Piso Piloto CCCB

Barcelona, ES

«Pis(o) Pilot(o)» és una exposició centrada en la reflexió al voltant de l’habitatge. L’objectiu principal és el desenvolupament de propostes que donin resposta als nous reptes de l’habitatge i la seva relació amb l’espai públic a escala global mitjançant la selecció de dos contextos concrets, les dues ciutats protagonistes: Barcelona i Medellín.

http://www.pisopiloto.org