Page 33

locatie Van Renneslaan Leerlingen van klas 3 kunnen op basis van vrijwilligheid deelnemen aan een buitenlandse excursie. De kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht, waarbij het in 2 betaalde spaarbedrag in mindering wordt gebracht. De leerlingen van klas 4 kunnen deelnemen aan een eendaagse reis naar Londen. De kosten worden apart in rekening gebracht. Voor alle locaties geldt dat leerlingen die tussentijds instromen alsnog het niet-betaalde bedrag in rekening wordt gebracht. Verlaat de leerling voortijdig de school, dan wordt het gespaarde bedrag terugbetaald.

(In 2006-2007 is in klas 1 en 2 voor de eerste keer een spaarbedrag van € 35,00 in rekening gebracht; in 2009-2010 is voor de eerste keer een spaarbedrag van € 50,00 in rekening gebracht aan de leerlingen uit 3 havo, 3 vwo en 4 vwo, zowel op Aalderinkshoek als in Rijssen; in 2010-2011 is het spaarbedrag in de 1e klas opgehoogd naar € 50,00, voor klas 2 bleef het spaarbedrag € 35,00 en ook in 3 havo, 3 vwo en 4 vwo bleef het spaarbedrag € 50,00. In 2011-2012 en 2012-2013 bedroegen de spaarbedragen in de leerjaren 1 t/m 3 en 4 vwo € 50,00. In 3 vmbo werd geen spaarbedrag betaald. Vanaf 2013-2014 is het spaarbedrag optioneel; dat betekent dat ouders kunnen kiezen of ze wel of niet willen sparen.)

bijdrage tweetalig onderwijs onderbouw locatie Aalderinkshoek - bijdrage English-2 door native speakers en tto-vakken in aparte groepen € 225,00 - spaarbedrag reis Zuidwest-Engeland in 3 vwo € 160,00 - bijdrage cultureel programma, dag van de talen, EiO-projecten € 30,00 ----------- € 415,00 ======= bijdrage tweetalig onderwijs 4 vwo en 5 vwo - bijdrage extra Engels Fast Lane English (FLE) in apart cluster € 250,00 - spaarbedrag buitenlandse excursie € 50,00 - bijdrage cultureel programma € 35,00 ----------- € 335,00 ======= De examenkosten, ook die van herexamens o.d., worden apart in rekening gebracht. bijdrage tweetalig onderwijs 6 vwo bijdrage extra Engels Fast Lane English (FLE) in apart cluster € 250,00 ======= De examenkosten, ook die van herexamens o.d., worden apart in rekening gebracht.

werkkleding locatie Van Renneslaan Aan ouders van leerlingen in klas 3 die een beroepsgericht vak volgen, wordt separaat via een acceptgiro van de Stg. Carmelcollege een bedrag van € 44,75 in rekening gebracht voor door de school te verstrekken werkkleding. Bij het niet aanschaffen van werkkleding via school moeten de ouders i.c. de leerling zelf voor aankoop van de voorgeschreven werkkleding zorgen.

31

Profile for Pius Canisius

Schoolgids 2016 - 2017  

Schoolgids 2016 - 2017  

Advertisement