Page 1

\{S.'

O O O cD

-c O

(t)

o o F .ö

:f

o o -c. = Y d)

.a J

:) =

o o

E5

äsEEE o o

i €) E

E

2 o c

E i a) I o ,,O

.,; 0)

9 =n o E = c

I


L

c, = -

c,

t€ . c5 CE

I

EEE eä ä;äEEe€Es t:ä:EE€äu Ee ;d

\4

äE EE€gEää tEggEEää*äEg äääEäE EE; ääfu ääägEgäEägäE


'e g

EE

;

ö4

EY3.^ €.;ZF sr H

ö='=Eelä"odä

3 E=

EE9*;'E;E;e 9.E3.8 A*äA=e

arg t h

= c3r

ö' E

F: ;ä

ö; cia

oe

. : ,ä ö $

J

+)

a (s

o

g c o E Eä o. ö6 € 9€ -c : c :äE €ä ä€ c €.EF €F €H 0) +eF Ee E'= .c a €EN f;E EEF= o (ü o a E . * = - = E i g . E= . : a E ääEEä€=Eäsi

E!.'E E*='ä € n äi P= st !TEä ;.ä

E;;+E€ -

ge

ö ; >

E.E*F 3E

ä Eüö

o 6 (l''r

*siQ

f

)e

; o

e h

f+El# Eg -:At-

F;s"

#;il

F

YgEo- üg

:Er€E

RE!

E =E ä

9d:

€;äEEE HtäeEe

Fe€ ste s

APä FT*E

'E

Eä€;äEg q6

gr*. ;täü ääff ääEä

täääEäg p ö

& 3 o

5-

{ t a 2

u t '6


I

_J

o

rJ-l F F

-o o

C)

q)

-v

o)

o <t) l

c '(.)

=

't

o _-o

+.9

^o

t

-

: -9

==

O)

F

;

;tIäE:;, ;äii;iii€ä äääi€ FrägEr ;*;*c'ä3ii ItääE;fiä

-oi <.i+dd '. PE;€€EgEE'sHEEE=ü

@o,

o

g;Eäö3E Es3üse!e : äEEäääE;ää.g

9o E 99F ö.9,ä + crx Ä(UL i;5

äg€EEEagttEcääsc ;;ää* -iIaee

ä.:

äi€Eu*Eq r ä;ägieEEEä;e;*a=

a c=

E!

,=,üe€xEe'==tg : ö.*=.tgEgg:

o) o c --1 o c o co

l-

{) q)

co E c -_c

o

iiäiiiiä äi=jt;;;äi*i€i* cärä;iäääi i=iääIr ;c?iliä;€ä: Iääi;äItäää ffä€;E t-

;

-oc) c o

o o

o

o) f

-o

E a (d o -c f U' f o (s c

o 'ö

=n t;c€=äätg:** r;ä its;äfCä:,

_g

]J

'o

g3' ätj iltiiäiä3ää{iiiäiiä f!3 ?ää ;äitärsEää3Eä


-

!

.

c

.c:

dr --

.';i+-Eö t:

äF 5

s:

P - E3

€ ä*! E5*" p-:ä i€

E:;:!! i:5:t

E

;;gtiE ä+

:jsl;js.s

;Eis€s::

+s€;;äÄs

I

=-<

-is-Sj d(nO

;.5-E

i

ü

l!-J

t

AA

_t 4

o *

!. Jg

rr 3s L.ä

t

t

bt Qg Y

iisiigiiäiäii;jiiäitu iiää ;ä*ä* ät,iffäi


!l

E+ (,

.:q

ab

.Y',! :lt aq +J

ve 9v

!* gF 26

ä E

ä ö c ! r t o-o =".

: E' cE

dit

t

i

u-.c

-

U-Y

x a n

\ - o ta ,ä öE

16€

-o) --o_.

9; _J

sä --.:

€; '-ö .g'o -t

9 0-! ö

lf,:i

? ö :_9 I

-:.:*;.:

; =

J

gY X',=

..;i

:o

; ä{= <€:jo a

E+'":ä ; *E o

-o

'I o

] o I

f

_9

o I U

3

--

L -

=

.L 6 ctl E E

s -:

ct E C9

E

ra=

c9

ct e

n

= -

*=

Ef 't E 6 E

iö E'o =i g? *::

*_9

o)

' -- ö 3X ' ' ö l4

K;#

>

93=

!r€ !€1 E.9.!

