Page 1

17 appartementen en commerciĂŤle ruimtes. 3 maisonettes 2 appartementen


2

Aangenaam en comfortabel wonen in het hart van Nistelrode Voor u ligt de brochure van een uniek bouwproject gelegen in hartje centrum van Nistelrode (gemeente Bernheze). L. de Lorijn en M. de Lorijn hebben het initiatief genomen dit plan, de nieuwbouw van 17 prachtige appartementen inclusief commerciële ruimten, te laten ontwikkelen. Wij zijn verheugd u hiermee kennis te laten maken.

Architectuur Aan een nieuw aan te leggen straat tussen Laar, het historische dorpslint van Nistelrode en een nieuw parkeerterrein, dat wordt ingericht op de plek van de voormalige gemeentewerf, verrijst een nieuwbouwcomplex bestaande uit een plint met commerciële functies, waaronder een supermarkt met daarboven een zeventiental appartementen. Het nieuwe complex is qua maat en schaal toegesneden op de omgeving, die zich kenmerkt door solitaire bouwmassa’s met overwegend langskappen naar de publieke ruimte toe. Het architectonische en stedenbouwkundig concept hangt hier direct mee samen: een donkere, commerciële plint met daarop een viertal huizen, dat qua vormgeving van de gevels en de buitenruimten duidelijk familie van elkaar zijn, maar waarbij de baksteenkeuze en kleurstelling van de gevelmaterialen de eigenheid van de vier huizen benadrukt. De ten opzichte van elkaar verspringende balkons geven de gevel niet alleen een speels en informeel karakter;

het verhoogt bovendien de belevingswaarde van deze buitenruimten, waar de bewoner echt het gevoel heeft buiten te zijn. Voor de vier huizen zijn drie verschillende wasserstrich stenen uitgezocht, die samen een ingetogen palet vormen. De meest ver uiteengelegen huizen hebben dezelfde, lichtgrijze baksteen, terwijl de tussengelegen huizen gematerialiseerd zijn in een respectievelijk mangaankleurige en een roodbruine steen. Gezocht is naar een sterke plasticiteit door de toepassing van diepe neggen. De huizen steken ten opzichte van de plint een subtiele 50 mm uit. Verder wordt het verschil tussen plint en bovengelegen huizen versterkt door de huizen aan de onderzijde te beëindigen met een stevige rollaag. Een van de twee huizen boven de supermarkt kraagt een spectaculaire twee meter uit, waardoor het lijkt alsof dit huis letterlijk naar voren is geschoven ten opzichte van de plint.

De verdere detaillering kenmerkt zich door soberheid en strakheid. Kracht door eenvoud is hierbij het uitgangspunt en het resultaat is een ingetogen complex met een tijdloze allure, dat zich naadloos en respectvol wil voegen binnen het historische hart van Nistelrode.

Nistelrode/Gemeente Bernheze Nistelrode, een historische plaats in een mooie landelijke omgeving, gelegen vlakbij de Brabantse hoofdstad ’s-Hertogenbosch. Het dorp Nistelrode behoort tot de gemeente Bernheze, een mooie groene gemeente met zo’n 30.000 inwoners. De gemeente is per 1 januari 1994 ontstaan door de samenvoeging in het kader van de gemeentelijke herindeling Noord-Brabant Noordoost van de voormalige gemeenten Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode en Vorstenbosch. Op 1 januari 1996 kwam daar nog een gedeelte van de gemeente Schijndel bij waardoor Bernheze een oppervlakte van circa 9.000 ha. meet.

vervolg op volgende pagina

3


4

5

vervolg van vorige pagina

De naam Bernheze is een verwijzing naar het verleden. Achthonderd jaar geleden was er al sprake van Bernehese. De betekenis hiervan is tweeledig. Bern is synoniem voor “born” dat bron of water betekent. Hese staat voor Bos. Letterlijk betekent Bernheze dus “water en bos”, elementen die veel voorkomen in de gemeente. De natuurlijke afwisseling in het landschap en de prachtige Brabantse dorpen met hun oude kernen maken de gemeente Bernheze heel bijzonder. Bernheze is een groene gemeente met veel natuurgebieden (Bedaf, Maashorst, Hooge Vorssel, Heeswijkse Bossen), historische elementen (kasteel Heeswijk) en toeristische en recreatieve bestemmingen zoals Sterrenwacht Haley, Meijerijse Museum Boerderij, Bomenpark en een golfbaan. Het project is erg centraal gelegen. Alle voorzieningen heeft u binnen handbereik! Zo zijn de winkels op loopafstand.

Nistelrode telt momenteel 6.500 inwoners. Nistelrode heeft een uitstekend basisvoorzieningenniveau, o.a. onderwijs, cultuur, sport, postkantoor, apotheek, en bibliotheek, winkels en restaurants deze kenmerken het gezellige centrum van Nistelrode. In het nabijgelegen Uden komt in 2013 het nieuwe, Bernhoven Ziekenhuis met een regionale functie, welke momenteel huisvest in Oss.

een lagere milieubelasting. Een aantal aspecten spelen hierin een rol, te weten: de stand van de technologie, de winning van grondstoffen voor het produceren van eindproducten, fabricage van eindproducten, de afvalstroom, materiaalkeuzes en energiebesparing. Het is belangrijk om in het ontwerpstadium de voorwaarden te scheppen om te komen tot een milieubewust bouwproces en eindproduct.

Er zijn voldoende mogelijkheden om met het openbaar vervoer te reizen.

Makelaar

Milieu Bij de ontwikkeling van al onze gebouwen en woningen gaat veel aandacht uit naar het milieuvriendelijk oftewel duurzaam bouwen. Dit betekent dat wij in het gebruik van materialen en in het toepassen van installaties streven naar

De in deze brochure vermelde informatie geeft u een goede indruk, maar is beperkt van omvang. Makelaarskantoor Bernheze te Uden zal graag met u een afspraak maken om een meer gedetailleerde uiteenzetting te geven van alle aspecten van het project, zowel bouwkundig als financieel.


