Page 1

AUKSJON 60 1. (AKERSELVA) MUNCH, INGER: Akerselven. Utarbeidet og fotografert av... 1. utgave. 1932. 4to. (84 ) + (2 blanke) upag. s. Gjennomillustrert. Orig. omsl. Mini-bretter på foromslagets- og de første siders hjørner. Smårifter ved kapitélene. Bakomslag svakt smusset. Materien ren og pen. Fra forordet: "Sommeren 1929 foreslo min bror, Edvard Munch, mig at jeg skulde fotografere våre gamle boliger på Grünerløkken ... Så fikk jeg den idé å ta billeder langs hele Akerselven..." Et enestående fotografisk dokument fra Oslos østkant. Uvanlig. 800,2. ALLUM, H: Kongsberg eller Norges sølvværk. Et lyrisk, beskrivende digt i fem sange. Med anhang av historisk-kritiske og physikalske anmærkninger, opmuntrende patriotisk forsøg af... Christiania (1828). 12mo. 124, (2) s. Nytt kartonert bd. med dekor i sølv (Terje Erland). Komb. omslag og tittelblad. Første og siste blad med noe bruning. Noen få blader med liten plett i marg. Forøvrig et rent og pent eks. 750,3. AMBJÖRNSEN, INGVAR: Die Dritte Frau. Ein Krimi von Hamburger Abenblatt. Hamburg 1998. (Schwartze Hefte. Hamburger Autoren schreiben Hamburg-krimis). 12mo. 64 s. Orig. omsl. Pent eks. Signert av Ingvar Ambjørnsen på tittelblad. 1200,4. (ANKER, NINI ROLL) NEIN, JO: I blinde. Af Jo Nein. 1. utgave. Kristiania 1898. (2 blanke), 189, (5 blanke) s. Orig. dek. helsjirtingbd. Et par ubetydelige pletter på fordekkelen. Ett blad med ujevn kant i nedre marg. Bindet litt skrapet ved kapitéler/hjørner. Pent eks. Navn på fribl. Debut. Sjelden i originalbindet. Medfølger: Egenhendig brev fra Nini Roll Anker, datert '10.II.22'. 5 linjer. 2500,5. ARBEIDER-MAGASINET. 1931. 3. og 4. årgang. 1. og 2. halvår. Nr. 1-31. Komplett. Bundet i to orig.(?) granitolryggbd. med alle omslag medbundet. 4to. Rikt illustrert. Et fint sett. Alle blader/omslag i god stand. 1800,6. ARBEIDER-MAGASINET. 1932. 5. årgang. 1. og 2. kvartal (mangler altså 3. og 4. kvartal). + 1933. 6. årgang. 1., 2., og 4. kvartal. (mangler altså 3. kvartal). Ikke komplett. Bundet i fem orig.(?) granitolryggbd. med alle omslag medbundet. 4to. Rikt illustrert. Første bind har oppsprukket rygg, men ryggen henger fortsatt godt sammen. Alle blader/omslag i god stand. 1800,7. (ARENDAL) FOSS, FRITHJOF: Arendal Byes Historie udarbeidet med Bidrag af offentlige Midler efter opbevarede Protokoller, Aktstykker og Optegnelser af... 1ste del. Arendal 1893. (Arendals Bogtrykkeri). Stor 8vo. 524 s. Samt. skinnryggbd. Litt skrapet på skinnet, og med en liten sprekk ved øvre kapitél. Ex libris og navn på forsats. Enkelte understrekninger og notater (med blyant) i materien. 1200,8. ASBJØRNSEN, P. CHR: Juletræet 1866. Norske Folke- og Børne-Eventyr. Fortalte af... Christiania 1866. 12mo. 98 s. Litografert frontisp. Nytt kartonert bd. med skinn tittelfelt, og tittelskrift i gull. Ørliten bit mangler i et hjørne av frontisp. Enkelte sider med litt bruning og småpletter. Liten rift i øvre marg av frontisp. (reparert). Hilsen på verso av frontisp. 750,1


9. ASBJØRNSEN, P. CHR.: Norske Folke- og Huldre-Eventyr i Udvalg. Med Illustrationer efter Originaltegninger af P. N. Arbo. H. Gude. V. St. Lerche. Eilif Peterssen. A. Schneider. Otto Sinding. A. Tidemand og E. Werenskiold. 1. illustrerte utgave. Kjøbenhavn 1879. (2 blanke), (12), 360, (2 blanke) s. Forlagets brune helshirtingbind rikt dekorert i gull, sort og hvitt på rygg og fordekkel (Nissebindet). Bakdekkel med falming, fordekkel med svak falming. Litt skrapet ved kapitéler. Forøvrig et pent og rent eksemplar. Lite navn på fribladets verso. Raabe s. 18. 4000,10. ASTRUP, EIVIND: Blandt Nordpolens Naboer. Med Illustrationer af Th. Holmboe efter Fotografier og Skitser af Forfatteren samt Fotografier og Karter. 1. utgave. Kristiania 1895. 319 s. Orig. dekorert helsjirtingsbind. Bindet litt skrapet ved kanter/kapitéler. Materie og karter pene. 1500,11. AUBERT, ELISE: Fjeldfolk. To fortællinger. Med tittelbillede efter originaltegning af Carl Nielsen. 1. utgave. Kristiania 1893. (2 blank), (4), 160 s. Orig. rikt dekorert helsjirtingbd. Omslaget med slitasje/hakk ved kanter, og pletter i ryggen. Boken svært pen, med 'sprakende' gulldekor. Hilsen på friblad. 400,12. AUKRUST, KJELL: Je og´n Solan. med tegninger av forfatteren. 3. oppl. 1966. 102, (5) s. Orig. ill. kartonert innbd., som utgitt. Ryggstripen med noe slitasje. Litt oppsprukket i ytre bakre fals. Forøvrig et fint eksemplar. Morsom tegning gjort av Kjell Aukrust, og med ded. fra Kjell Aukrust og Solan, begge deler på forsatsblad. 900,13. (AULIE, REIDAR) BORGEN, JOHAN: Anes eventyr. Bilder av Reidar Aulie. Tekst av Johan Borgen. 1. utgave. 1943. (Johan Grundt Tanum). Folio. 52 s. I materie som utkommet. Orig. omslag i orig. dekorert kassett. Et svært pent eksemplar! Trykket i 500 eksemplarer. 150 ble makulert, slik at det totale antall feilfrie eksemplarer er 350. Dette eksemplar har nummer 98. På grunn av krigen ble ikke boken bundet inn. En av våre vakreste illustrerte bøker gjennom tidene. EN PERLE! Sundseth 30. 3500,14. BARTH, J. B: Optegnelser fra mit Jægerliv. Af... 1. utgave. Christiania 1865. (2 blanke), 199, (1), (2 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd., dekor i blindtrykk og gull (bilde av hund). Marmorert snitt. Bindet noe skrapet, og med enkelte små hakk ved kapitéler. Materien fin. Navn (i gammel hånd) på forsatsblad. Jacob Bøckmann Barth, født i Kristiansand 1822 - 1892, forstmann, jeger, naturforsker og forfatter. 'Barth staar i det hele for eftertiden som den store foregangsmand paa skogsakens omraade...Men Barth har ogsaa i andre henseender sat merker efter sig. Han var anerkjendt som sin tids dygtigste jæger og fluktskytter, og som den der indførte fuglejagt for staaende hund i Skandinavien...' (Norsk Biogr. lek., bd.I, Kristiania 1923). 1500,15. BERETNING om sekularfesten i Christiania den 24. juni 1840 i anledning af bogtrykkerkunstens opfindelse. Christiania u.å. 40 s. Samt. kartonert bd. Forsatser og forsatsblader noe smusset. Materien ren. 750,-

2


16. BERG, JOH. AUG: Sverige framstäldt i taflor. Nittiosex litografier i tontryck med beskrifvande text af Joh. Aug Berg. Göteborg (1850-56). (D. F. Bonniers Förlag). Tverr-folio. Elegant samt. skinnryggbd. med skinn hjørner. Gulldekor i rygg, og fem opphøyde bånd. Samtlige foromslag til de 24 opprinnelige heftene medbundet. Bindet litt skrapet ved hjørner. Meget pent eksemplar. 6000,17. (BERGEN) NICOLAYSEN, N: Bergens Borgerbog 1550-1571. Udgiven efter offentlig foranstaltning. Af... Kristiania 1878. VIII, 227, (1 errata) s. Samt. skinnryggbd. med tittel skrevet for hånd i ryggen. Ryggen også med en liten tapebit med klassifikasjonskode. Skrapet på skinnet. Materien ren og fin. Klassifikasjonskode skrevet (med blyant) i indre marg av tittelblad. 750,18. (BERGENSBANEN) HEBER, SIGVARD: Bergens-banens høifjeldsovergang. Reisebeskrivelse. Lidt om Bergensbanens historie og anlæg. Geologiske forhold og vekstliv paa høifjeldet samt beskrivelse af 43 fod- og skiture med høifjeldsovergangens stationer som udgangspunkt. Med 124 billeder. Kristiania 1909. (J. W. Cappelens Forlag). 96 s. Meget rikt illustrert med fotografier av fjellområdene og kjente steder over vidda. Også med et panorama over 2 sider som viser Jotunheimen med navn på fjelltopper sett fra Follarskarsnuten på Hallingskarvet. Med foldekart: 'Kart over Bergensbanen paa strækningen Voss-Hol'. Orig. omsl. Omslaget svakt smusset, og med et småhakk. Ryggstripen mangler en mini-bit ved nedre kapitél. Materie og kart rene og pene. Foromslag og smusstitteblad sammenklebet i et lite punkt. Disse to bladene kan lett skilles uten at det vil lage noen videre skade. Sjelden. 1000,19. (BERGVERK) ESCHWEGE, WILHELM LUDWIG VON: Brasilien die Neue Welt in topographischer, geognostischer, bergmännischer, naturhistorischer, politischer und statistischer Hinsicht, während eines elfjährigen Aufenthaltes, von 1810 bis 1821, mit Hinweisung auf die neueren Begebenheiten beobachtet von... In zwei Theilen mit kupfern. First Edition. Braunschweig 1830. XII, 252 + X, 183 s. Engraved frontispiece in both volumes. Part II with two folding tables. Bound in two contemporary half leather volumes with gilt and title on spine. Both bindings with signs of use. Small tear to margin of frontispiece in vol. II. Interior clean and in very good condition. Med bergmannen Wilhelm Ludwig von Eschwege (1777-1855), begynte den egentlige vitenskapelige utforskningen av Brasil. Han grunnla de første jernverkene, og fastslo forekomster av gull, sølv og diamant. Han lot bygge både veier og broer, og han skildret levesettet og utseendet til forskjellige indianerstammer. I verket er også skildret hans reise fra Rio de Janeiro til Villa Rica (1814 og 1820), og Goyaz (1816). 10000,20. BJERKE, ANDRE: Fabelen om Gry og Gruble. Laget av André Bjerke og Knut Yran. 1. utgave. 1948. Folio. Orig. dekorert kartonert innbd. Liten skjold i øvre venstre hjørne av materien. Bindet med bruksspor, og slitasje ved kapitéler. Navn (i barnehånd) på innsiden av fordekkel. Uvanlig. 1500,21. — : For moro skyld. Barnerim. Med tegninger av Mette Borchgrevink. 1. utgave. 1956. Stor 8vo. Orig. illustrert kartonert bd. Mini-hakk ved et hjørne, ellers et meget pent eks. + medfølger: Mere moro. Barnerim. Med tegninger av Mette Borchgrevink. Oslo 1957. 1. utgave. Orig. illustrert kartonert bd. De to siste sidene med en mini-plett. En anelse skrapet ved kanter/hjørner. Et meget pent eks. 1000,-

3


22. BJØRNSON, BJØRNSTJERNE: 4 håndskrevne brev fra Bjørnson til Niels Frøysland. Brev I: datert 16. juni 80. 2 sider, og 45 linjer. Brev II: datert Aulestad 22/9-1903. 1 side, og 10 linjer. Brev III: datert Aulestad 23/9-1903. 1 side, og 15 linjer. Brev IV: datert Aulestad 18/11906. 1 side, og 12 linjer. Brevene dreier seg i stor grad om pengesaker. På samme ark som det ene brevet fra Bjørnson, finnes på motstående side et signert håndskrevet brev fra Nils Frøysland, hvor det under dennes signatur står skrevet: 'Gjem dette Bjørnsons brev!'. 18000,23. — : Arne. Av... 1. utgave. Bergen 1858. (H. J. Geelmuyden Enkes Officin of Forlag, trykt ved J. C. Hagen). (2 blanke), 159, (3 blanke) s. Samt. helsjirtingbd. (blått) med tittelfelt gull. Bindet litt skrapet ved kanter/hjørner. Materien helt ren. Lite navn på friblad. Variant A. (Schiøtz/Ringstrøm 2006). 900,24. — : Daglannet. 1. utgave. Kjøbenhavn og Kristiania 1904. (2 blanke), 240, (2 blanke) s. Orig. helsjirtingbd. (mørk rød). Svak falming i ryggen, og litt skrapet ved kapitéler. Pen! Medfølger: Mary. Fortælling. 1. utgave. Kjøbenhavn og Kristiania 1906. (2 blanke), (4), 216 s. Orig. dek. helsjirtingbd. (grått). Litt skrapet ved kapitéler/ytre falser, ellers pen. + Når den ny vin blomstrer. 1. utgave. Kristiania og Kjøbenhavn 1909. (2 blanke), 230, (2 blanke) s. Orig. dek. helsjirtingbd. (grått). Pen. (3 bøker). 1000,25. — : Det flager i Byen og på Havnen. København 1884. 490 s. Orig. rikt dekorert helshirtingbd. (Gulhvitt). Noe skrapet ved kapitéler, og noe smusset i ryggen. Ellers et pent eks. 750,26. — : Det ny system. Skuespil i fem handlinger. 1. utgave. København 1879. (2 blanke), 211, (3 blanke) s. Dekorert originalt helsjirtingbd. (Grønt). Helt gullsnitt. Fremre indre fals oppsprukket (reparert). Ytre falser litt skrapet. Ellers et fint eksemplar. Diskret navn på smusstittelblad. Bindvariant B. (Schiøtz/Ringstrøm 2006). 500,27. — : En Hanske. Skuespil af... 1. utgave. København 1883. (2 blanke), (2), 151, (1), (2 blanke) s. Orig. dek. helsjirtingbd. (brunt). Mangler smusstittelblad. Litt skrapet ved kapitéler/ytre falser. Pen. + medfølger av samme forfatter: Geografi og Kærlighed. Ved... 1. utgave. København 1885. 8vo. Orig. dek. helsjirtingbd. (grågrønn). (2 blanke), 174, (1), (3 blanke) s. Bindet noe skrapet ved kanter/hjørner. Litt smuss på fordekkel. Navn på friblad. (2 bøker). 1000,28. — : Fiskerjenten. Andet Oplag. Kjøbenhavn 1868. (2 blanke), 196, (1), (1 blank), (3 annonser), (2 blanke) s. Rikt dekorert orig. helsjirtingbd. (blått). Helt gullsnitt. Litt skrapet ved ytre falser / hjørner, ellers et pent eksemplar. 500,29. — : Leonarda. Skuespil i fire handlinger af... 1. utgave. Kjøbenhavn 1879. (2 blanke), 119, (1), (2 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (grønt) med helt gullsnitt. Bindet noe skrapet ved kapitéler/ytre falser, ellers pen. Navn på friblad. Ex Libris på forsats. Variant A. (Schiøtz/Ringstrøm 2006). + medfølger: Magnhild. En fortælling af... 1. utgave. Kjøbehavn 1877. (2 blanke), 174, (1), (3 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (rust). Helt gullsnitt. Bindet litt skrapet ved kapitéler/ytre falser, ellers pen. Variant A. (Schiøtz/Ringstrøm, 2006). 1000,-

