Page 1

Vuosikertomus 2014


Sisällys LYHYESTI

2

MILLAINEN ON PISTE?

3

Organisaatiomalli

3

Toimintaympäristö

4

Taloushallinto

6

Itsearviointi

7

TAIDEKASVATUS ENTTENTENTTEN

9

Esiin!

10

KulttuuriKaara

12

Taiteintee

15

Neuvolasirkus

17

Taide heijastaa

18

Taide kotouttaa

19

Harrastusryhmät

21

21

Nuorten kesäleiri

NURIN KURIN GROUP

22

Tossujuna

23

23

Mörkö - ei mitään pelättävää

Lost Tassunos

24

Von Wuff

25

Klovni Klementiini

25

Vau vanne

26

RASA COLLECTIVE

27

Exlibris

27

Kuje

28

Esteettömän tanssin viikko Torniossa

29

VillerValla

29

30

Mapa

TAPAHTUMAT

31

Popkornia ja pajunkissoja

31

Karhunkaatajantien katujuhlat

32

Vitus

33

LOPUKSI

35


Lyhyesti Vuosi 2014 merkitsi Pisteelle useita suuria, monitaiteellisia taidekasvatusprojekteja Lapissa ja kiinnostavia esityksiä eri puolilla Suomea. Myös Pisteen vuotuiset tapahtumat saatiin jälleen järjestettyä niukoilla resursseilla. Kesällä Pisteen väki suri yhdistyksen kantavan jäsenen, monipuolisen ja innostavan Hanna Levonen-Kantomaan kuolemaa. Vuoden loppupuolella Pisteen jäseniksi hyväksyttiin neljä uutta taideammattilaista. Pisteen esiintyvät ryhmät Nurin Kurin Group ja Rasa Collective pitivät ohjelmistoissaan kuutta lapsille suunnattua nykysirkusesitystä ja neljää nykytanssiteosta. Näillä oli yhteensä 69 esityskertaa ja 3818 katsojaa. Esitykset kiersivät eri puolilla Suomea, Lappia toki painottaen. Molemmat vierailivat myös Venäjällä. Esitykset toteuttivat Pisteen tavoitteita omintakeisuudellaan ja monitaiteisilla lähestymistavoillaan. Pisteen taidekasvatus Enttententten on keskittynyt toimimaan erityisryhmien parissa. Vuoden 2014 toimintaa kuvasi usean ison hankkeen pyörittäminen yhdessä kumppanien kanssa. Taidekasvatushankkeet levittäytyivät ympäri Lappia. KulttuuriKaara toimi etenkin Rovaniemen ja Tornionjokilaakson alueella, Taiteintee hoiva-alan ympäristöissä Rovaniemellä, Ranualla ja Kittilässä, ESIIN!-hanke yläkoululaisten parissa Sodankylässä ja neuvolasirkus rovaniemeläisten vauvaperheiden kanssa. Näiden lisäksi taidekasvatusta tehtiin pienemKuva: Topi M pinä kokonaisuuksina Rovaniemellä. Taidekasvatus ylitti reippaasti atik ain tavoitteensa yli 2000 osallistujallaan ja noin 430 opetuskeren ralla. Myös sisällöllisesti taidekasvatus harppoi taas eteenpäin. Rovaniemellä kauppakeskus Revontuleen rakennetussa pop-up-teatterissa esitettiin joulukuussa Pisteen lapsille suunnattuja tanssi- ja sirkusesityksiä, kuultiin lastenmusiikkia, toteutettiin KulttuuriKaarassa muotoiltuja työpajoja ja nähtiin yhteistyökumppani Samperin teatterin monologinäytelmä. Revontuliteatterin ohjelmistossa oli lähes 50 yleisölle suunnattua tilaisuutta. Tapahtumien kehittämiseen ei edelleenkään löytynyt riittäviä taloudellisia resursseja, joten ne toteutettiin pitkälti aiempien vuosien malliin pienimuotoisina ja paikallisina.

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

2


Uusia yhteistyökumppaneita tapahtumille sen sijaan taas löytyi. Lapsille ja nuorille järjestettiin kaksi tapahtumapäivää Rovaniemellä. Marraskuussa Piste ja yhteistyökumppanit toteuttivat seitsemännen aikuisille suunnatun monitaiteisen Vitus-festivaalin. Piste maksoi vuoden 2014 aikana palkkaa 35 eri henkilölle. Bruttopalkat olivat yhteensä yli 119 000 euroa ja sivukuluineen henkilöstökustannukset 148 000 euroa. Kaikki työsuhteet olivat osa-aikaisia. Joukosta naisia oli 25 ja miehiä 10. Palkkaa saaneista seitsemän oli uusia suomalaisia. Kokonaisuudessaan vuoden 2014 kulut olivat noin 186 000 euroa ja varsinaisen toiminnan tuotot noin 164 000 euroa. Yleisavustukset olivat 17 000 euroa ja varainhankinnan tuotot 800 euroa. Vaikka Pisteen toiminta yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna, putosivat yleisavustukset hieman. Tilikauden alijäämäksi kirjattiin hieman yli 4000 euroa. Piste toivoo saavansa jatkossa korotettua yleisavustuksiaan, jotta ne paremmin vastaisivat toiminnan määrää ja laatua.

Millainen on Piste? Piste on monitaiteinen taidealojen ammattilaisten yhteisö. Sen tavoitteena on edistää ja kehittää eri taidealojen toimintaa. Piste tuottaa esityksiä ja tapahtumia ja toteuttaa taidekasvatusta. Pisteen erityistä osaamista ovat lapsille suunnatut esitykset, työskentely erityisryhmien parissa sekä monitaiteinen työ.

Organisaatiomalli Pisteen jäseniä olivat vuonna 2014 sirkustaiteilija Mette Ylikorva, valosuunnittelija Riikka Vuorenmaa, sirkustaiteilija Matti Selin, teatterialan monitoimija Timo Härkönen, tanssitaiteilija Marjo Selin, tuottaja Joonas Martikainen, kuvataiteen opettaja Hanna Levonen-Kantomaa (kuolemaansa saakka), äänisuunnittelija Taito Kantomaa, muusikko, kuvataiteilija ja kuvataiteen opettaja Mari Mulari, muusikko, opettaja Pelle Mulari, nukketeatteritaiteilija Johanna Salo ja teatteri-ilmaisun ohjaaja, tanssija Hanna-Leena Metsävainio. Syyskaudella jäseniksi liittyivät kuvataiteilija Ninni Korkalo, kuvataiteilija, kuvataiteen opettaja Mari Oikarinen, tanssitaiteilija Titta Court ja teatteri-ilmaisun ohjaaja, opettaja Anne Niskala. Toiminnan määrän kasvaessa Piste on jakautunut itsenäisiin toteuttajaryhmiin. Sirkusesityksistä vastaa Nurin Kurin Group ja tanssiesityksistä Rasa Collective, jotka ovat jo hyvin vakiinnuttaneet paikkansa valtakunnallisella ja kansainväliselläkin kentällä. Uusien jäsenten tuotantoja

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

3


ja taidekokonaisuuksia varten perustettiin vuoden 2014 lopussa Sattumat-ryhmä. Sillä ei ollut vielä omaa toimintaa, mutta se aloitti seuraavan vuoden suunnittelun ja kumppanuusneuvottelut. Taidekasvatus eri projekteineen on koottu Enttententten-nimen alle. Näiden lisäksi ovat tapahtumat, aikuisille suunnattu Vitus-festivaali ja lapsille ja nuorille Salainen aarre. Kukin jäsen määrittelee itse, mihin toiminnan osa-alueisiin hän haluaa osallistua. Kaikki ryhmät työllistävät myös jäsenistön ulkopuolisia henkilöitä. Tapahtumat kokoavat kaikki tekijät yhteen. Ryhmät hakevat rahoitusta itsenäisesti ja myös päättävät rahansa käyttämisestä yhteisten sääntöjen mukaisesti. Varsinkin esitystuotannot, mutta myös muut projektit synnyttävät väliaikaisia työryhmiä. Työryhmät ovat hakeneet ja saaneetkin apurahoja, joita ne hallinnoivat Pisteen ulkopuolella. Myös yksittäisillä taiteilijoilla on ollut käytettävissään henkilökohtaisia apurahakausia, jotka ovat edesauttaneet Pisteen toimintaa.

Kukin jäsen määrittelee itse, mihin toiminnan osa-alueisiin hän haluaa osallistua. Kaikki ryhmät työllistävät myös jäsenistön ulkopuolisia henkilöitä.

Toimintaympäristö Pisteen koti on Rovaniemellä. Säännöllistä toimintaa Pisteellä on usean vuoden ajan ollut Lapissa Rovaniemellä ja Kittilässä. Vuonna 2014 myös Ranualla ja Sodankylässä vierailtiin vähintään kuukausittain. Muille Lapin paikkakunnille Piste teki pistokeikkoja. Toinen tärkeä toiminta-alue on jo pitkään ollut pääkaupunkiseutu, jossa esitykset tekevät muutamia kiertueita vuosittain. Yhteistyö kaikkien näiden alueiden kunnallisten kulttuuritoimijoiden kanssa jatkaa vakiintumistaan. Suhteet kulttuurisihteereihin ja kulttuurituottajiin ovat hyvät ja luottamus molemminpuoleista. Myös Lapin maakunnalliset kulttuuritoimijat, Lapin taidetoimikunta, Taiteen edistämiskeskuksen Lapin aluetoimipiste ja Lapin esittävien taiteiden keskus Letke ovat Pisteen pitkäaikaisia ja vakiintuneita kumppaneita. Yhteisen toiminnan suunnittelu niiden kanssa on antoisaa ja keskusteluyhteys avoin.

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

4


Kuva: Mette Y li ko rva

Piste on toivonut reviirin laajentamista esimerkiksi Oulun ja Tampereen seuduille ja laajemmin Uudellemaalle. Näissä otetaan pieniä askelia, mutta edetään. Kansainvälinen kiinnostus sekä Pisteen esitystoimintaa että taidekasvatuksen erityisosaamista kohtaan on selvää. Muun muassa Joonas Martikainen ja Titta Court jatkoivat ansiokasta työtään kansainvälisten suhteiden luomisessa sekä esitys- ja muiden vierailujen järjestämisessä olemassa olevia suhteita hyödyntäen. Työ on pitkäjänteistä, mutta sen tulokset selkeitä. Pisteellä on mielenkiintoinen kansainvälinen tulevaisuus. Rovaniemen kaupungin vuoden 2014 kulttuuriavustuspäätös oli Pisteelle shokki. Yhdistyksen toiminnan määrä, monipuolisuus ja laatu ovat jatkuvasti kasvaneet, mutta kaupunki päättikin leikata yhdistyksen yleisavustuksen 2000 euroon. Tämä on vain kolmannes vuoden 2012 tasosta. Piste on pyrkinyt selvittämään suhdettaan kotikaupunkiinsa tapaamalla kaupungin virkamiehiä ja kunnallispoliitikkoja sekä osallistumalla yhdistyksen toimintaa koskettaviin tapaamisiin ja suunnitteluprosesseihin. Piste toivoo suhteen tiivistyvän paremmin ennakoitavaan muotoon. Vaihtoehtoisia polkuja ovat joko kulttuuriavustusten myöntökriteerien selkeyttäminen tai laaja ostopalvelusopimus kaupungin kanssa, jolloin Piste voisi jättää hakematta kaupungin harkinnanvaraisia avustuksia.

