Page 1

POSTEN

RÖR

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE OKTOBER 2011

In lex rör s d d y k ion t a r t l fi Kabels n I O EC lex P werF

Stålrör

Telekabelrör pp o l v ka r a M PE Tryckr ör

®

t ol ov al H ®

JDR

a r f In

Storm box

Viper 3 Polar

TopSp To Top Speed eeee r N ö r n e r g ord Sadel ® i c Stilla INE L T nar n R u r b A VA SM Snipp&Snapp

BDR

yra –6 f 4 v

a id. n n i o re S i s t ta eta kt den r n ä se arb st rkna e r r a a P ed h m e åm 2 f i a l e n p id. ny p i S P sitio po


L ED A RE / V D H A R OR DE T

Färsk undersökning visar:

Det är det här ni vill ha av oss! Precis före sommaren genomförde Pipelife en ny kundundersökning. Tack till alla er som ställde upp och svarade via telefon eller e-post. Resultatet gör oss tacksamma och talar om för oss att vi har utvecklats och är på rätt väg. Pipelife har stärkt sin position som marknadsledare. Det vägleder oss också i våra kommande satsningar eftersom vi får reda på vad som förväntas av oss i framtiden. Till exempel pekades följande kanaler för information ut som de ni använder/föredrar, i prioriterad ordning:

Hösten är här -nu laddar vi om! Hej, alla! Så var det dags för ännu ett nummer av vår Rörpost. Sommaren har passerat och hösten är här. Nu spurtar vi med cirka tio veckor kvar till julhelgen!

ip e li f e.

se

Målet är som alltid fler och bättre affärer tillsammans med våra affärspartners.

.p

Investeringar i nya produkter, affärssamarbeten, utveckling av logistik och tillgänglighet samt teknikutveckling vid fabrikerna blir vår framtida konkurrensplattform. Här ska vi inte spara på krutet - utan snarare ladda om!

w

Grunden för dessa satsningar är naturligtvis en positiv syn på den svenska plaströrsmarknaden (Pipelife Sverige i ett längre perspektiv) men också ett behov av att förnya organisationen med ny kompetens och ersätta den som kommer att lämna med tiden.

Produktkatalog/ teknisk dokumentation

w

Detta, parallellt med att vi uppgraderar vår produktionsorganisation med ytterligare ett tiotal medarbetare vid våra svenska fabriker, borgar för att vi med kraft antar utmaningarna i marknaden med förnyad energi, kompetens och kapacitet.

Du hittar Pipelife Information Center på adressen www.pipelife.se. All information samlad på ett ställe, tillgänglig dygnet runt. Här sker en ständig utveckling med anpassningar, förenklingar och nyheter. Statistik visar också att användningen av Pipelifes hemsida ökar månad för månad.

w

I detta nummer presenterar vi en rad nya medarbetare med nya och gamla arbetsuppgifter. Vi förstärker såväl kundservice som säljsupport och produktlinjen.

Internet/webb

w

w

w

.p

ip

e li

fe

.s

e

Jodå, Pipelife har fortfarande en komplett produktkatalog med tryckta broschyrer och en separat pärm för El/Tele. Varje produktområde har sin egen broschyr. Beställ på nätet, via info@pipelife. se eller 0513-221 00.

w

ww

w.

pip

eli

fe.

se

ww www

.pipeli

fe.se

w w w. p ip

Prod uk

elife.

w.

e l if

pip

e.s

w

.p

ip

el

i fe

.s

e

e

se

tkata

log VA

n

lin d Me Rickar Säljare väst 68 98 Region 070-222 elife.se Mobil .melin@pip rickard

slund Pär Nä jningschef 3-221 05 Försäl direkt 051 50 05 Telefon070-513 elife.se Mobil slund@ pip par.na

Personliga besök

Rydh 03 Leif 5-302 Säljare direkt 049 49 74 Telefon070 -538 e.se Mobil h@ pipelif leif.ryd

tröm Hacks Mikael Säljare Norr se 73 69 Region 070-542 @pipelife. Mobil hackstrom mikael.