Situatie 6

7


Gevels 8

9

Vooraanzicht

Rechterzij aanzicht

Achteraanzicht

Linkerzij aanzicht


Doorsnedes

Overzicht begane grond

10

11

15

16

6 5 4

17

14

13 12

3 2

11 10 9

1

8 7


Overzicht 1e verdieping

Overzicht 2e verdieping

12

13

UP UP

3 Slaapkamer 2 GO: 7.7 m² VR: 7.7 m²

11 1

2

3

4

5

6

12 7

8

13

14

15

16

17 7

9 10

8

9


Maisonettes 7, 8 en 9 (1e verdieping) A

TT

◄ 2550 ►

◄ 4775 ►

cai

◄ 950 ►

toilet

entree TH

RM

◄ 1500 ►

mv ◄ 2900 ►

◄ 3000 ►

(verblijfsruimte)

◄ 2900 ►

O

slaapkamer

mv

15

◄ 1705 ►

◄ 1250 ►

14

badkamer

◄ 3025 ►

T

MK cai

CAP

◄ 1000 ►

trapkast b

a TH

B

◄ 4625 ►

T

e

c

woonkamer/keuken

a

(verblijfsruimte)

b

cai

MV

◄ 4172 ►

c

◄ 2972 ►

◄ 2936 ►

◄ 2669 ► mv

berging

mv

VIC

◄ 2006 ►

mv

◄ 7150 ►

e

balkon

0

50

100

150

200

250

schaal 1:50


Maisonettes 7, 8 en 9 (2e verdieping) 16

17 ◄ 2300 ►

2600-lijn

cube

cai

1500-lijn

MV

CV-ruimte ◄ 1500 ►

berging

(verblijfsruimte)

(verblijfsruimte)

O

RM

◄ 4775 ►

◄ 5675 ►

◄ 4372 ►

TH

◄ 6772 ►

slaapkamer

2600-lijn

1500-lijn

0

50

100

150

200

250

schaal 1:50


MV

◄ 1350 ►

entree

O

◄ 2445 ► mv

mv

◄ 2425 ►

MV

mv

d

toilet

B

◄ 2650 ►

◄ 1030 ►

◄ 950 ►

TT

RM

TH

c

◄ 6180 ►

a

◄ 5400 ►

◄ 8054 ►

c

b

er/keuken woonkamijfsruimte) (verbl

◄ 4540 ►

TH

TH

er slaapkam mte)

er slaapkam mte)

(verblijfsrui

b cai

◄ 4551 ►

◄ 4611 ►

◄ 4614 ►

◄ 4699 ►

a

(verblijfsrui

e

◄ 2690 ►

cai

cai

A

badkamer

19

d

VIC

T

+NV

◄ 2445 ►

mv ◄ 1250 ►

◄ 1450 ►

◄ 5380 ►

◄ 3200 ►

◄ 1395 ►

◄ 1395 ►

cube

◄ 2125 ►

cai

berging

MK

cai

◄ 4824 ►

mv

◄ 2250 ►

CAP

18

T

MV

e

T

mv ◄ 2700 ►

cai

◄ 2406 ►

cube

◄ 1925 ►

Appartement 10 (1e verdieping)

◄ 3100 ►

◄ 2200 ►

T

e

balkon 0

50

100

150

200

250

schaal 1:50


Appartement 11 (1e verdieping) 20

21

cai

mv

Appartement 1E-11.

CAP

◄ 1030 ►

(verblijfsr

RM

◄ 4276 ►

◄ 3302 ►

◄ 3901 ► MV

mv

◄ 3427 ►

◄ 1994 ►

◄ 3302 ►

O

er slaapkauim mte)

TH

◄ 2627 ►

b

TH

(verblijfsrui

adkamer

◄ 3131 ►

◄ 2892 ►

er slaapkam mte)

◄ 1769 ►

cai

◄ 10580 ►

B

◄ 2500 ►

mv

O

c

RM

er/keuken woonkablmijfsruimte)

b

VIC

b

a

◄ 1800 ► mv

◄ 1925 ►

◄ 1925 ►

toilet

◄ 1250 ►

T

mv ◄ 2700 ►

cai

◄ 2406 ►

cai

mv

berging

◄ 1395 ►

◄ 1395 ►

◄ 2125 ►

cube

MV

◄ 2250 ►

MV

◄ 3200 ►

cube

berging

CAP

A

RM

balkon

TH

O

◄ 950 ►

TT

a

e

T

cai

◄ 4824 ►

e

c

◄ 4525 ►

(ver

◄ 5380 ►

0

50

100

150

200

250

schaal 1:50

T


Kopersinformatie 22

Van toepassing zijnde voorschriften Van toepassing zijn de garantie- en waarborgregeling 2010 van Woningborg, de bouwvoorschriften zoals die door de gemeente worden gehanteerd, de voorschriften van de diverse nutsbedrijven en het Bouwbesluit voor zover voor de aanvraag van de bouwvergunning van toepassing was.

Vrij op naam De appartementen worden “vrij op naam” verkocht. Dat betekent dat in de koopsom niet alleen de bouw- en grondkosten zijn begrepen, maar ook het architectenhonorarium, notariskosten (voor de transport- en splitsingsakte), gemeentelijke leges (behalve die voor woonvergunning en aanvraag hypotheekgarantie), BTW, kosten voor het kadastrale uitmeten en de aansluitkosten van de nutsbedrijven, met uitzondering van de kosten voor CAI- en telefoonaansluiting. Indien de kosten voor bouwmaterialen en lonen tijdens de bouwperiode stijgen worden deze niet doorberekend. De koopsom staat van tevoren vast en blijft gehandhaafd. Alleen een eventuele wijziging van de BTW zal worden doorberekend.

Woonwensen en kopersbegeleiding Bij de koop van het appartement ontvangt u een voor het project opgestelde “meer- en minderwerklijst” met diverse keuzemogelijkheden. Coördinatie hiervan ligt bij de afdeling kopersbegeleiding van de aannemer. Voor een eventuele individuele inrichting van badkamer en toilet dient u een keuze te maken bij een door de aannemer aan te wijzen leverancier. Het is niet toegestaan dat u en/of derden, niet zijnde de bouwkundig aannemer, vóór de oplevering werkzaamheden aan of in uw appartement uitvoeren. De aannemer heeft dan ook het recht, wanneer de koper niet tot opdracht van meerwerk kan komen, de woning standaard op te leveren zoals in de verkoopbrochure is aangegeven. Van het meer- en/of minderwerk zal 25% worden gedeclareerd bij opdracht en het restant bij gereedkomen hiervan. Het meer- en/of minderwerk moet in zijn geheel voldaan zijn vóór de oplevering van het appartement. Voor de goede orde wijzen wij u nog op een aantal aspecten die bij meer- en minderwerk van belang zijn: Wijzigingen aan het uiterlijk van het gebouw zijn niet mogelijk, met uitzondering van wijziging zoals opgenomen in de “meer- en minderwerklijst”.

