__MAIN_TEXT__

Page 1

VA VVS ISOTERM

Ledande svensk tillverkare

EL

En presentation


Ledningsfunktioner Pipelife Sverige AB

”Pipelife Sverige är ett företag specialiserat på rörsystem av plast verksamt på den svenska och danska marknaden”. Vårt uppdrag är att öka livskvaliteten genom att utveckla och tillhandahålla integrerade rörsystem för transport och skydd av vatten, energi och information.

Peter Andersson

Pär Näslund

Verkställande Direktör Telefon direkt 0513-221 03 Mobil 070-545 58 04 peter.andersson@pipelife.com

Försäljningsdirektör Telefon direkt: 0513-221 05 Mobil 070-513 05 50 par.naslund@pipelife.com

Per Lidén

Fernando Dinis

Ekonomichef Telefon direkt 0513-221 02 Mobil 070-623 17 00 per.liden@pipelife.com

Teknisk chef/ Fabrikschef Ljung/Ölsremma Telefon direkt: 0513-221 11 Mobil: 070-929 96 04 fernando.dinis@pipelife.com

Vår vision är att vara den mest värdeskapande aktören på våra marknader. Ledarprinciper: • Inspirera • Förpliktiga • Involvera • Leverera

Björn Holmén

Peter Andersson, VD

Supply chain manager Telefon direkt: 0513-221 21 Mobil 070-509 53 30 bjorn.holmen@pipelife.com

Kvalitet

Miljö och säkerhet

Vi tror på plast som framtidens material och dess utvecklingsmöjligheter som det mest miljöanpassade alternativet för rörsystem.

P A L S

PARTNER

ALLIANSER

LOGISTIK

Yvette Lennartsson Säkerhets-, hälso- och miljökoordinator Telefon direkt 0513-221 14 Mobil 070-322 03 34 yvette.lennartsson@pipelife.com

Lean-6-Sigma

Marknad

SERVICE

Efter ett handslag med Pipelife blir allt så mycket enklare. Vi hjälper dig hitta rätt, levererar på utlovad tid och ställer hela vår kunniga personal till förfogande. Låter det enkelt? Vi kallar det Pals...

Tommy Säll Kvalitetschef Telefon direkt 0513-221 67 Mobil 070-751 89 92 tommy.sall@pipelife.com

Kristian Andreasson

Mats Thorén

Black Belt Telefon direkt: 0513-221 38 Mobil: 0703-60 70 90 kristian.andreasson@pipelife.com

Marketing Chef Telefon direkt 0513-221 32 Mobil 070-239 08 33 mats.thoren@pipelife.com


VA

Rickard Melin Försäljningschef VA Mobil 070-222 68 98 rickard.melin@pipelife.com

Jonas Amnebratt Säljare VA Region mellan Mobil 070-571 19 70 jonas.amnebratt@pipelife.com

Claes Köhler Säljare VA Region Stockholm/Uppsala/ Östergötland Mobil 076-135 83 15 claes.kohler@pipelife.com

Anders Ahlmark Säljare VA Region Stockholm/Uppsala/ Östergötland Mobil 070-384 36 08 anders.ahlmark@pipelife.com

Joel Schürer von Waldheim Säljare VA Region väst Mobil 073-374 81 21 joel.schurer@pipelife.com

Produkt PIPES

FOR

LIFE PIPELI

FE

MARKA VLO

PPS

SYS

TEM

PIPES

FOR

LIFE PIPELI

FE

INFRA ®

Marka av vlop v

pssys

Marka Pragm vloppsrör a, Ma rö ark rrk PP, P Ma

tem

rk PV C

INFR

Rickard Jönsson

Joakim Nyberg

Mikael Hackström

Ingemar Freiholtz

Säljare VA Region syd Mobil 072-547 47 99 rickard.jonsson@pipelife.com

Säljare Jord och skog Mobil 070 362 20 40 joakim.nyberg@pipelife.com

Säljare VA/VVS/El Region norr Mobil 070-542 73 69 mikael.hackstrom@pipelife.com

Produktchef VA/VVS Telefon direkt: 0513-221 33 Mobil: 070-593 05 12 ingemar.freiholtz@pipelife.com

VVS

Lednin för väg gssystem byggna d

ISOTERM

Patrik Svensson

Gabriel Glenz

Peter Forsell

Magnus Lohman

Michael Dicksson

Försäljningschef VVS/ Säljare VVS Region syd Mobil 070-261 10 60 patrik.svensson@pipelife.com