4


30. — : Nye Fortællinger. 1. utgave i bokform. Kjøbenhavn 1894. (2 blanke), (4), 281, (1 blank) + 16 musikkbilags, (2 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (rødt). Svakt falmet i ryggen. Pen! Fortellingen 'Absalons Haar' er her trykt for første gang. De tre andre fortellingene har vært utgitt i aviser og tidsskrifter. I handelen fra juni 1894 i 5100 eksemplarer. 500,31. — : Over Ævne. Første Stykke. 1. utgave. København 1883. (2 blanke), 98, (1 blank), (1), (2 blanke) s. Orig. helsjirtingbd. med helt gullsnitt (grått). Svakt skrapet ved kapitéler/hjørner, forøvrig meget pen. Lite stempel (Ex Libris) på smusstittelblad. Bind-variant A. Medfølger: Over ævne. Andet stykke. Kjøbenhavn 1895. 1. utgave. Orig. dek. helsjirtingbd. (grønt). Helt gullsnitt. (2 blanke), (4), 195, (1 blank) s. Lite stempel (Ex Libris) på friblad. Svakt skrapet ved kapitéler/ytre falser, for øvrig et svært pent eksemplar. (2 bøker). 1200,32. — : Paul Lange og Tora Parsberg. 1. utgave. Kjøbenhavn 1898. (2 blanke), (4), 248, (2 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (mørk rød) med topp gullsnitt. Forsatser litt mørknet mot kanter. Ryggen svakt skrapet. Forøvrig et meget pent eksemplar. Skougaards eksemplar. + medfølger: Laboremus. 1. utgave. Kjøbenhavn 1901. (2 blanke), (6), 166, (2 blanke) s. Orig. dek. helsjirtingbd. (grønt). Silkesnor intakt. Meget pent eksemplar. + På storhove. Drama. 1. utgave. København 1902. (2 blanke), 267, (1), (2 blanke) s. Orig. dek. helsjirtingbd. (grått). Silkesnor intakt. Bindet litt skrapet ved kapitéler. Pent eksemplar. (3 bøker). 1200,33. — : Redaktøren. Skuespil i fire Handlinger af... 1. utgave. København 1874. (2), 134, (1errata), (3 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (brun) med helt gullsnitt. Bindet litt skrapet ved kapitéler/ytre falser, ellers pen. Ex Libris på forsats. To navn på friblad. Lite stempel på tittelbladets verso. Bindvariant B1. (Schiøtz/Ringstrøm 2006). + medfølger: Arnljot Gelline. Af... 1. utgave. København 1870. (2 blanke), 119, (3 blanke) s. Orig. dek. helsjirtingbd. (rust) med helt gullsnitt. Bindet noe skrapet ved kapitéler/kanter. Et fint eksemplar. Hilsen på forsatsblad. 1000,34. BORDING, M. ANDERS: Den berømte og velfortiente M. Anders Bordings Poetiske Skrifter. I tvende parter. Kjøbenhavn 1735. Stor 8vo. (54), 320 + 484, (6) s. Samt. helskinnbd. med rik gulldekor i rygg. Ytre fremre fals noe oppsprukket. Kapitéler reparerte. En dublett av sidene 211-214 i første del innsatt mellom s. 474 og 475 i andre del. Ingenting mangler. På forsatsbladet står det skrevet: ’Denne bog har tilhørt Biskop N. F. S. Grundtvig, og er kjøpt paa hans auction den 2. October 1873 af Torvald Strøm’. 4000,35. BUCH, W. H: Maidagen paa Fjeldet. En Sagnidyl. Arendal 1835. 61, (1 blank) s. Orig. omsl. Enkelte småhull i materiens første halvdel. Ryggen litt oppsprukket. Materien ren. Navn på foromslag. Wilhelm Henrik Buch, 1798-1890, prest og dikter. "...sagnidyllen "Maidagen paa Fjeldet", hvor han har sammenstillet en række telemarske sagn, delvis efter mundtlige beretninger, delvis efter Andreas Fayes nyutkomne "Norske Sagn"". (Francis Bull). Ikke hos Halvorsen. Tidlig Arendal-trykk. Trykket ved N. C. Halds trykkeri, stedets eldste. Det ble grunnlagt i 1832 av cand. theol. Nils Christian Hald (1808-96) og bokhandler Niels Mathias Aalholm (1811-94) med Lars Andreas Krohn (1813-95) som fagmann og faktor. Under redaksjon av de to første begynte her Vestlandske Tidende å utkomme 31. juli 1832. (s. 12-13 i Arnesen, Våre Provinstrykkerier 1813-1875, utgitt 1943. 750,-

5


24 FARVELITOGRAFIER TIL BIBELEN. 36. CHAGALL, MARC: Dessins pour la Bible. Verve - Nos 37-38. Drawings for the Bible. Text by Gaston Bachelard. 1. utgave. Paris 1960. Folio. Orig. dekorert (i farver) kartonert innbd. Corners slithly bumped, otherwise a very nice copy. Med 24 praktfulle, helsides farvelitografier (inkludert frontispiecen) samt 96 sort/hvitt reproduksjoner. Marc Chagall, 1887-1985, russisk-fransk maler av jødisk ætt. Chagall arbeidet fra omkring 1930 og resten av sitt liv med å billedlegge Bibelen - teknikkene veksler mellom maleri, grafikk og glassmaleri. Denne boken er en utvidet utgave av Verve 33/34 fra 1956. First edition. Original pictorial boards. With twenty-four colour full-page lithographs and 96 black and white reproductions. This double number of Verve contains the drawings on Biblical themes which he had not dealt with in his illustrations for the Bible reproduced in Verve 33/34 (1956). 15000,37. (CHRISTIAN VI) "MARIE": En Kjærlighedshistorje fra gamle dage. Andet tusind. Christiania [1896]. 269 s. Illustrert. Pent orig. rikt dekorert helsjirtingbind. En anelse mørket i ryggen. Meget pent eksemplar. Stempel (Ex Libris) på smusstittelblad. 300,38. CHRISTOPHERSEN, DIKKA THINN: En prestekones erindringer. Fra de unge dage i Finnmarken. 1. utgave. Kristiania 1902. 92 s. Dekorert orig. helsjirtingbd. Svakt skrapet ved kapitéler/hjørner. Meget pen. Navn på tittelbl. 750,39. COLLETT, R: Dyreliv i det nordlige Norge. Med (15) heliogravurer efter forfatterens photographier. Kristiania 1907. Folio. 50 s. Dekorert orig. helsjirtingbd. Bindet litt skrapet. Noen få pletter i materiens marger, ellers er materien pen og ren. Vedlagt signert brev fra R. Collett til 'Min kjære Schøyen' (ca. 20 linjer), datert Chr. 5/10-83. 1500,40. COUCHERON-AAMOT, W: Krigen i Østasien. Af...Med 51 Illustrationer og 1 Kart. Kristiania 1895. Stor 8vo. XVI, 299 s. Orig. rikt dek. helsjirtingbd. (grønt). Ryggen litt avskrapet, og svakt skrapet ved kapitéler/hjørner. Et pent eks. + medfølger (av samme forfatter): Fra den kinesiske mur til Japans hellige Bjerg. Skildringer fra Kina og Japan samt hjemreisen til Norge. Af... Med forfatterens portræt, 70 illustrationer, et kart og en planche i farvetryk og guld. Kristiania 1893. 8vo. XIV, 480 s. Orig. rikt dek. helsjirtingbd. (rødt). Ryggen litt falmet. Fremre indre fals oppsprukket. Noen få mini-pletter på bakdekkel, og et par smårifter i margen av en foldeplansje. Ellers et pent eks. Her er også orig. for- og bakomslag vedlagt, men disse er slitt og mangler endel biter. William Coucheron-Aamot, født 1868 i Stavanger, marineløitnant, forfatter og godseier (Veø i Romsdalsfjorden). Coucheron-Aamot var en ivrig beundrer av kinesiske forhold og institusjoner. I 1905 ble han av Romsdalsbladet 'Jordbrugeren' foreslått som kandidat til den ledige norske trone, under henvisning til hans kognatiske avstamning! 1000,41. DUUN, OLAV: Carolus Magnus. 1. utgave. 1928. 260 s. Orig. dek. helsjirtingbd. (blått). Svakt skrapet ved kapitéler/hjørner. + medfølger: Medmenneske. 1. utgave. Oslo 1929. 225 s. Orig. dek. helsjirtingbd. (rødt). Noe falmet i ryggen, ellers pen. + Ettermæle. 1. utgave. Oslo 1932. 8vo. 214 s. Orig. dek. helsjirtingbd. (rødt) med orig. foromsl. medbundet. Ryggen falmet, og bindet litt buet, ellers pen. + Ragnhild. 1. utgave. Oslo 1931. 8vo. 227 s. Orig. dek. helsjirtingbd. (rødt) med orig. foromslag medbundet. Ryggen falmet, og solstripe øverst på fordekkel, ellers et pent eks. (4 bøker). 1000,42. — : Gamal jord. Sogor frå Namdalen. 1. utgave. Kristiania 1911. 213, (3 blanke) s. Orig. omsl. Svake lesestriper, og ryggen litt brunet/skjoldet. Forøvrig et fint eks. Duuns 5. bok. Opplag 1.300 eks. Uvanlig. 750,6


43. — : Hilderøya. 1. utgave. Kristiania 1912. 220 s. Orig. omsl. Lesestriper. Ryggen noe brunet, og med et par smårifter ved nedre kapitél. Omslaget med noen mini-hakk langs nedre kant. Forøvrig et fast og fint eks. Duuns 6. bok. Opplag: 1500 eksemplarer. 600,44. — : Paa tvert. 1. utgave. Kristiania 1909. 272 s. Orig. omsl. Lesestriper. Ryggstripen noe brunet. Smårifter ved kapitélene. Et bra eksemplar. Duuns 3. bok. Opplag: 1000 eksemplarer. Uvanlig. 1000,45. DYBFEST, ARNE: Ira. 1. utgave. Kristiania 1891. 168 s. Orig. omsl. Uoppskåret. Omslaget hakket og med smårifter ved kanter. Materien meget pen. Arne Dybfest, 1869-92, rakk kun å gi ut tre bøker i sitt korte liv. '...Romanen ('Ira') har dekadansens viktigste kjennetegn, dragningen mot undergangen og forfallet. Ira har sitt navn fra latin, ira betyr vrede. Nattkvinnen med ene øye som hypnotiserer mannen med sitt fosforskjær, hører til vampyrene...' (Norges litteraturhistorie, bd. 4, Oslo 1975). 900,46. DAAE, LUDVIG: Norske Bygdesagn. Samlede af... Christiania 1870. 159, (1) s. Orig. rikt dekorert helsjirtingbd. (blått). Bindet litt skrapet ved ytre falser, og kapitéler/hjørner. Pen. Navn på friblad, og lite navn på forsatsblad. 750,47. (EBBELL, BENDIX OG CLARA THUE) Kvinden skabt af konen: Studie i Anledning af Student Hansens Bog: "Dette med Kjønnene". Kristiania 1904. 51 s. Orig. omsl. Enkelte brunpletter i materien. Omslaget svakt smusset. Denne boken er en parodi på 'Kvinden skabt af Manden / af en Kvinde' (dvs. Hulda Garborg) Vedlagt et lite portrett (på fotoplate) av Hulda Garborg, gjort av Otto Borgen i Bergen. 500,48. EGNER, THORBJÖRN: "Klattiklatt" ... tar atter fatt/med malerkost og malerspann/og denne gangen maler han/en bondegård på Hadeland. Malebok med bilder og vers av ... (1941). 4to. 14 s. Kombinert tittelblad og omslag. Et svært pent eksemplar. Klattitklatt-bok nummer 2. Sjelden. 2000,49. (EGNER, THORBJØRN) Jonas Skougaard. Med hyldest fra venner. 1972. (Bibliofilklubben). Leks. 8vo. Orig. omsl. Et nær perfekt eksemplar. Faksimiletrykk av en håndskrevet hilsen til Jonas Skougaard på hans sekstiårsdag. Teksten og illustrasjonene er tegnet av Thorbjørn Egner med helsides tegninger også av Chrix Dahl og Fredrik Matheson. Trykket i 100 eksemplarer. Dette er den sjeldne variant A, med illustrasjonene håndkolorert av Edvarda Lie. (Schiøtz/Ringstrøm 2006). 3000,50. ( — ) Jonas Skougaard. Med hyldest fra venner. 1972. (Bibliofilklubben). Leks. 8vo. Orig. omsl. To ubetydelige hakk i omslagets øvre kant, ellers et nær perfekt eksemplar. Faksimiletrykk av en håndskrevet hilsen til Jonas Skougaard på hans sekstiårsdag. Teksten og illustrasjonene er tegnet av Thorbjørn Egner med helsides tegninger også av Chrix Dahl og Fredrik Matheson. Trykket i 100 eksemplarer. Dette er variant C, med bare sort-hvitt illustrasjoner. (Schiøtz/Ringstrøm 2006). 1500,-

