Page 1

POSTEN

RÖR

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE MARS 2012

SMARTLINE ® + Stilla

®

Allt du behöver veta inför Nordbygg Sidan

4–5

a l y k Fjärr sberg 6 – Horn Sidan –


L ED A RE / V D H A R OR DE T

Fördelen med en enda aktieägare som känner oss sedan många år och som också känner till vår bransch är att vi kan fortsätta jobba i enlighet med vår redan utstakade strategi. Vi kan fokusera på en fortsättning av det vi startat och genomförandet av våra mål.

Pipelifes koncernchef Niels Rune Solgaard-Nielsen med anledning av att österrikiska Wienerberger AG går från ett 50 till ett 100-procentigt ägande av Pipelife. Tidigare delades ägandet via ett joint venture med belgiska Solvay S.A.

Vårkänsla - och mycket på gång! Hej, alla! Så var det dags för ännu en vår och ett nummer av vår kundtidning Rörposten. För någon månad sedan satte den riktiga vinterkylan in och vi har nu haft en relativt kort vinter. Marknaden har därmed varit tillgänglig och aktiviteten varit god också de första två månaderna 2012. Våra kunder har stor aktivitet och när vi nu ser ett slut på vintern, dagarna blir längre och kvicksilvret på väg över nollan, så har vi tillförsikt inför verksamhetsåret och därmed full produktion. I detta nummer av tidningen är det fokus på VVS och Nordbygg 2012. I centrum för oss är naturligtvis inomhusavlopp, där vi har mycket att erbjuda installationsmarknaden med tre kompletta och ledande system, Nordic, Smartline och Stilla®. Läs mer i tidningen och besök oss i montern på Nordbygg så berättar vi mer. För att ytterligare kunna möta efterfrågan och säkerställa servicegraden har vi tidigare beslutat anpassa Ljungfabriken. Detta projekt kommer vara färdigställt under aprilmaj och vi räknar med ytterligare tre-fyra produktionslinjer. Notera gärna i almanackan att vi återigen kan ses under VA-mässan i Göteborg i september och då har vi nöjet att presentera ytterligare produktnyheter och personalförstärkningar som ligger i ”pipeline”.

Sex silos har flyttats.

NYA BROSCHYRER • NYA BROSCHYRER • NYA BROSCHYRER • pi pe

l if

e. se

a® Still

Jord br

Spe c

.se

life pipe

e

ww

w. p

www

.pipelife.

se

r

ssyst

w w w.

m

plast

ör

iali s på ten

ipe l if

elife

e.s

se

e

talt: 2

pip

eli

fe.

ige: r. verig

w

w.

e:

.p

w

w

w

w ip e li

un),

fe

i fe

.s

e

.s

e

el

w

ip

r D92

001

se

w

w

.p

s Tryck eri AB.

Art.n

w

uktio

n: Eskil

w

w

w

.p

ip

el

if e

.se

pelife

.se

w w w. p ip

el

. ww

p ip

el

if

se e.

ife.se

2 /1 RI 201

500.

Prod

uktio

n: Eskil

eri AB. s Tryck

Art.n

r D92

037

de pan däm Ljud

RUA

En p rese ntat ion

w. p i

FEB

Prod

w ww

00.

Peter Andersson VD

12 /140

Jag önskar Er alla en fin vår!

m yste ppss avlo

i PP

w

w

.p

ip

el

ife

.se ww

w. p i

pelife

.se

w w w.p ip

elife.

se

JDR Jord bruk sdrä neri


Nytt i branschen Svenskt Vatten firar 50 år Svenskt Vatten fyller 50 år i år. Branschorganisationen för vattentjänstföretagen i Sverige bildades 1962 med syftet att hjälpa sina medlemmar med tekniska, administrativa och ekonomiska frågor om vattentjänster. Det lär märkas under bland annat Vattenstämman 15-16 maj, ett breddat årsmöte och en ny mötesplats för vatten-, miljö- och samhällsplanerar-Sverige. (Källa: Svenskt Vatten)

Åsa Bergman ny VD på Sweco Åsa Bergman har utsetts till ny vd för teknikkonsulten Sweco Sverige efter sin tid som ansvarig för Swecos projektledningsverksamhet Åsa Bergman efterträdde nyligen Eva Nygren. Sweco Sverige har ca 3 000 anställda på ett 50-tal orter i Sverige. (Källa: Sweco)

Ny produktionsyta har byggts.

