Page 1

BUSCA NA REDE: RECURSOS EDUCATIVOS QUE BUSCAR?

ENDEREZO

* Un corrector ortográfico de Lingua Galega? * Un diccionario de ciencias naturais? * Un diccionario de inglés? * Exercicios de matemáticas * Lecturas no móbil * Temas variados de bioloxía * Apuntes sobre a 2ª Guerra Mundial * Unha enciclopedia en internet (non vale wikipedia)

BUSCA EN CATÁLOGOS EN REDE Utiliza o buscador OPAC MEIGA para contestar ás seguintes preguntas Cantos exemplares hai do libro “ Made in Galiza” de Sechu Sende? Cantas obras hai de Mario Vargas LLosa? Cales son os seus títulos?

NA NOSA BIBLIOTECA

NA BIBLIOTECA MUNICIPAL


BUSCA NA REDE: RECURSOS EDUCATIVOS QUE BUSCAR?

ENDEREZO www.ciberlingua.org

* Un corrector ortográfico de Lingua Galega? * Un diccionario de ciencias naturais?

www.ciberlingua.org- recursos educativos ciencias naturais www.usc.es/snlus/vocab.htm

* Un diccionario de inglés?

www.wordreference.com

* Exercicios de matemáticas

www.recursosmatematicos.com/galego

* Lecturas no móbil

www.mobipocket.com

* Temas variados de bioloxía

www.recursos.cnice.mec.es/biosfera

* Apuntes sobre a 2ª Guerra Mundial

www.ares.cnice.mec.es/ciengehi

* Unha enciclopedia en internet (non vale wikipedia)

www.encarta.com

www.wattpad.com

www.historiasglo20.org

m.gutenberg.org


BUSCA EN CATÁLOGOS EN REDE Utiliza o buscador OPAC MEIGA para contestar ás seguintes preguntas

NA NOSA BIBLIOTECA

Cantos exemplares hai do libro “ Made in Galiza” de Sechu Sende? Cantas obras hai de Mario Vargas LLosa? Cales son os seus títulos?

NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2

9

10

documentación ESA  

documentación ESA