Page 1

POSTEN

RÖR

G

Sommar! • G d la la d

m So ma

r! •

Glad Som m a

P

lex F r e w

m

er p i V

o

• r!

Glad

mar! • Glad s

So m m a r!

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE JUNI 2010

3

em t s y S

Sido

rn

5 a 4–

e

tlin r a m

S m o er k c 6– y n t a Fem – sid


L ED A RE / V D H A R OR DE T

Mitt i sommar-Sverige! Hej alla! Så var det dags för ännu ett sommarnummer av vår Rörpost. Max tio minuters aktuell läsning om Pipelife i hängmattan. I detta nummer fokuserar vi på projektsamverkan inom VA. Stora projekt ställer krav på alla parter kring materialförsörjningen. Här vill jag påstå att Pipelife har resurserna att tillfredställa såväl beställare och entreprenörer som logistikoch affärspartners med personlig kompetens, systemlösningar och produkter. Viktiga delar i projektsammanhang har blivit kvalitets- och miljöfrågorna. Dessa har vi som producent jobbat aktivt med i vårt värdeerbjudande till marknaden under många år.

Förvärvet innebär att Pipelife tar över ett företag med kunniga medarbetare och produkter som på ett bra sätt kompletterar befintligt produktprogram.

Pipelifes Vd Peter Andersson med anledning av företagets köp av Westpipe AB i Ulricehamn. Rörposten återkommer längre fram med en fördjupning kring förvärvet och en detaljerad presentation av intressanta människor och produkter.

R EFERENS KATRI NEHOLM

Livscykelanalyser, transportoptimering, kemikaliehantering, återvinning, energioptimering, resursförbrukning är liksom arbetsmiljö honnörsord i vår verksamhet sedan många år. Miljömålen har varit många och vi kan stolt presentera uppnådda kriterier och effekter sedan vår miljöcertifiering 1997. Vi har under våren förvärvat Westpipe AB som kommer komplettera Pipelife såväl produktsom produktions- och marknadsmässigt. Samordning av de båda verksamheterna kommer att ske steg för steg framöver. I tidningen hittar Du också lite nytt kring Powerflex och Smartline, två områden vi hoppas mycket på framöver. Vi på Pipelife är redo för att möta kraven och utmaningarna från marknaden. Målet är fler och bättre affärer tillsammans med våra affärspartners. Jag önskar Er alla en fantastisk sommar! Peter Andersson VD

Öppettider i sommar: Veckorna 28, 30 och 31: 08.00-15.00. Vecka 29: Semesterstängt. I övrigt öppet som vanligt, dvs 07.45-16.30.

I november togs första spadtaget på den nya råvattenledningen i Katrineholm som bland annat innehåller stora mängder PE 500rör från Pipelife. Projektet har rullat hela vintern och avslutas först nästa sommar.


Med i högsta hugg... Dahl-dagen på Solvalla. Över 400 personer tog chansen och besökte den populära mässan där VAleverantörerna visar sitt sortiment. Fr. v: Leif Westling, Pipelife, Kent Oldgren, Dahl, Claes Köhler, Pipelife och Fredrik Nilsson, Dahl.

Gigantisk svets ger nya möjligheter Tommy Linderoth, expert på PE, svetsning och teknik, visar med stolthet upp den nya stora svetsmaskinen som numera står på fabriken i Ljung. Investeringen innebär att Pipelife blir ännu

bättre partner på PE-projekt med ökad flexibilitet och kortare leveranstid. Svetsen är hypermodern och klarar riktigt stora dimensioner.

”Ny vattenförsörjning i Katrineholm”

Plast det naturliga valet för Sörmlands Vatten Planering och projektering har pågått länge men nu är projektet ”Ny vattenförsörjning i Katrineholm” i gång. Med hjälp av stora mängder PE-rör från Pipelife. – Ja, och allt har fungerat så här långt, summerar Björnar Berg, VD på Sörmlands Vatten. Det är definitivt vårt största projekt med plaströr men det var aldrig aktuellt med något annat material än PE-rör. Från och med nästa sommar kommer Katrineholms kommun att ta sitt vatten från Forssjö, sju kilometer sydost om Katrineholm, i stället för som idag då vattentäkten ligger i ett industriområde. Projektet utförs delvis av Sörmlands Vatten, ett driftsbolag som ägs av Flen, Katrineholm och

Små avlopp – ingen skitsak I år och nästa år genomför Naturvårdsverket en tillsynskampanj i samarbete med kommuner och länsstyrelser. Målsättningen är att fler villa- och fritidshusägare ska bli medvetna om att de måste åtgärda sina dåliga små avlopp. I kampanjen hjälper kommunerna till så att berörda fastighetsägare får svar på sina frågor.