Indien u uw appartement gekocht heeft na de start van de bouw, behoudt de aannemer zich het recht voor het meer- en minderwerk zoals opgenomen in de “meer- en minderwerklijst”, afhankelijk van de stand van de bouw en voorbereiding, al dan niet te accepteren. Alle meer- en minderwerken die met u worden overeengekomen dienen te voldoen aan de geldende voorschriften en normen.

Woningborg Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming. Als u een huis/appartement met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling. De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.

Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen. Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantieen waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.

Koop-/aannemingsovereenkomst Door het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst koopt u het appartement en verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl L. de Lorijn en M. de Lorijn zich door medeondertekening verplichten tot het (laten) bouwen van het appartement en de levering van de eventueel daarbij behorende grond. Nadat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die vervolgens de akte van levering opmaakt.

Het appartementsrecht

De uitvoeringsduur van de bouw van de woning bedraagt een aantal werkbare werkdagen, nader aangegeven in de koop-/aannemingsovereenkomst, te rekenen vanaf start bouw. Feest- en vakantiedagen, weekeinden en ATV-dagen, alsmede dagen met slechte weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld regen of vorst, vallen niet onder werkbare werkdagen. Indien er sprake is van schade, ontstaan door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld brand of storm, kan de bouwtijd worden verlengd met het aantal werkbare werkdagen, benodigd voor het verhelpen van deze schade. Voor een volledige definitie van onwerkbare werkdagen verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van uw koop-/aannemingsovereenkomst.

Het appartement dat u koopt maakt deel uit van een woongebouw. Dit gebouw bestaat uit meerdere appartementen en gemeenschappelijke ruimten. Strikt genomen vormt ieder appartement een deel van het gebouw dat bevoegdheid geeft tot het alleen gebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw. Volgens de wet is de officiële benaming van een appartement een ‘appartementsrecht’. Deze officiële benaming geeft aan dat er onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds het eigendom en anderzijds de gebruiksrechten. Het eigendom van het gehele gebouw behoort aan alle eigenaren gezamenlijk, daarnaast heeft iedere eigenaar het gebruiksrecht van een privé-gedeelte (het appartement en een berging) en het medegebruiksrecht van die gedeelten van het gebouw, die voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd. Bij dit laatste kunt u onder meer denken aan het trappenhuis/lifthal, containerberging en de gezamenlijke installatie (b.v algemene verlichting). Appartementsrechten ontstaan door de splitsing van het gebouw in juridische zin. Om het gebouw in appartementen te splitsen wordt door de notaris een zogenaamde splitsingsakte opgemaakt. De splitsingsakte wordt tezamen met de splitsingstekeningen, waarop de grenzen van de gezamenlijke en privé-gedeelten van het gebouw staan aangegeven, ingeschreven in de openbare registers. Pas als dit laatste heeft plaatsgevonden is de splitsing formeel een feit en ontstaan de zogeheten ‘appartementsrechten’, die dan afzonderlijk verkocht kunnen worden. De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte van levering’ via de notaris.

De aankoopprocedure

De Vereniging van Eigenaren

Onderstaand geven wij u een overzicht van de gang van zaken vanaf het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst.

Als eigenaar van een appartement bent u, met de overige mede-eigenaren van het gebouw, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid schept een band tussen de eigenaren. Om dit juridisch te onderbouwen moet sinds 1973 bij elke splitsing van een ge-

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

Uitvoeringsduur

bouw in appartementsrechten een Vereniging van Eigenaren worden opgericht. Iedere eigenaar is automatisch lid van deze Vereniging van Eigenaren. In de wet zijn regels opgenomen waaraan een Vereniging van Eigenaren moet voldoen. Zo moet de Vereniging van Eigenaren tenminste eenmaal per jaar een ledenvergadering organiseren; de Vergadering van Eigenaren. In deze vergadering worden de financiële jaarstukken besproken en wordt de voorschotbijdrage in de geraamde kosten, bestemd voor onderhoud, verzekering e.d., per eigenaar vastgesteld. De gang van zaken in het woongebouw wordt grotendeels bepaald in de Vergadering van Eigenaren. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren neemt alle beslissingen over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Zij is daarbij gebonden aan de bepalingen in het splitsingsreglement. Daarnaast zijn er enkele zaken die niet in het splitsingsreglement zijn vastgelegd en waarvan de regeling aan de Vergadering van eigenaren wordt overgelaten.

De akte en het reglement van splitsing In de notariële akte van splitsing is een aantal belangrijke zaken opgenomen: een beschrijving van het gebouw een beschrijving van ieder ‘afzonderlijke gedeelte’ van de appartementen een beschrijving van het aandeel dat iedere eigenaar heeft in het gehele gebouw (het zogenaamd breukdeel) het splitsingsreglement Vooral het laatstgenoemde reglement, het splitsingsreglement, is voor u van groot belang. Hierin staat namelijk beschreven: hoe de Vereniging van Eigenaren is samengesteld en zal functioneren hoe het huishoudelijk reglement eruit zal zien welke lasten en kosten voor rekening van alle eigenaren gezamenlijk komen hoe het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de privé-gedeelten van het gebouw zijn geregeld hoe de jaarlijkse begroting voor beheer en onderhoud (de exploitatierekening) eruit moet zien hoe de voorschotbijdragen in de servicekosten moeten worden betaald hoe het gebouw verzekerd moet zijn en op welke wijze bij schade uitkering wordt gedaan

Begroting en servicekosten De definitieve begroting voor de servicekosten wordt vastgesteld door de Vereniging van Eigenaren. Bij de makelaar of de notaris kunt u een informatieboekje opvragen waarin het gehele appartementsrecht uitgebreid staat omschreven.

Eigendomsrecht De eigendomsoverdracht van het te bouwen appartement geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte van levering’ bij de notaris. Voor de datum van notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. Dit is inclusief de bijkomende kosten zoals de (bouw)rente over de vervallen, maar niet betaalde termijnen tot aan de transportdatum. In de koop-aannemingsovereenkomst wordt aangegeven wanneer de eigendomsoverdracht uiterlijk kan plaatsvinden. U dient hiermee rekening te houden met de geldigheidsduur van uw hypotheekaanbieding.

Verzekering Tijdens de bouw, tot de datum van oplevering, is het appartement door de ondernemer verzekerd tegen risico’s van brand- en stormschade. Vanaf de datum van oplevering dient u zelf voor de benodigde verzekering (b.v. inboedelverzekering e.d.) te zorgen. Vanaf de oplevering van de algemene ruimten dient u gezamenlijk, als Vereniging van Eigenaren, zorg te dragen voor een opstalverzekering.

