Page 1

Nr. 2 • jjuli 20133 • 33 33. årgang g g

d o Gsommer! Informasjonsblad for våre bileiere, ansatte og forbindelser.


Lease eller låne? Vi finner sammen fram til de løsninger som passer dine behov. Nordea Finans har høy fokus på å sikre deg personlig oppfølging og gode betingelser. Snakk med oss om finansiering av ditt neste kjøretøy. For mer informasjon ta gjerne kontakt med oss i Nordea Finans på 22 48 66 00. Vi benytter anledningen til å ønske medlemmer av Transportsentralen Oslo AS en riktig god sommer! Din kontaktperson hos oss, Trond Olsen, når du på telefon 414 32 008. (09.00 - 21.00)

nordeafinans.no

Gjør det mulig


In n h ol d

4 5 6 8 10 11 12 14 16 17 18

Redaksjon

Leder Hilsen fra datterselskaper Info fra servicekontoret Lastebileier Trond Erik Knutsen Info fra salgsavdelingen Oslo Skishow Spennende oppdrag Infosider

Mette Breiby

Seniorklubben Hilsen fra styret Info fra økonomiavdelingen

Jan Egil Eide

TILBAKEMELDINGER FRA LESERNE AV TS-POSTEN Redaksjonen ønsker tilbakemeldinger fra leserne om saker og/eller informasjon dere ønsker å ha med. Har dere synspunkter om bladet for øvrig, send en e-post til: jan.egil@tsoslo.no eller metteb@tsoslo.no

UTGIVER Transportsentralen Oslo AS P.b. 7, Alnabru 0614 Oslo

BESØKSADRESSE Verkseier Furulunds vei 1 www.transportsentralen.no Telefon Telefax

DESIGN OG TRYKK X-idé media as www.xide.no

23 18 24 00 23 18 24 82

3


LEDER EN

Kjære kolleger og lesere Sommeren er her, og vi er i ferd med å legge bak oss første halvdel av 2013. Året så langt har gitt alle oss som jobber i sentralen – både «inne» og «ute» - utfordringer å bryne oss på. Konkursen i Oslo Vei på tampen av året som gikk førte til et vakuum i etterspørselen på anleggssiden. En lang kald vinter med påfølgende sen vår gjorde at den aktiviteten vi vanligvis ser i den delen av vårt marked lot vente på seg. Nå ser det ut som om det har løsnet, og vi er i gang igjen. Etterspørselen er så stor at vi til tider sliter med å skaffe nok materiell. Så da er vi der vi alltid er på denne tiden av året. Varebilene våre er muligens den gruppa som er mest konkurranseutsatt. For å møte den tøffe konkurransen er vi i ferd med å etablere et varetaxikonsept der ett av virkemidlene er flåtestyringen som nå løpende implementeres. Administrasjonen har jobbet tett sammen med representanter fra bilgruppa, og både bileierne og vi

som skal bistå bileierne ser frem til å se resultater av det arbeidet som legges ned. For å møte den tøffe konkurransen vi alle merker må vi som sentral ha tekniske løsninger som gjør oss i stand til å betjene både kundene og bileierne så effektivt som mulig. Vi er nå godt i gang med å oppgradere det ERP systemet vi benytter, og håper at dette skal bidra til at vi kan ta i bruk teknologien på flere områder enn det vi gjør i dag. Vi som jobber med dette har en klar målsetting om at bileierne i langt større grad skal registrere sine kjøreoppdrag elektronisk, vår kundeoppfølging skal bli mer systematisk og målrettet, manuelle operasjoner skal i størst mulig grad unngås og vi skal ha fokus på å gjøre bileiernes hverdag og arbeidssituasjon optimal. Vår salgsavdeling er styrket, og vi har nå to som jobber med distribusjon og en på anlegg. Vi søker fortsatt etter en som kan være vår mann på kran – eller kvinne for den saks skyld.

De som er innom eller passerer Verkseier Furulundsvei 1 har fått med seg at vi er i ferd med å renovere fasaden på bygget vårt. Entreprenøren er godt i gang, og så langt har arbeidet med å skifte fasadeplater og vinduer gått uten nevneverdige problemer. Alle har vist smidighet og stor velvilje, og vi er sikre på at «nye» Transportsentralen vil fremstå som et langt mer moderne og tidsriktig bygg enn det vi skifter ut. Også uteområdet har fått en «total make-over» etter at styret satt i gang dugnad. Trær ble trimmet, det er plantet et ukjent, men svært høyt antall barlind. Til slutt er det rullet ut tonnevis med spesialbestilt stein. Resultatet er en flott park som vi alle kan være stolte av. En stor takk til alle de som bidro med sin tid. Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle en varm og fin sommer med alt det flotte den bringer med seg. Når vi møtes igjen etter en velfortjent ferie håper jeg vi alle sammen har fått ladet batteriene og er klar til å ta fatt på nye utfordringer.