Närmare 15 representanter finns på fältet för att supporta dig som kund. De är indelade efter våra affärområden VA, VVS respektive El/Tele och är indelade med distriktsvis ansvar.

ng Westli Leif / Säljare Stockholm nd Region Östergötla 0-169 00 038 direkt 52 34 Telefon070 -545 elife.se Mobil stling@ pip leif.we

Holm Stefan 16 Säljare Mellan -12 56 Region direkt 026 70 19 Telefon070 -571 elife.se Mobil holm@ pip stefan.

on dreass n An Kristia tchef e 70 90 Produk0703-60 @pipelife.s Mobil: .andreasson kristian

son Johans Kjell 21 Säljare syd 1-629 Region direkt 032 74 47 Telefon070 -64 4 pipelife.se Mobil hansson@ kjell.jo

r Köhle Claes / Säljare Stockholm nd Region Östergötla 15 5 83 .se life 076-13 Mobil hler@pipe claes.ko

Pipelif

e Sve

rige

AB,

524

Box 50,

02 Ljun

g. Tele

fon

00. 3-221 : 051

E-brev Utöver den dagliga kommunikationen skickar vi ut nyhetsbrev med branschinfo mm. Har du inte fått något? Lägg ett mail till info@pipelife.se med dina kontaktuppgfter. Den vägen kan du också beställa broschyrer eller ställa allmänna frågor.

Kundtidning Rörposten utkommer tre-fyra gånger per år (läser du just nu). Skicka ett mail till rorposten@pipelife. se om du känner någon som också vill ha.

Telefonkontakt Du når oss när du vill via vår växel på telefon 0513-221 00, varje vardag mellan 07.45 och 16.30. Skulle det ta för lång tid mellan gångerna hör vi säkert av oss och kollar läget...

EN NYHE

TSTID

NING

FRÅN

PIPELI

FE MAJ

Kabelskyddsrör

InF lex ECO Infi ltra r tion TToopSp S ill St S

JDR Sto rm bo x Telek T kabel rör

®

Infra

Presentation av fyra

nya medarbetare

Sid. 4–6

Polar Viper 3 SMARTLINE

Pipelife har stärkt sin position på marknaden

Sid. 2

POSTEN

Mässor Några av de mässor vi ställt ut på hittar ni på annan plats i Rörposten. Vi finns på såväl stora centrala (nästa år väntar Nordbygg i Stockholm, 20-23 mars, och VA-mässan i Göteborg, 18-20 september) som små och lokala.

nisatio

orga

jnings

Försäl

Jag önskar Er alla en fin höst! Peter Andersson VD

w

2011

99. 3-221 Fax 051

Hem

sida:

ww w.p

ipelife.s

ost: e E-p

info @p

ipelife.s

e


Nya lektioner på pipeschool.se Nu finns två nya lektioner publicerade på pipeschool.se: Infra® och tryckrör. Per idag finns nästan 1 500 personer registrerade som användare i den här webbaserade utbildningsportalen. Du hittar funktionen under det röda :et på www.pipelife.se. Är du inte registrerad som användare, gör det nu. Då får du tillgång till ett inspirerande material, skaffar nya kunskaper och får diplom vid genomförda kurser. Pipelife Basic - Om företaget, produkterna och människorna. Eco Infiltration - Om avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp. Nordic Poly Mark - Om den nordiska certifieringen av plaströrsprodukter. Kabelskyddsrör - Om regler och praktiska tips för sortimentet som skyddar kablar. Elinstallation - Om klassificering och förläggning av kabelskyddsrör för inomhusinstallation. Smartline - Om regler och förläggning av rör för inomhusavlopp.

Pipelife i händelsernas centrum

Markavloppsrör - Om läggning, hantering och godkännande av spill- och dagvattensystem. Stormbox – Om dagvattenhantering, problemet och lösningen.

Elfack, Göteborg, 9-13 maj, stora bilden (nästa gång: 13-17 maj 2013). Elmässa easyFairs, Stockholm, 5-6 oktober, infällda bilden vänster (nästa gång: 24-25 oktober 2012). El i Norrland, Sundsvall, 24-25 augusti, infällda bilden höger (nästa gång: sista veckan i augusti 2013).

Infra® – om rör för byggnation av vägar och järnvägar. Tryckrör – om tryckrörssystem av PVC och PE, definitioner, material och läggning.

Produktnyheter SmartLine! • Produktnyhet, kort förminskning. 283 13 84 75x40, 283 13 85 75x50, 283 13 86 110x40, 283 13 87 110x50, 283 13 88 110x75.