Vingåkers kommuner, och delvis av Peab. Projektet omfattar nästan tre mils total ledningslängd, där tyngdpunkten är dimensionerna 400, 450 och 500 mm. – Vi har inte haft några som helst problem, leveranser och allt har fungerat perfekt, tycker Lars Wallbenius, som håller i ”egen-regi-jobben”. Storleken är intressant liksom de olika förläggningsteknikerna. Utöver traditionell grävning har de använt sig av rammning, hammarborrning och styrd borrning för att klara passage av såväl järnväg som riksväg 55. VA-ingenjörerna har projekterat och stått för upphandlingen av råvattenprojektet som ska i drift sommaren 2011.

Onninen-Mässan 2010. En naturlig mötesplats för branschfolk inom eldistribution, transmission, belysning och telekom. 1 700 personer besökte mässan i sex städer, från Piteå i norr till Kristianstad i söder.

Intresserad av PowerFlex. Jonny Nielsen på Midroc Electro var en av besökarna på Elektroskandia i Borlänge när Pipelifes Christer Johansson demonstrerade PowerFlex, det populära fördragna installationsröret.

Maskinentreprenörernas Fältdagar (läs mer på sidan sju). Carina Linander Stråth, Petter Ragnarsson och Robert Bjurling visade upp Ahlsells anpassade sortiment, den här gången i Ingelstad, söder om Växjö.

Quickline på lager. Men snart är de karaktäristiskt blå kartongerna med de smart förpackade rören på väg ut till kund från Selgas nyöppnade butik i Karlstad. Det fixar säljaren Peter Fjäll galant.

Sven Eriksonsgymnasiet i Borås. Traditionsenligt genomförs den årliga kortegen under Valborg. Lite kris med byggmaterial i år men Pipelife ställde upp med VP-rör i elfte timmen och räddade tillställningen.


Jöta El föredrar fördraget – det går så mycket fortare Jöta El AB startades 2004 av Thomas Andersson och Johan Öjdahl. Elinstallationsfirman i Uppsala har många jobb igång och valet av rör är enkelt. – Ja, vi lägger i stort sett bara fördragna elinstallationsrör, säger Thomas Andersson. Det känns modernt och killarna gillar det. – Det är något dyrare än att köpa rör och kabel var för sig men man sparar tid då det går fortare att lägga.

em t s y xS

e

l F r e P w Nöjd kund!

Jöta El i Uppsala väljer fördragna elinstallationsrör och PowerFlex med det nyutvecklade avrullningsstället.

Bilden är från nybyggnation av kvarteret Tornet i centrala Uppsala som omfattar 112 lägenheter.

Quickline i Karlstad Sannolikt är det inom segmentet elinstallationsrör det hänt mest på rörsidan den senaste tioårsperioden. Från traditionellt styva VP-rör av PVC pratar man nu om såväl halogenfria system som både tomrör och fördragna flexrör. Mycket nytt är dessutom på gång. Utvecklingen har drivits av miljö- och säkerhets-

aspekter samtidigt som jobben ska gå fortare. Elinstallatören i Karlstad har fastnat för Quickline, Pipelifes smart förpackade flexibla rör. – Ja, jag har nog testat alla varianter från alla leverantörer, säger exempelvis Daniel Rudner. – Quickline är det absolut bästa röret. Den största fördelen är lådan som är helt överlägsen. Rören trasslar aldrig och lådan står stilla ända till slutet på rullen.

Stefan Larsson på Ahlsell inspekterar en Quickline-leverans till Elinstallatören i Karlstad som Daniel Rudner kvickhänt får på plats. Rörposten hälsade på Daniel Rudner ute på Zakrisdal, sydväst om Karlstad, där Kärnhem bygger 18 lägenheter. Lägenheterna är i två plan på drygt 100 kvadratmeter och så attraktiva att alla redan är sålda. Inflyttning sker i november i år.