7


51. ( — ) Optegnelser efter A. E. Vang inneholdende to eventyr, seks sagn - samt et vers og en vise efter Langlegen. Med fire brev fra Vang til P. Chr. Asbjørnsen og med innledning av Reidar Th. Christiansen. 54, (5), (1 blank) s. Orig. omsl. i orig. kartonert kassett. Et meget pent eksemplar. Ded. fra 'illustratøren' (Thorbjørn Egner) til Chrix (Dahl) på fribladet. 'Denne boka er gitt til Jonas Skougaards 50-årsdag den 5. mars 1946, som en hyllest fra hans nærmeste bokkamerater'. Omslag og illustrasjoner er tegnet og skåret i tre av Thorbjørn Egner. Trykt i 200 eksemplarer. Thorbjørn Egner, 1912-1990, forfatter, tegner og grafiker. 4000,52. EGNER, THORBJØRN: 1-2-3. Telleboka. Tekst og tegninger av ...(En h bok). 1. utgave. (1943). 4to. 16 s. Komb. omsl. og tittelbl. Omslaget litt skrapet ved kanter, ellers et pent eks. Var. A. Uvanlig i fin stand. 1500,53. — : Bildebok for Per (Tandberg). (Utgitt i forbindelse med Per Tandbergs firtiårsdag den 16. november 1946. Trykt 'i smug hos Grøndahl & Søn i noen få eksemplarer (visstnok 70) og forsynt med biografiske litografier.'. 1. utgave. Liten 8vo. (2 blanke), 26, (3), (1 blank) s. Orig. illustrert (av Egner) kartonert bd. Ryggen Litt brunet, ellers meget pen. Tekst og originale farvelitografier av Thorbjørn Egner. 7500,54. — : Etterord eller en tale som ikke ble holdt. Illustrert med klipp fra fargetresnitt laget til boken "Hvitsymre i utslaatten". (1944). (Tilegnet Bordklubben). Liten 8vo. Orig. omsl. med ekstra bl. omslag. Blankt omslag med solstriper. Selve boken meget pen. Trykt i ca. 10 eksemplar, signert av Thorbjørn Egner i kolofonen. 10000,55. — : Hesten, kua og de andre. Bildebok med bilder og vers av ... (1945). Tverr-4to. Orig. pappomslag med farvetrykk. Omslaget med litt smuss, noen tusjstreker, og enkelte smårifter. Rift i ryggen ved nedre kapitél. Ett blad mangler en liten bit i margen. Materien ren og pen. Schiötz/Ringstrøm B. Omarbeidet utgave med 9 vers, førsteutgaven fra 1942 har 10 vers. 1000,56. — : Jumbo som dro ut i verden. Bilder og vers av... en h bok. 1. utgave. (1943). 4to. 16 upag. s. Gjennomillustrert i farver. Komb. illustrert (i farver) omsl. og tittelbl. Foromsl. med litt bruning i øvre del, ellers et usedvanlig rent og pent eks. 2800,57. — : Klattiklatt drar til negerland. Klattiklattbok nr. 4 av... 1. utgave. (1943). (En h-bok). 4to. 16 upag. s. Komb. omsl. (i farver) og tittelbl. Skjold i øvre del av foromslag. Et par mini-rifter i omslagets kant. Ellers pen. Noen få av tegningene er farvelagt. Sjelden. 2000,58. — : Klattiklatt i hjemmefronten. Klattiklattbok nr. 5 av... 1. utgave. (1945). (En h-bok). 4to. 15, (1) s. Illustrert, noe i farver. Komb. omsl. (i farver) og tittelbl. Mini-skjold helt i margen av foromslag, ellers et strøkent eksemplar! 3000,59. — : Lilleputt-bok nr. 1. Hva sier dyra? Bilder og vers av... 1. utgave. (1943). (en h bok). Liten 8vo. 16 upag. s. Gjennomillustrert i farver. Komb. illustrert omsl. (i farver) og tittelbl. Noen få mini-pletter på foromslag og i materien. Ellers meget pen. 2000,60. — : Lilleputt-bok nr. 2. Lekene mine(,) bilder og vers av... 1. utgave. (1943). (en h bok). Liten 8vo. 16 upag. s. Gjennomillustrert i farver. Komb. illustrert omsl. (i farver) og tittelbl. Et svært pent eksemplar. 2000,8


61. — : Lilleputt-bok nr. 3. "Svarten". Av... 1. utgave. (1943). (en h bok). Liten 8vo. 16 upag. s. Gjennomillustrert i farver. Komb. illustrert omsl. (i farver) og tittelbl. Svake bretter i et par hjørner av omslag, og et par sider svakt smusset. Pen. 2000,62. — : Lystige historier. Tresnitt av Thorbjørn Egner. (12 originale tresnitt av Thorbjørn Egner med korte klipp fra P. Chr. Asbjørnsens tekster. Med en innledning av Egner). 1943. (Privattrykk). Folio. 40 upag. s. Original dekorert mappe. Meget pent eks. ""Lystige Historier" er Bordklubbens annen publikasjon, utgitt i september 1943. Illustrasjonene er alle skåret i tre og overført direkte til papiret av kunstneren selv. Det er, så vidt Bordklubben vet, første gang originale fargetresnitt blir benyttet i norsk bokkunst. Mappen inneholder tilsammen tolv tresnitt, hvorav de fire er innfelt i teksten. Boktrykkerarbeidet er utført av Grøndahl & Søn. Skriften er Cochin Mittel og papiret er trefri matt elfenbenkartong. Mappen er utgitt i femti nummererte eksemplarer hvor hvert enkelt tresnitt er nummerert og signert av kunstneren.". Dette eksemplar er nummerert 13/50. Samtlige tresnitt er merket således og signert av Egner. I tillegg med ded. fra Thorbjørn (Egner) på innsiden av mappens 'foromslag': 'Til Edvarda & Björn, med hilsen fra...', datert 13/10-43. 38000,63. — : Malermester Klattiklatt dypper kosten og tar fatt. Malebok med vers og bilder av... Klattiklatt-bok nr. 1. en h bok. 1. utg. (1943). 4to. 16 s. Kombinert tittelblad og omslag. Et svært pent eksemplar. 2000,64. — : Malermester Klattiklatt gjør vinter til sommer. Tegne- og malebok. Klattiklatt-bok nr. 3. en h bok. 1. utg. (1943). 4to. 16 s. Kombinert tittelblad og omslag. Et svært pent eksemplar. 1500,65. — : Min egen malebok. Tillegg til Klattiklatt-bøkene. U.å. (En h-bok). 4to. Orig. omsl., tegnet av Egner. (Ellers blanke sider). Smale solstriper ved foromslagets øvre, samt bakomslagets øvre og nedre kant. To skraper på bakomslag. Pen. 1000,66. — : Nye viser fra barnetimen. Illustrert av forfatteren. 2. utgave. 1953. 56 s. Orig. illustrert kartonert bd. Nedre del av ryggstripen litt oppsprukket. Svake skjolder på fordekkel. Materien pen. 400,67. — : Odd-ysseen. Tilegnet Odd på firtiårsdagen 28. mars 1944. (Boken er utgitt av Dunder). Liten 8vo. 29, (4) s. Orig. pappbind med titteletikett trykket i grønt. Bindet litt skrapet ved kanter/hjørner, ellers et pent eks. Bokutstyr og tekster av Thorbjørn Egner. "Dette er en bibliofilutgave av Homers Oddyssen som beretter om helten Odd-ysseus' liv etc. gjennom firti år, hans møte med den skjønne Penenønne, om hans oppstigen på Olympen og andre topper og det ene med det andre, ganske fritt oversatt fra spartansk". 4000,68. — : Stormen. 1. utgave. 1946. 153, (2), (1 blank) s. Illustrert av forfatteren. Orig. illustrert kartonert bd. med sjirtingrygg. Pent eksemplar. Type A. Med mellomblå sjirtingrygg og 10 vannrette streker på ryggen. 750,69. — : Truls og Kari. En liten bok for store og små. (Tekst og tegninger) av... 1. utgave. (1941). (Halvorsens Bokhandel). Stor 8vo. 16 upag. s. Komb. omsl. og tittelbl. Et svært pent eksemplar. 2000,-

9


70. — : Truls og Kari. I den store digre skauen. (Tekst og tegninger) av... 1. utgave. (1942). (en h bok). Leks. 8vo. 16 upag. s. Komb. omsl. og tittelbl. Et svært pent eksemplar. 2000,71. — : Truls og Kari. Kommer til den store byen (Tekst og tegninger) av... 1. utgave. (1941). (en h bok). Stor 8vo. 16 upag. s. Komb. omsl. og tittelbl. Et svært pent eksemplar. 2000,72. ( — ) JUST, CARL OG BJØRN MØRCK: Bibliofilklubbens medlemmer i de første femti år. 1922-1972. 1972. 62 s. Orig. omsl. Meget pent eksemplar! Bokarrangement og illustrasjoner ved Thorbjørn Egner. Trykket i 250 eksemplarer. 400,73. ( — ) KINCK, HANS E: Hvitsymre i utslaatten og tre andre noveller. Originaltresnitt av Thorbjørn Egner. 1944. (Privattrykk). Folio. 74, (6) s. Bundet i et elegant gulldekorert skinnbind med orig. omslag og ryggstripe medbundet. Et svært attraktivt eksemplar. Bibliofilutgave utgitt av Bordklubben. 12 originale farvetresnitt, skåret og trykt av Thorbjørn Egner. Fremstillet i hundre nummererte eksemplarer. Signert av Egner i kolofonen. Dette eksemplar har nummer 45. Sundseth 290. Et høydepunkt i norsk illustrasjonskunst. 13000,74. ENGELBRETS-DAATTER, DOROTHE: Siælens Sang-Offer. Indeholdende Endeel Gudelige Psalmer Tillige med Morgen og Aften-Sukke Til Hver Dag i Ugen, Samt Hendes Andægtige Taare-Offer For Bodfærdige Syndere. Kiøbenhavn 1782. (36), 195, (11) + (24), 110, (16) s. Frontispiece (kobberstukket portrett) mangler, og er innsatt i faksimile. Med 4 tresnitt i bokens del II ('Taare-Offer'). Samtidig skinnryggbd. Deklene har slitasje. Lite hakk ved øvre kapitél, forøvrig et fast og bra eks. Trykket tekst innklebet på forsatser. Da Dorothe Engelsbretsdatter (Bergen 1634-1716) utga 'Sjælens sang-offer' i 1678 hos Mickel Thommesøn i Christiania var dette den første bok av en norskfødt forfatter som ble trykket i Norge. Forfatteren har selv fortalt at det bare ble trykket noen få eksemplarer av førsteutgaven, og i dag eksisterer det så vidt vi vet ikke lenger noen eksemplarer av denne. En ny utgave ble gitt ut av Thommesøn, samt en annen i København, begge dog uten Engelbretsdatters samtykke. Den legitime annenutgave kom i 1681 og av denne kjennes tre eksemplarer. I 1685 kommer femte utgave, en radikal revisjon; samt hennes nye bok 'Taare-Offer'. 5000,75. ENGSTRÖM, J: Resa genom Södra Lappland, Jemtland, Trondhem och Dalarne, år 1834. III. Calmar 1835-36. (4),124,54 + (2),130 s. Bundet i et elegant samt. skinnryggbd. med rik gulldekor i rygg. Alle omslag medbundet bakerst. Topp gullsnitt. Hakk ved nedre kapitél, og litt skrapet ved hjørner. Første tittelblad med rift (fint reparert). Omslagene og noen få sider litt plettet. Et attraktivt eksemplar. Schötz I & II 306. Værdalen - Levanger - Tr. hjem - Røros Fæmund. 2000,76. FALKBERGET, JOHAN: Eventyrfjeld. Historier for barn. (1. utgave). Kristiania 1916. (6), 86 s. Orig. illustrert kartonert bd. med sjirtingrygg. Svak skjold i marg av de siste par sider. Bindet med slitasje, og deklene med noe 'utflytende' farver, med små rester av oppklebet lapp (?) på bakdekkel. Eksemplaret, tross noen lyter, er solid, og materien ren. Navn og stempel (Ex Libris), samt et lite merke innklebet på forsatsblad. Boken er et opptrykk av 'Eventyr' fra 1913, men med et lite tillegg og et lite fradrag i teksten. Omslaget tegnet av Arnold Thornam. Svenne I, s. 32. Uvanlig. 500,-

10


77. — : Nattens brød. Kjærlighets veier. 1. utgave. 1959. 521, (4), (3 blanke) s. Orig. helsjirtingbd. Bakdekkel svakt smusset, og bindet litt skrapet ved kanter/hjørner. Ellers et pent eksemplar. Med ded. på forsatsblad fra Johan Falkberget til 'Rådmann Sverre Størstad og fru med al min takk for ditt vennskap fra vår ungdom!', datert 26/10-59. Også vedlagt et trykket hilsningskort fra Anna og Johan Falkberget. 1500,78. — : Runer på fjellveggen. Sagn og fortellinger. 1. utgave. 1944. 375, (1 blank) s. Orig. granitolryggbd. Bakre indre fals helt løs, fremre indre fals intakt. Bindet er slitt, men helt. Ded. på forsatsblad fra J. F. (Johan Falkberget) til Sverre Størstad: '...en takk for den gang du hjalp meg selge disse tingene. Det skal aldri glemmes!'. 1200,79. FÖLSCH, EDWARD GUSTAF: Resa i Norrige år 1817. Strengnäs 1818. (10), 239, (1) s. Pent senere kartonert bd. med tittelfelt i skinn, og tittel i gull. Svak skjold i nedre hjørne av de siste ca. ti sidene. Ellers er materien helt ren. Et pent eksemplar. Ex Libris på forsats. Schiötz 352,I* Svinesund - Fredrikshald - Chria. - Ringerike - Fillefjeld - Sogn - Bergen - Stavanger Sørlandsbyene - Vestfold - Drammen - Kongsberg - Chria. - Hedemarken - Dovre - Trondheim - Stjørdalen. 1500,80. FOSSE, JON: Medan lyset går ned og alt blir svart. Rosendal 2010. 38 s. Orig. omsl. Et meget pent eksemplar. Trykt opp i 10 nummererte og signerte eksemplar. Dette er nr. 10. Signert av Jon Fosse på tittelblad. Omslag: Ingvar Pettersen. 6000,81. — : Sov du vesle barnet mitt. Rosendal 2009. 31 s. Orig. omsl. Et meget pent eksemplar. Trykt opp i 10 nummererte og signerte eksemplar. Dette er nr. 02. Signert av Jon Fosse på friblad. Omslag: Gaute Haugland. 6000,82. — : Ylajali. Etter Knut Hamsuns roman Sult. U.st. 2007. 96 upaginerte s. Orig. omsl. Et meget pent eksemplar. Denne utgåva av Ylajali er nummer VI av 10 eksemplar nummerert frå I-X og signert av Jon Fosse i kolofonen. Omslag: Gaute Haugland. 6000,83. (FOSSE, JON) LORCA, FEDERICO GARCIA: Blodbryllup i ein versjon av Jon Fosse. U.st. 2007. 145, (1) s. Orig. omsl. Meget pent eksemplar. Jon Fosse sin versjon av Blodbryllup er trykt i 10 eksemplar, nummerert frå I-X. Dette er bok nr. VII, signert av Jon Fosse i kolofonen. Omslag: Gaute Haugland. 6000,84. ( — ) SOFOKLES: Døden i Teben. U.st. 2008. 155, (3) s. Orig. omsl. Et meget pent eksemplar. Jon Fosse sin versjon av Døden i Teben er trykt i 10 eksemplar nummerert frå I-X. Dette er eksmplar nr. VI. Signert og datert 'Jon Fosse Bergen, 19.8.2008' på forsatsbladet. Omslag: Gaute Haugland. 6000,85. FRIIS, J. A: Tilfjelds i ferierne eller Jæger- og Fiskerliv i Høifjeldene. Med et Kart og 12 illustrationer. 2den noget forøkede Udgave. Kristiania 1887. Liten 8vo. (4), 372 s. Illustrert smusstittelbl. Foldet kart. Solid samt. skinnryggbd. med gulldekor i rygg. Litt skrapet på skinnet. Kartet har en liten rift i marg. Pent eksemplar. To stempler på forsatsblad (Ex Libris Chr. Schaaning). 750,86. (GARBORG, ARNE) Fotoplate med portrett av Arne Garborg, laget av Horbech, Carl Johans Gade. Format: ca. 16 x 9 cm. På portrettsiden har Arne Garborg skrevet 'Til Fr. Signe Grev Dahl, juleaften 1902'. 750,11


