safrane F1

Velasco F1

30

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 30

05-01-11 08:50


Luk Allium cepa L.

Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C

Broj dana

15 - 20

6 - 12

1g = 200 - 250 sjemenki

Luk za proljetni uzgoj Broj dana (nakon Derby F1)

Boja ljuske

ªvrstoça ljuske

Skladištenje

Napomene

Redwing F1

16

Umjereno crvena

7-8

8-9

Krupni lukovi svjetlije crvene boje za dugo æuvanje.

Red Bull F1

16

Tamno crvena

7-8

8

Vrlo visok prinos tamno crvenih, krupnih lukova. Vrlo dobro æuvanje. NOVITET

Icepearl F1

14

Bijela

7

7

Vrlo prinosan. Bez izraženog zelenog kragna. Dobro æuvanje. NOVITET

Hibrid

Ocjena ævrstoçe ljuske i skladištenja od 1 - 9 (1 = najlošije, 9 = najbolje)

Redwing F1

Icepearl F1

Red Bull F1

31

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 31

05-01-11 08:51


Luk Allium cepa L.

Luk za zimsku proizvodnju Broj dana (nakon Sibira)

Boja ljuske

Otpornost na procvjetavanje

Napomena

Sibir

0

Žuta

++

Najranije dozrijevanje. Vrlo dobar prinos ujednaæenih lukova.

Element F1

6

Žuto sme¡a

+++

Hibridni luk krupnih lukovica i vrlo visokog prinosa. Manje osjetljiv na bolesti lišça. NOVITET

Radar

8

Žuta

++

Okrugli lukovi tankog vrata i velike rodnosti.

Electric

7

Crvena

+++

Okrugli tamno crveni i sjajni lukovi. Dobar za proizvodnju mladog luka.

Hielo F1

8

Bijela

+++

Izuzetno rodan luk krupnih lukovica. Snažnog korijena i manje osjetljiv na bolesti lišça. NOVITET

Sorta/Hibrid

Element F1

Electric

Radar

Hielo F1

32

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 32

05-01-11 08:51


Zimski luk Allium fistulosum L.

Parade Ovaj tip luka namijenjen je za proizvodnju mladog luka i prodaju u vezicama. Vrlo brzo raste i nema velike zahtjeve za svjetlom, te se može vrlo uspješno uzgajati u zimskom dijelu godine u zaštiçenim prostorima. Kao mladi luk može se proizvoditi cijele godine. Lišçe mu raste uspravno, ævrsto je i tamno zeleno. Lukovica nema okruglog zadebljanja.

Parade

Luk kozjak Allium ascalonicum L.

Željena krupnoça

Sjetvena norma/ha

25 - 35 mm

2.000.000

35 - 50 mm

1.800.000

Ambition F1 U ISPITIVANJU Hibrid okruglih lukovica žute ljuske i vrlo visokog prinosa. Sadržaj suhe tvari 17,4%. Namijenjen za svježu potrošnju i preradu.

Conservor F1 U ISPITIVANJU Hibrid izduženo-okruglih lukovica crveno sme¡e boje. Sadržaj suhe tvari je 17,8%. Odliæno podnosi niže temperature i otporan je na procvjetavanje. Za svježu potrošnju i preradu.

Conservor F1

Ambition F1

33

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 33

05-01-11 08:53


Luæica luka Allium cepa L.

Bejo Zaden/De Groot en Slot: “Quality Inside!” Bejo Zaden/De Groot en Slot je vodeça selekcionerska kuça, koja veç godinama radi na poboljšanju sortimenta luæice. Naše najnovije sorte promoviramo pod zaštitnim imenom “Quality Inside”.

Što je “Quality Inside”? • poboljšana genetika u smislu vremena dozrijevanja, veliæine prinosa i otpornosti na bolesti • precizno kalibrirana luæica u æetiri veliæine • informacija o broju luæica u kg • stroga kontrola u skladu s najstrožim standardima Naktuinbouw-a, upotpunjena Bejo Quality Management sistemom • Bejo Zaden/De Groot en Slot savjeti specijalista

Prednosti proizvodnje luka iz luæice u odnosu na direktnu sjetvu • ranija berba • brži razvoj luka • snažan korjenov sistem omoguçava dobru berbu i kod uzgoja na vrlo suhim tipovima tla • robusne biljke smanjuju rizik primjene herbicida • manja podložnost gubitku sadnje kod erozije vjetrom na laganim tlima • odliæan za preradu

