Piritalehtaugust2016veb

Page 1

5. august 2016

NR 8 (251)

www.facebook.com/piritalinnaosa

Pirita Majandusgümnaasiumis võtab haridusohjad enda kätte uus direktor

P

irita Majandusgümnaasiumi õpilasi tervitab 1. septembri aktusel uus direktor Toomas Pikhof, kelle varasemad töökogemused on tihedalt seotud nii erahariduse kui ka täiend- ja huviharidusega. Pirita leht uuris lähemalt, kes on linnaosa ainsa gümnaasiumi uus direktor ja millised on tema plaanid.

Pikhof omab pikaajalist koolitusprojektide juhtimise kogemust Mainori Majanduskoolis, Mainori Ülikoolis ja Loovuse Koolituseskuses, 15 aastast erakooli õppe- ja majandustegevuse juhtimise kogemust ning 10 aastast kogemust Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskuse ja ETKA Andras täiskasvanute koolitajana. Muuseas on ta töötanud Tallinna Haridusameti korraldatud haridusasutuste kvaliteediauhinna konkursil „Hästi juhitud kool“ assessorina ja juhtassessorina, hinnates Tallinna koolide juhtimistaset. Kõige olulisemaks saavutuseks hindab ta aga Laste ja Noorte Erakooli „Loovus“ asutamist ja juhtimist. Direktor annab suuna Varasemalt Majandusgümnaasiumis arendusjuhina töötanud Pikhof sõnas, et on põhjalikult kursis kooli murede ja rõõmudega. „Minu olulisemaks eesmärgiks on seni olnud sõbraliku mikrokliima tagamine ning kooli uue 2017-2021 arengukava koostamine,“ rääkis ta. Vastne koolipapa lisas, et koolil on andekad ja toredad õpilased, ettevõtlikud ja toetavad vanemad, võimekad õpetajad ning kooli hea käekäigu eest seisev hoolekogu. „Sellest johtuvalt tunnen endas soovi, tahtmist ja kutset pühenduda Pirita

Toomas Pikhof

Sündinud ja saanud koolihariduse Jõhvis. Abikaasa Tiivi Pikhof, õppejuht Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Kõrghariduse omandanud Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste teaduskonnas. Juhtimisalaseid teadmisi täiendanud Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonnas koolijuhtimise ja mentorluse erialal. Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudis läbinud organisatsioonikäitumise magistriõppe ning kaitsnud magistritöö teemal ”Organisatsioonikultuur ja juhtimisstiil ning nende omavahelised seosed”. Omistatud sotsiaalteaduse magistrikraad Master of Arts in Social Sciences (Organizational Behavior).

Majandusgümnaasiumi juhtimisele,“ kinnitas Pikhof. Oma põhiülesandena näeb direktor usaldusväärsuse ja kooli hea maine tagamist, et võimaldada õppijaile kvaliteetne ja konkurentsivõimeline haridus. Direktorist sõltub tema sõnul palju – nii kooli suundumused, sisekliima kui ka koolikultuur. Need on valdkonnad, mis iseenesest ei muutu ega arene. „Oluline osa on personalivalikul ja motiveerimisel, koostööl huvigruppidega ehk vanemate, vilistlaste ja koolipidajaga ning partneritega,“ rõhutas direktor. Tähtsat rolli mängib ka innovatiivsus. „Meil on vaja pidevalt parandada kontseptsioone ja ilminguid, mis seo-

vad omavahel õppe, IKT arengu ja innovatsiooni. See ei tähenda mitte ainult olemasoleva parandamist, vaid radikaalseid uuendusi,“ tõi Pikhof välja. Uus õppeaasta algabki kiirelt, sest õppetoolide ühistööna peavad valmima kõikides õppeainetes lõimituna nii IKT kui ka majandusõppe õppekavad. Kõik oluline kooliuuenduste osas saab käesoleva aasta lõpuks kirja kooli uude arengukavva. Pirita Majandusgümnaasiumi näeb ta tunnustatud ja konkurentsivõimelise haridusasutusena, milles õpilastele ja õpetajatele on loodud kaasaegne keskkond ja kus rakendatakse kaasaegseid juhtimispõhimõtteid. „Kool peab järgima õpetamisel akadeemilist suunda, kasutama tänapäevast õpikäsitust ja IKT

võimalusi,“ rääkis direktor, kes soovib, et koolist kujuneks koht, mis võimaldab õpilasel kujuneda mitmekülgseks, haritud, hoolivaks ja iseseisvalt toimetulevaks inimeseks. Kool peab jääma Koolivõrgu korrastamise ja riigigümnaasiumide loomise tuules on Eestis haridusreformi lõplik tulemus hetkel ebaselge. „Koolijuhina olen kindlal seisukohal, et Piritale peab jääma oma gümnaasium,“ oli Pikhofil kindel sõnum. Ta sõnas, et Majandusgümnaasiumi, nii nagu iga kooli, väljakutseks on olla arenev kool, mis põhineb positiivsel, turvalisel, väärtuspõhisel koolikultuuril ja koostööl. "Selle eesmärgi saavutamise kõige nõrgemaks alustalaks hariduses on eelarveliste ressursside piiratus miinimumini ja tohutu õpetajate järelkasvu probleem," tõdes direktor, kelle sõnul noorte, teotahteliste, jätkusuutlike ja loovate õpetajate pealekasv põhimõtteliselt puudub ja õpetaja ametikohale on konkurents olematu. "Kool seda olukorda kahjuks muuta ei saa. Ootused kogukonnalt on aga kõrged ja pilgud on pööratud kooli poole," ütles direktor. 1. septembriks on kool igal juhul valmis ja õpilasi oodatakse suure rõõmuga. Vanemate otsust arvesse võttes toimub õppetöö uuest õppeaastast kõikides kooliastmetes ühes vahetuses. 1. augusti seisuga alustab uuel õppeaastal PMG-s õpinguid 64 I klassi õpilast, gümnaasiumiastmes 10. klassi asub õppima 60 õpilast ja koolis kokku õpib sellel õppeaastal 752 õpilast.

Pirita Linnaosa Valitsus kutsub taasiseseisvumispäeva kontserdile!

20. augustil kell 17.00 Tallinna teletorni õuel

Teletornis toimub perepäev

T

allinna Teletorn tähistab juba neljandat aastat vabariigi taasiseseisvumist 20. augusti perepäevaga, mil teletorni õuele oodatakse kõiki, keda huvitavad Eesti taasiseseisvumise sündmused ning riigi ja kodu kaitsmisega seonduv. Perepäeva õueala tegevused on tasuta. 20. augusti perepäev Tallinna Teletorni õuel algab kell 11.00 ning kestab orienteeruvalt kuni 18.00ni. Muusikalise meelelahutuse eest hoolitseb Kaitseliidu Tallinna Maleva orkester ning kell 17.00 astub üles ansambel Justament. Perepäeval saab näha, kuidas töötavad need inimesed, kellest paljuski sõltub Eesti iseseisvus ja heaolu – oma tegemisi demonstreerivad Kaitseliit, Kaitsevägi, Päästeamet, Eesti Punane Rist, Politsei- ja Piirivalveamet ning mitmed teised. Samuti tuletatakse üheskoos meelde 1991. aastat ning räägitakse teletorni kaitsmise lugu ka neile, kes seda ei mäleta või kes polnud tol ajal veel sündinudki. Lisaks saab läbida ajaloolist avastusretke. Nagu ka varasematel aastatel, korraldab Kaitseliidu Tallinna Malev näidislahingu, väljas on Kaitseliidu ning Scoutspataljoni relvad ning tehnika. Liitlased Ameerika Ühendriikidest tutvustavad oma relvastust, proovida saab Airsofti ning täpsuslaskmist. Kohal on Päästeamet, Häirekeskus ja Lasteabi nõuandetelefon, kes tutvustavad turvalise elukeskkonna loomist ja hoidmist. Eesti Punase Risti töötajad aga näitavad, kuidas anda õigesti esmaabi. Lastega tegeleb perepäeval Teletorni maskott ETI ja kohal on Lõvi Leo. Kodutütarde ning noorkotkaste juhendamisel toimuvad lastele erinevad mängud ning meisterdamised. Lapsed saavad lustida torni õuele rajatud turnimisatraktsioonidel, proovida ETI laskumisrada ning UFO-mängu. Samuti on uue atraktsioonina õuel Planetaarium, mille all saab istuda ning mille peal turnida. Perepäeva koostööpartnerid on Kaitseliidu Tallinna, Harju ja Rapla malevad, Eesti NATO ühing, Päästeameti, Häirekeskuse, MTÜ Eesti abikeskused, Eesti Punane Rist ja Pirita Linnaosa Valitsus.


2

25 aastat vabadust

Jüri Ratase XII jalgrattavõistlus toimub 28. augustil Jüri Ratas Võistluse korraldaja

28.

augustil toimub Pirita velodroomil ja metsaradadel kaheteistkümnendat korda Jüri Ratase jalgrattavõistlus. Kogupereüritusele on oodatud igas vanuses lapsed ja täiskasvanud ning see on jätkuvalt kõigile osalejatele tasuta. Võistlusele registreerimine algab peagi kodulehel www.ratas. ee ning täpsem info on leitav ürituse Facebooki lehel https://www.facebook. com/events/881251961989236/

Tõnis mölder Pirita linnaosa vanem

20.

augustil saame tähistada olulist verstaposti eestlaste ja meie riigi elus - veerandsada aastat on möödunud Eesti Vabariigi taastamisest. See on õnnelik ja uhke hetk, mida tähistada oma kodus lähedastega või tulla välja erinevatele üritustele, mis linnas toimuvad. Pirital toimub Justamendi kontsert ja perepäev teletornis, lisaks suur kontsert Vabaduse väljakul. Seega on rõõmustavat tegevust sel päeval nii suurtele kui ka väikestele. Taasiseseisvumispäeva tähistame aga ootusäreval ajal. Nii on selle tähtsa päeva eel suureks märksõnaks muuseas presidendid - nii Eesti kui ka Ameerika on presidendivalimiste ootuses. Eestis algab presidendivalimine juba sel kuul. Nagu varasemaltki, on valimine alguses Riigikogus ja kui piisavalt hääli ükski kandidaat ei kogu, läheb otsustamine valijameeste kogusse. On vägagi tõenäoline, et vajalikud 68 häält jääb Riigikogus kandidaadil saamata ja presidendi valivad valla-, linna- ja riigijuhtidest valijamehed. Ometi on aastaid ju räägitud vajadusest korraldada presidendi otsevalimised, millesse usun minagi ja mille tugev toetaja oli taasiseseisvunud Eesti esimene president Lennart Meri. Mul on kahju, et rahva usaldamisest räägitakse vaid hooti ja teema sulab alati kui kevadine lumi enne, kui midagi lõpuks ometi juhtuma hakkaks. On mõistetamatu, miks presidenti, kes ei tohiks olla ühegi erakonna poole oma ametis kaldu, ei tohiks valida rahvas. Tema roll on esindada riiki ja rahvast ning Eesti inimene usaldab presidendi institutsiooni, oodates presidendilt teatud käitumist ja rolli ühiskonnas. Kuigi Toomas Hendrik Ilves on jätnud tugeva ja pigem positiivse jälje meie lääneliitlastele, on president oma rahva jaoks jäänud kaugeks.

