Page 1

Fleksible transportløsninger Med eierskap til jobben


Best på transport i Oslo - basert på mer enn 80 års erfaring Siden etableringen i 1927 og basert på mer enn 80 års erfaring i markedet, skreddersyr vi løsninger som dekker alle typer transport. Vårt hovedmarked befinner seg i Oslo-regionen, men vi påtar oss også

Vi utfører og tilbyr alle typer transport og logistikktjenester innenfor distribusjon og anlegg. Alt fra engangsoppdrag som f.eks. ekspressleveringer med bud eller enkle løft med kranbil til mer langsiktige engasjement som involverer alt fra prosjektledelse, utvikling og et tett samarbeid med kunden. Virksomheten favner stort sett alt materiell som er veibasert, fra vare- og distribusjonsbiler, kran og tippbiler, til spesialbiler for renovasjon og betong. Mange av våre biler går også i fast kjøring som underleverandør.

oppdrag i hele Norge, samt i utlandet ved behov.

Transportsentralen skal være den ledende leverandør av transporttjenester i Stor-Oslo og på Østlandsområdet. Dette oppnås ved satsing på kvalitet, service, sikkerhet, etikk, effektivitet og miljø i de tjenester som utføres for våre kunder


En stolt historie Fra “Lastebileiernes Kjørekontor” til en moderne transportbedrift Transportsentralen Oslo ble etablert våren 1927 under navnet Lastebileiernes Kjørekontor i Maridalsveien 23. Dette ble starten på Transportsentralen Oslo, som etter å ha vært lokalisert flere forskjellige steder i byen nå har sitt hovedkontor på Alnabru, samt avdelingskontor i Moss med lager og terminal.

av transportoppdrag, fakturering, avregning og en rekke øvrige tjenester overfor våre bileiere utføres av en effektiv administrasjon på rundt 30 medarbeidere. Bileierne har ansvar for eget materiell og har et aktivt eierskap i bedriften. Dette sikrer våre tjenester kvalitet.

Konseptet ved etablering var "Utleie av mann og bil". Dette er fortsatt et viktig forretningsområde (eventuelt produkt). Utviklingen går i retning av å kunne tilby kundene helhetlige transport- og distribusjonsløsninger hvor Transportsentralen tar hånd om hele eller deler av transportstyringen og setter inn eget materiell til rett tid på rett sted.

Transportsentralen Oslo kan vise til en meget god utvikling og solid økonomi. Vi eier eiendommen hvor virksomheten drives fra. I 2006 kjøpte vi Moss Transportforum, som med sin lager-, spedisjon- og distribusjonsvirksomhet for hele Østlandet/Sør-Norge utvider vårt markedsområde og produkttilbud. Dette befester vår posisjon som en ledende transportør på Østlandsområdet.

Våre bileiere er medlemmer i egen bedrift Vi har over 630 biler knyttet til oss, fordelt på drøyt 420 bileiere. Det gjør oss til Nordens største transportsentral. Salg og markedsføring, utforming og styring

Har du et transportoppdrag, finner vi den beste løsningen!


Vår bilpark dekker alle transportbehov Distribusjon og bud Vi disponerer alle typer biler, fra raske og effektive budog varebiler opptil 15m3 til skap- eller kapellbiler fra 20 m3 og opp til over 100 m3 for frakt av større enheter og kvanta. Vi har også biler med kjøl og frys, og flere av våre bileiere er ADR-sertifisert. Vi tar også hånd om kort- og langtidslagring, samt terminalhåndtering for stykkgods. Vår brede bilpark gir oss mulighet til å sette sammen effektive distribusjonsopplegg for flere ulike bransjer. Vi er store innenfor dagligvaresegmentet, hvor vi står for daglig distribusjon av fersk fisk, frukt og grønt, blomster, ferskt brød, blader og magasiner i Oslo og omegn for markedsledende aktører. Distribusjon av

medisiner til apotek, samt transport av blodprøver fra alle legekontor er også en stor virksomhet hvor vi er tungt involvert. Utover dette har vi flere store kunder som krever en effektiv distribusjon. Vår styrke er våre fleksible løsninger og kvalitet. I samarbeid med den enkelte kunde kan vi tilby løsninger for elektronisk signatur ved leveranse og ”track & trace” funksjonalitet. I slike tilfeller utstyrer vi våre bileiere med håndholdte PDA’er slik at kundene våre kan følge med på hvor varene befinner seg til enhver tid.


