Page 1

C

URS D’ACTUALITZACIÓ PIUS HOSPITAL 2014 INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Sra. Trini Arco Secretaria de Docència. Pius Hospital de Valls

Organització Comissió de Docència Pius Hospital de Valls

Tel. 977 609 162 de 09,00 a 14,00 h.

Coordinació Dra. Pilar Terradas Mercader

E-mail: docencia@piushospital.cat °

Per obtenir el certificat d’assistència l’assistència ha de ser del 80 % de les sessions.

Del 10 de gener al 12 de desembre del 2014 Lloc: Aula Docent del Pius Hospital de Valls Horari: Divendres de 14:00 h. a 15:30 h


10 de gener de 2014 LESIONS CUTÀNIES I FOTOPROTECCIÓ

14 de març de 2014 SIGNES RADIOLÒGICS DE MALTRACTAMENT INFANTIL

Servei de Dermatologia

Servei de Diagnòstic per la Imatge

Ponent:

Ponents: Dr. Josep Vilar Capella

Dra. Elia del Carmen Camacho Gutiérrez Metgessa adjunta del Servei de Dermatologia Pius Hospital de Valls

Metge adjunt del Servei de Diagnòstic per la Imatge Pius Hospital de Valls

Dra. Delia Romea Torralba Metgessa adjunta del Servei de Diagnòstic per la Imatge Pius Hospital de Valls

24 de gener de 2014 PRESENTACIÓ D’UN CAS CLÍNIC DE LA UNITAT DE DIAGNÒSTIC RÀPID Servei de Medicina Interna

Ponent: Dr. Alfons Lorenzo Querol Metge adjunt del Servei de Medicina Interna Pius Hospital de Valls

28 de març de 2014 ACTUALITZACIÓ EN LA DIABETIS TIPUS 2 Ponents: Dra. M. Francesca Fernández Fernández Metgessa adjunta Endocrinologia Pius Hospital de Valls

Dra. Eva Anoro Murciano Metgessa adjunta del Servei de Medicina Interna Pius Hospital de Valls

14 de febrer de 2014 TINC GLAUCOMA, EM QUEDARÉ CEC? Servei d’Oftalmologia

Ponent:

Dr. Francesc Romero Guerrero Metge adjunt del Servei d’Oftalmologia Pius Hospital de Valls

11 d’abril de 2014 NOVETATS EN ONCOLOGIA Ponent:

Dra. Dolors Martín de Barberà Metgessa adjunta Servei d’Oncologia Hospital Universitari Sant Joan de Reus Pius Hospital de Valls

28 de febrer de 2014 NOVETATS EN URGÈNCIES Servei d’Urgències

Ponents: Dr. Josep M. Calbet Vidal Metge adjunt del Servei d’Urgències Pius Hospital de Valls

Dr. Ferran Dexeus Huguet Metge adjunt del Servei d’Urgències Pius Hospital de Valls

25 d’abril de 2014 NOVETATS EN MEDICINA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA Ponent:

Dr. Josep Casajuana Brunet Metge adjunt ABS Alt Camp Est


9 de maig de 2014

14 de novembre de 2014

PENDENT DETERMINAR

NOVETATS EN AL.LÈRGIA

Servei de Cirurgia

Servei d’Al.lergologia

Ponent:

Ponent:

Pendent

23 de maig de 2014 ACTUALITZACIÓ EN ARTROSCÒPIA Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Ponent:

Dra. Maite Combalia San Román Metgessa adjunta del Servei de COT Pius Hospital de Valls

13 de juny de 2014 NOVETATS EN NEFROLOGIA Ponent:

Dra. Verónica Ruiz Garc Metgessa adjunta Nefrologia Hospital Universitari Joan XXIII Pius Hospital de Valls

Dra. María del Mar San Miguel Moncín Metgessa adjunta del Servei d’Al.lergologia Pius Hospital de Valls

Pius Hospital de Valls

28 de novembre de 2014 CAS CLÍNIC DE REHABILITACIÓ Servei de Medicina Física i Rehabilitació

Ponent:

Dra. Concepción Muñoz Royo Metgessa adjunta del Servei de Medicina Física i Rehabilitació Pius Hospital de Valls

12 de desembre de 2014 NOVETATS EN GASTROENTEROLOGIA Servei de Medicina Interna

Ponent:

Dr. Gerard Castells Villarroya Metge adjunt del Servei de Medicina Interna Pius Hospital de Valls

10 d’octubre de 2014 CAS CLÍNIC DE GERIATRIA Servei de Geriatria

Ponent:

Dra. Glòria Rovira Oliva Metgessa adjunta de PADES Pius Hospital de Valls

24 d’octubre de 2014 NOVETATS EN REUMATOLOGIA Ponents: Dr. Alfons Lorenzo Querol Metge adjunt del Servei de Medicina Interna Pius Hospital de Valls

Dra. M. José Poveda Elices Metgessa adjunta Reumatologia Pius Hospital de Valls

Activitat acreditada pel “Consell Català de la Formació Mèdica Continuada – Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias” amb 2,1 crèdits

CURS D’ACTUALITZACIÓ PIUS HOSPITAL 2014  
CURS D’ACTUALITZACIÓ PIUS HOSPITAL 2014  

Sessions clíniques

Advertisement