Page 1

Bokauksjon 57

1.

ASBJØRNSEN, P. CHR. OG JØRGEN MOE: Norske folke-eventyr fortalte af... Fællessamlingen. Revideret udgave ved Moltke Moe. I-II. Kristiania 1896-99. (2 blanke), 2, XII, 227, (1 blank) + (2 blanke), (2), 219, (1 blank) s. Bundet i to dekorerte (i jugendstil) orig. bd (grønne). To mini-hakk i øvre kant av deklene på første bind, ellers et pent sett. (Østberg 83,84, 2012). 750,-

2.

BARTH, J. B: Naturskildringer og Optegnelser fra mit Jæger- og Reiseliv. Af... 1. utgave. Kristiania 1877. (2 blanke), (6), 385, (2), (1 blank) s. Forlagets rikt dekorerte helsjirtingbind. (Grønt). Gullet på ryggen svakt bleket, ellers et nydelig eksemplar. Yngvar Nielsens eksemplar med hans signatur og ex libris på forsats. Jacob Bøckmann Barth, 1822-92, født i Drangedal, norsk forstmann. I vårt lands skogbruks- og jakthistorie står han som en foregangsmann. 7500,-

3.

(BERGENSBANEN) Bergen-Bahn Norwegen. Die neue Hochgebirgsbahn von Kristiania nach Bergen. U.st. 1911. (Ausgegeben von der Generaldirektion der Norwegischen Staatsbahnen.). Panorama i farger over bergensbanens trasé, (19cmx60cm). På verso: Foto av Wilse over Ustefjorden og Ustaoset, samt tekst. Stempel fra et tysk reisebyrå. Et pent eksemplar. 500,-

4.

BESKRIVELSE AF TROMSØ AMT efter de i Anledning af Ordningen af Forholdet mellem Flytlapperne og de Fastboende i Aarene 1869, 1870 og 1872 udførte Krokeringer m. m. Udgivet af Den geografiske Opmaaling. Kristiania 1874. 156 s. 3 karter. Orig. omsl. Uoppskåret. Et par ubetydelige rifter ved omslagets kanter. Ørlite hull i foromsl. Pen. 1800,-

5.

(BIBLIOFILKLUBBEN) Bibliofilklubben. Medlemmer 1922-1932 og deres boksamlinger. 1933. (Bibliofilklubben). 127, (3 blanke) s. Pent privat skinnryggbind. Bundet med de originale omslagene og ryggstripen. Et meget pent eksemplar. + Medfølger: Love for Bibliofilklubben vedtat den 13. mars 1922. Kristiania 1924. Orig. omsl. 8 s. Mini-rift i omsl. kant. Pen. 1000,-

6.

( — ) Medlemmer 1932-1949 og deres boksamlinger. 1949. (Bibliofilklubben). 148, (4blanke) s. Elegant privatskinnryggbind med vignetter og tittel i gull på ryggstripen. Bundet med de originale omslagene. Fuktskjold på bakre blanke blad mellom bakre omslag og bakre forsatsblad. Ex Libris (Richard Andvord) på forsats. 750,-

7.

BJØRNSON, BJØRNSTJERNE: De Nygifte. Af... 1. utgave. Kjöbenhavn 1865. 68 s. Samt. dekorert helsjirtingbd. Bindet svakt skrapet. Pent eksemplar. Lite navn (i gammel hånd) på forsatsblad. Opplag: 1275 eks. Dette lille skuespillet ble skrevet i Kristiania sommeren 1864, men Bjørnson var ikke fornøyd, og i løpet av sommeren 1865 omarbeidet han det under en studiereise til København. 1000,-

8.

— : Laboremus. 1. utgave. Kjøbenhavn 1901. (2 blanke) , (6), 166, (2 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd.(gråblått) med vareomsl. Omslaget litt brunet/skjoldet i ryggen, og med en mini-rift i kanten. Boken er svært pen. Uvanlig med vareomslag. 1000,-

1


9.

— : Om Folkesuveræniten(!) eller det norske Folks Husbondsret. Tale af... 1. utgave. Kristiania 1882. (Forlagt af Selskabet for Folkeskrifters Udbredelse.Trykt i Dagbl.'s Bogtrykkeri). 30 + (1 blank) + (1 reklame) s. Kombinert tittelbl. og omslag. Meget pent eksemplar. Utkom i begynnelsen av juni 1882. Thuesen V,s.62. Medfølger: 'Til dem, som forkunner eller lærer i det norske mål. Af Bjørnstjerne Bjørnson. Med et tillæg af overlærer K. Knudsen. Kristiania 1887. Orig. omsl. 61 + (1) + (2 blanke) s. Meget pent eks. Utkom i midten av februar 1888. Thuesen, V,s.65. (2 bøker). 750,-

10.

— : Sigurd Jorsalfar af... 1. utgave. Kjøbenhavn 1872. 85, (3) s. Pent priv.skinnryggbd. med begge orig. omsl. medbundet. Foromslagets høyre kant forsterket på innsiden, og en rift i foromslagets venstre kant (ca. 2 cm.) reparert. Bakomslag med et par svake bretter. Materien svakt brunplettet. Liten hilsen i øvre høyre hjørne av foromsl. 1000,-

11.

BLOM, GUSTAV PETER: Bemærkninger paa en Reise i Nordlandene og igjennem Lapland til Stockholm, i Aaret 1827. Andet Oplag. Christiania 1832. (2 blanke, 6), 511, (1 blank) s. En foldet tabell. I et samtidig noe slitt skinnryggbind. 2 Ex libris på forsats samt navnetrekk på forsatsblad. Materien meget ren og pen. 2500,-

12.

CHAPMAN, OLIVE MURRAY: Across Lapland with Sledge and Reindeer. With 8 illustrations in colour and 62 in black and white from the author´s watercolour drawings and photographs and a sketch map. London 1932. XIV, (2), ett kart, 212, (4 reklame) s. Forlagets helsjirtingbind med vareomslag. Omslaget noe slitt ved hjørnene, ex libris på forsats, navnetrekk på smusstittelblad. meget ren og pen. Et meget godt eks. Hammerfest - Bossekopp - Karasjok - Kautokeino grensen. 1000,-

13.

(CHRISTIAN IV) Kong Christian den Fjerdes Norske Lov. København 1604. Upaginert. Samt. reparert helskinnbd. Bindet med slitasje og sprekker. Materien har noen svake skjolder og noen få sider mangler et hjørne, og har noen smårifter. Materien ellers hel og bra. Skrift på begge forsatser og friblad. Mangler tittelblad og deler av fortale. 4500,-

14.

15.

(CHRISTIAN V) Kong Christian den Femtis Danske Lov. Prentet i København af Joachim Schmedtgen Aar 1683. (30), 1014, (86 register), (1) s. Et kobberstukket portrett med vers av Kingo, som frontisp. Samtidig helskinnbind (speilbind) med rik dekor i gull på rygg samt 4 opphøyde bånd. Ryggen noe skrapet, 4 linjer skrift i eldre hånd på forsatsbladets verso. Pen materie. Et meget pent eksemplar av et svært viktig lovverk som på den tid ble ansett for å være verdens beste, mest rettferdige og mest fyldestgjørende lovsamling. 4000,DANMARKS OG NORGIS KIRKE-RITUAL. København, Trykt av Joachim Schmedtgen 1685. 4to. (8), 383, (5) s. I et tidlig(?) 1800-talls skinnryggbind med vignetter og tittel i gull på rygg. 4 opphøyde bånd. Ryggen med et par små ormehull. Et pent og rent eksemplar på skrivepapir. Sidene 342 - 343 feilpaginerte, dog er teksten fullstendig. I 1685 ble Danmarks og Norges Kirkeritual innført. Man ønsket å innføre felles gudstjenesteordninger for Danmarks og Norges kirker. Formålet var å sikre at alle kirkegjengere i Danmark og Norge hver søndag kunne høre prestene, i en mer ensrettet form og på dansk, prise Guds storhet og den eneveldige konge som hans representant på jorden. Kirkeritualets ensretting er illustrerende for den streben etter orden, systematikk, sentralisering og homogenitet, som preget mange områder av den eneveldige styreform. Dette Kirkeritualet fra 1685 ble benyttet i mer eller mindre lik form frem til 1912 i Danmark tross store liturgiske stridigheter på 1880- tallet. Biskopen og salmedikteren Thomas Kingo (1634 - 1703) stod for en stor del av utformingen. 8000,-

2


16.

DET TRONDHIEMSKE SELSKABS skrifter. Første - Fierde Deel. (5. del ikke med her). Kiøbenhavn 1761-1768. 293, (3) + (8), 405, (27) + (1), (1 blank), (8), 576, (2) + (24), 50, (6), 479 s. Første Deel: 1 tabel, plansje I-VI. Anden Deel: Plansje I-XIV, 1 kart. Tredie Deel: Plansje I-XI. Fierde Deel: Plansje I-XVI. Bundet i fire samtidige bind: Del I-II: Helskinnbind med skrift og dekor i gull på ryggen. Del III-IV: Skinnryggbind med skrift og dekor i gull på ryggen. Bindene noe slitt og skrapet, særlig del III-IV. Kapitél på bind I, III og IV skadet. Samtidige navnetrekk på tittelblad i alle bind. Stempel på forsatser. Gj. gående brunskjold i nedre hjørne på siste sider i fjerde del. Noen av plansjene "frynset" i kanten (uten billedtap), særlig bd. I-II. Et velholdt sett av et uhyre viktig og sjeldent verk. Bibl. Norv. 342. 30000,-

17.

DUUN, OLAV: Paa tvert. 1. utgave. Kristiania 1909. 272 s. Enkelt sjirtingryggbind. Materien meget ren og pen. Duuns 3. bok. Opplag: 1000 eksemplarer. Sjelden. 1000,-

18.

— : Sigyn. 1. utgave. Kristiania 1913. 181, (3 blanke) s. Samtidig skinnryggbind. Tittelblad reparert og med enkelte små pletter. Opplag 1.500 eks. + Olav Duun, Hilderøya, Kristiania 1912. Enkelt sjirtingryggbind. Lite navnetrekk på smusstittelblad, ellers et helt rent og pent eks. Opplag 1500 eks. 2 bøker. 750,-

19.

(EDDA) Den ældre Edda. Samling af norrøne Oldkvad, indeholdende Nordens ældste Gude- og Helte-Sagn. Udgivet af P. A. Munch. Christiania 1847. XVIII, 214, (2) s. Elegant, rødt, samtidig skinnryggbind. Et meget pent eksemplar. 750,-

20.

(ELVESTAD, SVEN) Den fortapte Søn. (Av) Stein Riverton. 1. norske utgave i bokform. Kristiania 1917. (Helge Erichsen & Co. Ukeserien nr. 100). Liten 8vo. 104 s. Orig. illustrert omsl. Rift i nedre del av bakre fals. Ryggstripen mangler 1 cm. nederst. Materien ren og pen. Syversen 31,b. 800,-

21.

( — ) Det Gaadefulde Kompagni. Av Kristianiadetektiven Asbjørn Krags oplevelser. 1. norske utgave. Kristiania 1916. 125, (1 blank), (2 reklame) s. Orig. omsl. Omslaget noe hakket ved kantene, og med en liten sprekk i ryggen. De første par sidene litt ujevne i øvre kant. Materien ellers ren og fin. Syversen nr. 70 a. 600,-

22.

( — ) For en kvindes ære. (Av) Stein Riverton. 1. norske utgave. Kristiania 1918. (Helge Erichsen & Co., nr. 144). 93, (1 blank), (2 reklame) s. Orig. omsl. Omslaget litt løst øverst i ryggen, ellers pen. Syversen 68,a. 500,-

23.

( — ) Knytnæven. Av Kristiania-detektiven Asbjørn Krag's oplevelser. 1. norske utgave. Kristiania 1914. (Helge Erichsen & Co.s 25-øres bøker nr. 16). 112 s. Orig. omsl. Omslaget noe hakket ved kantene, ellers et fint eks. Omslagstegning av Salicath. Syversen 14,b. Uvanlig. 800,-

24.

