Page 1

tevesias

h

Asennusohje V6-Panospuhdistamo – jätevesien ­puhdistamo

t se

k

ä

yttäv p

u

en

fe Pipeli ö rist Ympä et e -tuott

ks

e

tu

t

di

stustu

l

o


Hyvä Rakentaja, Pipelife Ympäristön järjestelmät on suunniteltu huolettomiksi ja oikein asennettuina ja huollettuina pitkäikäisiksi ja varmatoimisiksi. Asennuksesta vastaava koulutettu Pipelife Ympäristökumppani tuntee järjestelmän ja sen vaatimukset, mutta kiinteistön omistajana Sinun on hyvä olla perillä järjestelmän ominaisuuksista. Seuraamalla ja osallistumalla asennukseen perehdyt järjestelmään alusta alkaen – ja kun järjestelmä ja sen toimintaperiaatteet ovat tutut, normaali valvonta ja huolto onnistuvat vaivatta. Pipelife Ympäristö

2


V6-Panospuhdistamo V6-Panospuhdistamo V6-Panospuhdistamo on suunniteltu maksimissaan kuuden hengen talouden jätevesien puhdistamiseen. Puhdistamon kokonaistilavuus on 5 m³ ja siinä on luokkansa suurimmat selkeytys- ja prosessisäiliöt. Esisaostusäiliö on kaksiosainen (2 m³+1 m³), ja siinä jätevedestä erotellaan kiintoaineet. Prosessisäiliö on 2 m³ ja siellä sijaitsee puhdistuskoneisto. Suuri tilavuus mahdollistaa tilapäisen suuremman kuormituksen ja yhden tyhjennyksen imuautolla vuodessa. Puhdistamon toiminta on varminta tasaisen kuormituksen alaisena, eli jatkuvassa ympärivuotisessa käytössä.

Veden puhdistaminen V6-Panospuhdistamossa V6-Panospuhdistamo käyttää talousjäteveden puhdistamiseen biologisia ja kemiallisia reaktioita. Puhdistamo käsittelee puhdistettavan veden neljässä vaiheessa: esiselkeytysvaiheessa, panosvaiheessa, prosessivaiheessa ja selkeytysvaiheessa. 1. Esiselkeytys V6 erottelee jäteveden kiintoaineet tehokkaasti poikkeuksellisen tilavassa esiselkeytyssäiliössä. 2. Jätevesien johtaminen prosessisäiliöön V6:n varmatoiminen koneisto huolehtii esiselkeytyssäiliöstä sopivan määrän vettä (panoksen) käsiteltäväksi prosessisäiliöön. 3. Ilmastus, kemikalointi, selkeytys Prosessisäiliössä sijaitseva pintakytkin käynnistää puhdistusprosessin automaattisesti. Ensimmäisenä jätevesi ilmastuu. Ilmastuksen loppuvaiheessa veteen annostellaan fosforinpoistokemikaali. V6:n pintailmastin huolehtii kemikaalin sekoittumisesta veteen. 4. Palaustus ja uudelleen käynnistyminen Selkeytysvaiheen jälkeen puhdistettu vesi pumpataan pois. Osa prosessisäiliöön jääneestä lietteestä palautuu esiselkeytyssäiliöön. Heti, kun säiliöön on tullut riittävästi kuormitusta, prosessi käynnistyy automaattisesti uudelleen.

3


Asennuslupa kunnasta Kaikille pienille jätevedenkäsittelyjärjestelmille on haettava lupa ennen rakentamista. Rakennuskuntasi viranomaiset päättävät lopullisen järjestelmän soveltuvuuden ja luvan myöntämisen. Lisätietoa jätevesien maaperäkäsittelystä saat esim. Suomen Ympäristökeskuksen julkaisuista ja paikallisilta ympäristökeskuksilta (www.ymparisto.fi).

Asentaminen Huolellinen työ asennusvaiheessa varmistaa sen, että järjestelmä toimii suunnitellusti. Puhdistamo asennetaan kaivantoon, jonka pohjalla on tiivis vaakasuora hiekkapeti. Säiliön kuljetusjalkojen kohdalle on kaivettava reilut kuopat ja säiliön tulee levätä koko pituudeltaan maata vasten. Pohjan ja täytön materiaalin on oltava kivetöntä hiekkaa. Kaivannon salaojitus on suotavaa.

