Page 1

Tema

Piteå-Tidningen

med temasidor om

Byggnationer Drivbänkar Växthus Målarfärg Trädgård

Villa och Trädgård våren 2013


18 VILLA & TRÄDGÅRD

Piteå-Tidningen · Fredag 17 maj 2013

Ronalds tips för en så kart men jag fick ock , 1 d 1 0 2 llt e för fu i min trädgår ué blommad e gott om domherrar på andra håll, har sc e R t le p on ”Paradisäp några äpplen. Jag had karten? Det har hänt ri e o l au ss ll p Fo To : M a såg aldrig ti t vara dom som ätit up e 2011 , kan d er Ronald Kar lsson. g sä ”, rt ö jag h

Ä pple Sariolá i blom på Sten fo många sorter planterade i en rs Gård, Å näset. Här finns kör förbi, det lig ger alldeles äppellund, ta en titt när du intill E4. Fo To : M ar ie

ol au ss on

SIKFORS

Ronald Karlsson i Sikfors utanför Piteå är något av en expert på äppelträd. Han förordar att träden köps in och planteras på vårkanten så att de hinner etablera sig under sommaren. – Välj en sort som klarar vårt klimat! Prata med din lokala plantskola, de har erfarenhet, säger Karlsson.

Ä

pplen är värmekrävande och behöver tid att etablera sig. Numera är träden oftast krukodlade och då går det att plantera senare om man är försiktig och inte skadar rötterna när man tar plantan ur krukan. Att vattna ordentligt vid planteringen är viktigt. Ronald Karlsson har stor erfarenhet av äppelträd och delar med sig av sina tips till Piteå-Tidningens läsare. Hur ska man tänka om växtplats och jord?

– Ju bättre matjordslager desto större skördar kan jag få. Bra matjord håller fukten bättre och ger större träd, som orkar bära skörden bättre. Ronald berättar att en vinter för några år sedan var det – 43 grader här i Piteå. I en villaträdgård med många äppelträd, var det bara två träd som klarade sig – Sariola och Höststrimling. De var helt utan skador och han tror att det berodde på att i den trädgården finns en meter matjord! Tänk på dräneringen – upphöjdabäddargörattvatten och fukt rinner av bättre och gör att jorden värms upp snabbare. Hos Ronald

med sandjord får han näs- karna! Han har också turen tan göra tvärtom, han gör att, av en bonde i närheten, nästan en grop för att fuk- få kogödsel som, när den är ten ska hinna göra nytta,be- väl brunnen, blandas med rättar han. Med hans sand- komposten. jord så torkar den upphöjda När komposten ute frusit lilla kullen ut direkt. så lägger han hushållsavfalJorden bör vara mullrik let i en stor låda i pannrumsom Ronald ser det, en le- met där maskarna får jobba vande jord med organismer vidare under vintern. På våsom bryter ner näringsäm- ren när utekomposten tinat nena så att upp blandar växten kan han avfallet tillgodogöra i lådan, som Prata med sjunkit ihop sig näringen. Han blandar bra, med din lokala sin sandjord komposten plantskola, de har ute. Ute brumed komerfarenhet. post som ger kar den vara en varm och tjälfri omlucker jord kring första och där daggmaskarna trivs. maj eftersom komposten I komposten finns de fles- finns i soligt läge. ta näringsämnen som beÄr den placerad i skugga hövs. Hans kompost består tar det mycket längre tid, av löv, gräs och lite hus- dessutom fryser komposten hållsavfall. Det är viktigt att hårdare när den är fuktig på gräva om så att det blir väl hösten. blandat. Han eldar med ved och tar Gödsling av äppelträd Ronald har bara komäven lite björkaska i komposten, den innehåller kal- post och kogödsel i sandcium, vilket är bra för äp- jorden vid planteringen av pelträd. Ronald tror att det nya träd, inga andra gödselär bra med lite högre PH- medel! Jorden i planteringar värde, han köper inte kalk, han tar askan istället. Men gödslas naturligt när trädet får inte blir för myck- den på hösten tappar sina et, då trivs inte daggmas- blad och förmultnar. Redan

c

planterade äppelträd brukar han gödsla med kompost som han strör på jorden runt trädet och sedan vattnar ner. Men aldrig gödsel efter midsommar! Annars blir växterna för frodiga och får det svårare med övervintringen. När han vattnar vill han ha cirka tio liter till varje träd så att vattnet ska gå ner ända till rötterna. Han brukar ta tid hur lång tid det tar att fylla en 10-litershink med vattenslang och stril. Sedan står han lika länge vid varje träd för att veta att trädet fått sina 10 liter vatten och att komposten hunnit ta sig ner i den luckra jorden! – Det är viktigt att ge växterna denna flytande föda, till de fina rothåren som gör jobbet! Han använder ett droppbevattningssystem till alla äldre träd. Slangen ligger ovanpå jorden med två droppställen till varje träd. Han vet att när han kör pumpen så ger droppstället två liter per timme, vilket gör att efter två och en halv timme har trädet fått sina 10 liter vatten! Han vattnar oftare när det är varmt. Oftast är träden inte beskurna när man köper dem

på plantskolan. Då klipper Ronald bort alla grenar på stammen som sitter under 70 centimeters höjd. Då är det lättare med skötseln och gräsklippningen under trädet.

Skötsel efter plantering

Han kollar också om det är två grenar som konkurrerar i toppen, då tar han bort den ena, efterledsskottet. Med två grenar i toppen så att det blir som en klyka, så tränger de så småningom ut varandra när de växer och blir grövre och då kan det bli sprickbildningar i klykan. Han tar därför bort den ena grenenochbehållerdensom är rakast i förlängningen av stammen. – Genom att ta bort den tidigt så blir sårytan mindre. Man ska ha tre välriktade grenar och en mitt-topp som blir stam. Det är en god början till ett träd som ska orka bära både snötyngd och frukt, säger han. Grenvinkeln är viktig, om den är bra från början blir grenen väldigt stark. Man kan spärra ut med spärrsticka för att få bättre grenvinkel. När trädet växt till sig

Ronald Karlsson med sitt egna svarta går Ronald igenom det varje sommar och tar bort grenar som växer uppåt och inåt i kronan, för att få in mer ljus som behövs för att få en bra tillväxt. Ju längre upp i trädet ett skott växer, desto mer växer det! Det är ett tillväxthormon i trädet som gör att det växer mest längst upp, därför kan man korta in grenar som är längre än toppen. Om man kortar in en gren så tar man över ett utåtgående öga. Han ser beskärningen som ett skapande och det verkar som att äppelträden trivs med det. Speciellt hos oss i norr så ska man inte klippa så mycket, för träden strävar efter att återställa sig. När de växer för länge på säsongen och får gödsel för