5. august 2016

Jüri Ratase jalgrattavõistlusel pole oluline võit, vaid võimalus värskes õhus pere ja sõpradega aega veeta. Seetõttu saavad medali ning meene kõik osalejad, sõltumata tulemusest. Lisaks pakume velodroomil alati harivaid ja lõbusaid tegevusi ning rattaabi. Võistlusel on eraldi distantsid kõige pisematele, veidi suurematele lastele, täiskasvanutele ja ratastoolis sõitjatele. Eelmisel aastal osales Jüri Ratase jalgrattavõistlusel vihmasest ilmast hoolimata 744 osalejat viies erinevas kategoorias. Lisaks rattasõidule pakkusid velodroomil mitmeid huvitavaid tegevusi Tridensi joonistustelk, Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning

Operation Lifesaver Estonia esindajad. Mul on väga hea meel, et osalejate arv on igal aastal tõusnud ning loodan ka sel aastal näha stardis võimalikult palju noori ja vanemaid rattasõpru. Jüri Ratase XII jalgrattavõistluse programm: • 9.00 – 10.20 kohapeal registreerimine; • 9.00 – 10.50 eelregistreerunutele numbrite ja kiipide kättesaamine • 11.00 – võistluse avamine; • 11.15 – Selveri Tibusõit; • 11.30 – Jaffa lastesõit • 12.00 – ratastoolisõit • 12.05 – naiste ja meeste sõit • 13.30 – autasustamine ja loosimine; • 13.45 – võistluse lõpetamine. Jüri Ratase XII jalgrattavõistluse distantsid: • Selveri Tibusõit (kuni 6-aastased), distants 450m; • Jaffa lastesõit (vanuses 7-12 aastat), distants 3,5km; • Naised, distants 12,5km; • Mehed, distants 12,5km; • Ratastoolisõit 1,4km; • Perearvestus (arvesse läheb vähemalt ühe vanema ja lapse osalus). Kiivri kandmine on võistluse kõikidel distantsidel kohustuslik.

Jüri Ratase XII jalgrattavõistlust aitavad korraldada Tridens, Jaffa, Selver, AS TTP, KH Energia Konsult, Aktsiaselts Fifaa, Skechers Eesti, AS Vipex, Sony Center, G4S, Sportland, Balbiino, Rahvusooper Estonia, Operation Lifesaver Estonia, Tallinna Botaanikaaed, Tallinna Loomaaed, Veloplus, Sparta Spordiklubi, Ramirent AS, Tallinna Kiirabi, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuur,

Põhja-Eesti Päästekeskus, Pirita Velodroom, Pirita Linnaosa Valitsus, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Kesklinna Linnaosa Valitsus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Maanteeamet. Soovin tänada ja tunnustada hea koostöö eest kõiki ürituse partnereid, toetajaid ning vabatahtlikke, kelle toel on võistlus juba üksteist aastat toimunud.

Merepäevadel sai nautida ilutulestikku ja kontserti laevalt

T

allinna merepäevad tõid sel aastal esmakordselt külastajad Piritale ja pausi järel oli ka Kultuurikatel merepäevade sihtkohaks. Kokku võttis Tallinna Merepäevade erinevatest üritustest osa ligi 120 000 külastajat. Tallinna merepäevade projektijuht Tõnno Piigli hinnangul võib laias laastus merepäevadega rahule jääda. “Mul on hea meel, et ilmataat meile sel aastal armulisem oli. Terve laupäevane päev oli päikeseline ja lausa kutsus inimesi merepäevadele,” rääkis Piigli. “Eriti hea meel on mul viikingite küla üle, mis kutsus uudistama nii noori kui täiskasvanuid. Viikingiaegset kirveloopimist ja viikingieluga tutvumist ju

suur mereparaad, avakontsert kruiisikai alal, Singer Vingeri kontsert laevalt Svanhild ja õhtu lõpetas suurejooneline ilutulestik.

iga päev teha ei saa. Esmakordselt oli uue sadamana merepäevadel ka Pirita. Kuigi tormituulte tõttu ei saanud me seal programmi täies ulatuses läbi viia, oleme siiski rõõmsad, et just sinna Muhu Väina regati küla sai. Rõõmu valmistas ka see, et esmakordselt leidsid klassikalise muusika kontserdid tee merepäevadele. Kultuurikatla kontserdid olid väga populaarsed ja selle üle on mul väga hea meel. Tänan kõiki külastajad, kes valisisid 15.-17 juulil Eesti ligi kümnest suurüritusest just Tallinna merepäevad!” sõnas Piigli. Omaette vaatemäng oli kindlasti kogu avamistseremoonia, mis sel aastal koosnes lausa kolmest osast, milleks olid

Merepäevi võõrustas Kalev jahtklubi.

Tänavused Tallinna merepäevad toimusid 15.-17. juulini kokku neljas Tallinna sadamas: Lennusadamas, Vanasadamas, Noblessneri sadamas ja Pirita jahisadamas. Eesti suurima mere- ja perepeo korraldajad on Tallinna linn, Tallinna Sadam, Eesti Ajalooliste Laevade Selts, Tallinna Turud, Tallinna Kultuuriamet ja Eesti Meremuuseum. Tänavuste merepäevade suurtoetajad on Balbiino, Saku, Renault, Postimees, infotelefon 16366, Tallink ja Lavazza.

Pirita promenaadi arhitektuurivoistluse teise vooru sai viis arhitektuuribürood

B

rave Capitali kontserni kuuluv Pirita Holding OÜ kuulutas kevadel välja Pirita promenaadi avaliku eelvalikuga arhitektuurikonkursi, mille teise vooru valis žürii 18 osalejast viis arhitektuuribürood.

Uus president peab olema aga nii rahva ühendaja Eestis kui ka tugev välispoliitikas, sest ajad on maailmas kahtlemata keerulised. USA presidendivalimistelgi on Eesti jõudnud tähelepanu keskpunkti ja arutatud on sedagi, kas Eestile üleüldse sõja korral appi tulla. Teisalt maadleb Euroopa pagulaskriisiga, Türgis toimus riigipööre ning Euroopa üks alustaladest ja Eesti sõber läbi aegade - Suurbritannia - otsustas lahkuda Euroopa Liidust. Need on kahtlemata sündmused, mis varem või hiljem võivad mõjutada ka meie elu siin. Ajad on pinevad ja vabadust tuleb seega hoida, mitte pidada iseenesestmõistetavaks. Ilusat taasiseseisvumispäeva!

Rattavõistlusest võtab igal aastal osa sadu spordisõpru.

Brave Capitali juhatuse liikme Veljo Kuuse sonul on eesmärk leida kinnistule parim arhitektuurne ja linnaruumiline lahendus, mis sobib Pirita avalikku ruumi ja loodusesse ning sulandub ühte olemasolevate piirkonna hoonetega “Pirita promenaadi arenduse avaliku eelvalikuga arhitektuurikonkursi vastu oli suur huvi. Nimelt laekus eelvooru 18 erinevat portfooliot, mille pohjal žürii valis välja viis edasipääsejat. Ideekavandid esitavad augustikuus Allianss Arhitektid, HGA, KOKO, Peeter Pere Arhitektid ja SALTO Arhitektid OÜ,” ütles Kuusk. Arhitektuurivõistlusel otsitakse lahendust, mis sobiks avalikku ruumi ja loodusesse.

“Arhitektuurikonkursi võitja kuulutame välja septembris, mille alusel kujuneb elamukvartalile lõplik hoonestusstruktuur ja rütm. Võidutööd kasutame ehitusprojekti alusena,” lisas ta. Regati pst 1/2/3 kinnistu ostis Brave Capital Tallinna Olümpiapurjespordikeskuselt. Kinnistu suurus on 28 000 ruutmeetrit ehitusõ igusega 25 000 ruutmeetrit, kuhu saab rajada üle 200 korteri. Arhitektuurivoistluse tingimustega saab tutvuda kodulehel www.piritapromenaad.ee. Brave Capital on Eesti ja väliskapitalil pohinev investeeringute juhtimise ettevote, mis tegeleb erinevate varade ja osaluste soetamisega ning projektide finantseerimise ja arendamisega.


3

5. august 2016

Kase tänav rekonstrueeritakse ja lisanduvad parkimiskohad

P

eatselt algavad rekonstrueerimistööd Kase tänava lõigul Pähkli tänavast Purde tänavani. Lisaks uuele teekattele ehitatakse välja sademeveetrassid ja lisanduvad vajalikud parkimiskohad elanikele. Ehitustööde maksumuseks kujuneb ligi pool miljonit eurot. Tööde lõpptähtaeg on 2016. aasta neljas kvartal.

vale teekattele on olnud igal aastal probleem vee kogunemisega tänavale, mis liiklemist nii jalgsi kui ka autoga raskendasid. "Usun, et rekonstrueeritud tänav tõstab Kase ja Tohu tänava inimeste elukvaliteeti tunduvalt," sõnas Mölder. Küsimuste korral võib pöörduda Pirita linnaosavalitsuse poole aadressil pirita@ tallinnlv.ee, Tallinna Kommunaalameti poole aadressil kommunaal@tallinnlv. ee või telefonil 645 7191.