Ny produktionsyta – ett lyft för Pipelife

VVS-Företagen har tillsammans med Elektriska installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Målarmästarna, Maskinentreprenörerna och Plåtslageriernas Riksförbund tecknat ett avtal för cirka 10 000 tjänstemän om löner och anställningsvillkor med tjänstemannaorganisationerna Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Det nya avtalet, som sträcker sig över 14 månader, följer de nivåer som industrins parter tidigare träffat. Cirka 4 500 tjänstemän hos VVS Företagens medlemsföretag omfattas av avtalet. De avtalade löneökningarna ligger på 2,6 procent på 12 månader, vilket motsvarar tre procent för avtals-perioden. (Källa: VVS Företagen)

Det mest synliga för besökare är flytten av sex råvarusilos som genomfördes strax före årsskiftet. Detta i sin tur skapade utrymme och förutsättningar för etapp två i den utbyggnad som Rörposten berättade om i sitt förra nummer. – Vi har nu ökat produktionsytan vilket skapar utrymme för ny produktionskapacitet samtidigt som säkerheten och logistiken vässas, berättar Anders Rickeberg, teknisk chef på Pipelife.

Bostadsbyggandet minskade 14 procent

Pipelife är redo. Är du?

• NYA BROSCHYRER • NYA BROSCHYRER • NYA BROSCHYRER

e

ing

ww

w.

pip

e li

fe

. se

Halltorp Rördelar AB har valts in i VVS-Fabrikanternas Råd.. VVS-Fabrikanternas Råd har därmed 67st medlemsföretag verksamma inom VVS och VA. (Källa: VVS-Fabrikanternas Råd)

Avtal klart för VVS-tjänstemännen

Efterfrågan är god hos Pipelife. För att fortsätta den positiva trenden och göra sig redo för nya utmaningar framöver har ett antal åtgärder genomförts i den fysiska produktions- och lagerhållningsmiljön.

ruks drän erin g

Halltorp Rördelar ny medlem i Rådet

Broschyrerna kan laddas ner på www.pipelife.se eller beställas på tel: 0513-221 00. Broschyren ”En presentation” finns också som bilaga i det här numret av Rörposten.

Under förra året började 22 700 lägenheter byggas. Det innebär en minskning med 14 procent jämfört med 2010. Småhusbyggandet sjönk med hela 23 procent. Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade 2011 med 10 procent till 16 000 lägenheter, medan påbörjandet i småhus minskade med 23 procent till 6.700. Andelen hyresrätter i flerbostadshus var 43 procent, jämfört med 48 procent året innan. (Källa: SCB)

Jörgen Matsson ny VD på YIT Jörgen Mattsson har utsetts till ny VD för YIT Sverige . Jörgen Mattsson, som arbetat på YIT sedan 1996, kommer närmast från tjänsten som vice VD och HR-chef inom YIT Sverige AB samt rollen som Senior Vice President HR inom segmentet Building Services Northern Europe. (Källa: YIT)


FAKTA NORDBYGG Datum: Nordbygg 20-23 mars 2012 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö. Pipelife: Monter A01:40. I montern träffar du: Emelie Andersson, Hans Ernefelt, Mikael Hackström, Stefan Holm, Claes Köhler, Rickard Melin, Pär Näslund, Ragne Pedersén, Ove Söderberg, Mats Thorén och Leif Westling.

SMARTLINE® - Ett snyggare och smartare avloppssystem!

Rekord i år igen?

SMARTLINE + St ®

REFERENS S TILLA ® , S TOCK H OLMS

Över 800 utställare från drygt 30 länder kommer att finnas plats för att visa upp spännande nyheter, smarta lösningar och nya idéer. Nordbygg ger dig ett perfekt grepp om utvecklingen inom bygg-, VVS-och fastighetsbranschen. Pipelife håller till på exakt samma ställe som för två år sedan. Du träffar våra representanter, får tillfälle att bekanta dig med våra välkända och uppskattade produkter, hittar säkert en och annan nyhet och kan ställa de frågor kring plaströrsystem du eventuellt har. Bäst upplever man naturligtvis Nordbygg på plats i Älvsjö men är det för långt eller du inte hinner finns alternativ. Besök www. pipelife.se och kolla in montern och aktiviteterna i den webbkamera som sänder direkt från montern. Och så kan du ju alltid hänga med i vår blogg som uppdateras löpande. Varmt välkomna!