Kansainvälinen kiinnostus sekä Pisteen ­ esitystoimintaa että taide­­kasvatuksen erityis­ osaamista kohtaan on ­selvää.

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

5


Pisteellä on julkisuuskuvassaan sekä vahvuuksia että heikkouksia. Esimerkiksi Nurin Kurin Group on tunnettu sirkusalalla valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Myös Pisteen sosiaalisen sirkuksen osaaminen on tunnustettua. Toistuvat esitysvierailut ja pitkäkestoiset taidekasvatusprojetit Lapissa ja pääkaupunkiseudulla ovat vahvistaneet laadukasta mielikuvaa vakiintuneiden kumppanien tahoilla. Kotikaupungissa Piste on kuitenkin harmittavan tuntematon. Tähän syynä on kaikille avointen esitysten vähyys Rovaniemellä. Esityksiä on vaikea järjestää tila- ja rahoitusongelmien vuoksi. Rovaniemelläkin esitykset tehdään usein suljetulle yleisölle, esimerkiksi tietylle koululle tai päiväkodille, jolloin suuri yleisö ja esimerkiksi lasten vanhemmat eivät pääse tutustumaan yhdistykseen. Yhdistyksen on parannettava tunnettuuttaan myös valtakunnallisella rahoittajataholla: Opetus- ja kulttuuriministeriössä, Taiteen keskustoimikunnassa ja säätiörahoittajien parissa. Tuottajat ovatkin ottaneet työlistoilleen matkat Helsinkiin tapaamaan suuria rahoittajia henkilökohtaisesti. Vuoden alussa Pisteellä oli toimisto Johannes Laurin käsityötalolla ja varasto torin laidalla. Molemmista jouduttiin luopumaan kesällä, ja syksyn ajan Piste toimikin jälleen jäsentensä kodeista käsin. Esitys- ja työpajatilojen pystyttäminen kauppakeskus Revontuleen joulukuun ajaksi antoi mahdollisuuden monille kokeiluille. Vuoden päätteeksi Piste päätti lähteä tasavertaiseksi vuokralaiseksi Agit-Cirkin vuokraamaan harjoitushalliin Mäntyvaarassa, siirtää toimistonsa alivuokralaiseksi Lapin taiteilijaseuran Galleria Napaan ja vuokrata autotallin välineistölle kaupungin keskustasta. KulttuuriKaaran tuottajat työskentelivät koko vuoden työhuoneyhteisössä Kauppayhtiön talon yläkerrassa.

Taloushallinto Yhdistyksellä on onnekseen useita taloushallinnosta kiinnostuneita ja niissä osaavia ihmisiä. Vuonna 2014 Pisteen rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä toimi Matti Selin. Puheenjohtaja Riikka Vuorenmaa vastasi palkkojen maksusta ja työnantajavelvollisuuksista. Nämä ovatkin Pisteellä järjestelmällisesti hallussa. Piste on jakanut kirjanpitonsa useisiin kustannuspaikkoihin ja seuraa talouden toteutumista projektikohtaisesti. Työsuhteita varten Pisteellä on selkeä palkkaperiaate, jolla pyritään varmistamaan työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ja palkkatason ennakoitavuus. Vuonna 2014 tilinkäyttöoikeus oli rahastonhoitajan ja puheenjohtajan lisäksi myös KulttuuriKaaran projektipäällikkö Terhi Sileniuksella. Vuoden 2014 kulut olivat kokonaisuudessaan 186 300 euroa (luvut pyöristetty satoihin euroihin). Henkilöstökulut, 148 000 euroa, olivat Pisteen suurin kuluerä. Tämä on erittäin tarkoituksenmukaista, sillä näin raha käytetään taiteilijoiden ja taidekasvattajien osaamisen siirtämiseen toiminnaksi. Kaikki muut kustannukset olivat minimissään. Toimiminen laajalla alueella näkyy matkakustannuksissa, jotka olivat 15 600 euroa. Vuokria yhdistys maksoi vain 5100 euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus oli 10 100 euroa ja palvelujen ostojen 2700 euroa. Näiden lisäksi kertyi muita kustannuksia 5800 euroa. Muita kustannuksia olivat esimer-

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

6


kiksi painokulut, vakuutukset, puhelin, tietoliikenne ja posti sekä osallistumis- ja jäsenmaksut. Varsinaisen toiminnan tuottoja Pisteellä oli yhteensä 164 400 euroa. Esitysten tuotot ja lipputulot olivat yhteensä 29 700 euroa, missä on huomattavasti kasvua edelliseen vuoteen (21 200€). Koulutusten tuotot olivat useiden taidekasvatusprojektien ansiosta 48 300 euroa. Edellisenä vuonna summa oli vain 7900 euroa, mutta tuosta luvusta puuttuivat Vaikuttava sirkus -hankkeet tuotot, joita hallinnoi Tampereen yliopisto. Tuottojen taso lienee kuitenkin noussut tuhansilla euroilla. Harrastus- ja osallistumismaksuja kertyi 1500 euroa, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tilankäyttömaksut ja vuokratuotot jäivät 900 euroon (vrt 4300€), sillä Pisteellä ei aiemmista vuosista poiketen ollut minkäänlaista harjoitustilaa omassa hallinnassaan. Myöskään laitevuokria ei tänä vuonna kertynyt (vrt 4300€). Muita varsinaisen toiminnan tuottoja oli 1700 euroa (vrt 4300€). Varainhankinnan tuotot olivat 800 euroa (vrt 500€). Pisteen saamat kohdeavustukset nousivat 78 100 euroon, kun ne edellisenä vuonna olivat olleet 21 700 euroa. Nousun selittävät KulttuuriKaara ja Taiteintee -hankkeiden saamat suurehkot avustukset. Piste sai kerho- ja kurssitukia 4200 euroa (vrt 3000€). Yhdistyksen yleisavustukset olivat yhteensä 17 000 euroa, joista 15 000 euroa tuli Taiteen edistämiskeskuksen sirkustaidejaostolta Nurin Kurin Groupille ja 2000 euroa Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan lautakunnalta. Yleisavustusten määrä laski 500 eurolla edellisvuodesta, mikä oli yhdistykselle suuri pettymys. Avustukset (yleisavustukset, kohdeavustukset ja kerho- ja kurssituet) olivat yhteensä 99 300 euroa ja muut tuotot 82 900 euroa. Kun kaikki tuotot olivat yhteensä 182 200 euroa, oli avustusten osuus siitä 54% ja muiden tuottojen 46%. Piste on muotoillut toimintansa niin, ettei rahoitus ole riippuvainen minkään yksittäisen rahoitusmuodon heilahteluista. Vuosi 2014 jäi 4030 euroa alijäämäiseksi, kun vuosi 2013 oli ollut ylijäämäinen noin 6200 euroa. Taseeseen kirjattiin Pisteen omaksi pääomaksi 1920 euroa.

Itsearviointi Riikka Vuorenmaa selvitti Pisteen toimintaan tekijöinä osallistuneiden kokemuksia vuodesta 2014. Jäsenet, työntekijät ja talkoolaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn, jossa sekä annettiin arvosanoja että voi kertoa sanallisesti kokemuksistaan Pisteen toiminnan eri osa-alueista. Kyselyyn vastattiin 36 kertaa, joista osa oli samojen henkilöiden vastauksia eri toiminnan aloja koskeviin kyselyihin. Vastauksista päätellen vastaajina oli sekä Pisteen pitkäaikaisia ja uusia jäseniä että työntekijöitä. Kysely on toteutettu samankaltaisena nyt kolmena vuonna, joten siitä alkaa kertyä vertailutietoa.

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

7


Ilmapiiri yhdistyksessä arvioitiin erittäin hyväksi ja osa-alueista onnistuneimmaksi. Kaikkien toimintaryhmien ilmapiiri oli vähintään hyvä. Sisäinen vuorovaikutus sai kaikissa kyselyissä heikoimmat arviot ja oli ainoana osa-alueena vain kohtuullisella tasolla. Se oli myös laskenut eniten verrattuna edelliseen vuoteen, eikä minkään ryhmän vuorovaikutus ollut parantunut. Näyttäisi siltä, että mitä enemmän ryhmässä oli tekijöitä, sitä huonomman arvosanan vuorovaikutus sai. Tämä kertonee kokoavan työvoiman puutteesta. Osaamisten hyödyntämisen arvioissa hajonta oli suurinta, eli ryhmien välillä oli isoin ero. Taidekasvatusta lukuunottamatta kaikissa toimintaryhmissä oltiin kuitenkin vähintään hyvällä tasolla. Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen arvioitiin kaikissa toimintaryhmissä tasaisen hyväksi. Hyvin monissa vastauksissa ilmeni hyvä fiilis yhteisistä saavutuksista. Taiteelliseen tasoon viitattiin etenkin Rasan ja Vitus-festivaalin vastauksissa ja työn yhteiskunnalliseen tärkeyteen lisäksi Enttententten-ryhmän vastauksissa. Nurin Kurin Groupin osalta vastauksissa mainittiin määrälliset saavutukset. Revontuliteatterin saavutuksista kirjoitettiin monipuolisimmin. Osaavan tekijäjoukon saattaminen yhteen näkyi merkittävänä arvona monessa vastauksessa. Keskittymistä toivottiin jatkossa etenkin järjestelmällisempään yhteistoimintaan, ulospäin näkymiseen ja aikaansaannosten myyntiin ja markkinointiin. Aikataulutus ja suunnittelun aikajänne mainittiin monta kertaa kehittämiskohteena. Vastauksissa puhuttiin tekemisestä ponnistuksena tai selviytymiskamppailuna. Uupumisen merkkejä oli monessa vastauksessa etenkin Vituksen ja Revontuliteatterin yhteydessä. Vastauksissa toivottiin, ettei usko yhteiseen tekemiseen lopu.

Osaavan tekijäjoukon saattaminen yhteen näkyi mer­ kittävänä arvona monessa vastauksessa. Keskittymistä toivottiin jatkossa etenkin järjestelmällisempään yhteistoimintaan, ulospäin näkymiseen ja aikaansaannosten myyntiin ja markkinointiin. Aikataulutus ja suunnittelun aikajänne mainittiin monta kertaa kehittämiskohteena.