4


Ankkurointi Ankkuroinnissa voidaan käyttää betonipainoja, betonilaattaa tai puuparruja. Säiliön kiinnityksessä käytetään paksua, venymätöntä muoviköyttä (lahoamatonta) tai liinoja. Kaivannon täyttäminen tehdään hiekalla noin 15 cm:n kerroksissa välillä tiivistäen. 1. Ankkurointiköydet kiinnitetään neljään 100×100 n. 3 metrin mittaiseen painekyllästettyyn parruun. Tarvittaessa voi käyttää lisäankkurointia. Puut asetetaan kaivantoon siten että ne jäävät kokonaan asennushiekan alle. Ankkurointiköydet asennetaan säiliön kumpaankin päähän kaksinkertaisina. 2. Säiliön alle valetaan betonilaatta, johon kiinnitetään valuvaiheessa 8 kpl kiinnityslenkkejä. Säiliö ankkuroidaan laattaan käyttäen polypropeeniköyttä (14 mm) tai muoviliinoja. Betonilaatan ja säiliön väliin täytyy jättää 20 cm tiivistetty hiekkakerros, johon tehdään säiliön varastointijaloille kolot. Ankkurointiköydet asennetaan säiliön kumpaankin päähän kaksinkertaisina.

Putket Tulo- ja purkuputket asennetaan säiliöön. Putkien ja puhdistamon riittävä eristys routaeristeellä suoritetaan huolellisesti. Purkupaikassa on huomioitava suojaus niin etteivät lapset pääse poistuvaan veteen käsiksi. Mahdollisuus näytteenottoon tulee huomioida.

Sähkö Säiliön päällä on 75 mm sähköyhde, josta sähkökaapelit tulevat. Kaapelit kuljetetaan suojaputkessa (esim HT-putki) ohjauskeskukselle. Ohjauskeskus asennetaan kiinteistöön sisälle tai vaihtoehtoisesti ulos lämmitettyyn sääkaappiin. Sisäasennus kuitenkin varmistaa, että ohjauskeskukseen ei tiivisty kosteutta. Sähkökaapelit kytketään ohjauskeskukseen. Kaapeleita voidaan jatkaa tai tilata valmistajalta valmiit jatkokaapelit. Kaapeleita jatkettaessa tulee käyttää kemikaalipumpulle 3×0,75 mm² ja keskusyksikölle 7×0,75 mm² maa-asennukseen hyväksyttyjä kaapeleita! HUOM! Ohjauskeskukseen kytketään virrat vasta kun kaikki asennusvaiheet on suoritettu. 5


Käyttöönotto Kun kaikki edelliset vaiheet on suoritettu, täytetään säiliön kaikki kolme kammiota vedellä (n. 2/3 osaa tilavuudesta). Kemikaalisäiliöön, joka sijaitsee prosessisäiliön nousuputkessa, kaadetaan mukana tullut fosforinpoistokemikaali. Ohjauskeskus kytketään sähköverkkoon jolloin se aloittaa käyttöönotto-ohjelman läpikäynnin.

Ohjauskeskuksen käyttöönotto Ohjauslaitteen käyttöönotto tapahtuu heti kun virta on kytketty ensimmäisen kerran laitteeseen. Seuraamalla seuraavia askelia saadaan ohjauslaite toimintakuntoon nopeasti ja helposti.

Aluksi ohjauslaite on asetettu toimimaan saksaksi.

Kielivalikkoon pääsee painamalla -näppäintä ja kielen selattua nuolinäppäimillä () oikeaan kohtaan. Vahvista valinta painamalla -näppäintä.

Aika asetetaan kielen valinnan jälkeen. Numeron vaihto tapahtuu nuolinäppäimillä () ja valinnan vahvistaminen ja seuraavaan numeroon siirrytään -näppäimellä.

Valitse puhdistamon koko (6EW) nuolinäppäimillä () ja vahvista valinta painamalla -näppäintä.

6


Paina -näppäintä missä tahansa laskun vaiheessa.

Vahvista testi o.k. painamalla -näppäintä.

Ohjauslaite on nyt asennettu ja valmis käyttöön.