• Rekommenderas, smörjmedel. 311 51 73 siliconbaserat, tub 50 ml.

Pipelife har som första och enda tillverkare samtliga sina tre inomhusavloppssystem kopplade till branschreglerna för Säker Vatteninstallation. Såväl Smartline (det nya, moderna systemet), Nordic (som fortfarande hänger med) som Stilla (ljuddämpande, men hör tala om sig) uppfyller de krav som ställts. Som producent gäller det bland mycket annat att tillhandahålla monterings- och installationsanvisningar på ett tydligt och begripligt sätt. Ytterligare information finns på www.pipelife.se respektive www.sakervatten.se

• Nästan osynlig, klammer 381 06 25 50 mm, 381 06 26 75 mm, 381 06 27 110 mm.

Ett snyggare och smartare avloppssystem • Vasst hjälpmedel, kniv. 242 79 99 Fasningskniv


Mycket mer än att bara tillverka och leverera produkter Pipelife tillverkar och säljer plaströrssystem på de flesta marknader i Europa. Alla skiljer sig åt. Det gäller att vara framgångsrik utifrån sina förutsättningar på respektive marknad. Nyckelordet i Sverige stavas service. Via en uttalad strategi (S:et i vårt erbjudande PALS står för service som vi beskrivit några gånger i Rörposten) att sträva efter att ge mer än kunderna förväntar sig skapar vi en långsiktig plattform för verksamheten. Och vi kan bli den mest värdeskapande aktören över tiden, vilket är vår vision. Minikravet är att tillverka och leverera en produkt när ordern är på plats. Utöver detta skiljer det sig mellan de olika aktörerna. Här är något av det vi på Pipelife gärna lyfter fram när vi pratar om service, tjänster som tillför värde till en mottagare.

Tillgänglighet och leveranstid Utifrån prognoser tillverkas produkterna och läggs på lager. Det innebär att våra kunder på snabbast tänkbara sätt kan få ut dem till sina lager respektive arbetsplatser. Orderavdelningen (som ni kan se på bilderna här intill) sitter redo och ger service dagarna i ända (i alla fall från 07.45 till 16.30). Björn Holmén är nyutnämnd chef och dessutom har avdelningen förstärkt med en medarbetare, Mattias Petersson. Se presentationer här intill.

Utesäljarna Även för dessa är honnörsordet service. Närmare 15 personer som åker land och rike runt, presenterar produktnyheter, besöker pågående projekt och hjälper till där det behövs. Färskast i gänget är Mikael Hackström, stationerad i Luleå, som presenteras på sidan sex.

Hemsida, broschyrmaterial och installationsanvisningar Även döda ting kan tillföra ett värde. Du hittar snabbt svaren på de flesta av dina frågor, oberoende om det handlar om installation, produktinformation, branschnyheter eller kontaktuppgifter.

P IPELI FE PRESENTERAR Namn: Björn Holmén. Gör: Ny Orderchef. Ålder: 31 år. Bor: Ljung. Familj: Sambo med Cissi. Bakgrund: Dataekonom som tidigare arbetat som strategisk inköpare på Tour & Andersson AB. Fritidsintressen: Idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet. Böcker och film. Favoritfilm: The Shawshank Redemption. Kontaktuppgifter: E-post: bjorn.holmen@pipelife.se. Direkttelefon: 0513-221 21. Mobiltelefon: 0705-095330.

En aktivitet eller funktion som tillför värde till en mottagare, tjänar denna, utan att i sig innebära att ett bestående fysiskt objekt med eget värde tillförs mottagaren. Definition av service/tjänst enligt Wikipedia

Reklamationshantering Inom tre dagar ska du ha fått svar och kommentar om något gått snett eller sönder. Prata med din representant före du åtgärdar felet så finns chansen att lösningen blir billigare och går snabbare.

Leveransdokumentation Efter att en order registrerats i vårt ordersystem mejlas orderbekräftelse till kunden med leveransdag. Det är utifrån denna vi mäter vår leveranssäkerhet (ska och ligger över 95 procent). När godset lastats mejlas en leveransavisering till beställaren som via en länk kan följa godsets väg till leveransadressen. Oftast handlar det om stora, samlastade order till grossistlager men även till projektleveranser.