07 200 ga vvee 20 Utga 6 1. Ut 1-6 26-- 150 26 9 950 nr.r. 82-9 Nn ISB ISBN

200 dboken

n ndboke ADR-HĂĽ

Din in kompetan kompetanse se for farlig go gods ods

2009

Vi tilby: Vi 2210/.1-1,+('&%$ 0/. - ,+('&%$ 2210/.1-1#"!" 0/.1-1#"!" 1"1& 21!'1"1$%1%1& 21!'1"1$%1%1& & 211%1

Vi tilbyr kurs innenfo Vi innenfor: r: 2210/.-!" 0/.-!" $$%'!11$!! $$%'!11$!! 2210/.-"($ 0/.-"($ 221(1 1 !('1 1! '"  (1 1 !('1 1  ! '" 

AS Farlig Gods G  !   !  (1 (1 1 1!% !% 111 1111 1 111 1111 1


Vår bilpark dekker alle transportbehov Anlegg - og spesialtransport Vi har et stort utvalg av kranbiler, fra små biler med kraner på 6 tm til store opp til 110 tm. Med utstyr til å løfte båter, brakker, malerier osv, er det knapt et løft vi ikke kan utføre. Våre bileiere utfører sine løft med stor presisjon. Med et godt utvalg av tippbiler kan vi påta oss det meste av oppdrag. Det være seg store prosjekter med masseforflytning, asfaltkjøring eller snøbrøyting om vinteren eller et enkelt lass med sand eller grus. Vi er store innenfor kranbilsegmentet med over 100 biler i aktiv kjøring for ulike kundegrupper. Vi har langsiktige rammeavtaler med flere store kunder innenfor både privat og statlig sektor, som sikrer et tett og forutsigbart samarbeid for begge parter. Vi har også spesialbiler: Lift- og krokbiler som setter ut og henter inn søppelcontainere, semitrailere med og uten kran, semitrailere med åpne og lukkede lasterom, samt renovasjons- og betongbiler som går i faste oppdrag. Ingen oppdrag er for store og ingen oppdrag er for små.


Kvalitet og effektivitet i alle ledd - en pålitelig samarbeidspartner

- full oversikt over frakten

Våre kunder er store og små bedrifter som har valgt å sette bort hele eller deler av egen bilpark, til fordel for spesialister på området. Fordelen de opplever er blant annet å unngå høye kostnader for bilhold ved for eksempel dårlig utnyttelsesgrad, skader på materiell, høye personalkostnader (sykefravær, feriavvikling) eller ved å opprettholde kompetanse i egen bedrift. Andre igjen ønsker å redusere kapitalbinding eller å sette fokus på egen kjernevirksomhet

Gjennom scanning av sendinger på vår distribusjonsterminal i Oslo, tilbyr vi tjenester for sporing av gods (track & trace), samt tilgang til elektronisk rapportering og statistikk over leveranser og oppdragshistorikk.

Mange av våre bileiere har svært lang erfaring og kjenner sitt distrikt som sin egen bukselomme. Det er en stor fordel for å kunne yte raske og sikre leveranser. Og nettopp høy kvalitet i det arbeidet som utføres, preger alle ledd i organisasjonen og er vårt største konkurransefortrinn.

I tillegg kan vi tilby elektroniske tjenester som effektiviserer hverdagen i hele verdikjeden. Våre transportører er ustyrt med håndholdte datamaskiner (PDA'er), på denne måten har vi tatt steget over til papirløs distribusjon. Transportør frakter godset og kunden kvitterer på elektroniske fraktbrev og får siden bekreftet oppdraget utført og tilgang til oppdragshistorikk.

Som en viktig del av våre kvalitetsnormer, inngår også en bilpark som alltid er godt vedlikeholdt og representativ.