Ohjauskeskus hälyttää merkkiäänellä mikäli laitteen toiminnassa ilmenee ongelmia. Pyri ratkaisemaan ongelma aina sen ilmaantuessa nopeasti, jotta puhdistusprosessi jatkuisi normaalisti mahdollisimman pian. Mikäli omistaja ei pysty ratkaisemaan ongelmaa, tulee ottaa yhteyttä Pipelife Ympäristökumppanina toimivaan huoltoyritykseen. Tarkempia ohjeita ohjauskeskuksen käytöstä löytyy erillisestä ohjauskeskuksen käyttöohjeesta. Ohessa lista mahdollisista ongelmatilanteista sekä syitä ja korjaustoimenpiteitä tilanteen normalisoimiseksi.

7


Vika

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Vedenpinnan taso esipuhdistusaltaassa on poikkeuksellisen korkea, mutta keräys­altaan vedenpinnan taso on normaali.

Putkiliitos ei ole tarpeeksi tiukka ja sisään pääsee ilmaa.

Tarkista ruuvikiinnitykset ja letkujen kireys.

Vedenpinnanpuskuri ja keräysallas ovat erittäin korkealla. Ohjain päästää korkean veden­ pinnan hälytyksen (hälytysääni).

Putki on tukkeutunut.

Syöttöpumpun putken toiminta voidaan tarkistaa käsikäyttöisesti.

Likavesipumppu on päällä ja siitä Irrota laite ja puhdista pumpun suojan reiät; kuuluu kurlaavaa ääntä ja se liikuttaa ne huolehtivat käyttöpyörän kammion vähän tai ei yhtään vettä. ilmanvaihdosta. Likavesipumppu ei toimi.

Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Sisään tulee muualta vettä johtuen rankasta sateesta, väärästä putkien asennuksesta tai säiliön ulkoseinien vedenpitämättömyydestä.

Vettä ei saa tulla muualta jätevedenpuhdistamoon. Muuta putkien asentoa tai tiivistä säiliö.

Syöttö- tai puhdasvesipumppu ovat tukossa tai eivät toimi.

Tarkista pumppujen toiminta käsikäyttöisesti ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tarvittaessa.

Puhdasvesipumppu on käynnissä, vesi virtaa takaisin keräysaltaaseen.

Tarkista, saavuttaako vedenpoistoletku pesuallasta, vai onko se luiskahtanut pois, onko valutus vielä hyväksyttävää, tai onko vedenpoistoletku tukossa.

Flotaatiokytkin kalteva.

Tarkista flotaatiokytkimen vapaa liikkuvuus.

Flotaatiokytkin ei toimi.

Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Kolmen kammion vedenpinnan korkeus ei muutu sisäänvirtaavasta vedestä huolimatta.

Erotteluseinämät eivät ole tiiviit.

Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Ohjausnäytöllä ei ole viestiä. Hälytysääni kuuluu.

Ohjausjärjestelmä ei saa virtaa.

Ohjausnäytöllä ei ole viestiä. Hälytysääni kuuluu.

Ohjausnäyttö on viallinen.

Puhdistamon puhdistuskäsittely ei ole tyydyttävän tasoista.

Useimmat ylläluetelluista vioista Ympäristönsuojelusyistä sinun tulee ottaa saattavat aiheuttaa käsittelyn laadun yhteyttä huoltoliikkeeseen saavuttaaksesi huonontumisen. Lisäksi voi olla paremmat vedenpoistoarvot. monta syytä vedenpoistoarvojen riittämättömyyteen, esim. riittämätön ilman saanti, lokasäiliön huono tiiviys, sisään pääsee suuria määriä puhdistus- tai desinfiointiaineita, lietteenpoistoa ei ole suoritettu, asukkaiden määrä on syötetty väärin, Puhdistamon virransaanti on ollut pitkään keskeytettynä.

Keräysveden pinnan­taso on poikkeuksellisen korkea. Ohjausjärjestelmä osoittaa säästö­ toimintaa.

8

Hydrauliikkajärjestelmä, joka keskeyttää sisäänoton, on vahingoittunut.

Ota yhteyttä sähkömieheen tarvittaessa

Tarkista sulake ja suojakytkin Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.