Godkännanden Minikravet är att inneha ett typgodkännande för en produkt eller ett produktområde. Service blir det när de blir allmänt tillgängliga på ett begripligt språk, exempelvis via en hemsida.

Miljöcertfikat Grundkravet är att följa lagar och förordningar. Men Pipelife går längre än så och deltar aktivt i återvinningssystem för plastmaterial, tillhandahåller innehållsdeklarationer på produkterna och medverkar i bland annat Basta som verkar för att fasa ut miljöfarliga kemikalier.

Teknisk support Sedan inte så länge har vi tre produktchefer i stället för en. Ingemar Freiholtz verkar inom El/Tele, Kristian Andreasson inom VA och Ove Söderberg inom VVS. Du hittar deras kontaktuppgifter på vår hemsida. da.

Ingemar Freiholtz

Kristian Andreasson Ove O SSöderberg

RÖRPOSTE N P RE S E NTE RAR Namn: Mikael Karlsson. Gör: Teknisk projektledare. Ålder: 38 år. Bor: Ulricehamn. Familj: Sambo Maria med sonen Melvin. Bakgrund: Maskiningenjör, kommer senast från Saab Training Systems där han arbetat med konstruktion och applikationer för lasersimulatorer. Fritidsintressen: Cykling, dykning (”nuförtiden bara i varma vatten”) och matlagning. Blir det någon tid över finns det alltid något att göra på huset. Favoritfilm: Lord of the rings och Gladiator. Kontaktuppgifter: E-post: mikael.karlsson@pipelife.se. Direkttelefon: 0321-629 20. Mobiltelefon: 070-348 26 23.


P IPE L I F E P RE SE N TE R A R Namn: Mattias Petersson. Gör: Ny medarbetare på innesälj/kundsupport. Ålder: 29 år. Bor: Ljung. Familj: Sambon Karin och dottern Saga, fyra månader. Bakgrund: Kommer ursprungligen från Smålandsstenar. Flyttade till Borås 2005 för att studera till grundskollärare. Har sedan 2009 jobbat som just detta. Fritidsintressen: Fotboll och historia. Favoritfilm: De misstänkta. Kontaktuppgifter: E-post: mattias.petersson@pipelife.se. Direkttelefon: 0513-221 28.

NYHETER EL/TELE Okto

! INFO

5 5

rör alla r till m passa 0m ch 2 äder 16 o ardfj and sion st en lig im Van nid o ti ) frik Låg r 750 N le cka (gäl t bo ing a at i ragn Lätt beld nom l ka eko ara Enke tänkb Bästa

5 5 5

r, ent tionsrö tim stalla Soorgenfria, läelngind 3 m. Hal N, vita 320

halo

gen

frit

t

ing ackn Förp 00 m . 75/45 Dim 00 m 75/30 er 16 mm 00 m mm 30/24 E-nu 20 mm 50 m 3 02 75/13 0 m 14 14 03 25 mm 63 3 mm 45/ m 14 14 04 32 450 3 30/ 14 14 05 40 mm 3 14 14 06 50 mm 3 14 14 07 srör, d n 3 o ti läng 14 14

Ulf Karlsson

Björn Holmén

Telefon direkt 0513-221 22 ulf.karlsson@pipelife.se

Telefon direkt: 0513-221 21 Mobil: 0705-095330. bjorn.holmen@pipelife.se Kundsupport/ Innesäljare

Thomas Tileman Telefon direkt 0513-221 24 thomas.tileman@pipelife.se

halo

gen

frit

t

Telefon direkt 0513-221 25 joel.schurer@pipelife.se

AB,

02 524 50, Box

Charlotta Andersson

. Te Ljung

Upp till 8 0% Snab redu b och ktio n av prob skar drag lem fri ka beh mots ove beld tånd slute t av ragn et r hjälp klad Und ing diga doso erlä sm r tt ar fr örjm Läg amti re ko ed el da ko stnad Met mple er o erm tter ch h ärkt ingar -25 ögre till + intä 90°C kter Sven sktillv erka halo t ge Min

Ute

5 5 5 5 5 Sor

Halog

tim

enfr

ia, fle

nfrit

ent

xibla

life

Sver ig

e AB

, Bo x 50 , 52 4 02

Ljung

. Te

lefon :

Okto

r äng der !