( — ) Manden i Maanen og Den lille blaa. Af Kristiania - Detektiven Asbjørn Krags Oplevelser. Fortalt af Stein Riverton. 1. utgave i bokform. Kristiania 1907. (4), 252 s. Orig. dekorert helsjirtingbd. Rygg og bakdekkel med litt smuss og noen mindre brunpletter. Liten rift ved øvre kapitél. Materien ren og pen. Merke på forsats (etter avrevet Ex Libris?). Omslagstegning av Bødtker. Sjelden i originalbind. Syversen 11,b + 10,b. 2000,-

25.

( — ) Skjulte spor. Kriminalroman. (Av) Stein Riverton. Senere utg. Kristiania 1916. (Helge Erichsen & Co.'s Ukeserie Nr. 68). 126, (2 blanke) s. Orig. omsl. Ryggstripen litt skrapet, ellers et fint eks. + Medfølger: Den lille blaa. Af Kristiania-detektiven Asbjørn Krags oplevelser. Senere utg. Kristiania 1915. (Helge Erichsen og Co.'s 25-øres bøker nr. 41.). 91, (1 blank), (4 reklame) s. Orig. omsl. Omslaget litt hakket ved kantene. Svak gjennomgående skjold i øvre høyre hjørne. Liten rift ved nedre kapitél. Materien ellers ren og fin. + De fortaptes hus. Fortælling. Senere utg. Kristiania 1914. (Helge Erichsen & Co.'s 25-øres bøker nr. 12). 134, (2 reklame) s. Orig. omsl. Omslaget litt hakket i kantene, og den nederste cm. av ryggstripen er delvis løs. Materien pen. Navn på smusstittelblad. 700,3


26.

ELVESTAD, SVEN: Aar og dag. Stemninger og skildringer. 1. utgave i bokform. Kristiania 1913. (4), 220, (4 blanke) s. Orig. dek. helsjirtingbd. Bindet litt mørknet i ryggen og mot kantene, og hjørnene litt skrapet. Pen. + Medfølger: Himmel og hav. 1. utgave. Oslo 1927. 197, (1) s. Orig. bd. med vareomsl. Bindet noe brunet i rygg og på fordekkel. Omslaget litt skrapet/hakket ved kantene. Et fint eks. Navn på forsatsblad. + Wilson. Manden med mansjetknappen. Detektivroman. 1. norske utgave. Kristiania 1917. 8vo. 287, (1 blank) s. Priv. helsjirtingbd. med orig. foromsl. medbundet. Bindet litt skrapet ved kapitéler/hjørner, ellers et fint eks. Lite navn på friblad. 1000,-

27.

— : Angsten. 1. utgave. Kristiania 1910. (4), 119, (1 blank) s. Orig. omsl. Bindet noe brunet mot ryggstripen, materien ren og pen. Et fint eksemplar. Omslagstegning av Carl Jensen. Opplag: 1375 eksemplarer. Syversen 51,a. 1200,-

28.

— : De fortaptes hus. Fortælling. (Av) Sven Elvestad (Stein Riverton). 1. utgave. Kristiania 1912. (4), 151, (1 blank) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (hvitt). Fordekkel svakt skrapet. Pen. Syversen 58,a. Opplag: 1650 eks. Omslagstegning av Salicath. Uvanlig i originalbind. 1500,-

29.

— : De røde hunde. ( Av ) Stein Riverton. 1. norske utgave i bokform. Kristiania 1917. (Helge Erichsens Ukeserie.). 98, (2 blanke) s. Orig. omsl. Omslaget litt smusset, ellers pen. Syversen 43 b. Omslagstegning av Ben Blessum. Boken ble først utgitt under tittel 'Den brændte dødsdom' i Lys og Skygge nr. 25, 1909. (Schiötz/Ringstrøm 2006). 700,-

30.

— : Skyggerne. 1. norske utgave. Kristiania 1916. (Ukeserien nr. 86). 89, (1 blank), (5 reklame) s. Orig. omsl. Smårifter ved kapitélene. Noen smårifter/hakk i kantene av de siste par blader. Materien ren og fin. Syversen 1 a. Omslagstegning av A. T. 800,-

31.

( — ) RIVERTON, STEIN: Bygdø-mysteriet. (Av) Stein Riverton. 1. norske utgave i bokform. Kristiania 1918. (Ukeserien nr. 127.). Smal 8vo. 88 s. Orig. omsl. Ryggstripen dårlig og løs. Materien noe gulnet. Syversen 42 b. Uvanlig. 600,-

32.

( — ) — : Chrysantemumklubben. Kampen mot "de tre oksehoder". 1. norske utgave. Kristiania 1916. 243 s. Priv. granitolryggbd. (rødt) med orig. foromsl. medbundet. Brett i foromsl. Svak skjold i indre marg av de siste ca. 20 sider. Lite navn på smusstittelblad. + Medfølger: Ørneskriget. Av Asbjørn Krags oplevelser. 1. norske utgave. Kristiania 1917. 282 s. Rift i foromsl. (reparert). + Fjerdemand. 1. norske utgave. Kristiania 1920. 181 s. Rift i smusstittel- og tittelblad (reparert). Alle tre bøker bundet hver for seg, i samme type bind, med foromsl. Samtlige rygger noe avskrapet, materie og foromsl. rene og pene med mindre annet er nevnt. 800,-

33.

( — ) — : Damen i Rullestolen. (Av) Stein Riverton. 1. norske utgave i bokform. Kristiania 1918. 190, (2 blanke) s. Orig. sjirtingryggbd. Bindet noe plettet og noe skrapet langs kantene. Materien ren. Syversen 57,b. 300,-

34.

( — ) — : Dødens finger. Av Kristianiadetektiven Asbjørn Krags oplevelser. 1. norske utgave. Kristiania 1914. 127 s. Priv. granitolryggbd. (rødt) med orig. foromsl. medbundet. Et par smårifter i kanten av foromsl. Småpletter i øvre høyre hjørne av materiens sider 22-32. Meget svak skjold i nedre venstre kant av foromsl., smusstittel- og tittelblad. + Medfølger: En hemmelighet mellem to. 1. norske utgave. Oslo 1926. 181 s. + Fænomenet Robert Robertson. 1. norske utgave. Kristiania 1923. 163 s. s. 129-162 med små 'eselører' i nedre høyre hjørne. Alle tre bøker bundet hver for seg, i samme type bind, med foromsl. Samtlige rygger noe avskrapet, materie og foromsl. rene og pene, med mindre annet er nevnt. 800,-

4


35.

( — ) — : Greven af Oslo og Den tredje. Nye Asbjørn Krag-fortællinger. Kristiania 1908. (Forlagt av H. Aschehoug & co.). 214, (2) s. Forlagets illustrerte helsjirtingbind. Bindet noe smusset og skrapet, Svak sprekk i ytre fremre fals. Spor etter fjernet navnetrekk på tittelblad. Omslagstegning av (Fr.) Bødker (som på Erichsen-utgaven). Historiene om Asbjørn Krag var en av Norges største bok-suksesser, kommersielt sett, og ble også oversatt til en rekke språk. De delikate Aschehoug-utgavene av bøkene er vanskelig å finne pene. Syversen 8b. 1500,-

36.

( — ) — : Jernvognen. Kriminalroman. (Av) Stein Riverton. 1. utgave. Kristiania 1909. (4), 220 s. Orig. dekorert (i farver) helsjirtingbd. 4 pletter på bakdekkel mot ryggstripen. Ryggstripen svakt smusset. Fjernet navnetrekk på tittelblad. Materien pen. Et brukbart eksemplar. Kåret som en av verdenslitteraturens beste kriminalromaner. Opplag: 1650 eksemplarer. Omslagstegning av H. Lund. Syversen 48,a. Sjelden i 1. utgave og i god stand. 2400,-

37.

( — ) — : Jernvognen. Kriminalroman. Senere utg. Kristiania 1921. 170 s. Priv. granitolryggbd. (rødt) med orig. foromsl. medbundet. + Medfølger: (publisert under forfatternavnet Sven Elvestad) De fortaptes hus. 1. norske utgave. Kristiania 1912. 151 s. + Tider skal komme. 1. norske utgave. Kristiania 1918. 192 s. Alle tre bøker bundet hver for seg, i samme type bind, med foromsl. Samtlige rygger noe avskrapet, materie og foromsl. rene og pene. 800,-

38.

( — ) — : Manden i maanen. (Av) Stein Riverton. Kristiania 1915. (Helge Erichsen & Co.s Ukeserie nr. 59). 124, (4) s. Orig. omsl. Noen rift og hakk langs omslagets kanter. Liten bit av bakomslaget borte. Berører ikke tekst. Materien ren og pen. Syversen 11 c. Omslagstegning av Sverre Knudsen. 600,-

39.

( — ) — : Manden med Panamahatten ( og ) De tre millioner. ( Av ) Stein Riverton. Kristiania 1918. (Helge Erichsen & Cos Ukeserie. Nr 132.). 92, (4 sider annonse) s. Orig. omsl. Omslaget med en brett i hjørnet, og noe skrapet ryggstripe. Materien pen. Syversen 2 a. 600,-

40.

( — ) — : Mysteriet paa Bergensbanen af Stein Riverton. Af Asbjørn Krags Oplevelser. 1. utgave. Kristiania 1910. (4), 100 s. Priv. skinnryggbd. Bindet litt skrapet, og forsatsene småplettet. Materien pen. Ex libris på forsats. Syversen 52,a. 1000,-

41.

( — ) — : Rosa Montanas diamanter. 1. norske utgave. Kristiania 1925. 206 s. Priv. granitolryggbd. (rødt) med orig. foromsl. medbundet.anitolryggbd. (rødt) med orig. foromsl. medbundet.Priv. granitolryggbd. (rødt) med orig. foromsl. medbundet.Priv. granitolryggbd. (rødt) med orig. foromsl. medbundet. + Medfølger: Hvorledes doktor Wrangel kom. 1. norske utgave. Oslo 1927. + Døden tar ind paa hotellet. 1. norske utgave. Kristiania 1921. 192 s. Alle tre bøker bundet hver for seg, i samme type bind, med foromsl. Samtlige rygger noe avskrapet, materie og foromsl. rene og pene. 800,-

42.

EWALD, JOHANNES: Samtlige skrifter. Bind 1-4. Med kobbere. Kiøbenhavn 1780-1791. 4, LXVI, 456 + VII, 408 + (10), 304, + (8), 422, (2 blanke) s. Portrett av Johannes Ewald som frontispiece i bd. 1. Med totalt 21 kobberstikk. Bundet i fire uniforme pene samtidige helskinnbd. med rik gulldekor. Ryggene litt avskrapet, ellers et meget pent sett. 2000,-

43.

(FRAM) SKIKLUBBEN FRAM 1890-1940. 1940. Folio. (2 blanke), 175, (1) s. Illustrert. Forlagets elegante skinnryggbind. Meget pent eksemplar. Morsom skihistorie, rikt illustrert, mye fra Nordmarka. Skiklubben Fram hadde om mulig enda mer prominente medlemmer enn Christiania Skiklub. 1500,-

44.

FRIIS, J. A: En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen. Skildringer af Land og Folk. Med 25 Træsnit og et Kart. Anden Udgave. Christiania 1880. (2 blanke), VIII, (2), 299, (3) s. Samt. skinnryggbd. Bindet med noe slitasje ved hjørner, kapiteler og ytre falser. Lite Ex libris på forsats. Materien og kartet pent. 1800,5


45.

— : Klostret i Petschenga. Skildringer fra Russisk Lapland (efter historiske Kilder og Folkesagn). 1884. 176 s. Orig. omsl. Ryggen er sprukket og bakomslaget mangler. Liten rift i kanten av foromslag og ett av de første bladene. Materien ren og fin. 400,-

46.

— : Skildringer fra Finmarken. Med illustrationer af Wilh. Peters. Kristiania og Kjøbenhavn 1891. (2 blanke), (6), 155, (1 blank) s. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. (Lys turkis). Eldre navnetrekk på tittelblad som har sværtet noe over på smusstittelbladets verso. Ellers et pent og rent eksemplar. 600,-

47.

GJESSING, GUTORM: Arktiske helleristninger i Nord - Norge. 1932. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning.). 4to. 76 + 54 s. Originalt omslag. Navnestemplel og rift i første blad, ellers helt ren og uoppskåret materie. 600,-

48.