Betalingsvoorwaarden De koop-/aanneemsom wordt u gefactureerd in termijnen, naar rato van de voortgang van de bouw. De termijnregeling die in de koop-/aannemingsovereenkomst is opgenomen, is samengesteld in overleg met Woningborg. De koop-/aannemingsovereenkomst geeft aan dat u, tot de datum van notarieel transport onder vergoeding van rente, recht heeft op uitstel van betaling. Voor de vervallen bouwtermijnen ontvangt u echter wel de termijnnota’s. Op de datum van notarieel transport dient u deze bouwtermijnen en de daarbij behorende uitstelrente te voldoen. Na het notarieel transport ontvangt u, telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd, een volgende termijnnota. U dient de nota’s uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen. Doorgaans stuurt u deze nota’s door aan uw geldverstrekker zodat deze voor de tijdige betaling zorg kan dragen.

23


Kopersinformatie 24

5% Opleveringsregeling Door de aannemer zal op het moment van oplevering een bankgarantie worden gesteld ten bedrage van 5% van de koopsom. U wordt verzocht de bankgarantie vrij te geven op het moment dat alle eventueel geconstateerde gebreken, die zijn opgenomen in het ‘proces-verbaal van oplevering’, door de aannemer zijn hersteld. De uiterlijke termijn van vrijgave is 3 maanden. Mocht de aannemer binnen de gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen hebben voldaan, dan dient u de notaris hiervan binnen de gestelde termijn schriftelijk in kennis te stellen. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de bijlage behorende bij de koop-/aannemingsovereenkomst.

Oplevering Minimaal 4 weken vóór de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van opleveren. Tijdens deze oplevering worden geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd in een zogenaamd ‘proces-verbaal van oplevering’ dat door beide partijen wordt ondertekend. De desbetreffende punten dienen vervolgens binnen de door Woningborg vastgestelde termijn te worden hersteld. Als u vóór de oplevering aan alle verplichtingen heeft voldaan, inclusief de eindafrekening van de termijnen en het restant van uw eventuele meerwerk, ontvangt u bij oplevering de sleutels van uw woning.

Onderhoudsperiode Binnen 15 werkbare werkdagen na ondertekening van het proces-verbaal worden de daarin vermelde tekortkomingen verholpen. Deze termijn kan worden overschreven indien de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde materialen niet tijdig geleverd kunnen worden. Indien u gebreken constateert die u tijdens de oplevering onmogelijk had kunnen ontdekken, dient u deze binnen een periode van 3 maanden na oplevering schriftelijk te melden aan de aannemer. In beginsel is de aannemer niet aansprakelijk voor gebreken die u na de oplevering constateert en niet zijn vermeld in het proces-verbaal van oplevering, behoudens hetgeen omschreven in “Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010”. Aan het einde van de onderhoudsperiode krijgt u bericht wanneer de gemelde gebreken beoordeeld worden, waarna deze, mits aanvaard, zo spoedig moge-

lijk worden hersteld. Indien zich gebreken voordoen die zo urgent zijn dat herstel aan het eind van de onderhoudsperiode niet aanvaardbaar is zullen deze uiteraard zo spoedig mogelijk verholpen worden. Na herstel van de gebreken heeft de aannemer aan haar verplichtingen voldaan en starten de termijnen van de Woningborg garantie.

Na Oplevering Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de woning (bouwvocht), hiervoor is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te ‘hoog’ in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het uittredende vocht beperkt. Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kunnen tot vervelende schades leiden, doordat er bouwvocht wordt ‘opgesloten’. Veelal kunt u de ondernemer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade. In principe dienen deze werkzaamheden pas 1 jaar na de oplevering uitgevoerd te worden. Tegelvloeren, grindvloeren, natuursteenvloeren, etc. kunnen niet zonder meer op de afwerkvloer worden aangebracht. Door droging en werking van de onderliggende constructievloer alsmede van de zandcement/anhydriet afwerkvloer ontstaan scheurtjes die doorgegeven worden aan de tegel-, grind- of natuursteenvloer. Speciale voorzieningen in de afwerkvloer zijn in dit geval vereist. Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen, door u, bij het onderhoud van de woning worden dichtgezet; hiervoor zijn speciale (flexibele) materialen in de handel.

Geen misverstanden Omdat er bij de aankoop van een appartement zoveel komt kijken, loopt u het risico iets over het hoofd te zien. Wij willen misverstanden graag op voorhand voorkomen. Daarom treft u hieronder nog een reeks aan van relevante zaken over (de bouw van) uw appartement.

Bepalingen Alle werkzaamheden worden vakkundig uitgevoerd en afgewerkt volgens de, in de koop-/aannemingsovereenkomst vermelde, verkooptekeningen en technische omschrijving.

Daarnaast zijn van kracht de eisen van: De Woningborg groep. Het bouwbesluit en de bouwverordening van de gemeente, zoals deze van kracht waren op het moment dat de bouwvergunning werd aangevraagd. De voorschriften van de nutsbedrijven. Wijzigingen en voorbehoud Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect, de constructeur en de adviseurs van dit plan. Desondanks moet een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen die zich kunnen voordoen, alsmede eventuele afwijkingen waarvan de noodzakelijkheid of wenselijkheid voor of tijdens de bouw blijkt of afwijkingen die kunnen voortkomen uit nadere eisen en wensen van overheden of nutsbedrijven. L. de Lorijn en M. de Lorijn hebben het recht wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerking indien dit architectonisch of technisch gewenst is, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. Aangebrachte wijzigingen zullen geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de koop-/aannemingsovereenkomst. Daar waar u in tekeningen en plattegronden, tuininrichtingen en groenvoorzieningen, kasten, meubels en huishoudelijke apparaten getekend ziet, geven deze uitsluitend een mogelijke plaats aan voor uw eigen inboedel. Zij worden uiteraard niet geleverd, tenzij dat expliciet vermeld wordt. De in de tekeningen genoemde maten kunnen afwijken. Tenzij anders aangegeven zijn de afmetingen in milimeters. De maatvoering wordt tussen de wanden aangegeven. Daarbij is geen rekening gehouden met enige wandafwerking, zoals wandtegels, spuitwerk, enzovoort. Let dus op! Wij adviseren u bij het inrichten van uw woning de maten ter plaatse op te nemen vóór u tot aanschaf van bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking overgaat. Het aanbrengen van bouwkundige wijzigingen in de vorm van sparingen, open haard en dergelijke na oplevering van de woning is geheel voor risico van de koper en mag alleen worden uitgevoerd met toestemming van de dienst vergunningen van de gemeente.