t

lågf

riktio

E-nu m 14 14 mer 0 14 14 81 0 14 14 82 0 14 14 93 0 14 14 83 0 14 14 94 0 95 14 14 0 14 14 96 0 97

Telefon direkt 0513-221 28 mattias.petersson@pipelife.se Reception

®

lt ovo Hal

NYInHFl o AchKEnTeTxER–IN uU !fleFr O 5 d ! iE 50 L -L 5 ens m Te!teim 5 rsl ione 5

Mattias Petersson

Telefon 0513-221 00 charlotta.andersson@pipelife.se

Katarina Thorén

ige Sver life

InFlex halogenfria flexrör

Pipe

Telefon direkt 0513-221 26 thomas.askerling@pipelife.se

s pa

.

3m

ing ackn Förp fe.se 00 m . pipeli 75/45 o@ Dim 00 m st: inf 75/30 er 16 mm 00 m E-po mm se 30/24 * E-nu 20 mm 50 m elife. 3 12 75/13 0 m w.pip 14 14 13* 25 mm ww 63 3 mm 45/ m sida: 14 14 14 0 32 m 60 3 . He 30/ a 14 14 15 40 mm 21 99 3 sinsid 13-2 14 14 16 50 mm friktion x 05 3 . Fa d låg 14 14 17 21 00 3 2 me 20 13-2 14 14 16 och : 05 . lefon *Dim

Joel Schürer von Waldheim

Thomas Askerling

rd da er ör! an fjäd la r t j S ö al b sar

la , stal utning elin gj fria , för in rå ogen Hal N, ljusg 750

Pipe

Orderchef

Halovolt, halogenfria styva elinstallationsrör

2011

ria enf g o l ! ! a TTaEUrRöErL!LT yaEh NH NYsA tyKv

Kabelskyddsrör September 2010

Kontaktuppgifter Orderavdelningen:

ber

0513 -221 00. Fa

nsrö

r fö

r elin

stalla

tione

r, PP , 75

Dim en InFlex sion InFlex 16 mm InFlex 16 mm InFlex 20 mm InFlex 20 mm InFlex 25 mm InFlex 32 mm InFlex 40 mm 50 mm

0N

, Grå

Förp ac 50/21 kning 100/2 00 m 00 50/15 0 m 100/1 00 m 80 50/16 0 m 00 m 25/ 600 m 25/ 300 m 25/ 250 m

InFle x – ha

log

x 05 13-2 21 99 . He

enfr

msid

ia fl

a: w

exrö

w w.

pipeli

r frå

fe.se

n Pip

E-po

elife

st: inf o@

Telefon direkt 0513-221 27 katarina.thoren@pipelife.se

pipeli

fe.se

Orderavdelningen trappar upp. Ulf Karlsson, Katarina Thorén, Björn Holmén (ny kundorderchef), Joel Schürer, Thomas Tileman, Thomas Askerling och Charlotta Andersson får förstärkning av Mattias Petersson.

Dragfjäder lågfriktion 16 001 67 Pipelife dragfjäder längd 15 m. 16 002 71 Pipelife dragfjäder längd 30m.

Provade Pipelifes nya dragfjäder som klarar nästan allt...

Fungerar hur bra som helst

Axel Sund, Hallabro Elektriska, Tingsryd. Patrik Höghjelm, Prenad, Eslöv.

ber

2011


Nytt i branschen Elteknikmarknaden växer med åtta procent Elteknikmarknaden växte under första halvåret i år – även om det inte gått lika bra som för flera andra delar av den byggrelaterade verksamheten. För hela året kan tillväxten bli åtta procent, men prognosen ser dyster ut för 2012. Det visar Elektriska Installatörsorganisationens (EIO) konjunkturprognos. (Källa: EIO)

Tre nya medlemmar i VVS-Fabrikanternas Råd Comap Nordic AB, Georg Fischer AB och ABOCO AB valdes alla in som nya medlemmar under Rådets fullmäktigemöte den 19 maj. (Källa: VVS-Fabrikanternas Råd)

Nedspolningsbara toarullar stort problem Allt fler företag försöker ta sig in på den svenska marknaden med så kallade nedspolningsbara produkter. Avloppsbranschen slåss i dag mot amerikanska bolag som vill att vi ska spola ned både särskilda toalettborstar och toarullar i våra avlopp. – Det är så dumt att klockorna stannar, säger Anders Finnson på Svenskt Vatten om de nya produkterna. (Källa: Svenskt Vatten)

Pipelifes brunnar, PE tryckrör, Pragma® och mycket, mycket mer har grävts ner på det nya industriområdet i västra Nyköping.