Oslo, 23. juni 2013 Heidi Hoftaniska Daglig leder

4


H I LSEN FRA DATTERSELSKAPER Hei alle sammen. Espen Skipsfjord Daglig leder, TSO Regnskapspartner AS espen@tsoregnskapspartner.no

Tlf: 23 18 24 40

Glenn Falbach Daglig leder Blå Kurér AS

Varme dager og kvelder liker vi og nå er endelig tiden kommet for å nyte årets sommer. Noen skal kanskje reise bort til sydligere strøk mens andre skal tilbringe sommeren i hjemlandet. Jeg ønsker alle gode opplevelser uansett hvor en velger å tilbringe sommeren. Blå Kurér har siden slutten av 2012 hatt en positiv markedsutvikling. Vi har klart

Morten Nore Daglig leder

Da nærmer sommeren seg i full fart og vi har allerede fått en liten forsmak på varmen. Det har vært mye vind og båtturene har vært få så langt men det blir vel bedre. Vi har hatt en langt tøffere start i år enn på lenge. Den lange vinteren har satt sine spor men sein oppstart av asfalt arbeid og vi merke at alle markeder er langt tøffere nå. Har jobbet med mange nye kunder og vi ser at det gir resultater. Merker fortsatt på markedet at alt fortsatt ikke er helt på plass men vi får håpe at det kommer på seinsommeren og utover høsten. Mindre gods i Norge og fler utenlandske trailere som bryter Kabotasjebestemmelsene gjør at det fortsatt er stort press på prisene og samlasterene gjør vår hverdag langt tøffere med sine priskutt til transportørene.

TSO Regnskapspartner AS fortsetter veksten og har økt både i omsetning og kundemasse. For å bistå undertegnende har vi ansatt en ny autorisert regnskapsfører, slik at vi fortsatt har ledig kapasitet for de som ønsker å melde seg inn i transportsentralens regnskapsbyrå.

Vi vil utover høsten forsøke å få ytterligere medlemmer inn i regnskapsbyrået. Vurderer din bedrift å bytte regnskapsfører er det bare å ta kontakt med undertegnende. Jeg ønsker alle en riktig god sommer!

å løfte oss over fjoråret både i omsetning og resultat. Selv om forbedringen ikke er enorm så viser det i hvert fall en trend som har vedvart over tid. Som kjent har vår nisje vært utsatt for hard konkurranse og tøft prispress de senere årene. Prisnormer under selvkost har ikke vært uvanlig og det setter en begrensning på salgsresultatene og tilførselen av nye kunder. Det vi opplever nå er at betalingsviljen for riktig kvalitet så smått begynner å komme tilbake. Bedrifter fokuserer litt annerledes nå enn tidligere ettersom pris vanligvis henger sammen med det som leveres. Etter kundenes tilbakemeldinger basert på egne erfaringer er det mye varierende kvalitet som levers av transporttjenester. Bedrifter er over tid avhending av stabilitet og forutsigbarhet i transportleddet.

Legger vi samtidig til leveringstreffsikkerhet øker kravene og forventingene til oss som leverandører. Bedrifter som etterlyser disse verdiene er vår målgruppe og det er den gruppen av kunder vi nå opplever som økende. Derfor er det viktig for Blå Kurér å holde fokus på riktig drift og gjennomføring i tiden fremover. Der skal vi ha kontroll. Vi går en spennende høst i møte! Takk til alle ansatte og transportører i Blå Kurér som utfører en glitrende jobb for daglig å tilfredsstille våre kunders forventinger!

Vi har det siste året jobbet med egne løsninger for å dekke hele Norge og vi ser at det er mulig å få til noe. Jeg tror at det fortsatt vil bli en avskalling i vår bransje av norske sjåfører og en økning av de utenlandske noe som helt klart er en utfordring for oss som jobber i Transportsentraler. Det er noen sentraler i Trøndelag som nå har slått seg sammen og danner Trønderterminalen i løpet av dette året og det vil bli en fin tilvekst i midt Norge. Vi har øket vårt samarbeid med Ramberg i år og det utgjør rundt 100 sendinger om dagen – ca. 150 m3 noe som er et bra tillegg på våre distribusjonsruter.

fakturering og godkjenning av oppdrag samme dag som oppdraget er utført. Gjennomføring av dette prosjektet er gjort av Transportnett som har gjort en god jobb.