GJESSING, ROLV R: Die Kautokeinolappen. Eine anthropologische Studie. 1934. (Inst. for sammenlignende kulturforskning. Serie B: Skrifter XXV). Folio. 130, (2) s. Illustrert, IX plansjer. Orig. helsjirtingbd. med vareomsl. Omslaget med et par smårifter/hakk ved kantene, ellers meget pen. Stempel på forsatsblad (Ex Libris). 500,-

49.

(GUNNLAUG ORMSTUNGE) Sagan af Gunnlaugi Ormstungu ok Skalld-Rafni, sive Gunnlaugi Vermilingvis & Rafnis Poetæ Vita. Hafniæ 1775. 4to. (8), XXXII, 318, (79), (1 blank)) s. Kobberstukket tittelvignett, 3 plansjer, hvorav 2 foldede, 4 kobbervignetter. Samtidig, vakkert helskinnbind (speilbind). Ryggen restaurert og med gulldekor, opphøyde bånd og tittelfelt i rødt. Fiske I, s. 211. Norrøn og latinsk parallelltekst. Et meget pent eksemplar på skrivpapir. 8000,-

50.

HAFFNER, H. J: Tilfods i Kristiania omegn. En anvisning til fodture. Tredje helt omarbeidede og meget øgede udgave. 1906. (8), 115, (3 reklame) s. Forlagets myke sjirtingbind. Eldre navnetrekk på 1. reklameblad. Liten fuktskjold i nedre kant på de siste blad, ellers pen. 750,-

51.

HAGEMANN, AXEL: Finmarken for Nordmænd. Kristiania 1892. 23 s. Orig. omsl. Ryggstripen delvis slitt bort, og omslaget ellers med noen hakk ved kanter. Materien pen. Et lite kulepennmerke på foromsl. + medfølger: Bjarne Hofseth. Finnmark. Land og folk. Oslo 1945. (Sjette serie: geografi og reiser). 8vo. 59, (1) s. Illustrert med fotografier i s/h og med et kart. Et par merknader i teksten (med blyant), ellers pen. Ex Libris på innsiden av foromsl. 500,-

52.

HAGERUP, INGER: Videre. Dikt. 1. norske utgave. 1945. (Trykt i Kungl. Boktryckeriet. P. A. Nordsedt & Söner, Stockholm)). 76 s. Orig. illustrert omsl. Omslaget noe brunet og skrapet i ryggen og med noen svake pletter nederst på foromsl. Mini-rift ved øvre/nedre kapitél. Materien pen. Navn på smusstittelblad. 1. utgaven ble utgitt i Stockholm året før. + Medfølger: Videre. Dikt. 1946. (Trykt i Kungl. Boktryckeriet. P. A. Nordstedts forlag). 76 s. Orig. omsl. Mini-rift ved nedre kapitél, og svak brett i et av foromsl. hjørner. Bakomslag svakt smusset mot kantene. Pen. Mitt skip seiler. Dikt av... 1. utgave. Oslo 1951. 48, (1) s. Omsl. litt smusset og litt slitt ved kantene. Omsl. litt løst ved øvre kapitél. Materien med meget svak skjold i øvre kant. Sånn vil du ha meg - 30 utvalte dikt om kjærlighet. 1. utgave. Oslo 1949. 39 s. Orig. omsl. Pen. Navn på smusstittelblad. 750,-

53.

HAMSUN, KNUT: Aftenrøde. Slutningsspil. 1. utgave. København 1898. (2 blanke), (4), 201, (1 blank) s. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Bindet noe skrapet. Sjelden i forlagsbindet. 1800,-

54.

— : Kratskog. Historier og Skitser. 1. utgave. København 1903. (2 blanke), (6), 289, (1), (2 blanke) s. Forlagets dekorerte helsjirtingbd. (grønt). Marmorert snitt. Pen. Lite pent eiermerke på forsats. Stempel (delvis visket bort) på smusstittelblad. Nummer på smusstittelblad. Noen notater (i blyant) under innholdsfortegnelsen. Uvanlig i originalbind. 6000,-

6


55.

— : Livets Spil. 1. utgave. København 1896. (2 blanke), (4), 201, (1 blank) s. Forlagets originale, dekorerte helsjirtingbd. (lysebrunt). Et meget pent eksemplar. Antatt opplag: 2100 eksemplarer. 1800,-

56.

— : Markens grøde. (I-II i ett bind). 1. utgave. Kristiania og København 1917. 278, (2 blanke), 229, (3 blanke) s. Orig. dek. helsjirtingbd. (blått). Ryggen sterkt bleket, og ett blad litt smusset, ellers et fint eks. Uvanlig i 1. utgave. 1500,-

57.

— : Ny Jord. Roman. 1. utgave. København 1893. (2 blanke), 4, 460, (2 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (rødt). Ryggen sterkt bleket, forøvrig et pent eksemplar. Navn i gammel hånd på friblad. Uvanlig i det originale "maurbindet". 4000,-

58.

— : Redaktør Lynge. Roman. 1. utgave. København 1893. (2 blanke), (4), 332, (2 blanke) s. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. (Burgunder). Bindet svakt skrapet ved ytre falser og kapiteler. Lite navnetrekk i eldre hånd på smusstittelblad. Et pent eksemplar. 7500,-

59.

— : Siesta. Skitser. 1. utgave. København 1897. (2 blanke), (4), 238, (1), (1 blank). s. Forlagets originale dekorerte helsjirtingbd. (gulbeige). Et rent og pent eksemplar med silkesnor inntakt. Sjelden i originabind. Antatt opplag 2100. 7500,-

60.

— : Siste Kapitel. Roman. Bind I-II. 1. utgave. Kristiania 1923. 4, 344 s. I ett orig. helshirtingbd. med vareomsl. Bindet noe skrapet ved nedre kanter. Snittet med litt småpletter/smuss. Omslaget svak brunet i rygg og mot kanter, og med noen mini-rifter/hakk ved kantene. 800,-

61.

— : Stridende Liv. Skildringer fra Vesten og Østen. 1. utgave. København og Kristiania 1905. (4), 318, (1), (1 blank) s. Forlagets dekorete helsjirtingbind i mørkegrønt og gull med marmorert snitt. Bindet svakt skrapet ved øverste kapitel, ellers meget pent. Ex. libris på forsats. Navnetrekk på tittelblad, samt en liten brun plett på første 5 blad. Forlagsbind type A. Antatt opplag: 2000 eks. Sjelden i originalbind. 6000,-

62.

— : Stridende Liv. Skildringer fra Vesten og Østen. 1. utgave. København og Kristiania 1905. (2 blanke), (4), 318, (1), (1 blank) s. Forlagets helsjirtinginnbinding. Denne bindvarianten er ikke nevnt i Schiøtz/Ringstrøm. Bindet noe skrapet ved ytre falser, kapiteler og hjørner. Et blad(s 303) i materien med et lite hakk og en svak brett, ellers ren og pen. Antatt opplag: 2000 eks. Må antas meget sjelden i denne varianten. 1500,-

63.

— : Sværmere. Roman. Illustreret af Louis Moe. 1. utgave. København og Kristiania 1904. (2 blanke), (2), 133, (1), (2 blanke) s. Dekorert orig. kartonagebd. Helt gullsnitt. (Nordisk Biblio tek). Litt skrapet ved kapitéler og hjørner, ellers et pent eks. Forsatsvariant A (ekorn-forsats). Antatt opplag: 5000 eks. 1000,-

64.

— : Ved rigets port. Forspil. 1. utgave. København 1895. (2 blanke), (4), 301, (3 blanke) s. Forlagets originale, dekorerte helsjirtingbd. (blågrønt). Et pent eksemplar. Navn på forsatsbl. 1800,-

65.

— : Victoria. En kærligheds Historie. 1. utgave. Kristiania 1898. (Alb. Cammermeyers forlag). (4), 187, (1) s. Samtidig skinnryggbd. Liten brett i ene hjørnet på s. 125. Svakt skrapet på skinnet, ellers pen. Hilsen på smusstittelblad. Antatt opplag: 5000 eks. Vanskelig å finne i god stand i 1. utgave. 5000,-

66.

HELLAND, AMUND: Topografisk-statistisk beskrivelse over Finnmarkens amt. Bind I-III. Kristiania 1905 - 1906. (Norges land og folk XX). 804 + 767 + 590 s. 2 foldede kart. Bundet i tre solide og identiske skinnryggbd. (Julius Johansen). Kartene har litt kantslitasje, med noen småhakk/rifter, ellers er dette et svært pent sett. Alle bind med Ex Libris på forsats. 1800,-

7


67.

HERRE, BERHARD OG H. SCHULZE: Skizzer från Norge. Del I: från Lofoten och Solør av H. Schulze. Del II: En jägares minnen av Berhard Herre. Stockholm 1865. (2 blanke), (6), 173, (1 blank) s. Samtidig helsjirtingbind. Ryggstripen bleket, eldre navnetrekk på forsatsbladets verso. Helt ren og pen materie. Uvanlig. 600,-

68.

HERRE, BERNHARD: En Jægers Erindringer. Tegninger og Udstyr af Torleif Rud. Femte utgave. 1925. (8), 96, (1 blank) s. Orig. omsl. Omslaget litt hakket ved kantene, og med en liten rift ved nedre kapitél, ellers pen. Nr. 344 av 900 nummererte eksemplar. + Medfølger: Leiv Amundsen: Bernhard Herre og hans forfatterskap. Med tillæg. Supplement til "En Jægers Erindringer", femte utgave. Portrett. s. 101-147. 1925. Orig. omsl. Foromslaget mangler en mini-bit i det ene hjørnet, og har en liten rift, ellers pen. + En jegers erindringer. Med etterord av Rolf Nyboe Nettum. Illustrert av Crix Dahl. Oslo 1997. 110, (1) s. Orig. bd. med vareomsl. Meget pen. Utgaven fra 1997 må ha kommet i et svært lavt opplag, den er allerede vanskelig å finne. 750,-

69.

HERWICK, HANS: En nyttig Bog Om Bier, hvorledis mand med dennem skal handle oc omgaaes. Af egen Forfangenhed oc flittig observation colligeret og sammenskeffven efter den Maneer oc maade som her udi Danmarck nytteligst oc gaffnigst befindis. (København 1649). (1), (1 blank), (6), 82, (2) s. Tre nær helsides tresnittplansjer. Nyere sjirtingryggbd. Siste 8 blad reparert, 6 ubetydelig og 2 med teksttap. Første skandinaviske bok om birøkt, skrevet av Hans Herwick fra Roskilde og basert på hans egne erfaringer. Publisert som del av Oeconomia Nova (1648-1649), en serie av ulike bruksbøker innen matlaging, hagebruk, fiske osv., utgitt med et felles tittelblad av Juergen Holst. Hver bok har sitt separate tittel-blad og paginering. De naive, men svært sjarmerende illustrasjonene viser birøktere i arbeid. 10000,-

70.

HUITFELDT, ARILD: Danmarckis Rigis Krønicke. Kiøbenhaffn 1652-55. (Paa Joachim Moltkens bekostning.). Folio. Sidene går slik: Smusstittelblad, kobberstukket tittelblad av H.A. Greys, dedikasjon til Fr. III 6 blad; Kobberstikk av forfatteren Arild Huitfeld stukket av A. Haelweg; Nytt tittelblad med brede røskenrammer og angivelse av trykkeåret 1650; Dedikasjon til Chr. IV 3 side; Innholdsfortegnelse 1 side; foldet blad med 104 kobberstukne portretter av samtlige konger fra Dan I til Fr. III, inkludert portrett av Chr. V. 1 - 134, 2 foldete sider (Fortegnelse paa de Christne Konger), tittelblad 1. part, 136 - 292, 2 foldete slektsplansjer, tittelblad anden part, 294 554, tittelblad tredie part, (1650) og dedikasjon til Chr.IV 3 upaginerte sider; Del 3 er paginert 555-841 men det er 842 sider da tallet 676 er gjentatt; Tittelblad for Bispekrøniken med trykkeår 1653, 4 s fortale, tekst 1 - 114, En historisk Beskrivelse..... om Jens Grand 14 upaginerte sider, Register 41 upaginerte sider. Bind II; Smusstittelblad, tittelblad med trykkeår 1652, fortale og dedikasjon til Chr IV 7 sider, tekst 842 - 960, tittelblad og dedikasjon 6 sider, tekst 961 - 1092, tittelblad og dedikasjon 8 sider, tekst 1093 - 1236, 1 side blank, tittelblad og dedikasjon 4 sider, tekst 1237 - 1394, tittelblad og dedikasjon 7 sider, tekst 1395 - 1555, 1 side blank, samt 162 blad register. Bundet i 2 ensartete, samtidige helskinnbind med rik dekor i gull på rygg, opphøyde bånd og tittelfelt i pergament. Ex libris på forsats i begge bind. Skinnet svakt skrapet. Et par sider nennsomt reparet, enkelte små, svake pletter. Et meget pent sett. 12000,-

8


71.