Piteå-Tidningen · Fredag 17 maj 2013

VILLA & TRÄDGÅRD 19

bättre äppelskörd

vinbär ”Laila” som han döpt efter sin käresta. sent på säsongen, då har de svårare att avmogna. – Lagom är ett bra ord i sammanhanget, säger Ronald.

viktigt att vattna. Man brukar säga att man ”vattnar fast karten”. 2011 var det mycket torrt i juli och Ronald tror att han var för snål med vattBlomningen net eftersom han fick minDet är speciellt hos oss dre äpplen och mindre skörd med mycket snö på vintern, på hösten. det gör att det finns myckAtt vattna med uppvärmt et vatten i jorden och vi be- vatten, med kanna ur tunhöver inte vattna direkt na, det är bra säger Ronald, på våren. eftersom äpDet är ockpelträd är upphöjda så kallt i jorvärmekräbäddar gör vande växden och träden kommer att vatteb och ter. De vill inte igång för stå varmt snabbt och fukt rinner av och vinddet är också bättre. skyddat, inte bra. i blåsigt läge, Men om då är det bra det är torrt när blomningen med en häck mot norr som avslutas och kartbildningen bromsar upp vinden. har börjat, då är det mycket Placera inte heller trädet

c

FoTo: Marie olausson

i skugga, då blir det varken blomning eller frukt! Det har han sett hos sina äppelträd som växer i skuggan av två stora granar. Om blomningen uteblir kan det också bero på för kväverik växtplats. Det behöver vara balans mellan tillväxt och blomning, med för mycket kväve blir det bara tillväxt. Ronald har också sett att om det är mycket frukt ett år så kan blomningen utebli nästa år. Blomanlagen bildas samma tid som träden bär frukt och det verkar bli för mycket för trädet om det är mycket frukt. Det har hänt med både Rescue och Amanda hos honom.

Mogna äpplen

Ronald skiljer på ”plock-

emoget” och ätmoget. Ett knep för att se när frukten är plockemogen, är att med benet på tummens insida pressa mot skalet. Om äpplet ger efter så är det plockemoget. Vissa sorter kan sedan behöva några dagar eller längre tid för att bli ätmoget. Det ser man på att äpplet har bruna kärnor när man delar det. Har det vita kärnor är det inte ätmoget och inte heller frömoget. Beläggningen som ser ut som en lav, bör man ta bort, lättast går det om det regnar och stammen är fuktig. Skrapa försiktigt med baksidan på en kniv eller något som inte skadar stammen. Den här beläggningen växer också till sig vid fuktig väderlek. Den tar näring av trädet,

även om det är i små mängder, men trädet lever längre om man tar bort den. Genom att den också behåller fukten länge kan det bli en inkörsport till svampsjukdomar hos trädet.

Beskärning

Svampar kan också få fäste om man har lämnat grentappar vid beskärningen. Tillväxten i trädet sker i cambium som ligger mellan veden och barken. När trädet växer trycks barken utåt och cambium förvedas och blir ved. Vid beskärning är det cambium som växer över sårytan och läker trädet, en kallusbildning. När man beskär bör man därför kapa så nära stammen som möjligt, strax intill

grenkragen, för att trädet ska läka snabbare. Ronald brukar såga nerifrån, för att komma åt bäst och för att inte skada kragen. När man ympar så är det i cambium som sammanväxten sker. Om man bara har äppelträd av en sort och det inte är självfertilt, då får man inga äpplen. Det behöver vara träd av minst två olika sorter för att de ska korspollineras. Bina är bästa pollinerare för äpplen för de är ”blomtrogna”. Ronald berättar att sommaren 2011 flyttade en bisvärm in i hans gamla bikupa som stått tom flera år. – 2011 fick jag mer äppelblomning och dessutom honung, skrattar han. Marie Olausson

Trädgård norr


20 Villa & trädgård

Piteå-Tidningen · Fredag 17 maj 2013

Kom ihåg att mattor också kan sättas på väggen. Textilier och mattor i knalliga färger från Åhléns.

Vardagsrummet flyttar ut. Fler och fler möbler som liknar vardagsrumsmöbler kommer ut på marknaden.

FoTo: Ica

FoTo: PeTr a BIndel

Äntligen tid för balkongliv StOCKHOlM Våren är här och det är dags för en uppryckning av balkongen. Röj, rengör, ställ dit några smarta möbler och mjuka textilier. Helt plötsligt har bostaden fått ett extra rum.

Det beräknas finnas omkring två miljoner balkonger i Sverige enligt Sveriges Lantbruksuniversitet. Och fler lär det bli.När hyresrätter blir bostadsrätter prioriteras ofta balkongbygge i samband med upprustningar. – Balkong är en värdemätare för bostaden. Jag har varit med och byggt balkong på två lägenheter. I min förra bostadsrätt och i min nya, berättar trendexperten Jan Rundgren.

renoverade satte vi en hel glasdörr, det gör att man ser balkongen inifrån hela tiden. Den är som ett tittskåp – ett vackert blickfång. En sak man kan tänka på för att balkongen ska vara inbjudande, är att skapa rumslighet. Eftersom ytan är begränsad så är höjden ett sätt att få plats med mer, väggar skapar rumskänsla och man slipper komma för nära grannarna. Det kan räcka med en spaljé som skärmar av. Men också höga skåp med hyllor kan vara smart.

Liten yta

Eftersom ytan ofta är liten, ett vanligt mått är 1,4 meter djup och 2,4 meter bred, är förvaringen viktig för att lätt få undan stöket. – Jag har gjort en väggfast bänk på ena kortsidan med plats för förvaOmsorg ring inuti. Och Men om balså har jag gamkongen i prakla fina äppellåtiken ska ge ett dor där jag förmervärde åt bo- Levande ljus skapar varar jordpåsar staden krävs, stämning. Här ljusoch annat som hållare med fjärilar, precis som i ankanske inte är från Mio, 29 kronor. dra rum,att man så snyggt, säFoTo: MIo lägger ned lite ger Jan Rundomsorg. Även gren. om det inte är väder för att Det gäller också att funvara ute finns det ett värde i dera på vad man tänker att den ser fin ut inifrån, sä- använda balkongen till. ger Jan Rundgren. Ska den kunna ha plats för – Jag ser den som en för- många eller är den en plats längning av rummet. När vi där man vill vara i fred?

Japansk inspiration med naturmaterial och blått. I äppellådan samsas gräs med andra prylar. – Fyll inte med för mycket saker.Möblera inte för att du kanske bjuder vännerna på balkongmiddag en gång per sommar. Då är det smartare att ha flexibla möbler, som fällbara stolar att plocka fram efter behov.