Kalibraža Bejo luæica ’’Quality Inside’’ dostavlja se precizno kalibrirana u 4 veliæine, što donosi slijedeçe prednosti: • visok stupanj ujednaæenosti • krupnija luæica poveçava prinos i preko 20 % • sitnija luæica smanjuje opasnost od procvjetavanja kod uzgoja luka preko zime • moguça je veça kontrola željene krupnoçe luka • moguça je veça kontrola željenog vremena dozrijevanja luka

Hercules F1

Kategorija

Veliæina

Broj luæica u 1 kg

1

10/14 mm

700 - 800

2

14/17mm

350 - 450

3

17/21mm

200 - 300

4

21/24 mm

-

Tako¡er, na upit, isporuæujemo i nekalibriranu luæicu veliæine 10/21 mm.

Stur BC 20

34

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 34

05-01-11 08:54


Luæica luka Allium cepa L.

Broj dana (nakon Foruma F1)

Boja ljuske

ªvrstoça ljuske

Skladištenje

Napomene

Forum F1 (QI)

0

Žuta

6

5

Najraniji luk na tržištu. Visok prinos. Za proljetni uzgoj.

Stanfield (QI)

8

Žuta

6-7

6

Sorta luka plosnatih lukovica u tipu Stuttgartera (holandska žuta) znaæajno boljeg prinosa i manje osjetljivosti na bolesti. Pogodna za proljetni uzgoj kao i za prezimljavanje. NOVITET

Troy F1 (QI)

3

Žuto sme¡a

7

7

Hibrid okruglih lukovica ævršçe ljuske za zimski uzgoj. Vrlo otporan na procvjetavanje. Radi izražene dormantnosti preporuæa se sadnja oko 10. listopada

Radar

6

Žuta

6-7

5-6

Vrlo prinosan luk okruglih i soænih lukovica odliænog okusa namijenjen za zimski uzgoj.

Hercules F1 (QI)

14

Sme¡a

8

8-9

Izuzetno visok prinos okruglih lukovica. Za dugo æuvanje. Visok postotak suhe tvari (15%). Za proljetni uzgoj.

Centurion F1

14

Sme¡a

7-8

8

Hibrid okruglih lukova za proljetni uzgoj. Standard u proizvodnji u proteklih 20-ak godina.

Stur BC 20 (QI)

16

Tamno sme¡a

8

8-9

Sorta okruglih lukova za dugotrajno æuvanje.

Electric

8

Crvena

6-7

6

Sorta okruglih lukova za zimski uzgoj. Otporna na procvjetavanje. NOVITET

Sorta/Hibrid

(QI) - proizvedeno pod zaštitnim znakom „Quality Inside“ Ocjena ævrstoçe ljuske i skladištenja luka od 1 - 9 (1 = najlošije, 9 = najbolje)

Forum F1

Stanfield

35

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 35

05-01-11 08:55


Poriluk Allium porrum L.

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

40 - 60

10 - 12

15 - 22

6 - 10

1g = 280 - 360 sjemenki

Broj dana

Boja lišça

Duljina stabljike (cm)

Napomene

Bulgaarse Reuzen Lincoln

75

Svijetlo zelena

35 - 40

Bugarski tip poriluka za ranu, ljetnu proizvodnju.

Lancia

85

Tamnije zelena

30 - 35

Vrlo rodna sorta s dugaækim stabljikama za ljetnu i rano-jesensku proizvodnju.

Zwitserse Reuzen Columbus

85

Zelena

30

Brzo rastuça sorta vrlo visokog prinosa. Za ljetni i rano-jesenski uzgoj.

Blauwgroene herfst Lancelot

90

Tamnije plavo zelena

25

Vrlo visok prinos. Srednje duga stabljika sa snažnim lišçem tamnije plavo zelene boje. Otpornija na napad virusa. Za ljetno jesenski uzgoj na kontinentu, kao i za prezimljavanje u uvjetima mediteranske klime.

Striker F1

90

Tamnije sivo zelena

25

Hibridni poriluk izrazito visokog prinosa i uniformnosti. Vrlo se lako æisti. Lišçe je izuzetno uspravnog rasta i manje osjetljivo na bolesti. Za ljetnu i kasno-jesensku proizvodnju na kontinentu, odnosno za prezimljavanje u priobalju. Sjeme svih hibrida poriluka u prodaji samo u kategoriji kalibriranog i naklijanog sjemena. NOVITET

Jumper F1

90

Tamnije plavo zelena

25 - 30

Hibridni luk vrlo visokog prinosa i tamnog, uspravnog lišça koje se ne lomi. Vrlo otporan na bolesti lišça. Manje osjetljiv na trips. Za ljetno-jesenski uzgoj na kontinentu i za prezimljavanje u Dalmaciji. U ISPITIVANJU 2010./11.