NYA BROSCHYRER • NYA BROSCHYRER • NYA BROSCHYRER • NYA BROSCHYRER • NYA BROSCHYRER • w w

.p ip

el if e

.se

0 Maj 201

ww

Pipe life E I-

w pi

dlarm

* PVC

, röd

g. Tele

fon:

0513-2 21 00.

Fax 051 3-221 99.

= icke

16 16 16 20

halogen

fritt

Benämn ing EK 3G1 ,5 EK 4G1 ,5 EK 5G1 ,5 EK 5G2 ,5

FK 3G1 ,5 FK 4G1 ,5 FK 5G1 ,5 FK 5G2 ,5

Förp ackning 100/240 0 100/240 0 100/240 0 50/1 500

100/240 0 100/240 0 100/240 0 50/1 500

5 äll kt ingsst Produ avrulln rflex Powe

ww w.p

ipelife. se E-p ost

: info

Pipelif

@pipe

e

life.se Pipelif

e Sve

rige

AB,

Box 50,

E-nr 70 16 545

524

02 Ljun

g. Tele

fon

00. 3-221 : 051

Fax

21 99. 0513-2

Hem

sida:

ww w.p

ost se E-p ipelife.

: info

pi

pe

lif

e.s

e

Ledn

www

life.se

e.se

.pip

elif

e.s

.p

ip

el

if

e.

ystem

för v

ägby

w

.p

ip

e li

fe

.s

w

w.

pi

pe

lif

e.s

e

e pip

w.

hör

Tillbe

e

ww

t

mm Dim. mmer 110 E-nu 22 160 06 614 32 110 06 614 23 160 06 614 33 110 06 614 24 160 06 614 34 06 614

e

d

et

styvh

lrö

Kabe

w

ggna

Hög

imen Sort r

se

mmer E-nu 28 06 614 38 06 614 30 06 614 40 06 614

www

ing Benämn SN8 SN8 SN8 SN8 SN8 SN8

Färg Längd Gul 6m Gul 6m Grön 6m Grön 6m Orange 6m Orange 6m

se

w

w

ingss

@pipe

.pipelif

www

w

e.

w.

w

if

w

el

e

ip

.s

.p

e

if e

el

E-nr 71 16 545

kt r bobin Produ delba rflex Powe

a flexrö

r från

.p

8 7 6

– för dragn

sida:

w

2 1

fe

w

a tele från delbar plats, Den ks på ln n tryc ), axe d 1-2 bobine ern håll (bil låsfjäd var sitt 3-4), (bild d 5), träs i ts (bil med på pla upp sätts ta ddsn häm 6), sky bobine (bild 7) gen (bild ställnin upp skärs snabbt plasten en kan ullning och avr d 8). s (bil påbörja

3

e li

w

L*

P we rFlex Hem

nder r anvä System: Så hä ex a werFl skopisk du Po

4

KABE

stem

ex Sy

rFl P we

w

14 142 43 14 142 49 14 142 44 14 142 47

PVC

p

i

TV, gr ön

Dim. 16 16 16 20

.p

E-nu mm 14 142 er 40 14 142 48 14 142 41 14 142 46

RÖR,

5

w

å

Bran

02 Ljun

RITT

El, gr

Förp ackning E-nu 100/240 mm 0 14 142 er Dim. 64 Benämn 14 142 16 ing 65 UTP 14 142 KAT 16 Förp 66 2XUTP 5e LSZH ackning 14 142 16 KAT 100/240 67 5e LSZH UTP 14 142 0 KAT 20 100/240 68 2XUTP 6 LSZH 0 20 KAT 100/240 6 LSZH 2XUTP 0 KAT 50/1 5e+KTV 500 E-nu mmer 50/1 500 14 142 Dim. 70 Benämn 16 ing KTV 1,0/4,8 Förp CQ ackning E-nu 100/240 mm 0 14 142 er Dim. 75 Benämn 16 ing Pipelif ELQYB 2X1,0 e Sve Förp ackning rige AB, 100/240 Box 50, 0