Vi er fleksible når det gjelder å tilpasse oss til dine behov for å gjøre hverdagen mer effektiv og tryggere ved hjelp av elektroniske tjenester. Ta kontakt og vi vil lytte til dine ønsker!


Noen av våre samarbeidspartnere: Våre produkter r Kraner r Bakløftere r Krokløftere r Wirelift r Wirelift kasser r Tipp kasse r Planoppbygninger r HMF Hengere

Stabberudveien 4 0614 Oslo Tlf. 23 17 75 50 Faks. 23 17 75 60

www.hmf.no

Deres drivstoffleverandør på kort Esso Diesel Express

www.esso.no

CN3

buste

- Det ultimate ro eie! fører BØR verktøy alle sjå kodeleser, k e tr s , e il b o m s Window GPS, Edge... BT, WiFi, GPRS, du? Hva mer trenger

IT GROUP SPOR - LEX VI SETTER

TRONDHEIM

SVEIEN 64

A 2040 KLØFT

NORGE

Ind ust rie ll IT Da taf an gst Eti ke tte r Me rki ng RF ID PO S

0 80 47 63 98 4 TELEFON +

G@LEXI E-POST SAL

T T.. N O

T.. N O W W W. L E X I T


HANDSTRANSPORT HA NDSTRANSPOR RT OG A AVFALL/GJENVINNING VF VFA ALL/G GJENVINNING )BOETFSMFWFSBOE‘SBWUPUBMJOUFHSFSUFM5M‘TOJOHFSGPSUSBOTQPSUPH )BOET T FS MFWFSBOE‘SB TFSMF S BWU W UPUBMJOUFHSFS F UFM5 F M5 5M‘ M‘TOJOHFSG TOJOHFS GPSUS PS USBOTQPSS UUPH PH BWGBMMHKFOWJOOJOHTCSBOTKFO5SBOTQPSUTFOUSBMFO0TMP"-FS/PSHFT B WGBMMH HKFOWJOOJOHTCSBOTKFO5SBOT TQPS UTFOUSBMFO0TMP"-FS/P PSHFT TU‘STUFUSBOTQPSUTFOUSBMPHCSVLFS*5PHUSBOTQPSUM‘TOJOHFSGSB)BOET TU ‘STUFUS F BOTQPS UTFOUSBMPHCSVLF FS*5PHUSBOTQPS UM‘TOJOHFSGSB)BOET

)BOET"4r5MGrXXXIBOETOP )BOET "4 r 5MG    r XXXIBOETOP

Transportløsninger for alle Et komplett vare- og lastebilprogram.

Kontaktpersoner Salgssjef varebiler: Lasse Steiner, Tlf. 918 72 762 Salgssjef lastebiler: Glenn-Frode Barslund, Tlf 995 07 020

www.renault-trucks.no


Tryg gere hverdag Vi kjenner risikoen for mange ulike skader – også de skader vare- og lastebiler tilknyttet Transportsentralen kan bli utsatt for. Ring Thor B. eller Terje på telefon 23 14 15 00, så tilpasser vi forsikringene deg og din bedrift.

HHForsikring AS Representant for If

Rolig, vi hjelper deg.

www.hhforsikring.no

Nye Actros Truck of the Year 2009

Nye Actros - Stjernen skinner klarere

Bertel O. Steen Vare-Last-Buss på Lørenskog Din totalleverandør av biler og ettermarkedstjenester for nyttekjøretøy.

Sprinter – Norges ledende yrkesutøver Bertel O. Steen Vare-Last-Buss AS, Solheimvn. 7, Lørenskog, tlf. 02 8 52 - www.vlb.no


Våre åpningstider er mandag - fredag kl : 06:00 - 16:00 Henvendelser tas imot på telefon 23 18 24 00 eller pr e-post: ts@transportsentralen.no Besøksadresse: Verkseier Furulundsvei 1 0668 Oslo www.transportsentralen.no

• www.jsnorge.no • NO-13175 • OVT

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss!

Kundebrosjyre 2009