IBSEN, HENRIK: Fru Inger til Østeraad. Historisk Drama i fem Akter af Henr. Ibsen. 1. utgave. Christiania 1857. (Trykt og forlagt af H. J. Jensen). (1)-(5), 6-148 s. Sidene (1-5) går således: side 1: tittelside, verso blank, side 3: 'Personerne:...', verso blank, side 5: 'Første Akt...'. Bundet i et nyere helskinnbind med 5 bånd i gull på ryggstripen. Materiens mål: ca. 15,7 x 10,0cm. (et helt ubeskåret eks. måler ca. 17,2 x 11 cm.). Noen få små gule pletter i materien, et 2cm rift i ett blad(side 61/62), berører ikke teksten. Et fint eksemplar av den mest sjeldne av Ibsens førsteutgaver og hans tredje bok. Stykket ble skrevet i Bergen om vinteren 1854 og oppført på teatret den 2. januar 1855. Det ble så liggende i manuskript, inntil Ibsens venn, Paul Botten-Hansen, foreslo å la det trykke i 'Illustreret Nyhedsblad', hvor det kom ut i numrene for 31. mai, 14. juni, 5. og 26. juli og 23 august. Bladets daværende eier, H. J. Jensen, lot satsen i 'Illustreret Nyhedsblad' ombrekke til trykning i 16-sidige ark og tok endel særtrykk til salg for bokhandlerne. Nøyaktig antall på bokutgivelsen finnes ikke, men H. J. Jensen skal ha sagt 'nogle hundrede Separat-Aftryk', med stor sannsynlighet ikke over 250 eksemplarer. Boken ble trolig utgitt i november 1857, annonse for boken står i nr. 45 for den 8. november 1857. 32000,-

72.

— : Fru Inger til Østråt. Skuespil i fem Handlinger af... Anden gennemséte og rettede Udgave. København 1874. (Forlagt af Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel). Trykt hos J. Jørgensen & Co.). (2 blanke) + (1)-(7) + 8-181 + (3 blanke) s. Sidene (1-7) går således: side (1): smusstittelside, verso blank, side (3): tittelside, verso blank, side (5): 'De Optrædende:...', verso blank, side (7): 'Første Handling...'. Forlagets beige dekorerte helsjirtingbind med helt gullsnitt. Bindet med noe slitasje ved kapiteler, liten flekk på fordekkel,ex libris på forsats, navnetrekk på friblad. Brist i bakre , indre fals. Førsteutgaven fra 1857 ble sannsynligvis kun trykket i ca. 200 eksemplarer og er Ibsens mest sjeldne utgivelse, så 2. utgaven blir derfor den mest "oppnåelige". Antatt opplag: 4150 eksemplarer. 1200,-

73.

— : Kongs-Emnerne. Historisk skuespil i fem akter. Ottende udgave. København 1894. 239, (3 blanke) s. Forlagets rikt dekorerte helsjirtingbind i himmelblått/turkist. Med originalt(?) greaseproof vareomslag. Bindet "sprakende", og materien helt ren. Omslaget med noen hakk og rifter. 1500,-

74.

ISLANDS LANDNAMABOK. Hoc est: Liber Originum Islandiae. Tekst på norrønt og latin. København 1774. 4to. (2 blanke), (20), 510, (2 blanke) s. Med 1 plansje. Samt. helskinnbd. Ryggen fornyet med flott gulldekor. Med 3 gamle ex-libris, og 2 eldre navnetrekk. Fremre forsatsblad reparert. Materien ren og pen. Fiske I, s. 336. Et fint eksemplar. 6000,-

75.

JAKOBSEN, JAKOB: Færøske folkesagn og æventyr. Udgivne for Samfund til Udgivelse af gammel nordisk litteratur ved... København 1898-1901. (2), XLVII, (1 blank), 648 s. Priv. sjirtingryggbd. Bindet litt skrapet ved kanter og hjørner, ellers pen. Navn på forsatsbl. og tittelblad. Tekst på færøisk. Innledning og kommentarer på dansk. Et viktig referanseverk. 400,-

76.

JENSEN, AXEL: Epp. 1. utgave. 1965. 119, (1) s. Originalt omslag. Svake bretter ved foromslagets hjørner, ellers et fint uoppskåret eksemplar. Uvanlig i omslag. 300,-

77.

JOHNSEN, OSCAR ALBERT: Finmarkens politiske historie aktmæssig fremstillet av...Med 29 aktstykker og 7 karter som bilag. Kristiania 1923. (Videnskapsselskapets Skrifter). 4to. VIII + (2) + 357 + (1) s. Nyere granitolbind. Foruten enkelte eierstempler(2 på forsatsblad, 1 på tittelblad og 2 i materien, berører ikke teksten) et helt rent og pent eks med alle kartene pene og uten rifter. 1800,-

78.

JØLSEN, RAGNHILD: Fernanda Mona. 1. utgave. Kristiania 1905. (4), 175, (1 blank) s. Samtidig, privat granitolryggbind. med forfatter og tittel i gull på ryggstripen. Bindet svakt skrapet, ren og pen materie. 750,-

9


79.

— : Ve's mor. Nutidsroman. 1. utgave. Kristiania 1903. (4), 120 s. Forlagets kartonasjebind med sjirtingrygg. Dette bindet er ikke nevnt i Schiøtz/Ringstrøm. Litt løs i fremre fals, ellers pen. Debut. 1200,-

80.

KEILHAU, B. M: Reise i Öst- og Vest-Finmarken samt til Beeren-Eiland og Spitsbergen i Aarene 1827 og 1828. Christiania 1831. 247 s. 3 plansjer og 1 kart. Samt. blankt omslag. Ryggstripen er borte, og ryggen sprukket opp. Ryggen er forsterket nederst med en tape-bit (transparent). Materien noe brunplettet. Plansjer og karter er rene og pene. Navn på tittelblad. Skougaards eksemplar. 5000,-

81.

KIELLAND, ALEXANDER L: Brev 1869-1906. Bind 1-4. Utvalg, innledning og kommentar ved Johs. Lunde. 1978-1981. XXIII,330 + 323 + 286 + 361 s. Orig. omsl. Små bretter langs omslagenes marger, ellers et pent sett. 1000,-

82.

— : Novelletter. Af... 1. utgave. Kjøbenhavn 1879. (4), 159, (1 blanke) s. Samt. skinnryggbd. med ryggdekor i gull. Marmorert snitt. Bindet litt skrapet ved kapitéler/kanter, materien pen. Navn på forsatsbl. Debut. 1000,-

83.

— : Nye Novelletter. Af... 1. utgave. Kjøbenhavn 1880. (2 blanke), 128, (2 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (lyseblått). Ubetydelig skrapet ved kapitéler/hjørner, forøvrig et svært pent eksemplar. Navn på friblad. 1500,-

84.

— : Omkring Napoleon. 1. utgave. København og Kristiania 1905. (2 blanke), (6), 468, (2 blanke) s. Orig. rikt dekorert helsjirtingbd. Et svært pent, 'sprakende' eksemplar. 1000,-

85.

— : Skipper Worse. Roman. 1. utgave. Kjøbenhavn 1882. (2 blanke), 319, (3 blanke) s. Orig. dek. helsjirtingbd. (Brunt). Noen få små 'bulker' i ryggen. Bindet ellers litt skrapet ved kanter og kapitéler/hjørner. Et pent eks. Variant A (Schiötz/Ringstrøm 2006). 2000,-

86.

KIELLAND, ALEXANDER L.: Sne. 1. utgave. Kjøbenhavn 1886. (2 blanke), (4), 212, (2 blanke) s. Orig. helsjirtingbd. (brunt). Svakt skrapet ved kanter/kapitéler. Pen. 1000,-

87.

(KIHLE, HARALD) Heidersskrift til 70-årsdagen 3. juli 1975. Red.: Sigmund Lystrup. 1975. 175 s. Illustrert, delvis i farver. Orig. dek skinnbd. med orig. foromsl. medbundet. I pappkassett. Kassetten litt skrapet ved kanter og hjørner. Skinnet noe avskrapet på ryggen, og bindet svakt skrapet ved hjørner, ellers pen. Einar Østvedts navnetrekk på smusstittelblad. Ded. på fribladets verso til Agnes og Einar '...med hjerteligste hilsener' fra Ingrid og Harald (Kihle). Medfølger: Harald Kihle. Jubileumsutstilling 1. juli-3. august 1975. Seljord kunstforening. 8vo. Upag. Pen. Einar Østvedts navnetrekk på foromsl. og ded. til Agnes og Einar fra Harald (Kihle), på foromsl. verso. 750,-

88.

KINBERG, J. G. H: Eddas Naturhistoria. Inbjudningsskrift vid öppnandet af Kongl. Veterinärinstitutets nye byggnader i Stockholm tisdagen den 21 september 1880. Af... Stockholm 1880. Leks. 8vo. (4), 128 s. Orig. helsjirtingbd. med ryggdekor i gull. Bindet noe skrapet ved kanter/kapitéler/hjørner. De første og siste par sider noe brunplettet, materien ellers ren og fin. 1000,-

89.

KNUDSEN, K: Norsk Blandkorn. Kristiania 1882. (4), 233, (2) s. Orig. kartonert bd. med sjirtingrygg. Bindet litt skrapet ved hjørner. Pen. Navn på tittelblad. Noen få understrekninger (med blyant) i materien. Hilsen fra K. Knudsen (forfatteren) øverst på fordekkel. 750,-

10


90.

KRAG, VILHELM: De gode gamle. To enaktere. De gamles juleaften - Solnedgang. 1. utgave. Kristiania 1895. (2 blanke), (4), 98, (2 blanke) s. Orig. dek. sjirtingryggbd. Bindet med noen ubetydelige pletter og et par små streker. Svakt skrapet ved kapitéler/hjørner, og litt brunet mot kanter. Materien pen. Navn på smusstbl. + Medfølger: Rachel Strømme. 1. utgave. Kristiania 1898. 8vo. (2 blanke), (4), 207 s. Samt. skinnryggbd. Bindet noe skrapet ved kanter og hjørner, materien pen. Navn på forsatsblad. + Isaac Seehuusen. 1. utgave. Kristiania 1900. 8vo. VIII, 328 s. Priv. skinnryggbd. Pen. 800,-

91.

— : Holmerne de graa. 1. utgave Kristiania 1905. (2), 241, (1 blank) s. Priv. skinnryggbd. med ryggdekor i gull og fire opphøyde bånd. Bindet litt mørknet i rygg og mot kanter, ellers pen. Ex libris på forsats. Lite navnetrekk på tittelblad. + Medfølger: Situationens herre. Lystspil. 1. utgave. Kristiania 1903. (8), 170, (2 blanke) s. Priv. sjirtingryggbd. Bindet lett smusset i ryggen og litt skrapet ved kanter/kapitéler. Materien pen. + Baldevins bryllup. Idyl i tre akter. 1. utgave. Kristiania 1900. (2 blanke), (6), 134, (2 blanke) s. Bindet litt skrapet ved kanter/kapitéler, ellers pen. 800,-

92.

