Page 1

Brannmansjetter


Quelfire brannmansjetter for avløpsrør i PP og PVC Slik virker Quelfire brannmansjett Quelfire brannmansjetter hindrer spredning av ild, røyk og varme gasser ved gjennomføringer av plastrør i branncellebegrensende bygningsdeler. Mansjettene egner seg både for nybygg og rehabilitering og gjør spesialkonstruerte gjennomføringer overflødige. Mansjettene består av to halvsylindere i metall, som holdes sammen rundt røret med spesielle hengselklemmer og festes til tak eller vegg med rustfrie klemjern og festebolter. Alternativt kan de også støpes inn i betongvegg- eller tak som angitt i monteringsanvisningen. Inne i metallsylindrene er det montert plater av ekspanderende materiale, som sveller ved varmepåvirkning. Sammen med rørmaterialet, som mykner i varme, vil massen danne en forkullet propp som tetter hele rørgjennomføringen mot gjennomtrengning av røyk og flammer.

Mansjettene skades ikke av insekter, sopp, moe, lav, mugg eller bakterier, er upåvirket av UV-lys og tåler temperaturer fra -25° til +80°C.

Quelfire brannmansjetter inneholder ingen giftige kjemikalier, og kan kombineres med de fleste vanlige bygningsmaterialer.

Montering av Quelfire brannmansjetter Denne monteringsanvisning er godkjent av SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges Branntekniske Laboratorium (NBL), tilhørende godkjenning SINTEF AA-067. Quelfire Brannmansjetter er ment å sørge for en brannsikring av plastrør fremstilt av polypropylen, ABS, PVC og polyetylen når disse bryter gjennom en branncellebegrensende bygningsdel. Det er derfor viktig at monteringen av brannmansjettene gjøres på en pålitelig og fagmessig måte. 1.

Undersiden av et gulv og overflaten av en vegg må være jevn og finnes det uregelmessigheter i overflaten så må åpningen mellom flensen mellom brannmansjetten og taket/veggen tettes med mineralull eller godkjent brannhindrende masse. Brannmansjetten plasseres rundt plastrøret med hengselklemme festet på en sikker måte. Eventuell åpning/luftespalte mellom brannmansjettens innside og plastrøret bør tettes med mineralull eller godkjent brannhindrende masse.

2. Montering av brannmansjettene skjer enten ved delvis innstøping eller ved bruk av medsendte festebolter og klemjern. 3.

QC 55 for 32 - 50 mm rør, QC 82 for 75 mm rør og QC 110 for 90 - 110 mm rør skal festes med 4 festebolter og klemjern. QC 160 for 125 - 160 mm rør skal festes med 6 festebolter. Skal brannmansjetter monteres utenpå rørmuffe og muffer på rørdeler, må man gå opp en størrelse i mansjett. Husk å tette åpning/luftespalte mellom muffe og innvendig mansjett med mineralull eller godkjent brannhindrende masse.

4.

Klemjernene må monteres på en slik måte at de klemmer over hele flensen på brannmansjetten. Når festeboltene er strammet til så sørger klemjernene for at mansjetten holdes på plass rundt hele omkretsen. Festeboltene plasseres jevnt fordelt rundt omkretsen av mansjetten. I visse situasjoner slik som i hjørner etc. er det ikke alltid mulig å få dette til. Men prinsippet med jevn fordeling av festeboltene må tilstrebes så langt det er mulig for å oppnå en tilfredsstillende og sikker montering.

Quelfire brannmansjett finnes for plastrør i dimensjonene 32, 40, 50, 75, 90, 110, 125 og 160 mm. Tabellen under viser typebetegnelse og viktige mål for brannmansjettene.