Säljare VVS Region väst, Värmland Mobil 076-115 10 86 gabriel.glenz@pipelife.com

Säljare VVS Region Stockholm, öst Mobil 070-545 52 34 peter.forsell@pipelife.com

Säljare Region väst 0734-48 44 56 magnus.lohman@pipelife.com

Säljare Region ost/syd 072-371 37 03 michael.dicksson@pipelife.com

EL

sning erVA(S)40 67_Th

ermof

PIPES FOR

lex 4s

14.01 .19

LIFE PIPELI

19.58

FE

Side

1

FRO STS

ÄKR A VAT TEN - OCH

AVLOPP

SYS TEM LÖS NING A

SLÖ SNINGA

R

R VA

● Ny a och Komm befintliga hus oc unala Lätt h stu komm VA-anläg gomr gning åden unalt Priva ar eknik ta VA -anläg gning ar

● ● ●

Mer än vatten 45 års och avlo erfaren ppslösnhet av fros tsäkra ingar

Lars-Ingemar Martinsson

Mikael Johansson

Patrik Lilja

Försäljningschef El Säljare Elnät Region väst Telefon direkt 0321-629 16 Mobil 070-588 48 47 lars-ingemar.m@pipelife.com

Säljare El Region syd Mobil: 070-550 52 85 mikael.johansson@pipelife.com

Säljare El Region väst/Värmland Mobil 070-534 06 30 patrik.lilja@pipelife.com

Rätt är br rör a fö miljö r n

Mikael Nyhlén Säljare Region norr 070 511 16 18 mikael.nyhlén@pipelife.com

Produkt

Krister Nordin

Johan Strid

Håkan Björnborger

Björn Svensson

Säljare El Region Stockholm/mellan/Gotland Mobil 070-521 26 36 krister.nordin@pipelife.com

Säljare El Region syd Mobil 070-221 36 06 johan.strid@pipelife.com

Säljare El Region Stockholm-Mälardalen och Östergötland Mobil: 072-733 14 07 hakan.bjornborger@pipelife.com

Produktchef El Telefon direkt: 0513-221 24 Mobil: 0725-14 31 25 bjorn.svensson@pipelife.com

Reception

Linda Strömberg Reception Telefon 0513-221 00 linda.stromberg@pipelife.com


Kundsupport/Innesäljare&(57,)

IKAT

,.$7

CERTIF

,62 

01 ISO 90

Härm

his is to as att:/T ed intyg

+ÂŚUPHGLQ W\JDVDWW 7KLVLVWR FHUWLI\WK DW

that: certify

3LSHOLIH6

AB Sverige en Pipestrivlifägene, 524 41 LJUNG, Swed

,QGXVWULY

Tillverkn

ing och

ture and Manufac

plastic sale of

y at/Originall en utfärd date Ursprunglig med/Expiry date till och Giltigt m/Decision Beslutsdatu

1996-11-17 2021-09-05 2018-09-06

WVGDWXP'H ([SLU\GDWH FLVLRQGDWH Mattias Petersson

Emelie Andersson

Kundsupportchef Telefon direkt 0513-221 28 mattias.petersson@pipelife.com

Kundsupport/ Innesäljare Telefon direkt 0513-221 20 emelie.andersson@pipelife.com

_2 __Signature

Dag SjĂśho

not be

BB6LJQDWXUH B

%lmVXHG 

   

'DJ6M¸KR OP

 5,6(5HVH DUFK,QVWLW %R[6( XWHVRI6ZH 3KRQH %R U§V6ZHGHGHQ$%_&HUWLILFD FHUWLILHULQJ Q WLRQ #ULVH_ZZ ZULVH

fication AB | Certi Sweden utes of , Sweden arch Instit RISE ReseSE-501 15 BorĂĽs no. 8 | 2018 nr./ issue 6 50 00 Box 857, ovaal version ppro approva +46 10-51 | www.ri.se 1652 | prior written Phone: ficate no. @ri.se with the full, except nr./ Certi certifiering than in ced other Certifikats te may This certifica

YHULJH$

/ODVWU¸UV\ 0DQXIDF VWHP WXUHDQG VDOHRIS ODVWLFSLS 8UVSUXQJOLJ HV\VWHP *LOWLJWWLOORF HQXWIŒUGDW V 2ULJLQDOO\LV KPHG %HVOX

ems pipe syst

issued

ÂŚJHQ

-81*6Z KDVDQHQYLU KDUHWWPLOM¸ HGHQ RQPHQWDOP OHGQLQJVV\VW DQDJHPHQW HPVRPXSS I\OOHU V\VWHP WKDWIXOILOVWNUDYHQHQOLJ KHUHTXLUHPW66(1,62 7LOOYHUNQ HQWVRI66( LQJRFKI¸ 1,62YDGJŒOOHU UVŒOMQLQJ ZLWK UHVSHFWWR DYS

: ad gäller ct to: 2015 vad ISO 9001: 2015 with respe SS-EN n enligt ISO 9001: ller krave ts of SS-EN emen som uppfy kvalitet fulfils the requir em em fÜr y that trÜrsyst ledningssyst of qualit har ett system ng av plas ement fÜrsäljni has a manag

Indu

&HUWLILNDWV 7KLVFHU

QU&HUWLIL FDWHQ

WLILFDWH PD\QRW

EHUHSU

R0_

RGXFHG RWKHUWK DQLQIXO

 YHUVLRQQU LVVXHQR _ ZLWKWKH SULRUZ 

$FNUHGQU &HUWLILHULQJ ,62,(& 

OH[FHSW

ULWWHQDS

reprodu

SURYDOE\5,6(& HUWLILFDWL RQ 6LGD3D JH 

Pipelife har blivit omcertifierat utifrĂĽn de nya standardversionerna fĂśr kvalitet ISO 9001:2015 samt miljĂś ISO 14001:2015.