— : Major v. Knarren og hans venner. 1. utgave. Kristiania 1906. (4), 300 s. Tegningen på fordekkelen av Olaf Gulbransson. Orig. rikt dekorert helsjirtingbd. (Grønt). Bindet litt skrapet ved kanter og hjørner. Noe smusset i ryggen og i snittet. Materien med noen mini-pletter. Navn på tittelbl. + Medfølger: Lille Bodil. 1. utgave. Kristiania 1902. 8vo. (2), 223, (1 blank) s. Orig. rikt dekorert helsjirtingbd. Bindet noe brunet i ryggen og mot kantene. Litt skrapet ved kapitéler/hjørner. Materien pen. Navn på smusstittelblad. + Den gamle garde. 1. utgave. Kristiania 1903. 8vo. (4), 224 s. Orig. rikt dekorert helsjirtingbd. Ryggen og kapitéler/hjørner svakt skrapet, ellers pen. 800,-

93.

— : Nat. Digte i Prosa. 1. utgave. Bergen 1892. Leks. 8vo. 96 s. Samt. helsjirtingbd. Liten plett på fordekkel, og bindet ellers noe skrapet ved kanter/hjørner. Materien fin. Navn på forsatsbl. + Medfølger: Den glade løitnant. Lyrisk fortælling. 1. utgave. Kristiania 1896. 8vo. 199 s. Orig. rikt dekorert (Av Th. Holmboe) helsjirtingbd. Bindet svakt skrapet ved kapitéler/kanter. Pen. + Vester i Blaafjeldet. Eventyrdrama i 4 akter. 1. utgave. Bergen 1893. 8vo. 118 s. Samt. skinnryggbd. Bindet noe skrapet ved kantene, materien fin. Navn på smusstittelblad. + Den sidste dag. Drama i tre akter. 1. utgave. Kristiania 1897. 8vo. 134 s. Samt. skinnryggbd. Bindet noe skrapet ved kanter, materien fin. 1200,-

94.

— : Sange fra syden. Reiseindtryk og stemninger. Illustrerede af Thorolf Holmboe. 1. utgave. Bergen 1893. Leks. 8vo. 125, (3 blanke) s. Priv. skinnryggbd. med orig. foromsl. medbundet. Svakt skrapet på skinnet og noe mørknet øverst på deklene. Forøvrig et pent eksemplar. + Medfølger: Norge. Digt af... Illustreret af Th. Holmboe. 1. utgave. 1903. Det Nordiske forlag. Leks 8vo. Upag. Orig. ill. kartonert bd. Deklene og bindets kanter noe skrapet. Materien pen. Hilsen på smusstittelblad. 800,-

95.

KRYPTADIA. Recueil de documents pour servir à l´étude des traditions populaires. Vol. VII, VIII, X, XI. 1901, 1902, 1907, 1907. Paris 399 s. Bundet i fire røde priv. helsjirtingbd. 3 av 4 bind uoppskåret. En rygg litt bleket, og to bind litt smusset. Et pent sett. Erotiske eventyr og historier. Fransk og tysk tekst. Hvert bind trykket i 175 eksemplar. Disse er ikke nummererte. 1200,-

96.

LEEM, KNUD: Beskrivelse over Finmarkens Lapper, deres Tungemaal, Levemaade og forrige Afgudsdyrkelse, oplyst ved mange Kaabberstykker: med J. E. Gunneri Anmærkninger og E. J. Jessen-S., Afhandling om de Norske Finners og Lappers Hedenske Religion. Faksimileutgave. København 1975. 4to. 544, 82 s. 101 kobberstikkplansjer. Orig. bd. Meget pen. Efterord af Asbjørn Nesheim. 800,-

11


97.

(LEES, JAMES A. & WALTER J. CLUTTERBUCK) Tre i Norge ved to af dem. Oversat fra engelsk ved H. J. Müller. Med 59 træsnit. 1. norske utgave. Kristiania 1884. (2), frontispiece, XI, (1), 397, (3), VIII reklame, (2 blanke) s. Forlagets gråblå, dekorerte helsjirtingbind. Lite stempel ( Til anmeldelse ) på friblad. Et meget godt eksemplar av denne klassikeren som er vanskelig å finne pen. Schiötz 588 k. Kr.sand - Kria. - Eidsvoll - Lillehammer - Jotunheimen. 1800,-

98.

LIE, JONAS: Den Fremsynte eller Billeder fra Nordland. Af... 1. utgave. Kjøbenhavn 1870. (2 blanke), 143, (1 blank) s. Priv. skinnryggbd. Øvre kapitél delvis løs, bindet ellers noe skrapet. Materien pen. Tidligere katalogbeskrivelse innklebet på bakre forsats, hvor det også er skrevet noen ord i blyant. Jonas Lies 2. bok. 1000,-

99.

— : Digte af... 1. utgave. Christiania 1867. (Jac. Dybwads Forlag). 79 s. Orig. omsl. Ryggstripen noe slitt/hakket, mangler dessuten nederste ca. 2 cm. Omslaget ellers litt skrapet ved kantene. Materien pen. Hilsen i gammel hånd øverst på foromsl. Forleggerstempel (i blindtrykk) nederst på foromsl. Debut. 4000,-

100.

— : Digte. 1. utgave. Kjøbenhavn 1889. (2 blanke), 8, 165, (3 blanke) s. Orig. rikt dekorert helsjirtingbd. (brunt) med helt gullsnitt. Bindet litt skrapet ved kanter og hjørner, ellers et svært pent og 'sprakende' eksemplar. Bindvariant A (Schiötz/Ringstrøm 2006). + medfølger: Otte fortællinger. 1. utgave. Kjøbenhavn 1885. 8vo. (2 blanke), (4), 252, (2 blanke). Orig. dek. helsjirtingbd. (rødt) med marmorert snitt. Bindet litt bleket i ryggen, ellers meget pen. Bindvariant A (Schiötz/Ringstrøm 2006). + Faustina Strozzi. Af... 1. utgave. Kjøbenhavn 1875. 8vo. (2 blanke), (2), 148, (2), (blanke) s. Orig. dek. helsjirtingbd. med helt gullsnitt. Bindet litt skrapet ved kanter og hjørner, ellers pen. Bindvariant C (Schiötz/Ringstrøm 2006). 1200,-

101.

— : Familjen paa Gilje. Et Interieur fra Firtiaarene af... 1. utgave. Kjøbenhavn 1883. (2 blanke), (4), 282, (2 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (rødt). Ryggen svakt bleket og et par småpletter på bakdekkel. Bindet litt skrapet ved kapitéler og hjørner. Pen. Navn på friblad. Bindvariant B (Schiötz/Ringstrøm 2006). 1000,-

102.

— : Fortællinger og Skildringer fra Norge. Af... 1. utgave. Kjøbenhavn 1872. (2 blanke), (4), 123, (3 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (rødt). Helt gullsnitt. Bindet svakt skrapet ved kanter/kapitéler, ellers pen. Ex Libris på forsats. Diskré navnetrekk (i blyant) på friblad. Lies 3. bok. 3500,-

103.

— : Rutland. En Fortælling. 1. utgave. København 1880. (2 blanke), 2, 293, (3 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (Grønt). Bindet svakt skrapet ved kanter/kapitéler, ellers pen. Bindvariant A (Schiötz/Ringstrøm 2006) + Medfølger: En Malstrøm. Fortælling af... København 1884. 1. utgave. 8vo. (2 blanke), (4), 243, (3 blanke) s. Orig. dek. helsjirtingbd. (grått). Bindet litt skrapet ved kapitéler og hjørner, ellers pen. 1000,-

104.

— : Ulfvungerne. Et Blad af Lidenskabernes Bog. 1. utgave. Kjøbenhavn 1903. (2 blanke), 221, (1 blank), (2) s. Orig. helsjirtingbd. (grønt) med vareomsl. Omslaget litt brunplettet, med brett i ryggen, og ellers noen skraper/hakk ved kantene. To av småriftene reparert på innsiden med transparent tape. Boken ubetydelig skrapet ved kapitéler, ellers nær som ny. Sjelden med vareomslag. 1500,-

105.

— : Østenfor sol, vesten for maane og bagom Babylons taarn. Streif paa jagtgebetet. 1. utgave. 1905. 159 s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (lysegult) med vareomsl. Omslaget brunet, og noe skrapet/hakket ved kantene. Fordekkel med et par mini-pletter, boken ellers meget pen. Lite navn på friblad. Uvanlig med omslag. 1500,-

12


106.

LOV INDEHOLDENDE TILLÆG til lov af 22de juni 1863 om afhændelse af statens jord i Finmarkens landdistrikt. Stockholms slot den 8de mai 1869. Christiania Leks. 8vo. (4) s. Komb. omslag/tittelblad. Svak skjold i nedre høyre hjørne av materien, og litt småhakket ved kantene. Noen få bokstaver notert på tittelblad. + Medfølger: Lov, indeholdende forandringer i og tillæg til lov om Reenbete m. b. af 7de september 1854. Christiania den 9de september 1857. Leks 8vo. (4) s. Komb. omslag/tittelblad. Skjold i nedre venstre hjørne av materien, som også har noen få bretter. + Lov angaaende deling af Finmarkens amt. Christiania slot den 8de januar 1866. Leks 8vo. (4) s. Komb. omslag/tittelblad. Fint eksemplar. + Lov indeholdende forandringer i lov om renbete i Finmarken m. b. af 7de september 1854. Ulriksdals slot den 17de juni 1869. Christiania. Leks 8vo. (4) s. Komb. omslag/tittelblad. Materien noe hakket/skrapet langs øvre kant, ellers et fint eks. Noen bokstaver notert på tittelblad. Alle fire lover/lovtillegg samlet i en plastmappe. 600,-

107.

MAGNUS, AKSEL: Finmarken. Samlinger til Finmarkens historie. Med et kart. Kjøbenhavn 1889. (4), 139, (1 blank) s. 1 foldekart. Orig. omsl. Uoppskåret. Ryggen reparert med transparent tape. Omslaget svakt slitt/hakket ved kantene. Materie og kart er pene. 'Redaktionen af Aftenposten' skrevet på foromsl. Ex Libris på innsiden av foromsl. 750,-

108.

(MARTENS) Viaggio di Spizberga o' Gronlandia Fatto da Federico Martens Amburghese l'Anno 1671. Oue si descriuono que' remotissimi Paesi del Settentrione sotto gli 81 gradi, ne'quali soggiorna il Sole per lo spazio di tré Mesi intieri, Con vna copiosa Relazione di quell'aggiacciato Clima, e de gli Vccelli, Quadrupedi, Pesci, e Piante Rare che vi nascono, colla descrizione delle Balene, e lor Pesca. Portato nuouamente dalla lingua Alemana nell'Italiana dal Sig. Iacopo Rautenfels Gentiluomo Curlandese. Al Molt' Illustre, e Molto Reu. Sig. Il. Signor D. Domenico Bertvzzini. Bologna. Per Giacomo Monti. 1680. 12mo. 264 s. Med 1 (av 2) foldepl., samt 3 ill i teksten. Moderne helpergamentbd. med tittel i gull på ryggen. Enkel strekdekor på ryggen. Gjennomgående fuktskjold, noen sider med ormehull. Sjelden utgave. 7500,-

109.

(MOE, LOUIS) Louis Moe og hans Kunst 1857-1945. København 1949. (H. Hagerup´s Forlag). 4to. 93, (3) s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Foromsl. med noen mini-pletter, og omslaget ellers litt skrapet ved kanter og hjørner. Smårifter ved kapitélene. Materien pen. Navn på friblad. Medbundet 2 originale raderinger i farver. Opplag 1500 eksemplarer. 1000,-

110.

MUNCH, A(NDREAS): Billeder fra Nord og Syd af... Christiania 1849. (4), 338 s. Samt. dekorert helsjirtingbd. (rødt). Bindet pent. Materien gjennomgående litt brunet/skjoldet ved høyre og nedre kant. Det er bare ca. 10 sider hvor dette berører selve teksten. Lite navn på forsatsblad. Pent Ex Libris-stempel (Holstein-Holsteinborg) nederst på tittelblad. 500,-

111.