Mys

Kanske är det som behövs snarast en enda skön fåtölj som du kan sitta och läsa i? Oavsett vilka möbler du väl-

jer har Jan Rundgren ett tips för att du ska trivas. –Glöm inte textilierna. Kuddor, dynor, en matta och filt. Textilierna gör att det blir mysigt att vara på balkongen också. Helena E Källgren tt Spektra

helena.kallgren@ttspektra.se

FoTo: PeTr a BIndel

Fakta Smarta balkongtips!

n Multifunktionsmöbler. Det

finns bord med odlingslådor i mitten. n Flexibla, ihopfällbara möbler. n Bygg väggar och inred på höjden. n Ljussätt. Går det inte att borra i väggen så lek med ljusslingor och fristående armaturer.

n Odlingsskåp utnyttjar

höjden.

n Gör det mysigt med textilier.

n Färgsätt balkongen i stil med rummet innanför så blir det en enhet. n Mattor – gärna på både golv och väggar. n Glöm inte textilierna. Kuddar och filtar gör att det blir mysigt att gå ut på balkongen.


Piteå-Tidningen · Fredag 17 maj 2013

Plats för både möbler och odling. Tyget som spänts på räcket begränsar vind och insyn. Möblerna kommer från Ikea. FoTo: Ike a

Villa & trädgård 21

Sitt skönt och inred för balkongmys med knallgrön sittsäck. FoTo: M arcus L aweT T Värm dig med en färggranna pläd från Indiska, 299 kronor. FoTo: HIgHres aB

Nätt brickbord från Indiska, 499 kronor.

Kafégrupp från Ica Maxi Stormarknad, 799 kronor.

Lys upp med solcellslampor. 99 kronor på Ica Maxi Stormarknad.

FoTo: IndIsk a

FoTo: Ica MaxI

FoTo: Ica M a xI

Vi är stolta återförsäljare för Sänkt pris! OBS! Endast 9 st. kvar för säsongen.

Primo åkgräsklippare Gräsröjare SBK 27 D

Primo representerar en ny generation åkgräsklippare för designmedvetna villaägare som älskar sin trädgård men har begränsat med tid. Klippbredden på 78 cm gör den till minstingen i Front mowerfamiljen. Lika smidig och enkel att hantera som de större men i kompakt format och därmed även lätt att förvara.

10.995:-

Utrustad med trimmerhuvud Tap & Go. Stöter du trimmerhuvudet i marken matas tråden fram automatiskt. 3-tandad klinga. Avvibrerat riggrör. Dubbel comfortsele ingår.

26,3 cc, 0,77 kw. Vikt 6,9 kg.

Har kostat 13.995:-

Park Compact 14

Basmaskinen har en 1-cylindrig B&S-motor, hydrostatisk transmission, mekanisk servostyrning och kan liksom storasyskonen extrautrustas för att användas året runt. Inkl. 95 cm Combi-aggregat. Ord. pris 29.995:-

27.995:-

Multiclip 50 Euro B

För bästa klippresultat! En klippare med ergonomiskt utformat styre och reglage i stål. Galvaniserad kåpa, kullagrade hjul. 48 cm klippbredd.

2.995:-

1.795:-

Trimmer ST28J

& Trimmer SGT 2220 A Batteri 20V

Batteridriven trimmer med 28 mm teleskopiskt riggrör och en klippbredd på cm. Laddningstid 3-5 timmar och en arbetstid på ca. 40 min. Vikt 2,24 kg.

1.295:Vi har det kompletta sortimentet från

Art.nr. 280110102/12. Kraftfull trimmer. 25,4 cc motor och delbar rigg.

1.295:-

Vi har rese rvdelar till alla bil modeller. Sök på www.la itis.se

Delbetala med Laitiskortet, ränte- och krångelfritt!

Piteå: Fläktgatan 22. Tel: 0911-23 23 70. Öppet: Mån-fred 07-17 lör. 10-14 Boden • Gällivare • Luleå • Pajala • Skellefteå • Umeå• www.laitis.se


22 VILLA & TRÄDGÅRD

Piteå-Tidningen · Fredag 17 maj 2013

Sparrisen varslar om vår MALMÖ Ett vårtecken så gott som något. Sparrisen är på väg att skördas, men är tio dagar sen på grund av den lång­ dragna kylan. Först om någon vecka är det dags. – Vi lever i ett kallt bälte det här året, säger Karin von Schenck, sparris­ odlare på Österlen.

Jordtemperaturen avgör. Sparrisens rötter far inte illa av att det är kallt i marken om det inte är vått. Men den utvecklas långsammare och skörden av den efterlängtade vårprimören försenas.

Stor ökning

Intresset för sparrisen har ökat kolossalt under de 15 år som Karin von Schenck odlat sparris och inte minst att odla den själv. Men den är en extrem färskvara. – Sparris och jordgubbar ska man äta så snabbt som möjligt efter det att de skördats, säger hon. Sparris bör användas inom fyra–fem dagar, an-

Fakta Sparris n Ett tiotal sorter av sparris odlas. Den är en flerårig växt. I yrkesodling räknar man med tio år, hemma i trädgården kan den bli 15-20 år. n Bäst trivs den i värme och sol, men den har inga problem att övervintra i kalla klimat. n Planteringsåret ska man inte skörda någonting. n Med kraftiga plantor (över 100 gram) kan man provskörda året efter i maj. n Tredje året kan man skörda under tre veckor, sedan måste plantorna få växa upp till full höjd. n Åren därefter kan man skörda till midsommar och enligt traditionen aldrig längre. n Att odla från frö fördröjer skörden med flera år.

Källa: Sparrisodlaren Karin von Schenck

Sparrisen varslar om att våren är här. nars blir den trådig och torr. Svensk sparris anses ha mer smak än till exempel den tyska och holländska eftersom den växer lång-

samt och hinner ta upp smakämnen bättre. Och den är lätt att odla själv, försäkrar Karin von Schenck.

– Det är en fördel om det är lite mullrik jord. Där du kan sätta potatis kan du sätta sparris. Använder man planta

går det att provsmaka efter ett år. Men med frö tar det tre till fyra år. Skördetiden är kort. Ungefär vid midsommar är det dags att slu-

ta skörda annars kan växten inte återhämta sig till nästa år. Bengt Ljungdahl/TT

VÄXTHUS I ALUMINIUM med väggar av 4 mm polykarbonat. Prisvärt växthus,12 års garanti på stommen, med lätt glidande skjutdörr och vädringslucka.

3,8 m²

Bredd 193 cm, längd 195 cm, total höjd 195 cm, sidohöjd 124 cm utan sockel, skjutdörr 60 cm, vädringslucka.

5.290:-

Finns i 3 olika storlekar:

5,0 m²

Bredd 193 cm, längd 257 cm, total höjd 195 cm, sidohöjd 124 cm utan sockel, skjutdörr 60 cm, vädringslucka.

5.990:-

6,2 m²

Bredd 193 cm, längd 319 cm, total höjd 195 cm, sidohöjd 124 cm utan sockel, skjutdörr 60 cm, 2 vädringsluckor.