Pirita Linnaosa Valitsus palub ehitustöödesse ja häiretesse suhtuda mõistvalt ja jälgida vastavaid liiklusmärke. Linnaosa vanem Tõnis Mölder sõnas, et Kase tänav on olnud Pirita Linnaosa Valitsuse prioriteet, sest lisaks keh-

P

Antud alade kasutaja on MTÜ Asimuut ning tsoonides lendamine peab toimuma koordineeritult Tallinna lähilennujuhtimisüksusega vastavalt nende vahel sõlmitud koostööprotseduurile, tõi Lennuamet välja. Aladel lendamiseks ei pea motoparaplaanil lendaja Lennuametit eraldi teavitama. Mujal Tallinnas ja lähiümbruses ei ole motovarjudega lendamine lubatud. Tõdeti, et ala harrastamine on Eestis suuresti reguleerimata, kuid järgima peab isiku ja vara kaitse üldpõhimõtteid ehk oma lendamisega ei tohi inimeste tervist või vara ohtu seada. Kuigi ka maksimaalseid ja minimaalseid kõrguseid ei ole lendamiseks mõeldud alades kehtestatud, kehtib põhimõte, et tihedalt asustatud alal tuleb lennumasinaga lennata sellisel kõrgusel, et on

võimalik ohutu maandumine. Seega on madalalt üle inimeste peade lendamine rannas või mujal Pirital lubamatu.

T

allinna linnaplaneerimise amet kuulutas välja riigihanke Pirita rannaala detailplaneeringu koostamiseks. Detailplaneeringu eesmärk on Pirita supelranna ja rannametsa planeerimine, Pirita rannaala kinnistule ehitusõiguse määramine rannapaviljonide, ajutise vabaõhulava ja tribüünide ning randa teenindavate objektide ja rannapromenaadi ehitamiseks. Detailplaneeringu hanke eeldatav maksumus on 30000 eurot ning pakkumisi saab esitada 8. augustini. 2012. aastal toimus rannaala arendamiseks ideekonkurss, milles osutus parimaks lahendus nimega "Väät".

Pirita leht avaldab kaastunnet

Motovarjuga lennates tuleb järgida üldisi ohutusnõudeid.

Maxima GP tõi sadulasse rekordarvu osalejaid

24.

juulil toimunud Maxima Grand Prix rattasõbrapäev tõi Piritale rekordiliselt ligi 600 osalejat. Lauri Ausi mälestusvõistlusel selgitati välja parimad põhisõidus, peresõidus, tillusõidus ja rahvasõidus ning loositi välja 2000-eurone rattakomplekt.

Maxima Eesti tegevdirektori Vygintas Šapokase sõnul on sündmusel plaanis järgnevatel aastatel veelgi kasvada. “Rattasõidu populaarsus on viimastel aastatel üha kasvanud ning sellest on saanud paljude perede jaoks tore ühine harrastus. Seetõttu usun, et järgmisel aastal võime rajal näha veelgi rohkem osalejaid,” avaldas Šapokas lootust. “Loodan, et kõigil sündmusest osa võtnud peredel oli meeleolukas päev ning soovin kõigile finišijoone ületanutele palju õnne,” lisas ta. Profiratturitele mõeldud põhisõidu (126 km) starti asus 97 ratturit, kellest osutus kiireimaks Viljar Kuljus (Rein Taaramäe rattaklubist). Naiste arvestuses sai esikoha ainsana sõidu lõpetanud

Liisa Ehrberg. Rahvasõidu (54 km) esikoht läks aga Magnus Krusemannile, kes möödunud aastal tuli samal võistlusel kolmandaks ja sel aastal edestas 143 ratturit. Naistest oli rahvasõidu kiireim Kristel Soonik. Maastikurataste arvestuses võitis rahvasõitu Marko Tikku. Kõigile rattasõpradele mõeldud ajavõtuta peresõidus (6 km) osales ligi 250 harrastajat. Tillusõidu 200 meetrit läbis ligi 100 rattasõpra vanuses kuni kuus eluaastat. Kõigi pere- ja rahvasõidus osalenute vahel välja loositud 2000-eurone jalgrataste komplekt Hawaii Expressilt läks 10-aastasele Indrekule, kes elab Ida-Virumaal. “Seni oli meie kolmeliikmelisel perel kaks ratast. Seetõttu tuli ühiselt sõitma minemiseks üks ratas kuskilt lisaks laenata. Nüüd saame tervele perele uued rattad soetada ja kindlasti jätkub võidust veel ka lisavarustuseks. Kiivrid kuluksid kindlasti ka ära,” oli Indreku isa Toomas Tamm võidu üle rõõmus. Rattad aitab kaupluses välja valida Jaan Kirsipuu. Põhi- ja rahvasõidu võistlustulemused on leita-

Lükati sild on rajatud 1961. aastal ja kaarsilla pikkuseks kaldatiibade otstest on 45,64 meetrit, laiuseks 10,3 meetrit ja gabariidiks 9.9 meetrit. Remonditud silla gabariidiks saab olema 9,7 meetrit.

Pirita rannaala arendamisel liigutakse edasi

Linnaosa vanem Tõnis Mölder sõnas, et linnaosavalitsuse eesmärk oli eelkõige juhtida tähelepanu probleemile, mis paljusid meie elanikke häirib. "Loodame eelkõige, et motovarjude kasutajad arvestavad enam teistega ja räägivad oma seltskondades ka nendega, kes ei lähtu ohutu lennu põhimõtetest," ütles ta. Samas lisas linnaosavanem, et kui olukord ei muutu paremaks ja Pirita elanikud leiavad jätkuvalt, et lendamine linnaosas on liialt häiriv, näeks linnaosavalitsus lendude lõpetamist Pirital. Juhul kui motoparaplaaniga lennatakse väljaspool kehtestatud ala, tuleks sellest teavitada Lennuametit või politseid kui üldpädevusega korrakaitseorganit. Motoparaplaanide poolt tekitava mürataseme kindlaksmääramiseks tuleks aga pöörduda Terviseameti poole, kes teostab müra kui saasteallika järelevalvet välisõhu kaitse seadusest lähtuvalt. Müra normtasemete rikkumise puhul saab Lennuamet kehtestatud alade asukohad üle vaadata, vajadusel neid muuta ning piiranguid kehtestada.

J

ärgmise nädala jooksul koostab töövõtja ajutise liiklusskeemi Lükati tee sulgemiseks. Töö kestab 30. oktoobrini. Lükati tee rekonstrueerimine läheb linnale maksma 275000 eurot. Töövõtja on Tilk Eesti Filiaal.

Lükati silla renoveerimise eesmärgiks on silla tehnilise ja visuaalse väljanägemise parandamine, ohutuse suurendamine ja sademevee ärajuhtimise tagamine.

Kase tänava elanikud on eriti hädas olnud just sadevee äravooluga.

Motovarjude lendamine Eestis on reguleerimata irita Linnaosa Valitsus pöördus Lennuameti poole, et saada selgust motovarjude lendamise osas Pirital, eriti selles, kuidas ala on reguleeritud, sest elanikud kurtsid ohtlike manöövrite ja müra pärast. Lennuamet vastas, et on tõepoolest kehtestanud ilma kohaliku omavalitsusega kooskõlastamata kolm tsooni kus lendamine on lubatud: Lasnamäe, Pirita-Viimsi ja Jägala.

Lükati sild läheb remonti ja tee suletakse

A

valdame kaastunnet meie hulgast lahkunud Toivo Pippari perekonnale. Toivo oli aktiivne Pirita seenior, kes võttis hea meelega osa erinevatest üritustest ja ringidest. Tema positiivsus ja energilisus olid eeskujuks kõigile. Toivo kirjutas Pirita lehte linnaosa seenioride tegemistest ja käimistest ning teda tunnustas selle eest ka linnaosa vanem.

Detailplaneeringutest Pirital

P Rekordhulk jalgrattureid tiirutas Pirita tänavatel.

vad veebilehelt www.maximagp.ee. Profirattur Lauri Aus hukkus liiklusõnnetuses 20. juulil 2003. aastal. Kümnekordne Eesti meister Lauri Aus alustas profikarjääri 1995. aastal ja saavutas karjääri jooksul 11 etapivõitu.

1992. aasta Barcelona olümpiamängudel sai Aus grupisõidus viienda ja 1997. aasta maailmameistrivõistlustel seitsmenda koha. Ühelgi teisel Eesti maanteeratturil pole grupisõidus ega eraldistardis tiitlivõistlustelt ette näidata paremaid tulemusi.

irita Linnaosa Valitsus teatab, et Pirita Linnaosa Valitsuses oli 13. – 29. juunini 2016 avalikuks tutvumiseks välja pandud Merivälja tee 64 kinnistu detailplaneering. Avalikustamise käigus esitati üks kirjalik ettepanek Maxima Eesti OÜ esindaja Advokaadibüroo Fort OÜ poolt planeeritava hoone kasutusotstarbe, planeeritava maa-ala kontaktvööndi analüüsi ja kinnistutele juurdepääsude kohta. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 10. augustil 2016 kell 16.00 Pirita Linnaosa Valitsuses Kloostri tee 6, ruumis 123.


4

Kodukohvikud jõuavad Pirtale

V

5. august 2016

Kodukohvikute päeval on Merivälja lasteaias meremehe matkasupp ja mänguväljakud

iimasel ajal on üha populaarsust kogunud kodukandi tutvustamine kodukohvikute kaudu. Nii juhtub nüüd peagi ka Pirita linnaosas, Merivälja asumis. Pühapäeval, 28. augustil avavad esmakordselt Merivälja asumis oma kaunid koduaiad üle kahekümne kodukohviku. Tulge ja veetke mõnus päev kogu pere või sõpruskonnaga Merivälja aedlinnas ja piiluge vahvatesse aedadesse, maitske tükike kooki, rüübake külma morssi või kuuma kohvi. Võtke kaasa pisut sularaha ja liikuge kohapeal pigem jalgsi või jalgrattaga. Olgu see üks meeleolukas perepäev enne kooli ja lasteaia algust ja ühtlasi kauniks punktiks seiklusrikkale soojale suvele! Kodukohvikud on avatud kella 11-18. Teiste kohvikute seas avavad oma väravad ka Merivälja Lasteaed ja Merivälja pansionaat, esimene neist avaldab kõrvalloos saladuse, mis pani neid kodukohvikutega liituma. Rohkem infot saab Facebookis Merivälja kodukohvikute lehelt.