Når det gjelder asfalt så kuttet vi ut NCC Drammen i 2012 men fikk Skanska AS Østfold i stede noe som gjør vår avvikling av dette lang lettere i år. Det er forhåndsinnmeldt ca. 200000 tonn totalt i år og det skal vi greie med de rundt 35 asfalt bilene som kjører for oss i sesongen. Skanska hadde krav til bruk av PDA og det har gjort at vi fikk Transport forum Norge til å utvikle en ny plattform til dette bruket da vi så at den gamle ble for «smal». Programmet er satt ut i drift nå i juni og så langt ser det lovende ut. Programmet er med på å kunne klargjøre

Til alle våre kollegaer i Oslo og Moss, ønsker vi dere alle en super sommer! Hilsen fra alle oss i Porsgrunn!

Vi gjennomførte en fin Generalforsamling i Moss i slutten april og det virket som alle var fornøyde. Valgkomiteen hadde gjort en bra jobb og alle de foreslåtte kandidater fikk verv som foreslått. Følgende sitter i styret i Moss neste periode: Styreformann Stein Terje Grøtting Styremedlem Bjørn Strømnes Styremedlem Audun Holmgren Styremedlem Paul Andreas Pettersen Styremedlem Per Aanstad Varamedlem Rune Ringsrød Varamedlem Bjørn Martin Haug Vi ønsker det nye styret velkommen og håper vi får til fine kreative diskusjoner. Det er mange utfordringer men jeg tror alle er klare til å ta i et tak og sammen så skal vi klare dette. Vi fra Moss ønsker dere alle en riktig god sommer.

5


I N FO FRA SERVIC EKONTOR ET

SERVICEKONTORET STENGER UKE 29 OG 30 2013 På grunn av ferieavvikling vil servicekontoret være stengt 2 uker i juli 2013: 15.-26. juli 2013. Transportøroppgjør kan i perioden hentes på sentralbordet. Innlevering av kjøresedler kan gjøres på sentralbordet i 2.etg., eller de kan legges i postkasse ute eller utenfor servicekontoret. Disse vil bli hentet hver dag. Vaktmester har ferie 15.7.-2.8.2013, men dersom man trenger å leie utstyr kan kjørekontoret kontaktes på tlf. 23 18 24 50. Det vil ikke være salg av arbeidstøy eller annet utstyr i uke 29 og 30.

NYE BILEIERE OG BILER I TS 2877 Storms Tørrfiskimport AS 2878 Prestrud Reidar 2885 Altan Transport Abbas Ali Hoseni (bil nr. 2) 2886 Nygaard Kran & Transport AS (bil nr. 5) 2889 Kenge Transport 2890 Skipstad Bygg & Transport AS (bil nr. 8) 2891 Kent Røch (bil nr. 2) 2892 Akli Transport (bil nr. 2)

NYE AKSJONÆRER I TRANSPORTSENTRALEN OSLO HOLDING AS 2804 Kenneth Jansrud Transport 2821 EA Transport Espen Andersen 2844 Tom Haugen Transport 2847 Jan-Fredrik Granvold

ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER OG VELKOMMEN TILBAKE 29. JULI!

DUGNAD PÅ UTEOMRÅDET I år som i fjor arrangerte Transportsentralen dugnad på uteområdet i Verkseier Furulundsvei. Mandag 6. mai møtte det opp 25 mann med parkeringsplass i Verkseier Furulundsvei, for å være med på dugnad for TS. I tillegg møtte flere fra styret opp for å bidra. Noen av gutta hadde med seg egen gravemaskin, feiemaskin og løvblåser, mens andre stilte med seg selv og god dugnadsånd. Søppelbilen ble fylt til randen, og enkelte dro ikke før kl 22.00 på kvelden. Som tidligere år, serverte vi pølse og brus i pausen og været var fantastisk.

Tusen takk for hjelpen til alle fremmøtte! Gro, Torill og Thomas på Servicekontoret

Styret i Transportsentralen ble også inspirert etter fellesdugnaden, og satte i gang sin egen dugnad. Busker og kratt i bedet mellom Shell’s dieselpumper og Verkseier Furulundsvei har blitt fjernet, og det er laget nytt bed med barlind-busker og rundstein.