: F ' Y - .o- i. E ; v u

.c=,x

h o

s;i{

ö-o

+3'ZS

t di.g -qarg

i :<i€ ": ;E6: + eE:=

= )

I

>

;

-.t LLI

o

.r€

F

o-

L

--J

F LIJ v') U) f f -t

-= ö E:

boi

6#-

= --n P = E

E-E

PE

C

EEEE E E E EEEE Ea e F

äEEEEEEEE

=FE

+-sHi

ä6gc

9..fr.v rEi

#E€.5

ä s:q 3E* e€EEE=ü ;J'+qE -sts=*äs:€:o,€ S':'f 2e F e€€ ! f .eF

€; €I!; ; _ = t FE€€i:9s ä El3.'o ;€Eä

+€€E iäE:{äT-*is €:** ;*i*€;?;äE=

EäEp

--:EäE€ j[ä* '*E+P fB*9

c

Sr'-

-.o -

E:E e :

>i -q -!2' ä;

8S

0)

n-t

c = E -

9a:g:"ifä

o,9.e

} :

F

i

|

.=et*EHä3 F€g€ätt F

35;ü=Fs+

+? PiT€ F =

ä9;=

= ä ?*i u+- E

*!*;+ä€:

-9:;

N-€"i*E9';

.9 o:

+äE€=äE;€+€,ä€ ä-äsäääätägää ääEääää U) F-

o

LLJ

r/) F

r\

&. o

z. O

LJz. O

-l ,J

=


üf-

r.q-.P--

;r t: E- . P E3 P Eo 96 (F! :- - * c: o!

i ä!üE 9ä':gä

ääEääg. äEägää

eäääää€EEsä äää$ä äääägää ä

äääär E5ä! EF e EEE!üts;e;F3ts ää'sääeEäEäe;;ägg;a EsEgEEE EEESsEE8äiiFäEE ö

sg Eä ääEEäääää E;ä:üiäE äeF äääää EcääEääEEä€äE

EääEEääEääää

gäääg!ägä!äilEg ä'ää äe*äää äu'ääääEä c$ääE,,,*,*uuEä*

ääg ,€ääE 'ägEEiäää, -ä E,ä,ä$Eä€ää EääEää

-(t

o o o) (t) (s =

(t)

_g t-

q)

c)


6

t.a2 9=U --ö;

b

l

ä

ir-ö

ö,q.

.F -.d, -i

ö.HE =

ti

=ö ö6

=.9

P

E ö

ä

ü c

'P3 :i

EEf E

ts>c E

=

-e l s E g€ E 3'

3

re3-z-95

g äE lsE

sc.aäää

ä,äägä,,,,t*tää E

u ;,*€ äl =x äE::ä E Fäägi

-

E; €;ä;E c cE E eEq;ääEä ää EErsaEär$

g tgääääg

.9 !:

E'äEE;E'üEö

Eä e:eE;9:9,ä

'E üE'e'EE eE€; &

äx: €:-*E=e geeeCäec€e;c '

a c

.o

c

U)

E

(s L (s

-c

c o

g gaaEE ä ä,ääE **E äs, äggg e ägseE äEaEäaa ,ä;€e€e€ägE,e EaäägäEäEE=ä (l) N (I)

!-


* 'ää :€EEä aääE*='f ääg, egäaägäEäää€ä EäsE ä ar€ä €cä *ä€ r *ääEE

E:E=

s € €€E E' E äEäE:"

t,e

.a) rt

F

.rH .tl F-

ra F -

?-

EgEEEg

.= -EF

E,t

;e

s e ;

3e;;

.69 E=Aää

.qe E

ä;=

äää

äE ä s;;:e{€eE. äe* eä äE

cE-cEE'äEe€E

ääääätäiä ätläigä,ääis €= €

6

äEägä ä€ *E ä äEääEE E€ä Eu *uä;ä f, äEE-E E€ääEä ää Cä €äEg Eä E iägäE= ääEEE Eg äEägE äF

ä ;EäEä a cää$;ää;;c Fä*E-5Eg ; ägääE sA$sEs"E e äE*EE ä äEE€€ € äE;€

Seag EcEg

gF äE $g äE Eä ääEäää :gEäää is€ääi€ EE €E€€äE€€ (|)

-o 'o) C)

(t> E ct> (t, a o -=

o o o c)

-c o o

G

os L F

il 5 cqi:Ü

E .F *

eE E€s E t :9 € E*EEgE E

äääää '*äs*

s

€ ää ä-Eägaäää Eä€*I-eg ääEgE EE-EE


* : -{''<

.Q .\::

{= la

j 3 ,4

{'A

t

{9

t6

)3

1 *-< - ?ätT

3'ö .I 3"

?

t-

.t

?{35ä{

{

*.