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

8


Taidekasvatus Enttententten Taidekasvatus on aina ollut tärkeä osa Pisteen toimintaa. Pisteen taidekasvatuksen tavoitteena on lisätä erityisryhmiin kuuluvien mahdollisuuksia itsensä ilmaisuun sekä rohkaista heitä tulemaan esille. Toiminnassa korostuu nauttiminen yhdessä tekemisestä sekä jokaisen ihmisen erityisyyden erinomaisuus. Niinpä Piste pyrkii järjestämään tilaisuuksia eri-ikäisten ja -taustaisten ihmisten kohtaamiselle. Projekteissa on yleensä mukana jokin kumppanitaho. Pisteen taidekasvatus on usein monitaiteista. Yhdistyksellä on hyviä kokemuksia esimerkiksi tanssin ja kuvataiteen tai sirkuksen ja sanataiteen käyttämisestä samoissa työpajoissa. Taidekasvatus on itse tekemisen ja opettelun lisäksi taiteesta nauttimista ja siitä keskustelemista. Esitysvierailut, näyttelyt ja konsertit sekä keskustelutilaisuudet ovat olennainen osa Pisteen taidekasvatusta. Pisteen taidekasvattajat ovat suorittaneet omien taiteenalojensa ohjaaja- tai opettajaopinnot tai opettajan pedagogiset opinnot. Heillä on pitkä ja monipuolinen kokemus soveltavasta taiteesta. Vuonna 2014 taidekasvatukselle onnistuttiin löytämään uusia kumppaneita. Aiempina vuosina aloitetut ja hyvin toimivat työskentelytavat onnistuttiin säilyttämään rahoitusmuotojen vaihtumisesta huolimatta. Taidekasvatusprojekteissa työskentelevä henkilöstö kokoontui alkuvuonna muutaman kerran tutustumaan toisiinsa, jakamaan hyviä työtapoja ja käsittelemään kunkin projektin haasteita. Pisteen sisäisessä arvioinnissa ryhmän ilmapiiri ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin arvioitiin hyväksi. Sisäinen vuorovaikutus ja osaamisten hyödyntäminen arvioitiin vain tyydyttäviksi. Tämä kertonee tarpeesta saada enemmän työvoimaa laajojen projektien ja suuren tekijäjoukon työn suunnitteluun, hallinnointiin ja sisäiseen viestintään. Vastausten hajonta oli suurta, mikä tarkoittaa että toiminta ja sen laatu eivät näyttäydy kaikille tekijöille samanlaisena. Onnistumisena mainittiin esimerkiksi että “[Saimme aikaan] Hienoja taidekasvatuskokemuksia osallistujille. Uusia kontaktikanavia ja yhteistyökuvioita sekä rutkasti uutta ammattitaitoa ja ideoita tulevaan toimintaan.”

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

9


ESIIN! Sodankylän 4H-yhdistys toteutti Monitaideyhdistys Pisteen kanssa sirkus- ja nukketeatterihankkeen ESIIN! koko Sodankylän kunnan alueella 2014. 4H hallinnoi hanketta vastuuhenkilönään toiminnanjohtaja Leo Tossavainen. Pisteeltä mukana olivat taideohjaajat Jose Salo (nukketeatteri) ja Mette Ylikorva (sirkus) sekä koordinaattorit Marjo Ylikorva ja Riikka Vuorenmaa. Taideohjaajina vierailivat myös Kari Sunnela (sirkus), Hanna Pikkarainen (ent Laitinen, sirkus), Janne Rosenvall (dramaturgia), Riikka Vuorenmaa (valosuunnittelu) ja Pelle Mulari (äänisuunnittelu). Hanketta rahoittivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Lapin ELY-keskus.

Ku va :T op i

ESIIN!-hankkeen kohderyhmänä olivat Sodankylän 12–21-vuotiaat nuoret. Hankkeen tavoitteena oli tutustuttaa nuoret nukketeatteriin ja sirkustaiteeseen sekä tekijöinä että kokijoina. Nuorille haluttiin tarjota kokemuksia esittävän taiteen menetelmistä ja työtavoista sekä näyttämöteoksen valmistamisen eri osa-alueista. Toiveena oli myös, että hankkeen aikana käynnistyy uusia esittävän taiteen kerhoja ja että toiminta kylillä virkistää niiden kulttuurielämää ja virittää yhteisöllisyyttä. Vuoden aikana hankkeeseen osallistui 246 nuorta ja 30 aikuista, mikä ylitti asetetut tavoitteet roimasti.

M

ika at

n ine

VUOSIKERTOMUS 2014

Hanke järjesti kerran kuukaudessa Kitisen koululla intensiiviviikonlopun, johon osallistui säännöllisesti kymmenisen nuorta. Intensiiviryhmä kokoontui yhteensä 10 viikonloppuna, ja opiskeli 100 opintotuntia. Ryhmä aloitti nukketeatterin ja sirkuksen perusteilla ja eteni nukenrakentamisen ja esiintymistaidon kautta esityksen valmistamiseen ja klovneriaan. Yksi viikonlopuista keskittyi dramaturgiaan ja toinen esitysten valo- ja ääni-ilmaisuun. Huhtikuussa Pisteen ohjaajat pitivät kiinnostuneille apuohjaajakoulutuksen. Intensiivijakson nuorille järjestettiin tutustumismatkat Rovaniemelle Popkornia ja pajunkissoja tapahtumaan toukokuussa ja kansainvälisille 7 sooloa -nukketeatterifestivaaleille syyskuussa.

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

10


Ryhmä esiintyi itse Savukosken Savottapäivillä 6.9. ja Sodankylän joulunavauksessa 28.11. Vuoden loppunäytös oli Kitisen joulumarkkinoilla 13.12. Nuorten esityksillä oli yhteensä noin 572 katsojaa. Sirkuksen ja nukketeatterin tutustumisiltoja pidettiin kaikkien Sodankylän kylien kouluilla tai kylätaloilla. Pisteen taideohjaajat Johanna Salo ja Matti Selin (sirkus) vierailivat 9.1. neljän kylän alueella innostamassa mukaan toimintaan. Innostuspäivällä oli noin 190 osallistujaa. Kaikille avoimia kylätyöpajoja ja kouluikäisten tutustumistyöpajoja pidettiin 11 kertaa: Vuotsolla helmikuussa, Vaalajärvellä huhtikuussa, Järvikylissä toukokuussa, Torvisessa lokakuussa, Sattasessa ja Sompiossa marraskuussa. Kylien työpajoissa osallistui yhteensä 220 henkilöä, joista pääosa lapsia ja nuoria. Kylätoiminnan ohjaajina toimivat Johanna Salo ja Mette Ylikorva. Hankkeessa korostuivat Lapin ominaispiirteet: pitkät välimatkat, vaihtelevat sääolot, erikoiset toimintatilat ja pienet kylät. Hanke oli kaikin puolin laaja ja sen vieminen läpi oli suuri ponnistus. Leo Tossavaisen panos osallistujien saamiseksi paikalle oli merkittävä. Sodankylä on laaja kunta, joten hankkeen aikana ajettiin tuhansia kilometrejä. Intensiiviryhmästä muodostui yhtenäinen porukka, joka jatkaa toimintaansa edelleen. Heillä on käytössään suuret itsetehdyt nuket, sirkusmatkalaukku ja paljon uutta osaamista. Myös osallistuneille kylille jaettiin sirkusmatkalaukut, jotka sisälsivät sirkusvälineitä ja oppaan omatoimiseen harjoitteluun. Yhteistyö Pisteen ja 4H:n välillä jatkunee jossain muodossa. Taideohjaajien työskentely työpareina oli paitsi välttämätöntä, myös antoisaa.

Hankkeessa korostuivat Lapin ominais­piirteet: ­pitkät välimatkat, ­vaihtelevat sääolot, ­erikoiset toimintatilat ja pienet kylät.

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

11


KulttuuriKaara KulttuuriKaara on Terhi Sileniuksen ja Lys-Ange LeBlancin käynnistämä hanke. Työryhmä ja Piste sopivat yhteistyöstä hankkeen rahoituksen varmistuttua loppuvuonna 2013. Pisteen roolina oli vastata hankkeen taloushallinnosta ja tuoda mukaan omaa osaamistaan. Pisteen yhteys­henkilöt olivat Riikka Vuorenmaa ja Matti Selin. Terhi työskenteli hankkeen osa-aikaisena projektipäällikkönä ja Lys-Ange osa-aikaisena projektikoordinaattorina. Kun Lys-Ange jäi pois koordinaattorin työstä lokakuussa, Riikka sijaisti häntä hankkeen loppuajan. KulttuuriKaaran tavoitteena oli pysyvällä tavalla lisätä kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta pohjoisilla alueilla. KulttuuriKaaran tuotantomallilla haluttiin luoda uusia työtilaisuuksia lappilaisille taide- ja kulttuurialojen ammattilaisille. Hankkeen päärahoittaja oli Opetus- ja kulttuuriministeriö. Muut rahoittajat olivat Pohjois-Kalotin neuvosto (Kielikaara-kiertue), Lapin Aluehallintovirasto (Saaren koulun projekti) sekä Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan lautakunta (avustus työryhmälle Rovaniemellä toteutettaviin työpajoihin). Lisäksi työpajojen tilaajat, yhteistyökumppanit, työryhmä ja Piste maksoivat osan kustannuksista.

va Ku

: Te

Toiminta aloitettiin joulukuussa 2013 luomalla nettisivut ja käynnistämällä työpajaohjaajien rekrytointi. Alkuvuosi 2014 kului työpajamenun sekä työpajojen hinnoittelu- ja palkkaperiaatteiden parissa. Näissä sovellettiin Pisteen jo olemassa olevia periaatteita. Työpajojen, työpajasarjojen ja -projektien myyntityöhön päästiin vasta keväällä. rh i S

ilenius

KulttuuriKaara toteutti KieliKaara-kiertueen Tornionjokilaaksossa 22.–25.9.2014. Yhteistyökumppaneina toimivat alueen oppilaitokset ja esikoulut. Kohderyhmänä olivat Suomen ja

