Page 1

Kabelbend med radius 4 meter

Retningsendringer i kabelrør kan gi store trekkekrefter - spesielt hvis kabelen er stor. Dette er dokumentert i en rapport hvor trekkekrefter i ulike situasjoner er undersøkt gjennom praktiske forsøk på et testanlegg på Nye Fornebu. Derfor lanserer Pipelife bend med enda større radius. Ideelt både i vanlig grøft og i OPI-kanal.

Dimensjon

110 mm

125 mm

160 mm

Pipelife Norge AS Telefon: 71 65 88 00 Telefaks: 71 65 88 01 Telefon salgskontor: 924 92 200 Telefaks salgskontor: 71 65 88 02

Avvinkling

El-nr

NRF-nr

GTIN

7,5°

28 355 99

307 65 14

7033731605629

15°

28 356 15

307 65 15

7033731605643

30°

28 356 20

307 65 16

7033731605667

45°

28 356 21

307 65 17

7033731605681

7,5°

28 355 98

307 65 18

7033731605742

15°

28 356 64

307 65 19

7033731605766

30°

28 356 89

307 65 21

7033731605780

45°

28 356 90

307 65 22

7033731605803

7,5°

28 356 83

307 65 23

7033731605827

15°

28 356 84

307 65 24

7033731605841

30°

28 356 86

307 65 25

7033731605865

45°

28 356 88

307 65 26

7033731605889

www.pipelife.no

Kabelbend radius 4 m