Page 11

Organisatiemodel Pius X College Het Pius X College telt drie locaties: twee in Almelo en een in Rijssen. De locaties worden geleid door een directeur en twee teamleiders. Elk team staat onder leiding van een teamleider. De teamleiders en de directeur vormen samen de locatieleiding. Onderstaand organogram geeft de organisatie van het Pius X College weer.

Het team is de kleinste organisatorische eenheid binnen de locatie. Een team bestaat uit een vaste groep docenten (van wie een aantal ook mentor is). Het team zorgt voor het onderwijs en de begeleiding van een bepaalde groep leerlingen binnen de locatie, met onder andere de volgende taken en verantwoordelijkheden: l verzorgen van lessen; l begeleiden van leerlingen; l meewerken aan de uitvoering van niet-lesgebonden activiteiten; l verzorgen van leerlingenstages en werkweken; l aanleveren van gegevens over de studievoortgang van de leerlingen; l meewerken aan informatieverstrekking en voorlichting aan ouders van (potentiĂŤle) leerlingen; l verzorgen van toetsen en examens.

9

Profile for Pius Canisius

Schoolgids 2016 - 2017  

Schoolgids 2016 - 2017  

Advertisement