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

12


Ruotsin rajalla elävät lapset ja nuoret. Yhtenä tavoitteena oli vahvistaa nuorten vähemmistökielten käyttöä alueella. Kiertueella kuvataiteilijat Tony Fredriksson, Terhi Silenius ja Lys-Ange LeBlanc ohjasivat monikielisiä Pohjoinen identiteettini ja Kupla -työpajoja kuudella paikkakunnalla. Osallistujina kiertueen 14 työpajassa oli yhteensä 437 lasta ja nuorta. Yhteistyökumppaneiden palaute työpajoista oli positiivista. Kielen oppimisen ja taiteen tekemisen yhdistäminen nähtiin kiinnostavana ja tuoreena tapana lähestyä samanaikaisesti sekä kielten opiskelua että kuvaamataitoa. KieliKaara vastasi myös kuntien tarpeisiin edistää nuorten vähemmistökielten käyttöä sekä taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta alueilla. Rovaniemeläisellä Saaren koululla KulttuuriKaara toteutti viikottaista kerhotoimintaa syyskuusta alkaen Lapin Aluehallintoviraston myöntämällä avustuksella. Tavoitteena oli mahdollistaa oppilaille monipuolista maksutonta toimintaa koulun tiloissa kouluajan ulkopuolella. Yhteistyön taustalla oli Lys-Ange LeBlancin ja Tony Fredrikssonin aiempi työskentely koulun kanssa. Kuukausittain vaihtuvissa ryhmissä harjoiteltiin teatteri-ilmaisua (ohjaajana Hanna-Leena Metsävainio), katutaidetta (Tony Fredriksson), korutaidetta (Minna Kovero) ja hiphop-tanssia (Nessar Mehr). Valokuvaaja Topi Matikainen vieraili dokumentoimassa kerhoja. Saaren koulun kerhoissa oli yhteensä noin 25 eri osallistujaa. Kerhot kokoontuivat 14 kertaa. Toiminta jatkuu keväällä 2015. Kulttuurikaara-hanke oli mukana toteuttamassa Kauppakeskus Revontulessa joulukuussa avointen työpajojen ja esitysten kokonaisuutta. Kulttuurikaaran osalta tavoitteena oli suunnitella työpajaohjaajille lyhytkestoisen työpajan konsepteja, testata niitä käytännössä ja selvittää kiinnostavatko tällaiset työpajat maksullisina. Ohjelmalla pyrittiin myös saamaan näkyvyyttä Kulttuurikaaralle ja Pisteelle. Revontuliteatteria varten suunnitellut kahdeksan työpajakonseptia oli suunnattu eri ikäryhmille vauva- ja pikkulapsiperheistä nuorille ja kaiken ikäisille. Suurin osa oli kevennettyjä versioita KulttuuriKaaran laajemmista tuotteista. Hyvästä medianäkyvyydestä huolimatta työpajat keräsivät vain vähän osallistujia, yhteensä 46. Suunnitelluista 24:stä työpajasta pidettiin 13. Joulukuun kokonaisuudesta saatiin kuitenkin hyvin paljon kokemusta ja oppia. Osa uusista työpajoista valokuvattiin. Työpajaohjaajat ja osallistujat myös arvioivat suullisesti sisältöjä. Ohjaajat hankkivat materiaaleja ja välineistöä, jotka ovat käytettävissä jatkossakin. Revontulen taidetyöpajat rahoitettiin osallistumismaksujen lisäksi Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan lautakunnan työryhmälle myöntämällä apurahalla sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella. Myös Kauppakeskus Revontulen tarjoama erittäin edullinen tila ja näkyvyys olivat edellytyksiä työpajojen toteuttamiselle. Yksittäisiä työpajoja KulttuuriKaara toteutti vuoden aikana 16 kertaa. Lys-Ange LeBlanc piti Kupla-työpajan viidesti rovaniemeläisillä kouluilla ja viidesti muissa ympäristöissä. Pisteen näyttämötaiteiden ammattilaiset toteuttivat kehitysvammaisten lasten ja nuorten Myllärin kou-

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

13


lulla työpajat sekä opettajille että oppilaille. Myös Aarre-, Supersankarit ja Katutaidemuotokuva-työpajoja päästiin kokeilemaan käytännössä. Osallistujia yksittäisissä työpajoissa oli yhteensä noin 1075. Rahoitus tuli työpajojen tilaajilta, Rovaniemen vapaa-ajan lautakunnan työryhmän apurahasta sekä OKM:n avustuksesta. Vuoden lopussa KulttuuriKaaran työpajamenu koostui kolmesta kategoriasta. Kuvataidetyöpajoina oli tarjolla Voimauttava koru (Minna Kovero), Aarre – nykytaiteen työpajasarja päiväkodeille (Mari Oikarinen), Mandala – magneetti ja ikkunakoriste (Aino Suonio), Vauvojen värikylpy (Mari Oikarinen), Valokuvakirja (Pilvi Keto-LeBlanc) ja Luonnonväripainanta (Tiina Meriläinen). Esitystaiteen työpajoja olivat Vauvasirkus (Mette Ylikorva), Tutustumisretki sirkukseen (useita ohjaajia), Muistisirkus (Mette Ylikorva), Kaiken maailman nuket (Johanna Salo), Varjoteatteri (Johanna Salo), Nukketyöpaja opettajille ja varhaiskasvattajille (Johanna Salo), Lorusirkus (Mette Ylikorva), Hip Hop & Break -tanssitunnit (Nessar Mehr), Supersankarit (Hanna-Leena Metsävainio), Valoilmaisun perusteet (Riikka Vuorenmaa), Näyttämön valo- ja ääni-ilmaisu (Riikka Vuorenmaa ja Pelle Mulari) ja Tulinen virkistyspäivä (useita ohjaajia). Kielikaara-työpajoja oli Pohjoinen identiteettini – My nordic identity (Tony Fredriksson ja Terhi Silenius), Kupla – Bubble (Lys-Ange LeBlanc), Katutaidemuotokuva – Street art portrait (Tony Fredriksson) ja Mankeligrafiikka – Mangel graphic (Lys-Ange LeBlanc). Hankkeen aikana oli siis tehty tuotekortit ja laskettu hinnoittelu 22 taidetyöpajalle. Suurimmasta osasta työpajoja oli myös saatu kokemusta käytännön toteutuksina. Tilaajat antoivat KulttuuriKaaran internetsivustosta paljon positiivista palautetta.

a Kuv

: Topi Matikainen

VUOSIKERTOMUS 2014

KulttuuriKaara -hanke päättyi vuoden 2014 lopussa. Toiminnan ylläpitäminen, kehittäminen ja laajentaminen edellyttäisivät lisärahoitusta. Työpajojen välittäminen ei myöskään voi olla yleishyödyllisen yhdistyksen tehtävä. Piste ei jatka KulttuuriKaaran toimintaa sellaisenaan. Hankeaikana luotu internet-sivusto jää elämään, ja sen kautta työpajatuotteet ovat tilaajien saatavilla. Terhi Silenius jatkaa KieliKaara-tuotekokonaisuuden kehittelyä. Pisteen jäsenet puolestaan perustanevat osuuskunnan työpajojen ja muiden tuotteistettujen kulttuuripalveluiden myyntiä varten.

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

14


Taiteintee Pisteen mielestä taide ja itseilmaisu kuuluvat kaikkien perusoikeuksiin. Taito puhua, muistaa tai kävellä ei ole edellytys itseilmaisulle. Piste työskentelee laajasti kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten sekä muistisairaiden kanssa. Yhdistys kokosi syksyllä 2014 yhteistyönsä kehitysvamma-alan ja vanhustyön kanssa Taiteintee-hankkeeksi. Vastaavaa toimintaa Pisteellä on ollut syksystä 2009 alkaen. Taiteintee-ryhmät osallistuvat työpajoihin, kokevat taidetta ja tulevat esille. Ryhmien omalle ilmaisulle etsitään luontaisia kanavia monitaiteisuutta ja kumppaneiden ideoita hyödyntäen. Taidetyöpajat ovat säännöllisiä ja niitä ohjaavat tutut taideohjaajat. Keholliset, monipuoliset, ryhmässä harjoiteltavat taiteenlajit tarjoavat jokaiselle osallistujalle kiinnostavan roolin. Päälajit vuonna 2014 olivat sirkus ja teatteri-ilmaisu. Kukin ryhmä kokoontui itselleen tarkoituksenmukaisimmassa paikassa: jotkut oman kodin tiloissa, toiset nimenomaan tutuimman ympäristön ulkopuolella. Ryhmissä on useimmiten mukana kumppanien henkilökuntaa. He saavat työpajoista ideoita omaan työskentelyynsä. Tavoitteena on myös myllätä hieman yhteisön dynamiikkaa – tuottaa positiivisia yllätyksiä, tukea kannustavaa ryhmähenkeä ja lisätä keskinäistä vuorovaikutusta taiteen keinoin. Vuonna 2014 Taiteintee toimi kolmella lappilaisella paikkakunnalla. Rovaniemellä kumppaneita olivat Kolpeneen palvelukeskus ja lasten ja nuorten ryhmäkoti Kasperikoti. Ranualla toi-

Taidetyöpajat ovat säännöllisiä ja niitä ohjaavat tutut taideohjaajat. Keholliset, monipuoliset, ryhmässä harjoiteltavat taiteenlajit tarjoavat jokaiselle osallistujalle kiinnostavan roolin. Päälajit vuonna 2014 olivat sirkus ja teatteriilmaisu.

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

15


mintaa järjestettiin palvelutalo Rantakodissa ja päiväkeskus Niittyvillassa yhteistyössä Ranuan kansalaisopiston kanssa. Kittilässä jatkettiin aiempaa yhteistyötä palvelukoti Metsolan kanssa ja solmittiin vuoden päätteeksi uusi kumppanuus Koivukodin kanssa. Toimintaa avustivat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Lapin taidetoimikunta. Kukin kumppaneista maksoi hankkeelle rahoitusosuuden. Osa ryhmistä sai myös Opintokeskus Kansalaisfoorumin kurssitukea. Hanketta koordinoi Riikka Vuorenmaa. Pääohjaajat olivat keväällä Hanna-Leena Metsävainio, Anne Niskala ja Mette Ylikorva sekä syksyllä Mette Ylikorva ja Hanna-Leena Metsävainio. Ryhmissä vieraili myös useita muita taideohjaajia. Pisteen taidekasvattajilla on pitkä kokemus työskentelystä erityisryhmien kanssa. He osaavat huomioida näiden ryhmien kommunikaation moniväyläisyyden sekä erityisen ajankäytön, ryhmädynamiikan ja tavoitteenasettelun työssään. Yhteistyökumppanien palaute jokaisen osallistujan huomioimisesta on ollut erityisen kiittävää. Kasperikodin ryhmä tapasi vuoden aikana 15 kertaa harjoittellen keväällä teatteri-ilmaisua ja syksyllä sirkusta. Ryhmälle oli työlästä löytää esteetön harjoittelupaikka juuri sille ajankohdalle, joka osallistujille sopi. Ryhmän kanssa jatkettiin tutuilla sirkusharjoitteilla. Mukaan ujutettiin leikin keinoin eteneviä fyysisiä ilmaisu- ja kontaktiharjoitteita, joissa myös sirkusvälineet muuttavat muotoaan. Uudet tekemisen tavat ja uudet opettajat olivat iso haaste, joista kuitenkin selvittiin oikein mainiosti. Tanssiteos Villervalla vieraili Kasperikodissa 7.10. Kasperikodin ryhmässä oli läpi vuoden noin kuusi osallistujaa. Harjoituksiin osallistui myös lukuisia Kasperikodin työntekijöitä. Ajatusten, kokemusten ja ideoiden vaihto heidän kanssaan on aina sujunut erinomaisesti. Kolpeneen palvelukeskuksella kokoontui kaksi eri ryhmää. Sirkusryhmä harjoitteli joka toinen viikko ja teatteriryhmä viikoittain. Ryhmät tekivät Kolpeneen kevätjuhliin yhteisen esityksen Kadonnut tyttö. Projekti oli iso ponnistus, johon saatiin vetoapua Rovaniemen teatterin teatterikuraattorilta ja neljältä teatterin näyttelijältä, jotka olivat mukana esityksessä. Teatterin Paavo-näyttämöllä 21.5. pidetyllä esityksellä oli noin 80 katsojaa. Syyskaudella teatteriryhmä esiintyi joulujuhlassa 16.12. Karhun häät -nimisellä esityksellä. Katsojia joulujuhlassa oli noin 50. Teatteriryhmä tapasi vuoden mittaan 26 kertaa ja siihen osallistui kevätlukukaudella 9 ja syyslukukaudella 11 henkilöä avustajineen. Sirkusryhmällä oli 17 tapaamista ja 6–11 osallistujaa sekä avustajat. Näytelmäryhmässä tarinan tekeminen pienissä vaiheissa sekä syy- ja seuraussuhteiden pohtiminen olivat keskiössä. Ryhmäläisten itsetunnon nostattaminen ja omaan itseensä luottamisen huippuhetkiä koettiin ensi-illoissa. Yhteistyö Kittilän kunnan palvelutalo Metsolan kanssa alkoi Vaikuttava sirkus -hankkeen aikana. Edelleen Metsolan vanhusten ryhmä ja aikuisten kehitysvammaisten ryhmä keskittyivät sirkukseen. Metsolan ryhmät tapasivat kolme kertaa syyskaudella. Lisäksi Metsolassa