Blauwgroene winter Forrest

150

Vrlo tamno plavo zelena

20

Sorta snažnih stabljika i vrlo zdravog, tamno zelenog lišça. Za uzgoj preko zime u uvjetima kontinentalne klime. Otporan na procvjetavanje i niže temperature.

Sorta/Hibrid

Lancia

Striker F1

Lancelot

Jumper F1

36

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 36

05-01-11 08:56


Plodovito povrรงe

37

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 37

05-01-11 08:57


Kornišoni Cucumis sativus L.

1g = 38 - 50 sjemenki

Adam F1 Glatki partenokarpni krastavac. Rana sorta, snažnog rasta. Prve plodove donosi veç 62 dana nakon sadnje. Daje lijepe, visoko kvalitetne krastavce, L/D 3,1 : 1. Plodovi su tamno zeleni i glatki. Adam F1 je vrlo dobra kombinacija ranog dozrijevanja i visokog prinosa. Plodovi nisu gorki i pogodni su za strojnu berbu. Vrlo popularan i kao najraniji salatni krastavac iz plasteniækog uzgoja. Dobro podnosi napad mozaik virusa krastavca, plamenjaæe i pepelnice, a otporan je i na krastavost.

Agnes F1 NOVITET Vrlo tamni, glatki i dugaæki partenokarpni plodovi, dozrijevaju veç 65 dana nakon sadnje. L/D 3,2 - 3,3 : 1. Za razliku od ostalih partenokarpnih kornišona zadržava tvrdoçu ploda i dulje vrijeme nakon pasterizacije i konzerviranja.

Atomic F1

Allianz F1 NOVITET Pretežno ženski bradaviæasti hibrid. Vrlo dobro trpi napad plamenjaæe, pepelnice i mozaik virusa krastavca. Otporan na Cladosporium. Plodovi su tamno zeleni, bez goræine i vrlo tvrdi nakon prerade. L/D 3,0 - 3,1 : 1. Vrlo dobro podnosi uzgoj na razliæitim tipovima tla i klime. Dozrijeva 70 dana nakon sadnje.

Atlantis F1 Bradaviæasti, pretežno ženski hibrid velike rodnosti. Plodovi su tamno zeleni, bez goræine, L/D 3,2 : 1. Odliæan za kiseljenje. Manje osjetljiv na krastavost. Prvi plodovi spremni za berbu 72 dana nakon sadnje.

Atomic F1 NOVITET Bradaviæasti, pretežno ženski hibrid svježe zelenih plodova, L/D 3,1 : 1. Hibrid s najveçom otpornošçu na plamenjaæu. Vrlo pogodan za dugotrajno æuvanje nakon konzerviranja. Vrlo visok prinos. Dozrijeva 77 dana nakon sadnje.

Allianz F1

Agnes F1

38

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 38

05-01-11 08:58


Krastavac Cucumis sativus L.

1g = 30 - 50 sjemenki

Bejo 2856 F1 U ISPITIVANJU 2010./11. Partenokarpni, slicer tip salatnog krastavca. Plod je duljine 20 - 22 cm, tamno zelene boje i umjereno bodljikav. Vrlo velike rodnosti. Plodonosi 1 - 2 ploda po koljencu. Prvi plodovi dozrijevaju 76 dana nakon sadnje. Biljka ima otvoren rast što olakšava berbu. Vrlo otporan na viruse CVYV, CMV, plamenjaæu, pepelnicu i Cladosporium cucumerinum L.

Bejo 2856 F1

Rajæica / paradajz Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

70

30

16 - 25

8 - 10

1g = 300 - 400 sjemenki

Sultan F1

Torquay F1

Determinantni hibrid snažnih, zdravih biljaka. Rajæice su okrugle, mesnate i izvanredne kvalitete. Prosjeæna težina plodova je oko 200 g. Namijenjen je za proizvodnju na otvorenom, a potrošnju u svježem stanju. Otporan je na Verticillium a i b, te na Fusarium rase 0 i 1. Vegetacija oko 72 dana.

Determinantni hibrid namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Prvi plodovi dozrijevaju 74 dana nakon sadnje. Plodovi su crveni, cilindriænog oblika, prosjeæne težine oko 60 - 90 g i bez zelenog kragna. Odliæno podnose transport. Plodovi su upotrebljivi i 2 tjedna nakon berbe. Kožica je vrlo ævrsta, ali se lagano guli. Visoko je otporan na Verticillium, Fusarium 0 i 1 i na korjenove nematode.