NANSEN, FRIDTJOF: The Norwegian North Polar Expedition 1893-1896. Scientific Results. Edited by (...). Published by the Fridtjof Nansen Fund for the Advancement of Science. Volume I. Chra., London, New York, Bombay, Leipzig. Jacob Dybwads, Longmans, Green & Co., F. A. Brockhaus. 1900. Large 4to. (6), VIII, 16, III pl., 147, (1), II pl., (2), 26, II pl., 53, (1), (2 blanke), 1 farvelitografi, 141, (3 blanke), XXXVI pl., IV, (2 blanke) s. Orig. helsjirtingbd. med topp gullsnitt, ellers ubeskåret. Bredo Morgenstiernes signatur på friblad. Med Bredo Morgenstiernes navnetrekk på fribl. Inneholder: I: Colin Archer: The Fram. II: J. F. Pompeckj: The jurassic Fauna of Cape Flora, Franz Josef Land. With a Geological Sketch of Cape Flora and its Neighbourhood by Fridtjof Nansen. III: A. G. Nathorst: Fossil Plants from Franz Josef Land. IV: Robert Collett and Fridtjof Nansen: An Account of the Birds. V. G. O. Sars: Crustacea. 4000,-

13


112.

— : The Norwegian North Polar Expedition 1893-1896. Scientific Results. Edited by (...). Published by the Fridtjof Nansen Fund for the Advancement of Science. Volume II. Chra., London, New York, Bombay, Leipzig. Jacob Dybwads, Longmans, Green & Co., F. A. Brockhaus. 1901. Large 4to. (6), III, (1 blank), LX, 136, (4), 196, XVII pl., 90 s. Med to foldekart i lomme bak i boken. Orig. grønt helsjirtingbd. med topp gullsnitt. Ellers ubeskåret. Med Bredo Morgenstiernes navnetrekk på fribl. Inneholder: VI: H. Geelmuyden. Astronomical Observations. VII: Aksel S. Steen: Terrestrial Magnetism. VIII: O. E. Schiötz: Results of the Pendulum Observations and some Remarks on the Constitution of the Earth's Crust. 4000,-

113.

— : The Norwegian North Polar Expedition 1893-1896. Scientific Results. Edited by (...). Published by the Fridtjof Nansen Fund for the Advancement of Science. Volume III. Chra., London, New York, Bombay, Leipzig. Jacob Dybwads, Longmans, Green & Co., F. A. Brockhaus. 1902. Large 4to. (6), XI, (1 blank), 427, XXXIII pl. hvorav de fleste er foldet, og noen trykt i farver, (87), (1) s. Orig. grønt helsjirtingbd. med topp gullsnitt. Ellers ubeskåret. Inneholder: IX: Fridtjof Nansen: The Oceanography of the North Polar Basin. X: Fridtjof Nansen: On Hydrometers and the Surface Tension of Liquids. 4000,-

114.

— : The Norwegian North Polar Expedition 1893-1896. Scientific Results. Edited by (...). Published by the Fridtjof Nansen Fund for the Advancement of Science. Volume V. Chra., London, New York, Bombay, Leipzig. Jacob Dybwads, Longmans, Green & Co., F. A. Brockhaus. 1906. Large 4to. (6), 62, (2), 3 foldepl., X, 152, XVII pl., 22, VIII pl. (med beskrivende tekst) s. Orig. (?) skinnryggbd. med topp gullsnitt. Ellers ubeskåret. Lite klipp i tittelblad. Inneholder: XIV: O. B. Bøggild: On the Bottom Deposits of the North Polar Sea. XV: V. Walfrid Ekman: On DeadWater: Being a description of the so-called phenomenon often hindering the headway and navigation of ships in Norwegian Fjords and elsewhere, and an experimental investigation of its causes etc. With a preface by professor Vilhelm Bjerknes. XVI: Fridtjof Nansen: Protoza on the IceFlora of the North Polar Sea. 3000,MED DET SJELDNE TILLEGG.

115.

(NORDMARKA) Det kombinerte kart for sommer og vinterbruk over Nordmarka. M = 1:40000. Utarbeidet og tegnet av O. A. Tollerud. 1930. Kartet oppklebet på lerret. Meget pent eksemplar. Medfølger det meget sjeldne tillegg: "Med kart og kompass i Nordmarka" Innhold: Om bruk av kart og kompass i skogsterreng - En del fotturer og skiturer med beskrivelse - Gjennem Nordmarka med sykkel (rutebeskrivelse) - Profiler av skiløyper med beskrivelse - Utstyret - Når det skjer uheld i Nordmarka - Losjiforhold - Telefonfortegnelse - Fotografier av plasser, setrer og utsikter i Nordmarka - Rutebilenes avgangs- og ankomsttider m.m. 1500,-

116.

(NORDMARKA/KROKSKOGEN) Novelletter af Tre Signaturer. Christiania 1874. (J. W. Cappelens Forlag). (2 blanke), (4), 138, (2 blanke) s. Forlagets vakkert dekorerte helsjirtingbind med illustrasjon av Oscarshall på fordekkelen. Liten brist i indre falser, ellers meget pen. Uvanlig. 600,-

117.

OLSEN, O. T: Norske folkeeventyr og sagn samlet i Nordland. Kristiania 1912. (J. W. Cappelens Forlag). XIV, (2), 302, (1),(1 blank) s. Frontispiece. Illustrert. Orig. dekorert (i gull, sort og hvitt) helsjirtingbind. Ex. Libris på forsats. Et meget pent eksemplar. Omslagsdekor med 3 skarver av Thorolf Holmboe. 1200,-

14


118.

PICART, BERNARD: Ceremonies et coutumes religieuses des peuples idolatres, Représentées par des Figures dessinées de la main de Bernard Picart: Avec une explication historique, & quelques dissertations curieuses. Tome second. Amsterdam 1728. (Chez J. F. Bernard). Folio. (4), 386, 38, 84, (1), (1 blank) pp. Med 42 enkle og 7 dobbeltsidige plansjer. Senere pappbind. Plansjer og materie generelt i god stand. En plansje med rift i kanten reparert, og litt brunpletting og noen blyantstreker på noen få av plansjene/sidene. Navn på forsatsblad. Le tome 2, un supplément aux dissertations sur la religion des Banians, une lettre du Père Bouchet sur la métempsychose, une dissertation sur les cérémonies religieuses des peuples de la Chine & du Japon, une dissertation sur la religion des Perses, connus aujourd'hui sous le nom de Gaures & de Parsis & sur les Africains. Om ulike religioner og religiøse skikker/ritualer. Med en mengde interessante og forseggjorte illustrasjoner. 4000,-

119.

— : Ceremonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde, Représentées par des Figures dessinées de la main de Bernard Picart, &c. Avec une explication historique, & quelques dissertations curieuses. Tome cinquieme, qui contient les céremonies des Mahometans & c. Amsterdam 1737. (Chez J. F. Bernard). Folio. 291, 32, 160 pp. s. 26 engr. plates of which 7 doublepage. Later binding (boards). Materie og plansjer rene og pene. Name on front end paper. Containing also Supplement et corrections on the section of the Jewish religion (vol. 1) and on all other previous volumes and a Dissertation sur la religion des Sabéens. Complete with all 26 plates, including the famous double-page etching of the Dancing Dervishes and the Feast of Purim. 4000,-

120.

PONTOPPIDAN, ERICH: The Natural History of Norway: Containing, a particular and accurate Account of the Temperature of the Air, the different Soils, Waters, Vegetables, Metals, Minerals, Stones, Beasts, Birds, and Fishes; together with the Dispositions, Customs, and Manner of Living of the Inhabitants: Interspersed with Physiological Notes from eminent Writers, and Transactions of Academies. Translated from the Danish Original of the Right Revd....Bishop of Bergen in Norway, and Member of the Royal Academy of Sciences at Copenhagen. In two Parts. Illustrated with Copper Plates, and a General Map of Norway. Del I-II i ett bind. London 1755. (Printed for A. Linde). Folio. XXIII,(1),206 + VII,(1),291,(1),(11 General Index),(1 blank) s. Stort gravert, 28 graverte plansjer. Side 158-160 og 219-220 feilpaginert i del II. Eldre helskinnbind med ny rygg. Deler av den gamle ryggstripen montert tilbake. Nye forsatser, kartet klebet opp på lerret. Ex libris på forsats. Tittelbladet reparert. Materien og plansjene rene. Vol. I-II in one volume. Erich Pontoppidan, 1698-1764, Danish bishop of Bergen in Norway. 10000,-

121.

(POP-UP) De tre bokkene Bruse. U.st. u.å. Tverr-4to. 4 scener. Forlagets illustrerte kartonasjebind. Brun plett i nedre venstre hjørne. Inneholder også "Nisser og dverge", "Pannekaka" og "Noas ark". 750,-

122.

(PSALMEBOG) Evangelisk-kristelig Psalmebog, til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt. Kjøbenhavn 1805. VIII, 440, 1-168 s. Samtidig mørkebrunt helskinnbind med fine spenner inntakte. Bindet meget delikat. Boken stram og fin. Flere navnetrekk på fremre- og bakre forsats. Tittelbladet noe brunet. En nydelig salmebok. 1200,-

123.

QVIGSTAD, J: Lappische sprichwörter und Rätsel. Von... Kristiania 1922. (Kristiania Etnografiske Museums skrifter bind I hefte 3.). 4to. s. 138-251. Orig. omsl. Uoppskåret. Omslaget brunplettet i ryggen, og med noen rifter/hakk ved kantene. Materien pen. + medfølger: Lappische opfersteine und heilige berge in Norwegen. Oslo 1926. (Kristiania Etnografiske Museums skrifter bind I hefte 5). 4to. s. 318-356. Orig. omsl. Omslaget litt brunet mot kantene og noe skrapet/hakket ved kantene. Materien pen. + Lappische wetterkunde. Mit register zu band I. Oslo 1934. (Kristiania Etnografiske Museums skrifter bind I hefte 6). 4to. s. 359-414. Orig. omsl. Delvis uoppskåret. Omslaget litt brunet mot kantene, som også er litt hakket/skrapet. Brett i bakomslag. Materien pen. + O. Solberg: Einzeitfunde aus Ostfinmarken. Lappländische studien von... Mit 1 tafel nebst 1 karten und 206 illustrationen im text. Christiania 1909. (Videnskabsselskabets skrifter. II. Hist.-filos. Klasse. 1909. No. 7.). Leks 8vo. 145 s. Orig. omsl. Uoppskåret. 15


Omslaget skrapet/hakket ved kantene, og noen mindre rifter ved nedre kapitél. Materien pen. 1000,124.

— : Lappiske eventyr og sagn. Bind III. Lappiske eventyr og sagn fra Lyngen I. 1929. (Inst. for sammenlignende kulturforskning. Serie B: Skrifter XII.). 4to. 511 s. I omslag. Del av omslaget mangler, rifter og hakk. Navn på første blanke blad. Materien ren og uoppskåret. 750,-

125.

RAMUS, JONAS: Guds Rige blant Verdens Riger udi en kort Extract af Kircke- og Verdslige Historier: fra Verdens Begyndelse indtil Aar Christi 1660, hvorudi fremvisis Kirckens Liv og Verdens Lov og Guds Forsiun udi begge / enfoldeligen forestillet af den som forstrøster sig ved Jesu Rige. 2. oplag. Kjøbenhavn 1736. Folio. (14), 440, (16) s. Samidig helskinnbd. Noe skrapet på skinnet, og hakk/liten sprekk ved øvre kapitél. Sprekker i deklene, som likevel er relativt solide. Noe løs i falsene. Et av de første bladene løst og sterkt slitt/med rifter ved kantene. Begge forsatser/forsatsblad og flere av de første/siste bladene med ormehull og svake skjolder. Materien ellers litt smusset i snittet, men stort sett ren. Mangler tittelblad. Noen ord skrevet på forsats. 1200,-

126.

REIN, JONAS: Nyeste Digte. København 1810. (4), 207, (1 rettelser) s. Samtidig elegant skinnryggbind. Navn i eldre hånd på forsatsblad. Meget ren og pen materie. 600,-

127.

— : Samlede Digte. København 1802. (4), 259, (2 blanke) + (4), 259 - 500), (2), (2 blanke) s. 2 kobberstikk av Grosch som frontispiecer. Kobberstikket i bind II viser Louisenlund på Eger. Bundet i 2 elegante helskinnbind med rammer gull på for- og bakdekkel. Ryggene med vignetter og bånd i gull. Tittelfelst i rødt skinn. Navnetrekk i gammel hånd på friblad i begge bind. Meget rene og pene. 1000,-

128.