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

16


vieraili tanssiteos Villervalla. Yhteistyö Koivukodin kanssa alkoi aivan vuoden lopussa, ja siellä ehdittiin pitää kaksi työpajaa vanhuksille. Koivukodissa tavoitteena oli tutustuttaa ryhmä ohjaajiin ja toimintatapoihin sekä esitellä tekemisen tapoja uudelle yhteistyökumppanille. Ryhmä innostui tekemisestä ja työntekijöiltä tuli paljon positiivista palautetta. Ranualla Pisteen Taiteintee aloitti vasta syyskaudella, tosin taideohjaajat olivat omana työnään ohjanneet ryhmiä jo aiemmin. Niittyvillan ryhmän tavoitteeksi osallistujat itse asettivat esityksen valmistamisen. Lisätavoitteena oli uusien taitojen oppimisen, uskaltamisen, ja ennen kaikkea yhdessä tekemisen ilmapiirin parantaminen. Rantakodilla tavoitteena oli saada uusi ryhmä kasaan tutustua ryhmäläisiin ja etsiä heille oikea tapa työskennellä. Ranuan ryhmät tapasivat 7 kertaa. Rantakodilla osallistujina oli 9 henkilöä ja Niittyvillassa 11. Taiteintee-hankkeelle on kaavailtu pitkäkestoista tulevaisuutta. Kaikki mukana olleet kumppanit ovat olleet kiinnostuneita yhteistyön jatkamisesta. Jatkosuunnitelmia on myös Inarin kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa, vaikkei vuonna 2014 järjestynytkään yhteistä aikaa.

Neuvolasirkus Mette Ylikorvan kehittämä vauvasirkus on vauvalähtöistä taidetoimintaa. Yhtenä sen tavoitteena on tukea varhaista vuorovaikutusta​ vauvan ja vanhemman välillä. Työpajoissa on mukana muun muassa tasapainoaistia kehittäviä harjoitteita ja sovellettua jongleerausta vauvaperheille. Neuvoloita varten Mette on suunnitellut vauvasirkustyöpajasarjan. Kukin perhe osallistuu kolmeen työpajaan kuukauden aikana. Ryhmään mahtuu kuusi perhettä, jotta palvelun laatu ja vauvojen huomioiminen pysyy laadukkaana. Neuvolasirkus toteutettin vuonna 2014 yhteistyössä Rovaniemen kaupungin neuvoloiden kanssa. Yhteistyö oli jatkoa Vaikuttava sirkus -hankkeen aikana vuodesta 2012 lähtien muodostetulle toimintamallille. Vauvasirkusohjaajina toimivat Mette Ylikorva ja Mari Oikarinen, joka perehdytettiin työtapaan alkuvuoden aikana. Projektia koordinoi Riikka Vuorenmaa. Ryhmät kokoontuivat Vaaranlammen ja Saarenkylän neuvoloissa. Kevätlukukaudella ryhmiä oli 12, ja syyslukukaudella 10. Jokaisessa ryhmässä oli 4–6 vauvaa vanhempansa/vanhempiensa kanssa. Neuvolasirkukseen osallistui yhteensä 102 rovaniemeläistä vauvaperhettä eli yli 200 eri henkilöä. Ryhmille pidettiin 66 opetustuntia. Vanhempien ja neuvolan henkilökunnan palautteen perusteella vauvasirkukseen on oltu tyytyväisiä, ja sille on kysyntää. Se myös tavoittaa varsin laajan joukon vauvaperheitä. Kolmen tapaamiskerran konsepti on koettu hyvin toimivaksi; vauvaperheillä ei välttämättä ole mahdollisuuksia sitoutua esimerkiksi koko vuoden kestävään harrastukseen. Piste, neuvolat ja vauvaperheet toivovatkin yhteistyön vakiintumista.

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

17


Neuvolasirkukseen osallistui yhteensä 102 rovaniemeläistä vauvaperhettä eli yli 200 eri henkilöä. Ryhmille pidettiin 66 opetustuntia.

Taide heijastaa Taide heijastaa on Pisteen ja Lapin taiteilijaseuran yhteistyömuoto, jonka kohderyhmänä ovat maahanmuuttajina, lähinnä pakolaisina Lappiin asettuneet nuoret. Vuonna 2014 päävastuu toiminnasta oli Lapin taiteilijaseuralla, joskin lähes kaikki toimintaan osallistuneet taidekasvattajat ja taiteilijat olivat Pisteen jäseniä. Taide heijastaa -toimintaa rahoittivat Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipiste ja Suomen lasten ja nuorten säätiön Myrsky-hanke. Taide heijastaa järjestää taidekohtaamisia ja taidetyöpajoja maahanmuuttajina Rovaniemelle tulleille nuorille. Tavoitteena on törmäyttää erilaisia maailmoja sekä edistää vuoropuhelua nuorten kesken sekä nuorten ja taiteilijoiden välillä. Lisäksi toiminnalla halutaan madaltaa kynnystä osallistua taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Vapaan kentän toimijoilla on tähän erinomaiset mahdollisuudet jo epäinstitutionaalisten tilojensakin kautta. Toiminta on lisännyt rovaniemeläisten taiteilijoiden kiinnostusta työskentelyyn maahanmuuttajien kanssa ja heitä koskevien aiheiden käsittelyyn. Vuonna 2014 Taide heijastaalla oli kaksi säännöllisesti kokoontuvaa ryhmää. Tyttöryhmää ohjasivat kuvataiteilija Ninni Korkalo ja teatteri-­ilmaisun ohjaaja Anne Niskala. Pitkään toiminnassa mukana olleiden tyttöjen ryhmässä jatkettiin performanssiharjoitteita ja tehtiin julisteita. Julisteet ja osallistava post-it-teos olivat esillä 17.5. Pisteen nuorille järjestämässä Popkornia ja pajunkissoja -tapahtumapäivässä. Syksyllä tyttöryhmä jatkoi yhteisötaideprojektissa Tutkimusmatka lähelle. Teatteri-ilmaisun ohjaaja Hanna-Leena Metsävainio ja kuvataiteilija Mari Oikarinen työskentelivät sekä kevät- että syyskaudella Ounasvaaran koulun valmentavan luokan kanssa. Työ-

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

18


Kuva: N inni pajoissa käytettiin menetelminä muun muassa akryylimaalausta ja valokuvausta sekä naamioteatteria. Teemana olivat keväällä oman elämän tähtihetket. Toiminnan tämä osa oli täysin Lapin taiteilijaseuran hallinnoimaa, ja Piste oli lähinnä hengessä mukana.

Kor ka lo

Taideohjaajien mukaan nuorten rohkeus tarttua erilaisiin välineisiin ja materiaaleihin on kasvanut toiminnan myötä. Moni heistä on työstänyt paljon oikeuttaan päättää itse ja ilmaista omia tuntemuksiaan. Ohjaajien mukaan varsinkin uusilla osallistujilla tuntuu olevan tarve tehdä asiat “oikein”. Heitä pyritään ohjaamaan niin, että tekemisen tavoite ei ole opettajan miellyttäminen vaan omien tuntemusten tunnistaminen ja itseilmaisu. Haasteita on ollut myös koululaisryhmän sisäisessä dynamiikassa. Yhteistyö koulun opettajan kanssa on selventänyt tilanteita. Ryhmien työskentelyilmapiiri on kuitenkin ollut suurimmaksi osaksi myönteinen ja osallistujien ja taideohjaajien välille on syntynyt hyvä suhde.

Taide kotouttaa Talvella 2013–2014 Lapin taiteilijaseura ja Piste kokosivat Taide heijastaa -kokemuksiaan selvitykseksi taiteen mahdollisuuksista kotoutumisen tukena. Taide kotouttaa -esiselvityshankkeen rahoittivat Lapin Ely­-keskus ja Euroopan Unionin Sosiaalirahasto. Selvityksen tekivät kuvataideopettaja Hanna Levonen-­Kantomaa ja taiteilija Ninni Korkalo. Taide kotouttaa järjesti kaksi keskustelutilaisuutta maahanmuuttajaperheille ja sidosryhmille. Näissä oli yhteensä 18 osallistujaa. Pilottityöpajoja pidettiin kolme: Oranki Art -perhepäivä (13hlö), Tornion Ammattiopiston opiskelijat (8hlö) ja Rovaniemen Ammattiopiston opiskelijat (10hlö). Keväällä 2014 valmistunut Taide kotouttaa -­ loppuraportti tarkasteli sitä, miten taidetoiminta vastaa maahanmuuttajanuorten ja -perheiden tarpeisiin ja toiveisiin sekä sitä, miten maahanmuuttajien ja taiteilijoiden kohtaamiset kotouttavat. Raportissa otetaan kantaa taiteidenvälisyyden mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Siinä pohditaan, miten perheiden yhteistoiminta voisi

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

19


käytännössä toimia ja miten sukupuolinäkökulma työssä ilmenee. Raportti on julkaistu sähköisenä osoitteessa taideheijastaa.fi/wp-content/uploads/loppuraportti_web.pdf. Selvityksen mukaan taiteen tekeminen ja kokeminen kasvattaa ymmärrystä toisia ihmisiä kohtaan. Taidetyöskentely vahvistaa itseilmaisua ja kiistatta myös itseluottamusta. Taidetoiminnan kautta tutustuminen uuteen kotikaupunkiin saa uusia näkökulmia. Selvitys kannustaa kokoamaan sekaryhmiä, joissa sekä maahanmuuttajat että suomenkieliset olisivat monipuolisissa rooleissa, molemmat sekä osallistujina että ohjaajina. Taidetyöpajat voisivat näin mahdollistaa tasavertaisen yhdessä toimimisen sekä ihmissuhteiden ja verkostojen kehittymisen. Selvitys myös ehdottaa taiteen soveltavien menetelmien koulutusta maahanmuuttajaryhmien opettajille. Kunnilla on suuri rooli taideosaamisen hyödyntämisessä kotoutumisen tukena. Rovaniemen kaupunki toteutti samalla talvikaudella Kultti-hankkeen, jonka lopputuloksena kaupungille valmistui Kulttuurialan kotouttamisohjelma nimeltään Tule jäädäksesi. Piste osallistui vahvasti myös tähän selvitystyöhön. Molempien hankkeiden lähtökohtana oli kulttuurikentän ammattitaidon ja kokemusten huomiointi ja maahanmuuttajien oman äänen kuuluminen.