6


KU RSI N FO

KURSOVERSIKT ETTERUTDANNING 35 TIMER HØST/VINTER 2013 I henhold til ny forskrift pr. 1.7.2013 kan man ikke lenger ta kombinasjonskurs for både gods- og persontransport innenfor 35 timer. Dersom du i tillegg til etterutdanningen på gods, også ønsker etterutdanning for persontransport må du ta en dag ekstra. Kurs Yrkessjåfør gods/uke Yrkessjåfør gods/uke Yrkessjåfør gods/helg Yrkessjåfør gods/uke Yrkessjåfør gods/uke Yrkessjåfør gods/uke Yrkessjåfør gods/uke Yrkessjåfør gods/helg Yrkessjåfør gods/helg Yrkessjåfør gods/uke Yrkessjåfør gods/uke Yrkessjåfør gods/uke Yrkessjåfør gods/uke Yrkessjåfør gods/helg Yrkessjåfør gods/helg

Sted Moss Moss Moss Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Lillestrøm Lillestrøm Lillestrøm Lillestrøm Lillestrøm Lillestrøm

Datoer 23.-27.09.2013 18.-22.11.2013 30.11., 01.12., 06.12., 07.12. og 08.12.2013 02.-06.09.2013 30.09.-04.10.2013 04.-08.11.2013 02.-06.12.2013 21.09., 22.09., 27.09., 28.09. og 29.09.2013 19.10., 20.10., 25.10., 26.10. og 27.10.2013 19.-23.08.2013 16.-20.09.2013 21.-25.10.2013 09.-13.12.2013 07.09., 08.09., 13.09., 14.09. og 15.09.2013 02.11., 03.11., 08.11., 09.11. og 10.11.2013

Ta kontakt med servicekontoret på TSO eller Sjåførkompetanse direkte på tlf. 69 20 72 60 Løyvekurs på Transportsentralen Oslo Vi arranger løyvekurs basert på realkompetansevurdering i Storstua på TS følgende dager: • • • •

Mandag 2. september Mandag 9. september Mandag 16. september Mandag 30. september

Alle dager kl. 17.00 – 21.15 Påmelding til servicekontoret på TSO.

NY STEINKLYPE TIL UTLEIE HOS VAKTMESTER Transportsentralen har kjøpt inn ny 5 tonns steinklype til utleie hos vaktmester. Steinklypen har automatisk av/på lås, gripebredde på 0-85 mm og egenvekt på 245 kg. Utleie kr 490,- ekskl.mva. pr. dag. Vaktmester har også mye annet utstyr for utleie. Vi har utleieutstyr til å dekke det meste av kranoppdrag, i tillegg til jekketraller, sekketraller og firehjulstraller, bærestropper, flyttetepper og elektrisk trappetralle som bærer inntil 330 kg.

7


LASTEB I LEI ER TRON D ER I K KN UTSEN

HVA OPPLEVER DU IKKE SOM SJÅFØR HOS TRANSPORTSENTRALEN I OSLO? Det er nesten ikke verd å nevne, men det du opplever er derimot svært mye dersom du er åpen for inntrykkene. – Jeg er ute og kjører med lastebileier Trond Erik Knutsen i oppdrag for den store entreprenørbedriften YIT. På veien ned til mottakeren, som er Ramme Gård på Hvitsten, ser vi et rådyr som gresser fredelig inne i skogen. Trond Erik er lastebileiere i tredje generasjon ved TS, og tilhører kranbilgruppa på sentralen. Som sin far før ham, er han aktivt med i tillitsmannsapparat og organisasjonsliv. Han sitter i sentralens representantskap og gruppeutvalget for kranbilene. Han har også sittet lenge i materialutvalget, som bestemmer innkjøp og holder orden på sentralens ekstrautstyr som bileierne kan låne ved behov. Som transportør er det mye utstyr som ikke benyttes hver dag, men som kan være svært nyttig ved enkelte oppdrag. Da er det fint å ha dette tilgjengelig og til utlån for alle bileierne. For uten å delta i sentralens tillitsmannsapparat er han også aktiv i Lastebileiernes Forening. Det begynner å bli en stund siden, og ikke alle vet at Transportsentralen og Lastebileiernes Forening i begynnelsen var samme organisasjon inntil forretning og forening skilte lag på sekstitallet. Foreningen lever fremdeles med lokaler i egen gård på Ryen. Trond Erik har nå i flere perioder vært formann i foreningen, som organiserer bileiere både fra TS og andre transportsentraler, samt enkeltstående bileiere fra hele landet.