7.950:-

STÅLSOCKEL för enklare montering av växthuset 1.290:-

Flexibla och stadiga hinkar i färgglada färger... , ...hemmet ...för trädgård eller stallet.

Månskensg. 52 Piteå, 0911-668 40 Öppet vard. 09.00-17.00 www.malco.se

HANDREDSKAP

TUBTRUGS!!!

för skaft från

240:-

LUCKO

-ergonomisk ogräsrensare

69:-


Piteå-Tidningen · Fredag 17 maj 2013

VILLA & TRÄDGÅRD 23

Kylskåp – inte bra för tomatsmaken Tomater ska inte förvaras i kyla.

STockhoLm Nu är det bevisat. Kylskåp försämrar smaken på tomater. – Tomater ska förvaras i rumstemperatur, säger Fredrik Fernqvist vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

En tomat som förvarats i rumstemperatur i två dygn smakar bättre än en tomat som förvarats i kylskåp. Det visar en smakundersökning som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har genomfört med 400 personer. Testet gällde tomatsorten Arvento, en av de vanligaste. Men enligt Fredrik Fern-

qvist gäller det alla tomater på marknaden. – Tomaterna förlorar sin smak och det beror på att man avbryter mognadsprocessen när de hamnar i kylen, säger han. Det finns även andra faktorer som påverkar smaken, till exempel att tomaterna har hanterats fel i distributionskedjan.

Klipp ur & medtag annonsen och du får

5% RABATT!

Våren är här - nu har vi stort sortiment!

• Träd, buskar, perenner, häckar, Rhododendron, bär, frukt, frön, lökar • 3 blomlökar 100:• NYHET Exklusiva hörnan:

Magnolia, Gullregn, Murgröna, Järnek, Persika, Valnöt m.m.

• Vårens nya krukor • Jord, gödsel, m.m.

Förvaras fel

Tomater ska inte förvaras i temperaturer under 14 grader utan helst i rumstemperatur.Trotsdetär detvanligt att svenskarna förvarar sina tomater fel.

i fin kvalité

3st Bacopa 12 cm

3 st Million Bells 12 cm

3 st Lobelia stickling, förodlade

5 st Surfinia halvfabrikat

12 cm kruka

10 st Penséer

Nu har Sommar-! caféet öppnat

Öppet: Vard 9-18, Lör 9-16, Sön 11-16

Öppet: Mån-Tor 10-18 Fred 10-17 Lörd 10-14 Sönd 12-14

Spabad hemma? Med ett eget spabad är det inte konstigt att man längtar hem. Vi på Folkpool är stolta över att vara Sveriges största leverantör av spabad och oavsett vilken av våra 34 modeller du väljer får du ett kvalitetsbad, byggt för att tåla vårt nordiska klimat. Går du i spabadstankar? Läs Goda råd för spaköpare på folkpool.se

Skanna här m.folkpool.se

Folkpool Piteå Noliagatan 9B, Piteå Tel 0911-150 60

– I vår undersökning var det 54 procent som förvarade dem i kylskåp och ytterligare 20 procent i en sval, säger Fernqvist. Resultaten av undersökningen har presenterats i publikationen European Journal of Horticultural Science.

4 st Pelargoner

3 st Diascia

.......................................................................... Namn Kupongen gäller vid ett köptillfälle t.o.m 31/5 2013. Ej beställningsvaror. Får ej kopieras.

För info ring oss: 0911-600 15. Gilla oss på (f.d. Bryggmans Trädgård) • Hamnviksv. 2, Öjebyn info@piteahandeltradgard.se • www.piteåhandelträdgård.se

Smaken visar sig dessutom vara den främsta anledningen till missnöje efter ett köp av tomater.

Öppettider Vardagar 10-17 Lördagar 11-14

Fredrik Gunér/TT

100:100:100:100:100:100:80:-

Även Båtviks Htg, 0912-106 94


24 VILLA & TRÄDGÅRD

Piteå-Tidningen · Fredag 17 maj 2013

Viktigt att tänka på när huset ska målas

PITEÅ Snart börjar det bli dags för många att måla om huset och för bästa resultat finns det både en och två saker att tänka på. Signar Marklund från Lundströms måleri och färg tipsar om hur målarprojektet bör genomföras.

Först och främst är förarbetet innan huset ska målas om viktigt. – Tvätta fasaden när vädret tillåter. Förbered genom att tvätta, skrapa och skydda med grundfärg. Såriga ytor där färgen lossnat behöver grundas, men det finns ingen anledning att grunda hela fasaden, säger Signar Marklund, butikschef Lundströms måleri och färg. Vattenbaserad färg är

vanligast och då är det viktigt att måla i rätt tid, förklarar han. – Folk har alldeles för bråttom, när det är soligt och så fort man känner att det är skönt att vara ute då börjar folk tänka på att måla. Men färg i dag kräver varmgrader, säger han. Den vattenbaserade färgen kan annars frysa och Signar Marklunds råd är att vänta med målningen tills det är minst fem plusgrader dygnet runt.

Torr fasad

När det är dags att måla gäller det att fasaden är torr. Om man är osäker på hur torrt som är tillräckligt råder Signar Marklund att använda sig av en fuktmätare. – Man ska akta sig för att måla mellan regnskurarna. Då är det ofta fukt kvar och målar man då stänger man in den. Fukten tränger sig visser-

ligen ut, men det tar längre tid. – En fasad som är tvättad behöver torka i kanske 14 dagar, och då är det också beroende på vädret.

Samma färgtyp

Beroende på om huset är målat med vatten- eller oljebaserad färg så bör även den nya färgen vara av samma slag.Är man osäker finns det ett enkelt sätt att testa. – Ta en trasa med T-röd som du torkar med på fasaden. Antingen blir det en reaktion eller inte, om det börjar färga av sig och bli kladdigt, då är det en vattenbaserad färg. En oljebaserad färg färgar bara av sig något men det blir inte kladdigt.

Oljebaserad grundfärg

Marklunds rekommendation är att ha en oljebaserad grundfärg närmast trä. Men mot sol, vind och

luftföroreningar skyddar den vattenbaserade färgen bättre. Rött och vitt är vanliga husfärger, men under de senaste åren har även svarta och mörkgråa färger gjort entré. De mörkare färgerna behöver dock mer omvårdnad.

Mörk färg åldras

– Man kan jämföra en svart och en vit bil som står i solen. Den vita är svalare och det betyder att den mörka färgen blir varmare och åldras fortare. Det förkortar livslängden lite. Slutligen tipsar han om att måla allting uppifrån och ner, både fasaden och detaljerna såsom hängbrädor och vindskivor. Då slipper man riskera att spilla färg och repa den nymålade fasaden, förklarar han. Jennifer Ek

jennifer.ek@pitea-tidningen.se 0911-645 00

En vanlig penselbredd är 120 millimeter, för att komma åt lite mer, förklarar Signar Marklund. Skrapa och tvättborste underlättar också arbetet.