Selvityksen mukaan taiteen tekeminen ja kokeminen kasvattaa ymmärrystä toisia ihmisiä kohtaan. Taidetyöskentely vahvistaa itseilmaisua ja kiistatta myös itseluottamusta.

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

20


Harrastusryhmät Piste järjestää kaikille avoimia maksullisia harrastusryhmiä, kun niille löytyy tilat, osallistujat ja ohjaajat. Kevätkaudella 2014 harrastusryhmiä ei voitu järjestää. Syyskaudelle suunniteltiin vauvasirkus-, pariakrobatia- ja monitaiteisten perheiden ryhmiä. Näistä toteutui vauvasirkusryhmä, joka kokoontui Mette Ylikorvan ohjaamana Mondella kuusi kertaa. Ryhmä esiintyi vanhusten päiväkeskuksessa 4.12. Osallistujia vauvasirkusryhmässä oli 16. Ryhmän toiminta rahoitettiin osallistumismaksuilla ja Opintokeskus Kansalaisfoorumin kurssituella. Pisteen vauvaryhmän tavoitteina oli tutustua sirkuksen lajivalikoimaan vauvaperheen näkökulmasta ja tukea vauvan ja vanhemman yhteistä harrastamista. Opetuksessa otettiin huomioon kunkin vauvaperheen kiinnostuksen kohteet sirkuslajien kirjossa. Yhteinen esiintymistavoite asetettiin, kun ryhmä oli jo päässyt jyvälle toiminnasta ja harjoituskertoja oli takana muutamia. Pisteen aikuinen väki kokoontui monitaiteiseen yhteistoimintaan 12 kertaa 12 osallistujan voimin Kansalaisfoorumin tuella. Myös Pisteen lapsiperheiden tapaamiset muodostivat monipuolisen ja monitaiteisen opinnollisen kokonaisuuden, jota Kansalaisfoorumi tuki. Monitaiteiset perheet kokoontuivat 13 kertaa ja ryhmässä oli 15 osallistujaa. Näiden ryhmien osallistujat olivat osin samoja.

Nuorten kesäleiri Piste ja Rovaniemen nuorisotoimi järjestivät kesäkuussa 2014 päiväleirin nuorille. Sirkusleirin ohjasivat Marjo Ylikorva ja Minna Pulsa. Leirille osallistui viisi tyttöä ja neljä poikaa. Neljän leiripäivän aikana osallistujat tutustuivat toistensa lisäksi akrobatiaan, tasapainoiluun, ilma-akrobatiaan ja jongleeraukseen sekä tekivät pieniä esiintymisharjoituksia. Leirillä myös harjoiteltiin maskeerausta ja luettiin sirkusaiheista kirjallisuutta. Kaikki tekivät pienen numeron haluamastaan lajista. Leiri kokoontui nuorisotila Mondella 23.–26.6. neljä tuntia kerrallaan. Leirin rahoittivat Rovaniemen kaupunki ja Opintokeskus Kansalaisfoorumi. Leiri on järjestetty jo kerran aiemmin, ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina.

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

21


Nurin Kurin Group Pisteen sirkusseurue Nurin Kurin Groupille vuosi 2014 oli positiivinen. Ryhmän toiminta kehittyi luonnollisella tavalla ja oikeassa suhteessa ryhmän kokoon ja resursseihin. Useat Pisteen jäsenet sitoutuivat yhä vahvemmin mukaan esitystoimintaan. Nurin Kurin Group teki Lapissa yhteistyötä Lapin esittävän taiteen keskuksen kanssa kahdella kiertueella. Kulkeminen sirkusteltan kanssa kesäisessä Lapissa oli ryhmälle uusi ja opettavainen kokemus. Valtakunnallisesti tärkein kumppani oli Sirkuksen tiedotuskeskus, jossa Pisteen jäsenet olivat luottamustoimissa ja jonka kanssa suunniteltiin ja toteutettiin kansainvälistä verkostoitumista. Vuonna 2014 käynnistyi useita uusia tuotantoja ja aukesi ovia tulevaisuuteen. Nurin Kurin Groupin ohjelmistossa oli vuonna 2014 kuusi sirkusesitystä, joista kolme uusia. Esityskertoja oli yhteensä 36, joissa katsojina 1776 henkilöä. Vuodelle asetuista määrällisistä tavoitteista jäätiin. Tähän oli syynä etenkin kevätkauden pitkä sairasloma, jonka vuoksi jo sovittua Norjan kiertuetta jouduttiin siirtämään vuodelle 2015. Nurin Kurin Group kuitenkin kiersi Suomea kunniakkaasti. Vuoden aikana vierailtiin yhdeksällä paikkakunnalla Espoosta Ivaloon. Kasvava kansallinen ja kansainvälinen kiinnostus Nurin Kurin Groupin esityksiä kohtaan ja yhteistyökumppanien vakiintuminen kertovat ryhmän tekemien esitysten laadusta ja kiinnostavuudesta. Osa kumppaneista varmistelee esitysvierailuja jo ennen kuin uudet tuotannot ovat valmiita. Nurin Kurin Groupin esitykset ovat saaneet kiitosta siitä, että ne todella sopivat ikäryhmille, joille ne on suunniteltu ja vastaavat näiden ajankohtaisiin kiinnostuksiin. Nurin Kurin Groupin toiminnan sisäisessä arvioinnissa ryhmän ilmapiiri ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin koettiin erityisen hyväksi. Myös osa-alueet saivat vähintään hyvän arvosanan. Kehittämistoiveissa korostuivat markkinointi ja myynti, sekä toisaalta hallitumpi yhteinen taiteellinen suunnittelu sekä työryhmien sisäinen kommunikointi. Vastauksissa koettiin, että oltiin tehty määrällisesti paljon. Lisäksi mainittiin ryhmän identiteetin kehittyneen vuoden aikana. Esitykset ovat alla ensi-illan mukaisessa järjestyksessä, tuoreimmasta lähtien.

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

22


Tossujuna Mette Ylikorvan ja Mari Mularin suunnittelema esitys Tossujuna sai ensi-iltansa Espoossa Taidekeskus Pikku-Aurorassa lokakuussa 2014. Klovnin ja muusikon vuoropuhelusta kuoriutui esitys, jonka absurdi leikinomainen luonne puhuttelee alle kouluikäistä katsojaa. Viitteellisen junamatkan aikana sattuu ja tapahtuu yllättäviä. Klovni Klementiinillä ja Pirjo Kylmäjunalla onkin täysi työ pitää tapahtumat raiteillaan: milloin puraistaan kiljaisevaa tossua, milloin ajetaan kilvan silitysraudoilla… Tekijöiden tavoitteena oli tehdä yhteen matkalaukkuun mahtuva esitys, joka voitaisiin toteuttaa hyvinkin pienissä ja vaihtelevissa tiloissa. Esitys pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman vähin elementein niin visuaalisesti kuin musiikinkin puolesta. Esitys onkin yhä muuttuvassa tilassa. Tossujunan saama positiivinen palaute ruokki tekijöidensä nälkää ja uusi, kehitellympi versio saanee muotonsa vuoden 2015 aikana. Kuva: M atti Sel in Tossujunan kahdessa esityksessä Espoossa 4.10.2014 oli yhteensä 78 katsojaa. Esitys valmistettiin Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustuksella ja osin talkootyönä.

Mörkö – ei mitään pelättävää Mörkö – ei mitään pelättävää on koko perheen sirkus- ja nukketeatteriesitys, jonka teemoja ovat pelko ja pelkääminen. Satsu-klovni on menossa nukkumaan, kun sängyn alta alkaa kuulua kummia. Esitys on tehty kiertueelle sopivaksi. Sitä harjoiteltiin kahdessa osassa, ensin alkuvuodesta ja jälleen alkusyksystä 2014. Esitys sai ensi-iltansa 3.9.2014 Kulttuuritalo Wiljamissa Rovaniemellä. Syksyllä Möröllä oli yhteensä kolme esitystä, kaksi Rovaniemellä ja yksi Ranualla. Näissä oli yhteensä noin 349 katsojaa. Esitys jatkaa ohjelmistossa vuonna 2015. Mörkö – ei mitään pelättävää työryhmään kuuluvat sirkustaiteilija Mette Ylikorva, nukketeatteritaiteilija Johanna Salo, dramaturgi Janne Rosenvall, äänisuunnittelija Tatu Kantomaa sekä valosuunnittelija Riikka Vuorenmaa. Mörön valmistumista edesauttoivat Meten ja Johannan

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

23


henkilökohtaiset työskentelyapurahat, Rovaniemen kaupungin ja Suomen kulttuurirahaston Taiken kohdeapurahat työryhmälle.

Lost Tassunos Lost Tassunos on kahden klovnin ja kahden muusikon eloisa esitys lapsille. Se sopii erinomaisesti esimerkiksi koko perheen tapahtumiin. Esityksen ohjasi Taina Kopra. Musiikin sävelsivät, sanoittivat ja esittävät Mari Mulari ja Pelle Mulari. Klovneina pyörivät Matti Selin ja Mette Ylikorva. Valaistuksen ja lavastuksen suunnitteli Riikka Vuorenmaa. Esitystä harjoiteltiin keväällä 2014 useissa intensiivijaksoissa Tampereella ja Rovaniemellä. Ensi-ilta oli Rovaniemellä folklorefestivaali Jutajaisissa 29.6.2014. Kesällä Lost Tassunos kiersi Lapin esittävien taiteiden keskuksen järjestämän Villin Pohjolan taidevankkurit -kiertueen mukana eri puolilla Lappia. Pienessä sirkusteltassa pidettyjä esityksiä oli kiertueella yhteensä kuusi: Ylitorniolla, Kittilässä, Ivalossa ja Pelkosenniemellä. Esiintyjät pitivät kiertueella yleisölle myös sirkus- ja musiikkityöpajoja. Joulukuussa Lost Tassunosta esitettiin kolme kertaa Rovaniemellä Pisteen ja Samperin teatterin yhteisessä Revontuliteatterissa.

a : Ma Kuv

ri Mulari

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

24


Vuoden 2014 aikana Lost Tassunoksella oli kymmenen esitystä joissa oli yhteensä 491 katsojaa. Esitys jatkaa ohjelmistossa.