524

GENF

räp

ed sk

w

HALO

Benämn ing ELQXBE 1X4X0,5

a oc

rdragn

5 Inget bra, både till förkan, minimalt m 5 Lika mal miljöpåve lter inte 5 Mini alltid stabilt, vä ndarvänligt 5 Står port- och anvä 5 Trans kt på valv 5 Perfe

er 5 Sn r tätning dra typ alla an ke 5 Sä lingsbart med pp 5 Koav kabelrör

ip

l, lät

trasse

Förp ackning 100/240 0 100/240 0 100/240 0 50/1 500

g

ggnin

l förlä

h enke

abb oc

w

, blå

ange

Dim. 16

Förp ackning 100/240 0 100/240 0 100/240 0 50/1 500

se

on, or

E-nu mm 14 142 er 60

Data

Benämn ing FQ 3G1 ,5 FQ 4G1 ,5 FQ 5G1 ,5 FQ 5G2 ,5

ment

e.

ade

Dim. 16 16 16 20

ll gsstä llnin ar bobin avru Nytt unik delb till sista metern rör dra ut med t att h tom

tt sorti

e l if

å tvinn

E-nu mm 14 142 er 53 14 142 54 14 142 55 14 142 57

Telef

enfri

Benämn ing EQ 3G1 ,5 EQ 4G1 ,5 EQ 5G1 ,5 EQ 5G2 ,5

pip

El, gr

Dim. 16 16 16 20

w.

å

ww

RITT

El, gr

E-nu mm 14 142 er 50 14 142 51 14 142 52 14 142 56

O!

I3N! FLT! rån Pipelife Er R EägLgröret f HiKpETTeU NYVA pelv – trip

m

Syste

.s

rFlex P we

im

ent! 5 Röre ermärkt 5 Sv tion 5 Ingjut n up nings ensk pfyller tillve ba rkat EN 61 HALO 5 Halogrt, 750 N 386GENF 22

insta llatio Infra nsrö r

w

Supe rsnab b ins Met talla

2010

w

April

NYPH AowETeTU IN rEFR le – nK !x FO u utö E 5 katLsLT! ! ort 5

w

2010

w

April

ing Benämn 110 Flexböj 160 Flexböj ff 110 Skarvmu 160 ff Skarvmu

w

ww

.pipe

life.se

n ialiste Spec

w w w. p ip e li

w. p

ipe

l if

w

w

.p

ip

el

if

e.

se

e e.s

fe.se

m ssyste aströr på pl AB erige fe Sv Pipeli

00 3-221 n: 051 Telefo

.se ipelife ww w.p

pip : info@ E-post

e elife.s

Broschyrerna kan laddas ner på www.pipelife.se eller beställas på tel: 0513-221 00. Nyhetsblad PowerFlex finns också som bilaga i det här numret av Rörposten.


PoB väljer PowerFlex Fördraget för hela pengen.

Reino Lennberg, Onninen, Kjell Pettersson, Pipelife och Johan Uvhagen, Sveab, undersöker ringstyvheten hos Viper3, trippelväggsrören som ska läggas mellan Hallunda och Södertälje för att öka trafiksäkerheten på E4/E20.

Sveab bygger pilotprojekt med Viper 3 åt Vägverket Som många märkt pågår det byggnadsarbeten på sträckan mellan Hallunda och Södertälje på E4/E20 in mot Stockholm. Vägverkets projekt går ut på att öka antalet körfält och införa ett kövarningssystem. – Både spännande och roligt, tycker Johan Uvhagen, stf. platschef på Sveab som utför delar av arbetet. Och ett viktigt samarbete med Räddningstjänst och Polis då trafiken måste flyta på en extremt olycksdrabbad vägsträcka. Sveab river, utför schaktningsarbeten, utför kanalisation och monterar stödelement. Tanken är att utnyttja området mellan vägbanorna. Den elva kilometer långa sträckan delas in i 700-metersetapper där arbetet växelvis utförs. För belysning och fiber läggs fyra parallella kabelskyddsrör av typen Viper3, Pipelifes trippelväggsrör.

Ja, PoB Elektriska AB med ade säte i Uppsala satsade gna på Pipelifes fördragna flexrör PowerFlex, till bygget i Tullinge, Botkyrka, sydväst om Stockholm. Med montörerna Johan Karlson och Matti Partanen i spetsen bygger ger Uppskattat man fem hus med totalt avrullningsställ 57 nya lägenheter. – Vi vill speciellt berömma det nya stället, säger de. Det står stabilt, ända in till sista metern.