REUSCH, HANS: Folk og natur i Finmarken. (Med et tillæg: Uddrag af Keilhaus "Reise i Østog Vest-Finmarken"). Kristiania 1895. Stor 8vo. 176 s. Illustrert. Orig. dek. helsjirtingbd. Et 'sprakende', strøkent eksemplar. 1200,-

129.

RINMAN, SVEN: Bergwerks Lexicon, Författadt af... (...), Bergs-Råd och Riddare af Kongl. Wasa Orden, m. m. Första delen. Stkh. Tryckt hos Johan A. Carlbohm. 1788. Leks. 8vo. (12), 1096 s. Samt. slitt skinnryggbd. Hjørnene støtt, ryggen slitt. KUN 1. bind. 800,-

130.

RYGH, O: Navne paa matrikulerede jordeiendomme i Finmarkens amt. Udgivne med tilføiede forklaringer af J. Qvigstad og Magnus Olsen. Kristiania 1924. (Norske Gaardnavne, bind 18). Stor 8vo. 377, (2) s. Orig. kart. innbd. med sjirtingrygg. Den påklistrede ryggstripen/tittelstripen mangler en mini-bit nederst. Pen. 800,-

131.

SAGA SVERRIS, NOREGS KONUNGS. SVERRES NORGES KONGES HISTORIE. HISTORIA SVERRERI, NORVEGIÆ REGIS. Qvam sumtibus, ........Daniæ Norvegiæque Monarchæ Frederici Sexti, post skulium Theodori Thorlacium. Havniæ 1813. Folio. (2 blanke), (2), IV, 334, (2 blanke) s. 1800- talls helskinnbind med opphøyde bånd og enkel dekor i gull på rygg. Doble rammer gull på for- og bakdekkel. Meget rent og pent eksemplar. 5000,-

132.

SANDE, JAKOB: Sirius. Dikt. 1. utgave. 1955. 75,(3), (2 blanke) s. Orig. omsl. Et perfekt, uoppskåret eks. Fullstendig uten lyter. Omslag av Jostein Øverlid. 900,-

133.

(SANDEMOSE, AKSEL) Syttende mai. Norges frihetsdag. Av John Sannes og Bjarne Arnesen. Stockholm 1942. (Kooperativa förbundets bokförlag). 61 s. Orig. omsl., stort sett uoppsk. Omslaget litt skrapet ved kantene, ellers pen. 500,-

134.

SCHEFFER, JOHN: The History of Lapland Wherein Are shewed the Original, Manners, Habits, Mariiages, Conjurations &c. of that People. At the Theater in Oxford 1674. Liten folio. (4), 147, (1) s. Ekstra gravert tittelblad. Foldet kart og 25 tresnitt i teksten. Samtidig helskinnbind 16


med ny rygg. Bindet noe skrapet, pent engelsk ex. libris på forsats. Brist i indre fremre fals. Noe bruning og enkelte svake skjolder i materien. Et brukbart eksemplar. 9000,135.

(SCHNITLER, PETER) Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745. Bind I. Ved Kristian Nissen og Ingolf Kvamen. Bind II ved J. Qvigstad og K.B. Wiklund. 1929 1962. (Kjeldeskriftfondet). 4to. (L), 479 + (4), 475 s. Begge bindene bundet i et nyere helgranitolbind med alle 4 omslag. Eierstempel på forsatsblad og stempel og navnetrekk på smusstittelblad i bind I og på tittelblad i bind II. Materien meget ren og pen. 1000,-

136.

SCHØNING, GERHARD: Afhandling om de Norskes og endeel andre Nordiske Folkes Oprindelse, som Indledning til den Norske Historie, Anhang om Tiids-Regningen i den gamle Nordiske Historie til Harald Haarfagers Tiider. Forfattet ved... Afhandling om Tiids-Regningen i den gamle Nordiske Historie, indtil Harald Haafagers Tiider. Sorøe 1769. 4to. (16), 318, (2 blanke), 96 s. 3 foldede tabeller. Samtidig helskinnbind med rik dekor på rygg og 5 opphøyde bånd. Et sted på for- og bakdekkel med spor av orm. Skrift i gammel hånd på forsats. Ellers meget pent og med helt ren materie. Foldeplasjer uten lyter. 3000,-

137.

— : Forsøg til de Nordiske Landes, særdeles Norges, Gamle Geographie, hvorved Finmarkens og hosliggende Lapmarkers gamle Grændser og Strekning, Indbyggernes Oprindelse, Landenes Ælde, samt andre saa vel geographiske som politiske Omstændigheder undersøges. Kobberstikk på tittelbladet. Kjøbenhavn 1751. Stor 8vo. 144 s. Litt senere kartonert bd. med gull tittelfelt. Bindet bleket i ryggen, slitt ved kanter og hjørner. Øvre kapitél mangler. Bindet litt plettet. Svak skjold i nedre venstre hjørne av tittelblad, forøvrig er materien usedvanlig ren og pen. Bibl. Norv. II, 1641. 5000,-

138.

SCORESBY, WILLIAM: An Account of the Arctic Regions, with a History and Description of the Northern Whale-Fishery. Illustrated with Twenty-Four Engravings. In two volumes. I-II. Edinburgh. Printed for Archibald Constable & Co. Edinburgh; and Hurst, Robinson and Co. Cheapside, London. 1820. Gravert frontispiece, XX, 551, 82; gravert frontispiece, viii, 574, (2) s. Med 22 graverte plansjer, hvorav mange foldede. Moderne skinnrryggbd. med marmorerte dekler. Modern half calf with marbled boards. Engraved frontispiece, XX, 551, 82; engraved frontispiece, viii, 574, (2) pp. In addition to the frontispieces 22 engravings, whereof many folding. Diskret navn på tittelbl. Plansjene noe plettet. Small name on title pages. The engravings are a bit stained. 7500,-

139.

— : Journal of a voyage to the northern whale-fishery; including researches and discoveries on the eastern coast of West Greenland, made in the Summer of 1822, in the ship Baffin of Liverpool. Edinburgh. Printed for Archibald Constable & co. Edinburgh; and Hurst, Robinson & Co., Cheapside, London. 1823. xliii, 472 s. Med et stort foldet kart over Grønland, samt 7 graverte plansjer, hvorav noen foldet. Nyere helsjirtingbd. More recent cloth. xliii, 472 pp. With one large folding map of Greenland, in addition 7 engraved plates, whereof some folding. Materien ren og plansjene noe brunet. Some browning internally and to the plates. 7500,-

140.

SCOTT, GABRIEL: Det spøker. Historier fra det gamle prestegaardskjøkken. 1. utgave. Kristiania 1911. (8), 241, (1 blank) s. Forlagets dekorert helsjirtingbd. (mørkegrønt). Foruten et eldre navnetrekk på tittelbladet, et meget pent og rent eksemplar. 1800,-

141.

— : Himmeluret. Komedie i tre akter. 1. utgave. Kristiania 1905. (4), 141, (3 blanke) s. Originalt omslag. Et helt strøkent eksemplar. Omslaget tegnetav Arnold Thornam. 900,-

142.

— : Tante Pose. En julefortælling fra gamle dage. 1. utgave. Kristiania 1904. (2 blanke) + (4) + 240 s. Orig. dekorert helsjirtingbd. (grått) med orig. foromsl. medbundet. Litt skrapet på hjørner og kapiteler, ellers et pent eks. Sjelden i 1. utgave og i fin stand. 2000,-

17


143.

SEIP, DIDRIK ARUP (UTG.): Corpus Codicum Norvegicorum Medii Aevi. Utgitt ved... Folio serie Vol. II - Norske Diplomer til og med år 1300. 1960. (Selskapet til utgivelse av gamle norske håndskrifter). Stor folio. 162, (1) s. Illustrert. Orig. skinnryggbd. Lite hakk ved øvre kapitél, ellers et svært pent eksemplar. 1200,-

144.

SILJESTRÖM, P. A: Anteckningar och Observationer rörande Norrige, i synnerhet de nordligaste delarna af detta land. 2 kart. 2 plansjer. Norrköping 1842. 12mo. 191, (1) s. Samt. skinnryggbd. Bindet slitt. Brist i det ene hjørnet av bakdekkel. Materie og karter/plansjer er noe brunplettet, men ellers hele og fine. Hilsen på forsatsblad. Ex Libris på forsats. Schiötz 960* Hammerfest - Bossekop - Karasjok - Tromsø - Trondheim - Snøhetta - Sogn. Plansjene viser 1) Karasjock. 2) Fjäll Lappar i Karasjock socken. Kartene viser Finmarken med Spitsbergen samt bunnen av Altenfjorden. 1800,-

145.

SKAPPEL, SIMEN: Træk af det norske agerbrugs historie i tidsrummet 1660-1814. Af... Kristiania 1904. (Det Kgl. Selskab for Norges vel). (2), 109, (1 blank) s. Samt. skinnryggbd. Bindet litt skrapet på skinnet og ved kanter, materien pen. Stempel på bakre forsats. Noen blyantstreker i margene. + medfølger: S. Skappel. Træk av det norske husdyrbruks historie i tidsrummet 16601814. 1. Faaravlen 2. Gjetavlen 3. Svinavlen. Av... Kristiania 1909. Særtryk av "Tidsskrift for det norske landbruk". 27 s. Bundet i samme type skinnryggbd. Bindet litt skrapet på skinnet og ved kanter, materien pen. Stempel på bakre forsats. Noen blyantstreker i margene. 1500,-

146.

(SKISPORT) URDAHL, LAURENTIUS: Haandbog i Skiløbning. Med Illustrationer af A. Bloch. 1. utgave. Kristiania 1893. Stor 8vo. IV, (2), 113, (1 blank) s. Elegant nyere skinnryggbind med skinnhjørner og marmorerte dekler. Bundet med det originale foromslaget med fargerik og morsom illustrasjon av en 'skiløperske'. . Et meget pent eksemplar av denne sjeldne bok. ' Skiløbningen, vor herligste og kjekkeste Vinter-Idræt..' fra forordet. 1500,-

147.

SKRAM, AMALIE: Børnefortællinger af ... Dansk Udgave. København 1890. (I. H. Schubothes Boghandel). (6), 105, (1 blank) s. Orig. illustrert omsl. Noen rifter langs omslagets kanter. Ryggstripen sprukket opp. Materien delvis gulplettet. Likevel et godt eksemplar; helt og ubeskåret. Innheolder: I det Asowske Hav, Det blaa Atlaskesbaand og den røde Dukke Silke, Første Aften, Anden Aften, Tredje Aften og På Hondurasfloden. Omslag av G. Achen. Sjelden, spesielt med omslag. 600,-

148.

— : Constance Ring. Roman. 1. utgave. Kristiania 1885. (2 blanke), 507, (3 blanke) s. Pent priv. skinnryggbd. med ryggdekor gull. Svakt skrapet på skinnet. Pen. Debut. 2500,-

149.

— : Hellemyrsfolket. Sjur Gabriel. Fortælling. 1. utgave. Kjøbenhavn 1887. (4), 142, (2 blanke) s. Nyere privat helsjirtingbind. Meget ren og pen. 750,-

150.

— : Landsforrædere. 1. utgave. Kjøbenhavn 1901. 30, (2) s. Orig. omsl., som utgitt. Svakt plettet i kanten av foromsl, og omslaget litt skrapet ved kantene, ellers pen. Skrams forsøk på "at klargjøre det standpunkt (...) at jeg ønsker at anses for dansk forfatter.". 750,-

151.

— : Lucie. Kjøbenhavn 1888. (4), 229, (3 blanke) s. Originalt omslag. Omslaget med enkelte hakk. Dårlig i fremre, ytre fals. 1500,-

152.

— : Mennesker. Ufuldendt roman. Med en efterskrift af Poul Levin. 1. utgave. København og Kristiania 1905. (2 blanke), (4), 363, (3 blanke) s. Portrett. Solid og pent skinnryggbd. med fire opphøyede bånd. Et svært pent eksemplar. 600,-

153.

