Page 34

Anglia Deelnemende leerlingen betalen een bedrag van € 75,00. De bijdrage voor de examenkosten Anglia is afhankelijk van het niveau waarop het examen wordt afgelegd en varieert van ca. € 15,00 tot ca. € 100,00. Deze kosten worden apart in rekening gebracht. laptop of chromebook In de 1e, 2e, 3e en 4e klassen wordt byod-onderwijs gegeven (byod = bring your own device). Dat betekent dat de leerlingen moeten beschikken over een laptop of chromebook. Via school kan een laptop of chromebook worden aangeschaft, maar de leerling mag ook zijn eigen ‘device’ meebrengen, mits deze voldoet aan de aangegeven specificaties. De prijs van een laptop of chromebook is afhankelijk van het merk en de uitvoering. Wanneer gekozen wordt voor aanschaf van een laptop of chromebook via school, wordt tevens een verzekering verplicht gesteld voor de duur van drie jaar. Bovendien wordt een bedrag van € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

- De wettelijke vertegenwoordiger heeft de leerling ingeschreven bij de school en deze inschrijving is door de school geaccepteerd. -

De school krijgt van het ministerie van OC&W geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die de school wel belangrijk vindt voor het onderwijs en de leerlingen.

- De school vraagt aan de wettelijke vertegenwoordi- ger een vrijwillige bijdrage in de kosten om de extra activiteiten en voorzieningen te kunnen aanbieden. - Voor deze activiteiten kan op grond van artikel 27 lid 2 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) een overeenkomst worden aangegaan. -

Door akkoord te gaan met deze algemene voor- waarden tekent de wettelijk vertegenwoordiger de overeenkomst en verplicht de wettelijk vertegen- woordiger zich om de bijdrage op tijd te betalen.

Inning en betaling diverse schoolkosten

32

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 zijn wij overgegaan tot digitale incasso en verwerking van de diverse bijdragen. Dat gebeurt door gebruik te maken van de module WIS Collect. Als de schoolkosten of de kosten voor bijvoorbeeld een excursie, Anglia, bijdrage tto/fle voor u klaar staan in WIS Collect, ontvangt u van ons een e-mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u in bepaalde gevallen selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. (Het niet intekenen op een dienst of activiteiten of het niet tijdig betalen van de kosten kan leiden tot uitsluiting van deelname door de leerling.) Vervolgens kunt u kiezen uit een drietal betalingsmogelijkheden (via iDEAL, via automatische incasso of via een factuur). U krijgt vervolgens automatisch een mail ter bevestiging van uw betaling (bij iDEAL) óf een mail met bevestiging van uw incasso-opdracht óf een mail met daarin de digitale factuur (die u daarna zelf kunt overboeken). Bij de optie ‘incasso’ kunt u kiezen voor betaling in meerdere termijnen. In WIS Collect zijn de volgende algemene voorwaarden opgenomen:

- De wettelijke vertegenwoordiger heeft de mogelijk heid om bij te dragen in een gedeelte van de aange boden diensten en activiteiten. - Het niet intekenen op een dienst of activiteit of het niet tijdig betalen van de kosten kan leiden tot uitsluiting van deelname door de leerling. -

De school kan een korting geven op de in rekening gebrachte schoolkosten of deze kwijtschelden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. De wettelijke vertegenwoordiger moet dan gemotiveerd bij de schoolleiding aangegeven waarom in die specifieke situatie kwijtschelding of korting van de in rekening gebrachte schoolkosten door de school gegeven dient te worden.

Ook de kosten die apart in rekening zullen worden gebracht, worden u zoveel mogelijk op dezelfde manier via WIS Collect aangeboden. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. G.M. Brand-Beld, bereikbaar via telefoonnummer 0546-540808, toestel 804 of via e-mail: d.brand@piusx.nl.

Profile for Pius Canisius

Schoolgids 2016 - 2017  

Schoolgids 2016 - 2017  

Advertisement