87. GARBORG, ARNE: Den burtkomne Faderen. 1. utgave. Kristiania 1899. (2 blanke), (4), 118, (4 blanke) s. Orig. dek. helsjirtingbd. (brunt). Svakt skrapet ved kapitéler, forøvrig et svært pent eksemplar. Navn på friblad. 1200,88. — : Forteljingar og Sogur. 1. utgave. Kristiania 1884. (2 blanke), (6), 258 s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (rødt). En anelse falmet i ryggen. Et usedvanlig pent eksemplar. 3000,89. — : Heimkomin Son. 1. utgave. Kristiania 1908. (4), 191, (1 blank) s. Orig. dekorert (burgunder) helsjirtingbd. Litt skrapet ved kapitéler/hjørner. Enkelte blader svakt smusset. Fint eksemplar. Hilsen på smusstittelblad. 1200,90. — : Læraren. Eit spel i fem vendingar. 1. utgave. Kristiania 1896. (2 blanke), 227, (3 blanke) s. Orig. dek. helsjirtingbd. (mørkeblått). Bindet litt skrapet ved kanter/kapitéler. Sjelden i originalbind i så fin stand. 3000,91. (GARBORG, HULDA) Fotoplate med portrett av Hulda Garborg, laget av Horbech, Carl Johans Gade. Format: ca. 16 x 9 cm. På baksiden har Hulda (Garborg) skrevet en hilsen til Signe (Grev Dahl): 'Tak for dengang det var lys i løgte. Der Teufel [...] dom som sløkt'a'. Denne er datert 28.10.03. 750,92. GILL, CLAES: Fragment av et magisk liv. Dikt. Illustrert av Kai Fjell og Rolf Rude. 1. utgave. 1939. 63, (1 blank) s. Orig. sjirtingryggbd. med finerpermer. Side 33-34 med en rift i øvre kant. Litt skrapet ved kapitéler/ytre falser, ellers et usedvanlig rett og pent eks. Debut. Av denne bok er trykket 100 ekspl. nummerert fra 1-100. Dette er nr. 8. Signert av Claes Gill i kolofonen. Dessuten med ded. fra Claes Gill til Lillemor von Hanno på smusstittelblad: '...kunne noen av disse vers gi deg den noe av den glede du har gitt din venn...'. 3500,93. GLØERSEN, KRISTIAN: Streiftog. Lidt af hvert fra jagten og naturen. Af... Kristiania 1897. (2 blanke), (4), 159, (1 blank) s. Orig. rikt dekorert helsjirtingbd. Noen få sider litt smusset. Bindet litt skrapet. Fint eksemplar. Hilsen på friblad. 1000,94. GRAVE, IMMANUEL CHRISTIAN: Nationale fortællinger for den norske bondestand. Af... provst og sognepræst til Saude i Thelemarken. Tredie oplag. Christiania 1858. 236 s. Samt. skinnryggbd. med gulldekor i rygg. Bindet noe skrapet ved kanter. Hilsen på fribl. 500,95. GULBRANSSEN, TRYGVE: Og bakom synger skogene. Noen historier fra 1760-årene til frem mot 1810. Tredje tusen. 1933. 276 s. Orig. dek. hellerretsbd. Ryggen noe bleket. Skjold i ytre marg av de siste ca. 50 sidene. På deler av disse 50 sidene går skjolden litt inn i teksten. Lang signert ded. (8 linjer) fra Trygve Gulbranssen på forsatsblad: '...Selv i stive funkis-stuer, med moderne varmekilder, romantikk og stemning luer fra kaminers bjørke-ilder - og fra byens jernbetong drar vi ut der skogen sviver. Er det tidens stål-jargon som oss mot kontraster driver?'. 1500,-

12


INTERESSANTE TIDLIGE HAMSUN-BREV, HÅNDSKREVET DIKT, OG 'ERINDRINGER'. 96. HAMSUN, KNUT: 4 egenhendige brev fra Knut Hamsun. De 3 første er stilet til Nikolai Frøsland. Brev I: [Nordre Aurdal 27.10.1884]. 4 sider, og 78 linjer. Brevet er et fragment. Skrevet på to stykker brevpapir som her er fint satt sammen. Noen linjer med blå understrekning. Brev II: datert Nordre Aurdal Valders 8/1 [1885]. 4 sider, og 78 linjer. Arkene med hull i marger etter hullemaskin. Noen få bokstaver er berørt av dette. Arkene fint forsterket langs 'bretten'. Brev III: datert N. Aurdal 19. jan 1886. 4 sider, og 90 linjer. Fint forsterket langs papirets 'bretter'. Noen huller fra hullemaskin langs margen. Dette berører såvidt én bokstav. Det fjerde brevet er stilet til 'Hr. Torheim', og datert Nørholm, 11/2.44. 8 linjer. Til dette brevet hører: 3 tettskrevne (på ene siden) ark i Hamsuns hånd. 69 linjer. Disse består av erindringer knyttet til Nils Frøysland, som Hamsun ble kjent med da han i sin ungdom oppholdt seg en tid på Toten. Dessuten medfølger (uten tilknytning til brevene): Dikt i Hamsuns hånd, med tittel: 'Ødets Hav'. Diktet består av 6 strofer, hver med 4 verselinjer. Arket med 4 hull i marg (berører ikke teksten), og noen mindre rifter i 'brettene'. Brev II-IV, og sidene med erindringer, er signert. Brev I og diktet er usignert. Vedlagt: helside fra Oppland Arbeiderblad Lørdag 7. april 1979. Oppslaget omhandler Hamsuns tid på Toten, hvor han arbeidet ved statens veganlegg. '...For 100 år siden var Knut Hamsun vegarbeider på Toten [...] Da den meget omstridte Knut Hamsun hadde sultet seg gjennom vinteren 1978/79 (sic!) i Kristiania, var alle hans eiendeler hos pantelåneren [...] Hos Frøisland i Torpa lånte han penger så han kom seg til Amerika...'. Brev I: '...Hvor tungt er det ikke at være nødt til at ræddes for Folk! Du har ingen idé om den sjælelige Smærte dette Tryk øver. Du har væl aldrig været ræd nogen. Hei - og saa din mor! Herre Gud for et Menneske! Havde jeg haft slig Mor, Nikolai, saa skulde da Evnen, som delvis dræptes i min Opdragelse, have gjort mig til noget udmærket!...' Brev II: 'Min ven! jeg har netop modtaget Dit brev paa Grund af at jeg netop nu er hjemkommen fra en Tur til Kristiania. Jeg var derned igjen for om muligt at ordne fremtidige forbindelser. Det gaar ikke glat...'. Brev III: '...Unnskyld dette brev. Saa stygt, saa svinesjofelt. Sagen er, jeg har skrevet mig ud, og jeg eier ikke længer et eneste anslaaende Ord, ikke en eneste brugbar Ide til et brev...'. Brev IV: Hr. Torheim, Jeg skrev disse linjer [erindringene om Nils Frøisland] for lenge siden, dvs. straks jeg fik Deres, men jeg hadde ingen til at skrive dem af for mig, tilslut maatte jeg til det selv. Jeg har saa ondt for at skrive, maa bruke begge hender. Min ortografi er forældet nu, De maa bare bruke deres egen, hvis de trykker mit Brev...'. Første strofe av 'Ødets Hav' går slik: 'Der lurer et Øde bag alle Tanker! / Grændserne viger, og Sjælen forfølger / de vigende Linjer, indtil de dølger / sit sidste lysspor i Ødets Hav'. 'Erindringene' begynner slik: 'Hvis jeg nu visste hvad Aar det var saa vilde jeg begynde med det, men jeg husker ikke aarstal. Men det var ialfald da jeg var grusskriver ved et Veianlæg paa Toten. Det var i unge dager, i de sorgløse Dager, jeg var kanske ikke tyve Aar. Her paa Toten traf jeg Nils Frøysland [...] Vi blev bare to nætter og en Dag paa Frøysland, saa maatte vi tilbake igjen til Toten. Min gode Ven Nils hadde utrettet sit Erend, sa han. Men Erendet hans var nok ene og alene det at han hadde snakket med sin Mor om Reisepenger for mig til Amerika. Det hadde han gjort av sig selv, jeg visste ikke noget om det. Slik var Nils Frøysland [...] Jeg var mangen gang blit hjulpet i Ungdommen, jeg vet ikke hvorfor. Men slik som mor Frøysland tok det var uvant for mig og jeg glemmer det aldrig - det var ikke til at glemme. Da hun gav meg Haanden til Farvel sa hun de Ord: Skal jeg faa hjelpe Dem? Det var som om jeg gjorde hende en Tjeneste.' Brev I-III finnes i Næss bd. I, Oslo 1994, som nr. 27, 29 og 34. Brev IV ikke i Næss. Hamsun staver både Nils Frøyslands for- og etternavn forskjellig fra gang til gang. Inkonsistensen er bevart i katalogteksten og i Hamsun-sitatene. 200000,97. HAUKENÆS, TH. S: Midnatssolens Rige. Skildringer af Naturen, Folkelivet og Historien i Nordlands, Tromsø og Finmarkens Amter. Med Forfatterens Portræt i Finnedragt. Bergen 1899. VIII, 573, (3 blanke) s. Fint samtidig skinnryggbd. med fem opphøyde bånd og gulldekor i rygg. Begge omslag er medbundet. Liten plett på foromslag, som også har en brett. Svakt falmet i rygg. Et attraktivt eksemplar. Navn på tittelblad. Stempel (Ex Libris) på portrettets verso. Uvanlig, spesielt i denne tilstand. 1200,13


98. HERRE, BERNHARD: En Jægers Erindringer. Tegninger og Udstyr af Torleif Rud. Femte utgave. 1925. (8), 147, (1 blank) s. Portrett. Orig. dekorert helskinnbd. med blankt omslag. og orig. foromslag medbundet. Omslagsryggen skjoldet/brunet, og omslaget med enkelte minirifter. Et meget pent eksemplar. Stempel (Ex Libris) på smusstittelblad. Nr. 280 av 900 trykte eksemplarer. Supplementet fra side 97 består av Leif Amundsen: 'Bernhard Herre og hans forfatterskab' og 'Anmerkninger'. Bernhard Mogens Herre, født i 1812 i København, men kom som barn til Kristiania. Ble venn med P. Chr. Asbjørnsen. Fra tid til annen hjalp Herre også til med å samle inn eventyr. Han døde i 1849 etter et vådeskudd under en jaktutflukt. Asbjørnsen og Welhaven gikk igjennom hans etterlatte papirer og fikk utgitt 'En Jægers Erindringer'. Sundseth 997. 2500,99. HOLBERG, LUDVIG: Peder Paars. Et comisk Heltedigt af...Udgivet ved A. E. Boye. Andet Oplag. Kiøbenhavn 1832. XXXX, 310 s. Samt. kartonert bd. Materien ubeskåret. Ryggen slitt, men fortsatt fast. Materien ren. Skougaards eksemplar. 900,100. HUMBOLDT, AL. DE: Vues de Cordilléres et des monuments des peuples indigénes de l'Amerique. I-II. Avec 19 planches, dont plusieurs colorées. Paris 1816. 392 + 411 s. 19 flotte plansjer, til dels i farver. Bundet i to samt. kartonerte bind (røde) med gulldekor i rygg. Noen hjørner litt støtt. Noen sider/plansjer med svak bruning. 1500,101. HVALFANGSTEN. Dens historie og Mænd. Under redaktion av G. Sørensen. 1912. 4to. 126, (2) s. XXVI sider med oversikt over 'Firmaer i forbindelse med hvalfangsten'. Dessuten XVIII sider med annonser. Rikt illustrert. Med foldekart hvor norske hvalfangststasjoner verden over er avmerket. Dekorert orig. helsjirtingbd. Bindet litt skrapet ved kapitéler/hjørner. Pent eksemplar. Navn (i blyant) på portrettets verso. 800,102. IBSEN, HENRIK: Bygmester Solness. Skuespil i tre Akter af... 1. utgave. København 1892. (Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn). Græbes Bogtrykkeri.). (2 blanke), (8), 220, (2 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (rødt). Helt gullsnitt. Silkesnor intakt. Ryggen litt falmet. Et pent eksemplar. Navn (i gammel hånd) på smusstittelblad. Utgitt den i Kristiania den 12. desember 1892 og i København den 14. desember 1892, i et opplag på 10000 eksemplarer. 2000,103. — : Bygmester Solness. Skuespil i tre Akter af... 1. utgave. København 1892. (3 blanke), (7), 220, (2 blanke) s. Orig. dekorert helshirtingbd. (grønt). Helt gullsnitt. Svakt skrapet ved kanter/hjørner, ellers meget pen. Diskret navn (i gammel hånd) på friblad. Bindvariant A (Schiøtz/Ringstrøm, 2006). 2000,104. — : En Folkefiende. Skuespil i fem Akter. Af... 1. utgave. København 1882. (Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn). Græbes Bogtrykkeri). (2 blanke), (4), 219, (3 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (rødt). Helt gullsnitt. En anelse falmet i ryggen, ellers et pent eksemplar. Bindvariant A. Dette eksemplaret har tittelblad bundet før smusstittelblad. Tekstvariant A, uten '?' på nederste linje side 87. (Schiøtz/Ringstrøm 2006). 2500,105. — : Et dukkehjem. Skuespil i tre akter. Af... 1. utgave. København 1879. (Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn). Græbes Bogtrykkeri.). (2 blanke), 180, (2 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (grønt). Helt gullsnitt. Silkesnor intakt. Bindet noe skrapet ved kapitéler / ytre falser. Noen få blader ubetydelig plettet. Pent eksemplar. Bindvariant A. Boken ble utgitt den 4. desember 1879 i et opplag på 8000 eksemplarer. Uvanlig i 1. utgave i slik fin stand. 3000,14