Sultan F1

Torquay F1

39

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 39

05-01-11 08:59


Paprika Capsicum annuum L.

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

50 - 60

40

20 - 30

8 - 10

1g = 120 - 170 sjemenki

Tambora F1 Paprika u tipu babure izrazito slatkog okusa namijenjena svježoj potrošnji. Viseçi plodovi ovalnog oblika, prosjeæne duljine 10 cm, a širine 6 cm. Plodovi se sastoje od 3 - 4 plodniæka lista i debelog su perikarpa (mesa). Tamno zelena boja ploda dozrijevanjem prelazi u crvenu. Izuzetne je rodnosti i namijenjena je proizvodnji u zatvorenom kao i na otvorenom.

Turbine F1 U ISPITIVANJU 2010./11. Svijetlo zelena paprika u tipu babure koja dozrijevanjem prelazi u naranæastu. Plodovi su viseçi, krupni, prosjeæne mase od 150 -160 g, izrazito pravilnog oblika i uniformni. Biljka je snažnog rasta i dobro podnosi stresne uvjete proizvodnje. Daje stabilne i sigurne visoke prinose. Pogodna za uzgoj u zatvorenom kao i na otvorenom.

Whitney F1 NOVITET Plodovi u tipu izdužene babure. Sastoje se od 3 - 4 plodniæka lista i srednje su debelog perikarpa, izuzetno atraktivne bijele boje koja dozrijevanjem prelazi u crvenu. Otporni su na oboljenja pokožice pa se preporuæa za uzgoj na otvorenom i u negrijanim plastenicima. U plastenicima preporuæamo uzgoj na jednu granu.

Whitney F1

Snowdon F1 NOVITET Izuzetno rodna paprika u tipu izdužene babure. Dio plodova završava u špic. Biljka je vrlo snažnog rasta i redovito zameçe velik broj plodova srednje veliæine. Plodovi se sastoje od 3 - 4 plodniæka lista, debelog su perikarpa i iz svijetlo žute boje dozrijevanjem prelaze u crvenu. Pokožica ploda je izuzetno otporna na oboljenja te su u praksi zabilježeni sluæajevi berbe vrlo zdrave paprike i sredinom 10. mjeseca. Pored uzgoja na otvorenom moguç je uzgoj i u negrijanim plastenicima kada se preporuæa uzgoj na dvije grane. Snowdon F1

Tambora F1

Turbine F1

40

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 40

05-01-11 09:00


Radiæ Cichorium intybus L. (partim)

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

40 - 45

30 - 35

20 - 25

5 - 12

1g = 500 sjemenki

Indigo Brzo rastuça sorta namijenjena za ljetnu i jesensku berbu. Formira ujednaæene, tamnocrvene, okrugle, ævrste glavice. Ovojno lišçe je zeleno. Dobre je tolerantnosti na prerano cvjetanje, te na rubnu palež lista. Vegetacija je 68 dana. Razmak sadnje je 30 × 30 cm.

Leonardo Za jesensku proizvodnju. Glavice su krupne, ævrste, okrugle, tamno crvene boje i odliæne strukture. Dobro se drži na polju, a može se i kratko skladištiti. Manje je osjetljiv na rubnu palež lista. Vegetacija je 81 dan. Preporuæamo razmak sadnje 45 × 35 cm.

Rubro NOVOST Kasna sorta velikih, teških glavica. Za kasno jesensku i zimsku proizvodnju, vrlo otporna na niske temperature i preranu cvatnju. Vegetacija je 145 dana. Indigo

Fiero Treviso tip radiæa, namijenjen za jesensku i kasno jesensku proizvodnju. Fiero oblikuje lijepe, valjkaste, vitke glavice. Listovi su mu uspravni, uski, tamno zeleni i prošarani. Srce glavice je dobro zatvoreno. Vegetacija mu je oko 112 dana.

Leonardo

Rubro

Fiero

41

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 41

05-01-11 09:01


Pan di Zucchero Cichorium intybus L. (partim)

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

40

30

20 - 25

5 - 12

1g = 660 - 900 sjemenki

Virtus NOVITET Kasna sorta za jesensku proizvodnju. Glavice su valjkaste, sjajno zelene boje. Glavice su krupne, visine oko 50 cm te daju vrlo visok prinos. Manje je osjetljiv na bolesti. Dobro podnosi visoke temperature, a u polju može podnijeti i mali mraz. Preporuæamo razmak sadnje 40 × 40 cm.