P wer werFlex Flex System Produkt Powerflex avrullningsställ

E-nr 16 545 71

Produkt Powerflex delbar bobin

E-nr 16 545 70

– Det är nytt för oss, berättar Johan Uvhagen. Men det fungerar bra och valet föll på Viper3 beroende på å ringstyvheten. i t h t

Johan Karlson och Matti Partanen, PoB.

Instruktiv film För att dokumentera finesserna med Pipelifes avrullningsställ till flexrören PowerFlex repektive InFlex (tomrör) har en kortare instruktionsfilm spelats in. Även om det är enkelt kan filmen säkert ändå ge en del tips och råd som snabbar på arbetet. Inom kort hittar du filmen både på Pipelifes och Voltimums hemsida. Tapper modell.

Duktig filmare.


5 tycker om

SMARTLINE Åke Andersson, Rörfirman i Gillinge AB, Vallentuna. – Revolutionerande teknik med utmärkta egenskaper att dölja skarvarna vid klamring.

Mattias Grave, Värme och vatten, Nyköping. – Häftigt. Smidigt att bygga med. Väldigt slimmat och passar utmärkt vid ROT-jobb.

Bild på SMARTLINE gav GPS i vinst Det lönade sig att skicka in en bild på Smartline. I alla fall för Andreas Lindqvist på Rörtjänst i Örebro AB och Fredrik Jansson på NVS Installation AB i Falun. Namn: Claes Köhler. Titel: VA-säljare på Pipelife.

Michel Carlsén, Carlzéns Rör&Bygg, Åre. – Gummitätningen är viktig. Den syns och då vet man att den är på plats. Smartline känns mer hygieniskt än andra rörsystem.

Anders Tunmar, Storstockholms VVS. – Det här är super. Smartline bygger mindre, är snyggt och samtidigt lättmonterat. Dessutom fungerar det mot andra rörsystem.

Anders Westberg, lärare, Parkskolan, Energiprogrammet, Örnsköldsvik. – Smartline verkar bra. Det måste jag sätta i händerna på mina elever, blivande duktiga VVSmontörer. Så de får lära sig den senaste tekniken.

De har lottats fram i april respektive maj månads Stockholm, Uppsala, Östergötland. SmartaDistrikt: tävling vilket gav var sin GPS i pris. Kommer från: Dahl Sverige AB. Rörposten gratulerar.

Bostadsort: Järfälla, Stockholm. Ålder: Född1969. Familj: Ja, 38, 11 och 7 år. Gör på fritiden: Styrelseuppdrag Järfälla ”Spiders” IBK.

Så här kan du också bli en vinnare Det enda du behöver göra är att fotografera ett pågående eller färdigt projekt där Smartline använts. Det ska tydligt framgå av bilden att det just är Smartline. Sedan skickar du in din bild till: Pipelife Sverige AB, Box 50, 524 02 Ljung eller mms:ar till 072-232 29 22 eller mailar till smartline@pipelife.se För det finstilta i tävlingen hänvisar vi till www.pipelife.se

ART tävl SM i n Claes Köhler ng E

Säljare VA Region Stockholm Mobil 076-135 83 15 claes.kohler@pipelife.se

Fota

Vinn GPS V

Nästa Nordbygg 2012 Tack till alla som besökte vår monter under Nordbygg i Stockholm i mars. Mångas ögon fastnade på Smartline men även det ljuddämpade systemet Stilla väckte intresse. Sammanlagt kom 59 322 besökare till Stockolmsmässan vilket är en mycket bra siffra. Nästa Nordbygg går 27-30 mars 2012. Många ville testa att montera Smartline, det nya inomhusavloppssystemet, som lanserades under Nordbygg.


