Page 1

PragmaŽ spillvannsrør Et godt alternativ for framtiden


Pragma® – spilvannsrør for framtiden

Pipelife har fremstilt konstruerte rør i en årrekke. Deres udiskutable fortrinn er lav vekt, stor styrke, lang levetid og dermed god økonomi for brukeren – og enda mer miljøvennlig. Rørene er utviklet for å tåle nordisk klima. Rør og deler er produsert av polypropylen kopolymer og har derfor meget høy slagfasthet selv ved svært lave temperaturer. Dette er selvfølgelig en stor fordel ved montering på vinterstid. Pragma tåler sammenligning. Undresøkelser viser at Pragma kommer best ut i forhold til andre, sammenlignbare konsepter når det gjelder en rekke egenskaper.

Pragma® – en velprøvd rørkonstruksjon

Pipelife benytter samme teknologi for å fremstille rør i PP for spillvann som for overvann. Konstruksjonen gir lette og solide rør fra de minste til de største dimensjonene. I tillegg har vi nå mer enn tyve års erfaring med rørtypen. Pragma® spillvannsrør er et dobbeltvegget rødbrunt rør med gråhvitt innerrør i dimensjonsområdet 160 - 630 mm. Pragma® representerer dermed en betydelig forsterkning og en utvidelse av dimensjonsrekken for spillvannsrør i plast.

Polypropylen – et lett og røft materiale Valget av rørmaterialet i Pragma® – polypropylen (PP) – er meget bevisst ut fra såvel vurderinger av kvaliteten på selve produktet som de krav som må stilles til et kommunalteknisk anlegg. Kombinasjonen av materialets lave egenvekt og høye styrke gir rør som er både lette og sterke. Pragma® tåler derfor røff behandling. PP lar seg ikke nedbryte hverken av aggressive komponenter i kommunalt spillvann, bakterier, anaerobe forhold eller surt jordsmonn.


Monteringsanvisning

1SBHNBNVGGFFOEFt1SBHNBS“SEFMt1SBHNBTQJTTFOEF Kontroller og rengjør muffe, gummiring og spissende. Püfør glidemiddel pü innsiden av muffen. Skjøt sammen rørene for hünd eller med hjelpemiddel.

1SBHNB NVGGF FOEF t LMJLLSJOH JOLM UFUOJOHTSJOH t TQJTTFOEF HMBUU S“SHMBUU S“SEFM 1SBHNBNVGGFFOEFtLMJLLSJOHJOLMUFUOJOHTSJOHtTQJTTFOEFHMBUUS“SHMBUUS“SEFM Muffe og spissende rengjøres. Tetningsringen plasseres først i muffens ringspor, deretter trykkes klikkringen pü plass. Püfør spissende glidemiddel. Skjøt sammen rørene for hünd eller med hjelpemiddel.

.VGGFFOEFHMBUUS“SHMBUUS“SEFMtPWFSHBOHTEFMt1SBHNBTQJTTFOEF Ved overgang fra PragmaŽ spissende til muffe for glatte rør, skal overgangsdel benyttes. Püfør glidemiddel pü overgangsdelens spissende og muffe-ende.

,BQQJOHBWS“StNPOUFSJOHBWUFUOJOHTSJOH Rørene kappes i rillesporet med fintannet sag. Monter alltid tetningsringen i første rille som vist ovenfor. Leppen skal peke bort fra rørenden.


Pragma® – konstruerte PP-spillvannsrør med tilhørende deler Dimensjon Pragma rør m/muffe og tetningsring

Pragma bend

*) Benytt 2 stk 450 bend

Overgangsdel til glattrørsmuffe

NRF-nr.

160/139x6m 200/174x6m 250/218x6m 315/276x6m 400/348x6m 500/435x6m 630/548x6m

308 308 308 308 308 308 308

00 00 00 00 00 00 00

03 05 07 09 14 18 23

160x15o 200x15o 250x15o 315x15o 400x15o 500x15o 630x15o

308 308 308 308 308 308 308

01 01 01 01 01 02 02

55 62 67 75 95 15 35

160x30o 200x30o 250x30o 315x30o 400x30o 500x30o 630x30o

308 308 308 308 308 308 308

01 01 01 01 01 02 02

57 63 69 78 98 18 38

160x45o 200x45o 250x45o 315x45o 400x45o 500x45o 630x45o

308 308 308 308 308 308 308

01 01 01 01 02 02 02

59 65 71 82 02 22 42

200x90o 250x90o 315x90o *400x90o 500x90o 630x90o

160 200 250 315 400 500

Pragma grenrør m/muffe 45o

308 01 66 308 01 73 308 01 85

Dimensjon

NRF-nr.