Toimintojen kuvaus Pienpuhdistamo, SBR Pipelife panospuhdistamo on jäteveden puhdistuslaitos. Puhdistamo koostuu 3 m3:n esisaostussäiliöstä ja prosessisäiliöstä. Ilmastin sekä jäte- ja puhdasvesipumppu on suunniteltu kelluvaksi yksiköksi. Kelluva koneisto on prosessisäiliössä. Puhdistusprosessi koostuu neljästä seuraavasta päätoiminnosta: Saostuminen Saostusvaiheen aikana reaktori on pois päältä ja liete kerrostuu pohjaan. Reaktori toimii saostumisaltaana. Puhdas vesi jää lietekerroksen yläpuolelle. Puhtaan veden ulosvirtaus Lietteen saostuttua puhdasvesipumppu pumppaa puhdistuneen veden reaktorista puhdistamon poistoyhteeseen. Samalla reaktorissa olevan veden pinta laskee. Täyttö Likavesipumppu pumppaa ilman ulos lokaletkuista sekä lokaputkesta, joka on upotettu puhdistamon saostusosaan. Yhdistävä putkisto tasaa vedenpinnan saostusosan ja reaktorin välillä täyttöpumppauksen päätyttyä (ns. lappovaitus). Reaktori täyttyy. Reaktorin täytyttyä tämä vaihe on suoritettu loppuun ja normaalit toiminnot palautuvat (ks. allaoleva). Jos kokonaistäyttöajan päätyttyä reaktori ei ole vielä täyttynyt (reaktorin vajaatäyttö), yksikön ohjausjärjestelmä siirtyy säästötoiminnalle (ks. allaoleva). Normaali toiminta Normaali toiminta käynnistyy vasta sitten, kun reaktori on täyttynyt kokonaan (oikea panoskoko). Yksikkö toimii tällä tavalla mahdollistaakseen normaalitoiminnan kolmen kierron (tz=8h) maksimikapasiteetin, joka puolestaan takaa määräysten mukaisen puhdistustuloksen (DIN4261; osa 2, ATV-A131, ja ATV-M210:n mukaisesti.)

Normaalitoiminta koostuu kolmesta keskeisestä vaiheesta: Denitrifikaatio Reaktori sekoittuu ja ilmasta pääsee sisään rajoitettu määrä happea. Denitrifioivat ainesosat käyttävät kemiallisesti sidottua happea pelkistäen nitraatit. Edellisen normaalin toimintavaiheen aikana ammoniakki on poistettu ja syntyneet nitraatit ovat jääneet reaktoriin edellisen puhdasvesipoiston jälkeen. Nitraatit poistetaan ja muutetaan hapeksi. Määrätyn ajan jälkeen puhdistamon ohjausjärjestelmä suorittaa denitrifikaatioprosessin loppuun. Ylijäämälietteen poisto Denitrifikaation aikana (ks. ylläoleva) lietepumppu siirtää tietyn määrän pelkistettyä lietettä saostusosaan. Kemiallinen hapentarve (CSB) – hajoaminen - nitrifikaatio Ilmastin sekoittaa reaktorin sisältöä säännöllisesti ja päästää sinne happea, kunnes kemiallinen hajoaminen varmistuu. Tulolinja täyttyy hapesta, mikä katkaisee jäteveden virtauksen. Hapensaannin aikana ammoniakkityppi hapettuu nitraattitypeksi, jolloin ammoniakki poistuu. Tämän työvaiheen jälkeen kierto tulee loppuun ja seuraava kierto alkaa. 9


Säästötoiminto Jos reaktori ei täyty kokonaan, se siirtyy säästötoimintaan. Säästötoiminto ilmauttaa organismit tehokkaammin ja täydemmin. Säästötoiminnon päättyessä seuraava kierto alkaa. Saostusosa Varsinainen biologinen puhdistusvaihe sekä karkeiden partikkeleiden erottelu seuraavat lietteen varastointia. Lietealtaan koko on arvioitu sen mukaan, että se riittää kertyneen ensi- ja ylijäämälietteen varastointiin. Lisäksi on järjestelmässä olemassa puskurikapasiteetti, joka on määrältään puolet yhden päivän vesimäärästä. Kun puskurikapasiteetti käytetään kokonaisuudessaan, vesiraja yltää maksimikorkeuteen, joka on 10 cm sisäänvirtausputken reunan alapuolella. Mikäli vesiraja nousee vieläkin korkeammalle, ylijäämäjätevesi poistuu hätäulosvirtausväylän kautta biologiseen altaaseen.

Turvallisuusohjeet Jätevedenpuhdistamoissa saattaa esiintyä syttyviä kaasuja, sekä ilmetä hapenpuutetta. Asiaankuuluvat turvallisuustoimenpiteet täytyy tästä syystä ottaa huomioon puhdistamon korjaus- ja ylläpitotoimenpiteiden yhteydessä. Jätevedenpuhdistamoon saa mennä vain yksi henkilö kerrallaan, jonka turvallisuutta seuraa toinen henkilö. Kaikkien puhdistamon sähkölaitteiden tulee olla kytkettynä irti ennen puhdistamoon menemistä.