106. — : Fruen fra Havet. Skuespil i fem Akter. Af... 1. utgave. København 1888. (2 blanke), (4), 223, (3 blanke) s. Orig. dekorert helshirtingbd. (grått). Helt gullsnitt. Silkesnor intakt. En anelse falmet i ryggen, og litt skrapet ved kapitéler/kanter. Forøvrig et pent eksemplar. 2000,107. — : Gengangere. Et Familjedrama i tre Akter af... 1. utgave. København 1881. (Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn). Græbes Bogtrykkeri). (2 blanke), 164, (2 blanke) s. Forlagets grønne dekorerte helsjirtingbind. Helt gullsnitt. Silkesnor intakt. Litt skrapet ved kapitéler/ytre falser. Forøvrig et meget pent eksemplar. Bindvariant A. Opplag 10000 eksemplarer. 3000,108. — : Hedda Gabler. Skuespil i fire akter af... 1. utgave. København 1890. (2 blanke), (4), 236, (2 blanke) s. Forlagets dekorerte helshirtingbd. (brunt). Helt gullsnitt. Silkesnor intakt. Bindet litt skrapet ved kanter/kapitéler. Noen blader med enkelte mini-pletter. Et pent eksemplar. 2500,109. — : John Gabriel Borkman. Skuespil i fire Akter. 1. utgave. København 1896. (8), 245, (3 blanke) s. Orig. dekorert helshirtingbd. (grønt). Helt gullsnitt. Silkesnor intakt. Et meget pent eksemplar. 2000,110. — : Kejser og Galilæer. Et verdenshistorisk skuespil af... 1. utgave. København 1873. (Forlagt af Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel). Thieles Bogtrykkeri.). (2 blanke), 512, (2 blanke) s. Forlagets mørk lilla og rikt gulldekorerte helshirtingbd. Helt gullsnitt. Smusstittelblad mangler. Bindet noe skrapet ved kapitéler/kanter, ellers et usedvanlig friskt eksemplar. Meget vanskelig å finne i slik fin stand, mye på grunn av bokens tykkelse. Dette er dessuten den meget sjeldne variant A, med helt gullsnitt. (Schiøtz/Ringstrøm 2006). 4000,111. — : Lille Eyolf. Skuespil i tre Akter af... 1. utgave. København 1894. (Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) Græbes Bogtrykkeri). (3 blanke), (7), 184, (2 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (gulhvitt). Helt gullsnitt. Silkesnor intakt. Pen! Navn på smusstittelblad. 2000,112. — : Når vi døde vågner. En dramatisk epilog i tre akter af... 1. utgave. København 1899. (1 blank), (7), 202, (2 blanke) s. Orig. dekorert helshirtingbd. (mørk rød). Helt gullsnitt. Svakt skrapet ved kapitéler/ytre falser, ellers et meget pent, 'sprakende' eksemplar. Silkesnor intakt. Tekst-variant B. 2000,113. — : Samfundets Støtter. Skuespil i fire Akter. Af... 1. utgave. København 1877. 211, (1 blank) s. Nytt kartonert bd. med skinn tittelfelt og ryggtittel i gull. Med ryggstripe og begge omslag medbundet. Toppsnitt stusset, ellers ubeskåret. Småbretter i omslag, og noen sider småplettet. Ellers et pent eks. Tekstvariant B med 'du' på side 211. 1500,114. — : Vildanden. Skuespil i fem Akter af... 1. utgave. København 1884. (Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn). Græbes Bogtrykkeri.). (4), 244 s. Bundet i et nytt marmorert kartonert bd. med skinn tittelfelt og tittelskrift i gull. Med begge omslag medbundet. Toppsnittet stusset, ellers ubeskåret. Eksemplaret er nær som nytt. Utgitt i København og Kristiania den 11. november 1884 i et opplag på 8000 eksemplarer. 1500,-

15


115. JOHANSEN, HJALMAR: Selv-anden paa 86 14´. Optegnelser fra den norske polarfærd 1893-96. Med et kart samt illustrationer efter fotografier og tegninger af S. Segelcke. 1. utgave. Kristiania 1898. XVI, 366, (2 blanke) s. Foldet kart. Orig. dekorert helsjirtingbd. (Grønt). Ryggen litt avskrapet ved nedre kapitél. Bakdekkel svakt smusset. Et pent eksemplar. 1800,116. JONSSON, TOR: Berg ved blått vatn. 1. utgave. 1946. 4to. 102, (2 blanke) s. Orig. omsl. Svake bretter i deler av materiens hjørner, ellers pen. Forfatterens 2. diktsamling. 750,117. — : Ei dagbok for mitt hjarte. 1. utgave. 1951. 91, (1), (2 blanke) s. Orig. omsl. Omslaget svakt brunet i ryggen og mot kantene, som også er svakt skrapet/hakket. Jonsson ga kun ut tre diktsamlinger i løpet av sin korte levetid. Dette er den fjerde, som kom posthumt. Omslag av Kjell Aukrust. 500,118. — : Jarnnetter. 1. utgave. 1948. 100 s. Orig. omsl. Omslaget litt løst i ryggen ved øvre kapitél, og litt skrapet/brettet ved kanter. Ellers pen. Jonssons 3. diktsamling. 500,119. — : Mogning i mørkret. 1. utgave. 1943. (Noregs Boklag). 66 s. Orig. omsl. Meget pent eksemplar. Debut. Uvanlig. 900,120. — : Siste stikk. Skodespel i ei akt. 1951. 32 s. Orig. omsl. Pen. Uvanlig. + medfølger av samme forfatter: Nesler. Oslo 1950. 106 s. Omslaget litt slitt og løsnet fra materien. + Nesler. Ny samling. Oslo 1952. 136 s. Ryggen bleket, ellers pen. 750,121. JÆRN, ALB: Og så kom befrierne. Utdrag av min dagbok gjennom fem år. 1945. 4to. Upaginert. Rikt illustrert med tresnitt av forfatteren. Orig. omsl. Omslaget litt hakket/brettet ved kanter. Ryggen litt skjoldet. Materien pen. Ett av 200 nr. eksemplar, datert 17 mai 1945 og signert av Alb. Jærn. 500,122. KIELLAND, ALEXANDER L: Betty's Formynder. Lystspil i fire Akter. 1. utgave. Kjøbenhavn 1887. (2 blanke), 123, (3 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (grønt). Silkesnor intakt. Bindet litt skrapet ved kapitéler/ytre falser. Deler av materien litt brunplettet. Navn på tittelblad. 1200,123. — : Fortuna. Roman. 1. utgave. Kjøbenhavn 1884. (2 blanke), 317, (3 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (grønt). Silkesnor intakt. Bindet noe skrapet ved kanter/hjørner. Et fint eksemplar. Navn på smusstittelblad. 1500,124. — : Håndskrevet signert brev. 5 linjer. Datert Stavanger den 9de august 1900, og stilet til Stavanger Handelsstands Forening: 'Jeg tillader mig herved at aflægge min [...] tak for indbydelsen til Festmiddagen den 8de, som jeg desværre maatte gjöre afkald paa af helbredshensyn. Ærbødigst...' Brevearket er lagt i den trykkede menyen fra middagen hvor Kielland altså var blant de inviterte. Menyen er datert 8de august 1900. Menyen er brettet, og har en rift i deler av denne bretten. 1500,125. — : Jacob. Roman. 1. utgave. Kjøbenhavn 1891. (2 blanke), (4), 271, (3 blanke) s. Forlagets dekorerte helsjirtingbd., (brunt). Bindet litt skrapet, forøvrig et pent eksemplar. 1200,-

16


126. — : Nye Novelletter. Af... 1. utgave. Kjøbenhavn 1880. (2 blanke), 128 , (2 blanke) s. Forlagets. dekorerte helsjirtingbd. (brunt). Rødt snitt. Silkesnoren intakt. Bindet noe skrapet ved ytre falser og kapitéler. Antydning til sprekk i fremre indre fals. Pent eksemplar. Ex Libris (Arvid Østby) på forsats. 1500,127. — : Omkring Napoleon. 1. utgave. København og Kristiania 1905. (2 blanke), (8), 468, (2 blanke) s. Orig. rikt dekorert helsjirtingbd. Silkesnor intakt. Bindet med et par ubetydelige pletter, forøvrig et meget pent eksemplar. 1200,128. — : Professoren. Komedie i fire Akter. 1. utgave. Kjøbenhavn 1888. (2 blanke), 143, (3 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (brunt). Silkesnor intakt. Bindet litt skrapet. En ørliten bit avrevet forsatsblad langs øvre marg. Fint eksemplar. 1200,129. — : Sankt Hans Fest. Fortælling. 1. utgave. Kjøbenhavn 1887. (2 blanke), 189, (3 blanke) s. Orig. dek. helsjirtingbd. (gult). Bindet litt skrapet ved kanter, ellers pen. 1200,130. — : Tre Par. Lystspil i 3 Akter. 1. utgave. Kjøbenhavn 1886. 180, (2 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (brungrått). SIlkesnor intakt. Bindet noe skrapet ved kanter/kapitéler. Materien pen. Mangler friblad. 900,131. KIELLAND, ALEXANDER L.: Gift. Roman. 1. utg. Kjøbenhavn 1883. (8), 295, (1) s. Forlagets dekorerte helshirtingbind (blått) med rødt snitt. Noe skrapet ved kapitéler/hjørner/ytre falser, og litt mørknet/falmet i rygg. Svak i bakre indre fals. To navn og en hilsen på friblad. Opplag: 1000 eks. Vanskelig å finne i god stand, fordi den gjerne ble "lest istykker". 1500,132. KINCK, HANS E: Fru Anny Porse. 1. utgave. Kristiania 1900. (4), 298, (2 sider annonser) s. Meget elegant noe senere skinnryggbd. med skinn hjørner og marmorerte dekler. Vignetter i gull på rygg, hvor det også er forfatter- og tittefelt i gull. Med begge omslag og ryggstripe medbundet. Et svært pent eksemplar. 600,133. — : Gammel jord. 1. utgave. Kristiania 1907. 226 s. Meget elegant noe senere skinnryggbd. med skinn hjørner og marmorerte dekler. Vignetter i gull på rygg, hvor det også er forfatter- og tittefelt i gull. Med begge omslag og ryggstripe medbundet. Et svært pent eksemplar. 600,134. — : Huldren. Et vestlandsbillede. 1. utgave. Kristiania 1892. 242 s. Meget elegant noe senere skinnryggbd. med skinn hjørner og marmorerte dekler. Vignetter i gull på rygg, hvor det også er forfatter- og tittefelt i gull. Med de originale omslagene medbundet. Et usedvanlig attraktivt eksemplar. Debut. 1200,135. — : Mellem togene. Skuespil i fire akter. 1. utgave. Kristiania 1898. 174, (2 blanke) s. Meget elegant noe senere skinnryggbd. med skinn hjørner og marmorerte dekler. Vignetter i gull på rygg, hvor det også er forfatter- og tittefelt i gull. Begge omslag og ryggstripe medbundet. Et svært pent eksemplar. 600,136. — : Trækfugle og andre. 1. utgave Kristiania 1899. (2 blanke), (6), 231, (1 blank) s. Meget elegant noe senere skinnryggbd. med skinn hjørner og marmorerte dekler. Vignetter i gull på rygg, hvor det også er forfatter- og tittefelt i gull. Med begge omslag medbundet. Et svært pent eksemplar. 600,17


137. — : Vaarnætter. 1. utgave. Kristiania 1901. (4), 276 s. Meget elegant noe senere skinnryggbd. med skinn hjørner, og marmorerte dekler. Vignetter i gull på rygg, hvor det også er forfatter- og tittefelt i gull. Med begge omslag medbundet. Et hjørne reparert på siste blad. Et svært pent eksemplar. 600,138. KITTELSEN, TH: Folk og trold. Minder og drømme. Med skizzer, tegninger og malerier. 1. utgave. Kristiania og Kjøbenhavn 1911. Leks. 8vo. 150 s. Orig. dekorert helsjirtingbd. med orig. foromsl. medbundet. Slitasje ved kapitéler og hjørner, Svak solstripe på bakdekkel. Ellers et pent eks. Navn og hilsen på forsatsblad. Sundseth, Koefoed/Økland 140. 1000,139. — : Kludesamleren. 16 Tegninger og Tekst af... 1. utgave. Bergen 1894. (Mons Litlerés Forlag). 4to. 77, (1 blank) s. Nyere sjirtingryggbd. med marmorerte dekler og begge omslag medbundet. Omslagene med noe bruning, og bindet litt skrapet ved kanter. Forøvrig et rent og pent eks. Rikard Berges navnetrekk på på tittelbl. Sundseth 47. Uvanlig i fin stand. 2500,140. — : Svartedauen. Kristiania 1900. (J. M. Stenersen & Co. s forlag). Folio. Upaginert. Senere forlagsbind? Bakdekkel litt oppskrapet, ellers et rent og meget pent eksemplar. Ringstrøm og Schiötz: Variant A (tittelblad), variant B (bind). Sundseth 82. 2500,141. — : Troldskab. Tekst og tegninger. Anden udgave. 1916. 4to. 80 upag. s. Orig. omsl. Omslaget noe skrapet ved kanter, og slitasje ved kapitéler. Materien ren og pen. Rikard Berges navnetrekk på smusstittelblad. 900,142. KITTELSEN, TH.: Har Dyrene Sjæl? 1. utgave. Kiøbenhavn (1893). Liten folio. 21 farveplansjer (inkludert tittelplansje) oppklebet på kartong. Original illustrert pappmappe med klaffer. Mappen noe brunet og slitt. Liten rift ved nedre kapitél, og rift i 'foromslag' (reparert). Flere plansjer med noen rifter og hakk i kanter. En plansje mangler en bit av det ene hjørnet. På grunn av mappens skjørhet, meget vanskelig å finne i god stand. Sundseth 36. 3500,143. (KITTELSEN, TH.) SKEIBROK, MATHIAS: Nye og sandfærdige Skrøner. Illustrerede af Th. Kittelsen. 1. utgave. Bergen 1894. (Mons Litlerés Forlag). Liten folio. (2 blanke), (4), 87, (3 blanke) s. Orig. helsjirtingbd. (mørk grønt). Bindet litt skrapet ved ytre falser og hjørner. Indre falser forsterket. For øvrig et pent eksemplar. Med illustrert tittelblad, og 29 illustrasjoner i teksten, flere helsides. Sundseth 48. 1500,144. KNAUSGÅRD, KARL OVE: En tid for alt. Bokhandlerutgave - ikke for salg. 2004. 559, (1) s. Orig. omsl. Pent eksemplar. 500,145. KRAFT, JENS: Det Nordenfjeldske Norge, topographisk-statistisk beskrevet. (TopografiskStatistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. Sjette Deel, Anden Deel). Christiania 1835. 624 s. Tabeller. Noe senere skinnryggbd. Litt skrapet på skinnet. Materien ren og pen! Ex Libris på forsats. Lite stempel (Ex Libris) på tittelblad. 600,146. — : Historisk-topographisk Haandbog over Kongeriget Norge. Christiania 1845-48. 716 s. Samt. skinnryggbd. med gulldekor i rygg. Bindet litt skrapet. Deler av materien med svak brunpletting. Ex Libris på forsats og navn på forsatsblad/tittelblad. Enkelte sider med svak brunpletting. 1000,18


