Page 1


1. Innkjøp

Kjøp fra solide bedrifter med bra support (omdømme). Mindre risiko for uforutsette hendelser som betalingsproblemer, sene leveranser, dårlig oppfølging og dårlig support.

2. Partnere

Finn frem til solide, suksessfulle partnere med et bra omdømme. Øker mulighetene for sammen å lykkes, generere mer business, høyere omsetning og overskudd.

3. Salg

Fokuser på innsalg mot de bedriftene som er solide og har bra omdømme. Disse har størst muligheter for å lykkes.

4. Markedsføring

Se hvilke bransjer og firmaer som matcher dine krav til soliditet og omdømme.

5. Tid

Siden alle bedrifter gis en score på soliditet og omdømme slipper DU å gjøre denne kalkulasjonen selv.

Finn klager, sertifiseringer og omtaler av Norske bedrifter med Yellowrate Bedriftsrating

15 900,*pr. 1 år.

1900,*pr. mnd

Bedriftsrating datasett Datasettet består av alle norske bedrifter, total ca. 860.000 enheter inkl. filialer (også kalt under-

enheter).

Caser: Bank – beregn hvilken lånelimit som bør settes på eksisterende og nye kunder. Tilby produktet som en value added tjeneste mot egne sluttkunder. Forsikring – beregn risikoprofil og premie iforhold til nye og eksisterende kundere. Beregn risikoprofil og premiesetting generelt iforhold til bransje. Kommune – finn frem til solide firmaer med bra omdømme ved innkjøp. Salgsfirma – identifiser hvilke firmaer og bransjer det bør fokuseres på for å optimalisere salg i forhold til salgskost. PR & Mediabyrå – utarbeid underlag for spesifikt firma eller for en bransje som helhet. Større organisasjon – spar penger på å velge rette partnere og gode underleverandører.

YEL LOWR AT E BED RIF TS R AT I NG

5

MÅTER Å TJENE PENGER PÅ MED YELLOWRATE BEDRIFTSRATING


YEL LOWR AT E BED RIF TS R AT I NG

RMAS J

ON

De fleste bedrifter gis en totalscore basert på soliditet (økonomi) og omdømme samt delscore på disse.

Omdømme beregnes ut fra klager, sertifiseringer, tilfredshetsmålinger og omtaler.

PRODU

KTINFO

Bakgrunnsinformasjon om klager, sertifiseringer, tilfredshetsmålinger om omtaler per bedrift.

Soliditet (økonomi) beregnes ut fra finanstall og firmastruktur (antall ansatte og fartstid)

Standard grunndata som bedriftsnavn, adresser, telefonnummer, bransje, mailadresse, finanstall etc. finnes på de fleste bedrifter

Alle muligheter for filtrering, seleksjon på datasettet i henhold til alle kriterier (eks. soliditet, omdømme, finanstall, bransje, antall ansatte, sted). Datasettet ligger tilgjengelig på www.yellowrate.no for utprøving. For å kunne bearbeide datasettet må dette kjøpes.

Datasettet oppdateres månedlig og kan leveres som en dump som eks. kan integreres med interne systemer som CRM, eller kan leveres som en Web applikasjon.

Bedriftsrating datasett

Opsjonelt leveres også følgende data med:

*Firmanavn *Orgnummer *Totalscore (soliditet + omdømme) - Delscore på soliditet - Underdelscore på økonomi - Underdelscore på firmastruktur (fundamentert på antall ansatte kjedetilknytning og firmaets fartstid). -Delscore på omdømme - Underdelscore på nettbaserte kilder (fundamentert på klager, sertifiseringer og tilfredshetsmålinger) - Underdelscore på brukeromtaler *Faktiske funn i nettbaserte kilder (URL og score på funn for hver ekstern klage/sertifisering/tilfredshetsmåling) * Brukeromtaler * Lenker til andre nettsteder relevant for firma og eller bransjen med direkte oppslag hvor mulig * Gjennomsnitt totalscore for bransjen (totalscore, delscore på økonomi, delscore på firmastruktur, delscore på nettbaserte kilder og delscore på brukeromtaler)

2008, 2009 og 2010 finanstall som følger: -Årsresultat -Egenkapital -Inntekter -Kortsiktig gjeld -Langsiktig gjeld Telefonnummer Mobilnummer Gateadresse Postadresse Selskapstype NACE kode (bransjekode) numerisk NACE kode (bransjekode) tekstlig Registreringsdato Stiftelsesdato Antall ansatte

Per bedrift er datasettet som følger:

Hvilke data som finnes for ulike bedrifter kan variere noe, ikke alle data finnes for alle bedrifter. Datasettet leveres som en dump en gang per mnd


DESIGN PITCH AS

yellowrate bedriftsrating  
yellowrate bedriftsrating  

bedriftrating

Advertisement