Page 1

Dieselmotorer Design - Pitch AS

Reparasjoner og vedlikehold av dieselmotorer er kjernen i Goltens tjenestetilbud.

Presence | Response | Precision

Rutinemessig vedlikehold, feilsøking og reparasjoner av hoved- og hjelpemotorer på skip er vår spesialitet. Vi utfører overhaling av toppdeksel, sliping av ventiler samt honing av sylindere/linere ved vårt verksted eller ute hos kunden. Grønn Teknologi Goltens tilbyr engineering, prododuksjon og installasjon av grønn teknologi til skip og offshore. På plass - Maskinering Goltens serviceteam har lang erfaring og tung kompetanse for sliping, fresing eller honing av alle typer akslinger og har et egetutviklet mobilt verktøy for å gjøre dette også ute hos kundene. Mekanisk verksted i Oslo Goltens Oslo har et stort og komplett mekanisk verksted i Oslo, lokalisert på Alnabru. Verkstedet er bygget opp etter følgende kompetanse områder: Plate- og sveiseverksted Maskinering Motoroverhaling Brennstoffoverhaling Lagerstøping Herding Støping og maskinering av hvitmetallslager Kontroll og utbedring av skadede motordeler Dreiing, fresing Nitrerherding

Your Independent Service Provider Goltens Oslo AS Phone: (+47) 22 88 39 30 Fax: (+47) 22 88 39 31 E-mail: oslo@goltens.com www.goltens.no

Presence | Response | Precision


GOLTENS OSLO AS -

TDI - Verdensledene leverandør av luftstartere.

TDI leverer trykkluftstartere beregnet for de tøffeste oppgavene. Produktene foretrekkes av de som ønsker høyeste kvalitet, best driftsikkerhet og lengst levetid. Starterne leveres tilpasset ulike motortyper og volumer samt til turbiner av ulik størrelse.

TRUSTED GLOBALLY

Goltens er et varemerke for skipsreparasjoner med et stort nettverk som skaper trygghet for kunden. Med mange stasjoner rundt om i verden, er vi nære kunden med vår kunnskap, ekspertise og know-how til enhver tid. Goltens er en ledende leverandør av spesialiserte reparasjoner, vedlikehold, rekondisjoneringstjenester og engineering for den globale shipping bransje, offshore & marine installasjoner, industrianlegg og kraftverk.

maskinering av veivaksler på plass hos våre kunder. Firmaet ble først etablert i New York i 1945. Og har senere spredd seg til hele verden for å møte en økende etterspørsel av reparasjoner til dieselmotorer og tilhørende reservedeler. Goltens har over 60 års erfaring med prouksjon, rekondisjonering og tilpasning av drivstoffutstyr.

Gjennom lang erfaring og høy kompetanse har Goltens blitt et naturlig valg for sliping og

Vannkraft, støping og maskinering av hvittmetall lager er et nisjefelt med begrenset kompetanse i Norge. Goltens Oslo har alle nødvendige fasiliteter og utstyr for å gjøre nødvendige reparasjoner og vedlikehold til dette markedet.

PÅ P L A S S - M A S K I N E R I N G

DIESELMOTORER

G-Pumper

Goltens egne hydrauliske høytrykkspumper for bl.a. momentstrekk av bolter produseres ved vårt anlegg i Oslo. Pumpene leveres i flere utgaver: G 1400 HP G 1700 MP* muliggjør veksling i parallell og seriell krets. G 2800 HP

Goltens Oslo AS produserer og leverer reservedeler av høyeste kvalitet til et stort kundespekter.

Maskinering av horisontale flater på et 5 tonns bærehode med en toleranse på kun 0,02mm

NK

Støping og maskinering av hvittmetalllager Kontroll og utbedring av skadede motordeler Dreiing, fresing Nitrerherding Sveis og plateavdeling Lang erfaring har tilført vårt verksted den nødvendige kompetanse for å levere produkter med høyeste presisjon. Kontroll, rekondisjonering og reparasjon av motorer bidrar til at kunden får all nødvendig hjelp og bistand fra ett og samme sted.

GRØNN TEKNOLOGI

NK er en velrennomert tysk produsent og kjent for sine høytrykkskompressorer til forbrukere som er avhengige av produkter med lang levetid og sikker funksjonalitet. NK`s høytrykkskompressorer er kjent for kombinasjon mellom høyt trykk og stor luftmengde. De leveres i ulike størrelser - luft/vannkjølt fra 1-3 trinns kompressorer opp til 60 Bar, og har komplette løsninger for start og arbeidsluft. Kompessorer, beholdere og ventiler leveres til militært og sivil bruk. NK`s produkter benyttes på offshorerigger, skip, jernbane og industri hvor høye krav til kvalitet, virkningsgrad og levetid er viktig.

Wencon IOP

Goltens kan tilby testutstyr for brennstoffventiler til både 2-og 4takts motorer.

Wencon er et effektivt og kostnadsbesparende reparasjons- og vedlikeholds system som er spesielt utviklet for den maritime bransje. Det er epoxybaserte reparasjonsprodukter for pumper, rør, motorer, propell blader, generatorer og andre maskindeler. Wencon leveres fra vårt lager i Oslo.

RWO Marine Water technology

RWO er verdensleder innen utstyr for vannbehandling og et sikkert valg for rensing av drikkevann, gråvann/kloakk, lensevann, ballastvann og avsalting. RWO`s modulbaserte system for ballastvannbehandling mestrer selv de dårligste vannkvalitetene i verden uten bruk av kjemikalier.

Chockfast

Chockfast er en epoxy som benyttes til fundamentering av pumper, gear, motorer, lager, vinsjer ol. på skip, offshore og landbaserte installasjoner i hele verden. Chockfast er et ikkebrennbart materiale som hverken krymper eller ekspanderer under herdingsprosessen. Chockfast leveres fra vårt lager i Oslo.

Grønn teknologi

Goltens tilbyr nå følgende tjenester innenfor Green Tech: - Kartlegging av ”As-built” situasjon v.h.a 3D scanning - 3D modellering av ønsket system inn i scandata - Visualisering - Rådgivning - Detalj engineering produksjonstegninger - Produksjon av rør og fundamenter - Installasjon - Commissioning

Goltens  
Goltens  

Produktoversikt - norsk versjon

Advertisement