Ü

le Eesti levima hakanud tore kodukohvikute traditsioon on jõudnud Meriväljale. Vahvast ideest innustatuna osaleb selles ka Merivälja Lasteaed ning avab 28. augustil oma väravad, kus kella 11st kella 15ni saab tutvuda lasteaia pika ja tervisliku menüüga ning lasta heal maitsta. Ootame rõõmuga kõiki endiseid töötajaid ja lapsevanemaid, lasteaia vilistlasi, praeguseid ja tulevasi kasvandikke peredega kui ka huvilisi lähemalt ning kaugemalt. Külastajatel on võimalus ise järele proovida, mida lasteaialapsed söövad. Jagame lasteaiatoitude retsepte ja vastame küsimustele. Avatud on ka mänguväljakud, kus põnevat liikumisrõõmu leidub nii väiksematele kui suurematele. Kui juttu puhudes või lastel mängides-mürades kõht tühjaks kipub minema, siis suupoolist leiab väikese tasu eest kohvikulaualt. Meriväljal on lasteaialaste toitlustamisega tegeletud juba 1962. aastast, mil praeguse lasteaia eelkäija oma uksed avas. Tänase Merivälja Lasteaia tegevusest täitub eeloleval kevadel 50 aastat. Aastate jooksul on tuhanded mudilased istunud lasteaia hommiku-, lõuna-, oote- ja/või õhtusöögilauas. Koolieelikute kasvamise olulisim tegur on toit. Mitmekülgne, kasulik ja hästi tehtud – need on olnud toidu valmistamise tähtsad märksõnad läbi aegade. Mudilane, kes oma argipäevast suurema osa veedab lasteaias, peab saama maitsvat toitu. Laste toitlustamine koolieelsetes lasteasutustes on tänapäeval juba nagu täppisteadus: hoolikalt kalkulee-

ritud kalorid, mikro- ja makroained, kogused ja kvaliteet, arenenud ja täiustunud toidusedelid. Merivälja Lasteaed kuulub alates 2009. aastast tervistedentavate lasteaedade võrgustikku, mille üheks eeltingimuseks on lastele hästi korraldatud ja tervislik toitlustamine. Selle organiseerimisega on alati seotud palju lasteaia töötajaid, kelle ülesandeks on lisaks tublile kõhutäiele ka laste õigete toitumisharjumuste kujundamine. Lapse maitsemeel on alles arenemisjärgus ning on hea kõiki maitseid proovida ja tunnetada. Maitsemeele kõrval on olulised tegurid ka haistmisja nägemismeel. Toidu meeldiv lõhn ja värviline välimus äratab pisikeses sööjas isu. Viimased aastakümned on see lasteaia köögitädidel ka hästi õnnestunud, sest lapsed söövad tõesti taldrikud tühjaks. Hoole ja armastusega valmistatud söögid maitsevad nagu kodutoidud. Vaieldamatult on endiselt populaarsed kartulipüree, kodukotletid ja makaronid, kuid kasutades söögivalmistamisel väikeseid nippe, on lastele meelepäraste toitude nimekirja lisandunud juurviljad ning kala. Näiteks süüakse isukalt püreesuppe, kala maitseb hästi sametises sibula-koorekastmes, keeduporgand on hea päikesekissellis. Laste lemmikuteks on kujunenud vahepaladena värsked ja vitamiinirikkad aed- ja puuviljaampsud. Lihtsaks, kuid tõhusaks trikiks osutusid uute toitude põnevad nimed. Nii on eriti nõutud „meremehe matkasupp“, mis sisaldab palju vajalikke toiduaineid. Usume, et kodukohvikute päeval seda ise proovima tulles ei pea te laste eelistuses pettuma.

Merivälja lasteaed pakub kodukohvikute päeval põnevaid sööke.

Rõõmustavaks tagasisideks on see, kui endised lasteaialapsed külastavad veel aastaid hiljem, kas siis koolieas või juba uute kasvandike lastevanematena lasteaeda ning kiidusõnadega maitsva lasteaiatoidu kohta ei olda kitsid. Hästi söönud laps on terve ja rõõmus ja see paneb rinna helisema. Ilusat lauluhelinat on lasteaias lauldud-kuulatud palju, kuid viiekümne aasta eest ehitatud saal jääb laululindudele ja pealtvaatajatele kitsaks. Küpsemas on mõte õuealale oma laululava rajada - rõõmuks esinejatele ja suurele publikule. Unistatud on isegi oma avalike

kontserdite või väikese laulupeo korraldamisest laiemale kuulajaskonnale. Nii ongi võetud eesmärgiks heategevusliku üritusena lasteaia hoovikohviku tulu kanda laululava ehitusfondi. Laululava asukoht on kindlasti suureks üllatuseks neile, kes pole kaua aega lasteaiaväravast sisse astunud. Seda peab tulema ja oma silmaga üle vaatama. Leiate äratundmisrõõmu ning saate uute elamuste osaliseks. Meremehe matkasupiga kostitavad teid meremeesteks riietunud lasteaia töötajad nagu mereaastale kohane. Tulge lastega lustima ja veetke mõnus mere- ja perepäev Merivälja Lasteaias!

VEETKE ÜKS MÕNUS PÄEV MERIVÄLJAL pühapäeval, 28. augustil kell 11-18. Piiluge vahvatesse aedadesse ja maitske kooke, rüübake morssi või kohvi. Muide, ühes neist pidi ka Pipi küpsetama pannkooke. Võtke kaasa natuke sularaha ja liikuge jalgsi või rattaga. Olgu see üks meeleolukas ja tervislik pühapäev enne kooli ja lasteaeda või tööle minemist. Ilus punkt kuumale suvele! 1. ARGIPÄEVA MUINASJUTT GURMEEKOHVIK

õunapommid vahukoore ja kaneeliga.

Ranniku tee 21. Avatud 12-18 või kuni toidupoolist ja külalisi jätkub

Võra tee 35. Avatud 12-18

Kohvik paneb suurt rõhku toidu puhtu-sele, naturaalsusele ja tervislikkusele. Pakume isetehtud rukkileivast ja veise-lihapihvist rikkalikke grillburgereid (eraldi ka lasteburger) ning magustoiduks kohvi kõrvale valge suhkru ja nisujahuvabasid magustoite. Kohviku perenaine Maria on juba aastaid olnud kirglik hobikokkaja, ametilt fotograaf – seega avatakse kohvikus ka Fine Art portreefotode näitus (www.fotovili.ee).

5. KOLME TUVI KOHVIK Lauad katame 80 aasta vanuste õunapuude alla. Pakume 6 erinevat sorti šokolaaditrühvleid ja 3 erinevat varianti kohvijooke, erinevaid soolaseid ja magusaid suupisteid. Avatud on ka käsitöömüügi nurk.

6. KOMBUCHA JA VESIKEEFIRI KOHVIK Ida tee 17. Avatud 11-18

Vanavanaema küpsetised, Mammu rõõmupallid, Christini smuutid, Kati tordid ja veel head ja paremat Krassi pere köögist.

Kombucha ja vesikeefir on suurepärased janukustutajad ja heaks alternatiiviks karastusjookidele. Lisaks rikastavad nad seedimist heade bakteritega tehes Su kõhule pai. Meile meeldib taaskasutus - jooke saab osta eluaegse garantiiga roostevabadesse pudelitesse.

3. ERJA´S BAKERY

7. KRÕMPSIK

2. ARMILDA Hõbekuuse 26. Avatud 12-18

Hõbekuuse tee 41. Avatud 11-15 Pakume erinevaid küpsetisi: Napoleonikooki, Ameerika õunakooki, klassikalist õunakooki, juuretisega tehtud leiba, mis kõik valmistatud profiköögi seadmetega.

4. KARIKAKRA KOHVIK Ida tee 39. Avatud 11-15 Saab sööki ja jooki ja priimat pannkooki! Janu kustutamiseks eksootiline võilillesiirupi jook ja värkendav piparmünditee. Pannkoogid täidame vastavalt teie soovile erinevate lisanditega vanaema moosist hakklihani. Lisaks pakume erinevaid soolaseid ja magusaid suupisteid ning üllatuseks

Soovõha tee 1. Avatud 11-15 Krõmpsiku köögis kokkavad 4 õde, kes on paljude sünnipäevade pidamise jooksul oma retsepte täiustanud ja nüüd toovad teie ette parimad palad. Mõnusa muusika saatel saate nautida nii soolaseid kui magusaid küpsetisi. Võtke sõbrad kaasa ja astuge Krõmpsiku aiakohvikust läbi!

8. KUNSTIKATEL EHK SEPAGRILLI JA BUDUAARKOHVIK Vaate tee 26. Avatud 11-18 või kuni toidupoolist ja külalisi jätkub Sepa erimenüüs on sepakatla grill-liha.

Soovi korral tutvumine sepikojaga. Teise korruse Buduaarkohvikus saab tee ja kohvi kõrvale maiustada koogikestega. Ühtlasi saab seal tutvuda disainer-moekunstnik Heili Palm-Vaikma loominguga ning sepp Lembit Palmi sepismööbli ja teiste sepistega. Buduaarkohvikus saab vestelda moe, disaini ja ilu teemadel ning daamidele pakutakse võimalust selga proovida erinevaid disainrõivaid.

9. KUNSTIKODU Viimsi tee 38. Avatud 11- kuni toidupoolist ja külalisi jätkub Oleme ehtekunstnikud, tegeleme ka skulptuuri, joonistamise ja maalimisega. Viime läbi kunstikursuseid joonistamises, maalimises ja ehete tegemises. Inspiratsiooni jätkub ka armastatud kokakunstile. Plaadikoogid, pirukad, püreesupid, salatid - pere ja sõbrad kiidavad alati!