147. KROHN, HENRIK: Geirstad-Trond. Av... 1. utgave. Bjørgvin 1868. Liten 8vo. 45, (3 blanke) s. Enkelt nyere kartonert bd. De første og siste sider med brunpletting. + medfølger (av samme forfatter): Svein og Audveig. Av... 1. utgave. Bjørgvin 1869. Liten 8vo. 107, (3) s. Nyere kartonert bd. (bibliotekbind?). Gjennomgående noe brunplettet. + Dan rette sida. Lystspel i fjore aktar med songar. Av... 1. utgave. Eiget Forlag (Trykt hjaa G. Grieg, Bergen) 1875. Liten 8vo. 117, (3) s. Enkelt nyere kartonert bd. Materiens siste tre blad er løse. Deler av materien noe brunplettet. (3 bøker). Henrik Krohn, 1826-1879, fra Stend i Fana. Krohn var den av de bergenske målmenn som i lengden gjorde mest for målsaken. Var utgiver for bladet 'Ferdamannen. Eit Vikoblad aat Aalmugen'. 1000,148. LAGERLÖF, SELMA: Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Första (og) andra bandet. 1. utgave. Stockholm 1906-1907. (Läseböcker för Sveriges barndomsskolor utgivna av Alfr. Dalin och Fridtjuv Berg). (4), 237, (2) + (4), 486, (2) s. + upag. sider med fotoillustrasjoner i hvert bd. Orig. dekorert helsjirtingbd. Et par ubetydelige pletter i snittet av bind II. Et pent sett! Navn på begge forsatsblad. Binddekor av Arthur Sjögren. Vanskelig å finne bind I i 1. utgave. 2000,149. LAUVDUSKAR. Samling av ymse smaastykke. IV. (Med bidrag av Arne Garborg, Kristofer Janson, Henrik Wergeland m.fl.). Kristiania 1881. 196 s. Samt. skinnryggbd. Noe skrapet på skinnet. Materien ren og fin. Inneholder bl. a.: 'Norig og Norden' av Arne Garborg, 'Fraa Dansketidi' av Kristofer Janson, og 'M. B. Landstad' av Jørund Telnes. + medbundet: Segner frå Bygdom IV. Sogur m. m. fraa Valdris og Hallingdal. Ved Hallvard Bergh. Kristiania 1879. 148, (4) s. + Guro Heddelid. Av Jørund Telnes. Kristiania 1880. 50 s. 750,150. LIE, JONAS: Eventyr. 1. utgave. Kristiania 1909. 79, (3 blanke) s. Orig. rikt dek. helsjirtingbd. (grått). + medfølger (av samme forfatter): Naar sol gaar ned. Fortælling. Kjøbenhavn 1895. 1. utgave. (2 blanke), (4), 241, (3 blanke) s. Orig. rikt dekorert helsjirtingbd. (mørk fiolett). + Ulfvungerne. Et blad af lidenskabernes bog. Kjøbenhavn 1903. 1. utgave. (2 blanke), 221, (1 blank), (2 reklame) s. Orig. rikt dekorert helsjirtingbd. (grått). Alle tre bøker svakt skrapet ved kapitéler/hjørner, men ellers meget fine eksemplarer. 900,151. — : Familjen paa Gilje. Et Interieur fra Firtiaarene af... 1. utgave. Kjøbenhavn 1883. (2 blanke), (4), 282, (2 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (brunt). Silkesnor intakt. Bindet noe skrapet ved kapitéler/kanter/hjørner. Forøvrig et pent eksemplar. Lite Ex Libris (stempel) på friblad. Bindvariant B (Schiötz/Ringstrøm 2006). 1200,152. — : Lystige Koner. Skuespil i tre Akter. 1. utgave. Kjøbenhavn 1894. (2 blanke), (8), 110, (2 blanke) s. Orig. helsjirtingbd. (mørk blått). Helt gullsnitt. Litt skrapet ved kapitéler/hjørner. Meget pent eksemplar. Medfølger (av samme forfatter): Lindelin. Kjøbenhavn 1897. (2 blanke), 6, 233, (1 blank) s. 1. utgave. Orig. dek. helsjirtingbd. (gylden-gul). Et svært pent, sprakende, eksemplar! Ex Libris Arvid Østby på forsats. + Faste Forland. Kjøbenhavn 1899. (2 blanke), (4), 257, (3 blanke) s. 1. utgave. Orig. dek. helsjirtingbd. (mørkegrønt). Svakt skrapet ved ytre falser/kapiteler, ellers et meget pent eksemplar. (3 bøker). 900,153. — : Slegtens sidste. Beretningen om Orla Wolff. 1. utgave. 1925. 150, (2 blanke) s. Orig. omsl. Omslaget litt hakket/brettet ved kanter. Første (kriminal)-roman. Jonas Lie (1899-1945). Debuterte med 'Vestbaneguttene' i 1924. 1000,-

19


154. — : Wulffie & Comp. Drama i tre Akter. 1. utgave. Kjøbenhavn 1900. (2 blanke), (6), 132 s. Orig. rikt dek. helsjirtingbd. (hvitt). + medfølger (av samme forfatter): Østenfor sol, vesten for maane og bagom Babylons taarn! Streif paa jagtgebetet. Kjøbenhavn og Kristiania 1905. 1. utgave. (2 blanke), 159, (1 blank) s. Orig. rikt dekorert helsjirtingbd. (hvitt). To meget fine eksemplarer. 600,155. MANKELL, J: Anteckningar rörande svenska regementernas historia. Andra upplagan. Örenbro 1866. Stor 8vo. (4), 385, (1) s. Med 32 farvelitografier. Noe senere skinnryggbd. med skinn hjørner. Skinnet skrapet. Noen få sider med litt brunpletting. Forøvrig er materie, og litografier, rene og fine. Langt notat (knyttet til boken) på forsatsbladets verso. 1200,156. MESSENIUS, JOHANNES: Scondia Illustrata, seu Chronologia de Rebus Scondiæ, hoc est, Sueciæ, Daniæ, Norvegiæ, Atque una Islandiæ, Gronlandiæque, tam Ecclesiasticis quam Politicis ; â mundi Cataclysmo, usque annum Christi MDCXII gestis. Primum edita, Et Observationibus aucta â Johanne Peringskiöld. Tomus I-X. Stockholm 1700-05. (Olavi Enæi). Folio. (6), 98 + (4), (96) + (4), 79 + (4), 91, (1) + (4), 120 + (4), 59, (1 blank) + (4), 104 + 116 + (6), 82 + (6), 44 s. Koberstukne vignetter. Kobberstukket portrett er med i noen eksemplarer, men ikke her. Samt. helpergamentbd. Fremre fals litt oppsprukket ved øvre kapitél. Materien ren og fin. Navn (i gammel hånd) på tittelblad. Ex Libris på forsats. I Tom. IV er det en feilpaginering fra side 90 til side 100, men ingenting mangler. 9000,157. MEYER, JOHAN: Fortids kunst i Norges bygder. Telemarken I-VI (Tinn, Gransherred, Hovin, Tuddal. + Hjartdølas dalføre. + Lunde, Bø og Seljord + Kviteseid og Laardal + Vinje og Rauland + Mo, Fyresdal, Vraadal, Nissedal, og Nordre Tørdal). 104 helsides plansjer, hvorav 63 i farver. Kristiania 1913-1924. Stor folio. Tekstillustrasjoner. Bundet i et helsjirtingbd. med skinn tittelfelt på rygg. Alle foromslag medbundet. Et helt rent og meget fint eksemplar. Lite bokhandlermerke nederst på forsats. 3000,158. MORTENSSON, IVAR: Ein fri-kar. Forteljing. 1. utgave. Kristiania 1905. (4), 147, (1 blank) s. Orig. dek. helsjirtingbd. Ryggen litt bleket. Bindet svakt smusset. Pent eks. 750,159. MOTIVER til det i aaret 1832 udgivne forslag til en lov for kongeriget Norge angaaende forbrydelser. Christiania 1835. Leks. 8vo. 353, LXXV s. Samt. skinnryggbd. Bindet med bruksspor. Materien ren. Hilsen til højvelbaarne Hr. Stiftamtmand Christie [...] fra den norske Lovcommisions Medlemmer. 750,160. (MUNCH, EDVARD) Håndskrevet brev til "Maleren herr Edvard Munch" fra Willi Midelfart. 10 linjer. A4-ark. 'Man har anmodet mig om at be malere om å forære noe til inntækt for Röde korshjælp til Etiopia. Jeg våger derfor be Dem om mulig å gi en liden ting til dette og jeg vilde være forfærdelig glad om De vilde. Det som blir samlet inn vil bli auksjonert bort ved en aftensudstilling. Meningen er å bidra til å få sendt ned 2 læger og 50 senger. Jeg tar mig da den frihet å ringe torsdag kl. 5 for å få Deres svar. Ærbødigst...'. 1500,161. (MUNTHE, GERHARD) Norske Folkeviser skrevne og illustrerte av Gerhard Munthe. 1. utgaven. 1933. Folio. Orig. helskinnbd. med dekor i blindpreg. Uoppskåret. Snittet med bruning. Enkelte mini-hakk i rygg. Meget pen. Trykt i 200 eksemplar, dette er nr. 161. 2500,-

20


162. NICOLAISEN, O: Sagn og eventyr fra Nordland. Anden samling. Samlede af.... 1. utgave. Kristiania 1887. (4), 94 s. Samt. helsjirtingbd. (sort). Meget svakt skjold i nedre/indre marg, først og fremst i materiens første del. De første par blader litt løse, men fortsatt godt festet. Fint eks. Navn på forsatsblad. 750,163. (NORDMARKA) Rikerike, Nordmarken og Holmenkolrendet. Christiania u.å. (A/S Abels Kunstforlag). Stor folio. Upaginert. Gjennomillustrert med fotografier s/h. Orig. omsl. Omslaget med noen hakk og smårifter. Materien pen. Illustrasjonene har titler som: 'Fra skaret ved Holmedal', og 'Sollihøgda', 'Fra Holsfjorden', 'Sundvolden', 'Krokkleven', 'Kongens utsikt, Ringerike', 'Lommedalen', 'Harestuens Turisthotel', 'Sandungen', 'Fra Katnoselven', og 'Ullevoldsæteren'. 1000,164. NORMANN, REGINE: Berit Ursin. 1. utgave. Kristiania 1917. (4), 142, (2 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (grønt). Noe skrapet ved kapitéler/hjørner. Materien fin. Navn i gammel hånd på forsatsblad. 500,165. — : Havørnens nabo. 1. utgave. Kristiania 1921. (4), 153, (1) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (rødt). Forsatsblad brettet, og med en mindre rift. Forøvrig et pent eksemplar. 500,166. — : Nordlandsnatt. 1. utgave. 1927. (6) , 130, (1) s. Forlagets originale helsjirtingbind. (Rødt). En anelse falmet i ryggen. Pen. 500,167. — : Usynlig selskap. 1. utgave. 1934. 125, (2) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (grønt). Svake bruksspor. Fint eksemplar. 500,168. NORSK FJELDSPORT. Utgit av Norsk Tindeklub. 1914. (Tindeklubbens første bok). Leks. 8vo. 217 s. Illustrert. Orig. (?) helskinnbd. med orig. ill. på fordekkel. Med orig. foromslag medbundet. Skrapet på skinnet. Materien ren og pen. Uvanlig. 3000,169. (OLSEN, ANDREAS BOHR) Scener fra en fisketur. Tegnede af A. Christiania 1878. Liten 8vo. 12 plansjer sammenbundet. Kun billedtekster. Orig. omsl. (komb. foromslag/tittelblad). Ryggstripen med litt slitasje. Foromslag mangler en liten bit i et hjørne. Omslagene med et par mini-rifter. Plansjene rene og fine. 300,170. PICKWICK POESI. 1904-1934. u.å. (Trykt som manuskript). 4to. 50 s. Orig. omsl. Foromslag noe falmet, og omslag med noen mini-hakk ved kanter. Et fint eksemplar. Hilsen på tittelblad. Vedlagt: Menu ved P. W.s 30 aars jubileumsmiddag 26. april 1929. 750,171. SANDEMOSE, AKSEL: Fesjå. Nr. 1-4. + subskripsjonsinnbydelsen + bilag + Efterskrift til "En flyktning krysser sitt spor. Bilag til Fesjå". (Komplett). + 8 linjers signert brev fra Sandemose. 1934-1936. (Forfatterens forlag). Orig. omsl., som utkommet. Det hele er samlet i en solid kartonert kassett. Opplag: Anslått til i underkant av 800 eks. Bilagt med 'Efterskrift til "En flyktning krysser sitt spor"', 80 sider. 'Fesjå' er den mest sjeldne av Sandemoses publikasjoner. Johansen og Væth s. 12/13. 17000,-