Stambyten hos S Stockholmshem håller på med ett antal så kallade 50-talsupprustningar runt omkring i Stockholm.

Ett snyggare och smartare avloppssystem

Klokt systemtänkande ger vinster åt alla. Väljer du rätt får du en oslagbar kombination. Ljuddämpade Stilla® går alldeles utmärkt att koppla ihop med Pipelifes uppskattade SMARTLINE®. Resultatet: Snyggt, tyst och kostnadseffektivt! Dessutom hög kvalitet via produktgodkännandet och anpassningen till branschreglerna för Säker vatteninstallation. Systemtänkande var ordet.

Monter A01:40 är väl värt ett besök.

Rörposten besökte ett av projekten som pågår: Melongatan i Hässelby där Temarör i Stockholm står för VVS-arbetena. Det är ett typiskt ROT-projekt som inkluderar stambyten i fastigheterna som innehåller 150 lägenheter. Stockholmshem har oftast installerat MA-rör vid stambyten men lyssnade här in Temarörs uppfattning. – Ja, en representant från kommunens Miljöoch hälsa kom förbi och såg hur belastande det var och det blev en konstruktiv diskussion om arbetsmiljö, berättar arbetsledaren Johan Asplund på Temarör. Asplund föreslog istället Pipelifes ljuddämpande system Stilla® som de installerat på många projekt och varit mycket nöjda jda med, både vad gäller er ljudnivå och hantering. ng.

Stilla® - Ekonomi, enkelhet och miljö!

Ny tävling väntar... För två år sedan tävlade våra besökare i montern om att på kortast tid göra en autentisk montering av system Smartline. VVS-studenter, rörmokare och många andra stod stundtals på kö för att slå rekordet. Självklart blir det en tävling i år också (med fina priser). Välkommen till vår monter Monter A01:40 så får du se vad den går ut på.

Stilla® - nu också på pipeschool.se Säkert känner du till och förhoppningsvis är du redan registrerad användare i pipeschool.se Pipelifes underhållande e-utbildning.


g 0 yg r A db te or n N Mo

illa = Totalekonomi

Kabelskyddsrör ör September 2010 10 0

SH EM , M E L O N G ATA N , H Ä S S E L B Y

Stockholmshem – Grabbarna blev överlyckliga, förklarar Johan. De gillar att jobba med Stilla - ett modernt och smidigt system. Projektet pågår uppskattningsvis fram till jul i olika deletapper.

Johan Asplund, arbetsledare på Temarör och Ragne Pedersén, VVS-representant på Pipelife.

Staffan, Håkan, Robin, Niklas och Niklas, VVS-installatörer på Temarör, monterar Stilla® på Melongatan.

Med Stilla® finns nu tolv mer eller mindre avancerade lektioner online. Vi närmar oss snabbt 1 500 registrerade användare. Du hittar lektionerna under e-solutions eller pipeschool.se på www.pipelife.se. Lycka till! Pipelife Basic - om företaget, produkterna och människorna. Eco Infiltration - om avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp.

Nordic Poly Mark - om den nordiska certifieringen av plaströrsprodukter.

Stormbox - om dagvattenhantering, problemet och lösningen.

Kabelskyddsrör - om regler och praktiska tips för sortimentet som skyddar kablar.

Infra® - om rör för byggnation av vägar och järnvägar.

Elinstallation - om klassificering och förläggning av kabelskyddsrör för inomhusinstallation.

Tryckrör - om tryckrörssystem av PVC och PE,definitioner, material och läggning.

Smartline - om regler och förläggning av rör för inomhusavlopp.

Dräneringsrör - om olika typer av dränering, läggning, regler och normer.

Markavloppsrör - om läggning, hantering och godkännande av spill- och dagvattensystem.

Stilla® - om ljuddämpande avloppssystem.

s ar

40

®

å

1:

m p år s 3 lv -2 os til k g g. 20 di nin sö e d sk Be m ra ta e r h öv oc n rn u e hö d a år tt å f de r s ut te p n ip o Kl m

ÖPPETTIDER: Tisdag 20 mars: 8.30-17.00 Onsdag 21 mars: 8.30-17.00. Torsdag 22 mars: 8.30-18.00. Fredag 23 mars: 8.30-17.00. Intressanta produkter: Smartline och Stilla®. Entrébiljetter: Laddar du hem på www.pipelife.se.


