Page 1

ภาพล้ อ เลี ย น ภาพล้อเลียน


วิเคราะห์ภาพ คือ ภาพนี้แสดงออกถึงอดีตนายกของไทยท่านนึงที่ กำ�ลังขี่ควายตัวนึงที่กำ�ลังวิ่งอยู่ สื่อความหมายถึงว่ากำ�ลังหนีบางอย่างอยู่ โดยในรูปนั้นมีข้อความ ขยายความหมายของภาพว่า ...อย่าให้ใครรังแกพ่อนะลูก... โดยในภาพให้ควายเป็นสีแดง เปรียบเป็นพวกเสื้อสีแดงที่เป็นฝ่าย สนับสนุนอดีตนายกคนนีที่คอยให้ความช่วยเหลือปกป้องมาโดย ตลอด ข้อดีของภาพคือ มองปุ๊บก็สามารถเข้าใจความหมายได้ง่ายมาก สื่อ ความหมายชัดเจน ข้อเสียของภาพคือ ดูแล้วอาจจะเป็นการนำ�ภาพมาใช้เปรียบเทียบ แรงไป ในเชิงสื่อความหมาย สัญลักษณ์ของภาพนี้คือ ควายสีแดงที่มีป้ายห้อยคอเขียนว่าฉลาด น้อย สื่อความหมายตรงตัวเลยว่า เป็นพวกโง่!!!!!!


วิเคราะห์ภาพ คือ ภาพนี้เป็นภาพเหตุการ์ณท่อน้ำ�ในกรุงเทพแตก เกิดเป็นหลุมบริเวณกว้างและเกิดน้ำ�ท่วมและในภาพมีภาพของผู้ว่าราชการจังหวัด บินมาให้ความช่วยเหลือ สื่อความหมายของภาพนี้ถึงระบบบริหารจัดการของกรุงเทพไม่ดี เกิดขึ้นบ่อยๆปัญหาที่ต้องแก้แบบวันต่อวัน สัญลักษณ์ของภาพนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นผู้ว่าราชการที่ใส่ชุดซุเปอร์แมนบินมาช่วยเหลือ โดยสื่อถึงว่าเป็นฮีโรที่คอยมาช่วยเหลือประชาชน่!!


วิเคราะห์คือ เป็นภาพของคนๅนึงที่มีทั้งสีเหลืองและสีแดง ที่ตัว บอกว่าเป็นคนสองสี โดยภาพมีข้อความขยายความหมายของภาพอยู่ด้วยในภาพ เพื่อสื่อความหมายที่ชัดเจนมากขึ้น โดยภาพใช้สัญลักษณ์ของสีเหลืองและสีแดงในการสื่อ ความหมาย เพราะสองสีนี้เป็นของแต่ละฝ่ายที่ไม่ถูกกัน ความหมายของภาพแท้จริงแล้วคือแต่ละสีโยนความผิดให้ กันแต่ละฝ่ายเท่านั้น แหม่!!!!!!!


ภาพนี้สื่อความหมายของเหตุการ์ณที่เกิดขึ้นในกรุเทพมหานครและปริ ฆณฑล โดยเกิดอุทกภัยน้ำ�ท่วมครั้งใหญ่และนานที่สุดที่เคยเกิดขึ้นมา มีคำ�ขยายว่า มิดเมือง !!!!!! สื่อความหมายคือท่วมมิดเมือง มิดรถ มิดบ้าน แต่ยังมีคำ�ที่บอกว่า ท่วมรถท่วมเมืองกูยอมได้ แต่ท่วมบ้านกูกูยอมไม่ได้! คือบ้านประชาชนท่วมมิด แต่บ้านนายกกับผู้ว่าไม่..... สัญลักษณ์ต่างๆในภาพสื่อความหมายออกมาในตัวชัดเจนเลยว่าใครเป็น ใคร ทำ�อะไร ข้อดีคือ มีข้อความประกอบในภาพทำ�ให้เข้าใจความหมายได้ทันที ข้อเสียคือ เนื้อหาข้อความอาจจะทำ�ให้ประชาชนรึผู้อ่านเกิดความรู้สึกที่ไม่ ดี