10. JALGRATTURITE KOHVIK Vaate tee 17. Avatud 12-18 või kuni toidupoolist ja külalisi jätkub

neile, kes kohe-kohe plaanivad lasteaia teed alustada või on niisama huvilised ja soovivad maitsta tervislikku toitu. Pakume lasteaia menüüs olevaid salateid ja suupisteid. Lastele avatud mänguväljakud ja seiklusrada, kohal krapsakad õpetajad, kellega on alati tore törts juttu ajada või maailma asju arutada. Müügist saadav tulu läheb lasteaia laululava ehitusfondi.

15. PANSIONI AIA KOHVIK

12. MERIVÄLJA PUHVET

16. PAOLO PORT & KALEVI TORT

Võra tee 31. Avatud 11-15 Õuel toimetavad lausa kolm põlvkonda sõbralikult koos. Pakume puhvetis Kaspari kooke, Maarika maiuseid - gluteenivabu kooke, Tinni snäkke ja Reeda räimeid. Kindlasti saab kuulata muusikat ja kes oskab, ka kaasa laulda. 16-aastane Kaspar teeb oma bändiga paar lugu ka! Meil on üle linna mõnusaimad maitsed ja muusika!

13. NELI POISSI JA PORTS TÜDRUKUID, PALUN! Lodjapuu tee 131. Avatud 11-15

Kogu sõpruskond on askeldamas, pakume kuuma ja külma, uhkeid torte ja magusroogi, Pipi isiklikult küpsetab pannkooke ja Bullerby lapsed saadavad korviga II-korruselt muffinseid. Toimekad piritalased pakuvad: pilatese kergemas vormis treeninguid, toimub minikontsert, sekka käsitööd, lastele sportlikud mängud ja meisterdamine, fotogalerii Merivälja aedlinnast. Meile oled oodatud ka oma piknikukorvi ja -linaga.

Kaks kodu Lodjapuu teel said lapsi. Näpuotsaga poisse ja sutsuke tüdrukuid. Veel on meie kandis kamaluga muusikat, topsi täis nalja ning suur törts naeru. Segame kokku ja kanname ette!

11. MERIVÄLJA LASTEAIA KOHVIK

Pererahvas koos toredate ja andekate sõpradega pakub kolmekäigulise lõuna-või õhtusöögi, aga olete oodatud ka ainult kohvi jooma. Menüüs on restoranile sobilikult liha- ja kalapalad köögiviljadega ning kõigele on peale keeratud üks väike Palderjani vint. Sujuvamaks teenindamiseks palume kohad broneerida maria.varton@gmail.com

Haaviku tee 10. Avatud 11-15 Oleme avatud kõigile - nii endistele Merivälja põnnidele, praegustele kasvandikele kui ka

14. PALDERJANI RESTO Palderjani tee 34. Avatud 11-19

Ranniku tee 48. Avatud 11-15 Maitsta saab memme-taadi küpsetisi, pikutada aiamurul ja nautida head muusikat. Võimalik soetada memmede poolt tehtud kaunist käsitööd.

Kõivu 16. Avatud 11-15 Kalev Kallemets ja veinikaupmees Paolo Ribeiro Portugalist pakuvad Portugali portveine, roosasid veine, Portugali mahlu ja jookidega sobivaid šokolaadikooke ja muffineid.

17. PIHLAMETSA KOHVIK Pihlametsa tee 16. Avatud 11-15 Romantiline tagahoovi kohvik, mis pakub oma menüüs äraproovitud häid klassikuid magusast soolaseni. Avatud joogibaar, mille valik sõltub ilmast.

18. SUVEPIDU MEMME JUURES Mõõna tee 16 / Tõusu tee 12. Avatud 11-15 Pidu Memme juures tähendab klassikalist kohvi ja kooki, põnevaid ja üllatavaid toidukatsetusi ning erinevaid tervislikke ampse.

19. TORDINAUDING Lääne tee 12. Avatud 11-15 Võta aeg maha ja tule lõõgastu hubases kodukohvikus. Valikus hõrgud küpsetised,

imemaitsvad toorjuustutordid ja soolased ahvatlused. Lastele lõbus mängunurk.

20. TUUDY Aiatee 29. Avatud 11-15 Kõigi magusasõprade rõõmuks pakume pehmet vanilje jäätist ja suhkruvatti, mis valmivad mõlemad tellimise hetkel. Soovi korral saad ka ise proovida neid teha! Eriti suure magusaisu peletamiseks pakume valget suhkruvatti, kus ei ole mitte ühtegi toiduvärvi ega lisaainet! Asume Kesk tee ja Aiatee ristist vaid paar sammu merest eemal.

21. SMILE CHILLI Vahe tee 4. Avatud 11-15 Põhjamaiselt vürtsika pop-up kohvik “Smile Chilli” Miiduranna külas. Pakume koduses võtmes teada-tuntud maitseelamusi AASIAST. Menüüs on särtsakad curry-road, maitsemeeli ergutavad salatid ja mahedad magustoidud! Kodust ingveri limonaadi ja kangemat kraami saab ka. Kokkavad Tai toidu sõbrad ja teenindavad sarmikad daamid!

22. VAHTRAMÄE EMIL Vahtramäe tee 37. * Laud on kaetud 14 ja 16 (eelreserveerimisega!) Vahtramäe Emil on kodurestoran, mille nimi sündis meie kodutänava ja maja projekteerinud arhitekti nime järgi. Meie peakokkadeks on naised, kelle meestele tundub restoranis süües, et toit on küll hea, kuid oma kodus on parem. 28. augustil kell 14:00 ja kell 16:00 olete oodatud veenduma, kas see peab paika või mitte. Mõlemal kellaajal mahutame 12 inimest, seega palume kohad eelnevalt broneerida tel. 5087344 või vahtramae37@gmail.com.


5

5. august 2016

Pirita Vaba Aja Keskus, Merivälja tee 3 Näitus Alates 19. augustist on keskuse fuajeegaleriis võimalik näha Eesti parima arhitektuurifotograafi Arne Maasiku merefotosid näituseseeriast "Vaga vesi".

Ootame liituma erinevate huviringide ja treeningutega hooajal 2016/2017! Täiskasvanutele pakume: pilates, pilates pluss, pilates edasijõudnutele, hatha-jooga, klassikaline jooga, yin jooga, shindo, idamaine tants, seltskonnatants, linetants, body-ballett, naistevõimlemine, keraamika täiskasvanutele ja eakatele, inglise keele tunnid jpm. Lastele pakume: laulu- ja mänguring, kunsti- ja käsitööring, keraamika, sportvõimlemine, lastetants, beebide loovustuba, lastejooga, erinevad lauluja pillitunnid, malering, inglise keele, eelkool, miniLabor, individuaalklaveriõpe Suzuki meetodil jpm. Huviringide kohta leiab infot www. piritavak.ee ja ringidesse registeerumine tel. 6 457 625 või piritavak@ piritavak.ee NB! Täpne huviringide ja treeningute toimumisaegade info on üleval alates 16. august http://piritavak.ee/pirita_ringid_ja_kursused

Tähelepanu! Pirita Vaba Aja Keskus rendib ruume erinevate muusika-, liikumis-, õppe-, keeletundide ning loovate tegevuste läbiviimiseks. Pakutavate ruumide täpse kirjelduse ja hinnakirja leiab: http://piritavak.ee/ ruumid Soovi korral kirjutada e-kontaktil: annie.rist@piritavak.ee

Pirita Kirbuturg toimub 3. septembril kell 10.00-14.00

uus inglise keele kursus algajatele, kohtade arv on 6. Registreerumine alates 15. augustist tel. 606 9050 Täpne info tegevuste kohta: www.piritavak.ee/sotsiaalkeskus tel 606 9050

Kose Vaba Aja Keskus, Puhkekodu tee 55b Sündmused lastele ja noortele 2. august kell 13.00 Kuldvillak 4. august kell 13.00 Kose Olümpia 15. august kell 13.00 Bingo 16. august kell 13.00 Meisterdame kollaazhi meetodil 22. august kell 12.00 Noortenädala raames Rannanoortekas. Pirita rannas viime läbi erinevaid mänge ja ühistegevusi. 23. august kell 14.00 Noortenädala raames esmaabikoolitus. Punasest Ristist tuleb külla Ellen Sternhof, kes viib läbi esmaabikoolituse nii teoorias kui ka praktikas. 24. august kell 14.00 Noortenädala raames tennis ja lauatennis. Kohal on oma ala juhendajad, kes räägivad üle reeglid, annavad näpunäiteid ja on ühtlasi ka kohtunikuks. Iga ala esikolmik saab medalitega autasustatud. 20. juuli kell 13.00 Ajugümnastika. Lahendame põnevaid loogikaülesandeid, mis ergutavad meie aju ja mõttetegevust. 25. august kell 14.00 Noortenädala raames vigurvõrkpall, kus 2-liikmelised võistkonnad. Vahenditeks on lina ja veega täidetud veepall. Esikolmik saab autasustatud. 26. august kell 14.00 Noortenädala raames Piljardivõistlused. Klassikaline piljard, esikolmikule medalid.

Täpne info Pirita kirbukate Facebooki lehel

29. august kell 13.00 Pinksiturniir. Selgub augustikuu parim pinksis!

Veel infot tegevuste ja huviringide kohta: www.piritavak.ee/pirita; Tel 645 76 25

30. august kell 13.00 Jääjoogid ja pallimäng. Valmistame purustatud jääst ja siirupitest värvilisi karastavaid jääjooke. Kui joogid valmis suundume platsile ja mängime põnevaid pallimänge.