COMPONENTA K R Y S S

Vi tillverkar och säljer: • • • • • • •

Svarvade & raka bropelare Ändstolpar med lock/knopp Svarvade räckespelare Kryss-räcken Figurfrästa räckesspjälor Fönsterluckor Knektar och överstycken

Vi servar din gräsklippare inför våren! ÖPPETTIDER: Mån-fre 07.00-16.15 Lunch 11.00-11.40 Kontant betalning, ej kort eller faktura. Lillåkersvägen 5, Piteå. 0911-693 30 www.componenta.se

10% rabatt om du bokar under maj månad! Vi utför även reparationer och service på vattenskoter, motorsågar, röjsågar, trimmers och skotrar.

Fritidshotell Förvara din skoter hos oss! 179:-/månad

1.500:-/år

Öppet: Vardagar 7-17

Hammarv. 39, Piteå www.traktorcity.se

Hammarv. 39, Piteå, www.crossfix.se info@crossfix.se tel 0911-664 23


Piteå-Tidningen · Fredag 17 maj 2013

VILLA & TRÄDGÅRD 25

För bästa resultat när huset ska målas om finns det några saker att ta fasta på, förklarar Signar Marklund.

FoTo: SoFia Wellborg

Nu har vi öppnat på BackCity, Piteå! Stor

utförsäljning av innevarande lager! Mängder av

trädgårdsmöbler!!!

Dessutom sängar, mattor, lampor, husgeråd m.m. ALLT

SKALL BORT!

30-70% rabatt

med å p r e i fyll arje dag! V ! S B O varor v nya ÖPPETTIDER: Torsdag 10-18 Fredag 10-17 Lördag 10-15

BACKCITY, FLÄKTGATAN, PITEÅ (F.D. EM:S LOKALER)


26 VILLA & TRÄDGÅRD

Piteå-Tidningen · Fredag 17 maj 2013

Det går att använda i princip vilken sorts sten som helst för att bygga upp sitt stenparti och även blanda former. Som här en striktare inramning av kantiga stenar och mjukare runda stenar mitt i rabatten.

Att bryta av med året-runt-gröna växter, som dvärgbarrväxter eller lågväxande rhododendron, ger stenpartiet liv året om. FoTo: Leo SeLLén / SCAnPIX

Ett mer avancerat stenparti kan utgöra en stor del av trädgården och har man en sluttning kan man skapa ett litet vattendrag. Även när det inte blommar ger det en extra dimension till trädgården. FoTo: Leo SeLLén / SCAnPIX

Stenpartier behöver inte vara stora, på samma sätt som med växter kan de utgöra små överraskande detaljer i trädgården, tycker Rikard Skoglund, som skapat många sådana detaljer i sin handelsträdgård.

Den fetbladiga taklöken för tankarna till odlingar på sydligare breddgrader. Den stjärnformiga växten tål rejält med torka och trivs mycket bra bland stenarna.

Kärleksört trivs bra i stenpartiet.

Skapa ett stenparti i t STOCKHOLM Att bygga ett stenparti i trädgården behöver inte vara svårt och kan ge en helt ny känsla av naturlig kupering. Stenarnas uppvärmningsförmåga gör också att du kan välja växter som vanligtvis inte trivs i rabatten.

Stenoxalis, gentiana, rosenbräcka, timjan, lewisia och taklökar – vackra växter som lätt ruttnar i svenska trädgårdar men som kan må fint om de får söderläge och varma stenar att samsas med. Stenpartier kan se väldigt olika ut, allt från ett par block vanlig gråsten till en hel sluttning uppbyggd av naturliga klipphällar och

utvald granit. – Använd gärna stenar du redan har i trädgården men leta också till exempel på gamla byggarbetsplatser, i skogen – men fråga markägaren – eller fråga runt bland grannar, säger Rikard Skoglund, trädgårdsmästare och ägare av Zetas Handelsträdgård i Stockholm. Själv föredrar han ren, enkel granit och tycker att det är mer estetiskt med kantiga stenar än runda eftersom det efterliknar berg och klippor, men alla stenar fungerar egentligen lika bra.

Söderläge bäst

Bästa årstiden för att bygga stenparti är nu under vår och försommar, då har växterna god chans att etablera sig under sommarhalvåret. Första steget är att

Fakta Växter som passar i stenpartier

n För att få ett färgsprakande stenparti är rosenbräcka, stenoxalis, lewisia, bergstensfrö, stenveronika och ullkudde bra torktåliga alternativ. n För en fin grön bädd passar timjan och koprosma eller växter med silverludna blad, som kattfot. n Taklökar är dekorativa och syns ofta i stenpartier. De finns

välja läge. Om du ska ta stenarna till hjälp för att odla växter som gillar värme behöver det vara i söderläge, väldränerat och helst på en plats där det är bra luftgenomströmning. – Värmen i marken gör att du kan odla växter som egentligen behöver en varmare växtzon. Många väx-

i många olika varianter och går att pilla ned lite här och var som extra detaljer. n För att få grönt året om är lågväxande rhododendron och dvärgbarrväxter bra alternativ som ger lite miniatyrkänsla i stenpartiet. n En japansk lönn och prydnadsgräs är fina i anslutning till ett stenparti, men

ter är känsliga för vind, men just stenpartiväxter behöver torka ut helt mellan varven och det hjälper vinden till med, säger Rikard Skoglund.

Grundarbetet viktigt

För att få till en bra dränering är det nödvändigt med ett ordentligt grund-

inte direkt i eftersom de behöver annan jordmån.

arbete. Annars är risken stor att fukten stannar kvar efter regn, vilket innebär att växterna ruttnar bort. Om ytan är helt ny börjar man med en markduk och lägger på en rejäl kulle jord - fråga i en handelsträdgård vilken sort som passar där du bor.Lägg sedan 20 centimeter grov sand eller fint grus

överst. Stenarna kan placeras på olika sätt, det vanligaste är att man ramar in. Man kan också sätta mindre stenar mitt i rabatten. Tryck ned dem ordentligt. Plantera tätt utan bar jord emellan för att slippa ogräs, tipsar Rikard Skoglund. – Jag tycker att det är snyggast med några stycken av samma växt och sedan några enstaka av andra sorter, det blir mest enhetligt. Om grunden är bra och man planterar noggrant ska det räcka att vattna igenom rejält en gång, sedan sköter stenpartiet i princip sig själv. Lite långtidsverkande gödsel som till exempel benmjöl kan vara bra att lägga på, säger han. Sofia Hallonsten/TT Spektra

sofia.hallonsten@ttspektra.se


VILLA & TRÄDGÅRD 27

Piteå-Tidningen · Fredag 17 maj 2013

Nu har vi öppnat vår grillavdelning! Här hittar du bra grillar i olika prisklasser och grilltillbehör du inte kan vara utan! Välkommen in!