VA-gruppens välbesökta mässor snart hos dig VA-gruppen inom VVS-fabrikanternas Råd dyker upp även i höst. Du kan anmäla dig via länk på Pipelifes hemsida eller direkt på www.vvsfabrikanterna.se. Mässan hålls på följande orter: 25 oktober i Stockholm/Täby, 26 oktober i Södertälje, 27 oktober i Örebro, 1 november i Halmstad, 2 november i Karlshamn och 3 november i Malmö. (Källa: VVS-Fabrikanternas Råd)

Byggbolag manar till byggande utan farliga ämnen Några av Sveriges största byggbolag gör gemensam sak och uppmanar byggsektorns aktörer: ”Bygg utan farliga ämnen - Använd BASTA! Målsättningen är att de bygg- och anläggningsprodukter som används av oss, våra entreprenörer och underentreprenörer ska vara BASTA-registrerade.” ”Det är en högt prioriterad fråga att få bort ämnen med farliga egenskaper från byggandet med tanke på de framtida risker som de för med sig. BASTA är ett viktigt verktyg för oss att åstadkomma just det”, säger företagen i ett gemensamt uttalande. I en ny broschyr som ska spridas i den svenska byggsektorn uppmanar och rekommenderar Skanska, NCC, Peab, JM och Veidekke aktörer i företagens bygg- och anläggningsprojekt att använda sig av BASTA. (Källa: Basta)

PVC-industrin presenterar mål för hållbar utveckling Stärkta av framgångarna med sitt frivilliga åtagande Vinyl 2010 lanserar nu den europeiska PVC-industrin fortsättningen – VinylPlus. Samtidigt efterlyser man mer stöd från politikerna för att stimulera återvinningen i Europa.

RÖRPOSTEN PRESENTERAR

Hackström ny säljare i norr Pipelife satsar offensivt i norra Sverige och förstärker med ytterligare en representant. Mikael Hackström kommer närmast från Lulebygg i Norr AB och kommer att verka som säljare inom samtliga affärsområden på Pipelife, VA, VVS och El-Tele. Stefan Holm, tidigare ansvarig för region norr, kommer att ”flytta söderut” och ansvara

för nedre Norrland och h region mellan. Stefan kommer på sin nya region att jobba enbart med VA och fyller därmed den vakans Pipelife haft sedan 1 mars 2011. 1. Namn: Mikael Hackström. öm. Gör: Säljare VA/VVS/El-Tele. -Tele. Ålder: 46 år.


R EF E RE N S

Hemgården – Nyköpings nya, stora industriområde NCC bygger, Ahlsell levererar och Pipelife producerar.

Oktober 2011

Pragma r ®

ke – ett rör räc

r av mängde n! Ett rör för sområde användning dubbelväggsröret

nvade Det väl beprö ropen finns i sju dime polyp rar lika Pragma av och funge - 630 mm atten. sioner, 160 som för dagv bra för spillrör, system med Komplett

Stefan Urby, platschef på NCC och Peter Larsson, säljare på Ahlsell är nöjda med planering och genomförande av Hemgården.

5 5 5

Pipelife Sverig

e AB, Box

50,

w

w

w.

pi

pe

li

w w w. p

ipeli

fe.s

e

tem pssys avlop Mark

e

brunnar

diameter 160 Utvändig ss SN8 Styvhetskla Mark Nordic Poly

.s

rördelar och

fe

5

li

Hemgården ligger vid Nyköpings västra del, synligt från E4:an. Området bestod tidigare av fält och åkermark. På den cirka 40 hektar stora ytan byggs bland annat 1,7 kilometer väg. Det blir det största industriområdet i Nyköping när det är klart. Uppdragsgivare är Nyköpings kommun. Projektet omfattar VA, gator och mark för den planerade industri-, lager- och logistikverksamhet som kommer att bedrivas på området. – Allt har fungerat på bästa sätt. Vi är nöjda med både leveranser och rör, rapporterar Stefan Urby, platschef NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen. – Första markköpen är redan genomförda. Några centrala tomter har glädjande redan sålts. På rörsidan handlar det bland annat om stora mängder avloppsrör där valet föll på Pragma®.

w

- 630 mm

w w

w

.p

ip

el

if e

.se

ww

ww

w. p

ipeli

fe.se

w w w. p i p e l i

w.

pip

eli

f e.