Intressanta rörnätsdagar Svenskt Vattens Rörnätskommitté har genomfört en seminarieserie på sex orter runt om i Sverige under rubriken Långsiktigt hållbar dag- och dränvattenhantering - Stadsplanering, tekniska lösningar, val av stadsträd och dagens och framtidens nederbörd. – Mycket givande, rapporterar Leif Westling, en av Pipelifes VA-säljare som tog chansen och besökte seminariet i Nässjö. Vatten- och avloppshantering är med tanke på klimatet mycket aktuella ämnen och föreläsarna presenterade mycket intressanta förslag och lösningar. Pipelife har också ett flertal produkter som matchar framtidens delvis nya behov. På programmet stod presentation av två remissutgåvor till publikationer, P105 ”Handbok för långsiktigt hållbar dag- och dränvattenhantering” och P104 ”Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem”, senaste nytt i ämnet rotinträngning och diskussion kring hur vi ska möta framtidens extremregn.

MaskinExpo slog rekord Tillströmningen av besökare var god under de tre MaskinExpo-dagarna på Barkarby Flygfält helt nyligen. Både totalt och till Pipelifes monter. Totalt kom 27 243 besökare till Nordens största maskinmässa och på fredagen slogs rekord för en dag: 10 902 personer. Pipelife lockade med dagvattenkassetten Stormbox, intressanta infiltrationskassetter, slamavskiljare och andra miljöanpassade lösningar i Ecoprogrammet som fosforfälla och pumpbrunn. Många ville också titta närmare på mer traditionella VA-produkter som Infra vägtrummor och Pragma markavloppsrör. Väl mött igen 19-21 maj 2011.

Lars-Åke Westin, Krister Nordin, Reine Sundqvist och Johannes Nordin från Westins Maskin respektive Lövsjö Entreprenad i Örnsköldsvik får information av Ingemar Freiholtz, Pipelife.

EBR Metod- och Maskindagar Precis som arrangören Svensk Energi hoppats blev det en riktig manifestation som gav framtidstro för branschen. Svensk Energi samarbetar vart fjärde år med ett lokalt elnätsbolag, den här gången i Västerås var det Mälarenergi som stod

som samarbetspartner. Anmälda besökare slussas runt bland åtta visningsPå plats i Västerås: Lars-Ingestationer i mar Martinsson, Kjell Petters40-minutersson och Jan Eriksson, Pipelife. pass. Pipelife fanns representerade i två av stationerna, kommunikationsnät och kablar - förläggning, upptagning och renovering. – Vi är nöjda och fick fram budskapen kring våra moderna rörlösningar, summerar försäljningschefen för El/Tele på Pipelife, Jan Eriksson.

Maskinentreprenörernas Fältdagar i Ingelstad ”Välj helst en entreprenör som har genomgått diplomutbildning inom små avlopp så vet du att han/hon har goda kunskaper inom området.” Så står det på avloppsguiden.se – en kunskapsbank inom området enskilda avlopp. Diplomeringen sker i tre steg, en teoretisk del, en praktisk dag/fältdag och slutligen ska entreprenören få en referensanläggning godkänd i samarbete med kommunen. – Kurserna är mycket uppskattade och välbesökta, säger Börje Nilsson, regionchef på Maskinentreprenörerna i Sydöstra Sverige. Bilden är från ME:s fältdagar i Ingelstad, söder om Växjö, där 180 entreprenörer fanns på plats. Till hösten blir det fler kurser över landet. I skrivande stund är bara en kurs i Jokkmokk planerad men det blir fler. Läs mer på www.me.se.