Krana gjøres raskt klar, og den nye teknologien gjør at det er enkelt å kjøre den i jevn langsom fart uten et eneste rykk eller napp. Tanken blir forsiktig satt ned på en pall de ansatte ved gården hadde funnet frem for videre plassering i fyrrommet, som i tillegg til aggregatet har fyrkjele for flisfyring og jordvarme. Miljøtiltak gjennomføres over hele gården.

Trond Erik har orden og system i alle redskapskasser som er plassert på begge sider under planet. Her ligger lastestroppene i hver sin seksjon. fferdig g opprullet pp j Selv om veien er smal og lite oversiktlig har Trond Erik full kontroll, og girspaken går som smør mens vi sniker oss rundt hagehekker og gir plass til møtende biler, som nok ikke hadde ventet å møte en lastebil på «sin» vei. Trond Erik er utdannet bilmekaniker, og vet å ta vare på kjøretøyet som skal gi inntjening til bedriften og lønnen han skal leve av. Et velholdt kjøretøy gir ikke bare gleden ved å se at alt er rent, pent og ryddig rundt seg til daglig, men betyr også mindre ståtid på verksted til service og reparasjoner og bedre effektivitet ved at alt av redskap ligger klart til bruk.

8

– eller i en annen med skuffer for sperrebånd og annet nødvendig utstyr.


LASTEB I LEI ER TRON D ER I K KN UTSEN

Torgeir viser rundt. Her på det som blir taket i kunstgalleriet og et gårdsrom med beplantning og servering. Inngangen til det som blir hotell og festsal til høyre. I utkanten av gårdsplassen er det utescene for konserter og teater. For å komme til riktig leveringsplass med en gang ringer Trond Erik til Torgeir, som han har fått oppgitt som kontakt hos mottaker. Ramme Gård er en stor bedrift med flere innganger og mang bygninger, så det var greit å komme direkte bort til låvebygningen hvor tanken vi har på planet skulle leveres. Ramme Gård eies av Petter En av vognene som skal inn Olsen, og de fleste har vel på vognmuseet er en original fått med seg at det bygges et Wells Cargo Dilligence fra 1865. eget museum på gården for Olsens private samling av Munchs malerier. Torgeir, som heter Wiik til etternavn viser seg å være en meget hyggelig kar som tar oss med på omvisning og forteller hva som skal foregå på gården. Han er daglig leder av Ramme Eiendom, men har ellers en finger med i det meste som foregår, enten det er i museet, på eventarrangementer, teater eller konserter. Derfor kaller han seg som regel «diversør» forteller han med et smil. Vi går forbi diverse hønsegårder, innhengninger med sauer, hester og andre

dyr, mens Torgeir forklarer hva de forskjellige bygningene skal brukes til. I et gammelt steinhus skal tanken vi kom med inn, som en del av nødaggregatet, slik at de ikke behøver å stanse all aktivitet om strømmen skulle gå. Vi kommer inn på gårdsplass hvor arbeidene er i full gang. En av bygningene skal bli hotell med 40 rom og museum for gamle hestevogner i en fløy. - Men hvor skal kunstgalleriet være spør jeg, og Torgeir peker rett ned. Under gårdsplassen, som skal bli en koselig uteservering, kommer galleriet med nedgang innenfra vognmuseet. Det hele skal stå ferdig før sommeren 2014, men allerede nå foregår uteaktiviteter, med blant annet en forestilling om Munch tekster med musikk av Lars Lillo-Stenberg.

I Vårveien på Ryen har Renovasjonsetaten sitt anlegg for farlig avfall fra industrien. Her losses bilen og det er klart for lunsj. Det passer bra, for bygget i bakgrunnen tilhører Lastebileiernes Forening og vi kan innta måltidet på foreningens kontor. Fra Hvitsten går ferden til Kongshavn, hvor vi henter noen paller med malingrester og annet farlig avfall fra øyene innerst i Oslofjorden, som skal leveres til Renovasjonsetaten mottak for farlig industriavfall på Ryen. Trond Erik håndterer bil og kran med den største selvfølgelighet. Bilen er en ett åt gammel Mercedes-Benz Atego med Palfinger kran. Krana har den nyeste teknologien med blant annet hastighetsreduksjon slik at det er enkelt å sette gjenstandene pent og forsiktig fra seg i enhver posisjon, samtidig som sikkerheten er på topp hele tiden.