Von Wuff Von Wuff valmistui vuonna 2013. Iloiseen sirkusseurueeseen kuuluvat arvovaltainen tirehtööri Kreivitär von Wuff, nopea klovni Klementtiini, arvoituksellinen esiintyjä Matsumoro ja notkea nukke Vivian. Sirkuksen tirehtöörin nuttura alkaa kiristyä, kun klovni Klementtiini haluaa olla avuksi sekoittaen järjestyksen pahemman kerran. Sirkusmaiseen tapaan kaikesta selvitään. Loppu hyvin, kaikki hyvin ja sirkus jatkaa matkaansa! Keväällä 2014 Matti Selin harjoitettiin paikkaamaan sairastuneen esiintyjän rooli. Muut esiintyjät olivat Irene Tikka ja Marjo Ylikorva. Lapin esittävien taiteiden keskus Letke otti Von Wuffin näyte-esityksekseen kulttuurin ja matkailun edistämishankkeeseen. Von Wuffista järjestettiin tiivis esityskausi 25.2.–7.3.2014 Kylpylähotelli Levitunturin tiloissa. Esiintyjät pitivät hotellilla myös sirkustyöpajoja. Tavoitteena oli kokeilla lapsille suunnatun esityksen toimivuutta hiihtokeskuksen matkailijoille. Esityksiä Von Wuffilla oli kuusi ja niissä oli yhteensä 148 katsojaa. Määrällisiin tavoitteisiin ei siis Levillä päästy. Muuten kokemus oli mielenkiintoinen. Von Wuff ei näillä näkymin jatka ohjelmistossa.

Klovni Klementtiini Klovni Klementtiini ei ole saanut apurahoja suunnitelmiinsa joten isomman sooloesityksen tekeminen on jäänyt haaveeksi. Von Wuff -esityksessä kiertänyt Klovni Klementtiini on siirtynyt ja uudistunut Lost Tassunos esitykseen ja koheltaa siinä hra Mattensonin ja orkesterin kanssa. Tämän lisäksi hahmo on tehnyt yksittäisiä pienempiä tapaamisia yleisön kanssa tehden irtonumeroita. Klovni Klementtiini kokeili myös laitosklovnin töitä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän asumisyksiköissä. Kokeilu oli mielenkiintoinen ja antoisa, mutta klovnia ei enää pestata tähän työhön jotta hän voi toteuttaa luontoaan. Laitosoloihin on suunnitteilla hieman toisenlainen hahmo, joka ei toimi niin vahvasti klovnin tavoin. Klovni Klementtiinillä oli neljä omaa virallista esiintymistä ja 98 katsojaa vuoden 2014 aikana.

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

25


Vau vanne Mette Ylikorvan suunnittelema Vau vanne on suunnattu ensiesitykseksi vauvaperheille. Se on perheille ensimmäinen yhteinen kokemus esittävän taiteen parissa ja ruokkii positiivista kiinnostusta esittävää taidetta kohtaa. Vau vanteeseen on kerätty sirkuksen lajeja, joita on lähestytty vauvojen näkökulmasta. Esitystä on työstetty vuosien ajan jo ennen ensi-iltaansa vuonna 2008. Nykyisen esityksen läpi kulkevan musiikin ovat säveltäneet Mari ja Pelle Mulari. Esitykseen sisältyy työpajaosuus, joka antaa vinkkejä sirkuksen harrastamiseen kotona. Vau vanteen lavastusta ja puvustusta uudistettiin vuoden 2014 aikana. Tätä työtä olivat tekemässä pukusuunnittelija Riikka Matala ja sirkusartisti Mette Ylikorva. Loukkaantuminen siirsi Vau Vanteelle jo sovitun Norjan kiertueen syksylle 2015. Tästä huolimatta Vau vannetta esitettiin 11 kertaa vuonna 2014 ja katsojia oli yhteensä 612. Tulevaisuus näyttää Vau vanteen osalta lupaavalta. Esitystä kohtaan on kiinnostusta kansallisesti ja kansainvälisesti. Alustavia kiertuesuunnitelmia on enemmän kuin aikaisemmin. Esitys on harvinaislaatuinen sisältönsä ja kohderyhmänsä puolesta ja pienien kuljetuskustannustensa takia helppo tilattava myös kauemmaksi.

Ku v a : Ta t

uK a

om

aa

K Tatu : a v Ku

antomaa

nt

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

26


Rasa Collective Rasa on tanssikollektiivi, joka tuottaa korkeatasoista tanssitaidetta erityisesti Pohjois-Suomen ja Pohjoiskalotin alueella. Rasan ydinryhmä ovat tanssitaiteilijat Titta Court ja Marjo Selin. Kollektiivin tavoitteena on tehdä nykytanssia vakiintuneiden esiintymistilojen ulkopuolelle. Vuonna 2014 Rasan toiminta jatkoi tiivistymistään. Rasa Collectiven vuoden 2014 toiminta koostui yhdestä aiemmin tuotetusta ja kolmesta uudesta teoksesta. Esityksiä oli 33 kertaa ja katsojia yhteensä 2042. Rasan uudet tuotannot olivat VillerValla, Kuje ja Exlibris. Teokset Ihs sekä Sulle tanssi toteutuvat vuoden 2015 aikana aikataulullisista sekä rahoituksellisista syistä johtuen. Sisäiseen kyselyyn ryhmän toiminnasta vastanneet pitivät ryhmän ilmapiiriä erinomaisena. Myös osaamisten hyödyntäminen ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin olivat heidän mielestään erittäin hyviä. Sisäinen vuorovaikutus oli hyvällä tasolla. Vastauksissa korostui tyytyväisyys taiteelliseen laatuun. Kaikki nimesivät kehittämistarpeeksi näkyvyyden. Esitykset ovat alla ensi-illan mukaisessa järjestyksessä, tuoreimmasta lähtien.

Exlibris Exlibris on teos olemisesta tai olemattomuudesta. Se on kaksi yksityistä julkisessa tilassa. Tai yksityinen tila julkisessa elämässä. Teos on duetto Jenni Kallolle ja Marjo Selinille. Sen keinoina ovat liike ja miimi. Exlibris ilmestyy kirjasto- tai virastotilaan, pyydystäen hetkittäin ohikulkijan katsojakseen. Exlibris toteutui ensimmäisen kerran 18.12.2014 Lapin maakuntakirjaston pääsalissa ja kirjaston käytävällä, kirjaston henkilökunnan suosiollisella avustuksella. Exlibris ilmestyi kirjastossa kaksi kertaa ja tavoitti arviolta 200 katsojakohtaamista. Työryhmään kuuluivat sirkustaiteilija Jenni Kallo, tanssitaiteilija Marjo Selin ja säveltäjä Tuomas Norvio. Puvustuksen toteutti Taukodesign. Teos oli Rasa Collectiven ja Kallo Collectiven yhteistuotanto. Teosta rahoittivat Taiteen edistämiskeskus sekä Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipiste työryhmälle myöntämillään apurahoilla sekä Marjo Selin.

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

27


e : Matti S lin

lin

a Kuv

Kuv a: M att i

Se

Kuje Kuje sitoutuu iloiseen karkeloon, jossa osutaan muttei upota. Ensin se oli Titta Courtin ja Marjo Selinin kaksintanssi, sitten siitä tuli trio Riikka Matalan astuessa mukaan leikkiin ja lopulta se olikin kvartetti jonkun paikallisen muusikon kanssa. Mikä onnenpekka! Rasa Collective vieraili yhtenä osallistujana Barents Dance Councilin järjestämällä kiertueella Venäjällä joulukuussa. Barents Dance Tour vieraili 6.12. Slisseburgissa, 7.12. Skopfissa ja 8.12. Novgorodissa. Rasa osallistui kiertueelle yhdessä kajaanilaisen Routa Companyn kanssa tanssiteoksella Kuje. Kuje saavutti kolmella esityksellä 837 katsojaa. Kujeen improvisoitu liikemateriaali kohtasi jokaisella paikkakunnalla paikallisen musiikin ammattilaisen.

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

28


Esteettömän tanssin viikko Torniossa Titta Court organisoi Esteettömän tanssin viikon Torniossa 17.–21.3.2014. Viikon yhteistyökumppanina toimi helsinkiläinen Dance Ability Finland sekä Kaaos Dance Company. Viikon tapahtumia olivat työpaja (15 osallistujaa) ja kaksi kouluvierailua (309 osallistujaa), joissa Titta Court esiintyi yhdessä Kaaos Companyn esiintyjien kanssa interaktiivisessa teoksessa Informance – Saa tuijottaa. Lisäksi oli ilta Järjestötalolla, jossa ohjelmassa oli ELLI – Dokumentaarinen monitaideteos sekä Kaaos Companyn esityksiä (40 katsojaa). ELLI - Dokumentaarinen monitaideteos dystoniaan sairastuneesta torniolaisesta Elli Närhestä on ainutlaatuinen poikkitaiteellinen kokonaisuus, joka koostuu installaatiosta ja tanssiesityksestä, jossa koreografi Titta Courtin lisäksi tanssii Elli itse.

VillerValla Rasa haluaa toiminnallaan edistää taiteen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Helmikuussa 2014 sai ensiesityksensä päiväkoteihin suunnattu teos VillerValla. Esitys soveltuu mainiosti myös kehitysvammaisille lapsille ja nuorille sekä toimintakeskusten ja hoitokotien asiakkaille. Teos on interaktiivinen liikeleikittely, jossa yleisö osallistuu esitykseen. Jokainen esityskerta on erilainen, yleisönsä näköinen ja kuuloinen. VillerVallassa ammennetaan arjen luovuudesta, kierrätyksestä, tuttujen asioiden toisin tekemisestä ja näkemisestä. Teoksen konsepti on Titta Courtin ja koreografia sekä tanssi Titta Courtin ja Marjo Selinin. Musiikin sävelsi Tatu Kantomaa ja puvustuksesta vastasi Riikka Matala. Nukku-Matti-laulun sanat ovat kittiläläisen Uuttu-Kallen. Vuonna 2014 VillerValla esitettiin yhteensä 15 kertaa päiväkodeissa, hoivakodeissa ja päivätoimintakeskuksissa. Kaksi esitystä oli myös Pisteen ja Samperin teatterin yhteisessä Revontuliteatterissa joulukuussa. Katsojia VillerVallalla oli yhteensä 358. Sekä esityskertojen että katsojien määrä ylittivät tavoitteet.

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

29


Mapa Kesällä 2012 valmistunut, alle kouluikäisille lapsille suunnattu Mapa jatkoi ohjelmistossa vuonna 2014. Sekä Marjo Selin että Hanna-Leena Metsävainio esittivät Mapaa päiväkoti-ikäiselle yleisölle. Mapa kertoo ruuhkasta, liikennevaloista, taloista, patsaista, urheilusta, hälytyksestä, ostamisesta, roskaamisesta, yksinäisestä lyhtypylväästä, kaupunkiluonnosta sekä lähtemisestä. Tavoitteena olleista 15 esityskerrasta toteutui kymmenen. Katsojia Mapalla oli yhteensä 283. Vattumadon talo ry järjesti Mapalle kahdeksan esityskertaa Roihuvuori-projektin puitteissa syyskuussa Helsingissä. Rovaniemellä Revontuliteatterissa oli kaksi esitystä.

va Ku

i Selin : M a tt

VUOSIKERTOMUS 2014

Mapa kertoo ruuhkasta, liikennevaloista, taloista, patsaista, urheilusta, hälytyksestä, ostamisesta, roskaamisesta, yksinäisestä lyhtypylväästä, kaupunkiluonnosta sekä lähtemisestä.