®

w

w

.p

ip

e

se

fe.se

, Mark

PP, Mark

PVC

Pragma

Telefon 524 02 Ljung.

: 0513-221

21 99. 00. Fax 0513-2

www.p Hemsida:

E-post: info@p ipelife.se

ipelife.se

R EF E RE N S

Projektstart Kållandsö...

INFILTRATIONSBRUNNAR För enskilt avlopp

Marknadens bredaste VA-sortiment

För några veckors sedan startade NCC projekt Kållandsö, Lidköping, beställt av Traneberg-Sunnegata VA Ekonomisk Förening. Den planerade nya delen kommunala vatten- och avloppsledningsnätet, framförallt på den västra delen av Kållandsö, dimensioneras för att klara 600 fastigheter. I praktiken innebär detta att NCC köper stora mängder polyetenrör i dimension 16 till 250 mm av Pipelifes rör via Ahlsell. – Vi har precis börjat och kommer att hålla på på Kållandsö i åtminstone två år, förklarar platschefen Joakim Stenlund. Kållandsö är den näst största ön i Vänern, efter Torsö som ligger nära Mariestad. På plats på Pipelife i Ljung för att planera projektet och inspektera rören. Från vänster: Rickard Melin, säljare Pipelife, Kristian Andreasson, produktchef Pipelife, Joakim Stenlund, platschef NCC, Håkan Björklund, inköpare NCC och Tommy Alexandersson, säljare Ahlsell.

Bor: Luleå, Skurholmen. Familj: Fru och två barn. Bakgrund: Entreprenad, säljare. Fritidsintressen: Skidåkning, stugan i Dundret, träning i alla möjliga former. Favoritfilm: Bravo två noll. Kontaktuppgifter: E-post: mikael.hackstrom@pipelife.se. Telefon: 0513-221 00. Mobiltelefon: 070-542 73 69.

DRÄNERING Jordbruksdränering PVC dim 58-200 Byggdränering PE dim 110-200 Vägdränering PE/PP 110-500

MARKAVLOPPSSYSTEM

INFILTRATIONSKASSETTER Kompaktkassett

Slät PP dim 110-400 Slät PVC dim 110-400

VÄGTRUMMOR/ DAGVATTENRÖR/ VÄGBRUNNAR Infrasystemet dim 140-1000

DAGVATTENKASSETTER Stormbox fördröjnings& infiltrationsmagasin

TRYCKRÖRSSYSTEM Vatten/avlopp PE dim 16-2500 Vatten/avlopp PVC dim 63-400

BRUNNSBETÄCKNINGAR Kompletta till alla brunnstyper och dimensioner

MaskinExpo flyttar MaskinExpo hölls i år på Barkarby Flygfält för sista gången. Över 30 000 besökare på tre dagar imponerar men nu flyttar man till Stockholm Outdoor Exhibition Area, tio minuter från Arlanda. Det är dit du får bege dig för att hitta Pipelifes monter, med Pragma®, Infra®, Stormbox (bilden), 24-26 maj nästa år.

BRUNNAR Spolbrunnar PP dim 110-200 Dagvattenbrunnar PP dim 315-400 Dräneringsbrunnar PP dim 400 Tillsynsbrunnar PP dim 400-630 Nedstigningsbrunnar PP dim 1000


235 0 blan 1 09 – en d her Tack melin katt 235 0 1 09 ä för alla inlä erna r det f mnad existe elaktiga art e och korre Blan

2011 • Svetsning av polyetenrör, 25-27 oktober, Borås, 15-17 november, Karlstad (Svenskt Vatten)

da kta sv ran ike ar. Anette lla inskicka de E-numm lnumret oc h allts de rät e Ander r e ll er RSK å vark ta sva sson, Borlän en ett r ha -nu Lin Väster ge, Lars Ov köping, Tom r vi lottat fr mmer. am fö esen, ås, Os a s F ly lja M sy Deu g bler, Ö almö, Berit t, Bollnäs, M nde vinnar e: re H a Skelle bro, Nina S öög, Örebro ria Johanss fteå o cherzb on, , Carin Prisern c h e a rg Ulf La a Fotnot ntto, K , Tyresö, Pä Lindh, : En ka är på väg o iru r Eriks ch tt blan son, d herm Rörposten na. gratule elinern ”En p K a rl Gerh rar! a, är e erson ard frå n som in n 195 kuplett/vis te person a av er. Stic passar in i e 5. ker ut n från sin ”finare” sa m omgiv ning” ling

