Page 1

Surnadal, 6. desember 2012

Ny toppløsning PRO1000

Den nye toppløsningen for PRO1000 kummer er utviklet i Norge for norske forhold og etter råd fra brukere. Kort sagt: • Standard Ø650 kuppelrister og Ø650 støpjernsrammer med tett lokk eller flatrist benyttes • De store belastningene som påføres i anleggsperioden ivaretas gjennom et fjærende element i toppløsningen samt at støpjernsrammen hviler på et lag med grus eller pukk • En sandstoppakning holder sand og grus ute • Ferdig installert skal støpjernsrammer flyte i et 10 cm tykt asfaltlag • Det er også enkelt å høydejustere toppen under oppbygging av vegen, under asfaltering og ved reasfaltering.

Den nye toppløsningen erstatter den gamle og vil være standard på alle PRO1000 kummer – både renneløpskummer og sandfangkummer. Se neste side


Toppen av kjegla består av en fast ring med et fjærende element - og med lysåpning 650 mm. I denne monteres standard Ø650 støpjernsrammer og kuppelrister direkte. Støpjernsrammer skal hvile på friksjonsmasser i anleggsperioden og det skal fylles telefrie friksjonsmasser inntil kummen.

En justeringsring med byggehøyde 10 cm gjør trinnløs justering av ramma i høyderetning mulig.

For å unngå inntrengning av sand, grus og lignende i anleggsperioden, skal det monteres en sandstopp-pakning av cellegummi mellom øverste justeringsring og støpjernsramma.

Kjegler leveres med eller uten stigetrinn. Stigetrinnet er plassert øverst i kjegledelen. I forhold til den gamle løsningen er trinnene i kjegle og kumring flyttet noe oppover. Dette for å minimere avstanden fra overflaten til første trinn. Nye produkter: NRF-nr 308 10 93: PRO1000 kjegle uten trinn NRF-nr 308 10 94: PRO1000 kjegle med trinn NRF-nr 308 10 95: PRO1000 justeringsring Ø650 NRF-nr 308 10 96: Sandstoppakning for PRO1000 justeringsring Disse produktene utgår: NRF-nr 308 10 92: PRO1000 kjegle med trinn – inkl. pakning NRF-nr 308 10 88: PRO1000 kjegle uten trinn – inkl. pakning NRF-nr 308 10 89: 630 mm tetningsring for PRO1000 kjegle NRF-nr 308 10 91: 630 mm teleskop NRF-nr 308 10 73: PRO1000 kumring for stige NRF-nr 308 10 75: 4 m aluminiumsstige med skruesett Med vennlig hilsen Pipelife Norge AS

Produktsjef

Pro1000 topp  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you