21


172. SAXO GRAMMATICUS: Saxonis Grammatici Historia Danica. Recensuit et commentariis illustravit Dr. Petrus Erasmus Müller [...] absolvit Joannes Matthias Velschow. To deler bundet i tre bind. København 1839-58. (Gyldendal). Leks. 8vo. 1033 (hele vol. I) + 387 s. Portrett av Müller som frontispiece i bd. I. 5 plansjer. Bundet i tre elegante og rikt dekorerte samtidige helskinnbd. Indre denteller. Topp gullsnitt. Første bd. har sprekker i bakre ytre fals ved kapitéler. Fordekkel på bind III delvis løs. 1800,173. SCHØNING, GERHARD: Reise som giennem en deel af Norge i de aar 1773, 1774, 1775. Bind I-II. Kjøbenhavn 1778. Stor 8vo. (12), 103, (1 blank) + 148 s. Kobbervignett på tittelbl. 8 kobberstikkplansjer (hvorav 3 kart). 2 kobberstikk i teksten. Samtidig kartonert bd. med ryggtittel gull. Plansjer/karter usedvanlig rene og pene. Noen få ord skrevet på forsatsblad. De kobberstukne kartene viser: Trondheimsfjorden med områder, grensetraktene ved Femund og over til Jemtland og Härjedalen samt omriss over Helgeseter Kloster. De øvrige kobberstikkene viser kirker i Trøndelagen: Klæbu, Selbu, Tydal og Røros kirker. 5000,174. SCHØYEN, AAGOT: Smaaguttenes polarfærd. Billedbok av... Kristiania u.å. (N. W. Damm & Søns Forlag). Leks. 8vo. Upaginert (22) s. Med mange fine helsides illustrasjoner! Orig. ill. kartonert bd. med skinnrygg. Reparert i indre falser. Bind med bruksspor. Enkelte smårifter i bladenes marger, men materien er ren. 500,175. SCHAANNING, H. THO. L: Jægerliv nordpaa. Jagt-zoologiske reiser til Finmarken og Novaja Semlja. Med 79 illustrationer efter forfatterens originalfotografier. Kristiania 1916. 4to. 138 s. Samt. sjirtingryggbd. De første par sider med en liten plett, og bindet litt skrapet ved kapitéler/ytre falser. Et fint eks. Navn (i blyant) på smusstittelblad. 1000,176. SCOTT, GABRIEL: Broder Lystig. En spillemands historie. 1. utgave. Kristiania 1909. (2 blanke), (4), 230, (2 blanke) s. Meget elegant noe senere skinnryggbd. med skinn hjørner og marmorerte dekler. Vignetter i gull på rygg, hvor det også er forfatter- og tittefelt i gull. Med begge omslag medbundet. Omslagene svakt smusset, bakomslag også med enkelte bretter. Ellers et meget fint eks. Omslagsvignett tegnet av Brynjulf Larsson. 900,177. — : Camilla Dyring. Roman. 1. utgave. Kristiania 1906. (2 blanke), (4), 339, (1 blank) s. Meget elegant noe senere skinnryggbd. med skinn hjørner og marmorerte dekler. Vignetter i gull på rygg, hvor det også er forfatter- og tittefelt i gull. Med begge omslag medbundet. Et svært pent eksemplar. 900,178. — : De tre lindetrær. 1. utgave. Kristiania 1907. (2), 244 s. Meget elegant noe senere skinnryggbd. med skinn hjørner og marmorerte dekler. Vignetter i gull på rygg, hvor det også er forfatter- og tittefelt i gull. Med begge omslag medbundet. Begge omslag med mini-hakk ved kanter (pent reparerte). Begge omslag er dessuten forsterket. Meget fint eksemplar. 900,179. — : Det spøker. Historier fra det gamle prestegaardskjøkken. 1. utgave. Kristiania 1911. (8), 241, (1 blank) s. Meget elegant noe senere skinnryggbd. med skinn hjørner og marmorerte dekler. Vignetter i gull på rygg, hvor det også er forfatter- og tittefelt i gull. Med begge omslag medbundet. Et svært pent eks. 900,-

22


180. — : Himmeluret. Komedie i tre akter. 1. utgave. Kristiania 1905. (4), 141, (3 blanke) s. Meget elegant noe senere skinnryggbd. med skinn hjørner og marmorerte dekler. Vignetter i gull på rygg, hvor det også er forfatter- og tittefelt i gull. Med begge omslag medbundet. Meget fint eksemplar. Omslaget tegnet av Arnold Thornam. 900,181. — : Sjøpapegøier. 1. utgave. Kristiania 1908. (2 blanke), (4), 243, (1 blank) s. Meget elegant nyere skinnryggbd. med skinn hjørner og marmorerte dekler. Vignetter i gull på rygg, hvor det også er forfatter- og tittefelt i gull. Med begge omslag medbundet. Begge omslag litt smusset. Forøvrig et meget fint eks. Omslag av Brynjulf Larsson. Sjelden med omslag. 900,182. — : Tante Pose. En julefortælling fra gamle dage. 1. utgave. Kristiania 1904. (4), 240 s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (grått) med orig. foromsl. medbundet. Småpletter i rygg, og bindet litt skrapet ved kapitéler/hjørner. Vedlagt lite hvitt kort med 'Gabriel Scott' trykket på ene siden. På andre siden har Gabriel Scott skrevet (for hånd) en kort hilsen til 'Peter Egge og frue'. Denne er datert 13/3, og signert. 3000,183. (SKISPORT) FORENINGEN TIL SKI-IDRÆTTENS FREMME gjennem 50 år 1883-1933. 1933. 4to. 244 s. Illustrert, foldeplansjer. Orig. dek. helsjirtingbd. med foromslag medbundet. Bindet noe falmet i rygg og mot kanter, forøvrig meget pen. 500,184. ( — ) THE SNOW-MÅKERS SANGBOK. U.st. 1941. (Utgitt av The Snow-måkers Union). 32 s. Illustrert. Orig. omsl. Omslaget med noen solstriper og bretter, og en plett. Materien ren. Trykt hos Grøndahl & søn, i 100 nummererte eksemplarer hvorav dette er nr. 55. Navn i kolofonen. Med sangtitler som: 'Flatlandsbøndene tilegnet', 'Slalåm', 'Tulliball'. 750,185. ( — ) TIL FJELLS PÅ SKI. Håndbok for høifjells-skiløpere. 1934. (Den Norske Turistforening). (4), 137, (1) s. Illustrert. Orig. illustrert omslag. Småpletter på bakomslag, ellers et fint eks. Mangler friblad/smusstittelblad. Bidrag av bl.a. Andreas Backer, Martin Mehren, Einar Bergsland, Harriet Berg ('Damer i fjellet') og Peter W. Zapffe ('Soveposer' med tegninger av forfatteren). Omslagstegning (i art deco stil) av Kristian Mack Nettum. 500,186. ( — ) LILLEHAGEN, EDV: Skiløbning. Praktiske vink og erfaringer. Af... Kristiania (1896). 13 s. Komb. omslag og tittelblad. Foromslag mangler en bit ved et hjørne, har hakk og et par rifter. Det er nesten løsnet fra materien. Materien helt ren. Navn på foromslag. 'Da skisport nu har vundet en langt større udberedelse end nogensinde før og er bleven kjendt over den ganske verden, føler jeg meg overbevist om, at den paa grund af sine mange gode egenskaber vil være i fremgang overalt, hvor naturforholdene for en kortere eller længere tid af aaret giver anledning til at dyrke den...'. 750,187. ( — ) PAASKE, BERTEL: Standard norsk skiteknikk. Revisjon 1942-43. Norsk-tysk utgave. Norwegischen-deutsche ausgabe. Illustrasjoner av B. Cranner. 1942. (Gunnar Stenersens Forlag). 103, (1 blank) s. Orig. dek. helgranitolbd. med orig. foromslag medbundet. Bindet litt falmet i rygg, og svakt skrapet ved kanter. Navn og noen streker på forsatsblad. 600,188. SKOUEN, ARNE: Gymnasiast. 1. utgave. 1932. 136 s. Orig. illustrert, i farver, kart. bd. med sjirtingrygg. Pent eksemplar. Debut. Illustrasjon på fordekkel av Harald Damsleth. Arne Skouen, 1913-2003, filmregissør, journalist og forfatter. Uvanlig. 500,-

23


189. (SKOUGAARD, JONAS) MYRE, OLAV: Tale for Jonas Skougaard. 1946. 11, (2) s. Orig. omsl. Svak bruning i et par av foromslagets marger, ellers meget pen. Skougaardtrykk i seks eksemplarer i anledning av Jonas Skougaards femtiende fødselsdag femte mars nitten hundre seks og førr. 1800,190. (SOGN) Sogn Havekoloni 1929. Et litet skrift i anledning starten av havekolonien på Ullevaal I 1909. 1929. 49, (1) s. Rikt illustrert. Orig. (?) bd. med orig. omslag medbundet bakerst. Fint eksemplar. Medbundet til slutt: et par sider med håndskrevet tabell over Koloniens bestyrer fra 1930-1943. Også medbundet: flere sider med annonser. Vedlagt utklipp (fra avis?) oppklebet på kartong, og med påskrevet tittel 'Sogn Hagekoloni våren 1923'. Nils Eriksen (medforfatter av bok III i denne loten), har satt sitt navn på tittelblad. + medfølger: Sogn Hagekoloni 19091959. Utgitt av Sogn Hagekoloni til 50-års jubileet. Oslo 1959. 65, (13 reklame) s. Rikt illustrert. Orig. dek. helsjirtingbd. Meget pent eksemplar. Ded. til nevnte Nils Eriksen fra Arnulf Berg på forsats. Vedlagt illustrasjon av en rose, hvor det i nedre marg står: '1909 Sogn Hagekoloni - 1959'. + medfølger: Kolonihagesaken i Norge. Dens historie og betydning. Ved Nils Eriksen m. fl. Utgitt av Norsk Kolonihageforbund. Oslo 1933. 112 s. Illustrert. Orig. (?) helsjirtingbd. med orig. foromsl. medbundet. Bindet litt smusset, og svakt skrapet ved kapitéler/hjørner. Nevnte Nils Eriksen har her satt sitt navn på foromslag. Vedlagt relevant avisutklipp fra Dagbladet, fredag 10. mars 1933. 1000,191. STEFFENS, HAAGEN KROG: Hvitebjørn og Stubljan. En norsk Gaards og Slegts Historie. (1799-1899. Udgivet efter foranstaltning af Godseier Frithjof Ingier ved...). Christiania 1898. Stor 8vo. (2 blanke), (6), 106, (2), IV, (2 blanke) s. Illustrert. Priv. skinnryggbd. Svakt skrapet på skinnet. Pen. Hilsen og et lite stempel på friblad. Stubljan lå ved Hvervenbukta. Gården var bondegods og ble utskilt fra Nedre Ljan omkring 1600. 800,192. STELTZNER, DR. A. W: Die Sulitjelma-Gruben im nördlichen Norwegen. Nach älteren Berichten und eigenen Beobachtungen. Besprochen von... Mit vier tafeln. Freiberg in Sachsen 1891. 100 s. Orig. omsl. Omslaget er løst, har rifter, og omslagsryggen er reparert med tape. Materie og foldeplansjer rene. Ded. til 'herr professor Y. Nielsen' på foromslag från Sulitjelma Aktiebolag. 750,193. STOCKFLETH, NILS VIBE: Dagbog over mine Missionsreiser i Finmarken. Christiania 1860. (8), XXXV, 311, (2), (1 errata) s. Portrett av forfatteren med hustru. Samt. skinnryggbd. Bindet litt skraper og med slitasje ved kanter/hjørner. Materien ren og fin. Rester av innklebet lapp på forsats. 1500,194. SVERDRUP, OTTO: Nyt Land. Fire Aar i arktiske Egne. Bind I-II. 1. utgave. Kristiania 1903. Stor 8vo. XII, 505 + X, 523, (6) s. Illustrert, 9 karter, flere foldede. Portrett. I de to orig. dekorerte helsjirtingbd. (blå). Svakt skrapet ved kapitéler/hjørner, og bd. I med en mini-plett på bakdekkel. Et meget pent sett! 2500,195. TOPELIUS, Z: En resa i Finland. Finska originalteckningar. Serie 1, 1874. Text af... Helsingfors Tverr-4to. 100 sider tekst, og 36 plansjer. Dekorert helsjirtingbd. med skinnrygg. Noe skrapet på skinnet, og ved bindets hjørner/kanter. 2000,-

24


196. TYVE BREV FRA HENRIK IBSEN. Utgitt i faksimile med innledning og oplysninger av Wilhelm Munthe. Bibliofilklubben 1932. Stor 8vo. 29, (2), (1 blank), (53 upag. faksimile), (3 blanke) s. Orig. helsjirtingbd. i orig. helsjirting-kassett. Deler av kassetten svakt mørknet. Boken svært pen. Trykt i 66 nummererte eksemplar for Bibliofilklubbens medlemmer til 10-års jubiléet 13. mars 1932. Dette er eksemplar nr. 8. 600,197. VIDSTEEN, CHR: Ordbog over Bygdemaalene i Søndhordland. Med en kortfattet Lydlære og Bøiningslære samt Sprogprøver. Bergen 1900. Samt. skinnryggbd. Tapebit øverst på ryggen med klassifikasjonskode. Bindet litt skrapet på skinnet. Materien ren og pen. 1000,198. WELHAVEN, J. S: Reisebilleder og Digte af... 1. utgave. Christiania 1851. (4), 213, (1 blank) s. Nytt marmorert kartonert bd. med skinn tittelfelt og ryggtittel i gull. Ubetydelig skjold i øvre marg av de første fem blader, ellers er materien ren. Bindet i meget pen stand. Enkelte små markeringer (med blyant) i materien. To navn og et stempel på tittelblad. Inneholder bl.a: "Vasdrag og Skovmarker" (fra Ringerike-Sperillen), "Billeder fra Bergenskysten". 500,199. (WERGELAND) SIFADDA, SIFUL: Stockholmsfareren No 2. Opera i tre Acter af ... Til Opførelse i det norske Studentersamfund. Kristiania 1837. (Johan Krohn). (2), 22 s. Fire portretter samt bilde s. 17. Bundet med kombinert foromslag og tittelblad i et samtidig kartonert bind. med skinn tittelfelt på fordekkel. Bruning og skjolder i øvre del av materien. Bindet med slitasje. Ex Libris på forsats. Mangler det senere trykte errata-bladet. 1800,200. ( — ) — : Vinægers Fjeldeventyr. Af... Kristiania 1841. 50 s. Mangler omslag. Materien ren og pen. Uvanlig. 2500,201. WERGELAND: Den tale, jeg vilde holde paa et prövevalg for Akershuus Amt 15de aug. 1841. Kristiania (1841). 16 s. Orig. omsl. Bakomslag mangler en liten bit i kanten, og foromslag/tittelblad har en svak skjold. To stempler (Ex Libris) på tittelblad. Foromslag og deler av bakomslag fylt med tekst (i gammel hånd). 1200,202. WERGELAND, HAGB: Fra skogsmarken. Skildringer fra jæger- og fiskerlivet. Kristiania og Kjøbenhavn 1896. 148 s. Illustrert. Samt. sjirtingryggbd. Fint eksemplar. Navn (i blyant) på forsats. Navn også på smusstittelblad. Med kapitteltitler som bl. a.: 'Min første elg', 'Jægerskrøner', 'Bløtmyrputtene', og 'Paa tiurlek'. 500,203. WERGELAND, HENR: Tale ved Afsløringen af Christian Krohgs Minde, 17de Mai 1833. Christiania (1833). 22 s. I et nyere dekorert pappbind med tittelfelt skinn på fordekkel, bundet med kombinert foromslag/tittelblad. Tittelblad med reparasjoner/forsterkninger. Diskret navn nederst på tittelblad. 1000,204. — : Venetianerne eller Venskab og Kjærlighed. Drama i fem Akter. (Opført paa Kristiania offentlige Theater i Vinteren 1841). 1. utgave. Kristiania 1843. (8), 113, (1 blank) s. Samt. kartonert bd. med tittelfelt i ryggen. Noen få sider med ubetydelig skjold i margen, ellers er materien helt ren. Bindet litt slitt ved kanter/hjørner. Ex Libris på forsats. 1500,205. WERGELAND, HENR.: Svalen. Et skjærsommermorgens-Eventyr for Mødre, som have mistet børn. Af... Kristiania 1841. 30 s. Samtidig (?) helsjirtingbd. (blått). Materien usedvanlig ren og pen. Hilsen på forsatsblad. 1500,25