R EFERENS VA: FJ ÄRRKYLA HORNSBERG , S TOCK H OLM

Nya produkter Nu finns vår nya serie rens- och tillsynsbrunProjektstart nar tillgängliga. Alla i ny färg och som alltid Kållandsö... från Pipelife: allmuffade.

För några veckors sedan startade NCC projekt Kållandsö, Lidköping, beställt av Traneberg-Sunnegata VA Ekonomisk Förening. Den planerade nya delen kommunala vatten- och avloppsledningsnätet, framförallt på den västra delen av Kållandsö, dimensioneras för att klara 600 fastigheter. I praktiken innebär detta att NCC köper stora mängder polyetenrör i dimension 16 till Spolbrunn 250 mm av Pipelifes rör via Ahlsell. –RSK-nr. Vi har precis Produkt börjat och kommer att hålla på 65 32i åtminstone Spolbrunntvå år,110/110 på 235 Kållandsö förklarar platschefen Joakim Stenlund. Kållandsö är den näst största ön i Vänern, efter Torsö som ligger nära Mariestad.

Rensbrunn RSK-nr. 235 65 92 235 65 80 235 65 81

Produkt Rensbrunn Rensbrunn Rensbrunn

200/110 200/160 200/200

Tillsynsbrunn RSK-nr. 235 93 08 235 93 09

Produkt Tillsynsbrunn Tillsynsbrunn

400/110 400/160

Stockholm blir kallt med rör från Pipelife Pipelife har levererat över sex kilometer rör i den imponerande dimensionen 800 mm till Fortums projekt Fjärrkyla i Hornsberg. För att minska miljöbelastning i samband med leveransen och för att snabbast möjligt kunna förlägga rören på botten (mellan kallvattenlagret i Hornsberg, via Karlbergssjön, Barnhusviken, Klara Sjö och Riddarfjärden in till Tegelbacken framför Sheraton hotell) bogserades rören i 500-meterlängder från Pipelifes strategiskt belägna fabrik i södra Norge. Projektets, som drivs av Fortum Värme, samägt med Stockholm stad, syftar till att öka tillgängligheten till det under 2010 uppförda fjärrkylalagret i Hornsberg på Kungsholmen. Systemet kommer att driftsättas i april.

MaskinExpo MaskinExpo hölls för sista gången på Barkarby Flygfält i fjol. I år är det STOXA Stockholm Outdoor Exhibition Area, tio minuter från Arlanda, som gäller för Nordens största maskinmässa. Nästan 500 utställare har bokat sin monter, bland dem Pipelife. I montern hittar du såväl senaste nytt som välkänt och beprövat. Välkommen in i monter nummer 1949 och diskutera designen på vår dagvattenkassett Stormbox, reningsgraden i trekammarbrunnar eller varför inte behovet av modern dagvattenhantering i allmänhet?

Lokala VA-mässor VA-gruppen (en del av VVS-fabrikanternas Råd) lokala VA-mässor börjar bli ett begrepp vid det här laget. 2012 års vårturné är just avslutad och närmare 1 000 VA-intresserade besökare tog chansen att besöka mässan. Den här gången hölls mässorna i Luleå, Örnsköldsvik, Östersund, Gävle, Uppsala och Jönköping. Mässorna förnyas också löpande och på flera ställen fanns intressanta föredragshållare. Håll koll på www.pipelife.se eller www.vvsfabrikanterna.se för information om när ”turnébussen” rullar vidare och var den dyker upp.

Notera också redan nu i almanackan: VA-mässan 18-20 september på Svenska Mässan i Göteborg


R EF E RE N S E L/T E LE : F ORTNOX ARENA, VÄXJ Ö

Med i högsta hugg... Bland studenter på Högskolan Pipelife deltog på Borås Högskolas STARK-dag helt nyligen. Några av målen var att göra sig känd bland framtida anställda och nyckelpersoner, träffa studenter till eventuella examensjobb och samarbeta kring kompetensutveckling, föreläsningar, utveckling av utbildningsutbudet mm. På bilden diskuterar två studenter med Pipelifes Monika Liljestrand.