De op de tekening aangegeven plaatsen van lichtpunten, wandcontactdozen, schakelaars en overige voorzieningen zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De exacte afmetingen, inclusief het aantal en de op tekening aangegeven plaatsen van de radiatoren en de hemelwaterafvoeren worden nader bepaald aan de hand van de op een later tijdstip uit te voeren berekening van de installateur. Ook hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. In de gevels zijn geen bijzondere voorzieningen opgenomen voor het aanbrengen van eventuele zonneschermen. In het algemeen kunnen zogenaamde “knikarm”-zonneschermen een bijzonder hoge gevelbelasting veroorzaken. De gevels zijn hierop niet berekend. Zonder aanvullende voorzieningen kan scheurvorming optreden. Op scheurvorming in de gevels en aanliggende constructie, veroorzaakt door het aanbrengen van zonneschermen en dergelijke wordt geen garantie gegeven. De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op de laatste bij ons bekende gegevens. Wijzigingen daarvan en het beheer van het openbare gebied valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. Aan de in de brochure opgenomen situatietekening kunnen geen rechten worden ontleend inzake de grootte en vorm van het te verkrijgen perceel. In de koop-/aannemingsovereenkomst is opgenomen dat over- of ondermaat niet verrekenbaar is. Het appartementencomplex voldoet aan de strengste normen op het gebied van geluidsisolatie om het voor u als bewoner zo comfortabel te maken. Deze technische omschrijving en de bijgevoegde verkooptekeningen maken deel uit van de koop-/aannemingsovereenkomst en gelden derhalve als contractstukken. De geldende contractstukken worden als bijlagen in de koop-/aannemingsovereenkomst genoemd. De perspectieftekeningen in de brochure geven een impressie. Het is een ‘artist impression’, waarin de ’artist’ zich soms wat artistieke vrijheden gunt. De reële kleuren van gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen afwijken. De tuinaanleg en inrichting van de openbare ruimte is naar fantasie van de illustrator ingevuld. Aan deze tekening kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die wij nagestreefd hebben, geen rechten worden ontleend.

Na de aankoop van het appartement ontvangt u een lijst met meer- en minderwerk opties waarop u kunt aangeven wat u aan meer- of minderwerk wilt laten uitvoeren. Wat uitgevoerd kan worden, wordt uiteraard sterk bepaald door de stand van de bouwwerkzaamheden. Individuele verzoeken kunnen we helaas niet altijd honoreren. Uw woning wordt namelijk gebouwd in een seriematig bouwproces, waardoor wijzigingen niet altijd mogelijk zijn. Daarnaast moeten wij ervoor waken, dat uw woning bij oplevering voldoet aan alle eisen van het Bouwbesluit en de nutsbedrijven. De woonomgeving buiten de perceelsgrenzen wordt/is ontworpen onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Wijzigingen met betrekking tot de situering van parkeerplaatsen, voet- en fietspaden, speelterreinen, groenvoorziening e.d. kunnen zich voor doen. Voor wijzigingen, uitspraken c.q. informatie zijn de ontwikkelaar en aannemer niet verantwoordelijk. Voor de actuele, alsmede planologische situatie rond het project kunt u zich wenden tot de gemeente.

Inlichtingen Als u na het doornemen van deze brochure meer informatie wenst, kunt u een afspraak maken met de makelaar die u kan informeren over de woningen en uw vragen kan beantwoorden in een persoonlijk gesprek. De makelaar kan u tevens verder informeren over de woonomgeving, de oplevering en dergelijke. Nistelrode, september 2011

25


Technische omschrijving 26

Ruimtebenamingen

Metselwerk

Kozijnen

Liftinstallatie

Het Bouwbesluit kent voor de diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen, zo wordt niet langer gesproken van woon-, slaapkamer of bijkeuken maar van verblijfs-, verkeers- of onbenoemde ruimte. Omwille van de duidelijkheid is in deze technische omschrijving gebruik gemaakt van de “ingeburgerde” aanduidingen. Om u toch volledig te informeren vindt u hieronder de benaming zoals deze in het Bouwbesluit wordt gehanteerd: Tekst omschrijving: Tekst bouwbesluit: Entree verkeersruimte Berging onbenoemde ruimte Toilet toiletruimte Keuken verblijfsruimte Woonkamer verblijfsruimte Slaapkamers verblijfsruimte Badkamer badruimte

Buitengevels De gevels van het gebouw worden uitgevoerd in een gemetseld buitenspouwblad van gevelsteen. In de geventileerde luchtspouw wordt isolatie aangebracht. Het voegwerk van de schoon metselwerken wordt uitgevoerd volgens opgave architect. In het buitengevelmetselwerk worden open stootvoegen aangebracht ten behoeve van ventilatie en/of afwatering. In het gevelmetselwerk worden, op nader te bepalen plaatsen, dilataties aangebracht. De dilataties blijven onafgewerkt zichtbaar.

Buiten: De buitenkozijnen, ramen en deuren en worden uitgevoerd in hardhout. Alle beweegbare delen in de buitenkozijnen van de woning worden voorzien van kierdichtingen.

In de lifthal wordt een door het liftinstituut goedgekeurde liftinstallatie aangebracht met op iedere verdieping een stopplaats.

Peil van het appartement Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de hoofdentreevloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente.

Grondwerk Voor de aanleg van riolering, leidingen en de nader aangegeven bestratingen worden de nodige graafwerkzaamheden verricht. Onder de paden komt als aanvulling een zandbed.

Rioleringswerken De riolering wordt uitgevoerd volgens voorschriften en op aanwijzing van de gemeente. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat hittebestendig is en wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. De riolering wordt belucht en voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Afvoeren van lozingstoestellen worden aangesloten op het rioleringsstelsel van de gemeente.

Fundering Het gebouw wordt gefundeerd op boorpalen, volgens advies van de constructeur en ter goedkeuring van bouw- en woningtoezicht van de gemeente.

Wanden Dragende binnenwanden De dragende binnenwanden en woningscheidende wanden zijn in het werk gestorte betonwanden waarvan de dikte volgens advies van de constructeur wordt bepaald en de overige wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen. In de binnenwanden worden, op nader te bepalen plaatsen, dilataties aangebracht. Het is mogelijk dat de dilataties ook na afwerking zichtbaar blijven of worden en er ter plaatse een (krimp)scheur ontstaat.