206. (WERGELAND, HENRIK) Engelsk Salt. Farce af Siful Sifadda. Kristiania 1841. 31, (1) s. Samtidig enkelt kartonert bind. Ex libris på forsats. Enkelte bruksspor i materien. Fra Jens Chr. Hauges bibliotek. 1200,207. ( — ) Kunsthandler Schmahrs Proces mod kunstdommer Homann. Af ... Kristiania 1842. (Paa Forfatterens Forlag). Liten 8vo. (2), 48 s. Nyere helsjirtingbd. med skinn tittelfelt på fordekkel. Rent og pent eksemplar. 2000,208. ( — ) Papegöien, et Fastelavensriis af Siful Sifadda. Christiania 1835. 43, (1) s. Originalt blankt omslag. Ryggen litt oppsprukket. Omslaget mangler småbiter ved hjørnene. Materien ren og så og si uoppskåret. 2500,209. ( — ) Selskabet "Kringla" eller "Norske Almacks", Farce af Siful Sifadda. 1. utgave. Kristiania 1839. Liten 8vo. 48 s., 1 bl. (Efterspil). Nytt sjirtingryggbd. Noen blader forsterket ved indre marg, og noen blader med bruning. Ellers er ren og pen. 2000,210. WERGELAND, HENRIK: Barnemordersken. Sørgespil i fire Acter af... 1. utgave. Kristiania 1835. (Trykt i det Lundhske Bogtrykkeri.). 104 s. Orig. omsl. Noen pletter/skjolder på de første bladene. Noen ord skrevet på samme blader, med 'utflytende' blekk. Omslaget med smårifter, og noe slitasje i ryggen. Variant B, 2. trykk, med 3 rettelser på siste side. (Schiøtz/Ringstrøm 2006). 2000,211. — : Den Engelske Lods. Et Digt af Henr. Wergeland. 1. utgave. Christiania 1844. 12mo. (2), 155, (2), (1 blank) s. Pent samt. helskinnbind med rik gulldekor på dekler og rygg. Helt gullsnitt. Noen få sider svakt brunplettet, ellers er materien ren. Et hjørne av friblad klippet bort. Deler av ryggstripen litt oppsprukket (nennsomt reparert), men falser er solide. Ex Libris på forsats. 1500,212. — : Den norske Bondes nyttige kundskab om de Læge-, Farve-, Garve-, samt Gift-planter, der voxe paa hans Jord. Christiania 1831. Liten 8vo. (4), 106 s. Nyere skinnryggbd. med ryggtittel i gull. Tittelblad med enkelte brunpletter. Materien ellers ren og pen. Tredie hefte af "For Almuen". 1000,213. — : Fjeldstuen, Skuespil med Sang i tre Akter. Henrik Wergelands sidste Værk, skrevet faa Dage før hans Død. 1. utgave. Christiania 1848. Liten 8vo. 60, (1 note), (1 blank) s. Samt. kart. bd. med sjirtingrygg. Materien litt skjoldet/brunet. Fordekkel litt plettet. Dette ble hans siste arbeide. Skuespillet skulle egentlig hete "Amerikafarerne". det er en hyllest til Norge. Moralen i stykket er: "Ungdom bli hjemme! hør ikke på folk som lokker med Amerika!". 1000,214. — : Folkeviser af... 1. utgave. Christiania 1849-50. Liten 8vo. (2), 200, (1), (3 blanke) s. 1800-talls skinnryggbd. med tittelfelt i rødt på ryggen. Alle omslag medbundet, bortsett fra bakomslag på hefte 1. Materiens 30 første sider noe brunplettet, og med enkelte svake skjolder. Resten av materien helt ren. Navn på forsatsblad. Kom ut (ved N. A. Biörn) i 7 hefter aug. 1849 - mai 1850. 2000,215. — : For Almuen. Første hefte. Forfattet af.. Christiania 1830. Liten 8vo. 32 s. Komb. omslag/tittelblad. Ryggstripen noe slitt. 1500,-

26


216. — : For Arbeidsklassen. Et Blad. Aargang 1 og 2. Aargang 1: No. 1-22 + Extrablad A og B. Aargang 2: No. 1-23/24. No. 1-7 i 1. årg. er i senere opplag. Kristiania 1839-1841. (Mallings Officin). 176, XVII + 192 s. Bundet i to noe senere skinnryggbd. Et rent og pent sett. De første numrene nesten alltid i senere opplag. 2000,217. — : Indlæg i Jødesagen, til Understøttelse for Forslaget om Ophævelse af Norges Grundlovs § 2, sidste Passus. Kristiania 1841. VI, 98 s. Orig. omsl. Materien stort sett uoppskåret. Noe oppsprukket i ryggen. Fremre indre fals forsterket. Skjold i øvre venstre hjørne av de siste ca. 20 sidene. Omslagene litt brunet mot kantene. Materien ellers ren. 1500,218. — : Jødinden. Elleve blomstrende Tornekviste. 1. utgave Christiania 1844. Liten 8vo. 104 s. Samtidig kartonert bd. Ryggstripen sterkt slitt, og bindet ellers litt skrapet. Lite navn (i gammel hånd) på forsatsblad. 2000,219. — : Kong Carl Johans Historie. Hvad Tidsrummet fra hans Valg til svensk Thronfølger betræffer. 1. utgave. Christiania 1837. Liten 8vo. (2), 92 s. Orig. omsl. Svak sprekk i ryggstripen, ellers et rent og fint eksemplar. 1500,DEN SUPPRIMERTE UTGAVEN AV 'MENNESKET'. 220. — : Mennesket og messias. Et digt af... Christiania 1829. (Paa Bogbinder Johannesens Forlag, trykt hos Chr. Grøndahl). 720 s. Samt. skinnryggbd. Bindet slitt, og litt oppsprukket ved kapitéler. Noen få svake pletter i materien, som ellers er ren og fin. Noen ord (i gammel hånd) skrevet på forsats. 'Trykningen ble påbegynt allerede i mars 1829, og det var meningen at boken skulle bli skrevet og færdigtrykt i løpet av dette år. Den var da tilegnet kun N. Treschow og H. Steffens. Men da boken ikke ble ferdig før i 1830, ble første ark supprimert, og isteden ble der trykt et nytt, hvorpå tittelen: Skabelsen, Mennesket og Messias. Et digt av Henrik Wergeland. Christiania 1930. På side 3 er boken nu dediceret til N. Treschow, H. Steffens, G. M. de la Fayette, P. A. Heiberg, H. N. Clausen, N. Schultz, og N. Wergeland. I dedikasjonsdiktet forekommer der flere meget betydelige forandringer, og det samme er tilfelle i begynnelsen av selve diktet. Dessuten ble der foretatt rettelser og forandringer i 9. og 14. ark. Endelig ble der av G. L. Fehr lithografert 1 tittelblade, tegnet av J. S. Welhaven, og 1 tittelblad, tilsammen 2 blade, som ble innsatt foran første ark. Med disse forandringer utkom boken den 6. juli 1830. I Universitetsbiblioteket i Oslo finnes 1 eksemplar av boken i den oprindelige skikkelse med årstallet 1829 og flere av den almindelige utgave av 1830'. (Thuesen s. 279-80, 1960). '1. trykk som IKKE skal ha litografert tittel eller tittelbilde.' (Schiøtz/Ringstrøm, 2006). Meget sjelden. 40000,221. — : Mennesket. Et Digt. En Omarbeidelse af "Skabelsen, Mennesket og Messias," udgiven med Understøttelse af det kongelige Videnskabers Selskab i Throndhjem. (1. utgave). Christiania 1845. 4to. 162, (1 errata), (1 blank) s. Senere granitolbd. (sort) med forfatter og tittel i gull på ryggen. Bindet litt skrapet. Tittelblad med liten forsterkning/reperasjon i nedre marg. Liten skjold i nedre marg av de siste ca. 10 sider. Enkelte blader med svak brunpletting. 1000,222. — : Nogle Ord fra Prækestolen. Kristiania 1836. (4), 68 s. Noe senere kartonert bd. med begge omslag medbundet og skinn tittelfelt på fordekkel. Liten skjold i nedre marg av foromsl. og de første 6 sider. De siste par sider litt brunplettet. Ex Libris på forsats. 2000,-

27


223. — : Norges historie. Første og anden deel. I: Indeholdende Begivenhedene indtil Foreningen med Danmark. II: Indeholdende Begivenhederne fra Foreningen med Danmark og indtil nærværende Tid. Kristiania 1834. (1 blank), (1), 106, (1 blank) + (1), 117, (1) s. Bundet i ett samt. sjirtingryggbd. Stempel (Ex Libris) på begge forsatser og tittelblad. Navn i gammel hånd på friblad og tittelblad annen del. For Almuen. Syvende og ottende hefte. 1000,224. — : Norges Konstitutions Historie. Første - Tredie Hefte (alt som kom). 1. utgave. Kristiania 1841-1842-1843. (4), IV, 96, 32 bilag + (4), 82, 37 bilag, (1 blank) + (4), 189, (2), (1 blank) s. Bundet i ett fint nær samtidig skinnryggbd. med rik gulldekor i rygg. Et pent eksemplar. Andet og Tredie hefte inneholder Rigsforsamlingens Historie I og II. Som helhet et fint eksemplar. 1500,225. — : Normandens Katechisme. 1. utgave. Christiania 1832. 12mo. 15, (1 blank) s. Illustrert. Senere kartonert bd. med skinn tittelfelt på fordekkel. Materien med svak skjold i nedre høyre hjørne. Et par ord skrevet nederst på tittelblad. Sjette hefte for Almuen. 1000,226. — : Normandens Katechisme. Anden forøgede og omarbeidede Udgave. Christiania 1845. 12mo. 32 s. Illustrert. Komb. foromslag/tittelblad. Uoppskåret. Et blad har en liten skjold i nedre marg, og det er en liten rift ved nedre 'kapitél'. Materien ren. 500,227. — : Ole Bull, Efter Opgivelser af ham selv biografisk skildret af... 1. utgave. Kristiania 1843. Stor 8vo. (2), 46 s. Litografert portrett av Ole Bull som frontispiece. Samt. helsjirtingbind med 'Ole Bull' skrevet i gull på fordekkel. Med orig. foromsl. medbundet. Dekler og ryggen flekket og skjoldet. Slitt ved kapitéler. Brist i fremre, indre fals. Gjennomgående skjold i øvre del av materien ved indre marg. Brunplettet. To svi-merker på foromsl. og på frontispiecen. Lite navn (i gammel hånd) på forsatsblad. Sjelden, spesielt med foromslag. 1500,228. — : Phantasmer, efter Ravnekrog-Poetens Manuscript .... af Siful pro Sfadda, velmeriteret Baccalaureus. 1. utgave. Christiania 1829. 4, (46) s. Med et utbrettbart stentrykk etter Wergelands tegning av Torvslaget 17. mai 1829. Noe senere sjirtingryggbd. (Refsum) med ryggtittel i gull. Stentrykket har et par mini-rifter (en av dem fint reparert) i margene, og er ubetydelig smusset. Også noen få sider av materien med svake brunpletter. Et pent eksemplar av en sjelden bok. 12000,229. — : Spaniolen. Et Digt. Gjennemseet Udgave, med Musik af P.C.Langballe. Kristiania 1840. (2), IV, (2), 34, 2 foldede blad (musikkbilag) s. Originalt omslag. Usedvanlig pent eksemplar. 1800,230. — : Storthingsmanden, Gudbrandsdølen Ole Haagenstad, skildret... Kristiania 1842. (2), 62 s. Portrettet mangler (som vanlig). Ble utgitt separat. Senere blått helskinnbd. med gulldekor. Begge omslag medbundet. Et pent eksemplar. Ex Libris (Otto Engelschiøn) på forsats. 1200,-

28


KIERLIGHED UDEN STRØMPER I 1. UTGAVE. 231. (WESSEL, JOHAN HERMAN) Kierlighed uden Strømper. Et Sørge-Spil i Fem Optog. 1. utgave. Kiøbenhavn 1772. 87, (1 rettelse) s. Meget elegant senere helskinnbd. (Anker Kyster) med rik dekor i gull og blindtrykk (speilbind). Indre denteller. I kartonert kassett med skinn tittelfelt. Boken er meget pen, og materien ren. Navn i gammel hånd på tittelblad. Et meget fint eksemplar av ' Nordens mest kjente parodi. ' Du aldri bliver gift, om det i dag ei skjer' Stykkets åpningsreplikk. Stykket var opprinnelig ment som en spøk, skrevet for vennene i Norske Selskab' Schiøtz/Ringstrøm s. 334. Ehrencron-Müller IX, s 28. Bibl. Dan. IV,343. Meget sjelden. 75000,232. (WULFF, FREDRIK) WULFF, FR.: I Norge. Tre resebref från sommaren 1899. Af... Göteborg 1899. (Aftryck ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning). Liten 8vo. 19 s. + 2 ekstra innsatte, utfoldbare blader med to vers. Samt. sjirtingryggbd. Limrester på forsats (etter Ex Libris?). Ryggen falmet. Enkelte blyantnotater i margene. Schiötz**1204. Bref I er datert Krafselien (opp for Buvasbrenna i Rukkedalen) 12 aug 1899, og Bref II: Ombord på "Norefjeld" från Gulsvik til stationen Kröderen, den 14 august 1899. En panegyrisk Norgesvenn. "Det finns knappt något mått för norrmännens ifver att bereda svenskar trefnad og nöje i Norge". Det ene ekstra innsatte, utfoldbare blad er trykt Sthlm K. boktr. 99", og er et særskilt avtrykk av nedennevnte "impromptu" om Fredrikshald. - BN IV 5122 nevner ikke de to ekstrablader. Wullf, Fr. "Lefve Fredrikshall!" (Impromptu den 23 april 1899). Trykt i "Ny illustrerad tidning" Bd. 35, nr. 19, 1899. (BN II 3624 f). 1000,233. (ØSTMARKA) Kartskisse i 1:15000 over terrænget om Sarabraaten (Kristiania Østmark). (Norges Geografiske Opmaaling). Kartet med enkelte smårifter i 'overgangene'. Kartet er rent. Årstallet trykket på selve kartet er 1915. På 'tittelblad' finnes et stempel hvor det står 'Trykt VIII-1922'. 600,234. AAS, JOHN: Gjerstads Præstegjeld og Præster. Til Læsning for Almuen. Udarbeidet af ... og efter hans Død fuldendt og udgivet af A. Faye. Risøer 1869. 168 s. Noe senere granitolryggbd. Bindet litt skrapet ved kanter. To blader med en rift i kanten. Materien ren. Stempel (Ex Libris) på tittelblad. 1000,-

29

Auksjons katalog 14 oktober  
Auksjons katalog 14 oktober  

Cappelens Antikvariat holder auksjon

Advertisement