Innebandyarenan Fortnox Arena Det händer mycket i Växjö just nu. Arenaprojekt pågår för sporterna ishockey, fotboll, tennis, friidrott, gymnastik och innebandy. Den nya och supermoderna stadsdelen där nästan alla arenor placerats ligger vid västra infarten till staden. Innebandyarenan, Fortnox Arena, står färdig nu till hösten. Det blir en av de allra renoda första renod lade hallarna som från grunden byggts för innebandy. Gerths El, Solar och Pipelife samverkar med produktleveranranser till el-tele-installationerna. Första spadtaget togs nionde maj i fjol och invigningen är bo-kad till den åttonde september. NCC är totalentreprenörer och anlitar i sin tur underentreprenörer för de olika delprojekten. Gerths Elinstallationer Växjö AB står för el-, teleoch datadragningar men gjorde också all förberedande kabeldragning i den gjutna bottenplattan. Pipelifes dubbelväggs SRN kabelskyddsrör och gula slang användes för att säkert skydda kablarna.

P werFlex – fördragna flexrör från Pipelife

– Vi har kört mycket med Pipelifes produkter tidigare så det var naturligt att fortsätta med det, säger Daniel Mörelius, elektriker på Gerths El. Nu när bygget kommit in i en ny fas handlar det mycket om fördragna flexrör och en del tomslang där kabeln dras efter rörinstallationen. – Vi gillar den typ av avrullningställ som Pipelife tagit fram, menar Daniel. Den står stabilt och är mycket lättjobbad. Sedan växlar vi och använder såväl PowerFlex (fördraget på rulle) som PowerLine (fördraget i kartong) och allt går snabbt och smidigt. Även Pipelifes representant i regionen, Mattias Åberg, är nöjd med genomförandet av projektet. – Ja, absolut. Det är alltid ”ge och ta” i samband med projekt men med rätt människor inblandade och med rätt grundinställning löser man avvikelser och överraskningar gemensamt på ett konstruktivt sätt.

PowerFlex

– nu utökat sortiment! 5 Supersnabb installation 5 Ingjutningsbart, 750 N 5 Metermärkt 5 Svensktillverkat 5 Halogenfritt sortiment 5 Rören uppfyller EN 61386-22

Visade produkter från norr till söder Mellan 24 januari och nionde februari besöktes sex orter i landet – från Helsingborg i söder till Sundsvall i norr. Onninen-mässan är sedan länge ett begrepp i branschen och en uppskattad mötesplats för fackfolk. Pipelife tog chansen och visade flera av sina uppskattade rörsystem inom El/Tele.

Hjälper Comfort hjälpa i Afrika Pipelife har producerat ett antal specialbrunnar som levererats till Afrika i samband med ett biståndsprojekt inom SOS Barnbyar i Afrika där Comfort medverkar. Projektet heter Healthy Water. -Alla människor behöver rent vatten och vi har kunskapen som krävs för att bidra till en hälsosam sanitär utveckling i världen, säger Håkan Hedberg, VD Comfort. Projektet pågår i barnbyn i Dassa Zoumé i Benin, ett av världens fattigaste länder som ligger vid Guineabukten.

Tyst på Guldfågeln arena? Pipelifes ljuddämpande avloppssystem Stilla® används snart sagt överallt. Ett exempel är Kalmar FF:s nya allsvenska arena, Guldfågeln Arena. Arenan ägs av Kalmar FF Fastigheter AB som är ett helägt dotterbolag till Kalmar FF Event AB som i sin tur ägs till 100% av Kalmar FF. Årets allsvenska hemmapremiär spelas mot AIK den nionde april. För att skapa bästa möjliga inomhusmiljö installerades Pipelifes ljuddämpande inomhusavloppssystem Stilla®


Will y känd och Öz es ig Visst en! var d e svar t så. ko N

2012 • Dricksvattenteknik, Introduktion: 25-27 september, Sigtuna. Diplomkurs: 19-23 mars + 7-11 maj, Sigtuna, 1-5 oktober + 19-23 november, Sigtuna (Svenskt Vatten)