Pirita Sotsiaalkeskus, Metsavahi tee 4 Pirita Sotsiaalkeskuse huviringid alustavad oma uut hooaaega 1. septembril. Täpne toimumisaegade info alates 15. august www.piritavak.ee /Pirita Sotsiaalkeskus või tel. 606 9050 Tähelepanu! Uuest hooajast alustab

Tähelepanu! Kose Vaba Aja Keskus on suletud 8.-12.08. ja 17.-19.08. Registreerimine ja jooksev info tegevuste kohta: http://www.piritavak.ee/kose E-mail: kose@piritavak.ee, tel. 6 006 391 Facebook: www.facebook.com/kose. vabaajakeskus

Mähe Vaba Aja Keskus, Aianduse tee 64 Huvi- ja vaba ajaga seotud tegevused lastele ja noortele 2. august kell 12.00. Seiklusmängude päev. Korraldame seikluskasvatuslikke mänge õuetingimustes, mille tulemusel proovime parandada noorte suhtlemisja meeskonnatööoskusi. 3. august kell 14.00. Kuntsi- ja meisterdamistegevused. Päev täis loomingulisi kunsti-ja meisterdamistegevusi. Võimalus meisterdada kaarte, dekoratsioone, ökoloogilist pildiraami, saviga soolida, maalida, joonistada jpm. 4. august kell 14.00. Viktoriin. Pannakse proovile noorte teadmised elulistel teemadel. 5. august kell 14.00. Lauatennise võistlus. Toimub lauatennise turniir, kus selgitatakse välja kõige parem mängija! 10. august kell 15.00. Lauamängude õhtu. Kasutame kõiki keskuses olevaid vahendeid (noorte soovidele vastavalt) noorte vaba aja sisustamiseks. 11. august kell 13.00. Loovuspäev. Maalime väikestele kividele ilusaid värvilisi maalinguid, meisterdame ja kaunistame loodussõbralikke pildiraame jpm vastavalt noorte soovile. 16. august kell 13.00. Spordi- ja välitegevused. Vahvad, lõbusad ning nalja pakkuvad spordialad ja pallimängud, mis on jõukohased igas vanuses noortele. Leiab aset vaid ilusa ja sooja ilma korral. 19. august kell 13.00. Välitegevused. Korraldame seikluskasvatuslikke mänge õuetingimustes, mille tulemusel proovime parandada noorte suhtlemis-ja meeskonnatööoskusi. 29. august kell 15.00. Kunsti- ja meisterdamistegevused. Teemaks on populaarsed klaasmaalid. 30. august kell 15.00. Oskusvõistlused. Teeme erinevaid igapäeva oskusi nõudvaid võistlusi. 31. august kell 13.00. Kooliks valmis päev. Teeme erinevaid tegevusi, mis aitavad meelde tuletada koolitarkusi. Registreerimine ja jooksev info tegevuste kohta: E-mail: mahe@piritavak.ee. Tel. 605 9516 www.piritavak.ee/mahe ja www. facebook.com/mahevabaajakeskus


6

Kuidas kahel rattal ohutult liigelda? Dei Stein noorsoopolitseinik Ida-Harju politseijaoskond

S

oojasid ilmasid nauditakse tihti jalgratta sadulas. Peamiselt tehakse seda kergliiklusteedel. Kuna korralikke teid on vähe ja lisaks kaherattalistele soovivad (ja peavad) teedele ära mahtuma ka jalakäijad, tekib sellega kaasnevalt kahjuks konfliktolukordi ning liiklusõnnetusi. Maanteeameti ja politsei poolt välja antava iga-aastase liiklusanalüüsi kohaselt on jalgratturitega seotud liiklusõnnetuse arv tõusutrendis. Seejuures sagenevad kokkupõrked just kergliiklusteedel liikuvate jalakäijate ja jalgratturite vahel. Ühelt poolt pole jalakäijad harjunud veel piisavalt teed jalgratturitega jagama. Teisalt sõidavad jalgratturid hulljulgelt suurel kiirusel, eirates „anna teed“ liiklusmärke, fooritulesid ja sõidusuundi. Sellele lisaks on sagenenud õnnetused, kus jalgratturid põrkavad kokku omavahel või suuremate sõidukitega, kus viimane liigub õuealalt või parklast sõiduteele üle kergliiklustee. Ennetamaks kriitilisi olukordi on vajalik liikluses osalejate kõrgendatud tähelepanu ja elementaarne viisakus kaasliikleja vastu ning nii mõnigi kahju oleks olemata. Jalgratturid peaksid meeles pidama, et kergliiklusteedel, eriti teed ületades, pole neil alati eesõigust. Siinkohal selgitame jalgratturitele veelkord, millal on neil teed ületades eesõigus ja millal mitte. Ülekäiguradasid on kahte tüüpi: reguleerimata (ilma valgusfoorita) ja reguleeritud (valgusfooriga). Reguleerimata ehk ilma foorita ülekäigurajal võib rattur teed ületada alles siis, kui auto või mõni muu mootorsõiduk on möödunud. Rohkem informatsiooni jalgratturile esitatavatest nõuetest ja soovitustest leiate: http://www.liikluskasvatus.ee/ wp-content/uploads/2013/11/MNT_ jagratturivihik2014.pdf

Üliõpilased nõustavad taas abivajajaid

E

esti Juristide Liidu üliõpilaste õigusbürood osutavad taas tasuta õigusabi Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis ja Mustamäe Linnaosa Valitsuses. Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse väljak 7) antakse tasuta õigusabi esmaspäeval 10.00- 16.00 eesti keeles, teisipäeval 10.00-16.00 vene keeles, kolmapäeval 10.00-16.00 eesti keeles, neljapäeval 10.00-16.00 vene keeles ja reedel 10.00- 14.00 eesti keeles. Tasuta õigusabi annavad vähemalt 2. õppeaasta õigusteaduskonna tudengid. Nõustamine toimub elava järjekorra alusel. Kui abivajajal ei ole aega või võimalust kohapealsele nõustamisel tulla, siis saab kasutada ka e-õigusabi teenuseid. Eesti Juristide Liit annab tasuta eesti ja venekeelset tasuta kvalifitseeritud õigusabi veebiportaalis JURIST AITAB. Vaata www.juristaitab.ee või www.juristaitab. ee/ru

5. august 2016

Lapsed õpivad alkoholi tolereerima vanemate eeskujul Margarita Ingel, noorsookonstaabel ja Marili Tammiste, piirkonnakonstaabel

P

erekond avaldab lapse arengule väga suurt mõju. Nii nagu esimesed oskused ja teadmised, kujunevad ka lapse enesehinnang ja väärtused eelkõige koduseinte vahel. Lapse arengut hakkavad mõjutama käitumismustrid ja normid, mida laps kogeb juba teise ja kolmanda eluaasta ajal, mil paljud vanemad arvavad, et lapsed ümbritsevast suurt aru ei saa. Vanemate jäljendamine on lapse arengus üks olulisemaid õppimisviise – nende käitumist ja kõnet matkitakse juba kõige nooremas eas ning ajapikku võetakse üle perekonna tõekspidamised ja traditsioonid. Laps omandab suurema osa infost visuaalselt ehk nägemise ja ka kogemuse teel, mitte audiaalselt – õpetusi kuulates. Soovides, et laps loeks raamatuid, ei piisa üldjuhul pelgast rääkimisest, kui kasulik tegevus see on. Lapse veenmiseks peab lapsevanem ise olema aktiivne raamatute lugeja. Õpetades, et õige ja hea on olla teiste suhtes sõbralik, kui samal ajal esineb peres vaimset või füüsilist vägivalda, on väga tõenäoline, et laps matkib oma käitumisega kodust pilti ning suheldes teistega käitub agressiivselt. Üks murettekitavamaid probleeme perekondades on alkoholitarbimise kultuur. Sageli keelavad vanemad oma lastel rangelt igasuguse alkoholitarvitamise, kuid ise joovad laste nähes suurtes kogustes. Läbi aegade on olnud paljude perede traditsiooniks pühade

Alkoholiklaaside kõlistamine on käitumismuster, mille võtavad vanemate kõrvalt vastu ka lapsed.

või sündmuste puhul pidutseda suuremas või väiksemas seltskonnas, tarbides erinevates kogustes alkoholi. Pahatihti viibivad selliste istumiste kõrval ka lapsed, kellele üldjuhul küll alkoholi ei pakuta, ent kes näevad toimuvat pealt ning omandavad põhjapanevaid teadmisi vabaaja koosviibimiste võimaluste kohta. Pole harv juhus, kui vanemad halba soovimata annavad lastele alkohoolseid jooke kodus proovida, arvates, et sellega vähendavad nad lapse huvi alkoholi vastu ning hoiavad ära tarbimist väljaspool koduseinu. Noorele antakse sellega aga signaal, et tegu ei ole millegi ohtliku ega taunimisväärse-

ga ning alkoholi tarbimine on vanemate poolt aktsepteeritav. Nii alkohol kui ka tubakas on meie riigis legaalsed, ent siiski sõltuvust tekitavad uimastid. Mitmed rahvusvahelised uuringud kinnitavad, et just lapsevanemate hoiakud ja käitumine mõjutavad seda, kui vara nende lapsed meelemürke kasutama hakkavad, kui tihti ja millistes kogustes tarbitakse ning kuidas kujunevad laste uimastitega seotud harjumused tulevikus. Alkoholiseaduse kohaselt ei ole lubatud alla 18-aastasel isikul tarbida ühtegi alkohoolset jooki ning lapsevanem peab tegema kõike endast oleneva, et

tema lapse alkoholi esmatarbimine leiaks aset võimalikult hilises eas. Politsei kutsub lapsevanemaid üles vastutustundlikule käitumisele ning tuletab meelde, et alkoholijoove aeglustab ka täiskasvanud inimese reaktsiooni, moonutab olukorra objektiivset hindamisvõimekust ja muudab inimese käitumise ettearvamatuks. Joobeseisundis lapsevanem ei ole võimeline oma lapse eest piisaval määral hoolt kandma, seega olukord, kus lapse seaduslikud esindajad on vindised, kohustab politseiametnikku lapse heaolu ja turvalisust silmas pidades toimetama ta turvakodusse.