VÅRKLIPP:

295:-

PIZZASTEN 13215

Grilla krispiga pizzor

Pizzaset bestående av en pizzasten Ø39 cm , en slicer och en stor hopfällbar pizzaspade!

VÅRKLIPP:

1990:SPARA 910:-

VÅRKLIPP:

298:Minicooler

SCANDY GARDEN KLOTGRILL 47

Svart emaljerad kolgrill

Ø47 cm. Ventilation i lock och botten. Kromat galler.

Lättplacerad liten flaskkyl för t.ex altanen. Hjul och anslutningssladd. Bredd: 44,5 cm. Höjd: 77 cm. Djup: 44,5 cm. Volym 40 liter.

VÅRKLIPP:

995:VÅRKLIPP:

SCANDY GARDEN Rikard Skoglund visar hur man lätt kan ansa sin dvärgbarrväxt, ett lättskött inslag i stenpartiet eftersom den inte växer mer än någon centimeter per år.

Fatgrill med lock

1195:-

Termometer. Ventilation i sidorna. Förkromade grill- och värmehållningsgaller.

trädgården

SCANDY GARDEN KLOTGRILL 57

Stor och stabil kolgrill

Ø57 cm. Ventilation i lock och botten.Temperaturmätare. Kromat kol- och grillgaller.

VÅRKLIPP:

2995:GASOLGRILL 12755

Timjan.

FoTo: Fr ank Fischbach

VÅRKLIPP:

399:-

SPARA 500:-

Till både små och stora grillfester!

Stor grillyta och stort emaljerat värmhållningsgaller. 4 brännare. Praktisk sidobrännare.

CAMPINGGRILL

Läckra campinggrillar Portabla grillar som du enkelt tar med dig och som tar väldigt liten plats.

SVERIGES VITVARUKEDJA Silverludna blad ger fin lyster åt stenpartiet och de ludna växterna är riktiga solälskare.

Murreva fungerar bra som utfyllnad i stenskrevor och mellan plattor. FoTo: Leo seLLén / scanPiX

Backen, Piteå. Tel. 0911-23 23 23. Öppet: Vard. 09-18. Lörd. 10–14. www.elon.se


28 VILLA & TRÄDGÅRD

Piteå-Tidningen · Fredag 17 maj 2013

Välkommen att kika, få tips och råd

Stor utställning med olika dekorstenar, m.m.

Välkommen till Kullenväxthuset

Nu öpp n växthu ar vi i Strid set holm

Piteås största handelsträdgård Nyhet Dags att plantera sommarens Balkonglåda från elho

perenner, buskar, träd

Sommarblommor På våra utställningsytor kan du som kund lätt välja från alla våra produkter, exempelvis dekorgrus, dekorsten, sand, jord, m.m.

Taktvägen

Passa på…

Preem

Turbovägen

Så hittar du till Kullens växthus Frasses Nordiska bil Taktvägen

Kullens växthus: vardagar 10-18 • lör 10-15 • sön 11-15 • tel 0911-660 50 Stridholms växthus: vardagar 13-18 • lör 10-15 • sön 11-15 • tel 0911-170 70

Köp hela SLÄPVAGNSLASS av samtliga material.

Vi hjälper även dig med inspiration och idéer.

SMÅ NÄR DET BEHÖVS STORA NÄR DET KRÄVS

Kritgatan 1, Piteå, tel 0911-783 50 www.bdx.se

– Växter för alla tillfällen – Taktvägen 5 • www.annicashandelstradgard.se

Vårstädning i Piteå Vill Ert kvarter t anlägga en trädgårdskompost?

Kultur och Fritid erbjuder fler kvarter i Piteå kommun möjligheten att anlägga och sköta om en egen kvarterskompost . För att en kvarterskompost ska vara möjlig att anlägga krävs det människor i bostadsområdet som vill ta ansvar för anläggningen och att den anläggs på lämplig kommunal mark. Har ert villakvarter en eldsjäl som vill starta upp en kvarterskompost? Då kan ni göra en intresseanmälan eller få mer information genom att ta kontakt med Lena Larsson på Kultur & Fritid Parkenheten, lena.larsson@pitea.se

I PITEÅ HJÄLPS VI ÅT ATT HÅLLA RENT OCH SNYGGT!

Så här tar du hand om latrin från din hund • Ta upp er hunds latrin med en påse. • Påsen lägger ni i en hundlatrinbehållare, skräpkorg eller i soptunna "brännbart". • Lämna INTE påsen på marken. Under www.pitea.se/hundlatrin finner ni var hundlatrinbehållare samt latrinpåsar är utplacerade.

Hyr en container för ditt trädgårdsavfall

På våren blir det ofta stora mängder ris, löv och gräs som ska forslas bort från gården. Ett enkelt sätt att bli av med sitt trädgårdsavfall är att hyra en container. Piteå Renhållning & Vatten transporterar ut container till er som ni under några dagar fyller med löv och gräs eller ris, sedan hämtar vi tillbaka den och tar hand om trädgårdsavfallet! Vill du vara riktigt smart då går du ihop med grannarna och delar på kostnaden för att hyra en container. Har du några frågor eller vill hyra en container, kontakta Piteå Renhållning & Vattens kundtjänst på tel. 0911-931 02.


Piteå-Tidningen · Fredag 17 maj 2013

VILLA & TRÄDGÅRD 29

www.pitea.se/repris

Bra saker går i REPRIS Här ger vi nytt liv till sånt du inte längre behöver. Vissa saker hamnar direkt i butiken, andra ger vi lite kärlek innan de kan säljas. Bra för miljön, billigt för dig och viktigt för Piteå.

Öppettide Butiken: Inlämning av saker:

Besök www.pitea.se/repris eller ring 0911-69 6177 Du hittar oss på Öjagatan 95 i Öjebyn

Repris Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Altanmatta

99:-

/m2 Färger grön, grå och antrasit

Alcro Träolja Vattenburen

KÖP 4 liter BETALA för 3

ERIK

LENA

JAN

KAJ

MARIA

TERESE

Portabelt SPA

5.995:Ord. pris 6.995:-

PETER

Att måla om sitt hus är ofta förenat med många frågor. Vilket grundarbete krävs? Vilken färg ska jag använda och hur mycket kommer det att gå åt? Allt detta och fler tips som gör det lättare att komma igång får du av vår Fasadexpert. Välkommen att boka tid för ett hembesök.

Lättinstallerat SPA-bad för 4 personer med värme och bubbelfunktion.