Itseohjaus Laitteiston omistajan tulee tarkistaa laitteiston toiminta päivittäin. Mikäli toiminnoissa havaitaan ongelmia, tulee nämä korjata joko omistajan tai omistajan palkkaaman ammattilaisen toimesta viipymättä. Jokaista jätevedenpuhdistamoa varten tulee pitää käyttökirjaa. Viat ja ongelmat tulee kirjata siihen ylös aina kun niitä esiintyy. Käyttökirjan tulee myös sisältää ylläpito, huoltotiedot, lietteenpoistotiedot, ylläpitoraportit sekä muut erityiset tapahtumat. Käyttökirja tulee esittää asianmukaisille viranomaisille mikäli sitä pyydetään.

Huolto ja ylläpito Ylläpitotoimenpiteet tulee suorittaa useita kertoja vuodessa ylläpitoon / huoltoon erikoistuneen yrityksen toimesta. Asianmukainen viranomainen määrittää ylläpitotoimenpiteiden tarvittavan toistotiheyden. Käyttäjän tulee valita ylläpidosta ja huollosta vastaava yritys. Seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa vähintään kolmesti vuodessa, noin neljän kuukauden välein: • Tarkkailumerkinnät sekä käyttötunnit käyttökirjaan, toiminnan tarkkailu (tavoite- / todellinen toiminta verrattuna toisiinsa) • Puhdistamon keskeisten sähkö- ja muiden osien tarkistaminen, kuten: ilmastin, tyhjennys­pumppu, täyttöpumppu, ja kun mahdollista, ohjauslaite ja pintakytkin • Koneen ylläpito • Optimaalisten käyttöarvojen säätö, esim. hapensaanti (2 mg/l), lietteen määrä (300–500 ml/l) 10


• Lietesäiliön lietetasoarvon määrittäminen ja tarvittaessa tyhjennyttäminen, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. (Säiliö on aina tyhjennyksen jälkeen täytettävä vedellä) • Yleisten puhdistustoimenpiteiden suorittaminen, kuten: jätteiden ja ylimääräisten esineiden poisto • Puhdistamon rakenteiden tarkistus, esim: korroosio, läpipääsy, ilmastus, ruuvikiinnitykset, letkut Ylläpitotoimenpiteet tulee aina merkitä käyttökirjaan.

V6 Panospuhdistamo Lvi-numero 3625 506 Mitat 250 × 300 × 160 Paino 300 kg

Pipelife Ympäristö tuotevalikoima Maa-sarja • Suodatuskasettipaketti • Suodatusputkistopaketti • Imeytyskasettipaketti • Imeytysputkistopaketti • Kaksoisviemäröintikasettipaketti • Kaksoisviemäröintiputkipaketti • Kaksoisviemäröinti-imeytyspaketti • Kaksoisviemäröinti-Mökkipaketti • Suodatusputkistopaketti, fosforinpoistolla • Suodatuskasettipaketti, fosforinpoistolla Panos-sarja • V6 panospuhdistamo Pesu-sarja • Pesuvesien • Pesuvesien • Pesuvesien • Pesuvesien

Sauna-sarja • Sauna-Kaivo • Sauna-Seppo Umpi-sarja • Matala 5000 • Pallosäiliö • Umpisäiliön pintavahti Tehostus-sarja • Fosforisuodatin • Fosforisuodatin P Stop • Suodatuskasettipaketti, fosforinpoistolla

imeytyksenmökkipaketti imeytyspaketti suodatuskasettipaketti suodatusputkistopaketti

CAD-kuvat • 3010 TEHO -maaimeytysjärjestelmäkuvaus • 3010 TEHO -maasuodatusjärjestelmäkuvaus • 3010 TEHO + FILT 1400 -maasuodatusjärjestelmäkuvaus

11


12


13


14


15


Pipelife Ympäristö – Propipe Oy PL 5, 90101 Ii, puh. 030 600 2220, faksi 030 600 2221 ymparisto@pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi

Pipelife Ympäristö V6 Asennusohjeet  

Pipelife V6 panospuhdistamon asennus ja huolto-ohjeet