Almanackan

• Avloppsteknik, Introduktion, 25-27 oktober, Sigtuna, 5-7 december, Halmstad (Svenskt Vatten) • Schaktfritt ledningsbyggande av VA-ledningar av plast, 26 oktober, Stockholm, 27 oktober, Malmö (Svenskt Vatten) • Hem & Villa, 27 - 30 oktober, Göteborg, 1-4 mars 2012, Malmö, 6-9 september 2012, Göteborg (Vi i Villa, Stockholmsmässan) • Lokala VA-mässor, 25 oktober, Stockholm/Täby, 26 oktober, Södertälje, 27 oktober, Örebro, 1 november, Halmstad, 2 november, Karlshamn, 3 november, Malmö (VA-gruppen, VVSFabrikanternas Råd). • Aquatech, 1-4 november, Amsterdam, Holland (Amsterdam RAI) • BostadsrättsMässan, 17-19 november Stockholm (Sveriges BostadsrättsMässan) • Rörnätskurs för arbetsledare, 29 november – 2 december, Stockholm (Svenskt Vatten)

2012 • Dricksvattenteknik, Introduktion: 6-8 februari, 25-27 september, Sigtuna. Diplomkurs: 19-23 mars + 7-11 maj, Sigtuna (Svenskt Vatten) • Nordbygg, 20-23 mars, Stockholm (Stockholmsmässan) • Rörnätskonferens, 27-28 mars, Stockholm (Svenskt Vatten) • Svenskt Vattens årsmöte med föreningsstämma, 15-16 maj, Stockholm (Svenskt Vatten) • Logistik & Transport med Truck, 22-25 maj, Göteborg (Svenska Mässan) • MaskinExpo, 24-26 maj, Stockholm (MaskinExpo) • World Water Week, 26 augusti-1 september, Stockholm (Siwi) • VA-mässan, 18-20 september, Göteborg (Svenska Mässan) • Scanautomatic, 9-11 oktober, Göteborg (Svenska Mässan) • Elmässa, 24-25 oktober, Stockholm (easyFair) • International NO-DIG, 12-14 november, São Paulo, Brasilien (ISTT)

Rörposten Ansvarig utgivare: Mats Thorén Redaktion en@pipelif lif ife se Mats Thorén, mats.thoren@pipelife.se Monika Liljestrand, monika.liljestrand@pipelife.se Tryck Eskils Tryckeri AB, Borås

Specialist på plaströr, känner du igen rören? Tävlingen den är gången går ut på att känna igen tre av Pipelifes mest kända produkter. Kanske känner du igen varenda rör i illustrationen? Men vi nöjer oss med att fråga efter det tredje, femte och 13:e framifrån sett. Svårt? Ja, kanske. Det finns ju ett och annat rörsystem att hålla ordning på. Här handlar det ju dessutom om såväl VA, VVS som El/Tele, de tre affärsområdena Pipelife är verksamt inom.

Pipelife Sverige AB Box 50 524 02 Ljung Telefon 0513-221 00 Fax 0513-221 99

För att göra det enklare får du fem alternativ att välja på: 1. Stormbox, Nordic, InFlex 2. Pragma®, Stilla, PowerFlex. 3. Polar, Viper 3, Topspeed 4. Infra®, Smartline, PowerLine 5. Eco infiltration, PP-HT, Halovolt Maila in ditt svar till rorposten@pipelife.se senast den12 november. Bland de korrekta svaren lottar vi ut tio priser.

Pipelife Sverige AB 514 84 Ölsremma Telefon 0513-221 00 Fax 0321-622 20

Hemsida: www.pipelife.se E-post: rorposten@pipelife.se

Framsidesbild: Pipelife – Specialisten på plaströrsssystem.

All information på ett ställe www.pipelife.se

Rörposten Oktober 2011  

Rörposten Oktober 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you