Gilla Colorama Piteå på Facebook

JOWA FÄRGHUS AB Fläktgatan 9, vid Mekonomen • 0911-23 19 90 • Öppet: Vardagar 7-18 • Lördag 10-15 • Söndag 12-16


30 VILLA & TRÄDGÅRD

Piteå-Tidningen · Fredag 17 maj 2013

Automatiserat hem sv STOCKHOLM

Fakta Svenska boendetrender

n Mäklarföretaget Svensk Fastighetsförmed-

ling lät undersökningsföretaget Norm undersöka svenskarnas åsikter i ett antal frågor som berör boendet. Ett representativt urval av 3 464 personer i en webbpanel svarade på frågorna. n Sju av tio önskar sig ett hem som dammsuger sig självt, En av tre vill ha en självstrykande garderob och var femte en säng som bäddas automatiskt.

n Datorer, bärbara eller stationära, är de

viktigaste teknikprylarna för 89 procent av de tillfrågade. Tv:n är viktigast för 70 procent. n 14 procent av stockholmarna kan tänka sig att betala mer än 10 000 kronor i månaden per vuxen för boendet, mot tre procent av västerbottningarna. Källa Svensk Fastighetsförmedlings Trendrapport 2013.

Nöjda kunder är viktiga för oss! Genom den kvalitetsmätning som görs efter varje avslutad affär vet vi att de allra flesta affärer vi får förtroende att genomföra får vi tack vare våra kunders rekommendationer! Här får vi nöjet att presentera några av våra nöjda kunder.

Välkommen till oss!

Lokala nyheter och sport!

Ett hem som dammsuger sig självt, garderober med automatisk strykning, självbäddande sängar och kylskåp som beställer hem det som fattas. Så ser svenskens drömhem ut enligt en undersökning. Mäklarföretaget Svensk Fastighetsförmedling har låtit 3 464 personer svara på frågor om boendet. Syftet är att öka de egna mäklarnas kunskaper om både köpare och säljare. Förutom futuristiska

ÄNTLIGEN!

Nu öppnar vi för säsongen. Stort sortiment av fina sommarblommor. Se årets nyheter hos oss!

Fina Norrlandshärdade plantor i stort sortiment!

ÖPPETTIDER: Måndag- Fredag kl 10-19 Lördag-Söndag kl 10-16

s Johansson e Anna och Linuets förmedling hittad

ett Fastigh När vi via Svensk att snabbt få oss för t tig vik t var de hus vi ville köpa bostad. Mäklaav vår dåvarande information igång försäljningen bra oss v lpsam och ga båda affären var väldigt hjä att r mycket nöjda öve hela tiden. Vi är och smidigt sätt. bt ab sn ett på ras rerna kunde slutfö

Innimarksvägen 236, Hortlax (sväng höger 600 m efter ICA Lundmans) Tel 0911-301 64, 070- 672 77 92

TEL. 0911-160 00. LILLBROG. 8 PITEÅ WWW.PITEA.SVENSKFAST.SE. facebook.com/maritas växtmarknad

Fördjupningar, debatter och analyser – nu satsar vi ännu mer på lokala nyheter. Vi sänder dessutom veckans alla dagar. 24 timmar/dygn, 7 dagar i veckan. Din lokala nyhetskanal 24Norrbotten.

Måla ute! Panu Fasadfärg

Vårt pris

9 liter, vit, oxidröd, husröd Rek.pris 1790:-..........

Nordica Eko 9 liter, vit, oxidröd Rek.pris 2100:-................

Woodex Solid Oljetäcklasyr 9 liter, vit, oxidröd, ebenholz Rek.pris 1835:-.

Woodex Aqua Solid 9 liter, vit, oxidröd Rek.pris 1658:-................

925:-

1.326:1.056:1.030:-

Välkommen!

Lördagsöppet 10-13 (Maj & Juni) Vard. 8-17 Oktanvägen 4 PITEÅ (vid OK)

NORDISK FÄRGTRADITION SEDAN 1882

Tel. 0911-125 47


Piteå-Tidningen · Fredag 17 maj 2013

ensk dröm

få procent ser det som ett renoveringsobjekt eller en arbetsplats. Hemmets betydelse speglas också av att var fjärdetillfrågadkantänkasigatt flytta till en mindre ort och pendla till jobbet,om det ger mer boende för pengarna. Blir det ändå pengar över, väljer de flesta att spara eller amortera. Men var femte tänker sig något roligare som resor, restaurangbesök eller kläder. Mats Olsson/TT

Färre bostäder blir bostadsrätt STOCKHOLM

Allt färre bostäder ombildas till bostadsrätt.Störst är minskningen i Stockholm. Men en vändning kan vara på väg, enligt ombildningskonsulterna Restate. Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, det vill säga när hyresgästerna i en fastighet köper huset, är ofta mycket ekonomiskt fördelaktiga, särskilt i storstäderna. Förklaringen är att bostadsrättsföreningen köper hela fastigheten som för det mesta har ett lägre värde än det sammanlagda värdet av de enskilda lägenheterna. Under åren 2003 till 2010 ökade antalet ombildningar kontinuerligt. Rekordåret 2010 ombildades 20 000 lägenheter för sammanlagt 27 miljarder kronor. Förra året hade motsvarande siffror sjunkit till 4 300 lägenheter för 5,6 miljarder kronor. Men i år vänder siffrorna upp igen, säger Björn Isaksson,delägare i ombildningskonsultföretaget Restate. – Det är bara en spådom men vi räknar med att

Fakta Bostads-

ombildning

Hyresfastigheter ombildades till bostadsrätter A 2004 9 miljarder kr A 2005 12 miljarder kr A 2006 10 miljarder kr A 2007 14 miljarder kr A 2008 22 miljarder kr A 2009 24 miljarder kr A 2010 27 miljarder kr A 2011 9 miljarder kr A 2012 6 miljarder kr Källa: Restate

marknaden går upp igen till nivån 10 miljarder kronor, cirka 7 000 lägenheter, säger Björn Isaksson. Bakom vändningen ligger att finansieringen av fastighetsköp har börjat bli lite lättare sedan bankerna åter intresserar sig för att ge lån. En skattedom som har gått säljarnas väg bidrar också till att försäljningarna kommer i gång igen. Nedgången i konjunkturen visar också tecken på att vara över. Den främsta förklaringen tillnedgångenärettpolitiskt beslut i Stockholm, som har flest ombildningar. TT

TRÄDGÅRD NORR

– för dig som odlar i tufft klimat

Prenumerera för endast 150:- (helår 5 nr)! Allt du behöver veta för framgångsrikt odlande i norr! Beställ tidningar och prenumerationer på hemsidan. Välkommen som prenumerant! /Marie Olausson

www.tradgardnorr.se

Renovera ditt badrum eller något annat rum i din bostad? Vi hjälper dig från start till mål! Vi samarbetar med ledande installatörer inom el, VVS och målning, erbjuder gratis hembesök samt lämnar fasta priser. Ring eller besök oss i butiken så tar vi fram ett förslag!

VÅRKÄNSLOR!

Störst i Norrland på Weber!

Stihl FS 38

Miljövänlig & bränslesnål 2-MIX-motor på 0,9 hk. Lättfyllt trimmerhuvud.

