Page 1

Skraper til basseng— installasjon og service Den patenterte lamellskrapen fra Zickert og Nordic Water som benyttes til transport av bunnfelte masser. Transport skjer på en måte slik at meget liten turbulens skapes, noe som er viktig for å ikke virvle opp slammet igjen. Man oppnår også en viss fortykkereffekt. Skrapen benyttes på mekanisk, kjemisk og biologisk slam. I sandfang er skrapen ypperlig da den bygger lite og bassengene i prinsipp kan tildekkes helt. Dette med tildekking er viktig ikke minst med tanke på miljøet i anlegget og for å holde luftmengde i ventilasjonssystemet på et minimum. Det patenterte systemet for transport av flyteslam er også lavtbyggende og muliggjør tildekking av bassengene.

Tlf: 69 35 20 20, faks: 69 35 20 21 E-post: hollung@jotne.com Jotne Hollung AS, Haldenv. 6, 1639 Gamle Fredrikstad www.jotnehollung.no


Installasjon, service og vedlikehold: I samarbeid med Nordic Water tilbyr vi en komplette løsninger for skraper til basseng, inkludert installasjon, service og vedlikehold slik at løsningene skal fungere best mulig over en lang tidsperiode.

Jotne Hollung AS produserer og leverer ogsü ulike skraper og løsninger for runde bassenger, samt traversskraper.

skraper til basseng  
skraper til basseng  

skraper til basseng jotne hollung

Advertisement