Den

2010 • World Water Week, 5-11 september, Stockholm (Siwi) • Dricksvattenteknik, Introduktion: 6-8 september, Sigtuna. Diplomkurs: 27 september-1 oktober+8-12 november, Sigtuna (Svenskt Vatten) • IFAT, 13-17 september, München, Tyskland (Messe München) • Hydraulisk dimensionering av allmänna vattenoch avloppsledningar, P83 och P90, 14-15 september, Nässjö (Svenskt Vatten) • Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer, 14-16 september+5 oktober, Stockholm, 9-11+23 november, Göteborg (Teknologisk Institut) • Utbildning Enskilda Avlopp, 17 september, teori, 8 oktober, fältdag, Jokkmokk (Maskinentreprenörerna) • IWA World Water Congress & Exhibition, 19-24 september, Montreal, Kanada (IWA) • Sveriges godaste kranvatten, delfinal: 21september, Nyköping, 22 september, Linköping, 28 september, Luleå, 29 september, Torpshammar, 5 oktober, Grythyttan, 6 oktober, Rättvik, 12 oktober, Göteborg, 13 oktober, Skövde, 19 oktober, Malmö, 20 oktober, Växjö (Svenskt Vatten) • Rörnät, Diplomkurs - Drift, underhåll och förnyelse, 27 september-1 oktober+25-29 oktober, Karlstad, 18-22 oktober+22-26 november, Göteborg (Svenskt Vatten) • Dimensionering av VA-ledningar, 27-29 september, Göteborg (Teknologisk Institut) • Regionala VA-mässor, 28 september, Växjö, 29 september, Kalmar, 30 september, Norrköping, 5 oktober, Västerås, 6 oktober, Borlänge, 7 oktober, Karlstad (VA-gruppen, VVS-Fabrikanternas Råd) • Avloppsteknik, Introduktion: 28-30 september, Sigtuna. Diplomkurs: 20-24 september+15-19 november, Sigtuna (Svenskt Vatten) • Projektering av yttre VA-ledningar, 5-7 oktober, 2-4 november, Stockholm (U-Poolen) • FinnBuild, 6-9 oktober, Helsingfors, Finland (Helsingfors Mässcenter) • Hem & Villa, 7-10 oktober, Stockholm, 4-7 november, Göteborg (Vi i Villa, Stockholmsmässan) • Förnyelse och underhåll av yttre VA-ledningar. Renovering genom schaktfritt byggande, 19-20 oktober, Göteborg (U-Poolen) • Tekniska mässan, 19-22 oktober, Stockholm (Stockholmsmässan) • Elmässa, 20-21 oktober, Stockholm (easyFairs) • VVS-/FDV-Dagene, 20-22 oktober, Lilleström, Norge (Skarland Press AS) • Miljö&Teknikk/Kommunalteknikk, 20-22 oktober, Lilleström, Norge (KS, Norsk Kommunalteknisk Forening) • Svetsning av polyetenrör, 26-28 oktober, Stockholm, 16-18 november, Göteborg (Svenskt Vatten)

Almanackan

Rörposten Ansvarig utgivare: Mats Thorén Redaktion n@pip ip pel elif lif ifee.sse Mats Thorén, mats.thoren@pipelife.se Monika Liljestrand, monika.liljestrand@pipelife.se Tryck Eskils Tryckeri AB, Borås Framsidesbild: Viktiga knutpunkter i väggarna för fungerande elsystem, oftast med Pipelifes elinstallationsrör anslutna. Bild från Elinstallatörens projekt i Zakrisdal, Karlstad.

Tävling

Finn fem fel... En typisk svensk sommarskog och en trekammarbrunn på väg. Men det är någonting som inte stämmer…

tunn

I Rörp o vilken stens förr a artike l som Smartlinespecia på Pip På bil lf e den h en tu lifes hems rågade vi är ova ner o e nn rö idan f n ser ckså n d ram örsett fter ni h 291 2 å s med 0 25) got av RS ur Smartli . K n såg u Bland t på w -numren 2 e skarvnip a pe 91 20 ww.p Ande lla som lyc ip 23, 2 l (vi godk e life rsso kat än 91 20 Växjö n, Bua, P s hitta det .se under 24 ell ontus tävlin , And ta ha e r g r e N sp v rs C erma Mats rk, Ka i lottat fra erioden. Sjöbe arlström, m r ls r Ö P k g eth og re ,G Lindh , Jönk ävle, Mo bro, Rolan a, Nina Lin er nica Å d Nils öping nér, s b , o e n rg, Ö och H Mårten N rebro , Lund, åkan orlan , Joha der, L Söde n Gratt rberg, Täby inköping . is!

a rö

da r

ame

n

Ett antal fel finns på bilden (som är manipulerad). Hittar du minst fem tokigheter och mailar dessa till rorposten@pipelife.se senast den 30 september 2010 har du chansen att vinna ett av tio intressanta priser. Lycka till med felsökandet och trevlig sommar!

Pipelife Sverige AB Box 50 524 02 Ljung Telefon 0513-221 00 Fax 0513-221 99

Pipelife Sverige AB 514 84 Ölsremma Telefon 0513-221 00 Fax 0321-622 20

Hemsida: www.pipelife.se E-post: rorposten@pipelife.se

All information på ett ställe www.pipelife.se

Rorposten_juni_2010  

Rorposten_juni_2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you