;I J YJJ *11i5& ,J*+3Sjg

-5+ q1?

-{-<'5

:3 3J

{-3

_ ?r* '* 3 {


-

6+

F.E

-E:" ; IE€gE E?;:fi5; sE : gf;=EE g€E EEEEg;

.€g;:E:=

5äEgää$

t! _ij

.9

EääEäää ääätä

€E* =EEEg;tE =sEE;ä;*:€#$ *eä;E

äEäää ä;EäääääEä *äeäää Esä

:c=#p* är$ ;E;s*cää=

-:EBso'*

ee gEEö;ä ärcäüä;5 bE

': -ää-äE-rätäEtEE EäE icfu äeeäE* äEäEä äätuäää Eä=ä ääääEäEe=ä€ä äEä AE€EF

uE 5E: ä 3E

ä: E€äEE i;9

€€ ä*3€* äE äEFä;,

*ä=ääE äaI

lJ-

e

a

0

< -

e

-

t-

EEEäEä€äJ

tt-

G tLl =

t\|

\E I


äi;f=u,.ä$äl

s

äiEfig;*$g;E; ä*g,ä,E;€ iä$äitüHI;if iE*E*€Ei*iEä

!g gfE:ir*::E

äiääiEäIIäää äiägä*EEEIi Eä eEit ;*;;*rä€u:;* *iärat*tEtäru ä;,,laBgtäi!

gäägilää äiäl:i iälä,äiiiii älgtä: Eääätää äääiii

..

.i ö:._{

;i

* E f, öäg

!/

I

o)

arP<oq-.c ;- - tO.-( ' ) +r v)

'ää.iY,' .':x IE C! r F

iüi:i,

s;9 9 F.q

c

ää i *ilgtgiäg :igläiääiggEili läägiiiig C

o tö5.:>* c .9 o-t - - 6 -c

Y

. qi: t o' 9i ,* eA G

EFä FE:

ägiiääEäätiEääää ä:E3Eitäi


ö

@

2

z

I

z

Iu

ö

ut =

o

2 at)

€€EgääääAäägA ' €ääEE EE cägaä*EäE eäEgä * : äEää sEtEEäEEäe eEEää ,äääggeät äääEääääää fieääg€ äcäääääEäE€e EEEEEä ä*ä€ ääääEäää",€E ä;c säE

ää EäägääEä-äääH, Fääääääää i,ääEää äI

Eäfu :' +gäsä.ä =* €Et EäEä:E* Ecs;äfuäie S * =gEEe fiiä:ä==ääg EäägääCäää ääääEääEä


I

eEääää ä äääääääEEääE 5äEg Eää€ ääääääüäääää g ggäg ääääägäääääE äggg ge E€ EE€ äEgä; ääääcE ää;e* ääEääääEää

ggäE,tägä€gäCa äeäs: ä esäFää

gäägä ruäegäEägäEg ääääggää

*ägA ääaääääägää ääeäegag ?

f

(,

o EN o e

F

:6

0. o 6

f =

o

-c

o

.F.-

ö =

c

o c _q

E

:=

o o

t

o IT

o o N o

_c .9

I

+ U)

o c 'o = ct)

o = o

E


iEääää€äEAägäg äägEäää AeäAääEHääEäE äääääEEä ggääääggäägägE sääEssgääässai


o

gäE ägF*gEE äsEü EäEEEäEäsEE Eä

EE ääEäää ägEä' ääää ääääaäiääää

gägä E9EiEEägecE Ea*EäEä ätEä, ää3E ääääEäg äääää i;äiä€äääEEä

ggq-säc *ä€eäB :

äägggssäägäsEg "

gääääääEää= ääEäääääE-ä eäeäc€EäEE eäffi eäcäääE


o o) (ü L

=

E E

.9

(l)

-c .()

-c o a (l) o) (I) c '(I) -:a (l)

' c6

äEiäe:äff Eg EcEe ' i äägä .;s ä'ää g;€Er gE* ä*sEääuEE ; 'ee* äcEE #ä E EEE Ea* ääei ägEuäeä=eeää

E

äääEäääEäää

äeääEräeeeääE

ä;u ;ggSt Egagägä äwäääääätg*äg .E

'6E

e* E€

.!l =

iF E2 d= 9P6

ggäsgää äääääggE t s:gäge ägE E


Pitti Platsch 3000 #2  

VÖ: Dezember 1998