Page 1

Office 2010 Joachim Clasberg


Generella nyheter i

OFFICE 2010


Arkivmenyn - Backstage

Förhandsgranska, utskriftsformat och skriv ut

Spara online på SkyDrive

Öppna dok i samma mapp

Återskapa dokument du stängt utan att spara


Anpassa menyflikarna

Ny flik eller grupp

Exportera OfficeUI-filen (lagras lokalt)


Bildhantering Artistic effects

Remove Background


Nyheter i

EXCEL 2010


Excel - Sparklines


Excel - Slicers


Funktioner Ökad precision ƒ Ändrad namnstandard ƒ Kompabilitet ƒ

Utkast White Paper - Function improvements


Tillägget PowerPivot Hantera hundratals miljoner rader ƒ Importera data från olika källor ƒ Skapa relationer mellan data från dessa källor ƒ Komprimering av data ƒ

www.powerpivot.com


Nyheter i

POWERPOINT 2010


Nyheter i korthet ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Infoga avsnitt – för navigering och utskrift Infoga filmklipp – Ej länkat – Applicera effekter (som för bildobjekt) – Starta/stoppa var du vill – Bädda in t.ex. youtube-klipp Nya övergångseffekter Fler SmartArt-objekt Optimera filstorlek Skapa wmv-film Sända över webben


Nyheter i

OUTLOOK


Hantera konversationer


Mailtips


Övrigt Groove blir SharePoint Workspace ƒ InfoPath Filler/Designer – Designa SharePoint-formulär ƒ


Förbered dig för Microsoft Office 2010 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Kostnadsfria översiktsseminarier ges i Stockholm och Göteborg under våren inom Office samt SharePoint Företagsanpassade kurser inom Office lanseras under våren Inom SharePoint 2010 erbjuder vi både schemalagda kurser, företagsutbildning och seminarier from februari Ett kursmaterial för uppgradering till Office 2010 (betaversionen) Schemalagda (öppna) kurser inom Office 2010 erbjuds efter sommaren

AddSkills: Seminarium, MS Office 2010  

Beskrivning av nyheterna i MS Office 2010.

AddSkills: Seminarium, MS Office 2010  

Beskrivning av nyheterna i MS Office 2010.

Advertisement