Page 1

ip

el

if

e.

se

w

Telekabelrรถr

w

w

w

w

.p

ip

el

ife

.se

w ww ww

w. p i

pelife

.se

w w w. p ip e

life.s

.pi

li pe

fe

w

w

.p

.se

e

Telekabelrรถr


Produktsortiment Kabelrör

T-nr T060201 T060202 T060203

Kabelrör, delade

T-nr T060205 T060206 T060207

Böjar med muff

T-nr T060210 T060211 T060220 T060221 T060222 T060223 T060230 T060231 T060232 T060233

Böjar utan muff, avslut

T-nr T060212 T060227

Böjar delade med muff

T-nr T060224 T060225 T060226

Telia nr

Dim

Material

Längd mm

NPBA 101 47/ 32 NPBA 101 71 NPBA 101 62

32 50 110

PP PVC PVC

5000 6000 5000

Telia nr

Dim

Material

Längd mm

54/50 102/95 115/110

PVC PVC PVC

5000 6000 3000

Dim

Radie

32/45° 32/90° 50/45° 50/45° 50/90° 50/90° 110/45° 110/90° 110/90° 110/90°

1000 mm 1000 mm 500 mm 1000 mm 500 mm 1000 mm 450 mm 450 mm 1000 mm 2000 mm

Dim

Radie

32/90° 50/90°

300 mm 300 mm

Dim

Radie

50/90° 50/90° 50/90°

500 mm 1000 mm 2000 mm

NPBA 101 72 A 873 9953 NPBA 101 63

Telia nr NPBA 101 55/45 NPBA 101 55/90 NPBA 101 78 NPBA 101 79 NBPA 101 73 NPBA 101 74 NPBA 101 92 NPBA 101 66 NPBA 101 64 NPBA 101 65

Telia nr A 952 5152/1 NPBA 101 80

Telia nr NPBA 101 75 NPBA 101 76 NPBA 101 77

Förpackning st 10/240 5/175 5/50

Förpackning st 5/210 5/90 50

Material Förpackning PP PP PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

100 5/100 5/200 5/100 80 5/100 35 20 40 40

Material Förpackning PP PVC

5/300 5/150

Material Förpackning PVC PVC PVC

5/80 5/100 5/100


Övergångar till betongkanalisation

T-nr T060301 T060302 T060303

Övergångar delade för betongkanalisation

T-nr T060311 T060312 T060313

Övergångsrör

T-nr T060320 T060321 T060322 T060323

Skarvmuff

T-nr T060390 T060392

Skarvmuff slitsad

T-nr T060331 T060332 T060333

Skjutmuff

T-nr T060380 T060381 T060382

Skjutmuff sandad

T-nr T060371 T060372

Ändpluggar

T-nr T060900 T060904 T060907

Telia nr A 873 9951/01 A 873 9951/02 A 873 9951/03

Telia nr A 873 9952/01 A 873 9952/02 A 873 9952/03

Material

Förpackning

PVC PVC PVC

50 50 50

Material

Förpackning

PVC PVC PVC

50 50 50

80 mm 90 mm 100 mm

90/85/75 102/98/85 102/95/95

Dim

För betongkanal

90/85/75 102/98/85 102/95/95

80 mm 90 mm 100 mm

Dim

Material

Förpackning

PVC 34-PP 32 PVC/PP 50-PVC/PP32 PVC 54-PP/PVC 50 110/102

PVC-PP PVC-PP PVC-PP PVC

140/2240 20/960 60/960 6/96

Telia nr NPBA 101 47/320 NBPA 101 47/532 NPBA 101 86 NPBA 101 87

För betongkanal

Dim

Telia nr

Dim

Material

Förpackning

NBPA 101 58/02 NPBA 101 81

32 110

PP PVC

60/2880 6/96

Telia nr

Dim

Material

Förpackning

58/54 95/90 110/103

PVC PVC PVC

5/600 6/336 12/144

Telia nr

Dim

Material

Förpackning

NBPA 101 58/01 NPBA 101 95/50 NPBA 101 95

32 50 110

PP PVC PVC

60/2880 5/600 9/144

Telia nr

Dim

Material

Förpackning

NPBA 101 95/2 NPBA 101 95/1

50 110

PVC PVC

30/720 9/144

Telia nr

Dim

Förpackning

A 952 5149/32 A 952 2342/50 A 873 8783/01

32 50 110

100 100 150

A 952 2341 A 873 9948/01 A 873 9948/02


Optokanalisation

T-nr

Telia nr

T060004 T060005 T060006 T060007 T060008 T060009 T060031 T060032 T060033 T060034 T060035 T060036 T060037 T060038 T060039 T060040 T060041 T060042 T060061 T060062 T060063 T060064 T060065 T060066 T060067 T060068 T060069 T060070 T060071 T060072

NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

85/25 37 85/1 85/2 85/3 85/4 19 19/2 19/3 19/4 19/5 19/6 19/7 19/8 19/9 19/10 19/11 19/12 50 50/2 50/3 50/4 50/5 50/6 50/7 50/8 50/9 50/10 50/11 50/12

Dim

Färg/ stripes

Material

Längd m

Trumma

25/20,4 32/26 32/26 32/26 32/26 32/26 40/32,6 40/32,6 40/32,6 40/32,6 40/32,6 40/32,6 40/32,6 40/32,6 40/32,6 40/32,6 40/32,6 40/32,6 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50 / 40

Orange – Orange Orange Orange Orange Orange Gul Röd Vit Grön Violett Blå Grå Turkos Svart Brun Skär Orange Gul Röd Vit Grön Violett Blå Grå Turkos Svart Brun Skär

PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH PEH

500/ring 100m/ring 1x2000 2x1000 3x700 4x500 1x2000 1x2000 1x2000 1x2000 1x2000 1x2000 1x2000 1x2000 1x2000 1x2000 1x2000 1x2000 1x1200 1x1200 1x1200 1x1200 1x1200 1x1200 1x1200 1x1200 1x1200 1x1200 1x1200 1x1200

– – K 22 K 22 K 22 K 22 K 22 K 22 K 22 K 22 K 22 K 22 K 22 K 22 K 22 K 22 K 22 K 22 K 24 K 24 K 24 K 24 K 24 K 24 K 24 K 24 K 24 K 24 K 24 K 24

Tillbehör T-nr 0661875 T060550 T060551 0661939 0661940 T060354 T060355

Telia nr NPBA 101 38 NCLA 101 06 NPBA 101 90 NBPA 101 14/25 NPBA 101 14/32 NPBA 101 14/40 NPBA 101 14/50

Dim

Material

Förpackning

32 HxBxD 808x750x340 HxD 520x1200 25 32 40 50

Bergsfäste Behållare med lock för skarvbox Optobrunn Skarvkoppling, 16 bar Skarvkoppling, 16 bar Skarvkoppling, 16 bar Skarvkoppling, 16 bar

30 14 2 40 25 13 15


Produktsortiment Grenrör

T-nr T060344

Sadelgrenrör

T-nr T060345

Skarvhuv för kabelavslut

T-nr T070141 T070142 T070143

Skarvrör plastkabelskarv

T-nr T070147 T070149

Avståndshållare

T-nr T060930 T060931 T060932 T060933 T060934 T060935 T060936 T060937

Telia nr A 952 2838/2

Telia nr A 952 7647/110

Telia nr A 871 6377/35 A 871 6377/60 A 871 6377/85

Telia nr NPBA 101 93 NPBA 101 94

Telia nr NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA NPBA

101 101 101 101 101 101 101 101

61/1 61/2 61/3 61/4 61/5 61/6 61/7 61/8

Dim

Material

Förpackning

50/50-45°

PVC

25/600

Dim

Material

Förpackning

110/50-45°

PVC

6

Dim

Material

Längd mm

Förpackning

35 60 85

PVC PVC PVC

400 400 400

50 20 10

Dim

Material

Längd mm

Förpackning

25 - 35 50 - 65

PE PE

500 500

120/1440 60/720

Dim

Sort

Förpackning

32 32 32 32 50 50 50 50

För 2 V rör För 4 rör För 6 rör För 2 H rör För 2 V rör För 4 rör För 6 rör För 2 H rör

12/300 12/348 12/252 12/1200

V=Vertikalt, H=Horisontellt Markeringsnät med söktråd

T-nr T061014 0668049 0668079

Telia nr A 952 8411/1 A 952 8411 NTMA 102 92

Dim

Sort

Förpackning

100 mm/100 m 100 mm/500 m

Markeringsnät med söktråd Markeringsnät med söktråd Skarvsats till markeringsnät

60 1/16 1


Ljung ww

w.p

i peli fe.s

e w w w. p ip e life . s e

ww w. p

ipe lif e.s

e

Ölsremma

w w

w .p ip

el if e.

se

Haparanda

w

– Gör livet lättare Pipelife Sverige AB 514 84 Ölsremma Telefon 0513-221 00 Fax 0321-622 20

Hemsida: www.pipelife.se E-post: info@pipelife.se

All information på ett ställe www.pipelife.se

APRIL 2007/3 000. Produktion: Eskils Tryckeri AB.

Pipelife Sverige AB Box 50 524 02 Ljung Telefon 0513-221 00 Fax 0513-221 99

w

Telekabel_April_2007  

w w w . p i p e l if e . s e w w w . pi w w w . p ip el i f e. s e p e li f e . s e w w w . pi p e l i fe . s e e

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you