Page 1

JUSTIFICACIÓ

o Millora de l’atenció al malalt geriàtric mitjançant la incentivació i sensibilització dels professionals independentment de l’àmbit on el malalt es trobi. o Possibilitat de capacitar en la pràctica diària mitjançant processos formatius, basant-se, en la motivació, el coneixement i l’habilitat per a canviar dins del seu entorn, del professional, al que va dirigit l’acte formatiu.

OBJECTIUS

o Generar inquietud i sensibilitat sobre els principis de la Geriatria. o Actualitzar i homogeneïtzar criteris d’actuació bàsics. o Proporcionar alguns instruments per a orientar els problemes, treballar habilitats, adequar les actituds i conèixer les pautes de tractament dels pacients geriàtrics. o Fomentar la comunicació, col·laboració i el treball en equip, sobre tot, en tres àrees primordials com serien: informació / comunicació, suport emocional i símptomes físics.

SOL·LICITUDS D’INSCRIPCIÓ

o Cal lliurar el document complimentat de “Sol·licitud Individual de Formació” que es troba a la Intranet, al Departament de Recursos Humans, amb data límit a 28 de febrer de 2014.

o El llistat d’alumnes inscrits es notificarà mitjançant la Intranet i els diferents taulells d’anuncis, durant la setmana del 3 de març de 2014.

PROFESSORAT

o Servei de Geriatria, Medicina Interna, Traumatologia i Rehabilitació del PHV.

CRITERIS DE SELECCIÓ

o Amb les sol·licituds rebudes, en cas que hi hagin més alumnes que places, la selecció es durà a terme seguint els criteris de concessió de cursos, establerts per la Comissió de Formació.

2n CURS DE GERIATRIA COORDINACIÓ: Dr. Miquel Domènech ORGANITZACIÓ: Servei de Geriatria PHV DIRIGIT A: Metges i DUI’s del Pius Hospital de Valls, Residents de Medicina Familiar Comunitària, Metges d’Atenció Primària i de Centres Residencials del nostre entorn

METODOLOGIA: Xerrades – col·loqui i casos clínics PERÍODE: del 18 de març al 8 d’abril del 2014 LLOC: Biblioteca del Pius Hospital de Valls HORARI: de 15:00 a 17:00 h. 12 hores lectives


Dimarts 18 de març Fisiopatologia de l’envelliment: fragilitat / sarcopènia Ponent : Dr. Miquel Domènech Mestre Metge adjunt UFISS Servei de Geriatria i Atenció Sociosanitària Pius Hospital de Valls

Avaluació Geriàtrica Integral Ponent: Dra. Mercè Clols Jové Cap de Servei Centre Sociosanitari Servei de Geriatria i Atenció Sociosanitària Pius Hospital de Valls

Dijous 27 de març - Insuficiència cardíaca del vell Ponent: Dra. Fina Fernández Muixí Metgessa adjunta Medicina Interna Servei de Medicina Interna Pius Hospital de Valls

- Polimedicació. Recomanacions de les guies Ponent: Dra. Ana Fortuny Tasias Metgessa adjunta Residència de l’Alt Camp Servei de Geriatria i Atenció Sociosanitària Pius Hospital de Valls

Dimarts 25 de març Trastorns musculo-esquelètics en geriatria (Taula Rodona) - Visió del traumatòleg Ponent: Dra. Maite Combalia San Román Metgessa adjunta Traumatologia Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia Pius Hospital de Valls

- Visió des de Rehabilitació Ponent: Dra. Alba Moreno Llort Metgessa adjunta Rehabilitació Servei de Medicina Física i Rehabilitació Pius Hospital de Valls

- Aspectes geriàtrics de les fractures. Què ens preocupa? Ponent: Dra. Alodia De Val Lafaja Metgessa adjunta Centre Sociosanitari Servei de Geriatria i Atenció Sociosanitària Pius Hospital de Valls

- Osteoporosi. Quan i com tractar-la Ponent: Dra. Mª José Poveda Elices Metgessa adjunta Reumatologia Pius Hospital de Valls

Dimarts 1 d’abril - Delirium o síndrome confussional aguda Ponent: Dra. Glòria Rovira Oliva Metgessa adjunta PADES Servei de Geriatria i Atenció Sociosanitària Pius Hospital de Valls

- Demència senil. Procés diagnòstic. Tipus. Consideracions sobre el tractament. Tractament dels trastorns del comportament. Ponent: Dra. Cristina Chárlez Marín Metgessa adjunta Residència Alt Camp Servei de Geriatria i Atenció Sociosanitària Pius Hospital de Valls


Dijous 3 d’abril - Úlceres malignes Ponent: Sra. Maite Forné Baleta Infermera PADES Pius Hospital de Valls

- Qualitat de vida en pacients amb úlceres venoses Ponent: Sra. Estrella Mesa Garrido Supervisora d’Infermeria Centre Sociosanitari Pius Hospital de Valls

- La bioètica en la pràctica clínica assistencial de la persona gran Ponent: Dr. Miquel Domènech Mestre Metge adjunt UFISS Servei de Geriatria i Atenció Sociosanitària Pius Hospital de Valls

Dimarts 8 d’abril La diabetis en el vell - Actualització i maneig de la diabetis tipus 2 Ponent: Dra. Rosa Ferré Solé Metgessa adjunta Medicina Interna Servei de Medicina Interna Pius Hospital de Valls

- Visió geriàtrica de la diabetis tipus 2 Ponent: Dra. Glòria Rovira Oliva Metgessa adjunta PADES Servei de Geriatria i Atenció Sociosanitària Pius Hospital de Valls

Activitat acreditada pel “Consell Català de la Formació Mèdica Continuada – Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias” amb 1,7 crèdits

2n CURS DE GERIATRIA  

Del 18 de març al 8 d’abril del 2014

2n CURS DE GERIATRIA  

Del 18 de març al 8 d’abril del 2014

Advertisement