Lichte scheidingswanden De lichte scheidingswanden worden uitgevoerd in metal stud. Profielen worden bekleed met gipsplaten.

Vloeren Begane grondvloer De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een vloer op zand. 1ste en 2de verdiepingsvloer De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als breedplaatvloer. De plaatnaden aan de onderzijde van de vloeren (plafondzijde) blijven zichtbaar. Deze betonnen vloeren worden afgewerkt met een cementdekvloer/anhydrietvloer, met uitzondering van de betegelde vloeren. De dekvloeren worden uitgevoerd als zwevende dekvloer wat zorgt voor een geluidsisolatie van +10dB.

Daken Het hellende dak van het appartement met een gebakken pan wordt uitgevoerd als een geprefabriceerde geïsoleerde dakplaat.

Binnen: Binnendeurkozijnen: fabrieksmatig afgelakte stalen montagekozijnen in verdiepingshoge uitvoering met bovenlicht of –paneel; binnendeuren: fabrieksmatig afgelakte hardboard, type opdek. Bij appartement 10 + 11 worden er geen bovenlichten toegepast, daar wordt de wand dichtgezet boven de binnendeurkozijnen. Bij appartement 7-8 en 9 wordt ter plaatste van de berging en de trapkast geen kozijn met een bovenlicht toegepast, hier wordt de wand dichtgezet.

Hang- en sluitwerk Alle binnen- en buitenkozijnen en ramen worden voorzien van standaard aluminium hang- en sluitwerk. De buitendeuren van de woning worden voorzien van veiligheidscilindersloten, de bad- en toiletruimte worden voorzien van vrij- en bezetsloten, de (meter-)kast van kastslot, hoofdslaapkamer dag- en nachtslot, alle overige deuren loopsloten. Het hang- en sluitwerk wordt uitgevoerd conform politie keurmerk en voldoet aan de NEN-norm 5069 met een weerstandsklasse 2. De toegang van het woongebouw vindt plaats door middel van een zelfsluitende deur welke van buitenaf slechts met een sleutel te openen is. Ter plaatse van de entree van het appartementengebouw worden postkasten en een bellentableau met camera en een videofooninstallatie met een beeldscherm opgenomen.

Trappen Voor de toegang van de diverse verdiepingen wordt er in de gemeenschappelijke verkeersruimte een prefab betonnen steektrap geplaatst, deze wordt voorzien van een epoxy laag. De trappen voldoen qua maatvoering en brandveiligheid aan het gestelde eisen in het bouwbesluit. In de maisonnette wordt een vuren houten trap geplaatst. De bomen worden afgelakt. De stootborden en traptreden worden gegrond vanaf fabriek. Op de muur wordt een ronde hardhouten leuning gemonteerd. Rondom het trapgat wordt een blank gelakte hardhouten spijlen hekwerk geplaatst.

Plafond-, wand- en vloerafwerking Plafondafwerking Alle plafonds in de woning worden voorzien van structuur spuitwerk met uitzondering van het plafond in de meterkast, waar de plafondconstructie “in het zicht” blijft. De plafonds van de algemene ruimtes worden voorzien van structuur spuitwerk m.u.v. de bergingen. Wandafwerking De wanden in het appartement worden behangklaar afgewerkt met uitzondering van betegelde wanden. Behangklaar wil zeggen dat er oneffenheden aanwezig kunnen zijn. Boven het wandtegelwerk in het toilet wordt structuur spuitwerk aangebracht. De wanden van de algemene ruimtes worden voorzien van spachtelputz m.u.v. de wanden van de bergingen. Vloerafwerking De vloer in het appartement wordt voorzien van zandcement of anhydriet dekvloer minimaal 7 cm dik op alle vloeren in de woning met uitzondering van de te betegelen vloergedeelten. De vloeren op de begane grond van de algemene ruimtes worden voorzien van tegelwerk uitgezonderd de vloeren van de bergingen, hier worden dekvloeren aangebracht. De vloeren van de bordessen en de verdiepingsvloeren van de algemene ruimtes worden voorzien van een epoxy laag.

Tegelwerken Wandtegels Ter plaatse van de toilet worden keramische wandtegels aangebracht tot de hoogte van 1,20 m2 +Peil. Ter plaatse van de badkamer worden keramische wandtegels aangebracht tot 1,80 m2 +Peil, t.p.v. de douchehoek 2,30 m2 + Peil. In de keuken worden boven het aanrechtblad wandtegels aangebracht. Er is keuze uit meerdere monsters. Voor de aankoop van de wandtegels geldt een stelpost van € 20,00 per m2 inclusief BTW. Maatvoering: 20 x 25 cm. NB. voegen van vloer- en wandtegels worden niet strokend aangebracht.

Vloertegels Ter plaatse van de toilet en de badkamer worden keramische vloertegels aangebracht. Er is een keuze uit meerdere monsters. Er is een stelpost van € 20,- per m2 inclusief BTW opgenomen. Maatvoering: 20 x 20cm. Op het balkon worden grijze betontegels aangebracht op tegeldragers.

Overige voorzieningen Onder alle raamkozijnen met stenen borstwering worden aan de binnenzijde kunststenen vensterbanken toegepast. Onder de deur van de badkamer en de toiletruimte worden kunststenen dorpels toegepast. Er worden geen vloerplinten geleverd. De meterkast wordt uitgevoerd en ingericht conform de geldende voorschriften van het energieleverend bedrijf.

Toiletruimte Closetcombinatie wandcloset, merk Sphinx, kleur wit closetzitting met deksel, merk Sphinx, kleur wit Fonteincombinatie fontein, merk Sphinx, kleur wit fonteinkraan, merk Grohe, kleur chroom

Badkamer

Beglazing

Wastafelcombinatie wastafel, merk Sphinx, kleur wit wastafelkraan met waste, merk Grohe, kleur chroom spiegel

Isolerende HR++ beglazing (U ≤ 1,2 W/m2K) wordt toegepast in de glasopeningen van alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren van de woning. Daar waar volgens het bouwbesluit veiligheidsglas vereist is in de glasopeningen van de buitenkozijnen, –ramen en –deuren is dit meegenomen.

Closetcombinatie wandcloset, merk Sphinx, kleur wit closetzitting met deksel, merk Sphinx, kleur wit

Schilderwerk/beitswerk Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend beitssysteem, kleur volgens keuze architect. Alle overige voorkomende schilderwerken op hout worden uitgevoerd in een dekkend beitssysteem, met uitzondering van fabrieksmatig afgelakte houtwerken. De gas- en waterleidingen voor zover in het zicht worden dekkend afgelakt, kleur wit.