Õigete taimede koos kasvatamine tagab saagirikkuse

A

lati ei piisa usinast aednikust aias, kes kobestab, kastab, lõikab, hooldab ja tagab toitained. Tihti suudavad just õigesti paari pandud taimed tagada teineteisele kasvuks vajalikud tingimused toitainetest kahjuritõrjeni. Kaaslasega kasvatamise põhimõtted said taimekasvatajatele selgeks juba sajandeid tagasi, kui põllumajanduses veel tõrjevahendeid ei tuntud ja jälgiti, kuidas vabas looduses kindlad taimed naudivad üksteise kõrval kasvamist. Tänapäeval on teadlased tõestanud ka kiuslike taimede olemasolu, mis teistest kiiremini kasvades varjutavad väiksemaid taimi, varastavad rohkem vett, päikest ja toitaineid, kui neile tegelikult vajalik. Fiskars jagab aiapidajatele nõuandeid, kuidas õigeid taimi koos kasvatades saagikust tõsta ja viljade maitseomadusi parandada. Kooseksisteerimine põhineb vastastikkusel abil Taimed ei kasva koos, kui nad teineteisele midagi pakkuda ei suuda. Nii võib üks pakkuda toitaineid ja teine haiguseid eemale peletada. Hea kaaslane meelitada ligi kasulikke putukaid ja eemale kahjureid. Tavaliselt pakub tugevam taim nõrgemale kaitset tuule ja külma eest ning on võimeline isegi suuremaid loomi eemale ajama. Ja siis on sobimatud kaaslased, keda ei tohiks mingil juhul kõrvuti panna. Taimed, mis konkureerivad samadele toitainetele võivad üksteist väsitada. Niisamuti võivad levima hakata haigused ja kahjurid.

Ürdipeenar aitab teiste taimede heaolule aias kaasa. Kapsakärbseid ajab eemale piparmünt, rosmariin, salvei, till, tüümian ja keskaegsetes mungakloostrites populaarsuse saavutanud iisop ning suvistes aedades populaarne peiulill. Sipelgad väldivad iga hinna eest harakputke, lavendlit, piparmünti. Iisop, harakputk, salvei ja kress aitavad aga võitluses tigudega. Rosmariin ja salvei peletavad porgandikärbseid, samal ajal kui till ja lavendel võitlevad lehetäidega. Väldi köögiviljade kasvatamist suurte lappide või pikkade ridadena Ühe kindla köögivilja suurel alal kasvatamine tõmbab kahjureid ligi, seepärast on oluline istutada hulka ka lilli ja ürte. Viimaste lõhn ning värvimuutus ajab kahjurid segadusse ning köögivilja leidmine muutub neile keeruliseks. Teatud lilled ja ürdid meelitavad kasu-

Taim

likke putukaid aeda Sirelased, liblikad, mesilased ja herilased on oodatud külalised igas aias, võideldes edukalt lehe- ja kapsa-tuhktäide ning teiste kahjuritega. Kasulikud putukad armastavad õitsvat peterselli, tilli, koriandrit, majoraani ja saialille.

Maitsetaimede lähedus aitab viljade maitseomadusi parandada Tomati maitse muutub hõrguks tänu basiilikule ja piparmündile. Aedharakputk muudab kapsa maitsekamaks, samas kui murulauk mõjub hästi porganditele ja till parandab punapeedi, herneste, kurgi ning ubade maitseid.

Tugev lõhnaga ürdid aitavad kahjureid tõrjuda

Vaata tabelist, millised taimed sobivad kokku ja millised mitte!

Hea kaaslane

Halb kaaslane

Herned Apteegitill, kapsas, oad, porgand Porrulauk, sibul, küüslauk, tomat Kapsas Iisop, kartul, peiulill, salvei Maasikas, kartul, sibul Kurk Apteegitill, herned, peet, sibul Kartul, redis, tomat Kõrvits Redis, sibul Kartul Maasikas Köömned, petersell, salat, sibul Kapsas, brokoli Kartul Kapsas, nõges, oad Kurk, kõrvits, tomat Porgand Herned, oad, porrulauk, sibul Pastinaak, seller, till Peet Kapsas, kurk, redis, sibul Kartul, spinat, porgand, porrulauk Redis Hernes, spinat, porgand, porrulauk Hiina kapsas, kurk, sibul Salat Apteegitill, kurk, maasikas, sibul Petersell, seller Sibul Porgand, maasikas, salat Herned, oad, redis Tomat Basiilik, piparmünt, petersell, salat Apteegitull, herned, kurk, kartul Küüslauk Maasikas, porgand, tomat Herned, oad, kapsas


7

5. august 2016

Säästuhoiused kuni 8% aastas Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu www.eestihoius.ee Tel. 6 230 230 Ahtri 12, Tallinn

se rahasummaga. Tähtajalise hoiuse lepingu võib sõlmida summaga alates 500 eurost, kogumishoiuse alates 300 eurost ja pensionihoiuse alates lausa 20 eurost. Siiski, tasub arvestada sellega, et hoiuse summast ja hoiustamise perioodist sõltub intressimäär: mida suurem summa ja pikem periood, seda tasuvam protsent.

I

ga aastaga saab hoiu-laenuühistute tegevus järjest rohkem tuntuks ning kogub populaarsust kohalike elanike seas. Selles pole midagi imelikku, kuna aastate jooksul on paljud ise kogenud ja näinud antud finants organisatsiooni stabiilsust, kui meie hoiustajad saavad hoiuste eest mitu korda kõrgemat intressi kui pakuvad juhtivad pangad. Paljude inimeste jaoks on pangavälised finantsteenused , mida pakuvad kohalikud eesti ettevõtted nagu hoiulaenuühistud, on suhteliselt uus nähtus. Kuid nõudlus tekitab pakkumise ja näiteks munitsipaalpanga tekkimine tõestab taaskord teatud vaakumi olemasolu sektoris, kus rahavoogusid juhivad jätkuvalt välismaa kommertspangad. Selle sektori intensiivne areng on põhjustatud eelkõige inimeste soovist ise hallata oma vara, see avaldab positiivset mõju nii kohalikele ettevõtetele kui ka Eesti majandusele tervikuna. Nendele, kes esmakordselt puutuvad kokku hoiu-laenuühistutesse investeerimisega, soovime üle korrata tähtsaimad momendid. Müüa puitbrikett alates 122€/ tonn, pellet premium 8 ja 6mm 170€/960kg, kask ja lepp. Killustik, muld, liiv al.10t. Laost müüme ka paki kaupa al. 1,4€/pakk. Tel. 56 924 924, www.leilibrikett.ee Ostan otse omanikult MeriväljaPirita väljakujunenud elupiirkonnas väiksema elamu ehitamiseks krundi kuni 1000 m2 või siis väiksema krundiga renoveeritava elamu.Teated telefonile +3725181502 või raivo.j@ yahoo.com Korstnapühkija. Ahjud, pliidid, kaminad jne. Töödele garantii ja akt Info tel 56450529 Muhu Leib otsib Pärnamäe (Pärnamäe tee 4) pagarikotta pagareid. Pagaritelt ootame tahet küpsetada parimat leiba, head suhtlusoskust eesti keeles, täpsust, tähelepanelikkust ja puhtust, rõõmsameelsust, kiireid liigutusi, füüsilist vormi ämbrite/ jahukottide tõstmiseks (ca 25kg). Pakume omalt poolt võimalust kuuluda meie armsasse pagariteperesse, paindlikku tööaega, kiidusõnu klientidelt, ühisüritusi, netopalka 5€/h. Huvi korral saada CV ja kaaskiri: pirita@muhuleib.ee, lisainfo telefonil: 50 18672 Muudame Teie aia kauniks – lõikame viljapuud, pügame hekid, niidame muru, lõikame võsa ning vastavalt Teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt telefonil 55637666. Rohkem infot kodulehelt www.ifhaljastus.ee Harju Tarbijate Ühistu võtab konkursi korras tööle kaupluse juhataja ja vahetuse vanema Meriväljal asuvasse Miiduranna Konsumisse. Nõutav on eelnev töö- ja juhtimiskogemus jaekaubanduses.Pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd, korralikku töötasu, kaasaegseid töötingimusi. Sooviavalduse koos CV-ga palume saata hiljemalt 21.08.2016.a. e-postile keskus@harjuty.ee.

Reklaamartikkel

Kuidas on tagatud hoiused? Kõik hoiustena kaasatud rahalised vahendid paigutatakse laenudesse, mis on tagatud kinnisvara hüpoteegiga. Samal ajal pööratakse erilist tähelepanu laenuvõtja tagatiste ja maksevõime hindamisele, see on rahvusvaheline tava ja aitab vähendada võimalikke riske. Sellist laenuväljastamise moodust võib pidada piisavalt usaldusväärseks ja turvaliseks nii finantseerimist pakkuvale ühingule kui ka selle investoritele, kelleks antud juhul on hoiustajad. Millise summaga võib alustada kogumist? Kogumist võite alustada isegi väike-

Müüa toored küttepuud - lepp 33€/ ruum, sanglepp 36€/ruum, kask 39€/ ruum. Alates 7 rm transport tasuta. Tel: 55518498

Kui kaua Te olete tegutsenud ja milliseid on ühistu majandusnäitajad? Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu on registreeritud 2013. aastal. Ühistu loomise hetkel oli nii juhatusel kui ka töötajatel juba varasemalt üle 6-aastane kogemus finantssektoris. 3 tegevusaasta jooksul on meie hoiustajad kokku teeninud intressi rohkem kui 200 000 eurot ning mitte ükski laenuleping ei ole laenuandjale kahjumlik. Kes on Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu omanik? Kes on selle asutajad? Hoiu- laenuühistutel ei ole ühtset omanikku, vaid on asutajad. PõhjaEesti Hoiu-laenuühistul on 43 asutajat, nende hulgas eraisikud ja ettevõtted. Need on inimesed, kellel on pikaajaline kogemus ja kes omavad sissetulekuid teistes tegevusvaldkondades, nagu näiteks tööstus, ehitus, puidutöötlus, konsultatsiooni- ja finantsteenused.

Moodulmajade tootja Timo Houses OÜ pakub tööd tootmis- ja abitöölistele. Töö konti ei murra, oluline on tahe ja pealehakkamine. Helista ja räägime lähemalt mob 5855 3777.