Vi har kommet frem til havna hvor kassepallene3 med malingrester og brukte batterier er stablet opp. Godsbåten som frakter varer til øyene ligger ved kai og er i ferd med å laste dagligvarer, bygningsartikler og annet som man har behov for. Vi får en av truckførene på kai til å laste på pallene som Trond Erik har sortert slik at batterier og maling ligger adskilt i hver sin kasse. Det er ikke slik man kan forlange av sjåføren, men hører med til det å yte god service mener han.

9


I N FO FRA SALGSAVDELI NGEN

Salgsavdelingen utvider Salgsavdelingen vokser og siste tilskudd er Lina Kleivane. Lina er kjent for de fleste etter flere år på kjørekontoret, men vil nå bekle ny rolle i salgsavdelingen sammen med Jan Egil Eide. Det er et overordnet mål i salgsavdelingen å forsterke oppfølgingen på eksisterende kundeportefølje, og dette vil vi nå kunne følges opp med økt styrke i og med utvidet bemanning. Vi ønsker fra bileiere og sjåfører tips og innspill på kunder som det er viktig å følge opp, i tillegg til tips på kontakter/bedrifter som kan være interessert i et besøk fra oss.

TREPLANTING I TIEDEMANNSPARKEN Våre bileiere har mange forskjellige typer oppdrag. Her er Jon-Erik Svendsen i arbeid med transport og planting av et kjempetre for Planteskolen.

10


I N FO FRA SALGSAVDELI NGEN

Oslo Skishow

Oslo Skishow er et årlig rulleskirenn for nasjonale og internasjonale skistjerner med start og målgang på Aker Brygge, og gikk av stabelen 11. juni. Skishowet går til inntekt for stiftelsen Aktiv mot kreft og deres arbeid med å etablere og drifte Pusterom på sykehus i hele landet. Transportsentralen har ved flere anledninger vært en del av denne folkefesten, så også i år. Vi sponset arrangementet med transport av utstyr og i år som tidligere var det bileier Asle Johansen som utførte den jobben. Transportsentralen fikk flott markedsføring gjennom sine store bannere langs med løypa, de kom også godt frem gjennom tvsendingen. En god kombinasjon for Transportsentralen, fin markedsføring og samtidig støtte en god sak.

11


SPEN N EN DE OPPDRAG

Her om dagen fikk Transportsentralen Oslo AS inn et spennende oppdrag.

INSPIRIA science center er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter i Sarpsborg. Hit skulle Roger Krokan og hans to hjelpere frakte og montere en såkalt Gyro Xtreme. Gyro Xtreme er en innretning som snurrer rundt og rundt. Gyro blir blant annet brukt til trening av astronauter. Mens de snurrer rundt så må de som trener til å bli astronaut løse ulike oppgaver samtidig. Oppgavene går ofte ut på å knekke IQ-nøtter og finmotoriske øvelser. Som privatperson derimot kan du «nyte» turen i Gyro Xtreme!

ROGER KROKAN GODT I GANG MED MONTERINGEN.

12

BLIR DU FORT SVIMMEL? DA ER IKKE DETTE NOE FOR DEG!


Vi åpner nå for leveranse av VÅRE EGNE REGUMMIERINGER for lastebiler til det norske markedet. Ved kjøp av lastebilsdekk, husk å FÅ BETALT for din avmonterte godkjente stamme!

24T SERVICE T LF.

915 60 60 6

EUROMASTER BERGER"Œ,%26%)%. 3+%$3-/+/23%4s4,& 13

EUROMASTER ALNABRU!,&!3%4 ).$5342)6%) s4,&


INFO

GEN ER ALFORSA MLI NG 2013 Årets generalforsamling ble avholdt i Transportsentralen Oslo AS sin egen «Storstue» 25. april 2013. Tilstede var 71 Stemmeberettigede aksjonærer, 2 fra administrasjonen samt statsautorisert revisor. Etter årets generalforsamling er sammensetning av styret, representantskapet og valgkomite følgende:

STYRET

REPRESENTANTSKAP

Stein T Grøtting Styreleder Karl E Bråthen Nestleder Olav Dalen Zahl Styremedlem Paul P Pettersen Styremedlem Glenn Olsen Styremedlem

Frank Eriksen Roger Krokan Roy C. Olsen Rolf Eriksen, Varaordfører Harald Grennes Roar Svendsen Trond Erik Knutsen Arild Betten Per Magne Skaug Frode Wennevold Roger Strøm Arild Larsen Jan Tofteberg Kjell Særvoll Per Bredesen Bjørn Løvli Per Egil Aanstad, Ordfører Johnny Bakkejord Ivar Vestengen Steinar Johnsrud