Virtus

Endivija Cichorium endivia L. var. latifolium

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

40

30

20 - 25

5 - 12

1g = 500 – 650 sjemenki

Davos NOVITET Kovræavi tip endivije teških, zbijenih glavica žutog do bijelog srca. Vrlo otporna na visoke temperature i procvjetavanje. 52 dana vegetacije. Preporuæa se za ljetnu, kasnu ljetnu i jesensku proizvodnju.

Eros Brzo rastuça sorta žutog srca i širokog lišça, manje osjetljiva na trulež. Za berbu tijekom jeseni. Preporuæamo razmak sadnje 40 × 35 cm. Duljina vegetacije oko 60 dana.

Davos

Géante Maraîchère - Bossa Za uzgoj u širokom vremenskom razdoblju. Moguça je rana proljetna sjetva i tad se bere preko ljeta. Za jesensku potrošnju sije se na otvorenom u lipnju i srpnju. Ova sorta daje odliæne prinose. Uniformna je i lijepog izgleda, a pri berbi vanjsko lišçe ostaje kompaktno uz glavicu. Sadi se na razmak 40 × 35 cm. Duljina vegetacije nakon sadnje je 66 dana.

Eros

Bossa

42

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 42

05-01-11 09:02


Matovilac Valerianella lacusta (L.) Laterr.

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

15

3-5

10 - 15

6-8

Grote Noordhollandse - Macholong Sorta širokih, srednje tamnih listova. Biljke su ujednaæenog rasta. Dobrog je uroda i lako se bere. Lako se i brzo æisti. U ponudi samo kalibrirano sjeme.

Masse - U ISPITIVANJU Masse - U ISPITIVANJU

Macholong

Masse

Komoraæ Foeniculum vulgare Miller

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

45

25

18 - 22

8 - 12

Orion F1 NOVITET Za ljetni i jesenski uzgoj. Vrlo kvalitetan hibrid koji oblikuje lijepe, glatke, okrugle rukavce. Visoko je prinosan i dobre otpornosti na procvjetavanje. Dospijeva za 75 dana od presa¡ivanja.

Orion F1

43

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 43

05-01-11 09:03


Šparoga Asparagus officinalis L.

1g = 40 - 60 sjemenki

Cumulus F1 U ISPITIVANJU Hibrid bijelih, glatkih i uniformnih šparoga izvanredne kvalitete. Proizvodnja pod fotonepropusnom folijom. Preporuæa se sadnja 4 biljke/metar tj. 40.000 biljaka/hektar.

Cumulus F1

Blitva Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

25

5 - 10

15 - 20

6-8

1 g = 80 - 90 sjemenki

Verde de penca blanca 3 - Delta NOVITET U tipu srebrnolisne blitve, teških listova sjajne tamno zelene boje i robusnih peteljki. Za proljetni, jesenski, u zatvorenom i zimski uzgoj. Vegetacija je 47 dana.

Delta

Delta

44

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 44

05-01-11 09:04


Špinat Spinacea oleracea L.

Preporuæeni razmak sadnje (cm)

Nicanje sjemena

Izme¡u redova

U redu

Optimalna temperatura °C

Broj dana

25

5

10 - 15

6-8

1g = 100 sjemenki

Spokane F1 Otporan na plamenjaæu rase 1 - 3. Dvodomni hibrid, koji vrlo sporo ide u cvijet te je pogodan za ljetnu proizvodnju. Listovi su mu okrugli, tamno zeleni. Odliæan je za svježu potrošnju i za industrijsku preradu.

Rembrandt F1 NOVITET Srednje rani hibrid. Listovi su zeleni do tamno zeleni, glatki i duguljastog oblika. Posebno je namijenjen za zimsku proizvodnju, industrijsku preradu te kao baby špinat. Visoko je otporan na plamenjaæu rase 1 - 7. Vegetacije 47 dana od sjetve.

Rembour F1 NOVITET Sporo raste te sporo tjera u cvijet. Odliæno podnosi visoke ljetne temperature. Listovi su mu zeleni i glatki. Namijenjen je za proljetnu, ljetnu i jesensku sjetvu. Visoko otporan na plamenjaæu rase 1 - 8. Vegetacije 58 dana od sjetve.

Rembrandt F1

Spokane F1

Rembour F1

45

Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 45

05-01-11 09:04

Bejo katalog  
Bejo katalog  

Novi Bejo katalog

Advertisement