Keukeninrichting De basis keuken kan worden bezichtigd bij de projectkeukenleverancier Grando Keukens te Uden 0413 – 262093 www.grando-uden.nl. Bij de projectkeukenleverancier kan gekozen worden voor een aangepaste keuken of een uitbreiding op de reeds aangeboden keuken. In het geval dat u een aangepaste keuken koopt bij de projectkeukenleverancier zal de stelpost van de standaard keuken in mindering worden gebracht op de prijs van uw aangepaste keuken. Voor de keukeninrichting is een stelpost van € 4.000,- opgenomen incl. btw, montage, keukenkraan en apparatuur volgens opgave keukenleverancier.

Sanitair Het te leveren sanitair wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Toe te passen materialen in:

Douchebak combinatie douchebak, merk Sphinx, kleur wit douchemengkraan incl. glijstangset en waterbesparende douchekop, merk Grohe, kleur chroom Badcombinatie bad, merk Sphinx, kleur wit thermostatische badmengkraan, merk Grohe, kleur chroom

Overige sanitaire voorzieningen

een tapkraan ten behoeve van wasmachine en vulpunt cv toestel

Goten en hemelwaterafvoeren De afvoer van het hemelwater vindt plaats door zinken hemelwaterafvoeren. De hemelwaterafvoeren van de woning worden aangesloten op een riool.

Waterinstallatie De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn bij de koop-/ aanneemsom inbegrepen.

27


Technische omschrijving 28

Waterleidingen

Wat zijn de voordelen?

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter en is afsluitbaar. De volgende tappunten worden aangesloten: keukenmengkraan; vaatwasser; tappunt cv-installatie; tappunt wasmachine; fonteinkraan; closetcombinatie; wastafelkraan; douchekraan; badkraan; closet badkamer;

Uiteraard is het belangrijkste voordeel van de Cool Cube de jaarlijkse energiebesparing. Deze kan oplopen tot enkele honderden Euro’s per jaar. Daarnaast is het ook nog eens de goedkoopste manier om uw huis aan de verplichte energie prestatie norm te laten voldoen. Dit komt omdat de Cool Cube extreem veel CO2 besparing realiseert en ervoor zorgt dat er significant minder fossiele brandstoffen worden gebruikt. Als u gebruik maakt van groene stroom is er zelfs sprake van een minimale uitstoot van CO2 en een reductie t.o.v. een HR CV ketel van maar liefst 80%.

Warmwatertoestellen

Optioneel: Het gekozen systeem kan worden uitgebreid met vloerkoeling, dit vraagt aanpassingen aan LWWP en de verdeler van de vloerverwarming ook moet de regeling worden aangepast. Voorafgaande heeft een meerprijs tot gevolg, dit kan via de aannemer aangevraagd worden.

De warmwatervoorziening geschiedt middels een Daalderop Cool Cube voor warmwater en verwarming.

Gasinstallatie De aanleg- en aansluitkosten van de gasinstallatie zijn bij de koop-/ aanneemsom inbegrepen. Er wordt een gasleiding gelegd naar de volgende aansluitpunten: combitoestel ten behoeve van warm water en verwarming; kookpunt in de keuken. Ventilatievoorzieningen en gasafvoerkanalen De mechanische ventilatie wordt uitgevoerd door middel van een afzuigbox, geplaatst in de technische ruimte. Door middel van de afzuigbox worden de ruimtes (toilet, badkamer, woonkamer) geventileerd.

Lucht Water Warmtepomp

HR CV Combiketel

De afzuiglucht van de afzuigkap in de keuken wordt apart via een kanaal naar buiten afgevoerd. De toevoerlucht wordt d.m.v. boven de ramen te plaatsen toevoerroosters handmatig geregeld, de toevoerlucht naar de overige ruimte wordt geregeld middel deurspleten.

In de woning worden leidingkokers aangebracht ten behoeve van de doorvoer van leidingen. Op het hellend dak van het gebouw zijn een aantal dakdoorvoeren aanwezig ten behoeve van: de cv-installatie de ontluchting van de riolering

De algemene verlichting in het trappenhuis/entree en bergingen alsmede de buitenverlichting wordt uitgevoerd in continue-, noodverlichting- respectievelijk schemerschakeling. Een en ander zoals op tekening staat aangegeven. Ter plaatse van de algemene ruimten worden armaturen voor verlichting aangebracht. In de bergingen is een lichtpunt met een armatuur aanwezig. In de gemeenschappelijke verkeersruimten wordt noodverlichting geïnstalleerd.

De entree, het trappenhuis en de bergingen worden natuurlijk geventileerd. De natuurlijke voorzieningen worden uitgevoerd volgens voorschriften zoals vermeld in het bouwbesluit en zijn tevens goedgekeurd door bouw- en woningtoezicht.

In het appartement wordt een videofooninstallatie (spreek- luisterverbinding met beeldscherm ter plaatste van het appartement) aangebracht, waarmee de toegangsdeur geopend kan worden. Ter plaatse van de toegangsdeur zal een camera geplaatst worden.

Elektrische installatie

Telecommunicatievoorzieningen

De aanleg- en aansluitkosten met betrekking tot elektriciteit in uw woning zijn bij de koop-/aanneemsom inbegrepen. De kosten van gebruik van elektra zijn tot moment van oplevering van uw woning voor rekening van de bouwondernemer. De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de gemeente en het energie leverend bedrijf.

Ten behoeve van telefoon en kabeltelevisie worden bedrade leidingen, aangelegd zoals op tekening is aangegeven, op ca. 30 cm boven de vloer.

De lichtinstallatie is verdeeld over de benodigde groepen en voorzien van een aardlekschakelaar. De lichtschakelaars en wandcontactdozen in uw woning zijn van het type inbouw en worden uitgevoerd in de kleur wit. In elke ruimte is een plafondlichtpunt zonder armatuur aanwezig, m.u.v. meterkast. De wandcontactdozen in woonkamer, keukenruimte en slaapkamers worden aangebracht op de hoogte van circa 30 cm boven de vloer. Overige wandcontactdozen worden geplaatst op circa 105 cm. Lichtschakelaars worden aangebracht op een hoogte van circa 105 cm boven de vloer. In de badkamer wordt op een hoogte van circa 180 cm een wandlichtpunt (zonder armatuur) aangebracht. De aansluitpunten ten behoeve van de keukenopstelling worden aangebracht conform keukendocumentatie. Conform tekening worden rookmelders aangebracht die zijn aangesloten op het lichtnet. De niet ioniserende rookmelders zijn voorzien van een back-up batterij als noodvoorziening en moeten periodiek getest worden. Ter plaatse van de voordeur wordt een belinstallatie aangebracht.