ภาพนี้สื่อความหมายของรัฐบาลของไทยที่โดยทั่วไปเรารู้กันอยู่แล้วว่ามี วาระ4ปี แต่มีคำ�มาช่วยขยาย ที่ว่า ... กี่รัฐบาล กี่ฝ่ายค้าน ก็หน้าเดิมเดิม เพราะจริงๆแล้วในรัฐบาลทุกสมัยทุกพรรค มันก็พวกคนเดิมหน้าเดิมที่วน ไปวนมาแกร่งแย่งกันเป็นรัฐบาล โกงกินกันไป สัญลักษณ์ของภาพนี้เป็นการเอาโปรเตอร์หนังมาตัดต่อใหม่ให้กลายเป็น การเอาบุคคลในรัฐบาลที่มีความสำ�คัญต่างๆมาใส่ เปรียบเทียบเป็นความ หมายในตัวของภาพ


ในภาพนี้เป็นเหมือนการโฆษณาสินค้าชิ้นหนึ่ง โดยสินค้าตัวนี้คือ กล้อง โดยใช้พรีเซนเตอร์คือ คุณชูวิทย์ ที่เป็นส.ส.ท่านนึงในรัฐสภา ในรูปนั้นขยายความโดยบอกว่าคุณชูวิทย์คือช่างกล้องมืออาชีพในการถ่ายภาพหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรัฐสภา สัญลักษณ์ของภาพนี้คือ ภาพเหตุการณ์รูปเล็กที่เป็นเหตุการณ์จริง โดยให้เห็นว่าคุณชูวิทย์คือช่างภาพ


ในภาพเป็นภาพข่าวเหตุการณ์ที่นักเตะชื่อดังคนนึง ไปกัดนักเตะอีกคนนึงในขณะการแข่งขันฟุตบอล โดยเป็นการเล่นผิดกติกา เป็นการทำ�ร้ายฝ่ายตรงข้า มอย่างตั้งใจ ในภาพสัญลักษณ์เด่นของภาพที่สื่อความหมายคือ ที่คอบปาก ที่ไปใส่ให้กับนักเตะคนนั้น เปรียบเหมือนเขาเป็นสัตว์ดุร้าย


เป็นภาพของอดีตนากยกของไทย ที่ถูกนำ�ว่าล้อเลียน โดยมีประโยคคำ�พูดว่า พี่แม้วเป็นคนมีสไตล์ จรจัด นะครับ แหม่... โดยสัญลักษณ์เด่นของภาพนี้จะเป็นรูปหน้าของอดีตนายก คนนี้แต่มีจรที่ยาว เปรียบเป็นคนจรจัดหรือเป็นคนมีจร เยอะ แต่สื่อความหมายโดยตรงที่ว่า จรจัดเป็นเทียบเหมือน หมายที่เร่ร่อนไปทั่ว หรือเป็นคนเร่ร่อนนั้นเอง !!


ในภาพเป็นภาพของผู้นำ�ของกลุ่มแต่ละฝ่ายต่างๆที่มีความขัดแย้งกัน โดยภาพเป็นภาพเปรียบเทียบกะขบวนการนึง ซึ่งแต่ละสีก็จะมีหัวของผู้นำ�แต่ละคนอยู่ แต่ละคนก็ ตรงตามสีของฝ่ายตัวเอง ข้อดีของภาพนี้คือ ดูแล้วเป็นภาพที่ชวนขบขันโดยอิงจากเรื่องจริงๆมาล้อเป็นการ์ตูน โดยสัญลักษณ์ของภาพนี้คจะเป็นสีแต่ละสีของฝ่ายต่างๆ

Work  
Work  
Advertisement