160/110 160/160

308 03 53 308 03 55

200/110 200/160 200/200

308 03 57 308 03 59 308 03 62

250/110 250/160 250/200 250/250

308 308 308 308

03 03 03 03

71 74 77 78

315/110 315/160 315/200 315/250 315/315

308 308 308 308 308

03 03 03 03 03

81 84 87 91 92

400/110 400/160 400/200 400/250 400/315 400/400

308 308 308 308 308 308

03 04 04 04 04 04

94 01 04 07 11 12

500/110 500/160 500/200 500/250 500/315 500/400 500/500

308 308 308 308 308 308 308

04 04 04 04 04 04 04

14 17 21 24 27 31 32

630/110 630/160 630/200 630/250 630/315 630/400 630/500 630/630

308 308 308 308 308 308 308 308

04 04 04 04 04 04 04 04

34 37 41 44 47 51 54 55

308 02 25 308 02 45

Pragma løpemuffe

307 307 307 307 307 307

160 200 250 315 400 500 630

308 308 308 308 308 308 308

07 07 07 07 07 07 07

04 06 08 11 14 17 21

Pragma dobbelmuffe

160 200 250 315 400 500 630

308 308 308 308 308 308 308

07 07 07 07 07 07 07

34 36 38 41 44 47 51

49 49 49 49 49 49

09 12 14 16 18 19


Dimensjon NRF-nr.

Dimensjon NRF-nr. Overgang til betongmuffe

160 200 250

308 27 64 308 27 66 308 27 68

Benyttes sammen med overgangsdel NS 3027, IG-rør, MUVA m/spesiell rulleringspakning.

Pragma sadel 200 mm

200/226*

Borhullsdiameter 226 mm. Bor leveres av Pipelife.

Pragma dobbeltgrenkum for 400 mm stigerør i allmuffeutførelse

Overgang til betongspiss

160 200 250 315 400 *500 *630

*) Flex-seal. Ta kontakt for korrekt type. Flex-seal kan også benyttes som alternativ i de øvrige dim.

308 308 308 308 308

30 30 30 30 30

28 31 33 35 37

Pragma kum rettløp for 400 mm stigerør Pragma eksentrisk overgang

160/110 200/110 200/160 250/160 250/200 315/200 315/250 400/250 400/315 500/315 500/400 630/400 630/500

308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

09 13 16 22 23 31 34 37 41 44 47 51 54

160 200 250 315 400 500 630

307 307 307 307 307 307 307

48 48 48 48 48 48 48

24 34 39 44 47 51 54

160 200 250 315 400 500

307 307 307 307 307 307

47 47 47 47 47 47

14 18 24 28 33 37

Tetningsring for Pragma rør

A A A B B

A

B

Pragma kum med sidegren for 400 mm stigerør

A

Pragma ters Pragma sadel for 160 mm

250/160 315/160 400/160 500/160 630/160

Borhullsdiameter 168 mm. Bor leveres av Pipelife.

308 308 308 308 308

10 10 10 10 10

03 05 06 07 08

160 200 250 315 400 500

322 322 322 322 322 322

76 76 76 76 76 76

65 67 69 72 74 76

110 160 200 250 315 400 500 630

322 322 322 322 322 322 322 322

76 76 76 76 76 76 76 76

71 83 85 87 89 92 94 96

Borhullsdiameter 226 mm. Bor leveres av Pipelife.

B Klikkring med tetningsring

308 10 04 400-630 x 200

A, A, A, A,

B B B B B B

110 160 200 315 400 500

De angitte dimensjonene gjelder sidegren. Hovedløpdimensjonen følger det som er angitt for rettløpskum. Kummene leveres med ett eller to sidegren.

160 200 250 315 400 500 630

308 07 75 308 07 76 308 07 78 308 07 81 308 07 83 308 07 85 308 07 87


Vannføringsdiagram (l/s)

Dimensjon Pragma® rør (utvendig). Gjelder fylte rør (Darcy-Weisbah/Colebrooke-White). Ruhet: K=0,25 mm. Temp. = 100 C.