VARAMEDLEMMER TIL STYRET Rune Grøvslien Olav Sollien Kristian W. Sann

VARAMEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET Olav Ulnes Arild Johansen Ken Brynjulfsen (ny) Torgeir Grini Harald Ovrum (ny) Jan Olav Myhre (ny) Frank Linløkken

VALGKOMITE Per Egil Aanstad, leder Arild Johansen Ivar Vestengen Roy C. Olsen

OPPUSSING AV FASADEN De av dere som har vært innom Verkseier Furulundsvei 1 i det siste har sikkert lagt merke til at det nå skjer store forandringer på bygget. Vi er godt i gang med oppussingen. Det monteres nye fasadeplater, vegger etterisoleres, alle vinduer skiftes ut og nedre del av bygget vil få en fasade i mørk teglstein. Dette tiltaket vil oppgradere Transportsentralen Oslo AS sitt «ytre» betraktelig og bygget vil fremstå som moderne og tidsmessig! Oppussingsarbeidet skal etter planen skal være ferdigstilt i løpet av høsten.

14


NYANSATT

Cecilie Torbal

NYTT OM NAVN:

Jeg starter som Teamleder Økonomi 1. august 2013. Jeg kommer fra Pon Equipment AS der jeg har jobbet som leder av kreditavdelingen i 3 år. Før det jobbet jeg 6 år i DFDS Seaways AS. Jeg bor på Høybråten, er gift og har to barn, Tobias på 12 år og Amalie på 7år. På fritiden går mye av tiden til å være lagleder for fotball laget til sønnen min. Ellers tilbringes mange helger på hytte på Hvaler. Jeg har allerede jobbet noen enkelte dager hos TSO men gleder meg veldig til 1. august når jeg starter for fullt. Ser frem til å bli ordentlig kjent med bileiere, kunder og kollegaer i administrasjonen.

Ruterknekt Spesialverksted for BUSS, LASTEBIL OG BOBIL i Stanseveien 40 på Grorud

TILBUD:

e

Ruterknekt spylervæsk

5L kr 30,-

Tlf: 22 91 88 90

• Her får du utført reparasjon og montering av nye ruter samt reparasjon av isolerglass (gjelder også personog varebiler) • Vi har et rikholdig lager av front-, side-, og bakruter til de fleste modeller • Ring og avtal tid i dag – vi har god kapasitet

15


SEN IOR KLU B B EN

VELKOMMEN TIL SENIORKLUBBEN MEDLEMSSKAP Alle yrkesaktive bileiere som har fylt 60 år eller blir 60 år i 2013 kan bli medlem i Seniorklubben. Årskontingent på kr. 200,-. Seniorklubben arrangerer medlemsmøter med foredrag, en tur med buss/båt og julebord for medlemmene. Vi får veldig positive tilbakemeldinger fra våre medlemmer! For medlemskap, ta kontakt med en i styret, ring formann på telefon 905 61051 eller send e-post til karnor@online.no. Det kan også legges post i vår postkasse som er i 2.etg på Alnabru. PS: Det er ikke lenger tirsdagstreff i “Storstua”.

STYRET I SENIORKLUBBEN ØNSKER ALLE SINE MEDLEMMER RIKTIG

GOD SOMMER!

Sommertur

TIL STRØMSTAD OG FURHOLMEN TIRSDAG 4. JUNI 2013 På denne turen var vi 30 stykker. Vi dro fra Nittedal og 08.00 og plukket opp medlemmer hele vegen fram til TS der de siste gikk på. Første stopp på turen var ved Solbergtårnet i Skjeberg. Her hadde vi en kafferast, og de av medlemmene som ville, kunne ta heisen opp i 9 etg., å se utover Østfold. Tårnet er 30 meter høyt. En rampe går lang bygningen og denne inviterer oss til en reise gjennom tiden helt fra 5000 år f.Kr. med bilder, symboler, tekst og ikoner som er frest ut i stålveggen. Vi tok også en titt på noen helleristninger som ligger like ved tårnet. Deretter kjørte vi rett til Strømstad hvor båten ut til Furuholmen sto og ventet på oss, en liten båttur på 5-10 min. På Furuholmen ble vi møtt av to trubadurer som spilte Evert Taube viser for oss opp til restauranten. Her fikk vi servert lunsj som besto av laks med tilbehør. Etter maten fikk vi servert kaffe ute. Her ble det underholdning av trubadurene med allsang.