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

30


Tapahtumat Pisteen tapahtumat kokoavat jäsenistöä yhteen ja toimivat tiivistettynä näyteikkunana yhdistyksen monipuoliseen toimintaan. Niin aikuisten kuin lastenkin tapahtumat ovat monitaiteisia ja niissä on aina useita kumppaniorganisaatioita. Piste sai Lapin taidetoimikunnalta 3000 euron avustuksen Salainen aarre -lastentapahtuman järjestämiseksi vuonna 2014. Tapahtumalle ei kuitenkaan saatu kerättyä muuta rahoitusta, joten sitä ei voitu järjestää entisenlaisenaan. Sen sijaan Piste toteutti kaksi pienempää lapsille ja nuorille suunnattua tapahtumaa, toukokuussa Popkornia ja pajunkissoja ja syyskuussa Karhunkaatajantien katujuhlien lastenteltan. Piste osallistuu mielellään myös muiden järjestämiin tapahtumiin. Esimerkiksi syksyllä 2014 Pisteen esiintyjät osallistuivat Lentävän Poron Teatterisotaan. Pisteen jäseniä on aina runsaasti mukana myös 7 sooloa -nukketeatterifestivaaleilla Rovaniemellä ja Kittilän kesässä Hiljaisuus-festivaalilla sekä paikallisissa keskustelutilaisuuksissa ja taiteilijoiden tapaamisissa.

Popkornia ja pajunkissoja

: va u K

M

Y ette

likorva

Pisteellä oli keväällä käynnissä useita nuorille suunnattuja hankkeita. Nuorille järjestettiin kokoava yhteinen päivä toukokuussa ravintolapäivänä 17.5.2014. Popkornia ja pajunkissoja -tapahtumassa rovaniemeläiset Taide heijastaa -projektin nuoret Lili Pure ja Aayah Abo Hamdah pitivät työpajoja sodankylästä vierailulle tulleille Esiin!-hankkeen nuorille. Nuoret saivat työpajoistaan pienen palkan. Myös rovaniemeläisten kevään aikana valmistamia teoksia oli nähtävillä. Tapahtumassa musisoivat Pisteen Mari ja Pelle Mulari, jotka esittivät lastenesityksiin säveltämiään kappaleita. Taide heijastaa -tyttöryhmän osallistujat vanhempineen pitivät tapahtumassa kahta ravintolaa, jotka tarjosivat ruokaa Kaakkois-­Aasiasta ja Lähi-­idästä. Pienimuotoisuudestaan huolimatta kiinnostava ohjelma sekä herkullinen ruoka houkuttelivat Johannes Laurin käsityötalolle ja sen viihtyisään pihapiiriin noin 80 lasta, nuorta ja aikuista.

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

31


Tapahtuman koordinoivat Ninni Korkalo ja Anne Niskala ja se oli ruokailua lukuunottamatta kävijöille maksuton. Tapahtumaan liittyen nuoret April Kyaw, Jenni Oo Kyaw ja Aayah Abo Hamdah kävivät vetämässä burmalaisia ulkoleikkejä sekä piirtämässä ihmisten varjoja katuliiduilla Jutajaisten avajaistapahtumassa 25.6.2014 Rovaniemen Sampo-aukiolla. Nuoret saivat työpajoistaan pienen palkan. Katutempauksen koordinoi talkootyönä Riikka Vuorenmaa. Kustannukset katettiin Lapin taidetoimikunnan avustuksella ja Opintokeskus Kansalaisfoorumin rahoituksella.

Karhunkaatajantien katujuhlat Karhunkaatajantie Rovaniemellä koki suuria mullistuksia, kun vanhentunut tielinjaus ja sitä reunustaneet suuret koivut uudistettiin. Katu sai kevyenliikenteen väylän, uuden asfaltin ja uudet koivut. Kadunvarren asukkaat päättivät juhlistaa katuremontin valmistumista Rovaniemi-viikolla 7.9.2014. Katujuhlien työryhmä pyysi Pistettä mukaan toimintaan. Piste toteutti katujuhlille lastenohjelman ja vastasi tapahtuman taloushallinnosta. Lapsia varten kadunvarren parkkipaikalle pystytettiin Lapin esittävien taiteiden keskuksen sirkusteltta. Teltassa oli kolme taidetyöpajaa ja kaksi musiikkituokiota. Työpajoja ohjasivat Mette Ylikorva (sirkus), Mari Oikarinen (kuvataide) ja Hanna-Leena Metsävainio (teatteri-ilmaisu). Musiikista vastasivat Pelle ja Mari Mularin sekä Pälvi Rantalan Siniset nallet -bändi. Tapahtuman koordinoivat Pisteen osalta Riikka Vuorenmaa ja Joonas Martikainen. Matti Selin vastasi taloushallinnosta ja teltasta. Työpajoissa oli yhteensä 43 osallistujaa ja musiikkituokioilla 57 kuulijaa. Työpajojen osallis-

Kuva: Marko Junttila

VUOSIKERTOMUS 2014

Katujuhlien työryhmä pyysi Pistettä mukaan toimintaan. Piste toteutti katujuhlille lastenohjelman ja vastasi tapahtuman taloushallinnosta. Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

32


tujille jaettiin tapahtuman tukijoiden kustantamat herkkueväät sekä Pisteen tarjoamat popkorniannokset. Teltan edessä kävi paljon lapsia ja aikuisia piirtämässä katuliiduilla. Lasten ohjelmaa rahoittivat Lapin taidetoimikunta, Lapin Taikalamppu sekä Katujuhlien työryhmä. Kaikelle kansalle suunnattuun ohjelmaan kuului pihakirppiksiä, katukahviloita ja puistomuonitus, opastettuja kulttuurikävelyitä, puheita, musiikkia ja katutanssit. Tapahtuma oli ruokailua lukuunottamatta kävijöille maksuton. Katujuhlan rahoittivat Lapikas Oy ja Napapiirin kuljetus sekä kadunvarren taloyhtiöt ja asukkaat. Tuloja saatiin myös muonituksesta ja paitojen myynnistä.

Vitus Seitsemättä kertaa pidetty Vitus-festivaali tapahtui Rovaniemellä 7.–8.11.2014. Festari on pitänyt tiukasti alkuperäisen ajatuksensa olla monitaiteinen ja äkkiväärä taiteiden näyttämö aikuiseen makuun. Festivaali nuuskii uusimpia ja perinteisimmille lavoille sopimattomia kokoonpanoja ja taiteellisesti mielenkiintoisia teoksia. Uhkarohkealla asenteella festivaali hakee ja löytää helmiä pelkäämättä epäonnistumisia. Vuoden 2014 festivaalin suunnittelivat Mette Ylikorva, Johanna Salo ja Ninni Korkalo. Työryhmä sai pienet apurahat Rovaniemen kaupungilta ja Lapin taidetoimikunnalta. Festivaali alkoi perjantaina kahvila Kauppayhtiössä pidetyllä keskustelutapahtumalla ”Miksi suomalaista kulttuuria ei tarvita?”. Tilaisuuden veti dramaturgi Janne Rosenvall. Keskustelijoina paikalla olivat muun muassa matkailututkija Soile Veijola, kirjallisuustieteilijä Päivi Mehtonen ja Inarin luonnonystävien puheenjohtaja Vesa Luhta. Kuuntelijoita paikalla oli 16. Ohjelma jatkui Rovaniemen teatterissa Sampo Kurpan ohjaamalla klovneriaesityksellä ”Verta Kynnen alla.” Katsojia esityksessä oli loppuunmyyty salillinen 60 henkilöä.

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

33


Lauantaina Lapin Nukketeatteriyhdistyksen Nukketalolla pidettiin Vituksen videoilta. Tilaisuudessa näytettiin lyhytelokuvia muun muassa Katja Gauriloffilta ja Janne Rosenvallilta. Mari Oikarinen ja Hanna-Leena Metsävainio pitivät Hej på dig -voileipäbaaria. Festivaalin lopetti kahvila Kauppayhtiöllä järjestetty Vitusklubi. Tänäkin vuonna mukana oli performanssia, musiikkia, sirkusta, runoa ja teatteria. Esiintymässä olivat muun muassa Johanna Salo, Napakka isku palleaan, Iida Umpikuja, Helka Periaho, Tessa Astre, id: 04, maailmanmusiikkiyhtye Brella, DJ Fulano, Minna Siitonen, Marjo Ylikorva ja Sakari Männistö. Tilaisuuden juonsi Sampo Kurppa ja Lapin Kansan Tenka Issakainen kirjoitti illasta live-kritiikin. Iltaklubiin osallistui 158 katsojaa.

Kuva: Jouni Iha lain en

Vitus-festivaalin sisäisessä arvioinnissa festivaali koettiin tärkeäksi ja onnistuneeksi. Järjestelmällisempään työtapaan oli kaipausta useissa vastauksissa, mutta toisaalta festarin luonne ymmärrettiin hieman kaoottiseksikin. Osaamisten hyödyntäminen sai vastaajilta erittäin hyvät arvosanat. Myös ilmapiiri ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin arvioitiin hyvän ja erinomaisen välille. Heikoimman arvosanan sai sisäinen vuorovaikutus. Monien kysymysten kohdalla oli hajontaa, eli kokemukset olivat erilaisia riippuen vastaajan omasta roolista tapahtumassa. Kehitysideoitakin kertyi monta, muun muassa: Pienellä lisärahoituksella festivaalin ohjelmistoa voisi ihan vähän pulskistaa. Voisiko festari näkyä vielä enemmän ulko- ja julkisissa tiloissa kaupungilla?

VUOSIKERTOMUS 2014

Monitaideyhdistys Piste ry Y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org

34


Lopuksi Monitaideyhdistys Piste kiittää kaikkia toimintaansa osallistuneita sekä ­yhteistyökumppaneita, rahoittajia ja muita tukijoita!


VUOSIKERTOMUSTA OVAT KIRJOITTANEET: Titta Court, Ninni Korkalo, Joonas Martikainen, Mari Mulari, Hanna-Leena Mets채vainio, Pelle Mulari, Mari Oikarinen, Johanna Salo, Marjo Selin, Matti Selin, Terhi Silenius, Riikka Vuorenmaa ja Mette Ylikorva.

Profile for Piste Yhdistys

Piste vuosikertomus 2014  

Rovaniemeläisen vuonna 2007 perustetun Monitaideyhdistys Pisteen vuosikertomus on luettavissa ja ladattavissa Issuu palvelun kautta.

Piste vuosikertomus 2014  

Rovaniemeläisen vuonna 2007 perustetun Monitaideyhdistys Pisteen vuosikertomus on luettavissa ja ladattavissa Issuu palvelun kautta.

Advertisement