Et høyspesifisert produkt

Pragma® er en dobbeltvegget rørkonstruksjon med glatt innervegg og korrugert yttervegg. Utvendige diametere er 160, 200, 250, 315, 400, 500 og 630 mm. Det er konstruert i ringstivhetsklasse SN 8 og er godkjent i h.t. NS-EN 13476. Røret kan dermed merkes med kvalitetsmerket Nordic Poly Mark. Skjøtene tilfredsstiller kravene for tetthetsklasse LC eller LD i NS-EN 1610.

Komplett delespekter/perfekt tetning

Til Pragma® er det utviklet et eget, komplett delespekter. Pragma rørdeler er produsert i henhold til NS-EN 13476 for rør med konstruert rørvegg. I tillegg kan Pipelife PP rørdeler i h.t. NS-EN 1852 anvendes. Når røret eller delene har tetningsring i muffe, skal det benyttes en overgangsdel som har Pragma® muffe og glattrørs spissende. Ved kobling av glatt spissende mot Pragma® muffe, monteres først pakning og klikkring på Pragma® muffen. Se monteringsanvisning på eget sted i brosjyren.


Pragma® sadel

For påkobling på et eksisterende 250 mm til 630 mm Pragma rør benyttes Pragma sadel. Sadelen har 160 mm påkobling. Bor leveres av Pipelife. For 110 eller 125 mm påkobling benyttes en dimensjonsovergang. Se til at påkoblingen omfylles omhyggelig. For mindre dimensjoner er det relativt enkelt å kappe inn et grenrør.

Lett å håndtere og legge

På grunn av rørets lave vekt i kombinasjon med dets overlegne funksjonelle kvalitet, er Pragma® et interessant alternativ til tyngre avløpsrør. Utformingen av rillene sikrer at røret ligger stabilt mot fundamentet under gjenfylling av grøfta. Rørene hekter seg heller ikke sammen under håndteringen.

Avvinkling

I lengderetningen kan Pragma® bøyes i noe større grad enn glatte plastrør. Det er imidlertid viktig at dette gjøres med en viss forsiktighet for å ikke overskride den tillatte avvinkling i muffen på 2o. Først må spissenden låses i muffen ved hjelp av omfyllingsmasser. En rett strekning på 1,5 meter fra rørets spissende må så fylles over før bøying. Fastheten i massen må være så stor at den omfylte del av røret ikke beveger seg under denne operasjonen. Prosjektering Pipelife yter assistanse ved både prosjektering og utbygging med Pragma®. Systemet er fleksibelt og ingen kjenner dets store muligheter, men også dets begrensninger, bedre enn vi. Den generelle leggeanvisningen for plastrør gjelder. Ved behov for detaljerte måltegninger eller for all annen nødvendig informasjon, vennligst kontakt Pipelife Norge AS.

Pipelife kumsystem er meget fleksibelt. Her er et eksempel på en spesialdesignet kum fra et anlegg i Kristiansund kommune.


Dialogue as

Juni 2008

Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-konsernet, en av verdens ledende produsenter av plastrørsystemer. Pipelife er etablert i 29

Hovedkontor

land med hele 30 fabrikker. Vårt mål er å levere plastrørsystemer av høy kvalitet til konkurransedyktige priser fra en produsent som leder den teknologiske utviklingen i bransjen.

6650 Surnadal

Pipelife Norge AS Telefon

71 65 88 00

Telefaks

71 65 88 01

Salgskontor

Hos Pipelife finner du det mest komplette sortimentet av rør til vannforsyning, avløp og drenering. Kontakt oss så tidlig som mulig i prosjekteringsfasen, så hjelper vi deg med råd, veiledning og materialvalg.

Telefon

924 92 200

Telefaks

71 65 88 02

e-post: salgskontoret@pipelife.no Pipelife Norge AS Postboks 74 Skjerkøya 3995 Stathelle Telefon

71 65 88 00

Telefaks

35 96 03 36

Pipelife Norge AS Biskop Jens Nilssønsgt. 5 0659 Oslo Telefon

71 65 88 00

Telefaks

22 68 06 46

Pipelife Norge AS Ingvald Ystgaards vei 15 7047 Trondheim Telefon

71 65 88 00

Telefaks

73 91 34 99

e-post: firmapost@pipelife.no www.pipelife.no

Pragma spillvannsrør  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you