Soovin osta Tarbeklaasi tooteid ja EW aegseid nõusid ja klaasesemeid vase,klaase,pitse,serviise,karahvine,va agnaid jne. Kontakt 51 76412

Alumiiniumredelid. Tel - 51 59 155. Õmblusmasinate parandus. Parandan kõiki õmblusmasinaid. Hillar, telefon: 5168180 Puude ja põõsaste lõikus. Tel 6232380; 5225103

Kes võib saada hoiu-laenuühistu liikmeks? Ühistu liikmeks võib saada nii füüsiline kui ka juriidiline isik.

Kuidas on võimalik saada teie kliendiks? Selleks, et saada meie kliendiks, on vajalik esitada Ühistusse liikmeks astumise taotlus kas interneti teel www. eestihoius.ee või teha seda meie kontoris, tasuda sisseastumistasu 6 € ja minimaalne panus osakapitali 30 € ning sõlmida leping. Kõik dokumendid on võimalik täita korraga meie kontoris, aadressil Ahtri tn 12, Tallinn. Küsimuste korral palun helistage telefoninumbril 6 230 230.

Puude ja põõsaste väljajuurimine, puude saagimine, puuokste ja puulehtede äravedu, kändude freesimine,väikehoonete lammutus. Tel.53476867

Eratunnid matemaatikas ja füüsikas põhikooliõpilasele. Kontakttunnid toimuvad Meriväljal. Info: javar@javar.ee , 5177611.

Puutööd, aiad, soojustamine, majavoodrid, terrassid, kiviteede ehitus ja survepesu, parandus. Lamekatuste ehitus ja katmine rullmaterjalidega, värimistööd, haljastus. 53664294 ehitusm@online.ee

Kas on olemas liitumistasu või lepingutasu, kui ma tahan saada teie kliendiks ja sõlmida hoiustamise lepingu? Jah, selleks, et sõlmida leping, tuleb saada hoiu-laenuühistu liikmeks ja tasuda sisseastumismaks 6 eurot, ning samuti osanikumaks 30 €. See on ühekordne tasu, mistahes perioodilised tasud puuduvad. Sealjuures, iga klient saab täiesti tasuta sõlmida mitu lepingut, kuna lepingu sõlmimise tasu ei ole. Ühistust lahkumise soovi korral 30 euro suurune osanikumaks tagastatakse.

Milline on hoiu-laenuühistu tulevane arengukava? Üks lootustandvamaid tegevusalasid on koostöö kohalike ettevõtetega. Väikeettevõtted seisavad tihti silmitsi finantseerimisvõimaluste nappusega. Selline olukord toob kaasa ettevõtete aeglasema arengu ja konkurentsieelise kaotuse sise- ja eksporditurgudel. Samuti laiendasime pakutavate laenutoodete valikut. Käesoleval aastal hakkasime pakkuma autoliisingut ja laenu transpordivahendi tagatisel, need on osutunud perspektiivikateks suundadeks. Antud segmendis pakub Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu (www. eestihoius.ee) ühte soodsamat paketti laenuturul.

Hekkide ja muru niitmine. Tel. 56630024

Pirita Vaba Aja Keskus pakub tööd hooldustöötajale. Koduteenuse eesmärgiks on koduabi ja isikuabi osutamine Pirita linnaosa elanikele. Nõudmised kandidaadile: keskharidus, eesti keele oskus, kutsealane ettevalmistus, kasuks tuleb eelnev töökogemus antud valdkonnas. Isikuomadused: hea pingetaluvus, hea suhtlemis- ja koostöö oskus, ausus ja usaldusväärsus. Ettevõte pakub: töötajate asendamist tähtajalise lepinguga ja osalise koormusega (20 tundi nädalas) puhkuste perioodil alates 22. augustist 2016.a. Töötasu kuus 334 eurot bruto. Kuulutus aegub 15. augustil. Täiendav info ja huvi korral pöörduda margus.toomla@piritavak. ee, tel 645 7624.

Kohalik perekond võtab üürile alates 3-toalist korterit/maja pikemaks ajaks otse omanikult. Pakkuda võib igas seisukorras kinnisvara. Tel: 530 11 686, e-mail: sireli.laane@hotmail.com

Kuidas teil on võimalik pakkuda teistest hoiu-laenuühistutest kõrgemat hoiuseintressi? Jah, tõepoolest, praegu me pakume intressi tasemel 8% aastas. Kuid see intressimäär ei ole fikseeritud ja sõltub mitmest tingimusest: lepingu tüübist, perioodist, summast, intressi väljamaksete sagedusest jne. Kõige kasulikumad lepingud on pikemate perioodidega ja intressi väljamaksetega mitte sagedamini, kui üks kord aastas.

Osalise koormusega tööpakkumine: otsime vanaemale abilist, kes paar korda päevas tema juurest läbi astuks, olulist meelde tuletaks ja pisikese koeraga jalutaks. Asukoht: Merivälja. Tasu kokkuleppel. Kontakt: Liis, 55633062. Müüa maja Merviväljal. Telefon 6232659, 5061315. Vaino.

Ohtlike puude/okste langetamine (litsenseeritud meister). Muruniitmine (trimmeriga). Muud pisiremonditööd majas ja aias. Kodumeistri teenused Tel.nr.: +372 5139 437, e-post igor@ infinitas.ee Pirita ja Merivälja korstnapühkija ja pottsepp kutsetunnistustega teostab litsenseeritud korstnapühkimis,-ja pottsepa tööd. Küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside ja Pöösteameti jaoks. tel. 56 900 686 56 900 686, e-post korsten.korda@gmail.com Soovin osta hõbedast erinevaid esemeid ning EW ja veneaegseid ordeneid,medaleid ja märke,samuti vanu seinapilte,raamatuid,postkaarte ja fotosid. Kontakt 50 45939

Lõikan hekki, trimmeriga pikema heina niitmine,saetöö aias,vajadusel võsalõikus.Tel.55547291 Pikaajalise kogemusega litsenseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. e-mail:margus@korvent.ee, tel. 5526281 Katuste survepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). 56 241 509 Andres Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel. 50 92936 Aiad, väravad, tõstuksed ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt ( tsingitud ja värvitud värav + vundament + paigaldus + automaatika komplekt) hind 1500.- eurot. Tõstuks 2.5m*2m 450.- eurot. www.finegarden.ee , tel 58958809 , info@finegarden.ee

Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt : 5540865, info@ lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- ja kanalisatsiooni siseja välistööd, traktoritööd. 5074178. Korstnapühkija ja pottsepa teenused (puhastamine, remont ja ehitamine); Lumekoristus; Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine; Muud pisiremonditööd majas ja aias. Tel.nr.: +372 5139 437, e-post igor@infinitas.ee Kuivad küttepuud otse tootjalt, kaminapuud võrkkottides, 2 m3 konteinerid ja lahtiselt. Tallinnas tarne tasuta. Kindel kvaliteet. Vaata hinnakirja www.tulepuu.ee Tel: 5019454 Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel. 522 1151. Info www. nagusul.ee


8

5. august 2016

Muusikakool - Eemaldame kogu sambla ja mustuse 0.ee - Maja saab värske välisilme om5

Regati pst 1, Tallinn

25m ujula

väikelaste ujula

w.e ww

- Katus säilib kauem

tel. 53 329 176

27. august kell 19.00 info@katusehooldus.ee Kadrioru park Pillapalu plats www.katusehooldus.ee

võtab vastu uusi õpilasi 2016/2017 õppeaastaks 3–6 aastaseid lapsi ootame laulu-, pillimängu- ja rütmikooli Melose MuusikaMaailm Info ja registreerimine studiomelos@studiomelos.ee ja tel 5660 6156

Justament • Saara Kadak • Vanemõde • Rolf Roosalu Kavaler • Kosmikud • Jaan Pehk • Odd Hugo Üllar Saaremäe • suur malevakoor dirigendid Raul Talmar Hirvo Surva jpt

UJUMISKLUBI

UMA ÕPETAB KÕIKI UJ

LOGO

kasutamine erinevatel pindadel

Koostöös Kultuuriööga

www.topswimclub.ee Kontakt: info@topswimclub.ee või tel. 521 1582

KAITSERAUAD KARTERIKAITSED HAAGISEKONKSUD ATV PÕHJAKAITSED ATV SAHAD MAASTURITE SAHAD PAADITARVIKUD TORUPAINUTUS TERASPIIRDED ERIPROJEKTID

Aiandi tee 21, Viimsi 74001 Harjumaa (+372) 5125005 (+372) 5137070 info@koneskoauto.ee

PUITBRIKETT al.119.PELLETID al.189.TURBABRIKETT al.109.KIVISÜSI al.189.KAMINAPUUD ja KÜTTEKLOTSID al. 2.50

TASUTA TRANSPORT JA SOODSAD HINNAD!

Saadaval uudse lahendusega, eemaldatavad haagisekonksud!

Tel 66 00 190, 51 36 999. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. www.kütteladu.ee

TULE

KONSULTATSIOONILE! Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Ujumistreeningud algajatele ja oskajatele! Ujumistreeningud Merivälja kooli uues ujulas (Heki 16) alates septembrist. Algõpetus üks või kaks korda nädalas 5 aastastele ja vanematele alates 25 eur/kuu. Treeningud üks kuni kolm korda nädalas algõpetuse läbinutele alates 25 eur/kuu. Vaata lähemalt ja registreeri www.ujumisklubi.ee.

KÜTTEPUUD KUIVAD JA TOORED 30,40,50cm. PUIT -ja TURBABRIKETT PAKITUD KÕDUSÕNNIK 30kg/kott

Kviitung. Vedu iga päev.

Angela Virak 56 640 991 66 84 700 OST MÜÜK ÜÜR HINDAMINE INVESTEERIMINE

Tel 6541100; 5238852

TAMMARU FARM, www.tg.ee

Ladu Tallinnas

Väljaandja: Pirita Linnaosa Valitsus, Kloostri tee 6, 11911 Tallinn, telefon 6 457 600, faks 6 457 609, e-mail pirita@tallinnlv.ee. Toimetaja Andre Hanimägi, telefon 6 457 629, e-mail andre.hanimagi@tallinnlv.ee. Trükikoda AS Printall.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.