Typebet. QC 55

Rørdiameter i mm

Flens diameter i mm

Utv. diameter i mm

Høyde i mm

32-50

90

73

60

QC 82

75

135

110

60

QC 110

90-110

170

142

60

QC 160

125-160

260

202

100

Hver Quelfire brannmansjett kommer i egen kartong med klemjern, festebolter og monteringsanvisning. I tillegg står Pipelife Norge AS til tjeneste med teknisk informasjon og rådgivning. Ta kontakt. Pipelife Norge AS - www.pipelife.no


Montering av Quelfire brannmansjetter

- fortsettelse fra forgående side

Anvendelse og brannklasse Vegg og dekke i betong. Tykkelse > 150 mm: Plastrør ø < 110 mm: A 240 Plastrør ø < 160 mm: A 120

Vegg og dekke i treverk, tykkelse > 135 mm: Plastrør < 110 mm: B 120

Montering av festebolter og klemjern Vær spesielt påpasselig med å fordele festepunkt jevnt i hjørner, hvor det kan være vanskelig å komme til.

Montering i gulv av betong, lettbetong kan gjøres med bolter og klemjern - eller ved innstøping

VIKTIG:

Ved montering i vegg skal det benyttes to brannmansjetter, en på hver side av veggen.

Montering i tregulv Gulvplate eller sponplate med min. tykkelse 19 mm. Trebjelker med maks. senteravstand 600 mm og tykkelse min. 47 mm. Mineralull med tykkelse 60 mm og egenvekt 23 kg/m3 monteres mellom bjelkene. Brannmansjetten festes på undersiden av gulvet med treskruer med lengde 60 mm i de ekstra trebjelkene som vist på figuren.

Merk at ved innstøping skal minimum 30 mm av brannmansjetten stikke ut av veggen/gulvet. Ved montering i gulv/vegg i lett-betongskiller med klemjern og skruer/bolter, skal det støpes en betongring som boltene/skruene skal festes i.

Godkjent i henhold til Plan- og bygningsloven Gjeldende forskrifter krever at rørledninger som bryter gjennom branncellebegrensende bygningdel, skal utføres slik at bygningsdelens brannskillende funksjon opprettholdes - og slik at det oppnås tilstrekkelig beskyttelse mot spredning av røyk. Ved gjennomføring av plastrør anbefaler Norsk Brannvern Forening bruk av brannmansjett med godkjent tetningsmasse. Quelfire brannmansjetter har Produktdokumentasjon Nr. SINTEF AA-067 hvor det henvises til Plan- og bygningsloven av 1997-06-13. Produktdokumentasjon forutsetter montering i samsvar med monteringsanvisning som er godkjent av SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges Branntekniske Laboratorium (NBL). Disse dokumentene kan du laste ned fra Pipelifes dokumentsamling - www.pipelife.no

Pipelife Norge AS - www.pipelife.no


Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-konsernet, en av verdens ledende produsenter av plastrørsystemer. Pipelife er etablert i 27 land med 26 fabrikker. Vårt mål er å levere plastrørsystemer av høy kvalitet til konkurransedyktige priser fra en produsent som leder den teknologiske utviklingen i bransjen.

Hovedkontor Pipelife Norge AS 6650 Surnadal Telefon 71 65 88 00 Telefaks 71 65 88 01

Pipelife PP-rør oppfyller alle krav til avløpsrør i samtlige nordiske land. Uansett hvilke avløpsinstallasjoner som skal foretas, vil Pipelife PP-rør og deler fremstå som et meget prisgunstig system. Dette skyldes den lange rekken av tekniske fordeler: Pakningstypen, den enkle monteringen, den lave vekten, de mange bruksområdene, kjemikalieresistensen, slagfastheten og temperaturbestandigheten.

avd. Stathelle Postboks 74, Skjerkøya 3995 Stathelle Telefon 71 65 88 00 Telefaks 35 96 03 36 avd. Oslo Biskop Jens Nilssønsgate 5 0659 Oslo Telefon 71 65 88 00 Telefaks 22 68 06 46 avd. Trondheim Ingvald Ystgaardsvei 15 7047 Trondheim Telefon 71 65 88 00 Telefaks 73 91 34 99

E-post firmapost@pipelife.no salgskontoret@pipelife.no tilbud@pipelife.no

www.pipelife.no

En verden av rør

NS-EN ISO 14001 sertifisert sertifikatnummer: 801035 NS-EN ISO 9001 sertifisert sertifikatnummer: 800036

September 2011

Brannmansjetter  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you