Page 19

Onderwijsaanbod

Het Pius X College is een school voor: l vmbo (voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs). Dit onderwijs duurt vier jaar en bereidt voor op het middelbaar beroepsonderwijs of een havo-opleiding; l havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs). Dit onderwijs duurt vijf jaar en leidt op voor hoger beroepsonderwijs of atheneum; l vwo oftewel zes jaar durend voorbereidend weten schappelijk onderwijs met een keuze tussen: a. atheneum dat de mogelijkheid opent om een studie aan hogeschool of universiteit te volgen; b. gymnasium dat evenals atheneum voorbereidt op een studie aan hogeschool of universiteit, maar waar met Latijn en/of Grieks een breder onder wijsaanbod met meer diepgang wordt verzorgd;

c. tweetalig onderwijs (eventueel in combinatie met gymnasium) waarbij een deel van het onder wijsprogramma in de Engelse taal wordt aangeboden. Studierichtingen aan de hogeschool of universiteit, die geheel of grotendeels in het Engels zijn, kunnen gemakkelijk worden opge pakt. Bovendien ligt het studeren in het buiten land dan binnen bereik; d. Fast Lane English (FLE); e. versterkt Engels door Anglia 17

Op onze website wordt de inrichting van de school met de verschillende onderwijssoorten nader uitgelegd.

Profile for Pius Canisius

Schoolgids 2016 - 2017  

Schoolgids 2016 - 2017  

Advertisement