Page 1

La fauna que ens envolta El Teixò.!

!

Toixó o teixó ( Meles meles ) mamífer de la família dels mustèlids, potser dels més grans amb un pes màxim de 15 kg i una llargada de prop d’un metre.! Animal de costums nocturnes tot i que s’el pot veure en hores crepusculars, viu sota terra i ho pet for sol o en comunitats de fins a 18 individus que comprenen diverses femelles amb les seves cries.! Acostuma a viure en boscos de fulla caduca amb terrenys tous per poder-hi excavar bé els túnels i galeries, no és estrany trobar-los prop de ciutats i pobles.! Tenen l’olfacte i l’oïda molt desenvolupats, la vista és més limitada tot i que com son més actius a la nit si que veuen bé amb poca llum, pot pujar per arbres tot que no és gaire habitual i és bon nedador, també per això podem trobar-lo prop de rius.! Son animals sociables d’aquí que puguin viure en grups, sempre sota terra en teixoneres conformades per un complex i llarg entramat de galeries i amb tres o quatre sortides, el més curiós de les teixoneres és la seva complexitat, així com l’entrada és justa i petita, l’interior pot tenir cambres de fins a 3 metres d’alçada, i s’estructura en diferents cambres o departaments, tenen una cambra que fan servir de latrina, una que fan servir per dormir i que acomoden amb herba seca i conductes d’escapament i de ventilació.!

-! Tot i que en llocs molt freds el toixó hiverna, en el nostre país no es dona aquesta pausa i com a molt limiten la seva activitat.! Els mascles es diferencien de les femelles pel seu major tamany i semblaria ser que la cua es més gruixuda en els mascles! Tot i no estar en perill d’extinció es troba dins de les espècies de fauna estrictament protegides.! A la nostra comarca en podem trobar amb facilitat, només hem de buscar boscos de ribera o caducifolis i trobar

Teixò  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you