Verwarmingsinstallatie De warmwatervoorziening geschied middels een Daalderop Cool Cube voor warmwater, verwarming en koeling. Daalderop Cool Cube; Een Daalderop Cool Cube is een hybride verwarmingstoestel dat zorg draagt voor het verwarmen van uw huis en daarnaast ook warm water produceert. De Daalderop Cool Cube bestaat uit twee verschillende “motoren” een luchtwarmtepomp (LWWP) en een HR CV combiketel (CV). Voor de periodes dat er een normale warmtebehoefte is verzorgt de energiezuinige LWWP voor de verwarming van het huis en in de piek periodes(gem. 10 dagen per jaar)springt de cv-ketel bij. Koeling kan in de zomer wordt verzorgt door (LWWP) De berekening van de capaciteit zal geschieden overeenkomstig de ISSO publicatie 51. De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als laag temperatuur verwarming. De ruimtes zullen verwarmd worden door middel van een vloerverwarmingssysteem. De temperatuursregeling vindt plaats door middel van een thermostaat in de woonkamer en slaapkamers.

Onderstaande temperaturen kunnen worden aangehouden, waarbij geldt dat in de woning de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, dat alle ramen en deuren gesloten zijn en bij gelijktijdige verwarming van deze ruimten. Entree 18 °C Berging (inpandig) 15 °C Toilet 15 °C Keuken 22 ºC Woonkamer 22 ºC Slaapkamers 18 ºC Badkamer 22 ºC Berging niet verwarmd De Daalderop Cool Cube wordt berekend door de installateur en heeft voldoende capaciteit.

Schoonmaken en oplevering Minimaal vier weken voor de oplevering worden de verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van de oplevering. De hele woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; deze worden schoon opgeleverd. De oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten kan op een later tijdstip plaatsvinden. De Vereniging van Eigenaren krijgt hiervoor een aparte uitnodiging. De gemeenschappelijke gedeelten worden ‘bezemschoon’ opgeleverd, eventuele tegelwerken en glasruiten worden schoon opgeleverd. Het bij het woongebouw behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.

Wijzigingen tijdens de bouw Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de verkrijger verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorende bij de overeenkomst. Wijzigingen voorbehouden; voor wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering en indeling wordt dan ook een voorbehoud gemaakt. Ook kleine wijzigingen in de materiaalkeuze kunnen zonder vooroverleg en verrekening worden uitgevoerd.

29


Ontwikkeling

L. de Lorijn en M. de Lorijn Weijen 39 5388 HM Nistelrode T 0412-613044

Afwerkstaat

Vastgoedontwikkeling HAV2O Jonker Speelmanstraat 50 5473 CB Heeswijk-Dinther T 0413-291933 E viss1375@planet.nl

Architect

Gemeenschappelijke ruimtes: Entree:

Vloeren: Wanden: Plafonds:

tegelvloer spachtelputz fijn structuur spuitwerk

Trappenhuis: Vloeren: Wanden: Plafonds: Trappen:

epoxy laag spachtelputz fijn structuur spuitwerk beton/epoxy laag

Vloeren: Wanden: Plafonds:

cementdekvloer/anhydrietvloer behangklaar + tegels boven aanrecht fijn structuur spuitwerk

Vloeren: Wanden: Plafonds:

cementdekvloer/anhydrietvloer behangklaar fijn structuur spuitwerk

cementdekvloer/anhydrietvloer kalkzandsteen lijmblokken betonconstructie in het zicht

Vloeren: Wanden: Plafonds:

Materiaal- en kleurenstaat buitenzijde

Entree: Vloeren: Wanden: Plafonds:

Planonderdeel metselwerk metselwerk metselwerk hekwerk buitenkozijnen verdieping buitenkozijnen verdieping buitenkozijnen verdieping dakbedekking plat dak dakterras glaskap

cementdekvloer/anhydrietvloer behangklaar fijn structuur spuitwerk

Berging: cementdekvloer/anhydrietvloer behangklaar fijn structuur spuitwerk

Toilet: Vloeren: Wanden: Plafonds:

Installatie adviseur

vloertegels volgens monster wandtegels volgens monster / fijn structuur spuitwerk fijn structuur spuitwerk

Appartement:

Vloeren: Wanden: Plafonds:

Bouw en adviesbureau Van Emmerik & Vander Weide B.V. Binnenveld 3 5462 GK Veghel T 0413-314444 E info@vanemmerikbv.nl I www.vanemmerikbv.nl

cementdekvloer/anhydrietvloer behangklaar fijn structuur spuitwerk

Slaapkamers Vloeren: Wanden: Plafonds:

vloertegels volgens monster wandtegels volgens monster / fijn structuur spuitwerk fijn structuur spuitwerk

31

Bouwkundige uitwerking

Woonkamer

Badkamer

Bergingen: Vloeren: Wanden: Plafonds:

Keuken

Materiaal baksteen baksteen baksteen staal hardhout hardhout hardhout kunststof betontegels aluminium/acrylaat

Adviesbureau installatietechniek van Linden van Giersbergen BV Frisselsteinstraat 5 5461 AD Veghel T 0413-378899 E lgadvies@lgadvies.nl

Verkoop en Informatie Kleur bruinrood mangaan grijs antraciet antraciet bruin okergeel antraciet grijs antraciet/naturel

Bernheze Makelaars & Adviseurs Bitswijk 10 5401 JB Uden T 0413-24 38 18 E info@bernheze.nl I www.bernheze.nl

olofon

30

In onderstaande afwerkstaat is per woning aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken per ruimte worden afgewerkt.

De Twee Snoeken Postelstraat 49 5201 AR ‘s-Hertogenbosch T 073-6140407 E architect@tweesnoeken.nl I www.tweesnoeken.nl

Interieuradvies/tekeningen PINX-DESIGN Neutronenlaan 58 5405 NH Uden T 0413 - 25 60 71 E info@pinx-design.nl I www.pinx-design.nl

Vormgeving

W/CREATIE Losplaats 14c 5404 NJ Uden T 0413 246840 E info@wcreatie I www.wcreatie.nl


www.sparrenweide.nl

Sparrenweide Verkoopboek  

verkoop, Sparrenweide, Bernheze, Nistelrode, starterswoningen, seniorenwoningen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you