16

Etter mat og kaffe samt en liten runde på øya, gikk vi om bord i båten som fraktet oss tilbake til Strømstad. Her sto bussen og ventet på oss, og kjørte oss først til Systembolaget, og deretter videre til Nordbysenteret for litt svenskehandel. Så gikk turen innover mot Oslo, hvor vi slapp av deltakerne på samme sted som de ble hentet. Denne dagen var vi heldig med været, og vi tror de som var med, hadde en fin dag sammen med oss i styret.


SOMMER H I LSEN FRA STYR ET

Styret i Transportsentralen Oslo AS ønsker alle bileiere, sjåfører, ansatte og pensjonister

God Sommer!

17


I N FO FRA ØKONOMI

BOMPENGER Til slutt en liten bønn fra oss som legger inn ordre: Dere må huske å bruke riktig satser på passeringer i bomringen!

Korrekte priser for passering i Oslo er:

27,00

81,00

Korrekte priser for passering i Bærum er:

13,50

40,50

Dersom dere har avtalt pris med kunden MÅ dette presiseres. GOD SOMMER!

FRISTER FOR AVREGNINGER I 2013 - andre halvår Periode

Frist innlevering kjøresedler

Siste faktuering

Avregning/ transportøroppgjør

Utbetaling bileiere

1 - 15. juli 16 - 31. juli

17. juli 2. aug

26. juli 12. aug

29. juli 13. aug

15. aug 31. aug

1 - 15. august 16 - 31. august

17. aug 4. sept

27. aug 11. sep

28. aug 12. sep

13. sep 30. sep

1 - 15. september 16 - 30. september

17. sep 2. okt

26.sep 10. okt

27. sep 11. okt

15. okt 31. okt

1 - 15. oktober 16 - 31. oktober

17. okt 4. nov

28. okt 12. nov

29. okt 13. nov

15. nov 30. nov

1 - 15. november 16 - 30. november

18. nov 3. des

27. nov 11. des

28. nov 12. des

13. des 27. des

1 -15. desember 16 - 31. desember

16. des 3. jan 2013

27. des 10. jan 2013

30. des 11. jan 2013

15. jan 31. jan 2013

MVA Utbetales

Termin 4 ( juli - august) 4. okt

Termin 5 (sept - okt) 5. des

Termin 6 (nov - des) 04.02.14

LASTEN DIN RENNER UT Når en lastebilsjåfør stopper på rødt lys glir en liten Nissan Micra opp på siden. Ut av Micran hopper en blondine, som løper rundt til lastebilsjåførens dør og banker på. Sjåføren veiver ned vindu og blondinen sier: - Hei jeg heter Gunn og lasten din renner ut! Lastebilsjåføren bryr seg ikke med det blondinen sier, men når han stanser i neste lyskryss glir Micran igjen opp på siden. Blondinen hopper ut, løper rundt og banker på. Sjåføren veiver ned vindu og blondinen sier igjen: - Hei jeg heter Gunn og lasten din renner ut! Lastebilsjåføren rister på hodet og forsetter nedover gaten. Ved det tredje lyskrysset skjer det samme igjen. Atter en gang hopper blondinen ut av Micran, løper rundt og banker på. Sjåføren veiver ned vindu og blondinen sier igjen: - Hei jeg heter Gunn og lasten din renner ut! Når det blir grønt drar lastebilsjåføren på og rekker fram til neste lyskryss i god tid før Micran. Denne gangen hopper lastebilsjåføren ut og løper bort for å møte Micran. Han banker på vindu til førerdøren og når blondinen lukker opp sier han: - Hei jeg heter Rolf, det er midten av januar og jeg salter veien!

18


www.nyttekjoretoy.no

nd

dtime se

u verkste Ønsker d

” til “NytteV

2007

g røvekjørin p u d r e k Øns

send

007

til 2 ” S e t t y N “

Volkswagen Nyttekjøretøy - Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. En arbeidsbil skal fylle mange roller. At bilen beskytter fører og passasjer optimalt er selvfølgelig det aller viktigste! Men også suveren komfort er med på å skape trivsel på jobben og overskudd til familien etter arbeidstid. I tillegg skal bilen være økonomisk i drift og passe perfekt til din jobb. Dette er alle egenskaper vi setter høyt og som gjør Volkswagen Nyttekjøretøy til Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.

Ryen

Enebakkveien 154. Tlf.: 24 03 23 00 19


A Avs: Transportsentralen Oslo • Postboks 7 Alnabru • 0614 Oslo

God sommer!

Ts posten 2 2013  

TS posten sommern 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you