PIPES

e

ipelife.s

www.p

FOR LIFE

PIPELIF

E SVERIG

E AB

E AB

E SVERIG

PIPES

FOR LIFE

PIPELIF

www.p

ipelife.s

are

Ledande

e

svensk tillverk

Ledande

svensk tillverk

are

Jonas HolmĂŠn

Ottilia Josefsson

Kundsupport/ Innesäljare Telefon direkt 0513-221 29 jonas.holmen@pipelife.com

Kundsupport/ Innesäljare Telefon direkt 0513-221 25 ottilia.josefsson@pipelife.com

MiljĂśra

Ă– VĂ„ R

DEKED

JA

Ă– D

JA

CAR BO

TPRIN FOO T

17

FOOTP ON RI RB

T N

N

CA

pport 20

edja

rdek GrÜn vä

VĂ„ R D E K

E

Ett stort steg fĂśr miljĂśn Ulf Karlsson

Katarina ThorĂŠn

Kundsupport/ Innesäljare Telefon direkt 0513-221 22 ulf.karlsson@pipelife.com

Kundsupport/ Innesäljare Telefon direkt 0513-221 27 katarina.thoren@pipelife.com

Pipelife dokumenterar sitt miljÜarbete och har nu kommit med tvü trycksaker: GrÜn värdekedja och MiljÜrapport 2017.

FĂślj oss pĂĽ Facebook. SĂśk pĂĽ Pipelife Sverige AB. Fler sociala medier kommer efterhand.

Kaj Wengeler

Thomas Askerling

Kundsupport/ Innesäljare Telefon direkt 0513-221 23 kaj.wengeler@pipelife.com

Kundsupport/ Innesäljare Telefon direkt 0513-221 26 thomas.askerling@pipelife.com

Personal/Info

PIPE

S FOR

LIFE PIPE

LIFE

PIPE

S FOR

LIFE PIPE

LIFE

STIL

PIPE

LA

S FOR

LIFE PIPE PIP

LIFE

POL

AR BRU

POLA

Ledande

svensk

re

Stilla Ž Ljud dä

NNS

SYS

TEM

R Br

tillverka

unns

ECO

syst

em

INFIL TRA TION

Klicka och lär

mpa

t. PĂĽ

riktig gtt!! ECO

PIPE

S FOR

LIFE PIPE

LIFE

MED

PRO

Infillttra trattio ion

DUK

TION

I SVE

RIGE PIPE PES S FOR LIFE

LIFE

Avlo ppssyst utan em kom mun fĂśr fast alt avlo ighe ter pp

Ledand

e svensk

tillverka

NOR

re

DIC

Nor ordic

Jane Tamminen Personal/Information Mobil 073 088 13 90 jane.tamminen@pipelife.com

Elinstal VP, InFl lationsrĂś r ex, Pow erFlex, Topspe Pow ed, Hal Kabelsk ovo erLine och lt, Kraft, yddsrĂś stĂĽlrĂśr r Opto, Tele , Sva gstrĂśm

LIFE PIPE

PIPE

EL

Elinst al Kabel lationsrĂś r skyd dsrĂś r

PP avlo opp pps ssy sys stem tem

�Denna Vattenina produkt stallatio är anpass funktioninstallat n. Leveran ad till on om ion. bransch tÜren Branschregler reglerna garante Säker och monterirar produkt ngsanvi ens sning

Byanät - en skri materia ft om hur l till ett rob du väljer ust bya nät

fÜljs.�

BYA

NĂ„T

Underhüllande utbildning pü nätet. Diplom och priser vid genomfÜrda kurser. Olika svürighetsgrad. Testa dina kunskaper. info@pipelife.se Registrera dig redan nu! Växel: 0513-221 00 Fax: 0513-221 99 BesÜk www.pipelife.se www.pipelife.se


Ledande svensk tillverkare

Marknadens bredaste sortiment VA VVS ISOTERM EL


Ljung

Pipelife Sverige AB Box 50, SE-524 02 Ljung T +46 513 221 00 F +46 513 221 99 E info@pipelife.se www.pipelife.se

Haparanda

NOVEMBER 2018 /1000. Produktion: Eskils Tryckeri AB. Art.nr D92001

Ölsremma

Profile for Pipelife International

Pipelife_Presentation_Oktober_2018_1  

Pipelife_Presentation_Oktober_2018_1  

Profile for pipelife