JUST NU

1.890:-

Måndag-fredag 07.00-16.00

Gasolgrill Q320

-stor grillyta, största grillen i webers mest sålda grillserie. Ord. 6.595:-

lform, Grillhalster, stor gril n& grillrens till Q-grille gallret ingår!

Grästrimmer

www.piteagolv.se

Fabriksgatan 20, Piteå Tel 0911-170 30

PAKETPRIS:

4.999:-

Högtrycks tvättpaket

Stihl RE 128 Plus

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Läs nyheterna i mobilen! mobil.pitea-tidningen.se

9 m gummislang inkl. altantvätt RA 101, 135 BAR. Ord. 3.985:-

Paketpris:

2.994:ALLTID bra priser på GASOL!

Fläktgatan 26, Piteå • 0911-21 14 15 • www.svetsprodukter.se Öppet vard. 07-17. lörd 10-14

Sex vägar till den perfekta gräsmattan. Utan arbete.

24 timmar/dygn, 7 dagar i veckan. www.24norrbotten.se Automower® 305 Upp till 500 m²

Automower ® 308 Upp till 800 m²

Automower ® 220AC Upp till 1800 m²

Rek. cirkapris inkl. moms 12.900:–

Rek. cirkapris inkl. moms.

Rek. cirkapris inkl. moms 21.900:–

Automower ® 230ACX Upp till 3000 m²

Automower ® Solar Hybrid Upp till 2200 m²

Automower ® 265ACX

Rek. cirkapris inkl. moms.

Rek. cirkapris inkl. moms.

Rek. cirkapris inkl. moms.

10.900:-*

25.900:-

14.900:-

26.900:-

19.900:-*

43.900:-

För dig som älskar din gräsmatta men ogillar att klippa den har vi en lösning. Husqvarna Automower ® husqvarna.se

* Kampanjpriserna gäller t.o.m 31/7, eller så långt lagret räcker.

Öppet: Vard. Kl 7-17

Hammarv. 39, Öjebyn • 0911-664 20 www.traktorcity.se

PITEÅ MC & MOTOR AB

Nygat. 40, Piteå - 0911-910 40 www.piteamc.se

Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

drömmar om ett bekvämare hem som sköter trista vardagssysslor, ger undersökningen bilden av att svenska bostäder är centrum för avkoppling och underhållning. Tv, dator, spelkonsol och stereo är de mest värdesatta elektronikprylarna medan vardagsrummet är hemmets överlägset mest populära utrymme och det rum svenskarna planerar att investera mest pengar i. Två av tre beskriver hemmet som en trygg plats för för lugn och ro. Bara några

VILLA & TRÄDGÅRD 31


32 VILLA & TRÄDGÅRD

Piteå-Tidningen · Fredag 17 maj 2013

Helen är en glad träd

Här, mitt bland växterna, trivs Helen som bäst.

FoTo: Gunnar WesTerGren

NORRFJÄRDEN

Trädgården är Helen Isaksson-Nymans främsta intresse. Eller hon ser det snarare som en levnadsform än ett intresse. Hela hennes dygn består av trädgård, förklarar hon, och det har det gjort i många års tid. ”Jag drömmer trädgård. Trädgård är nog ständigt i mitt huvud”, säger hon. Trädgårdsarbetet är alltid pågående.I olika faser beroende på årstid arbetar Helen Isaksson-Nyman med sina växter. Frösådd är hennes främsta intresse och det påbörjas tidigt på året. – Planteringen är inte kul. Min tillfredställelse är att fröså, att se det gro och att få se det växa. Det är skitjobbigt att krypa i rabatten, säger hon.

Ständig förändring

Intresset har nästan alltid funnits och när hon flyttade hemifrån som 18-åring började hon med sina frösådder. I engångsmuggar sådde hon pysslingkrage och tagetes som hon hade på bal-

kongen. Sedan dess har hon hunnit med en hel del sorters växter, en del vanliga och andra mer ovanliga. – Jag söker mycket fröer som inte finns i utbudet här uppe, förklarar hon. Trädgården är i ständig förändring och när en växt, träd eller buske tagit sig så tröttnar hon på den efter ett tag. Då gräver hon upp den och säljer den vidare för att prova på en ny sort. Någon expert vill hon inte kalla sig för.

Noggranna anteckningar

– Jag är en trädgårdsamatör. Expert blir man aldrig, jag lär mig något nytt varje dag.

För att ha koll på sina växter för hon noggranna anteckningar där hon beskriver sorten, vart den är köpt, vart hon har planterat den, när den gror och när den blir utplanterad. På så sätt vet hon vilka växter som fungerar bra och vilka hon ska ge en andra chans. Eller en tredje chans. För hon beskriver sig själv som envis när det kommer till växterna. – Vissa sorter får jag prova i flera omgångar, jag ger mig inte. Man ska inte ha så bråttom. De första anteckningarna är från 1992. – Ju mer du lär dig desto mer vill du lära dig. Man blir sporrad, säger hon.

Intresset har också mynnat ut i en hemsida och blogg där hon delar med sig av sin trädgård för andra intresserade.

”Roligt att sprida”

–Detärsåroligtattsprida och visa alla växter, träd och buskar.Söderut tror man att vi som bor här i Norrland inte kan odla något annat än brudspirea, men faktum är att många växter här är vackrare än i södra Sverige. – Något som jag inte visste, men som fungerade jättebra,det är kobrakallor,berättar hon. Fast de köpte hon färdiga plantor av. Enkla varianter att använda till frösådd som hon

Helen Isaksson-Nyman tycker att växterna är en viktig del i hennes liv. tipsar om är perenner, riddarsporre, nejlikor, primula och vivor.

Jennifer Ek

jennifer.ek@pitea-tidningen.se 0911–645 00


Piteå-Tidningen · Fredag 17 maj 2013

gårdsamatör Här i växthuset och ute i trädgården trivs Helen Isaksson-Nyman väldigt bra. ”Jag blir varm långt in i själen. Gå runt i trädgården, det är lycka”, säger hon.

VILLA & TRÄDGÅRD 33

Hemma hos Helen finns det flera rum där hon donar med sina växter. Allt beroende på vilket stadium växterna är i och vilken temperatur som krävs.

”Det är mina skötebarn, de är viktiga för mig”, säger Helen Isaksson-Nyman.

I trädgården har hon små lappar med kloka ord och dikter.

Varje frösådd dokumenteras för att hon ska veta hur väl det gått att odla varje sort.

Helen dokumenterar sin trädgård för att lägga upp på sin hemsida och blogg. Här är en bild tagen i full sommarblom. Här växer en acer ginnala flame, en buske som väntas bli blodröd.

Här finns växterna kvar från i fjol. De har legat under snön och där gror de till sig.

FoTo: Helen Isaksson-nym an

Villa & Trädgård  
Advertisement