— : Om "Albertine" af .... Andet oplag. Kristiania 1887. 16 s. Portrett av Christian Krohg. Originalt omslag. Eldre navnetrekk samt bokhandlerstempel på foromslag. Liten blekkflekk i øvre høyre hjørne. Pamfletten er en hyllende omtale av Christian Krohgs "Albertine"(1886). Første del tar for seg bokens estetiske sider, den andre dens etiske. I tråd med sitt eget litterære credo roser 18


Skram særlig dens "troskab mod virkeligheden". Inneholder helsides sitater fra Arne Garborgs og Karl Warburgs kritikker av Albertine, samt åpent brev fra Georg Brandes til Chr. Krohg. 750,-

154.

— : Om "Albertine" af ..... 1. opplag. Kristiania 1887. (Forlagt av Huseby & Co.). 16 s. Portrett av Christian Krohg. Originalt omslag. (lakserødt). Omslaget svakt smusset, ellers meget pen. Pamfletten er en hyllende omtale av Christian Krohgs "Albertine"(1886). Første del tar for seg bokens estetiske sider, den andre dens etiske. I tråd med sitt eget litterære credo roser Skram særlig dens "troskab mod virkeligheden". Inneholder helsides sitater fra Arne Garborgs og Karl Warburgs kritikker av Albertine, samt åpent brev fra Georg Brandes til Chr. Krohg. Meget sjelden i 1. opplag. 4000,-

155.

— : Professor Hieronimus af... 1. utgave. Kjøbenhavn 1895. (2 blanke), 294, (4 blanke) s. Priv. skinnryggbd. Litt bleket i ryggen og noe skrapet ved bindets kanter. Materien ren og fin. Lite navn på friblad. + Medfølger: Julehelg. Fortælling af... 1. utgave. Kjøbenhavn 1900. (2 blanke), (4), 269, (3 blanke) s. Solid priv. skinnryggbd. med fire opphøyde bånd. Ryggen svakt bleket, og litt skrapet på skinnet. Pen. 750,-

156.

— : På Sct. Jørgen. Fortsættelse af "Professor Hieronimus". Af... 1. utgave. Kjøbenhavn 1895. (2 blanke), (4), 228, (2 blanke) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. Bindet noe skrapet i rygg og ved kapitéler/kanter. Materien ren og pen. 750,-

157.

— : S. G. Myre. Roman. 1. utg. Kjøbenhavn 1890. (2 blanke), (4), 419, (3 blanke) s. Pent samtidig skinnryggbind. Noe skrapet ved ytre falser. Tredje del av romansyklusen Hellemyrsfolket. Amalie Skrams signatur på fribladet. 1800,-

158.

— : Sommer. Smaa fortællinger. 1. utg. København 1899. (2 blanke), 152, (2 blanke) s. Priv. skinnryggbd. med gulldekor i ryggen. Svakt bleket i ryggen og litt skrapet ved kanter/hjørner, ellers pen. Inneholder "Sommer", "Memento mori", "Glæde", "Post festum", "Det røde gardin", "En rose" og "Majkaland" (sistnevnte ikke i innholdsfortegnelsen). 600,-

159.

(SNORRE) STURLESON, SNORRE: Norske Kongers Sagaer. Oversatte af Jacob Aall. Eier af Næs Jernværk. Første-Tredie Bind (bundet i ett bind). Christiania 1838-1839. 4to. (6),XII,365,(1) + IV,228 + X,386,XVIV,(1) s. Med 3 portretter samt 10 stålstikk fra steder i Norge. 2 plansjer, et med kart over Amerika. 1 foldet kart over Norge (av G. Munthe). Samtidig helskinnbind med dekor og tittelfelt i gull på rygg. Bindet, samt ryggdekor noe skrapet. Rift i kartet, berører ikke sydlige delen av Norge. Et meget rent eksemplar. 3500,-

160.

STOCKFLETH, NILS VIBE: Dagbog over mine Missionsreiser i Finmarken. Christiania 1860. (8), XXXV, 311, (2) s. Portrett av forfatteren med hustru. Samt. skinnryggbd. Øvre kapitél delvis løsnet, og bindet ellers slitt. Litt sprukket i indre falser. Nennsomt reparert liten rift i indre marg av tittelblad. Materien ren og pen. Lite navn på tittelblad. 2000,-

161.

STORM, EDVARD: Samlede Digte. Kiøbenhavn 1785. X,(28),240 s. Vignett (Sinclair-støtten) på tittelbladet. Pent samtidig skinnryggbind. Lite, eldre navnetrekk på forsatsblad. Pen materie. Zinklars Vise på side 142-145. 1000,-

162.

SUHM, PETER FRIDERICH: Historien af Danmark, Norge og Holsten udi tvende Udtog til den studerende Ungdoms Bedste ved... København 1776. (4), 180 s. 9 foldede tabeller. Samtidig helskinnbind. Skrift i gammel hånd på forsatsblad, og på forsatsbladets verso samt bakre forsats.Enkelte rift i tabellene, og noen svake skjolder i materien. 1500,-

19


163.

SÆLEN, FRITHJOF: Snorre Sel. En fabel i farger for voksne og barn. 1. utgave. Bergen 1941. 48 s. Illustrert, i farver, av forfatteren. Orig. omsl. Omslaget svakt smusset og noe slitt/hakket ved kantene. Materien pen. Denne boken kom ut første gang høsten 1941. En måned etter ble den forbudt. Sundseth 1115. + medfølger: Bolle Bask. Tegnet og fortalt av... Oslo 2005. 8vo. 32 s. Nær som ny. Tre Kalde Karer. Et vintereventyr i ord og farger. Bergen 1942. 8vo. 48 s. Noen mindre hakk ved omslagets kanter, og en mini-rift ved nedre kapitél, ellers pen. En motig maur. Fortalt og tegnet av... Bergen 1948. 8vo. 45, (1) s. Bindet sterkt slitt ved kanter og hjørner, materien fin. 1200,-

164.

TROMHOLT, SOPHUS: Under the Rays of the Aurora Borealis: In the Land of the Lapps and Kvæns. Original Editions, with a Map, and 150 Illustrations, Portraits, Diagrams, &c., from Photographs and Drawings by the Author. Edited by Carl Siewers. Volume I-II. Original Edition. London 1885. Forlagets vakre og rikt dekorerte helsjirtingbind. Bindene noe støtt i hjørnene, ellers pene. brist i indre falser i bind II. Lite ex. libris på forsats i begge bind. Materien pen. Et fint sett. Schiötz 1093 a. Bergen - Mørebyene - Trondheim - Namsos - Bodø - Tromsø. Finnmark. 6000,-

165.

TULLIN, CHRISTIAN BRAUNMAN: Samtlige Skrifter. Bind I-III. Kobberstukket vignett på alle 3 tittelblad. Kobberstukket portrett av forfatteren som frontisp. i bind 3. Kjøbenhavn 17701773. Bundet i 2 samtidige helskinnbind med rik dekor i gull på rygg, og tittelfelt i rødt og grønt. 5 opphøyde ryggbånd. Ryggene noe skrapet, ex libris på forsats i begge bind. Materien pen. Et vakkert og godt sett av de første samlede verker av en norsk forfatter. 2200,-

166.

WANGBERG, A: Bible Pioneer Work in Norwegian Lapland. "The home of the reindeer"; "The land of the mid-night sun". Glasgow and Birmingham 1924. 256, (2 blanke), 14 sider annonser. s. Illustrert . Orig. dek. helsjirtingbd. Solbleket rygg, og deklene litt plettet. Materien ren og pen. Hilsen på forsatsblad. Schiötz 371a. 900,-

KIERLIGHED UDEN STRØMPER I 1. UTGAVE. 167.

(WESSEL, JOHAN HERMAN) Kierlighed uden Strømper. Et Sørge-Spil i Fem Optog. 1. utgave. Kiøbenhavn 1772. 87, (1 rettelse) s. Materiens mål: 16,8 x 10,2 cm. Samtidig, blått omslag. Materien svakt brunet på noen steder. Meget svak skjold i hjørnet på 5 blad (side 53-62). Et meget fint eksemplar av ' Nordens mest kjente parodi. ' Du aldri bliver gift, om det i dag ei skjer' Stykkets åpningsreplikk. Stykket var opprinnelig ment som en spøk, skrevet for vennene i Norske Selskab' Schiøtz/Ringstrøm s. 334. Ehrencron-Müller IX, s 28. Bibl. Dan. IV,343. Meget sjelden. 70000,-

168.

WESSEL, JOHAN HERMAN: Samtlige Skrivter. Bind 1-2. Portrett som frontisp. i bind 1. Begge tittelblad med kobberstikk og 4 kobberstikk i teksten. København 1787. Elegante samtidige helskinnbind med ramme i gull på for- og bakdekkel.Begge ryggene rikt dekorerte med gull og opphøde bånd. Tittelfelt i annen farge. Samt vakre forsatser. 5 linjer på latin i gammel hånd på friblad i bind 1. Meget ren materie. Et vakkert sett. 5000,-

169.

WIKLUND, K. B: De svenska nomadlapparnas flyttningar till Norge i äldre och nyare tid. Uppsala 1908. 4to. (4), 248 s. Privat kartonasjebind med sjirtingrygg. Stempler og 2 ex. libris på for20


sats. Stempel og navnetrekk på tittelblad. Brist i indre, fremre fals. Noen få understrekninger i teksten. 900,170.

WIKLUND, K. B. (UDG.): Lapperne. Stockholm 1947. (Nordisk kultur X). Leks. 8vo. 96 s. Samt. helsjirtingbd. Pen. Ex Libris på forsats. + medfølger: Förslag till förordning angående de svenske lapparne och de bofaste i Sverige samt till förordning angående renmärken afgifna af den dertill utaf kongl. maj;t förordnade komité. Stockholm 1883. Leks 8vo. 147, (1) s. Senere kartonert bd. Bindet litt skrapet ved kantene. De første og siste sidene av materien litt brunplettet, og med et par mini-rifter i kantene, noen småbiter avrevet et par hjørner. Materien ellers ren. Boken mangler et kart. 600,-

171.

WINSNES, HANS MONSEN: Guddatteren, eller det farlige Krigspuds. En Comoedie i Fem Acter til Brug for den Kongelige Danske Skueplads. København 1779. (2 blanke), 156, (2 blanke) s. Pent samtidig helskinnbind med helt gullsnitt, Rammer i gull på for- og bakdekkel. 5 opphøyde bånd på rygg. Eksemplar på skrivpapir. Pen materie. Bibl. Norv. III, 1376. Skougaards eksemplar. 1500,-

172.

WULFSBERG, CHR. A: Om Finmarken. Med et farvetrykt Kart. Christiania 1867. VII, 191 s. Priv. sjirtingryggbd. med orig. foromsl. medbundet. Bindet skrapet ved kantene. Foromsl. med et par ubetydelige hakk og en rift ved kantene. Materie og kart rene og pene. Hilsen fra 'forfatteren' på innsiden av foromsl: 'Til min ven Ludvig Weltzin...'. 1800,-

173.

ZORGDRAGER, C. G.: Alte und neue Grönländische Fischerei und Wallfischfang / mit einer kurzen historischen Beschreibung von Grönland / Island / Spitzbergen / Nova Zembla / Jan Mayen Eiland / der Strasse Davis u.a. ausgefertiget durch Abraham Moubach. Zu Ende ist allhier beigefüget eine summarische Nachricht von dem Bakkeljau und Stockfischfang bei Terreneuf. Aus dem Holländischen übersetzet, und mit accuraten Kupfern und Land-Charten gezieret. Leipzig. Bei Peter Conrad Monath. 1723. Stor 8vo. (28), 482, (14) s. Gravert frontispiece. Med 7 kobberstikk og 5 (av 6) kart. . Nyere helskinnbd. Recent full leather binding. Engraved frontispiece. (28), 482, (14) pp. With 7 copper engravings and 5 (of 6) maps. Mangler kartet over Nordpolen. Lacks the map of the North Pole. 9000,-

174.

ØSTGAARD, N. R: Fra Skov og Fjeld. Christiania 1858. (2), 163, (3 blanke) s. Privat skinnryggbind. Skinnet svakt skrapet ved hjørner og øvre kapitel. Meget pen materie. Bl. a. "En Vandring i Lomsfjeldene". 400,-

21

Auksjon Juni 2012  

Vårens Auksjonsliste

Advertisement