Tävling Almanackan

• Nordbygg, 20-23 mars, Stockholm (Stockholmsmässan) • Nationell konferens om Vatten, Avlopp och Kretslopp, 22-23 mars, Uppsala (Avloppsguiden) • Avloppsteknik, Introduktion: 29-31 maj, Halmstad, 9-11 oktober, Sigtuna, 6-8 november, Halmstad. Diplomkurs: 26-30 mars + 21-25 maj, Malmö, 24-28 september + 12-16 november, Sigtuna (Svenskt Vatten) • Rörnätskonferens, 27-28 mars, Stockholm (Svenskt Vatten) • Mostra Convegno Expocomfort, 27-30 mars, Milano, Italien (Reed Exhibitions) • SSTT årsmöte, 16-17 april Stockholm (SSTT) • Äntligen hemma, 30 mars-1 april, Stockholm (Stockholmsmässan) • Vattenstämman (med Svenskt Vattens föreningsstämma), 15-16 maj, Stockholm (Svenskt Vatten) • Logistik & Transport med Truck, 22-25 maj, Göteborg (Svenska Mässan) • MaskinExpo, 24-26 maj, Stockholm (MaskinExpo)

Hur många besöker Nordbygg?

att d nstater ästan al ad la in e skick och t var Wi e också a lly B Let’s m j örkm ycket r de pare D a n i , skå ce) o k a sökt tigt n k (frå urd des ch en lotta amnen iskt ursp pelare o Özz Nûj n Bygglo på. B e de v c v r i fram ra jo ung) vi f h radiop n (ståup son, bba ång rat :A M ström ölndal, H nna Ave t. Bland at på b are med ild n d e , Mich Örebro, len Axe bok, Öre e rätta s och lsson vare ael K bro, Roge n , Sä Kr am r Gauf fin, Ö dem, M Larsson, vsjö, An istina Eri Upp d otala rebr Närk e r s Car csala, o, E , Su esb lÖreb erg, Ma rik Renst sann rtin rand ro oc N , h y g A r Grat tis! P lf Widén en, utsk riserna ä , Nässjö ickad . r red e. an

Mycket i det här numret av Rörposten har handlat om Nordbygg, den välbesökta mässan. Men hur välbesökt blir den i år? Det här numrets tävling går ut på att gissa hur många som officiellt räknas in under de fyra mässdagarna på Stockholmsmässan, 20-23 mars. De tio som gissat närmaste får ett fint pris. Svårt? Ja, absolut. Ingen vet ju just nu vad

svaret blir och alla kan påverka resultatet... Som ledtråd kan ju 2010 års besökarsiffra (59 322) fungera bra. Maila in din gissning till rorposten@pipelife. se senast den 20 mars kl. 08.30 (ja, det är bråttom den här gången).

• Schaktfritt ledningsbyggande av VA-ledningar av plast, 13 juni, Borlänge, 26 september, Nässjö, 16 oktober, Skellefteå (Svenskt Vatten) • Hem & Villa, 6-9 september, Göteborg, 11-14 oktober, Stockholm (Vi i Villa, Stockholmsmässan) • World Water Week, 26 augusti-1 september, Stockholm (Siwi) • VA-mässan, 18-20 september, Göteborg (Svenska Mässan) • BostadsrättsMässan, 20- 22 september, Göteborg, 8-10 november, Malmö (BostadsrättsMässan) • Dimensionering av VA-ledningar, 24-26 september, Göteborg (Teknologisk Institut) • Rörnät Diplomkurs - Drift, underhåll och förnyelse, 1-5 oktober + 12-16 november, Göteborg (Svenskt Vatten) • Scanautomatic, 9-11 oktober, Göteborg (Svenska Mässan) • ProcessTeknik, 9-11 oktober, Göteborg (Svenska Mässan) • Stum- och elektrosvetsning av polyetenledningar- Diplomkurs, 23-25 oktober, Göteborg, 13-15 november, Luleå (Svenskt Vatten) • Elmässa, 24-25 oktober, Stockholm (easyFair)

Rörposten Ansvarig utgivare: Mats Thorén Redaktion en@pipelif lif ife se Mats Thorén, mats.thoren@pipelife.se Monika Liljestrand, monika.liljestrand@pipelife.se Tryck Eskils Tryckeri AB, Borås Framsidesbild: Smartline® och Stilla®, en både säker och ekonomisk kombination.

Pipelife Sverige AB Box 50 524 02 Ljung Telefon 0513-221 00 Fax 0513-221 99

Pipelife Sverige AB 514 84 Ölsremma Telefon 0513-221 00 Fax 0321-622 20

Hemsida: www.pipelife.se E-post: rorposten@pipelife.se

All information på ett ställe www.pipelife.se

Rorposten_Mars_2012  

Rorposten_Mars_2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you